Husk mig
▼ Indhold

PART 6/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav dataSide 3 af 20<12345>>>
16-10-2015 13:10
John Niclasen
★★★★★
(6119)
Jørgen Petersen skrev:
Hvis man forestiller sig, at jordens temperatur var ens over det hele, så ville jordens rotation da ikke i sig selv kunne bevirke havstrømme, så længe rotationshastigheden er konstant.

Du har nok ret i, at hvis system faldt helt til ro og var i 100% termodynamisk ligevægt, så ville der ikke være de store bevægelser. Det ser man på Venus i den nedre del af atmosfæren, hvor der er stort set samme temperatur overalt på overfladen, (poler, ækvator, forside, bagside i forhold til Solen), og hvor der er stort set vindstille. Men nu roterer Venus heller ikke særlig hurtigt (en Venus dag varer over 100 Jord-dage.

Lige så snart der er den mindste bevægelse forårsaget af et eller andet, dvs. hvis systemet ikke er i 100% termodynamisk ligevægt, så sætter Coriolis effekten ind.

Ud over vind og vejr forårsaget af en konstant skiften mellem dag og nat (grundet Jordens rotation) og årstidernes skiften, har vi også Månen til at rode op i tingene her på Jorden. Vi har tidevand (og tidejord) to gange i døgnet, fordi Jorden roterer, som den gør.

Så uanset hvordan man vender og drejer det, så kommer vi tilbage til Jordens rotation. Der er bevægelse på Jorden, hovedsaglig fordi Jorden roterer. Og fordi vi har bevægelse grundet Jordens rotation, har vi Coriolis effekten til at sikre os, at Golfstrømmen ikke kan gå i stå.
Redigeret d. 16-10-2015 13:13
16-10-2015 13:16
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej John,

Ingen tvivl om at det lyder overbevisende, vil bare høre: Er der lavet nogle skriv der ret eftertrykkeligt konkluderer disse ting som du kan linke til? (Undskyld hvis du allerede har linket til sådanne !! )

En anden ting er, at som vi har været inde på, at den primære årsag til at Europa er relativt lun om vinteren er at sommerens varme oplagret i Atlanterhavet blæser ind over Europa om vinteren, ganske enkelt.

Så én ting er om golf strømmen reelt næsten kun skyldes Jordens rotation.
En anden ting er at uanset årsag til golfstrømmen, så er dens effekt beskeden i forhold til dette at vi har et gigantisk varmeresservoir lige Vest for der holder os lune om vinteren og altid vil gøre det :-)


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
16-10-2015 13:56
John Niclasen
★★★★★
(6119)
Frank Lansner skrev:
Ingen tvivl om at det lyder overbevisende, vil bare høre: Er der lavet nogle skriv der ret eftertrykkeligt konkluderer disse ting som du kan linke til?

Pas på, du ikke begår samme fejl som de videnskabelige analfabeter, vi oplever som klimaalarmister. Fordi man kan linke til et eller andet skriv, der påstår noget, er det ikke ensbetydende med, at det er sandt.

Coriolis effekten er beskrevet - og formlerne til at beregne størrelsen af effekten er udledt - i gængse undervisningsbøger i Newtonian Mechanics, som der undervises i på universiteterne. Da jeg i sin tid tog kurset i Newton's Mekanik, som er det første kursus på bachelor delen i fysik, blev vi undervist efter bogen "Elements of Newtonian Mechanics" af J.M. Knudsen og P.G. Hjorth. Afsnittet "The Coriolis Force" starter på side 128. Ja, bogen kalder det en kraft (force), men det er ikke en virkelig kraft, men en fiktiv kraft ligesom centrifugalkraften er det. Bogen beskriver også gravitation som værende knyttet til en kraft, tyngdekraften, som dog også med fordel kan opfattes som en fiktiv kraft (f.eks. påpeget af Eddington i 1920 i hans bog "Space, Time and Gravitation").

Hvordan kan man så vide, at det er sandt, hvad der står i sådan en bog omkring Coriolis effekten? Svar: man kan regne effekten ud og måle efter. Hvis man ikke får samme resultat, som når man benytter formlerne i bogen, så er idé'en falsificeret.

En søgning i fysiske kredse efter en forklaring førte mig til flg. skriv: Coriolis Force for Dummies. Læs det! Det er ikke ret langt og forklarer det mest essentielle ret godt.

Hvis man vil se noget mere af matematikken bag, kan Wikipedia godt benyttes i dette tilfælde, da det ikke er så kontrovercielt: Rotating sphere

Summa summarum, Coriolis effekten er grundlæggende fysik, som man lærer om i et af de første kurser på bachelor delen i fysik på alverdens universiteter. Og effekten er reel, da man f.eks. må tage højde for den, når man i militæret skyder med langtrækkende kanoner. Vi oplever den ikke i hverdagen, når vi går på gaden, cykler eller kører i bil, fordi den er så lille. Men den er stor nok til at skabe rotation i oceanerne og de store vindsystemer på stor skala på Jorden.
Redigeret d. 16-10-2015 14:07
16-10-2015 14:08
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Man kan få en fornemmelse af den fiktive Kraft coriolis effekten.hvis man står på midten af en roterende karussel og derefter går ud til yderkanten,det føles da som om man bliver presset til modsatte side som omdrejningsretningen,det er coriolis effekten.
16-10-2015 14:14
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej John,

Kanon spændende med Coriolis effekten.

Når jeg spurgte til om nogen havde plubliceret noget, f.eks. relation til oceanernes strømme, så er det ikke fordi at det fra min side er et "krav" for at acceptere noget. ligeså lidt som jeg "kræver" et skriv der siger at Solen ikke er firkantet :-)

Jeg spurgte til link netop fordi en vis anden fløj i debaten konstant kræver dokumentation af at 2 + 2 er 4, når man ikke kan argumentere sin sag. Derfor er "links" til alting ok at have i disse tider :-)

OG

Så ville det da være spændende læsning!

Bedste hilsner, Frank


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
16-10-2015 14:44
John Niclasen
★★★★★
(6119)
Jeg spurgte til link netop fordi en vis anden fløj i debaten konstant kræver dokumentation af at 2 + 2 er 4

Iflg. Origin of the Gulf Stream blev det først rigtig forstået i bredere kredse i midten af sidste århundrede, så man kan kigge i lærebøger efter den tid eller søge i videnskabelige artikler fra den tid.
17-10-2015 00:24
sg17a
★★☆☆☆
(378)
John & Frank,

jeg tænker at Coriolis kraften virker på de øverste varme havstrømme, men har ikke så meget med at bringe koldt vand ned i dybet.

Klimatisk betyder det meget om de varme strømme når over 65. breddegrad eller om den har mindre cirkulation og eksempelvis rammer på Portugals kyst.?


~thomas wernberg
17-10-2015 09:45
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Thomas Werenberg-
.John og Frank vil sevfølgelig besvare dit spørgsmål,men hermed min kommentar:

Jeg betragter fremdriften af en strøm som et resultat af den horisontale Kraft(vind mm) og den lodrette(masse)
Coriolis effekten mener Jeg kun påvirker retningen af strømmen i det horisontale plan.
17-10-2015 14:22
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg vil gerne kvittere for de gode og interessante svar, som jeg har fået omkring mine tanker omkring Golfstrømmen.
17-10-2015 17:56
John Niclasen
★★★★★
(6119)
jeg tænker at Coriolis kraften virker på de øverste varme havstrømme, men har ikke så meget med at bringe koldt vand ned i dybet.

Ja, det kommer jeg også frem til. Den vertikale komponent af Coriolis effekten peger ud af Jorden, når man bevæger sig mod øst og ind i Jorden, når man bevæger sig mod vest. Det er nærmere Ækvator, at vandet i oceanerne bevæger sig mod vest, og her er vandet varmt.

Dybhavet er koldt, og da der ikke findes noget køleskab i oceanerne, så kommer det kolde vand i dybet fra overfladevand, som er mindst så koldt, som vandet er i dybet.

Jeg fandt nogle gode tanker omkring dette for nylig på denne blog:

Why is the ocean cold?

In fact, the volume of the ocean -- average up every blob of water there is -- averages 3.5 C.

Så iflg. Robert Grumbine er gennemsnitstemperaturen af alverdens havvand 3,5 C. Hvem er bange for, at oceanerne koger over?

Tilføjelse: Jeg går ud fra, det er denne Robert Grumbine:
Robert Grumbine, Physical Scientist, NCEP/EMC/Marine Modeling and Analysis Branch, College Park, MD

Redigeret d. 17-10-2015 18:01
18-10-2015 20:59
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hvorfor er det så indlysende at kulden fra 2 rekord kolde vintre NØ Amerika 2013/14 og 2014/15 er trukket ud over Atlanten og dermed har kølet det Nordligste Altanten ned?

Hele "vortex", det kolde vejrsystem over Arktis drejer altid rundt fra Vest mod Øst, vejret trækker fra USA ud over det nordligste Atlanten.


I de perioder hvor den kolde vortex har strakt sig lang ned over USA, så skal der altså noget naturstridigt til at undgå at NordAtlanten køles ned.

- Og ja, så er vi nogen der hele vejen gennem 2014-2015 har fulgt med i vejrkortene og set hvordan de usædvanligt kolde luft masser igen og igen konstant er trukket ud over NordAtlanten.

Hvis nu Mann Og Rahmstorf i det mindste havde gjort opmærksom på dette og ikke bare fortiet dette, men derimod forklaret HVORFOR de ikke tror at kulden fra 2 rekord vinter i USA har kølet NordAtlanten ned - så havde det været mere tillidsvækkende.
Men en fortielse af det indlysende alternativ til deres GOLF-hypotese er bareikke godt.

De 2 herrer har forladt reel videnskab for mange mange år siden, desværre.
Men nyder aller største respekt den dag i dag hos vores intet anende medier mv.
Herunder ses vejrkort fa Arktis. Til ventrs ses USA.
Vi starter ud 18 okt, idag, hvor kulde går langt ned over USA.

Det ses at når kulden rækker længere ned over USA så vil det roterende Arktis vejrsystem "Vortex" normalt trække kulden ud over NordAtlanten.

Pt vil kulden primært ramme NordAtlanten Nord for New Foundland.. sjovt nok netop her hvor Nordatlanten er blevet rigtig kold.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

18-10-2015 21:05
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Er det ikke rimeligt at sige at det kræver et midre mirakel hvis 2 rekord kolde USA Vintre I TRÆK ikke skulle have kølet det nordligste Atlanten ned?

Og på den baggrund, hvad siger det om Mann og Rahmstorf når de "glemmer" at tage dette med i overvejelserne for hvorfor NordAtlanten er kølet ned?

At det kolde Nordatlanten efter 2 rekord kolde vintre skulle være "et mysterium" som de bilder folk ind?


Og at så må lede efter en forklaring på dette "mysterium" og som helt ventet igen KUN foreslår deres darling, Golfstrømmen?
Buhhhhhhh!

Hvor de så oven i købet lige glemmer at sige at de 2 måleserier af 20 års varighed der eksisterer begge siger at Golfstrømmen er uændret.

Men hvis man så bliver skeptisk... så er man en foragtelig konspriationist, ikke sandt?
Redigeret d. 18-10-2015 21:10
21-10-2015 21:03
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Stadig synes køligere luftmasser Fra USA´s 2 rekord vintre at glide videre over Europa og ind over Rusland.

Dette har givetvis en vis afdæmpende effekt i statestiken for globale temperaturer, trods et ret voldsomt El Nino.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 21-10-2015 21:04
21-10-2015 21:08
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og ja det er et billede der hurtigt kan ændres, men nu har det stået på i snart et par måneder.

SST 21 okt..

Ja, en voldsom El Nino i Stillehavet, men umiddelbart ses stadig ganske store områder der ikke er specielt overophedede? Tænker, hvordan vil tingene se ud hvis det går som "det plejer" at der kommer en La Nina bagefter?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 21-10-2015 21:40
21-10-2015 21:46
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
I de seneste Måneder, specielt uger, er El Nino været ganske kraftig.

Herunder skiftes mellem SST 1 okt og 21 okt (som også afbildet ovenfor), og ja, der er sket nogle ændringer, men lidt svært at se nogen synderlig varme effekt de sidste 3 uger?

Det kommer givetvis inden længe.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

23-10-2015 17:59
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Antarktis.

Klimaforskerne Wagner og Zonta fra Geesthachter Heimholtz-Zentrum,har gennem deres studier vist,at der i det 20ende århundrede ikke har været nogen opvarmning af Antarktis,i modsætning til klimamodellerne,som viser stigende temperaturer.

Her et udsnit af deres abstract :
Over the Southern hemisphere the situation is however more heterogeneous and the model simulation shows no such clear cut changes compared to the northern hemispheric continents.
For instance,the change in the GHG concentrations does not lead to prounounced increase in the temperatures over Antarctica.
Here the reconstruction shows quite stable levels also in the 20th Century,whereas the simulation shows a similar increases for the Northern hemisphere.
Redigeret d. 23-10-2015 18:00
24-10-2015 23:36
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Hej frank lansner!


Nu du selv som jeg skeptiker eller som du selv beskriver det meget fint nemlig pro-soltilhænger.

Derfor kunne jeg godt tænke mig om du ville debattere lidt for og i mod argumenter vdr sol-teorien og dens sammenhæng med jordens temperaturændringer og evt andre klima faktorer der kan påvirke som fks. PDO, AMO og By effekt. osv.
for mig at se virker det som du har sat dig rimelig godt ind i dette emne, så håber du frisk på det?.

Du var blandt andet inde på noget her omkring solens cyklus og fremtids udvikling

http://www.klimadebat.dk/forum/part-5-opdaterede-sol-is-temp-hav-data-d12-e2478-s720.php


god aften til dig.

Mvh.
29-10-2015 13:10
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Arktis

Istykkelsen i Nordvest-Passagen.

One would expect thinner ice today than decades ago - however - the differences seem rather small.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL065704/full
30-10-2015 22:40
John Niclasen
★★★★★
(6119)
Grønland akkumulerer ny sne i et rasende tempo for tiden. Sne som med tiden trykkes sammen og bliver til ny iskappe. I de sidste par måneder er der akkumuleret nær ved 200 mia. ton, langt over normalen.

Grafik fra: Aktuel massebalance på Grønlands indlandsis
Tilknyttet billede:

04-11-2015 14:51
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
http://www.drroyspencer.com/2015/11/uah-v6-0-global-temperature-update-for-october-2015-0-43-deg-c/
10-11-2015 12:41
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
UAH globale satellittemperaturer viser ingen stigning i 18 år og 9 måneder.

http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/
24-11-2015 19:42
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Havoverflade temperaturer på den nordlige halvkugle set i forhold til 1995-2009 er pt ret varme, måske tildels en effekt af El Nino.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

24-11-2015 19:44
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
men ser man på den sydlige halvkugle ser billedet noget anderledes ud. Den Sydlige halvkugle forekommer måske lidt koldere end sammenlignings grundlaget 1995-2009.

http://weather.gc.ca/data/saisons/images/2015112400_054_G6_global_I_SEASON_tm@lg@sd_000.png

Indenfor nogle måneder vender El Nino givetvis til La Nina, så et af de få områder på den sydlige halvkugles havoverflade der er varmere end 1995-2009 nu, vil gå i kold også.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 24-11-2015 20:03
25-11-2015 15:07
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej Frank-
Hørte lige Jens Ringgaard i TV News,han viste igen en graf,som viser at 2015 bliver det varmeste nogensinde,kender du den.graf,og hvad mener du om denne påstand ,som er en kras modsætning til.RSS og UAH sat?
07-12-2015 13:34
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Kjeld, jeg vil gerne kommentere den NOAA graf når jeg har lidt mere tid.

Den er totalt ubrugelig p.gr.a at justeringer er så store for GHCN/NOAA mv. at deres katastrofale opvarmning ikke kan siges at være målt, men derimod lavet på skrivebordet.
Satellit data har ikke den kaliber af problemer.

Nå!

Arktis vindforhold har nu i en periode Express-skyllet is ned i Atlanterhavet lidt alla 2006-2007, der førte til isminimum 2007.

Håber ikke dette varer ved alt for længe.

Men lige nu er der meget is i nærheden af Island, så ja, det kan blive lidt koldt på de kanter.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 07-12-2015 13:37
07-12-2015 14:13
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Frank Lansner skrev:
Hej Kjeld, jeg vil gerne kommentere den NOAA graf når jeg har lidt mere tid.

Den er totalt ubrugelig p.gr.a at justeringer er så store for GHCN/NOAA mv. at deres katastrofale opvarmning ikke kan siges at være målt, men derimod lavet på skrivebordet.
Satellit data har ikke den kaliber af problemer.Hej frank og Kjeld.

Når i omtaler de stellit observationer af den globale temperatur versus GISS NOAA som vidst nok bruger de landbasseret temperatur observationer.

Så har jeg et lille spm omkring sikkerheden omkring satellitternes målinger, for satellitterne måler ikke direkte temperaturen, men bølgelængder og troposfæren har et stort indhold af vanddamp der gør en hvis mængde strålerne går tabt på vej tilbage og gør målingerne koldere end de andre temperaturserier vi har via målinger fra landjorden GISS, Hadcrut osv.
hvis i kan følge mig i det her spm.

Men der vidst noget med man kan tjekke det efter med radiosonde balloner, er der en graf eller noget over de observationer?

god eftermiddag.

Mvh.
07-12-2015 17:57
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Christian!

Alle satellitdata (Sea levels, temperatur, CO2 osvosv.) foregår mig bekendt med kalibreringer, ikke mindst dog i starten af sådanne projekter.
Men jeg kan prøve at se om jeg kan få et svar fra Roy Spencer eller John Christy.
Synes ikke det fremgår særligt klart da jeg lige kastede et blik på deres site...

Bedste hilsner, Frank


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
07-12-2015 19:23
Kosmos
★★★★★
(5366)
Synes ikke det fremgår særligt klart da jeg lige kastede et blik på deres site...

- vi må da håbe, at satellitdata nu ikke også skal justeres (så de kommer til at stemme bedre overens med modellerne/'forventningerne'!
)

Vedr. radiosondemålinger faldt jeg lige over dette - som dog ikke er helt dugfrisk og heller ikke ser krystalklart ud!

PS Jeg ser nu, at Hide the decline sør'me osse har noget (nyere) om emnet!

Redigeret d. 07-12-2015 19:29
08-12-2015 15:59
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Det nye sol minimum vil medføre koldere vintre i Europa.

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151201130004.htm
Og tak frank og kosmos
vil undersøge lidt ud fra dine link.


mvh.
Redigeret d. 08-12-2015 16:03
10-12-2015 10:01
Kosmos
★★★★★
(5366)
- vi må da håbe, at satellitdata nu ikke også skal justeres (så de kommer til at stemme bedre overens med modellerne/'forventningerne'!)

- oops...faldt lige tilfældigt over denne oplysning:

A detailed analysis produced by dozens of scientists as part of the US Climate Change Science Program (CCSP) identified and corrected errors in a variety of temperature observations, including the satellite data.

The CCSP SAP 1.1 Executive Summary states:

"Previously reported discrepancies between the amount of warming near the surface and higher in the atmosphere have been used to challenge the reliability of climate models and the reality of human induced global warming. Specifically, surface data showed substantial global-average warming, while early versions of satellite and radiosonde data showed little or no warming above the surface. This significant discrepancy no longer exists because errors in the satellite and radiosonde data have been identified and corrected. New data sets have also been developed that do not show such discrepancies."


Det forekommer noget mystisk, ikke mindst: "New data sets have also been developed that do not show such discrepancies"! Er der nogen, der ved mere om dét?
13-12-2015 10:47
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Kosmos ,

det ligner lidt ønsketænkning fra ham du citerer Kosmos, fordi forskel mellem f.eks. RSS og GISS er jo stadig helt dominerende for opfattelsen af Temperaturudviklingen.Iøvrigt, så er det først gang i satellit-perioden fra 1979 at de land-baserede data på denne måde stikker af fra satelllit data...
Rent fysisk har det hidtil været sådan at satellit data - der er udelukkende baseret på luft temperaturer - altid har været den type data der har kunnet stikke af fra de landbaserede når vi har haft temperturændringer.

Men nu... midt i den intensiverede klima-debat, så formår landbaserede data pludseligt at stikke af.. sjovt som fysiken ændrer sig.

Man skal huske, at "land"-´baserde data er 70% VAND baserede temperatur data.. der i hvret fald førhen var mere stabile end atmosfærens udsving.
Men nu kan vandets ændringer åbenbart være mere voldsomme end hvad måler lidt opp i atmosfæren, vandet er blevet "dét" der kan variere krafigt i temperatur.


OG!

FØR GISS (GHCN familien) stak af fra Satellit data, så var argumentet der blev brugt for at godtgøre GISS kvaliteten af GISS data at

"De matcher jo satellit data, derfor er de ok!"

Men EFTER GISS stikker af fra satellit data,så er det som om man ændrer argumenterne henad: "jamen satellit data er mindre troværdige" omend der vist mangler egentlig dokumentation for den lags løse påstanden der ses hist og pist i debaten.


Arktis vinde :-/
Bliver pt bare VED med at stor-skylle is fra Arktis ned i Atlanterhavet, nu set i 14 dage.
Samtidigt hermed er kulden i Arktis begyndt at blive mere oppe i Arktis, har ikke dykket ed over f.eks USA, Rusland. Dette kan vise sig ved meget varm december globalt.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 13-12-2015 10:48
13-12-2015 10:56
Kosmos
★★★★★
(5366)
det ligner lidt ønsketænkning fra ham du citerer Kosmos,...

- ja, det håber jeg sandelig, for 'identificering og korrektion' af ('fejl' i) satellit- og radiosondedata ville jo risikere at indebære, at vort sidste 'håndtag til virkeligehden' forsvandt!


Det er fan'me uhyggeligt, du!
13-12-2015 11:07
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Jeg tror det , Komos, fordi det er flere måneder siden eneller anden knold i et interview jeg har hørt om sagde at "nu var satellitdata 'rettet' så nu var der ikke længere forskel på data". Men jeg har intet set ændre sig i data i alle måneder efter. Pyha.


--> Men ret praktisk at have et skriv her op til COP21 der siger at der ikke længere er forskel i land vs. satellit data , så har man da det i debater. At det så ikke er sandt, tjah...
Redigeret d. 13-12-2015 11:11
13-12-2015 11:52
Kosmos
★★★★★
(5366)
At det så ikke er sandt, tjah...

- ja, det er der jo også så meget andet, der heller ikke er!
13-12-2015 11:57
pifpafpuf
★★★☆☆
(769)
Nu kalder James Hansen så aftalen for bedrageri.

Hvad skal man sige?

It's takes one to know one - eller - Fight fire with fire and fraud with fraud.
15-12-2015 17:02
Kosmos
★★★★★
(5366)
Men ret praktisk at have et skriv her op til COP21 der siger at der ikke længere er forskel i land vs. satellit data , så har man da det i debater. At det så ikke er sandt, tjah...

- men her:

"Gavin's admission about the satellite record versus the surface temperature record"

er så lidt modgift!
15-12-2015 18:48
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
AD satellitter.

DMI siger,at satellitter får stigende betydning i klimaforskningen,alligevel kan man desværre ikke umiddelbart overlade opgaven med temperaturmålinger til sattellitter.Det skyldes især,at ikke kun Jordens overflade,men også luften i atmosfæren udsender varmestråling.Den stråling,som sattellitternes instrument registrerer,er summen af af strålingen,der er afgivet hele vejen fra overfladen op til instrumentet.Man har ikke nogen sikker metode til at fastslå.hvor meget af strålingen der stammer fra overfladen og hvor meget der stammer fra forskellige højder op gennem atmosfæren.

DMI skriver også,at det er et gigantisk puslespil,at omsætte de mange målinger ved Jordens overflade til en global middeltemperatur.

Det er DMIs udlægning,der er også andre forklaringer,som jeg er ved at undersøge.

Man kunne stille spørgsmålet,hvad er så mest nøjagtig,termometer-puslespilllet eller sattellit,og hvorfor har man så valgt at publicere termometer-målingerne som de mest nøjagtige,er det fordi,temperaturen er højere end dem fra sattellit?
Redigeret d. 15-12-2015 19:10
15-12-2015 19:00
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Kjeld, tak for mange gode indlæg :-)

Ja, jeg har også hørt den forklaring, men tilbage står, at satellit vs. land har fungeret ret godt sammen lige fra starten i 1979.
Det har fungeret sådan at Satellit data har varieret lidt mere end land (hav!) data ikke overraskende, men trends har være ret sammenlignelige.

Men så pludseligt begynder de super varme-justerede land/hav data fra primært NOAA at stikke af fra de land/hav baserede data. Imponerende at de 20 øverste meter af vand temperaturer pludseligt kan variere meget hurtigere en udsvingende i luften.
Ikke set før :-) Men spændende at se hvordan sysiken kan ændre sig.

Jeg nævnte det tidligere her i tråden for nyligt, og i det link Kosmos kom med - tak for det!! :-)
der er det... interesante at Gavin Schmidt giver os skeptikere ret i at her haves et fysisk forklaringsproblem:

Men i klima "videnskab" er alt muligt...
Redigeret d. 15-12-2015 19:05
15-12-2015 19:06
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
.

Kjeld >
alligevel kan man desværre ikke umiddelbart overlade opgaven med temperaturmålinger til sattellitter.

Tak for info om denne konstatering.

.
15-12-2015 19:10
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Det er sjovt, i lang tid har man brugt satellitdata som confirmation af at de stærkt varmjusterede land/hav data kritiseret af skeptikere er brugbare idet satellitdata hidtil har bekræftet land data.

Men nu hvor satellit data så ikke længere bekræfter der super-varm-justerede land data, så siger man ikke konsekvent:
"Nå, for søren nu bekræfter satellit data ikke længere land data, dermed - iflg den hidtige logik - så er land data altså ikke længere bekræftet af satellitdata - vores argument forsvandt... "
Redigeret d. 15-12-2015 19:15
Side 3 af 20<12345>>>

Deltag aktivt i debatten PART 6/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data62727-02-2024 14:24
PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data343910-07-2023 12:16
PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data119529-04-2023 01:12
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
PART 7/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data77315-01-2017 22:49
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik