Husk mig
▼ Indhold

PART 6/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav dataSide 2 af 20<1234>>>
11-10-2015 23:01
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Lidt tidligere i tråden viste jeg en "forklaring" på hvordan svækkelse af Golfstrømmen skulle være gået til:August 2015 skulle altså have en masse smeltevand fra Grønland der strømmer sydpå fra Grønland ned gennem Atlanterhavet til New Foundland hvor det så skulle kunne stoppe selveste Golfstrømmen.

Det er altså det lavere saltindhold i dette vand fra Grønland der skulle have stoppet Golf strømmen midt i Atlanterhavet , ud for New Foundland.

Så altså lavere salt indhold skulle i ret vidt omfang kunne blokkere Golfstrømmen på en eller anden måde.

Derfor lad os lige tage et kig på saltindholdet i Nordatlanten.
Nedenfor afbildet kort over saltindhold fra NRL de seneste 4 år fra midt i August.

Det kritiske punkt hvor Golfstrømmen skulle være tildels blokkeret er markeret med blå pile.
Det er altså her at saltindholdet skulle være faldet så markant at Golfstrømmen skulle blive tildels blokkeret.
Igen-igen: Sikke en teori fra pro-IPCC-folket..


Men!
-> Der er sket det modsatte, saltindholdet er idag lidt højere ud for New Foundland (blå pil) end det var i 2012.
Men både i 2012 og 2013 var der rigtigt varmt i Nordatlanten. Alt andet end det køligere Noratlanten vi har nu.

Forklaringen med mindre saltindhold fungerer selvsagt ikke når der er større saltindhold .

***

Dette pseudo videnskab minder umådeligt meget om pro-ipcc-folkets forklaring på det generelt voksende havisareal omkring Antarktis - der iøvrigt ikke matcher moddelernes resultater.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

12-10-2015 01:35
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Dette pseudo videnskab minder umådeligt meget om pro-ipcc-folkets forklaring på det generelt voksende havisareal omkring Antarktis - der iøvrigt ikke matcher moddelernes resultater.


Det kunne være morsomt at læse en komplet samling over fejlagtige ideer videnskaben har haft i forbindelse med AGW. Alt det man har ledt mere eller mindre forgæves efter, for at bekræfte den katastrofale udvikling, herunder beviser, som skulle kunne ændre vores viden om klodens historiske temperatur. Fejl gamle data. varme i atmosfæren, hotspot i atmosfæren, åreringe i træer, CO2 i is, rådden og/eller dårlig is, varme i havet, varme i dybhavet, fortyndet saltvand, for at nævne nogle stykker. Det kan nok formuleres meget bedre, mere uddybende og med flere punkter. Listen bliver bare længere og længere med tiden.
12-10-2015 13:04
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Morten, du skriver:
"Det kunne være morsomt at læse en komplet samling over fejlagtige ideer videnskaben har haft i forbindelse med AGW."

Uuh, det bliver noget af et værk!!

Jeg synes normalt at det er godt med lidt "fulgeperspektiv", så lad os lige sammenholde forholdene i Nordatlanten i

-2012 hvor vi havde store områder i NØ Amerika og Baffin bugten over til Grønland med ekstrsordinær varme
-2015 hvor vi havde store områder i NØ Amerik og Baffin bugten med efterfølgende påvirkning af Grønland med ekstrsordinær kulde

2012 havde rekord store isafsmeltninger fra Grønland, i 2014-5 kommer man slet ikke i nærheden af 2012.

Herunder: Øverst overflade havtemperatur anomali, nederst saltindhold.

For August 2012 med de store isafsmeltninger fra Gørnland ses, at varmen har spredt sig ud over store dele af Nordatlanten.

Skruer vi herefter massivt ned for varmen over NØ Amerika og afsmeltningerne over Grønland, ja surprise, så har kulden bredt sig til store dele af nordatlanten.

Men det vigtigste her var, at på denne Jord, når vi har massive afsmeltninger for Grønland og dermed mere ferskvand end normalt osvosv. så ser vi i praksis ikke pludseligt noget "underafkølet" Nordatlanten 2012 (og 2013).

Med denne viden, kan man så antage at de mere normale afsmeltningsforhold på Grønland 2014-15 skulle være årsagen til koldt nordatlanten?På kortet for havtemperaturer 2015 herunder ses en mørkerød stribe ca fra Boston og vandret ud i Atlanterhavet.

See it?

Den røde stribe markerer grænsen mellem det varmere mere salte vand syd på (influeret af Golfstrømmen) og så de koldere mere ferske vand nord på.

At striben er rød betyder at denne "front" mellem salt og fersk vand er skuppet nord på i forhold til normalen 1995-2009.
Det vil altså sige at det salte vand har trængt det ferske vand en smule i defensiven mod nord 2015.
Dette peger ikke umiddelbart på at der er speciet meget ferskvand der vælter ned 2015 i forhold til normalen 1995-2009.

Get it? :-)

Hvad man også kan se er, at UNDER "Bosten-linien" us for USA´s kyst er der rent faktisk ikke hobet så meget varmt vand op som andre grafiker viser. Dette tyder på at der i 2015 ikke er noget VOLDSOMT på fære i forhold til normalen 1995-2009 der ophober varmt vand her, som det indikeres i tråden herover i argumentationen for at Golfstrømmen skulle være markant svækket.

Dvs. det kolde Nordatlanten 2014-15 hvor der "lige pludseligt" er dannet en meget kold pool ser ud til at foregå uden at forholdene syd for "Boston linien" er synderligt ændrede i forhold til 1995-2009 normalen.

Dvs. Det markante ændringer i nordatlanten NU forekommer ikke affødt af voldsomme ændringer NU syd for Boston linien, men må nok stamme fra noget andet. Hvad med.... 2 rekord kolde vintre i NØ amerika??? Bare en idé ??


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 12-10-2015 13:08
12-10-2015 13:16
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
NBNBNB!

Man kan jo også se af AUG 2015 grafik for havtemperaturer herover, at det KOLDE område nord for den røde "Boston linie" viser en afkøling MEGET MEGET MEGET større end der måtte være ophobet varme syd for Boston linien !!!

Dvs. hvis kulden i NordAtlanten lige nu i 2014-15 er opstået fordi Golfstrømmen er bremset etc. hvor er så varmen henne???

I forhold til 1995-2009 normalen er der ikke ophobet noget nævneværdigt varme syd for Boston linien i NordAtlanten!

Det indikerer at varmen er fortsat nordå som vanligt men er blevet kølet ned at 2 rekord kolde vintre over NØ Amerika der i over 2 år har kølet hele området ned, herunder det varmere Golf-strøm´s vand.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 12-10-2015 13:17
12-10-2015 18:56
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det er usandsynligt,at den relativ lille afsmeltning af Grønlands indlandsis i dag,skulle have bevirket en så forandret massefylde af havvandet,at det kunne afbryde Golfstrømmen.

Forskeren Helga Kleiven fra Bergens Universitet har påvist,at den eneste gang i mere end 100.000 år,at Golfstrømmen stoppede helt,var da Lake Agassiz og Lake Ojibway,der tilsammen indeholdt mere vand end alle nutidens Great Lakes tilsammen,svarende til 100.000 km3 vand,ophørte med at eksistere for ca. 8380 år siden,og løb ud i Atlanterhavet.

Forskerteamet om Dr.Evelyn Böhm siger;at Golfstrømmen er mere stabil end ventet.
I de sidste 140.000 år,under skiftende is- og mellemistider,hvor iskapperne over nord Amerika og nord Europa flere gange er afsmeltet,blev Golfstrømmen ikke afbrudt.
12-10-2015 22:37
SörenProfilbillede★☆☆☆☆
(133)
Det hele minder mig om noget lignende i 1970'erne, en afkøling af nordatlanten der så ud til at starte omkring Grønland og spredte sig til vores farvande, Nordsøen. ICES skrev ikke så lidt om det. Jeg har en del artikler om det hvis jeg fik tid, til sammenligning. Mod slutningen af 80'erne var det overstået, med retur av lusitansk, varmt saltvand langs shelfslopen op mod Shetland og ind i Kattegat. Det idag kunne umiddelbart ligne en tilbagegang til 70'erne, men, det skal jeg ikke sige sikkert, at det skulle være det samme forløb.
Redigeret d. 12-10-2015 22:46
13-10-2015 15:10
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Lidt mere tanker vedr. Golfstrømmen :-)På denne forklarende planche får man det umiddelbare indtryk at fersk køligt smeltevand bare vælter ned i Atlanterhavet fra Grønland.

Herunder vises havoverfladetemperaturer SST øverst (fra NRL). Man kan her se et gigantisk lyseblåt område der i 2015 rækker meget meget længere sydpå end i det meget varme smelteår 2012.

Ser man på dette isoleret kunne man jo godt få det indtryk at der havde været en syndflod af kold fersk vand i overfladen der vælter ned over Atlanten som den forklarende grafik ovenfor lidt giver indtryk af.

Forskellen fra det varme smelte-år 2013 til det køligere 2015 er virkeligt til at få øje på (!!)

Men tager man et kig herunder nederst på SSS kortene, så kan man på saltindholdet se at fersk vand ikke på samme måde er væltet langt ned i Atlanterhavet.

Saltet kan til en vis grad bruges til at indikere at vandet i det centrale nordlige Atlanterhav ikke er skiftet ud med mere fersk koldt vand.

Vandet er ca lige så salt som det hele tiden har været, det er tilsyneladende bare blevet kølet ned her efter vinde fra 2 rekord kolde USA/Canada vintre har blæst ud over havet.Det jeg EGENTLIGT vill vise med grafiker herunder.. :-) :

Golfstrømmens "puls" styrke er som nævnt målt fra Norge og USA til at være konstant gennem 20 år.

Vi kan selv "se" at stømmen lever , og det kan vi gøre ved at se på de steder hvor den viser sig tydeligst. Jeg tænker f.eks på situationen Vest og nord for Svalbard, hvor Golf strømmen har en lille men særdeles markant signatur se hvid cirkel på begge 2015 kort.

Dette er et kvalitativt indspark, enig, men bemærk hvor TYDELIGT vi har varmere vand Øst og Nord forSvalbard .

1) Har der bare været lokalt meget varmt dér - således at vandet er blevet varmt?

Eller

2) ser det måske ud til at Golfstrømmen har formået at pumpe ligeså meget vand derop som i 2012?

Hvis nogen skulle mene at det IKKE er Golfstrømmen der i fin stil pumper vand derop, også i 2015, så se på kortet over saltindhold nedenunder...

Det varmere vand Nord og Øst for Svalbard er også meget mere salt, og det tyder på at dette varmere vand noget der stammer syd fra og altså er pumpet op med Golfstrømmen.

Der er vel intet ved Svalbard der tyder på at Golfstrømmen skulle være svagere i 2015 end f.eks. 2012?

* Slut *Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 13-10-2015 15:19
13-10-2015 17:06
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Lige et indspark omkring Golfstrømmens drivkraft.

Det er ikke alle forskere der er enige i,at det udelukkende er "den termohalinske cirkulation"/saltvandspumpen,som er drivkraften.
Nogle modelberegninger viser,at atmosfæriske forhold som lufttryk og vind er de vigtigste drivkræfter.Disse drivkræfter virker dels i Atlanterhavet,hvor der opbygges en høj vandstand syd for Færøerne,som driver strømmen ind i Norskehavet.Desuden virker den atmosfæriske påvirkning direkte på vandmasserne i Norskehavet.Strømmen nordover langs kontinentalsoklen vest for Norge fremkommer både ved vindfeltet og gennem kraftige vandrende lavtryk.
Med flere på hinanden følgende lavtryk vil man få en strømning af længere varighed.En anden faktor som virker på strømmen er lufttrykforskelle,som igen hænger sammen med vindfeltet.Vandstanden vil f.eks. stige under lavtryk som bevæger sig over hav og lavtrykkene,stormene,vil også på denne måde trække vand med sig.
Massetransporten i tidevandsbølgerne og sokkelbølger,som forplanter sig nordover langs norskekysten bidrager også til den nordgående strøm.
Redigeret d. 13-10-2015 17:17
13-10-2015 21:31
SörenProfilbillede★☆☆☆☆
(133)
Sören skrev:ICES skrev ikke så lidt om det.

Her er noget af det: http://archive.nafo.int/open/studies/s5/saulesleja.pdf
Redigeret d. 13-10-2015 21:32
13-10-2015 23:44
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hej Keld.

Jeg kan se du har søgt lidt rundt omkring. Er der ingen som nævner jetstrømmen? Vestensvindsbæltet og de vandrende lavtryk er jo begge dele en følgevirkning af jetstrømmen som jo skyldes jordens rotation. Hvis den kraft forplantes i havet, forklarer det ganske godt, hvorfor vi ikke behøves frygte at Goldstrømmen skulle stopper op, uanset saltindholdet i vandet.
14-10-2015 00:31
John Niclasen
★★★★★
(6540)
Lige et indspark omkring Golfstrømmens drivkraft.

Coriolis effekten! Coriolis effekten! Coriolis effekten!
Og så Ocean gyres.

Der er fem store ocean gyres på Jorden, og som skyldes Coriolis effekten. I det nordlige Atlanterhav roterer den med uret, og Golfstrømmen er en del af den. I det nordlige Stillehav roterer den også med uret. I det sydlige Atlanterhav, i det sydlige Stillehav og i det Indiske ocean roterer den mod uret.

For at stoppe Golfstrømmen og de andre gyres, er man nødt til at stoppe Jordens rotation.

Søg på nettet efter "Ocean gyre" og "Coriolis effect".
14-10-2015 08:52
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Er det ikke rystende, at det er lykkedes for pro-IPCC siden at få mange Vestlige medier til at æde at uanset om det føles koldere eller varmere fremover, så bliver det serveret som global warming?

Nu med hjælp fra en påstand om Golf strømmen ? Der ellers nærmest har alt imod sig ?

Det er jo tragisk. Nu selvom isen måske vil vokse også i nord, så er det bare fint-fint med overbevisningen om global warming.
Indtil en dag hvor Arktis som helehed er så kold at Argumentet om at det er Varme ved Grønland (der skulle have stoppet den ikke-stoppede Golfstrøm ) er erstattet med kulde.

Men når dette sker og måske alle kan se at det bliver koldere, tjah, så kommer der bare atter en eller anden udmelding fra NOAA som de danske "meteorologer" æder råt uden noget tegn på sund reflektion.

Hvad sker der når også verdens gletsjere vokser, hvilken usupporteret hypotese vil NOAA så hive op af hatten of forklare det med?

At nu har CO2 bare ødelagt alting og derfor bliver, øh, koldere i hele verden p.gr.a CO2´s varme?
14-10-2015 11:19
Morten Riber
★★★★★
(2298)
@ John
Tak for indlæg. Det var præcis det jeg var ude efter. Coriolis effekten!

@Frank
Du spørger:
At nu har CO2 bare ødelagt alting og derfor bliver, øh, koldere i hele verden p.gr.a CO2´s varme?

Jeg tror måske de kunne få den ide at CO2 har endnu en uheldig egenskab, som er stærkere end den med varmen. Det bliver nok lidt teknisk, men resultatet kan jo (vil kunne) aflæses på den altafgørende og livstruende kulde, så ehh...
Det er naturligvis vigtigt at spille kortene rigtigt, sådan at den politiske reaktion vil forblive uændret, og forkert timing vil måske få katastrofal følge for ideens succes.

Det er en del år siden, men jeg skrev et indlæg herinde hvor jeg anførte at global opvarmning gradvis ville overgå til at hedde klimaforandringer, men reaktionen på mit skriv var let hovedrysten. Ikke desto mindre hører vi efterhånden mindre og mindre om opvarmningen, og mere og mere om forandringerne.
14-10-2015 11:39
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Morten, Tak for indlæg,

På samme måde:

Vi skeptikere har forudsagt at grundet Solens nedgang i aktivitet vil vi se flere og flere artikler der på svævende vis søger at forklare kulden.. uden at ødelægge CO2 agendaen, så vidt muligt.

Og det ser vi så tydeligt gå i opfyldelse disse dage med intens marketing af Golfstrømmen som værende gående i stå selvom det udelukkende er nogle få "forskeres" hypoteser det bygger på og selvom de bedste data fra virkelighedens verden ikke støtter denne Golfstrøms-agenda.

Men dette at vi forudså disse "forklaringer på kulde artikler", får det bare én eneste pro-IPCC person til at reflektere bare en smule? At tænke: "Det var da alligvel pudsigt at der nu kommer artikler til forklaring af kulde som skeptikerne sagde" ?
Næppe.

Mange som Mernild og TV-meteorologer osv spiller nøjagtigt de kort der skal til at få en INGENTING-hypotese til at fremstå som reel viden og fakta.

Tak iøvrigt til John, Kjeld , Sören og andre for spændende input!!


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 14-10-2015 11:43
14-10-2015 11:40
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Vi ser at vores politikere (dog ikke alle)er ligeglade med sagens kerne når det kommer til et skrækscenarie. Det hænder ofte de formulerer sig overfladisk og kluntet om emnet, men det bekymrer dem tilsyneladende slet ikke. Tværtimod griber de enhver kærkommen chance for at plapre løs om, at det i hvert fald er alarmerende, og påbegynder en lang smøre, startende med det uholdbart pres mod jodens ressourcer, som mennesket forårsager.
Behøves jeg fortsætte? Nej vel. Så om skaden ved menneskelig aktivitet viser sig ved det ene eller andet, er for mange mennesker, ret underordnet. Skræmmende? JA, det synes jeg jo...
14-10-2015 11:41
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Morten Riber skrev:
Hej Keld.

Jeg kan se du har søgt lidt rundt omkring. Er der ingen som nævner jetstrømmen? Vestensvindsbæltet og de vandrende lavtryk er jo begge dele en følgevirkning af jetstrømmen som jo skyldes jordens rotation. Hvis den kraft forplantes i havet, forklarer det ganske godt, hvorfor vi ikke behøves frygte at Goldstrømmen skulle stopper op, uanset saltindholdet i vandet.


Hej Morten-
ja John Har givet en udmærket forklaing,jetstrømmen indgår også i hele dette system.
14-10-2015 11:48
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hej Frank

Jeg skrev, mens du svarede, og satte bare mit indlæg ind, uden at læse dit. Men ja, jeg er fuldstændig enig i det du skriver. Der udspiller sig netop rundt om ørene på os.

Det er vanvittigt.
14-10-2015 11:52
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hej Morten-
ja John Har givet en udmærket forklaing,jetstrømmen indgår også i hele dette system.


JA, det ser ud til at "videnskaben" lige kom til at glemme Coriolis effekten, altså at der er en kolossal kraft forbundet med at jorden drejer rundt. Upsi
14-10-2015 12:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej.Morten-
Allerede i 2004 gjorde klimaforskeren Carl Wunsch opmærksom på,at så længe der herskede vinde og Jorden roterede,ville Golfstrømmen ikke ophøre.
Dette forskningsresultat blev ignoreret af Rahmtorf & co,som udelukkende støttede saltpumpeteorien og den antropogene opvarmning.
14-10-2015 12:27
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Kjeld, det stemmer jo fint overens med det de Norske forskere er nået frem til, nemlig at år med mindre koldt vand ved Grønlands Østkyst, der strømmer vandet stadig syd på, bare i højere lag..! Altså reelt som om det ikke bare er det kolde vand der i sig selv driver tingene.
14-10-2015 12:56
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej Frank-
det forekommer,at saltpumpen kun er en sekundær fremdrift,den kinetiske energi i havstrømmene,som fremkommer ved Jordens rotation og vindpåvikninger er de alt dominerende fremdrifts kræfter.
Men for AGW tilhængerne er en sådan konklusion jo aldeles upiselig,især så tæt på.COP 21.

Redigeret d. 14-10-2015 12:58
14-10-2015 15:01
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hej Keld
Husk endelig at få sat et C foran AGW, for elles kan man jo blive beskyldt for alverdens ting


Men for lige at forstå de hele korrekt, så handler alt det her haløj med Golfstrømmen altså om at en dominerede gruppe af forskere, hånd i hånd med ditto presse, i den grad bevidst lader hånt om ganske almindelig, god og gedigen videnskab?
14-10-2015 15:32
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej Morten-
Ja,når Jeg er på mobilen,og brillerne samtidig dugger,hænder det at der smutter nogle bogstaver.

Nogle forskere undgår tilsyneladende bevidst,at komme ind på at diskutere elementær
Klimavidenskab.
14-10-2015 17:11
John Niclasen
★★★★★
(6540)
Men for lige at forstå de hele korrekt, så handler alt det her halløj med Golfstrømmen altså om at en dominerede gruppe af forskere, hånd i hånd med ditto presse, i den grad bevidst lader hånt om ganske almindelig, god og gedigen videnskab?

Jeg støder på den påstand, at den virkelige skandale ikke er, at en eller anden mængde forskere og pressen er hoppet med på vognen. Næ, den helt store skandale i alt det her er de forskere, som ved besked eller burde vide besked, og som forholder sig tavse.

Jeg fornemmer, at den dominerende gruppe forskere, som der nævnes, ikke er dominerende i antal men i at råbe højest.
Redigeret d. 14-10-2015 17:18
14-10-2015 17:23
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej John-
jeg er helt enig!
14-10-2015 23:39
Morten Riber
★★★★★
(2298)
John skrev:
Jeg støder på den påstand, at den virkelige skandale ikke er, at en eller anden mængde forskere og pressen er hoppet med på vognen. Næ, den helt store skandale i alt det her er de forskere, som ved besked eller burde vide besked, og som forholder sig tavse.


Jammen, ligger det så ikke en lige så stor skandale i at pressen ikke stiller spørgsmål til de tavse forskere.

Jeg skal da ellers love for at pressen ikke mangler blod på tande når en politiker ser ud til at foretrække en smule tavshed omkring et emne.

Hvad sker der for den forpulede presse?
15-10-2015 00:14
Morten Riber
★★★★★
(2298)
På en eller anden måde kan jeg ikke lade være med at tænke at netop emnet om Golfstrømmen er så gennemskueligt at det egner sig til en demonstration.

Jeg ved godt at det ikke ligger til sådan nogen som os at demonstrerer, men når det kommer til stykket er det trods alt en måde at hjælpe pressen på vej, og komme til fadet på.

Det er vel en ret enkel proces. Først udvælger vi os nogle stykker at de tavse forskere. Laver en plan for at tage rundt på steder hvor de forventes at opholde sig. Udsender en pressemeddelelse hvor planes omtales, sammen med problemstillingen. Herefter er der kun tilbage at møde op og give interviews til pressen når den møder op med krav om debat med de tavse forskere osv.

Vi aftaler på forhånd at holde sagen sobert og enkelt, så selv et barn kan forstå hvad det handler om. "Golfstrømmen kan ikke stoppes af fersk vand, så længe jorden drejer rundt. Det ved forskerne godt. Hvorfor siger de det så ikke?", er den lange og dybtgående udtalelse, og "sandheden skjules for befolkningen" og lignende, er den/de korte.

Det skulle vi vel sagtens kunne klare. Vi er jo mindst en 20-40 stykker på dette forum og når bare vi står en halv snes stykker når pressen dukker op, får vi vores tiltrængte minutter i den bedste sendetid.
15-10-2015 00:19
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Tænk at temperatur i USA bare bliver af dårligere og dårligere kvalitet?
Således at man desværre "må" erstatte flere og flere målepunkter med tal man selv.. skønner?

Ligesom landtemperatur data er stukket totalt af fra satellitmålte temperaturer 2014-15, så er der også rigtigt godt gang i den for USA´s temperatursæt de seneste par år..!Ved at gennemgå temperatur data har Steven Goddard optalt at det nu er næsten hvert andet datapunkt for månedsdata fra Amerikanske stationer der erstattes af skønnede data.

Og her viser han så..


lavet ved at sammenligne raw med manufactured data.
- Og konkluderer at 100% af den Amerikanske opvarmning er lavet på skrivebordet.

100% er en slat..

https://stevengoddard.wordpress.com/2015/10/13/all-us-warming-and-almost-half-of-the-data-is-fake/


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
15-10-2015 00:22
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Morten! Jamen du er inde på noget rigtigt. Er selv i overvejelser om at interviewe, filme etc.

Bedste hilsner, Frank


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
15-10-2015 10:22
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Frank Lansner skrev:
Hej Morten! Jamen du er inde på noget rigtigt. Er selv i overvejelser om at interviewe, filme etc.

Bedste hilsner, Frank


Ja, hvem vil være med? Jeg søger mindst 10 sikre deltager, og modtager gerne tilsagn her eller under private beskeder

...og kom gerne med forslag til hvor demonstrationen skal finde sted


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
Redigeret d. 15-10-2015 10:24
15-10-2015 18:54
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Angående Golfstrømmen, så undrer det mig, at det igen og igen bliver sagt, at det er jordens rotation, som skulle være den dominerende kraft i Golfstrømmen. Den primære kraft må da være den termiske udvidelse og sammentrækning ved henholdsvis Ekvator og polerne. Det tunge vand ved polerne synker som bekendt ned i dybhavet der samtidig med, at vandet bliver lettere ved Ekvator i takt med den termiske udvidelse. Dette får så vandet til at stige op, hvilket presser havvandet over imod den Mexicanske Golf pga. af jorden rotation imod øst. Med andre ord så skal vandet så at sige op i fart i takt med opstigningen, da jorden omkreds hermed øges.

I øvrigt så starter Golfstrømmen til dels i Atlanterhavet syd for Ekvator ud for Afrikas vestkyst. Opvarmningen, den termiske udvidelse og den heraf følgende opstigningen presser så vandet over imod Sydamerika. Den del af havvandet som befinder sig nord for Brasilien/Sydamerikas vestligste punkt ved Natal bliver så pga. geografien presset op i den Mexicanske Golf.

Hvis man forestiller sig, at jordens temperatur var ens over det hele, så ville jordens rotation da ikke i sig selv kunne bevirke havstrømme, så længe rotationshastigheden er konstant. Det må være som at køre med en tankbil, hvor tanken er halvt fyldt med en tyndt flydende væske. Her ligger væsken da pænt og relativt stille i bunden af tanken så længe hastigheden er konstant. Noget andet er ved acceleration eller opbremsning.
15-10-2015 19:16
Kosmos
★★★★★
(5375)
Jeg skal da ellers love for at pressen ikke mangler blod på tande når en politiker ser ud til at foretrække en smule tavshed omkring et emne

- men skulle det (undtagelsesvis) dreje sig om en klimakritisk studievært, er sagen til gengæld krystalklar!
15-10-2015 21:15
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Igen mases folk ud der siger hvad de mener er den groteske sandhed:


"Every night, France's chief weatherman has told the nation how much wind, sun or rain they can expect the following day.

Now Philippe Verdier, a household name for his nightly forecasts on France 2, has been taken off air after a more controversial announcement – criticising the world's top climate change experts.
Mr Verdier claims in the book Climat Investigation (Climate Investigation) that leading climatologists and political leaders have "taken the world hostage" with misleading data.
..
We are hostage to a planetary scandal over climate change – a war machine whose aim is to keep us in fear."

Og som han siger:

"This is a direct extension of what I say in my book, namely that any contrary views must be eliminated."

Frankrig der fabler om YTRINGSFRIHED når det gælder at sige hvad man har lyst til om musliner , Charlie Hedbo, men må man udtale sig imod klima-religionen? Nej, der går grænsen!


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
15-10-2015 22:36
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Kosmos og Frank, det er jo derfor nogen er nødt til at hjælpe sandheden på vej. Nogen som ingen kan eller vil fyre, af klima årsager. Det kunne jo være Kosmos og Frank, sammen med resten af skeptikerne på dette forum, som stiller sig op og vækker lidt opsigt, sådan at det er oplagt for pressen at dække. Det er oplagt nu, men vi skal selvfølgelig nøje overveje hvad vi skal sige for at trænge igennem.

Det er muligt der er mange som læser med på et forum som dette, men vi får jo ikke rigtigt sat dagsordenen ved at skrive på diverse forummer hvor de fleste i forvejen har taget stilling. Vi skal ud hvor vi påvirker de påvirkelige, før det rigtig rykker noget
Redigeret d. 15-10-2015 22:43
16-10-2015 09:27
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jørgen skrev
Det må være som at køre med en tankbil, hvor tanken er halvt fyldt med en tyndt flydende væske.

Jeg nævnte at jetstrømmen over vestenvindsbæltet skyldes jordens rotation, da jeg lærte det i sin tit i klimatologi. Forklaringen var så vidt jeg husker noget med at luften konstant kommer bagud på overfladen, hvorfor jetstrømmen eksisterer for at udligne efterslæbet. I en tankbil kan væsken ikke slippe ud, men er tvunget med. Derfor kan man ikke sammenligne de to ting.
16-10-2015 09:56
John Niclasen
★★★★★
(6540)
Jørgen Petersen skrev:
Angående Golfstrømmen, så undrer det mig, at det igen og igen bliver sagt, at det er jordens rotation, som skulle være den dominerende kraft i Golfstrømmen. ...

I øvrigt så starter Golfstrømmen til dels i Atlanterhavet syd for Ekvator ud for Afrikas vestkyst.

Er det ikke bare fordi denne del af den store ocean gyre i Nordatlanten har fået et navn? Vandet som flyttes væk fra Afrikas vestkyst skal jo erstattes af andet vand, som strømmer ind nordfra.

Hvis man forestiller sig, at jordens temperatur var ens over det hele, så ville jordens rotation da ikke i sig selv kunne bevirke havstrømme, så længe rotationshastigheden er konstant. Det må være som at køre med en tankbil, hvor tanken er halvt fyldt med en tyndt flydende væske. Her ligger væsken da pænt og relativt stille i bunden af tanken så længe hastigheden er konstant. Noget andet er ved acceleration eller opbremsning.

Jorden roterer fra vest mod øst, så vi ser Solen bevæge sig fra øst mod vest over himlen. Jordens omkreds er større målt ved Ækvator end ved højere breddegrader. Dvs. hvis du bevæger dig mod nord på den nordlige halvkugle, så bevæger du dig dig ind i omgivelser, der bevæger sig med mindre fart mod øst, end hvor du lige kom fra. Dvs. du ser ud til at tvinges mod øst, når du bevæger dig nordover. Omvendt bevæger du dig ind i omgivelser, der bevæger sig med større fart mod øst, end hvor du lige kom fra, når du bevæger dig sydover på den nordlige halvkugle, og du ser ud til at tvinges mod vest.

Dette er Coriolis effekten, og det er ikke en kraft i sig selv. Den skyldes Jordens rotation og Jordens form af en kugle.

Effekten er reel nok, og man er nødt til at tage højde for den, f.eks. i militæret, når man skyder med langtrækkende kanoner. Hvis man sigter lige på målet, så rammer man ved siden af. Man er nødt til at tage højde for Coriolis effekten og sigte lidt ved siden af målet for at ramme.
16-10-2015 10:06
John Niclasen
★★★★★
(6540)
Noget andet er ved acceleration eller opbremsning.

Rotation er svært at forstå, selv for undervisere på universitetet. Jeg hører det fra dem fra tid til anden, hvor svært det er at forstå rotation.

Hvis man ikke havde mulighed for at kigge ud i Universet og dermed erkende, at Jorden roterer i forhold til de fjerne stjerner, Solen, Månen og de andre planeter, kan man så afgøre, at Jorden roterer?

Ja!

Der er flere muligheder. Jordens radius er mindre målt fra centrum af Jorden til en af polerne, end målt fra centrum af Jorden til et punkt på Ækvator. En indikation af, at Jorden roterer, selvom man ikke dermed kan afgøre, hvilken vej den roterer. Hvis man sender et satellit i frit fald omkring Jorden, f.eks. den internationale rumstation, ISS, så skal den have en bestemt hastighed for ikke at falde ned. Så er det bare at måle, om dens hastighed i forhold til et punkt på jordoverfladen netop er denne hastighed. Hvis den ikke er (og det er den ikke), så roterer Jorden, og man kan afgøre retningen.

Og så kan man kigge på de store ocean gyres og derved erkende, at Jorden roterer.

Det behøver ikke være så svært, hvis det bare bliver forklaret ordentligt.
Redigeret d. 16-10-2015 10:41
16-10-2015 10:54
John Niclasen
★★★★★
(6540)
Og dermed kan vi afgøre, at f.eks. Sebastian H. Mernild er en videnskabelig analfabet, når han i sin klumme, En svækkelse af Golfstrømmen, skriver:

Sebastian H. Mernild
Golfstrømmens begyndende svækkelse er næppe resultatet af naturlige klimaforandringer, og teoretisk set er en næsten komplet opbremsning af Golfstrømmen ikke umulig, hvis indlandsisen fortsætter sit accelererende massetab.

Redigeret d. 16-10-2015 10:55
16-10-2015 11:34
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Jamen det er simpelthen rystende at folk som Mernild der bliver citeret i medier etc. i dén grad er fuldstændigt uda af trit med virkelighedens verden. Det er rystende. At dette vanvid har fået lov til at køre så ufatteligt langt af sporet.


Nå, lige et par ord til udviklingen af Arktis havis fra DMI.

Umiddelbart ligner var 2015 godt nok lidt under 2013 og 2014 lige omkring minimum september, men alt ialt ligner 2015 nogenlunde 2013 og 2014.
(og som tidligere nævnt, så er havisvolumen 2015 faktisk over 2013 og 2014).

Noget kunne tyde på at den ekstra havis i forhold til minimumsåret 2012 nu med 2015 forekommer at være noget konsolideret.

Netop omkring August-September har Arktis havis de større spektakulære dyk i areal i varme år, og det har pro-IPCC-flokken naturligvis fokuseret meget på.

Det mest interessante er vel hele året. Men perioden 21/3 - 21/9 er også interessant fordi det er her at Solens lys når det Nordligste Arktis og altså i denne periode at ændringer i areal faktisk har en betydning for Albedo og Jordens netto tilbagekasning af Solens lys.
Dette gælder specielt periodern medio April til medio August hvor Solen står lidt højere over Arktis.

I denne periode ligner 2015 også 2013 og 2014, og det man bemærker er, at alle 3 år - når det altså "virkeligt gælder" - ikke ligger så frygteligt langt fra DMI´s normal.
2013-15 ligger væsentligt tættere på normalen end 2011, 2012.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-10-2015 11:38
16-10-2015 11:52
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Lidt supplerende til Johns udmærkede forklaring omkring Golfstrømmen og havstrømme.

Man kan sige,at havstrømmene får den horisontale kinetiske energi primært fra vindkraften gennem passatvindene og fra lavtryksvinde.
Coriolis effekten,som ikke er en kraft,påvirker ikke den horisontale bevægelse og fremdrift,men er med til at ændre havstrømmenes gradretning.
Den vertikale kinetiske energi,som kommer fra tyngdekraften og hidrører fra vandets varierende massefylde,afhængig af temperatur og saltindhold,har kun indflydelse på havstrømmens dybde,om det er en varm overfladestrøm eller en koldere dybere liggende strøm.
Jeg betragter den horisontale kinetiske energi og inerti,som den "motor",der holder havstrømmene i gang uanset,hvor dybt de ligger.
Af den grund,kan jeg ikke forestille mig,at en ændret massefylde af havvandet,kan bremse den horisontale fremdrift.
Teorien om,at udløbet fra Lake Agazzis og Lake Ojibway for godt 8300 år siden,skulle have bremset Golfstrømmen,tvivler jeg på,teorien er baseret på undersøgelser af sedimenter,jeg tror mere på,at Golftrømmen har fået et ekstra tilløb og har fortsat sin strøm.
Teorien og undersøgelsen af forskeren Dr. Evelyn Böhm,som viser,at i de sidste 140.000 år,har Golfstrømmen ikke været afbrudt,tror jeg mere på.
Redigeret d. 16-10-2015 11:54
Side 2 af 20<1234>>>

Deltag aktivt i debatten PART 6/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data17622-06-2024 13:55
PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data344101-05-2024 13:03
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data75006-04-2024 09:52
PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data119529-04-2023 01:12
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik