Husk mig
▼ Indhold

PSO-afgift og zigzag-kurs


PSO-afgift og zigzag-kurs09-05-2014 17:01
socialisten
☆☆☆☆☆
(5)
Er der virkelig ikke andre end mig, der undrer sig?!

Hvad er meningen med at have en masse dyre regnedrenge til at finde ud af, at vi kan spare så og så meget CO2 ved at indføre de og de afgifter. Og så bagefter have nogle andre dyre regnedrenge til at finde ud, at vi kan skabe så og så mange arbejdspladser ved at fjerne afgifterne. Og så indføre nogle andre afgifter og lette nogle andre og indføre nogle andre og lette nogle andre. Holder de bare hinanden beskæftigede??

Og hvor blev klimaet af i denne her vækstpakke? Den er ikke rød og da slet ikke grøn må man sige.
09-05-2014 18:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Og hvor blev klimaet af i denne her vækstpakke? Den er ikke rød og da slet ikke grøn må man sige.


Nu reduceres mølleproduktionen vel til gavn for klimaet så der udledes mindre co2 fra kul-kraftværkerne.

5000 ton kul gennem studstrupværket som kun ender som fjernvarmet til Århus.. Ikke om måneden eller ugen, men om dagen. Se Link

Herunder skifter vi nu den forholdsvise miljøvenlige kul ud med den mere co2-belastende træpille som udleder 25 % mere co2 end kul.
Redigeret d. 09-05-2014 18:16
09-05-2014 19:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
det kan du ikke være bekendt,socialisten bringes jo i et dilemma-"grønne" træpiller er da CO2 neutral
09-05-2014 21:30
martin_kalundborg
★☆☆☆☆
(52)
socialisten skrev:
Er der virkelig ikke andre end mig, der undrer sig?!

Hvad er meningen med at have en masse dyre regnedrenge til at finde ud af, at vi kan spare så og så meget CO2 ved at indføre de og de afgifter. Og så bagefter have nogle andre dyre regnedrenge til at finde ud, at vi kan skabe så og så mange arbejdspladser ved at fjerne afgifterne. Og så indføre nogle andre afgifter og lette nogle andre og indføre nogle andre og lette nogle andre. Holder de bare hinanden beskæftigede??

Og hvor blev klimaet af i denne her vækstpakke? Den er ikke rød og da slet ikke grøn må man sige.


Ja, det er jo fordi man prøver at lægge afgifter på forbruget, men bagefter finder ud af, at man ødelægger vilkårene herhjemme for mange virksomheder, som skal brødføde os alle sammen.
Med andre ord: sætter man afgifterne for højt op, for at få skattekroner i kassen, ender det med at man får færre kroner i kassen, da der kommer færre i arbejde til at bidrage til fællesskabet, og bliver måske endda en udgift i stedet til dagpenge.
09-05-2014 23:17
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Ja, det er jo fordi man prøver at lægge afgifter på forbruget, men bagefter finder ud af, at man ødelægger vilkårene herhjemme for mange virksomheder, som skal brødføde os alle sammen.
Med andre ord: sætter man afgifterne for højt op, for at få skattekroner i kassen, ender det med at man får færre kroner i kassen, da der kommer færre i arbejde til at bidrage til fællesskabet, og bliver måske endda en udgift i stedet til dagpenge.
...og man kan jo tilføje at det er lige så svært at forstå som at man bliver kold et vist sted hvis man tisser i bukserne. Den våde væske er jo varm, meen SÅ begynder fordampningen, og den proces kræver masser af varme, og der er intet at stille op. Varmen flås ud af huden. En større effekt fås med fx sprit, fordi det fordamper hurtigere. Det svarer cirka til at man øger skatterne med 30 %. Der kommer mange penge ind til staten i starten, men så...
10-05-2014 17:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld Jul skrev:
Delphi-
det kan du ikke være bekendt,socialisten bringes jo i et dilemma-"grønne" træpiller er da CO2 neutral


Men Co2-udledningen er endda steget med 6,8 % i forhold til 2012, og det endda når alle de træpiller som omsættes i kraftværkerne de antages co2-neutrale.

Citat: Eurostat's statistiske kontor udsendte i går tal, der viser EU medlemslandenes CO2-udledning i 2013. Tallene viste, at udledningen steg med 6,8 pct. i Danmark sammenlignet med 2012 – den højeste stigning blandt alle 28 medlemslande. Tallene har skabt tvivl om, hvorvidt Danmark fortsat har kurs mod en faldende CO2-udledning.

Fra http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/dansk-co2-udledning-falder-fortsat
10-05-2014 19:01
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Du har helt ret,bare socialisten "de grønne" tager det til efterretning.
10-05-2014 19:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Delphi-
Du har helt ret,bare socialisten "de grønne" tager det til efterretning.


Energistyrelsens statistik over forbrug, produktion, co2-udledning mm se http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/klima-co2/Statistik/foreloebig_energistatistik_2013.xlsx

Forbrug seOg Co2 udledning se
Det er ikke særlig imponerende når man betænker at industrien før 2008 virklig havde gang i hjulene, herunder alle de virksomheder der er lukket siden 2008..

Og så er der altså tilført energisystemet enorme mængder biomasse som antages co2-neutral, som altså ikke rigtig syntes af ha' nogen virkning...
Redigeret d. 10-05-2014 19:59
11-05-2014 13:15
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvordan kan noget, der aldrig har haft en fast kurs blive til andet end en zigzag kurs ?

Hvordan kan borgerne forvente andet, når de ansvarlige politikere kun høre på de lobbyer, der repræsenterer producenterne. Producentlobbyerne får energi-/klimalovene i forhøring, hvorefter den egenlige høring kun bliver en skueproces.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
13-05-2014 17:18
socialisten
☆☆☆☆☆
(5)
Hold nu op med at skrive den slags bras, delphi. "miljøvenlig kul", er simpelthen bare så træt af dine narrestreger.

PSO-afgiften blev sat op for at hjælpe på Dk's CO2-regnskab. Når den nu bliver sat ned, hvad skal så i stedet for at vi kan leve op til vores målsætninger? Det mangler vi stadig svar på fra de såkaldte "ansvarlige" politikere?

Ja det går den forkerte vej med udledningen. Det kan vi hurtigt blive enige om! Men at fjerne PSO'en er da bare endnu et skridt i den retning. Kan ikke se hvad det skulle være for et argument overhovedet at udledningen er steget. PSO rammer de energitunge virksomheder. Hørte I det? ENERGI-tunge. Det er dem, vi skal ramme, hvis energiforbruget skal ned. Det er egentlig ret simpelt spørgsmål om prioriteringer. Beslutningen giver i forbrug-vægtskålen og tager fra klima-vægtskålen. Og så i morgen kommer der da forhåbentligt en beslutninger der gør det modsatte og retter op. Men alle de beslutninger er dyre og er bare en zigzag-kurs som ligeså godt kunne have være lige ud i stedet for alle de krumspring.
13-05-2014 17:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hold nu op med at skrive den slags bras, delphi. "miljøvenlig kul", er simpelthen bare så træt af dine narrestreger.

PSO-afgiften blev sat op for at hjælpe på Dk's CO2-regnskab. Når den nu bliver sat ned, hvad skal så i stedet for at vi kan leve op til vores målsætninger? Det mangler vi stadig svar på fra de såkaldte "ansvarlige" politikere?


Træpiller udleder bare 25 % mere co2 end kul, og derfor er kul mere miljøvenlig end træ.

I 2020 planlægges at der omsættes helt op til 8 mio ton træ årligt fra udenlandske skove i de centrale kraftværker...

Citat Fra http://www.trae.dk/Dokumenter/Print.asp?DokumentID=1252:

Halvdelen af træs masse består af kulstof. Dvs. at 1 kg træ indeholder 0,5 kg kulstof.
Kulstof dannes ud fra luftens CO2 i forholdet 3,67 til 1 (44/12). Dvs. at 1 kg træ, som består af 0,5 kg kulstof, er dannet ud fra 1,83 kg CO2 (0,5*3,67).

Omregningsfaktoren fra træ til CO2 er altså: 1,83 kg CO2/kg træ

7.000 tons træ benyttet til konstruktionen af et trætårn består derfor af 12.833 tons CO2 (idet 1,83 kg CO2/kg træ * 7.000 tons træ= 12.833 tons CO2)

Imidlertid bruges der energi (=CO2) til transport og bearbejdning når et træ fra skoven gøres anvendeligt som byggemateriale. Derfor regner man med, at 1 kg træ svarer til 1 kg CO2.

Omregningsfaktoren fra træ til CO2, incl. energiomkostninger: 1,00 kg CO2/kg træ (ECCM, 2007)SeFra se side 5 http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/SkovensDag.pdf

Altså 5 mio ha skov udryddes årligt. Og danske kraftværker udskifter nu kul med træpiller som dels udleder mere co2 og virker til at udrydde mere af verdens skovareal.

Så PSO-betalingen har medvirket til via et bogholderitiltag at reducere co2-udledningen men den reelle udledning er stærkt stigende, og vil med sikkerhed sætte Danmark på en ubetinget førsteplads i 2020 som det land i verden der udleder mest co2, overhovedet.

Og det sammen med at vi øger energiforbruget når olie- og naturgasfyr udskiftes. Olie og naturgas som udleder meget lidt co2 i forhold til træ. Når vi skifter olie og gas ud med fjernvarme hvor energiforbrugets dels øges via tabet i jorden via fjernvarmerøret. Nogle varmeværker har helt op til 45 % nettab. Men mest katastrofalt når så energien som skal produceres til fjernvarmenettet udleder op til det dobbelte co2 så er det selvsagt problematisk.
Redigeret d. 13-05-2014 17:43
13-05-2014 17:40
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
@socialisten

PSO-afgiften blev sat op for at hjælpe på DK's Co2-regnskab


Men hjalp den?!
og endelig er det så ikke mere interessant at se, om den hjalp på den globale udledning, fremfor at vi blot flytter de Energi-tunge virksomheder ud af landet!

Kulkraftværker kan i øvrigt godt laves nærmest Co-neutrale, såfremt dette måtte være ønskeligt, men man kan jo nemt stirre sig blind i denne debat, hvor alt ikke er sort/hvidt.


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
13-05-2014 18:03
Kosmos
★★★★★
(5366)
...er det så ikke mere interessant at se, om den hjalp på den globale udledning, fremfor at vi blot flytter de Energi-tunge virksomheder ud af landet!

- à propos udflytning:

In the wake of the American shale gas boom and the resulting cheaper power, U.S. manufacturers have been moving their work back home from overseas, and now foreign manufacturers, especially from Europe, are moving their facilities to the U.S.
While prices in the U.S. power market have fallen due to cheap natural gas, prices in Europe's power market are much higher, lifted by subsidies for renewable wind and solar power projects. European utilities have been decommissioning thousands of gigawatts from turbines in an effort to minimize losses...

- i USA medfører adgang til billig skifergas altså indflytning af arbejdspladser mv.
13-05-2014 18:20
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Socialisten

I Danmark er det på tide,at politikerne bag energiforliget ser realiteterne i øjnene,som den tyske energiminister Sigmar Gabriel,han siger: " Sandheden er,at energiomstillingen står overfor et sammenbrud" og videre: " Sandheden er,at vi på alle områder har undervurderet kompleksiteten ved energiomstillingen".

Tyskland subventionerer den vedvarende energi med enorme summer,energiafgifterne er her blevet en belastning for væksten og for både private- og erhvervsbrugere,flere store tyske industrikoncerner truer med at flytte ud af landet,såfremt afgifterne ikke bliver reduceret.
16-05-2014 22:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
I Danmark er det på tide,at politikerne bag energiforliget ser realiteterne i øjnene,som den tyske energiminister Sigmar Gabriel,han siger: "


Ser i øjnene at el-priserne i Danmark er Ekstrem lave og langt under priserne for kul-, gas- (skiffergas) og atomkraft-strøm.

Priser 5 uger frem fra 1/1/2014 for vest se
Fransk atomkraft-strøm har eftertrykkelig fået baghjul...
Redigeret d. 16-05-2014 22:04
17-05-2014 11:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-

Her drejer det sig ikke om Danmark isoleret set;men om den forsyningsmæssige infrastruktur i EU.
Forsyningsnettet er jo langt fra endnu udbygget til en samkørsel af strøm fra de konventionelle kraftværker og VE.
Ikke engang hovedkablet fra de tyske vindmølleparker til landanlægget er færdigetableret.
Sålænge " hovedvejene" ikke er farbare,kan man jo ikke drage maximal nytte af VE og en reverserende energiforsyning mellem de respektive lande- det er det Sigmar Gabriel henviser til.
Tempoet af opførelsen af vindmølleparker og solkollektorer bør drosles og tilpasses etablerings-hastigheden af den nødvendige kapacitetsudbygning af det europæiske energi-net.
17-05-2014 19:07
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Sigmar Gabriel siger: " Sandheden er,at energiomstillingen står overfor et sammenbrud" og videre: " Sandheden er,at vi på alle områder har undervurderet kompleksiteten ved energiomstillingen".


Tja - jeg er i tvivl om man kan undgå at undervurdere noget, som man end ikke vil høre om. Energiselskaberne har en økonomisk interesse i hvert eneste flaskehals, der er eller skabes i forbindelse med energiforsyning.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
Deltag aktivt i debatten PSO-afgift og zigzag-kurs:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Klimaaktivister og 70.000% afgift på grøn strøm.?4703-12-2023 23:54
IPCC på støt kurs :-)325-01-2010 23:42
Afgift på gulpladebiler - Er det fair?2627-03-2009 09:22
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik