Husk mig
▼ Indhold

PART 6/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav dataSide 19 af 20<<<17181920>
01-06-2016 11:52
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Den katastrofale menneskeskabte globale opvarmning har fået havisen omkring Antarktis til at holde op med at vokse i udbredelse, selvom den sydlige halvkugle er på vej mod vinter.

Dette har fået kurven for anomalien til at falde ned og helt ud af grafen, og havisen dernede har nu en konstant udbredelse på 4,688 millioner kvadratkilometer.

The Cryosphere Today

(Forklaringen er, at et instrument ombord på en satellit ser ud til at være gået i stykker, og det har nu påvirket kurverne i 50 dage. Vi venter stadig på udbedring. Man har jo flere satellitter.)
Tilknyttet billede:

01-06-2016 18:13
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Havisen nu vs. 2015 og 2014.

I vinters brokkede jeg mig gevaldigt over hvordan isen blæste fra Barentz havet via Øst-Grønland ned i Atlanterhavet.

Rød oval: Barrentz havet Øst for Svalbard har lige siden været meget mere isfattigt i år end i 2014 og 2015. Og der er ikke overraskende mere varmt end normalt på de kanter.

Hvid oval: Men, i flere måneder har der været tykkere is langs næsten hele Eurasiens nordkyst.

Den primære strøm og varmekilde fra Atlanterhavet og nord på er ca me reetning og placering vist med rød pil. det er denne strøm der går hele vejen videre langs Eurasiens nordkyst.

Der går sjældent megen strøm fra Svalbardområdet ind mod Nordpolen etc.

Så umiddelbart ser væsentlige dele at Arktis havet stadig ud til at være polstret bedre mod varmen fra Atlanterhavet end de sidste år.

Canada siden er dog lidt sløj i år.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

05-06-2016 03:54
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
En update på Arkis havisfronten kunne være at der ikke rigtigt er sket noget de seneste 5 dage.

Tidligere har jeg nævnt at den mere tykke "solide" havis langs den Eurasiske nordkyst kunne medføre at den hurtige afsmeltning vi har set her i de senere år kunne blive forsinket dage eller uger.

Lige nu ser det ud til at 2016 isen langs Eurasiens nordkyst netop kun ændrer sig meget lidt dag for dag, mens vi på samme tidspunkt de sidste 2 år så mere afsmeltning dag for dag.

Spændende hvor længe den tykkere is ved Eurasiens nordkyst kan holde nogenlunde stand som den gør nu.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

05-06-2016 13:47
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
En af mange forudsigelser om Arktis havis forsvinden, denne sagde 2013:"May be our projection .. too conservative".


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
06-06-2016 15:02
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Så er kurven for havis anomalien for den nordlige halvkugle røget helt ud af grafen, og der vises konstant 13,67612 millioner kvadratkilometer havis på den nordlige halvkugle.

The Cryosphere Today

Det er knap to måneder siden, instrumentet på satellitten gik i stykker.
Tilknyttet billede:

06-06-2016 21:25
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Iflg. DMI: Den akkumulerede massebalance på indlandsisen i Grønland fortsætter med at ligge over middel, som den har gjort hele denne sæson.Via: Aktuel massebalance på Grønlands indlandsis

Iflg. DMI: Arktisk havis volumen ligger pt. over niveauet for 2012.Via: Sea ice extent and thickness

Det er altså koldt deroppe mod nord, og det sner meget.

Iflg. DMI: Arktisk "Sea Ice Extent" er den laveste nogensinde.

Via: Havisareal på den nordlige halvkugle

DMI skiftede metode til beregning af "Sea Ice Extent" for nogle måneder siden, og denne nye beregning giver lave værdier. Den tidligere beregning gav høje værdier.

Forklaring: Sea Ice extent - explanation on an appearent divergence between algorithms.
Tilknyttet billede:

10-06-2016 02:53
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Arktis havisen kort :-)
Som noteret fra starten af Maj:
http://www.klimadebat.dk/forum/part-6-opdaterede-sol-is-temp-hav-data-d12-e2839-s640.php#post_51036

så havde vi et tykkere mere "solidt" islag langs store dele af den Eurasiske nordkyst i år i forhold til 2015 og måske 2014.

Tilsyneladende holder denne isrand stadig nogenlunde stand langs Ruslands Nordkyst og synes at forsinke afsmeltinger ind mod det arktiske hav i nogen grad, ganske som antaget.

Vejr og vind kan som bekendt lynhurtigt ændre tingene.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

16-06-2016 15:10
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Temperaturen ændrer sig mest ved polerne, både når klimaet bliver varmere, og når det bliver koldere.

Man siger, at der er global opvarmning.

Ergo må man kunne se en stor ændring af temperaturen mod det varmere f.eks. på den russiske Vostok base i Antarktis.

Flg. tre grafer viser øverst temperaturen, som den er målt ved Vostok siden 1959. Hvert datapunkt er middel for måneden. Mellemste graf viser kun maksima (rød kurve) og minima (blå kurve) hen over årene. Nederst vises temperaturanomalien for hver måned. Anomalien er forskellen på månedens temperatur og så gennemsnittet for alle årene for den måned. Den røde kurve er et 3-års løbende gennemsnit.

Stationens hjemmeside med link til data er her: Station Vostok

Hvad kan man konkludere?
Tilknyttet billede:

17-06-2016 04:00
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Der ligger stadig lidt mere havis ind mod den Russiske nordkyst end 2014 og 2015, og pt går afsmeltningerne her ret langsomt.
Hvis vi for alvor skal have 2016 ind som bejler til rekord-minimum-Arktis-havis år, så skal der snart ske nogle ret overbevisende afsmeltninger fra den Rusiske side. Men som altid: Alt kan ske :-)


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

18-06-2016 04:29
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Steven Goddards samenligning af Arktis havis 2015 vs 2016.
Grønne områder indikerer mere is idag end samme tidspunkt 2015.
Røde områder indikerer mindre is idag end samme tidspunkt 2016.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

18-06-2016 10:01
John Niclasen
★★★★★
(6538)
I forlængelse af dette indlæg om DR's propaganda i tråden "Klimakampen", er det værd at kigge nærmere på temperaturen i Nuuk.

Vedhæftede graf viser daglige minimum- og maksimum-temperaturer for Nuuk siden år 2000.

Vejrstationens data (hos NCDC, NOAA): GL000004250.dly

Ud over de meget lave temperaturer i 2008, så kan man se, at årene 2012, 2013 og 2014 har haft lange perioder gennem året med usædvanlig lave minimum-temperaturer. Det kan ses som det meget blå på grafen for disse år. Så var der et mere normalt år, 2015, men tendensen med lave minimum-temperaturer ses til dels igen i år, 2016.

Denne viden kan man sammenholde med tendensen i Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO), der viser et skifte i 2010.
Tilknyttet billede:

18-06-2016 19:17
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Mikael Obelitz refererede til en artikel der søger at forklare manglende opvarmning omkring Antarktis.
Artikel:
http://www.hngn.com/articles/199928/20160530/antarctic-ocean-climate-change-mystery-could-explained-deep-old-water.htm

Det generelle indtryk er at man accepterer at Antarktis oceanerne ikke er varmet op, langt om længe, og forsøger nu at finde forklaringer, og det er da udmærket.

Men allerede i deres første sætning i deres abstrakt går det galt.

" The Southern Ocean has shown little warming over recent decades..."

Nej, det er faktuelt forkert. Southern Oceans viser ikke "little warming", de viser afkøling siden ca 1980 på ca 0,2-0,3 K .Forfatterne siger blandt andet:
"But the observations show that heat is actually being carried away from Antarctica, northward along the surface."

Og igen, nej, det er forkert: Det er det KOLDERE vand langs overfladen der synes at trække længere og længere nord på. Kulden spreder sig fra Antarktis og Nord på snarere end noget andet.

Herunder ses NOAA´s grafik for overflade havtemperaturer. Man forstår at det efter dekaders nedkøling af overfladevandet nær Antarktis er nødvendigt at pupliceret et eller andet der skulle forklare noget.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 18-06-2016 19:26
18-06-2016 19:21
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
del 2

Artiklen omtales: "Southern Ocean warming delayed by circumpolar upwelling and equatorward transport"

Altså, man undlader som sagt at ærligt bemærke at der foregår afkøling af Southern Oceans.

I artiklens sidste linier star bl.a :
"Although these results do not explain the observed cooling of the SO over the most recent few decades.."


Og her kom så indrømmelsen (?) at Southern Oceans faktisk er kølet ned og at indeværende skriv reelt ikke forklarer dette. Men hvad er det så dette skriv forklarer?

Det generelle billede af mekanismen for strømmene er naturligvis at den EKSTREMT kolde luft inde fra Antarktis afkøler overfladevand nær Antarktis og dette synker til bunds.

Hidtil har forklaringen på den "langsomme/forsinkede opvarmning" (når man nu ikke vil kalde det for afkøling..) været den stik modsatte af opstrømmende vand nær Antarktis.

Næh, man har argumenteret, at det netop er det synkende kolde vand nær Antarktis der skjuler opvarmningen, trækker lidt varmere vand ned end normalt. Således er det altså hele vandsøjlen omkring Antarktis der skal varmes op, og derfor "forsinket opvarmning".
Desværre forklarer denne sø-forklaring heller ikke den faktisk målte afkøling.

Her de Australske forskeres forklaring der hælder til nedsynkende vand omkring Antarktis:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

18-06-2016 19:23
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
del 3

Dvs. Endskønt vi reelt har afkøling siden ca 1980, så har vi her 2 ret forskellige forklaringer på langsom/forsinket opvarmning.

Men er det sandt at vandsøjlen varmes op omkring Antarktis? De eneste eksisterende data 0-2000 m viser ingen udsving i temperatur. Her er dog tale om et lidt bredere bælte omkring Antarktis.
Jeg siger ikke at man kan udlede alverden heraf, men noget fortæller mig at det i ret høj grad er modellerne man har lænet sig til, næppe data fra real world?

Eller hvilke konkrete data "observations" er det der viser at der skulle være (varmere ?) vand længere ned der nu presser koldere vand... op? Eller vice versa?

" Now, a new study uses observations and climate models to suggest"


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 18-06-2016 19:41
19-06-2016 10:56
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Vedhæftede graf viser de månedlige middeltemperaturer for Nuuk i Grønland siden år 2000.

Vejrstationens data (hos NCDC, NOAA): GL000004250.dly

Der har siden år 2000 været et fald i temperaturen i Nuuk. Falder er fra årsskiftet 1999/2000 til årsskiftet 2015/2016 på 0,038 grader per år, hvilket svarer til et fald på 3,8 grader per hundrede år.

Der er sket et skifte omkring år 2010, hvilket bl.a. også kan ses i Atlantic Multidecadal Oscillation og i havisen på den nordlige halvkugle. I temperaturkurven kan skiftet ses i ændringer af den 3-årige løbende middel.

Den røde streg viser den lineære trend fra årsskiftet 2009/2010 til årsskiftet 2015/2016, og faldet er for disse år på 0,579 grader per år. Hvis denne trend fortsætter bliver det til 14 grader på 25 år, hvilket er sammenlignelig med det voldsomme skifte for 11 700 år siden ved afslutningen af den sidste glaciale periode, hvor temperaturen i Grønland steg 14 grader på 25 år.
Tilknyttet billede:

21-06-2016 17:40
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Fra NCEP 2m luft temperatur data kan vi se det ret markante billede nu, at alt imens NH bestemt ikke har glemt El Nino varmen endnu, så er SH temperaturer allerede dykket ned UNDER average 1981-2010. Ikke mindst drevet af kulde fra det aller sydligste.

Dette at vi så kort tid efter El Nino max ser SH gå under 0 i temperatur anomaly er ganske sigende for den kulde der er afgivet fra det Antarktiske område.

Denne kulde ses nu efter at en meget stor mængde havis omkring Antarktis (har nævnt dette forløb her i tråden) blev presset ind mellem Antarktis og Sydamerika i den stærkere men varmere strøm. Denne episode ledte til en gigant stor afsmeltning af Antarktis havis, men selvsagt også et meget stor kvant kulde afgivet fra havisen til havvandet omkring Antarktis der strømmer livligt mod Øst og spreder kulden.

Uanset om det gigantiske havis-tab ved denne episode er med til at forklare de faldende SH temperaturer, så må man sige at SH kulde er påfaldende.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

21-06-2016 20:34
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Jeg skrev forleden i en anden tråd (om Paris oversvømmelser) :

"DET PERFEKTE SCENARIO FOR MERE REGN er naturligvis en usædvanlig varm periode der har opvarmet overfladen af havene efterfulgt af periode med begyndende afkøling.

Derfor er det en meget vovet affære at tilskrive mere regn CO2 snarere end Solen som primær driver af klima. "


Dette - at optimale betingelser for meget regn er overgang fra varmere til koldere periode - stemmer reelt hæderligt med graf herunder.

Grafen viser global regn-anomali målt over land. 1930-50 varmeperioden efterfølges af år med voldsom regn globalt set.

Jamen er vi da ved at overgå til afkøling nu? Svært at sige, selv sagt, men for "Sol-folket" ville det måske være mindre overraskende end for CO2-folket.

Men lad nu bare CO2-folket tro at intens regn Jorden over er tegn på global warming.. endskønt det sagtens kan være det stik modsatteVindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 21-06-2016 20:35
21-06-2016 21:29
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Frank Lansner skrev:
Jeg skrev forleden i en anden tråd (om Paris oversvømmelser) :

"DET PERFEKTE SCENARIO FOR MERE REGN er naturligvis en usædvanlig varm periode der har opvarmet overfladen af havene efterfulgt af periode med begyndende afkøling.

Derfor er det en meget vovet affære at tilskrive mere regn CO2 snarere end Solen som primær driver af klima. "


Dette - at optimale betingelser for meget regn er overgang fra varmere til koldere periode - stemmer reelt hæderligt med graf herunder.

Grafen viser global regn-anomali målt over land. 1930-50 varmeperioden efterfølges af år med voldsom regn globalt set.

Jamen er vi da ved at overgå til afkøling nu? Svært at sige, selv sagt, men for "Sol-folket" ville det måske være mindre overraskende end for CO2-folket.

Men lad nu bare CO2-folket tro at intens regn Jorden over er tegn på global warming.. endskønt det sagtens kan være det stik modsatteHej frank.

Må blot spørge om hvad der gør dig mere sikker på vi nærmer os en general afkøling

Personligt er jeg meget i tvivl om hvad fremtidens klima vil bringe - de naturlige cyklusser vil som det ser ud gå mod koldere tider igen og dermed burde jordens temperatur følge derefter, selvfølgelig regere klimaet ikke så hurtigt, det vil tage tid.
Men har Co2 den rolle som nogle tilskriver den så vil vi gå varmere tider i møde.

Ser man på de senere års temperaturstigning hvor vi har øget indholdet af co2 i Troposfæren, så ser det ud til sensitiviteten er meget lav og en god del kan forklares af naturlige klimacyklusser som Solens aktivitet, ocean cirkulationerne og vulkansk aktivitet, men selve den næsten fordobling af co2 ser ud til at have haft en meget ubetydelig del i den opvarmning.

Mvh.
23-06-2016 18:12
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Christian,

Mit input vedr. hvordan vi skal tolke meget mere regn end normalt rundt omkring handler blot om at dette fænomen i sig selv nemmest opstår med varme oceaner syd på der forsyner luften med mest muligt vand + kolde vinde nord fra der efterfølgende kan presse vandet ud i form af nedbør.

Situationen ses gerne ved længere varmeperiode der overgår til begyndende afkøling af kortere eller længere varighed.

Så usædvanligt meget regn i sig selv vidner om store clashes mellem varm og kold, vel at mærke helt overvejende når vi går fra varme til kulde, ikke omvendt.


Så måske er det sådan, at regnen i sig selv bevidner at vi er i en overgangsfase varm mod kold, men kun hvis den usædnavligt kraftige nedbør fortsætter i mange år selv sagt. Pt. svinger det noget fra år til år.

Så min kommentar her var baseret på hvad regnen fortæller alene. Alt imens folk foran fjernsynet for at vide at regnen bekræfter CO2 opvarmning, så er det nok næppe tilfældet, snarere om noget det modsatte.

Så vi har en verdens befolkning der kigger op på skyernes regn og tror det meget regn betyder opvarmning uden at ane at regnen gerne kommer ved afkølende år efter længere varmeperiode.

Undskyld jeg vader i dette, men det "taler til mig" :-)
Hvordan menneskene kigger op i skyerne og tolker lige så dårligt som dem der troede Lyn var fra Thors Hammer.

Flertallet har talt. haha
Her ses fakta : De mange år med regn kom sidste gang i perioden EFTER opvarmningen frem mod 1950. Inconvenient truth.

Men regn virker sikkert helt anderledes nu, ik?
CO2 har vendt om på det hele nu så usædvanlig meget regn betyder opvarming, ik???


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
23-06-2016 18:45
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg kan supplere Frank.
De katastrofale store regnmængder i mellem Europa i 1300 til
1600 tallet faldt i en meget kold periode,som efterfulgte en varmere.
23-06-2016 21:40
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Spændende input, Kjeld :-)

Kulde ved Vostok stationen, -80,3 gr Celsius for nyligt:

http://hmn.ru/index.php?index=1&ts=160615112429

Det tituleres "rekord" men jeg mener at rekorden er ca 89,3 gr C i 1983. Med mindre der er tale om forskellige stationer ved Vostok stationen, men jeg tror bare de mener at det er usædvanligt koldt.
23-06-2016 21:54
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og nu vi er igang, Arktis havisen kort:

Jeg har omtalt 1) det hvide område langs Ruslands Arktiske kyst hvor der i 2016 er forekommet tykkere is end 2014 og 2015, og 2) de røde områder hvor det omvendte er tilfælde.

For både 1) og 2) gælder alle at forskelle mellem 2016 og så de tidligere er blevet lidt mindre.

Men stadig, tykkere is i år ved ruslands nordkyst end 2014+15 og så har der været nær ingen afsmeltning nu i flere uger i de røde områder.

Nogle af de områder hvor der denne dato var mere is i 2014+2015 end nu i 2016 er områder hvor isen samme tidspunkt 2014+15 var ved at smelte bort. Det drejer sig om områpdet Vest for Grønland og Øst for Nova Zemlja. Mer-isen disse år 2014-15 i forhold til 2016 vil derfor glide ud af statestiken indenfor nogle uger.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 23-06-2016 22:08
23-06-2016 22:33
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Frank Lansner skrev:
Hej Christian,

Mit input vedr. hvordan vi skal tolke meget mere regn end normalt rundt omkring handler blot om at dette fænomen i sig selv nemmest opstår med varme oceaner syd på der forsyner luften med mest muligt vand + kolde vinde nord fra der efterfølgende kan presse vandet ud i form af nedbør.

Situationen ses gerne ved længere varmeperiode der overgår til begyndende afkøling af kortere eller længere varighed.

Så usædvanligt meget regn i sig selv vidner om store clashes mellem varm og kold, vel at mærke helt overvejende når vi går fra varme til kulde, ikke omvendt.


Så måske er det sådan, at regnen i sig selv bevidner at vi er i en overgangsfase varm mod kold, men kun hvis den usædnavligt kraftige nedbør fortsætter i mange år selv sagt. Pt. svinger det noget fra år til år.

Så min kommentar her var baseret på hvad regnen fortæller alene. Alt imens folk foran fjernsynet for at vide at regnen bekræfter CO2 opvarmning, så er det nok næppe tilfældet, snarere om noget det modsatte.

Så vi har en verdens befolkning der kigger op på skyernes regn og tror det meget regn betyder opvarmning uden at ane at regnen gerne kommer ved afkølende år efter længere varmeperiode.

Undskyld jeg vader i dette, men det "taler til mig" :-)
Hvordan menneskene kigger op i skyerne og tolker lige så dårligt som dem der troede Lyn var fra Thors Hammer.

Flertallet har talt. haha
Her ses fakta : De mange år med regn kom sidste gang i perioden EFTER opvarmningen frem mod 1950. Inconvenient truth.

Men regn virker sikkert helt anderledes nu, ik?
CO2 har vendt om på det hele nu så usædvanlig meget regn betyder opvarming, ik???


Hej frank lansner.

Beklager jeg fik misforstået din kommentar
) men ville mægtig gerne høre lidt fra hvad dem der er skeptiske mener mht fremtidens klimaudvikling, selv tør jeg ikke give et bud eller satse på noget, men dog regner jeg med svaret kommer af sig selv de kommende år.

Dog er vi ved og gå mod et La Nina som måske godt kan blive et af de kraftige også? men vil i hvert fald betyde de næste år vil blive koldere.

Ang det Kjeld jul skriver, så det korrekt, koldere klima betyder langt mere ustabilt og regnfuldt klima, modsat det man normalt siger, så var der langt flere storme hos os under den lille istid end middelaldervarmen og den nuværende varmeperiode.

Selv kuldeperioden fra 1950-1988 her i Europa var ledsaget af langt flere storme, tag fks 1980erne og så sammenlign med 00erne, kæmpe forskel!! vi har færre storme end vi havde dengang.

kort sagt varmeperioder er langt mere at fortrække end kulde, så en ny lille istid vil være katastrofalt.


Mvh.
23-06-2016 22:47
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Udvikling i havoverflade temperaturer, reference periode 1990-2009.

Det indiske ocean modtager typisk vinde og dermed temperaturer fra El Nino / la Nina regionen i Stillehavet, og derfor kaldte jeg i tidligere indlæg det Indiske Ocean for et "Reservoire" for El Nino / La Nina temperaturer.

I de senere år har Det indiske ocean været relativt varmt og er blevet kaldt "verdens hurtigst opvarmende ocean".

på ca 7 uger er rekordvarme i det Indiske Ocean nærmest udslettet. Dog vil dybere lag af vand være opvarmet nu efter lang tid med varme, så , i samme øjeblik La Nina forsvinder er odds nok at varmen i det Indiske ocean vil vise sig igen. Med mindre dog at La Nina bliver meget kraftig og Lang.


Kulden i Nordatlanten har - efter min overbevisning - været forsaget af kolde vintre i NØ Amerika. Her om sommeren er den ikke helt så udtalt og kulden dæmpes lidt.
til gengæl er kuldeområdet trukket mere ned i den del af nordAtlanten der ligger ud for USA´s Østkyst.

Dette nævner jeg idet at et argument for at kulde i Nordatlanten skulle være relateret til svækket Golf strøm (der dog er usvækket iflg de konkrete målinger) er at der skulle være hobet varme op netop i NordAtlanen ved USA´s Østkyst.

Men altså, blækket på denne hypotese er knapt nok tørt før varmen Øst for USA er væk igen.
Så må vi se om dette får nogen til at trække deres hypotese tilbage.
Det kan sagtens være midtlertidige udsving, men kulden i nordatlanten forekommer noget mere robust.


(Finally: Som i alle senere år så har vi akkumuleret et isunderskud i Arktis og isen er længere tilbage end normalt. Så længe vi har dette isunderskud vil havtemperaturer i det område hvor der plejer at være is før 2007 se røde ud om sommeren.
Der er altså i det "røde nord" i ret høj grad tale om at vi ser det akkumulerede varmeunderskud fra årene før end selve udviliklingen i temperaturer, vind og vejr i år.
Først når isen måtte vokse til tidligere tiders størrelse vil denne røde farve i Nord gå væk. )


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 23-06-2016 23:13
23-06-2016 23:22
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
- Og pudsigt nok, "ENSO" eller rettere "NINO3.4" indekset er officielt ikke engang gået helt i NUL endnu, og så ser vi allerede så store ændringer som i det Indiske Ocean. Der er altså et pænt stykke tid før man officielt kan sige at vi har La Nina.

Globale temperaturer plejer at følge 3-6 mdr efter udviklingen i ENSO området midt i Stillehavet. Vi har en del kulde i vente, hvis La Nina holder ved.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 23-06-2016 23:29
24-06-2016 20:43
John Niclasen
★★★★★
(6538)
christian-roskilde skrev:
... ville mægtig gerne høre lidt fra hvad dem der er skeptiske mener mht fremtidens klimaudvikling, selv tør jeg ikke give et bud eller satse på noget, men dog regner jeg med svaret kommer af sig selv de kommende år.

En konsekvens af forøget CO2 vil være formindsket diurnal temperatur variation, dvs. forskellen på minimum og maksimum temperaturer vil blive mindre, hvis alt andet er uændret. En gas, der har større konsekvens for diurnal temperatur variation er vanddamp, fordi der er så meget mere af det i atmosfæren. D.v.s. hvis mængden af vanddamp formindskes nok, så kan diurnal temperatur variation være uændret eller forøget, selvom mængden af CO2 forøges.

Denne ændring i diurnal temperatur variation kan være årsagen til, at Jorden gik fra 41 000 års cyklus til 100 000 års cyklus mellem glaciale og interglaciale perioder for 1 mio. år siden. En teori siger, at denne ændring skete, fordi koncentrationen af CO2 i atmosfæren faldt under et vist niveau for 1 mio. år siden.

Dog er vi ved og gå mod et La Nina som måske godt kan blive et af de kraftige også?

På kortere sigt vil jeg holde øje med mængden af havis i Arktis og Antarktis. Skifter tendensen, så vi modsat idag vil gå mod mere is i nord og mindre i syd? Og jeg vil holde øje med AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation), som givet vil påvirke os i Danmark, og måske viser en tendens, som kan være over et større område, måske globalt. Og så holde øje med Solen. Bliver der færre solpletter, så kunne vi opleve et nyt minimum, som vi har set i fortiden for få hundrede år siden.
Redigeret d. 24-06-2016 21:13
25-06-2016 12:39
John Niclasen
★★★★★
(6538)
spaceweather.com skriver:

SUNSPOTS VANISHING, AGAIN: For the second time this month, the solar disk is blank--no sunspots. This image of the sun taken by NASA's Solar Dynamics Observatory on June 24th shows zero dark cores:Sådan ser Solen ud helt uden mørke pletter. De mørke pletter, der normalt er at se på solskiven, dannes i forbindelse med magnetfelter og konvektion nær overfalden af Solen. Når der ingen solpletter er, er det tegn på lav solaktivitet.
25-06-2016 12:48
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Vi har ofte vestenvind i Danmark, og ligesom vi ofte oplever regnfulde dage, så gør man det også i England, der ligger mod vest.

England har oplevet meget regn på det sidste, men så igår morges kunne englænderne vågne op til en flot solopgang.
Tilknyttet billede:

25-06-2016 14:42
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Flg. grafik er nok set før, og den viser de sidste 400 års observationer af solpletter:Grafikken har angivet Maunder Minimum og Dalton Minimum, perioder med særlig lav solaktivitet og flg. lavt antal solpletter. Perioderne er også kendetegnet for lave temperaturer målt mange steder på Jorden.

Flg. grafik viser antallet af dage per måned helt uden solpletter. Grafen er baseret på data om daglige antal solpletter startende i 1818:

Sunspot Number

Dette datasæt mangler daglige observation for mange datoer før 1849, så perioden i grafen før 1849 viser for lave værdier.

Der var en enkelt dag i 2014 helt uden solpletter, og her i juni 2016 har vi så indtil videre oplevet 6 dage helt uden solpletter. Vi skal mere end 100 år tilbage for at se dage helt uden solpletter midt i en solperiode, hvor solaktiviteten normalt er høj.
Tilknyttet billede:

25-06-2016 23:49
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Bob Tisdale har en opdatering af El Niño fænomenet og sammenligning med 1997/98:

Global Sea Surface Temperature Responses to the 1997/98 and 2015/16 El Niño Events – Update 1

Jeg bed mærke i hans graf for det sydlige Atlanterhav, som ser ud til at være upåvirket indtil videre denne gang:Der er en effekt i Nordatlanten. Det er uvist, om effekten i Nordatlanten påvirkes (forlænges eller forkortes) eller er uafhængig af forholdene i Sydatlanten.
26-06-2016 21:33
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Jeg kommer lige Juli i forkøbet :-)

I grafik herunder har vi
TV: DMI´s opgørelse over Arktis Havis for Juli 1938
TH: NRL Prognose over Arktis Havis for 3 Juli 2016

Og ja, den bedste sammenligning er naturligvis når vi har NRL prognose 15 juli.
Men her lidt på forkant hvordan ser det ud nu?

Der hvor DMI´s grafik har hvid is-rand, der haves ikke data.

De fleste områder hvor vi har data i 1938, der ser vi at 1938 har ca den samme mængde havis som 2016 - eller mindre.

Det er data, det er fakta.
Men vil det ændre sig meget til vi har prognose 15 juli fra NRL ?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

26-06-2016 22:29
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Vi skal have DMI til at offentliggøre de gamle iskort! Er det Marianne Thyrring, man skriver til om sådan noget nu om dage?

DMI's nye direktør udpeget

PR with WMO, Denmark

Tweet Tunnel, Marianne Thyrring
27-06-2016 15:01
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Ja, John, og ikke mindste ville jeg gerne se ALLE danske temperatur data åbne og nemt tilgængelige for offentligheden.


Men noget andet er, har i set denne før? Fra DMI ?

http://ocean.dmi.dk/arctic/icethickness/images/FullSize_CICE_combine_thick_SM_EN_20160626.png


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 27-06-2016 15:44
27-06-2016 15:16
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og her så sammenligningen 2015 vs. 2016: Iflg DMI markant mere tyk gammel is omkring selve Nordpolen i 2016 sammenholdt med 2015?

Skjult Karmera?

Eller Fortæller DMI korrekt historie??

Hvis dette er korrekt, så er det da noget af en timing at flere kilder af satellitmålinger melder om dårlige data og desværre ikke kan fortsætte deres grafer for Arktis is.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 27-06-2016 15:19
27-06-2016 15:30
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og her så 2012 vs. 2016.

Det er noget af en tilvækst i isen up there.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 27-06-2016 15:31
27-06-2016 15:34
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Udviklingen i Arktis havistykkelse i de senere år ifgle DMI.

Vinter 2015-16 lå lavt, mens isen nu er på markant fremmarch , altså i forhold til de tidligere år.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 27-06-2016 15:52
27-06-2016 15:40
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Pudsigt nok synes jeg ikke jeg ser denne DMI-fremmarch i istykkelse hos Piomas, tvært imod har Piomas for deres seneste måned givet 2016 et stort nyk nedad i istykkelse.

Det skal måske ses i sammenhæng med de generelt svigtende satellit data, som det siges, men DMI kan altså se noget andet end Piomas?

Piomas skriver at de har opdateret til og med 31 maj, men faktisk er DMI´s store fremmarch i tykkelse ikke mindst i de aller seneste måneder, så ? Jeg tror vi kommer til at se et gevaldigt hop i Piomas data snart ?

http://psc.apl.uw.edu/wordpress/wp-content/uploads/schweiger/ice_volume/BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2.1.png


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 27-06-2016 15:49
27-06-2016 16:59
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Trods stigende istykkelser udtrykker endnu en Professor, denne gang Peter Wadhams fra Cambridge University at vi muligvis allerede i år får rekordminimum og at Arktis havis nærmest helt vil smelte:


"My prediction remains that the Arctic ice may well disappear, that is, have an area of less than one million square kilometres for September of this year"


Jeg har svært ved at forstå man kan undgå at blive skeptisk these days. En INTENS tiltro til at uanset om videnskabsfolkene siger at Månen er lavet af grøn ost, så tror jeg på det, mener det var KFL der skrev sådan.


http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/arctic-could-become-ice-free-for-first-time-in-more-than-100000-years-claims-leading-scientist-a7065781.html

En ting er at denne klima-spade-professor spår som en brækket arm i videnskabens navn, en anden ting er at denne klima-spade-professor ikke er klar over at isen var væk i stenalderen. "first time in 100.000 years"..
Om der så var 10.000.000.000 XXXXXX-personer der bakkede ham i hans tro, så ville det ikke blive mere rigtigt af den grund.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 27-06-2016 17:04
28-06-2016 13:36
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
DMI har ændret på algoritmen for deres graf for Arktis Havis udbredelse, "Sea Ice Extent".

Således ligger 2016 nu lidt tættere på 2014 og 2015. Men ellers vist nok ikke de helt vilde ændringer.

Dog ligger 2014-2015 sep nu markant lavere i forhold til den grå normal for september...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-06-2016 13:41
28-06-2016 13:51
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
DMI har sænket sep minimum for 2013, 14 og 15 med i str orden 0,3 mio km2.

TV: Gl DMI udgave
TH: NY DMI udgave


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-06-2016 13:52
Side 19 af 20<<<17181920>

Deltag aktivt i debatten PART 6/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data17517-06-2024 22:36
PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data344101-05-2024 13:03
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data75006-04-2024 09:52
PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data119529-04-2023 01:12
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik