Husk mig
▼ Indhold

Producere sin egen energiSide 1 af 5123>>>
Producere sin egen energi12-01-2010 15:15
Magnus Hansen
☆☆☆☆☆
(38)
Hvor får man mest miljø for pengene?
(for nu at lyde som Lomborg, haha...)

Solceller på taget til at producere strøm?
Solpaneler til at producere varmt vand?
Minivindmølle i baghaven?
Aktieandel i en vindmølle?
12-01-2010 17:07
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvad mener du med mest miljø for pengene?

Er størst mulig CO2-reduktion?

Er det størst mulige CO2-reduktion du mener med mest miljø for pengene, får du mest miljø ved at opkøbe CO2-kvoter.
12-01-2010 17:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Aktieandel i en vindmølle?

Det øger miljøbelastningen!

Solceller på taget til at producere strøm?
Solpaneler til at producere varmt vand?
Minivindmølle i baghaven?


Det er så exorbitant bekosteligt at reduktionen er meget meget minimal!
Redigeret d. 12-01-2010 17:22
12-01-2010 18:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Magnus

Det kunne ske i en opstilling som denne sevarme akkumuleres i en isoleret dam når varmepumpen omsætter møllestrøm.

Jorden bruges som lavtemp akkumulering hvor energi fra sol og vind akkumuleres så varmepumpen kan hente energi her når luften ikke yder energi.
Redigeret d. 12-01-2010 18:20
RE: Ganske gratis12-01-2010 19:51
Kaffka
★☆☆☆☆
(54)
Du behøver ikke bruge penge. Tværtimod, skal du lade være med at købe så meget. Alt er forgængeligt og ender i sidste ende som affald. Måske går der dage, uger eller år.

Vores forbrug af megen "unødig luksus" belaster planeten. Fra vugge til grav (produktets og køberens) - et yndet udtryk, blandt miljø-og klimabekymrede som undertegnede.

Prøv at se www.storyofstuff.com

Og ellers kan du finde mange gode råd på nettet. Du kan selv gøre en del ganske uden udgifter for dig selv. Fx. pisse i (bruse)badet, når du alligevel er der. God fornøjelse

Redigeret d. 12-01-2010 20:16
12-01-2010 22:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Du behøver ikke bruge penge. Tværtimod, skal du lade være med at købe så meget. Alt er forgængeligt og ender i sidste ende som affald. Måske går der dage, uger eller år.


Det er i bund og grund en meget miljøbelastende tankegang når vi taler energi!

Du skal spare på fossil energi som miljøbelaster men du skal så sandelig ikke iværksætte miljøbelastende tiltag som miljøbelaster feks at isoler din bolig for at reducere dit energiforbrug, når der er umiddelbare alternativer nemlig at producere denne varme co2- og forureningsfri!
RE: Forurenede tanker?13-01-2010 11:19
Kaffka
★☆☆☆☆
(54)
Delphi

En miljøbelastende tankegang!!


Redigeret d. 13-01-2010 11:32
13-01-2010 11:43
Magnus Hansen
☆☆☆☆☆
(38)
Tak for jeres svar!!

Det er rigtigt, at det selvfølgelig også er vigtigt at spare på energien. Men hvis man nu gør en del i forvejen. Vi vil jo f.eks. gerne allesammen stadig have strøm til vores computer, lys i vores stuer og et varmt bad om morgenen. Det forbrug skal gerne blive grønt.


Jeg synes det er en underlig modstilling mellem enten kun at spare på energien ("Kaffka") eller bare at frådse løs på en energirigtig måde ("delphi"). Come on!

Jeg er ikke den store tilhænger af CO2 kvoter, så det går desværre ikke at købe aflad på den måde for mig! For stor risiko for fusk og uretfærdighed. Jeg vil gerne vide at den strøm jeg hiver ud af kontakten helt konkret ikke er produceret på kul.
13-01-2010 13:30
Kosmos
★★★★★
(5391)
Jeg vil gerne vide at den strøm jeg hiver ud af kontakten helt konkret ikke er produceret på kul

- dét ved jeg ikke, hvordan man sikrer sig(?)
Men hvis du - før du nærmer dig kontakten - kigger fx. her, burde du kunne få en fornemmelse af, om det er forsvarligt at flippe afbryderen; dette forudsætter selvfølgelig, at pc, modem mv. kan drives på batteri(er) {som du i kraft af rettidig omhu har ladet behørigt op, sidste gang du kunne aftappe 'grøn el'!
}
13-01-2010 14:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Magnus & Kaffka

Hvorfor skal det øvrige samfund bære byrder: økonomiske såvel som meget kraftige miljøbelastningende, fordi I er opsat på at spare på energi! Come on!

NÅR I BARE SKÅNSELSLØST SÆTTER ALT MILJØREDUKTION LIG MINDRE FORBRUG OG IKKE VIL SE PÅ HVORDAN DETTE FORBRUG MILJØBELASTER SÅ ER DET JO IDIOTI!!

Kan I forklare mig hvorfor gasforbruget skal øges i Dronninglund, Brønderslev, Viborg, Støvring, Grevinge og alle byer som har gasturbiner eller gasmotorer, bare fordi nogle tåblige strømninger som sætter mindre forbrug lig miljøreduktion, at de skal virke uimodsagt og derfor skal disse tiltag iværksættes, og i forløb, som minder om religiøs fanatisme. Kan I ikke forklare hvorfor gasforbruget skal øges på denne konto!

I dronninglund gør den tiltagende spareiver, at fjernvarmevandet står stiller i rørene i sommerhalvåret. For at holde temperaturen i fjernvarmenettet ledes den varme fremføring ude i enden af nettet over i returen og at skabe gennemstrømning seNu stiger temperaturen i fjernvarmenettet og brugsvand kan tilføres boligen. Det har jo den konsekvens at temperaturen tilbage til fjernvarmeværket den stiger. Som igen betyder at at den gasmotor som virker på værket den kan ikke køles tilstrækkelig, når den producerer!

Så gør man det at man køler returen fra byen fra 55 c' til 40 c' via nogle store ventilatorer som iøvrigt bruger meget strøm.

Når der tilføres 10 Mwh fra fjernvarmeværket så når 1 Mwh forbrugeren.

I hobro sparer borgerne så meget på fjernvarme at der skal bruges store mængder el for at bortventilere den varme som det affald som skal afbrændes det afgiver. Nu har kommunen vedtaget at kommunale bygninger skal monteres med solfangere. Der er en direkte sammenhæng med den energi disse solfangere producerer og strømforbruget på affaldsforbrændingen, som stiger når der skal bortventileres mere varme ved affaldsforbrændingen, når solfangere tilfører energi til fjernvarmenettet. Himmelråbden Idioti drevet frem af tåbelige sparestrømninger

Forøget miljøbelastning i København drevet frem af skånselsløses strømninger om at spare på energi se. http://ing.dk/artikel/103098-havvandet-skal-koele-koebenhavnske-virksomheder

El-dreven køleopstillinger i det kongelige teater og bygninger som hoteller, banker, forretninger omkring det Kongelige Teater nedlægger nu el-drevne køleopstillinger for at overgå til absorptionskøling.

Absorptionskøling er en køleproces som forbruger spildvarme fra feks affald eller el-produktion.

Nu har man investeret 1,5 mia i en tunnel til det centrale København som dels fremfører energi til disse opstillinger og herunder øge fjernvarmekapacitet. Absorptionsopstillingen kostede 200 mio dels til tunnelen og infrastruktur til opstillingen. Så som rør til det kolde vand som nu skal køle bygninger.

Det man altså har solgt opstillingen på er at den erstatter el-forbrug og bruger spild fra kraftværker.

Det man bare glemmer er at kraftværker som afsætter energi ved over 80 c' de taber el-produktion.

Det man så gør for at få økonomi i opstillingen er at man tager højtryksdamp ud af Amagerværket som altså ikke producere strøm.

Fakta er at man for at svine 200 mio kr har øget kulforbruget for at spare på strøm.

Havde man derimod bruget få tusinde kroner på at lave disse køleanlæg som virkede i Banker hoteller osv så de kunne afsætte deres energi (som i dag afblæses til luften) så de kunne producerer varmt fjernvarmevand. Havde man bruget meget beskedne beløb på varmepumpeopstillinger som kølede det fjernvarmevand som skulle retur til kraftværker og herved producerede varme til bydele. Så ville kraftværker som Avedøre øge el-produktionen når det modtager kold returvand fra fjernvarmenettet langt mere end det der forbruges til varmepumperne.

Men igen tåbelige strømninger forhindrer denne markante miljøreduktion!

I stedet for at bruge dette virkelig unikke kraftværk som stort set ligger stille i vinterhalvåret fordi forbruger ligegyldigt spare på strøm se

så kan disse miljøkatastrofer virke seH C Ørsted og Svanemølle: 2 store gas-kedler! Som omsætter 2.700.000.000 Kwh gas pr år som stort set kun omsættes til fjernvarme (18 % til el)

Inden denne massivt miljøbelastende fjernvarme når yderområderne af fjernvarmenettet er tabet over 50 %. Og det sker fordi ligegyldige strømninger vil spare på strøm hvor denne strøm kunne overførers 100 % og 5- 10 dobles i varmepumper.

Altså havde man omsat en brøkdel af denne gas i Avedøre og brugt varmepumper ude i nettet havde man dels overflødiggjort et tåbelig tunnelprojekt til 1,5 mia men man havde tilmed et system som kunne opvarme boliger for et minimalt fossilt enegeriforbrug og man have en produktionskapacitet som kunne omsætte den miljøvenlige møllestrøm som forekommer til overflod. Altså markante miljøreduktioner som er mere end gratis!
Redigeret d. 13-01-2010 14:24
13-01-2010 15:36
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Personligt har jeg interesseret mig selv en del for overunity som er en side hvor de forsker i free energy.
For mig er det selvfølgelig utopi at nogle af elselskaberne samt olie og andre af energi penge kæmperne vil tillade en sådan teknologi ude på det friemarkede.

Der er en del meget interessante forsøg, og nogle enheder der ganske tydelig viser at de kan producere energi ud af "ingenting", eller at der kommer mere energi ud end man putter ind.
Generelt burde man forske og putte flere penge i den slags forskning i stedet for vindmøller etc.
RE: Delphi13-01-2010 17:30
Kaffka
★☆☆☆☆
(54)
Jeg er idiot.

Du er uden tvivl godt inde i sagerne og kan referere flere undersøgelser og artikler. Der findes, vel også de der modsiger? Kan du også finde dem, hvis du vil?

Når jeg taler om at spare på det private forbrug: Færre indkøb, el og vand. Så må du for min skyld gerne kalde det religiøst. Det kan give os en følelse af solidaritet med dårligere stillede mennesker og samfund.

Få dig til at tænke over, hvor priviligerede vi er. Hvis du, frivilligt, giver en smule afkald på forbrug og komfort. Kommer der en personlig erkendelse til dig selv. I det mindste har jeg haft den oplevelse.

Lige nu, prøver jeg fx at sortere affaldet korrekt på mit arbejde. Slukke lyset, når jeg forlader garderoben osv. Det gjorde jeg ikke tidligere.Vil du fortælle mig, at det bør jeg ikke?

Her i min ejendom, har jeg været gårdmand. Og jeg havde blandt andet til opgave at fjerne papirsække fra skaktsystemet. Det skete, ofte, jeg fandt reklamer, sko, dåser, legetøj og en enkelt rygsæk. I papirsække!!!

Hvis mange mennesker skider på alle regler og er sig selv nok. Så bliver det da, efter min mening, helt ulideligt at være i live.

Det kan være, du har ret i nogle af dine tekniske argumenter. Jeg ved det ikke. Men med idiotens logik vil jeg fortsætte min "religiøse" færd.

MÅ GUD (også) BEVARE PLANETEN.
Redigeret d. 13-01-2010 17:49
13-01-2010 17:34
Jakob
★★★★★
(9343)
.
@Magnus Hansen


Hvis du vil være sikker på at undgå kulstrøm, så er det nok desværre nødvendigt, at du selv producerer den strøm, du skal bruge.
Så vidt jeg ved tilbyder ingen EL-selskaber at orientere dig, når der er ren VE i stikkontakten.

Det næste spørgsmål er så, hvordan du kan gøre det.

Har du brug for strøm hele tiden, eller kan du nøjes med at komme i stødet, når det blæser..?

Hvor meget kapacitet har du brug for pr. dag, og har du mulighed for at opstille minivindmøller..?


Med hensyn til valget mellem minivindmøller og aktier i store vindmøller, og hvad der giver mest miljø for pengene.
Det kan måske være svært at afgøre, men en lokal mølle kan som sagt i blæst sikre dig VE i stikkontakten, og derforuden er det sandsynligt, at minivindmøller hos dig ikke vil bremse udbygning af de store, og når de alligevel deres maksimum for udbygning, så kan dine minivindmøller være en ekstra miljøgevinst, som samfundet ellers ikke havde fået.

Solceller er dyre, og jeg er ikke så glad for, at de bruger sjældne grundstoffer, og så vidt jeg ved har de endnu ikke et "vugge til vugge paradigme" til produktionen.


Det vil også være godt med nogle batterier, men jeg ved ikke, om genbrugscyklus til f.eks. blybatterier lever op til vugge til vugge paradigmet, eller om affald er uundgåeligt..?
Men en EL-bil med mere batterikapacitet, end man skal bruge i det daglige, kan nok nogle ofte være en kærkommen reserve i husholdningen.

Jeg mener i øvrigt, at jeg så i Hammerslag, at man nu kan købe et helt energiplushus til en familie for ca. 2,5 millioner kroner.

Gubisoul skrev:
Der er en del meget interessante forsøg, og nogle enheder der ganske tydelig viser at de kan producere energi ud af "ingenting", eller at der kommer mere energi ud end man putter ind.


Der er du ude i noget, som fysikken endnu ikke har kunnet bekræfte som muligt, og der er endda udført utallige forsøg.

Jeg vil derfor opfordre dig til at gå mere i dybden med det og finde eksempler, som du tror på.
Det er ødelæggende for motivationen og opbygningen en realistisk politik, hvis man tror, at der står en troldmand i kulissen, og han kan redde verden, hvis han bare får lov.

For mig lyder det som om, at du har noget interessant stof til denne tråd:
http://www.klimadebat.dk/forum/mirakler-og-eventyrlige-opfindelser--d20-e455.php
.
13-01-2010 18:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Magnus Hansen

Hvis du virkelig ønsker strøm som er vedvarende, kan du eller din boligforening lave en aftale med en vindmølleforening og en biogasproducent.

Et system hvor biogassen gemmes når møllerne producerer og indsættes når de ikke gør, er mulig.

Et system som måler de produktioner som afsættes fra de møller som er tilkoblet systemet og måleenheder som er opkoblet i din og andres boliger så systemet ved om de møller som er tilknyttet de producerer den mængde du og din boligforening forbruger!

Når møllestrømmen fra de tilknyttede møller ikke dækker forbruget, modtager du en "alarm" og de opfordres til at nedsætte dit forbrug.

Hvis ikke: Indsættes biogas eller anden vedvarende energi som kan lagres.

Dette er realistiske at lave et systemet som kan forsyne dig 100 % i 48 timer hvor møllerne ikke forsyner!
15-01-2010 07:08
Jakob
★★★★★
(9343)
.
delphi skrev:
Det kunne ske i en opstilling som denne sevarme akkumuleres i en isoleret dam når varmepumpen omsætter møllestrøm.

Jorden bruges som lavtemp akkumulering hvor energi fra sol og vind akkumuleres så varmepumpen kan hente energi her når luften ikke yder energi.Ja, sådan en sø minder jo lidt om solpaneler på taget, og varmepumpen bidrager med VE, fordi den henter sol- og jordvarme fra søen.

Det må være rigtig godt det meste af tiden, og især når der er meget vindstrøm.

Men hvad sker der, når det pludselig bliver så ekstremt koldt, som det har været her de første 14 dage af januar, og søsoltaget er dækket med sne..?

Så fryser søen til bunden, og varmepumpens COP reduceres til ca. 1 , så den må slide i det og bliver ligeså dyr i drift som en EL-radiator.

Har jeg ret, og det samme gælder som regel for jordvarmepumper og især for luftvarmepumper..?

I den situation, hvis det oven i købet er stille vejr, er det faktisk lidt dumt for både privatøkonomi og klima, hvis man har skrottet sit oliefyr, fordi det både havde været billigere og mere klimavenligt at bruge det frem for varmepumpen.

Derfor undrer jeg mig også lidt, når jeg hører, at nogle politikere overvejer at give folk en præmie for at udskifte oliefyret med en varmepumpe.

Hvorfor skal oliefyret skrottes..??

Det spiser jo ikke brød, hvis det ikke bruges, og hvis det er dyrere i drift end varmepumpen, så skal folk da nok selv finde ud af at bruge varmepumpen i stedet for.Angående biogas, så er det ikke miljøvenligt at anskaffe en dyrebesætning for at kunne producere biogas.
Biogas kan nærmere kun afbøde svineriet en smule, hvis man i forvejen har for mange dyr.
Derfor kan man frygte, at mange biogasanlæg vil hjælpe med at opretholde eller måske ligefrem forøge en kødproduktion, som ikke er bæredygtig, fordi vi har alt for mange dyr.
Så vidt jeg ved, advarer f.eks. NOAH netop meget imod dette..
15-01-2010 07:35
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Zero point energy eksistere skam, spørgsmålet er blot hvordan man får "hevet" det ud og over i noget vi kan bruge.
kvante teorierne er efterhånden blevet så seriøse og holdbarer, at vi før eller siden nok skal finde vores næste energikilde samt teknologispring i den del af videnskaben.

Nu er der jo massere af magi og troldmandssjov, eksempelvis da den hvide mand kom til afrika med hans lyn stav.
Alt hvad man ikke har set før, og ikke "tror på" er jo i en eller anden form trylleri.

Spørgsmålet er selvfølgelig blot om telsa's videnskab er helt til hundende, eller om han rent faktisk havde fat i en del.
Overunity har en hel del forskellige mennesker der sidder og forsøger sig med en hel del forskellige dele af freeenergy spektraet.
Det der er forskellen på overunity, og svindlere er ganske simpelt at overunity er det meningen at hvis en person laver et testsetup som han mener generere strøm, eller giver strøm uden bidrag, så lægger han setup frem så alle på sitet kan replikere dette.

Man kan selvfølgelig undre sig over hvorfor ingen af de pågældende opfindelser nogensinde har nået ud til den brede befolkning.
Og nogle af svarene skal findes i at der på nogle af disse opfindelser, har været ret kraftige magnetiske strålinger, da man som oftes kun har lavet forsøgene hjemme i sit eget hjem.
Desuden er der selvfølgelig nogle af dem der bare slet ikke virker, men som en klog person engang sagde, man skal knække et par æg for at lave en kage.
15-01-2010 08:07
Jakob
★★★★★
(9343)
.@Gubisoul


Tror du også på nisser..?


Hvis du har fundet en maskine, som kan producere mere energi, end den selv forbruger, så kan du nærmest selv bestemme prisen på den, og du kan blive verdensberømt og få nobelpriser og alverdens medaljer.

Hvad skulle dog afholde nogensomhelst opfinder fra at stå frem til seriøs bedømmelse med sådan en maskine, hvis den ikke er fuld af fup og humbug..??

De holder sig alle i kulissen og taler om et stort patent, der snart kommer, men der sker aldrig noget.
Det kan minde om alternative behandlere, der påstår, at de kan helbrede dødssyge kræftpatienter med røgelsespinde.
Det giver ikke andet end falske forhåbninger, og i værste fald spilder patienten tid på sådan en behandling, mens sygdommen fortsætter, og en reel virksom behandling derfor kommer for sent.

.
15-01-2010 10:06
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Jakob nu er tanken jo netop at det skal komme menneskeheden til gode, og ikke griskepenge bagmænd.
Hvor mange penge tror du olie industrien vil give for at en sådan maskine aldrig fandt vejen til det åbne markede?

Og her kan vi så tale om to konkrete måder at skaffe det ad vejen på.
1. Likvidation af opfinderen.
2. Betaling for opfindelsen.

Hvis du er så naiv så du tror, at en person der opfinder en sådan maskine, vil kunne se frem til hæder og ære, så er du immervæk mere naiv end hvad godt er.

Den eneste måde at få viden bredt ud, er ved at lade folk der har evnerne, producere enheden selv, og installere og bruge den. Indtil den så er så udbredt at den ikke er til at fjerne igen.

Jeg har en kammerat der har lavet en brinttilskudsordning til sin bil.
Den bruger simpelthen en smule strøm fra motoren til at omdanne vand til brint. Når dette sker bliver brintet så tilført motoren, og denne kører nu mere pr liter benzin.
Kan dette virke på alle biler.. nej fordi mange nymoderne maskiner har brændstofregulatorer som er computerstyret.
Virker det... ja, er det uden problemer nej.. tilgengæld er det sikkert at hvis man fra politisk hold, besluttet at der skal fokuseres på den slags teknologi, så vil man komme meget længere.
Vindmøller er jo ikke en holdbar energikilde, man bliver simpelthen nødt til at undersøge hvad der er i videnskaben vi kan udnytte.

Du bringer jo selv en syg patient ind i billedet, hvad er bedst at forebygge eller at helbrede?
Og hvad skal man bruge flest penge på?

Jeg ville mene vi skulle forsøge at helbrede den enkelte patient, men i langt større grad fokusere på at forbygge at flere blev syge.
15-01-2010 12:10
Jakob
★★★★★
(9343)
.@Gubisoul


Prøv nu at bruge din sunde fornuft.

Hvis olieselskaberne dræbte opfindere, tror du så ikke, at vi havde opdaget det..?

Og hvis olieselskaberne havde købt en altafgørende opfindelse, tror du så ikke, at nogen havde fundet den hos patentstyrelsen og råbt vagt i gevær..?

Du forestiller dig helt urealistiske konspirationer imod verdens redning, og du overvurderer olieselskabernes magt.

Jeg hørte for nogle år siden nøjagtigt de samme konspirationsteorier omkring bilindustrien og især GM.
Men havde GM haft et mirakel i ærmet, så tror jeg ærlig talt, at vi havde set det komme frem i den nuværende krise, som næsten har væltet hele virksomheden, fordi deres biler bruger for meget brændstof.

Idéen om at lade bilens benzinmotor producere brint er, undskyld jeg siger det, dybt godnat.
Når du bruger en bilmotor til at producere EL, så får du et stort energitab i form af varme, og den energi får du ikke igen.
Det er langt billigere i brændstof at lade motoren trække direkte på hjulene.
Det er i hvert fald hovedprincippet, som du godt kan stole på.

Der kan selvfølgelig nok spares lidt, hvis man bruger generatoren som motorbremse, så bremsekraft producerer brint.
Fugt kan også øge en benzinmotors virkningsgrad, fordi det forøger kompressionen, og måske har brint samme virkning, som kan give en marginal forbedring.
Men hvad så med slid på motoren og rust i brændkammeret..?

Du skriver, at vindmøller ikke er en holdbar energikilde.
Nej, vindmøller er slet ikke en energikilde, med det er vinden, og jeg har ikke hørt om, at det permanent holder op med at blæse, har du..??
Der er en grund til, at vindenergi betegnes som "vedvarende energi" ( VE ) .

Jeg tror, at vi er ganske enige om, at det er bedre at forebygge end at helbrede.
Men når det gælder CO2-udslip, så er det for sent at tale om forebyggelse, for den økologiske balance er allerede forskudt i sygelig grad.
Der er brug for en hestekur for at gøre kloden rask igen.

Derimod vil jeg f.eks. gerne forebygge, at vi eller vore efterkommere skal møde den næste istid uden Uran og fossilt brændsel.
Derfor vil jeg have, at vi skal løse CO2-problemet med VE frem for med kernekraft og CO2-deponering.
Det bliver en del mere krævende.
Men hvis ikke engang Danmark kan gøre det, så mener jeg, at det ser meget sort ud for resten af verden.
Vi skal sætte alle sejl til, og så snart vi er i mål, så kan vi begynde at hjælpe alle de andre og stille krav, og det kan oven i købet være, at vi så bliver taget seriøst.
De sidste mange års klimapolitik, hvor Danmark med kun 3% vindkraft og stort CO2-udslip pr. indbygger løber kloden rundt fordi "vi skal have de andre med", den finder jeg så dybt pinlig for Danmark, at den hører hjemme TV-serien Klovn..
Redigeret d. 15-01-2010 12:13
15-01-2010 20:51
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Jeg er meget enig med Kaffka. Hvad blev der af god gammeldaws sparsomlighed?
15-01-2010 21:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja, sådan en sø minder jo lidt om solpaneler på taget, og varmepumpen bidrager med VE, fordi den henter sol- og jordvarme fra søen.

Det må være rigtig godt det meste af tiden, og især når der er meget vindstrøm.

Men hvad sker der, når det pludselig bliver så ekstremt koldt, som det har været her de første 14 dage af januar, og søsoltaget er dækket med sne..?

Så fryser søen til bunden, og varmepumpens COP reduceres til ca. 1 , så den må slide i det og bliver ligeså dyr i drift som en EL-radiator.


Nu var formålet med systemet at:

En solfanger i dammens låg opvarmer dammen!

EN luft/vand varmepumpe opvarmer dammen når varmepumpen arbejder med en god COP.

Når luften er meget kold som de sidste 14 dag hentes energi i jorden via jordradiatorer.
Ja, sådan en sø minder jo lidt om solpaneler på taget, og varmepumpen bidrager med VE, fordi den henter sol- og jordvarme fra søen.

Det må være rigtig godt det meste af tiden, og især når der er meget vindstrøm.

Men hvad sker der, når det pludselig bliver så ekstremt koldt, som det har været her de første 14 dage af januar, og søsoltaget er dækket med sne..?

Så fryser søen til bunden, og varmepumpens COP reduceres til ca. 1 , så den må slide i det og bliver ligeså dyr i drift som en EL-radiator.

I den situation, hvis det oven i købet er stille vejr, er det faktisk lidt dumt for både privatøkonomi og klima, hvis man har skrottet sit oliefyr, fordi det både havde været billigere og mere klimavenligt at bruge det frem for varmepumpen.

Derfor undrer jeg mig også lidt, når jeg hører, at nogle politikere overvejer at give folk en præmie for at udskifte oliefyret med en varmepumpe.

Hvorfor skal oliefyret skrottes..??

Det spiser jo ikke brød, hvis det ikke bruges, og hvis det er dyrere i drift end varmepumpen, så skal folk da nok selv finde ud af at bruge varmepumpen i stedet for.


Humme! Måske! Men du kan jo bare lave en jordradiator som er lidt større!
15-01-2010 21:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Miljøgris

Jeg er meget enig med Kaffka. Hvad blev der af god gammeldaws sparsomlighed?


Ja! God gammeldavs sparsomlighed af fossilenergi!
16-01-2010 07:08
Jakob
★★★★★
(9343)
.
delphi skrev:
EN luft/vand varmepumpe opvarmer dammen når varmepumpen arbejder med en god COP.Er det virkelig din seriøse mening at installere en ekstra varmepumpe og bruge EL til opvarmning af søen og jorden..?

Jeg synes, at det er en dårlig vits, som når du er imod boligisolering.delphi skrev:
Humme! Måske! Men du kan jo bare lave en jordradiator som er lidt større!


Det hjælper jo ikke, hvis det samtidigt bliver endnu koldere.


@Kaffka

Du er bestemt ikke en idiot, og du behøver ikke forfalde til noget religiøst for at forsvare dig.
Den klimaøkologiske omstilling er logisk begrundet fra A til Z, og religion kan nemmest kun være en uheldig ekstra forhindring, som vi også skal overvinde.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at vi kan komme til at dumme os og begå menneskelige fejl, som vi må rette. Men jeg ser ikke, at du begår nogensomhelst fejl ved at spare på energien.
Så længe du f.eks. ikke falder på trappen, fordi du har slukket lyset, så har du i hvert fald min fulde velsignelse, selvom jeg ikke er præst.

.
16-01-2010 14:52
Kaffka
★☆☆☆☆
(54)
Hallo Jakob.

Jeg er (vist nok) heller ikke religiøs (hvad det så end betyder). Det var, en af de etiketter, jeg fik.
. Dette er jo et forum, hvor ideer og meninger brydes.

Lad os nu ikke tage os selv og andre for højtideligt.

Vi vil, formodentlig, alle klimaet det bedste. Men, hvordan skal vi arbejde sammen i den rigtige retning? Uden at banke hinanden i hovedet med argumenter og tro. For troen (uden religion), er vel også inde i billedet?

Tror jeg/vi på den ene, eller den anden ekspert? Skal jeg spare på vandet? Selv om det,måske, også belaster tekniske installationer?

Er penge værdifulde? Er klimaet "noget værd"? For mig? For dig? For efterkommerne?

For øvrigt. En sjov bemærkning, du havde om fald på trappen!

MÅ VI ALLE BLIVE OPLYST!
Redigeret d. 16-01-2010 15:19
16-01-2010 20:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jakob

Er det virkelig din seriøse mening at installere en ekstra varmepumpe og bruge EL til opvarmning af søen og jorden..?

Jeg synes, at det er en dårlig vits, som når du er imod boligisolering.


Humm! Nej! Solen opvarmer den dam som er isoleret og boligen forbruger varme fra dammen.

Varmepumpen optager energi fra luften eller fra Jorden og forbruger kun møllestrøm når dammen virker til at akkumulerer varme så altså kun møllestrøm forbruges.
17-01-2010 06:27
Jakob
★★★★★
(9343)
.
@Boe Carslund-Sørensen og delphi


Kan I fortælle lidt mere præcist, hvor skidt det ser ud for jordvarmepumpernes økonomi, når det er så koldt, som det har været de første 14 dage her i januar..?

Jeg ved, at areal og lokale bundforhold har meget at sige.
Hvis jordvarmeslangerne f.eks. ligger i vandførende lag, så hjælper det, men der er vel som regel en grænse, som man når, hvorefter det fryser til is, og varmetilførslen derefter begrænses betydeligt. Så hvordan ser det ud i praksis med COP'en på almindeligt dimensionerede jordvarmeanlæg, når det er så bidende koldt..?

Er det ikke tæt på, at det er bedre at tænde en EL-radiator og spare slid på varmepumpen..?

@Kaffka

Jeg synes, at det er OK at tro på solide videnskabelige beviser.

.
Redigeret d. 17-01-2010 06:29
17-01-2010 12:31
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Boe Carslund-Sørensen og delphi


Kan I fortælle lidt mere præcist, hvor skidt det ser ud for jordvarmepumpernes økonomi, når det er så koldt, som det har været de første 14 dage her i januar..?


@Jakob

Mit jordvarmeanlæg klarer sig på varmepumpen og holder vel stadig en faktor på over 4. Så det er stadig billiger end el-radiatorer og elvandvarmer.
17-01-2010 23:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

1 meter nede i Jorden påvirkes temperaturen ikke selv om der er -20 c' over jorden.

I sensommeren er temperaturer typisk 8 c' i jorden som altså køles af jordradiatoren hen over vinteren hvorfor temperaturen falder afhængig af hvor stor jordradiatoren er!

Hvis jorden afkøles 10 grader inde holder 10 M jordradiator i middel god jord ca 2 - 300 Kwh.
Misinformation om Jordvarmepumper.27-01-2010 23:37
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Jakob skrev:
Ja, sådan en sø minder jo lidt om solpaneler på taget, og varmepumpen bidrager med VE, fordi den henter sol- og jordvarme fra søen.

Det må være rigtig godt det meste af tiden, og især når der er meget vindstrøm.

Men hvad sker der, når det pludselig bliver så ekstremt koldt, som det har været her de første 14 dage af januar, og søsoltaget er dækket med sne..?

Så fryser søen til bunden, og varmepumpens COP reduceres til ca. 1 , så den må slide i det og bliver ligeså dyr i drift som en EL-radiator.

Har jeg ret, og det samme gælder som regel for jordvarmepumper og især for luftvarmepumper..?

I den situation, hvis det oven i købet er stille vejr, er det faktisk lidt dumt for både privatøkonomi og klima, hvis man har skrottet sit oliefyr, fordi det både havde været billigere og mere klimavenligt at bruge det frem for varmepumpen.

Derfor undrer jeg mig også lidt, når jeg hører, at nogle politikere overvejer at give folk en præmie for at udskifte oliefyret med en varmepumpe.

Hvorfor skal oliefyret skrottes..??

Det spiser jo ikke brød, hvis det ikke bruges, og hvis det er dyrere i drift end varmepumpen, så skal folk da nok selv finde ud af at bruge varmepumpen i stedet for.Ja, det er jo meget relevante spørgsmål.


Jeg hørte i radioen i dag, at folk i øjeblikket ringer hver dag og klager over, at deres jordvarmeanlæg ikke giver varme nok.


Når det har været koldt så længe som nu, så går frosten i jorden, og det medfører, at jordvarmeanlæg ikke kan give varme nok til at opvarme boligen.

Et af de råd, der bliver givet er, at de kan tænde for EL-patronen for at klare kuldekrisen.

Men skal det være på den måde, så mener jeg, at jordvarmepumper på sigt kan blive et stort problem i den danske EL-forsyning.

I hård frost og vindstille vil varmepumperne kunne være med til at forøge kravet til kulkraftværkerne betydeligt, og det kan medføre, at vi skal have flere kulkraftværker til backup, end vi ellers havde behøvet.

Så hvis nogen igen taler om præmier for at skrotte oliefyret til fordel for en varmepumpe, så bed dem venligst om tilladelse til at beholde oliefyret til hård frost.
Jeg tror, at jeg har hørt oliefyrsskrotningsforslaget fra Socialdemokratiet, og det forslag må de godt se at æde i sig igen og lære at konsultere nogen, som ved lidt om energi, før de foreslår at bruge skattepenge til dårlige løsninger.
delphi skrev:
@Jakob

1 meter nede i Jorden påvirkes temperaturen ikke selv om der er -20 c' over jorden.Den misinformation kan du godt æde i dig igen..
Redigeret d. 27-01-2010 23:49
28-01-2010 00:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ud fra et miljøbelastnings aspekt er det da meget fornuftigt at varmepumperne eller el-patronerne forbruger noget strøm når det er koldt! Nu flyttes der gas og kul produktion fra ren varmeproduktion over på el-produktion hvor el-patronen nu forbruger den strøm hvor der er rigelig med aftagere til spildvarmen.

Det er bare ikke så godt for den stakkels jordvarmeejer som har været udsat for en optimistisk sælger!

Den her opstilling her opbygges et mellem energilager ved lave temperaturer ved at fryse kloakvand. Energi fra mellemlageret distribueres nu over meget store afstande via co2 i rør til de varmepumper som nu virker i boligen. Når disse luftkondensatorer virker er det ved et meget minimalt strømforbrug seEller denne opbygning hvor gylle eller vand fryses og Co2 overfører energi når møllestrøm forekommer ved at opvarme jord. Når møllerne ikke forsyner bruger den biogasmotor eller den el motor som omsætter kraftværksstrøm ikke nær så meget strøm når varmepumperne kan hente energi i jorden som er "varm" seDen misinformation kan du godt æde i dig igen.

Nede i jorden er temperatur mere eller mindre konstant selv om der er store temperatursvingninger over jorden.
Men du har selvfølgelig ret den er ikke fuldstændig upåvirket af temp over jordoverfladen!

Men i øvrigt! Jorden fryser aldrig i de dybder en sokkel er nedgravet i, for ellers ville huse løfte sig pga af frosten, og murværket ville tage skade, som man kan konstaterer ikke sker!

Selvfølgelig hvis der er en jordradiator som køler jorden er det en anden sag!
Redigeret d. 28-01-2010 00:57
28-01-2010 15:00
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Så hvis nogen igen taler om præmier for at skrotte oliefyret til fordel for en varmepumpe, så bed dem venligst om tilladelse til at beholde oliefyret til hård frost.
Jeg tror, at jeg har hørt oliefyrsskrotningsforslaget fra Socialdemokratiet, og det forslag må de godt se at æde i sig igen og lære at konsultere nogen, som ved lidt om energi, før de foreslår at bruge skattepenge til dårlige løsninger.


@Jakob

Skrotningsordningen trådte i kraft pr. 1/1-2010.

http://www.ens.dk/da-dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/2009/sider/20091223overvejerduatinvestereienvarmepumpe.aspx
Stupid skrotningspræmie til oliefyret..?28-01-2010 19:53
Jakob
★★★★★
(9343)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:

Skrotningsordningen trådte i kraft pr. 1/1-2010.

http://www.ens.dk/da-dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/2009/sider/20091223overvejerduatinvestereienvarmepumpe.aspxJa, det ser ud til, at du har ret.

Det er ikke engang specielt Socialdemokratiet. Det er primært Regeringen og DF.
Men det gør det da kun endnu værre.

Jeg vil egentlig gerne installere en varmepumpe, men jeg vil ikke skrotte fyret. Hvorfor skal jeg så ikke have tilskud..?
Er det noget med, at vi skal præmiere folk for at producere affald, fordi vi har for få lossepladser eller hvad skulle det "smarte" være..??
Jeg må nok hellere vente et par år igen og se, om der ikke kommer en ny ordning, som ikke skader så meget.

Gad vide om det er formålet med tilskudsordningen, at den skal få os til at tøve med at installere varmepumper..?Hvis de er bange for, at folk vil køre med oliefyret, selvom det er billigere at tænde for varmepumpen, så må de da tro, at deres vælgere er de rene idioter...Hvad mener du..?
---
Dokumentation:
http://www.ens.dk/da-dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/2009/sider/20091112skrotningsordningforoliefyr.aspx
Citater fra siden:
------------------------------
Skrotningsordning for oliefyr sikrer lavere CO2-udledning

Regeringen har afsat en pulje på 400 mio. kr. til udskiftning af oliefyr med mere moderne og klimavenlig energisystemer.
12. november 2009

Det er - sammen med en pulje på 360 mio. kr. til energirenovering af statslige bygninger - en del af den finanslovsaftale, som Regeringen og DF netop har indgået.

Den nye skrotningsordning betyder, at der ydes et tilskud ved skrotning af et eksisterende, ineffektivt oliefyr og erstatning af dette med mere moderne og klimavenlige energisystemer, som f.eks. en varmepumpe eller et solvarmeanlæg i kombination med et nyt fyr (olie-, gas- eller træpillefyr). Alternativt kan husstanden tilkobles fjernvarmesystemet, hvor dette er muligt.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard udtaler:"Med den nye ordning sikrer vi, at folk får en større tilskyndelse til at skifte deres gamle oliefyr ud med f.eks. varmepumpe eller solvarme.

---

Den nye ordning skal træde i kraft, så hurtigt som muligt, så der kan søges om og modtages tilskud i god tid inden den kommende fyringssæson i 2010/2011. Værdien af skrotningsbeviset vil være i størrelsesordenen 15-25 pct. afhængig af den valgte teknologi.

Ordningen vil blive etableret hurtigst muligt, når Finansloven er endeligt vedtaget.
------------------------------

.
Redigeret d. 28-01-2010 20:11
28-01-2010 23:52
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvis de er bange for, at folk vil køre med oliefyret, selvom det er billigere at tænde for varmepumpen, så må de da tro, at deres vælgere er de rene idioter...

Hvad mener du..?


@Jakob

Jeg ved ikke lige hvad de har gang i - men gennemtænkt det er det ikke.
Hvorfor skal folk i fjernvarmeområderne ikke have mulighed for tilskud til at installere en varmepumpe. Den vil i lighed med kombinationen varmepumpe/olie- eller naturgasfyr kun køre når elprisen/faktoren er mindre end fjernvarmeprisen.

I bund og grund tror jeg ikke, at der findes politikere, der er godt nok inde i stoffet til at kunne skille sandhed fra fiktion.
29-01-2010 23:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Hvorfor skal folk i fjernvarmeområderne ikke have mulighed for tilskud til at installere en varmepumpe.


Det er fordi det er jo meget smart at installere en stor central varmepumpe som nu denne her i Frederikshavn seSe Link

1 Mw co2 varmepumpe kostpris: 5 mio. Cop 2.8

En simpel varmepumpe som denne se


Her køles den retur som har gennemløbet husstandens radiatorer og returtemperaturen til fjernvarmeværk sænkes.

5 Kw til mange huse i Frederikshavn! måske! 10.000 kr pr stk

Eller 2 mio pr 1 Mw kapacitet.

Nu er forskellen blot den når den bekostelige varmepumpe bruges så optages 1,8 Mwh i varmepumpen hver gang den forbruger 1 Mwh strøm.

Når den billige varmepumpe producere i boligen så 8-dobler den eleffekten som den forbruger, netop fordi effekten afsættes direkte i disse luftkondensatorer.

Men der er bare den lille detalje, at hvis fjernvarmebrugerne i Frederikshavn vælger den bekostelige løsning til 5 mio så tabes en stor del af den frembragte energi når fjernvarmenettet skal overfører energien via fjernvarmenettet.

Hvorimod den billige løsning som får langt mere energi ud af den forbrugte strøm, den køler fjernvarmereturen som herefter opvarmes af spildenergi ved varmeværket! Altså minimere varmetabet i fjernvarmenettet!
15-04-2010 14:01
Egen EnergiProfilbillede☆☆☆☆☆
(47)
Hej

Det er en super spændende debat, og uden tvivl en debat der vil udvikle sig kraftigt de kommende år.

Der er også mange gode bud på hvor og hvordan vi reducere CO2 udledningen og vores energi forbrug, og det er jo glædeligt da det er til gavn for os alle på lang sigt.

Vi arbejder med produktion af egen energi fra private solcellepaneler og vindmøller. P.t. er det sådan at en privat husstand med et solcelle anlæg, som producere sin egen strøm, og i perioder ikke selv kan aftage alt den strøm, tæller el måleren baglæns - genialt


Med andre ord - der er ved at være fornuftig økonomi i private solcelle anlæg, samtidig med at den enkelte tager ansvar og er med til at reducere CO2 udledningen...

Du kan følge vores arbejde på www.egen-energi.dk
15-04-2010 20:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vi arbejder med produktion af egen energi fra private solcellepaneler og vindmøller. P.t. er det sådan at en privat husstand med et solcelle anlæg, som producere sin egen strøm, og i perioder ikke selv kan aftage alt den strøm, tæller el måleren baglæns - genialt


Hvis vi skal reducere vort fossile energiforbrug er det vigtigt at vi fravælger disse eksotiske og massivt fordyrende løsninger og at vi lærer at bruge mere strøm men strøm med omtanke eller så vi virker i synergi med de produktionsbetingelser der er for strøm så den bliver fossilfri.

Her er et vigtigt redskab feks at fravælge sparepæren og vælge glødetrådspæren så der afsættes overvejende forureningsfri og miljøvenlig møllestrøm som varme i boligen.
Redigeret d. 15-04-2010 20:45
16-04-2010 23:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvis man virkelig ville lave noget som reducerede co2 udledningen!

Et 1 Kwh batteri som oplades når der er møllestrøm.

Enheden leverer nu 5 – 9 -12 Volt til alle husstandes lav spændingsenheder (Biltelefon mm).

Nu flyttes strømforbruget efter møllestrømmen.'
16-04-2010 23:30
Egen EnergiProfilbillede☆☆☆☆☆
(47)
delphi... Jeg er ikke helt med på hvor du vil hen, når du mener at vi skal fravælge CO2 neutral produktion af vores egen energi...?

Der er overordnet 2 muligheder for at reducerer CO2 udledningen... Vi kan enten vælge at spare på vores forbrug, uanset om vi snakker om varme, elektricitet eller andet forbrug. Eller vi kan vælge at producere den energi vi har behov for på en CO2 neutral måde, som f.eks. med solcelleanlæg og vindmøller. En kombination af besparelser og CO2 neutral produktion, er naturligvis det optimale...

Jeg sammenligner lidt denne debat med debatten om offentlige transport midler, da begge emner handler om vaner, komfort og frihed, som vi mennesker har enormt svært ved at ændre på. Uanset hvilke tiltag man tager for at flytte befolkningen fra deres biler til buser og tog, så lykkedes det bare ikke - vi vil ikke give afkald på den komfort og frihed vi har vænnet os til fra vores egen bil. Derfor bør fokus i højere grad være på miljøvenlig og CO2 neutral produktion af drivmiddel til bilen, som f.eks. udvikling af elbilen, som kan oplades med CO2 neutral elektricitet fra en vindmølle eller lignende.

Det samme er tilfældet i boligen... Her handler det også om vaner, komfort og frihed, men også om et øget behov for elektricitet, ikræft af alle de elektroniske apparater vi hver især investere i - enten fordi det giver en øget komfort, frihed, eller bare fordi det er trendy at eje en hjemmebiograf - den udvikling kan vi ikke stoppe!

Derfor er der meget idé i at producere sin egen energi med f.eks. vindmøller og solceller, da der samtidig også er god økonomi i disse installationer, er der ikke så mange argumenter for ikke at producere sin egen energi...

Uanset om du har pengene til installation af solcellepaneler på taget af dit hus, eller du skal have installationen finansieret, er der over tid mange penge at spare for den private forbruger. Der er nok ikke mange der forventer at elprisen forbliver på sit nuværende niveau, da tilfældet er at de seneste 35 år er elprisen steget med 7% pr. år.

Producer din Egen Energi, og reducer dit el forbrug!
www.egen-energi.dk
16-04-2010 23:36
Egen EnergiProfilbillede☆☆☆☆☆
(47)
delphi... Jeg forstår dig, men din tankegang er for alternativ og uintegrerbar i den almindelige bolig p.t.

Vi skal bruge løsninger der ikke ændre på vores vaner og måde at leve på, hvis vi skal opnå en massiv succes...

Producer din Egen Enegi, og reducer dit el forbrug!
www.egen-energi.dk
17-04-2010 00:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
JO det har jeg forstået.

Jeg forsøger bare at sige at det hjælper bare ikke!

Når der opsættes mange solpaneler og de producerer så fortsætter kraftværkerne med at kører kul ind fordi de skal være klar til at producere strøm når solen ophører!

Det eneste man opnår er at reducere el-forbruget men man øger det fossile energiforbrug, fordi man vil notorisk ikke forstå at det øverige produktionssystem tager forholdsregler som er meget og massivt forurenende når man bare dumper uregulerbar strøm ind i el-nettet fra sol og vind.

Uanset om hr og fru Danmark ellers gider eller ikke gider lette røven og indpasse en smule fornuft mellem ørelapperne.
Side 1 af 5123>>>

Deltag aktivt i debatten Producere sin egen energi:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik