Husk mig
▼ Indhold

Pesticider, sædkvalitet, kønsraten og misdannelser ved fødsler i Danmark


Pesticider, sædkvalitet, kønsraten og misdannelser ved fødsler i Danmark02-11-2016 11:25
kfl
★★★★★
(2167)
Pesticider, sædkvalitet, kønsraten og misdannelser ved fødsler i Danmark

Der er flere undersøgelser, der peger på, at en forurening eller en belastning med pesticider påvirker både sædkvaliteten, antal fødsler med misdannelser og kønsraten, dvs. forholdet mellem antal drengefødsler og antal pige fødsler. Ud fra danske data undersøges i det følgende udviklingen i antal fødsler med misdannelse og i udvikling af kønsraten. Dette kan selvfølgelige være flere forklaringer, men der er for mig ingen tvivl om, at pesticider spiller en rolle.


Der findes desværre ingen helt opdaterede statistikker vedr. misdannelser ved fødsler i Danmark, men kun for perioden 1994-2006 jf. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 13 september 2007. Læs selv publikationen. Det ville være en god ting, hvis denne publikation blev udvidet til og med 2015.

I denne forbindelse har jeg kun brug for de overordnede tal og ikke en beskrivelse af de enkelte typer af misdannelser.

Ifølge Global Report of Birth Defects(2006) definitions af fødselsdefekter er der i Danmark, Tyskland, UK, USA og Argentina henholdsvis 46.5, 43.8, 43.8,47.8 og 52.5 fødselsdefekter pr. 1000 fødsler. Det er bemærkelsesværdigt, at USA kun ligger lidt højere end Danmark til trods for en massiv anvendelse af pesticider og omfattende industri-forurening.

Den følgende graf viser udviklingen i det samlede antal misdannelser pr. 1000 fødsler samt andelen af fødsler med 2 eller flere misdannelser:Antal misdannelser vokser signifikant, men ikke andel af fødsler med 2 eller flere misdannelser. Det kunne være interessant, at se om trenden er forsat efter 2006.

Der er forskel på udviklingen i antal misdannelser pr 1000 fødsler mellem drenge og piger. Dette fremgår af følgende graf:Antal misdannelser pr. 1000 ligger på en højere niveau og vokser hurtigere for drenge end for piger.

Udfordring ved analyse af register data er, at der kan være sket et statistikbrud i form af ændringer i definitionen af misdannelser eller at man er mere omhyggelig med at få registreret misdannelser. De fundne signifikante trends kan måske stamme fra sådanne statistikbrud, men indtil videre mener jeg, at der er en trend i udviklingen af antal misdannelser pr. 1000 fødsler.

I Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 13 september 2007 undgår man at lægge en trend ind og konstaterer blot, at nogle år ligger over eller under end gennemsnittet.

Kønsraten
Forholdet mellem antal drengefødsler og antal pige fødsler(kønsraten) fremgår af følgende tabelDer er beregnet en ikke signifikant negativ trend. I betragtning af at de forventede ændringer i kønsraten er små og det kun er en kort periode, er det ikke overraskende.

Baggrunden for at se på kønsraten er, at den kan være påvirket af forurening og andre stressfaktorer. Normal går det ud over drenge ved sådanne påvirkninger. Dermed er det forhold en indikator for tilstedeværelsen af forurening/forgiftning i miljøet. Se vedlagte link artiklen.

Ifølge CIA: List of countries by sex ratio by birth er kønsraten på verdensplan på 1.07.

I forbindelse med den globale opvarmning forventes en tilvækst i kønsforholdet, dvs. fødsels af flere drengebørn, idet kulde er en stressfaktor for drengefostre.

Hvis man ser på perioden 1940-2015 aftager kønsraten signifikantDette betyder, at der fødes færre og færre drengebørn i forhold til piger i perioden 1940-2015. I forhold til 1940 forventes, at der fødes ca. 340 færre drengebørn i 2015 alt andet lige.

Dårlig sædkvalitet og pesticider
Spørgsmålet om dårlig sædkvalitet generelt har været diskuteret siden først i 1990 og blev meget omtalt efter Bjørn Lomborgs behandling af emnet og reaktionerne herpå. I 2014 er denne diskussion lukket, idet man har fundet en sammenhæng mellem industrikemikalier og sædkvalitet, jf Rigshospitalet: Udbredte industrikemikalier skader sædkvaliteten. På denne baggrund er resultatet omtalt i det følgende ikke overraskende.

Der har været publiceret 1171 artikler om "pesticider og dårlig sædkvalitet" i perioden 1963–2014. I 2015 publiceredes en artikel i "Human Reproduction". Denne artikel er omtalt i Pesticides on Fruit Are Destroying Your Sperm. Denne artikel konkluderer entydig, at mænd, der spiser frugt med et højt indhold af pesticider, har en dårligere sædkvalitet end mænd, der spiser frugt med et lavere indhold af pesticider. Dette peger på, at mænd der ønsker at stifte familie skal spise økologisk. Der er velkendte, at kvinder, der ønsker at blive gravide, bør undgå tobak, alkohol og pesticidholdige fødevarer.

Der indgår kun 155 mænd i denne undersøgelse. Det betyder på den en side, at der er en usikkerhed i analysen og på den anden side, at der må være en er en markant effekt af pesticider thi ellers have man ikke fundet noget effekt.

Thus, despite the relatively small sample size and exposure assessment limitations, the paper make a convincing case that dietary exposure to pesticides can adversely impact semen quality. While this finding will need to be replicated in other settings and populations, It carries important public health implications
..

Kræftems Bekæmpelse
Det er lidt overraskende, at Kræftens Bekæmpelse afviser, at økologiske grøntsager er sundere. Artiklen Grønt er godt på deres hjemmeside står:

Grøntsager er sunde. Det er ernæringsforskere verden over enige om. Da der ikke er påvist forskel i ernæringskvaliteten eller sundhedseffekter mellem økologiske og konventionelt dyrkede grøntsager, er rådet fra Kræftens Bekæmpelse det simple: Spis grøntsager, det er godt for din sundhed.


Artiklen kommer rundt om flere emner på en god måde, men nævner ikke sædkvaliteten, udviklingen i kønsraten eller fødselsdefekter. De nævner heller ikke, at de bliver sponseret fra Lammefjords Grøntsagslaug, der om noget bruger kræftfremkaldende stoffer i deres kartoffelproduktion. De bruger 39 forskellige bekæmpelsesmidler herunder FENIX.

Bemærkning
Hele spørgsmålet om misdannelser og en reduktion i kønsraten er et kompliceret spørgsmål, som jeg ikke er kompetent til, at finde en forklaring på, men kan i princippet kun bidrage med statistiske analyser med referencer til den eksisterende litteratur.

Samlet set peger de statistiske analyser og de mange artikler på, den øgede brug af pesticider og de industrielt fremstillede kemikalier er årsagen både til en forøgelse af misdannelserne og på en reduktion i kønsraten.

Dette bør have konsekvenser for lovgivningen.

På den ene side hævder nogen, at der ikke er bevis for, at det er sundere at spise økologiske landbrugsprodukter end de konventionelt fremstillede fødevare og på den anden siden hævder andre, at der er sundhedsskadelige effekter ved pesticider og andre kemikalier.

nogen hentyder til landbruget og den kemiske industri.

andre hentyder til økologer, biologer og sundhedssektoren.

Fordelene ved at bruge pesticider er en stor økonomisk gevinst for landbruget. Ulemperne ligger et andet sted, nemlig i naturen og sundhedssektoren.

Døm selv hvad der er op eller ned!

Ved søgning på nettet, brug tekststrengene:
Human sex ratio, birth defects, sex ratio pollution, sex ratio war, sex ratio, pesticide, Skattebæk, Dioxine, 2,4-D, Glyphosate, MCPA,Kræftens Bekæmpelse, FENIX, Agent Orange...

link:
Bemærk, at i interne amerikanske undersøgelse anvendes en lidt anden definition af fødselsdefekter, idet man kun ser på "signifikant major birth defects". Med denne definition bliver at antal fødselsdefekter i USA pr 1000 fødsler på ca. 3.0.

Metrecia L. Terrell:Can environmental or occupational hazards alter the sex ratio at birth? A systematic review

Wikipedia:Human sex ratio

University of Stirling:How pollution may be changing the ratio of girls to boys

Williams:Low sex ratios of births in areas at risk from air pollution from incinerators, as shown by geographical analysis and 3-dimensional mapping.

Pesticides on Fruit Are Destroying Your Sperm

Hagai Levine: Is dietary pesticide exposure related to semen quality? Positive evidence from men attending a fertility clinic

Bjørn Lombrog: Verdens sande tilstand, side 2005-2008

Lomborg Errors on sperm quality

Wikipedia: Niels E. Skakkebæk

Rigshospitalet: Udbredte industrikemikalier skader sædkvaliteten

NB
Som følge af klimaændringerne, det voksende befolkningstal og udtømning af ressourcerne, vil fødevare produktionen komme under pres på et tidspunkt. Klimaskeptikerne hævder, at dette problem kan løses med brug af GMO-tekniker i forbindelse med pesticider og antibiotika. Med denne tekniker løber man ind i udfordringerne med resistens over for pesticider og antibiotika. Dette kan både begrænse fødevare produktionen og forringe befolkningernes sundhedstilstand.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Deltag aktivt i debatten Pesticider, sædkvalitet, kønsraten og misdannelser ved fødsler i Danmark:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Bærerdygtig Landbrugs syn på pesticider204-05-2017 09:43
Flere Pesticider ?012-01-2017 12:40
Brugen af pesticider i USA og Vest-Europa011-12-2016 13:04
Pesticider i grundvandet4705-02-2012 11:47
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik