Husk mig
▼ Indhold

Rangordning af kommuner efter Antal Rotter


Rangordning af kommuner efter Antal Rotter21-04-2021 17:15
kfl
★★★★★
(2167)
Rangordning af kommuner efter Antal Rotter
Miljøstyrelsens arbejdet blev i den grad saboteret af fhv. Miljøminister Esben Lunde Larsen, Venstre, idet der skete en udflytning fra København og mange medarbejdere valgte at forlade Miljøstyrelsen. Hertil kommer at i hvert fald et område er bombet tilbage til stenalderen. Det drejer sig om Miljøstyrelsen system til registrering af antal rotteanmeldelser. Der var et simpelt system indtil 2015, der fungerede, men i 2015 blevet det erstattet af et system, der slet ikke er færdigudviklet. Der har sandsynligvis ikke være ressourcer til at undervisning i systemet og til at udvikle det. Miljøstyrelsen har ikke overblikket over udviklingen i antal rotter. Det er så godt som umuligt at få systemet til at producere længere tidsserie. Man har ikke på nogen måde forsøgt at konvertere gamle data ind det nye system.

Det har være så slemt, at Bolius måtte skrive til samtlige kommuner for at få rottedata. Miljøstyrelsen kunne ikke.

Jeg har ventet flere år på en aktindsigt i antal rotter etc. pr kommune. Der går nok 10 år inden data er af god kvalitet.

Jeg burde pudse Rigsrevisionen på sagen.

Det omtalte system er formodentlig udviklet af IT-folk uden nogen kendskab til området og det er nogle mystiske og ubrugelige statistikker, der er produceret. Det er for mig at se næsten ud som bedrageri. Se Rottemodulet og detaljer om rapporter

Jeg har papirudgave fra det gamle system og Miljøstyrelsen har været så venlige at sende data fra 2015 og frem til mig samt nogle helt gamle data fra et håndbåret Excel regneark.

Der er et par kommuner, hvor det ser du til, at data er af god kvalitet, nemlig Helsingør Kommune og Bornholms Kommuner. Af rædselskommuner kan nævnes Dragør og Tårnby.

Med disse forbehold har jeg på basis af data for perioden 2011-2020 udarbejdet rating lister. Man kan foretage en rangordning af kommunerne efter antal rotter, efter antal rotte pr. indbygge, efter antal rotte pr km2 eller efter pr. husstand.

Rangordningen efter antal rotter pr husstand giver bedst mening, idet det er således at befolkningen oplever forekomsten af rotter.Det fremgår af denne liste, at Samsø, Ærø og Langeland er de værst kommuner mht. rotteplagen. Det er de sikkert ikke glade for at læse.Som de tre bedste kommuner er Læsø, Fanø og Christians Ø. Det er ganske flot, at det er lykkedes at holde disse øer rottefri.

Her er en graf Dragør Kommunes rotteanmeldelser:Det bemærkes, at der er i hver fald 2 statistikbrud, nemlig i 2006 og i 2014 . Der er sket et eller anden, der gør at antal rotteanmeldelser vokser kraftigt. Der ca. 10 anmeldelser pr km2. Det kan evt. være dobbelt registreringer. Min bedømmelse: Der er rod i rottedata.

Her er en graf over Bornholms Kommunes antal rotteanmeldelser:Der er brugt mange giftblokke indtil 2010. Det ser næsten ud som om der er en cyklisk udvikling i antal rotteanmeldelser. Bornholm bruger mange penge på rottebekæmpelse uden det store resultat. Helt det samme kan siges om mange andre kommuner.

Ved hjælp af følgende link, kan man se grafikken for alle kommuner:

Grafik over antal rotter pr kommune 1996-2020.

Jeg har også et link til de rå data hvis det ønskes.

Jeg har ikke gennemgået alle kommuner og sammenholdt statistikkerne med de kommunale handlingsplaner. Det er et stort arbejde. Det burde gøres.

Jeg kommer nok tilbage på et tidspunkt med Gribskov Kommune, hvor man har kørt et forsøg med 1000 Wisetraps og tilsyneladende skrottet dem efterfølgende dvs en ventede aktindsigt.

Mit gæt at rotter og rottebekæmpelse er et område af lav interesse, selv om nogle mennesker er paniske overfor rotter. Derfor vil dette indlæg kun blive læst i begrænset omfang.

Tænke engang, hvis der kommer en ny pandemi, hvor rotter er en kilde, så har man efter min bedømmelse rod i data og man ved ikke, hvor man er. Generelt har man ikke være gode til at bekæmpe rotter. Der skal måske en ny pandemi til før der sker noget


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
RE: Udgifter til bekæmpelse af rotter pr Kommune25-04-2021 12:32
kfl
★★★★★
(2167)
Afdøde kommuner og udgifter pr indbygger
Der er nødvendigt, at være forsigtigt med at drage for faste konklusioner på basis af de offentlige data vedr. rotter. De er ikke pålidelige i alle tilfælde.

Et problem er kommunesammenlægningen i 2007, hvor nogle kommuner blev splittet ud på to kommuner og en enkelt kommune på 3 kommuner. Det har ikke være muligt for mig at foretage en opsplitning af rottetallene før 2007. Derfor er disse tal ikke med i de fortsættende kommuner. Af grafikken kan man se, hvor dette er tilfældet. Total set har dette ikke afgørende betydning.

Her er et link til rottetallene for afdøde kommuner.

Antal rotter for afdøde kommuner for 2006 og tidligere

Medens antal rotter pr kommune med forsigtigt kan anvendes, er det vanskeligere med udgifter til rotte bekæmpelse. Idet man tilsyneladende i nogle kommuner ikke har alle udgifterne med. For de fleste kommuner har jeg kun data fra 2007-2020.

Udgifter til rottebekæmpelse pr indbygger pr kommune

Her vises 3 eksempler, hvor jeg mener data er pålidelige, nemlig for Bornholm, Helsingør og Gentofte.Udgifter til rottebekæmpelse pr indbygger er vokse med ca. 6% pa. i perioden 1996-2020 og er nu på 23 kr.Udgifter til rottebekæmpelse pr indbygger er vokset med ca. 10% pr. i perioden 1996-2020 og er nu på 132 kr.

Forklaringen på dette er, at ræven blev udryddet i 1989. Der er nu frit slag for mink og rotter. Vildtforvaltningsrådet, der er domineret af et par godsejere fra Sjælland, ønskede at fastholde Bornholm som et eksperiment med et rovdyr frit område. Det er endnu et eksempel på, at Bornholm behandles stedmoderligt.Udgifter pr indbygger er vokset med 8% pa. i perioden 1996-2020 og er nu 46 kr.

Jeg burde foretage en rangordning af kommuner efter udgifter pr indbygger. Det kommer nok.
25-04-2021 21:01
kfl
★★★★★
(2167)
Rangordning af kommuner efter udgifter pr indbygget
Det er et komplekst problem at foretage en sigende rangordning af kommunerne efter udgifter til rottebekæmpelse, idet de forskellige kommuner har forskellig infrastruktur og arealudbredelse. Imidlertid kan der dukke der noget op, der kan have praktisk betydning i forbindelse kommunale udligningsordninger.

Den følgende tabel viser de kommuner, der har de største udgifter pr indbygger til rottebekæmpelse for periode 2007-2019:Det bemærkes, at det primært er landkommunerne, der har de største udgift pr indbygger til rottebekæmpelse. Der er ingen stordriftsfordele. Top 3 er de velkendte Ærø, Samsø og Bornholm.

Rotteanmeldelser for Ærø og Samsø er nogenlunde konstant, men de er voksende på Bornholm. Der bliver ydet en stor indsat mht. bekæmpelse af rotter. Tilsyneladende er det nytteløst på Bornholm, idet antallet af rotteanmeldelser bliver ved med at vokse.

Den følgende tabel viser de kommuner, der har de mindste udgifter pr indbygger til rottebekæmpelse for perioden 2007-2019:Man kan undre sig over, hvor Læsø er i denne rangordning , idet rotterne er udryddet på Læsø. Der skal man huske på, at der var forholdsvis store udgifter pr indbygger i perioden 2005-2015 og næste ingen derefter. Dette fremgår af følgende graf over de årlig udgifter pr indbygger.Udgifter pr indbygger for de 5 største kommuner målt i folketal vises her:Man kan ikke umiddelbart sammenligne resultaterne for kommuner med store byer med de små landkommuner, men man kunne overveje at hjælp de små kommuner med store udgifter i de årlige udligningsordninger kommuner imellem.

Blandt de store byer er der markante forskelle i udgifter pr indbygger.

Her er et link til den samlede rangordning:

Rangordning af danske kommuner
Redigeret d. 25-04-2021 21:03
Deltag aktivt i debatten Rangordning af kommuner efter Antal Rotter:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvor mange rotter er der i Danmark ? Mellem 2.2 og 2.8 mio.312-05-2021 07:45
Rotter trives med den globale opvarmning....016-04-2021 18:37
Danmark - et refugium for rotter ?1723-03-2021 17:33
Rotter og MRSA2319-03-2021 21:57
Nå, nu må jeg tage bladet fra munden og vil gerne starte en dialog omkring rotter.107-09-2016 15:57
Artikler
Anbefalinger til kommuner
NyhederDato
Kommuner sætter stopper for vindmøller15-02-2011 08:51
Kommuner skal opgradere deres klimatilpasning11-05-2010 07:10
Kommuner kritiserer regeringens tilpasningsstrategi22-03-2010 07:51
Sjællandske kommuner i borgmesterpagt om klima22-10-2009 06:14
Kommuner kan nu sætte tal på CO2-udledningen08-01-2009 05:44
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik