Husk mig
▼ Indhold

Rapporter om dansk vindenergi


Rapporter om dansk vindenergi24-06-2009 14:56
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Det fremføres ofte her i debatten, at det ikke lader sig gøre at foretage en så voldsom udbygning af den danske vindkraft, som de grønne bevægelser og visse politikere foreslår.
Her er et par rapporter fra de seneste år, der så vidt jeg kan se, alle påstår det modsatte.

OVE-rapport, 2005: Hævder, at vi kan nå 100% vedvarende energi i 2030, i høj grad vha. vindmøller. Bl.a. følgende citat:
"For relativt beskedne midler kan Danmark nå op på at have 50% vindkraft i den danske elforsyning inden 2025."


Ingeniørforeningens Energiplan, 2006: IDA's "Energiplan 2030", hvor man kan læse følgende delmål:
"Udbygning med vindkraft til 6.000 MW er fordelt på 3.000 MW på land og 3.000 MW på havet i 2030. Det svarer til, at 55-60 % af elforbruget dækkes af vindmøller."


Ea Energianalyse, 2007: En teknisk-økonomisk argumentation for, at det sagtens kan lade sig gøre at nå 50% vind-el i 2025 (summary her). Bl.a. følgende citat:
"Konklusionerne fra dette arbejde viser: At indpasning af 50 pct. vindkraft er teknisk muligt, uden at forsyningssikkerheden forringes."

Redigeret d. 24-06-2009 15:16
24-06-2009 15:37
Kosmos
★★★★★
(5375)
Her er et par rapporter fra de seneste år, der så vidt jeg kan se, alle påstår det modsatte

- ja, papiret {incl. 'det elektroniske'} er jo tålmodigt!


Jeg vil overlade selve 'nedskydningen' til vore dygtige praktikere - og i første omgang blot henvise til dette (kommentarerne), eftersom jeg bemærker, at OVE henviser til Samsø som det strålende 'bevis' for bæredygtighed i praksis!
24-06-2009 16:05
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Her er et par rapporter fra de seneste år, der så vidt jeg kan se, alle påstår det modsatte.


Jeg kender ganske godt de omtalte rapporter. Og ja vi kan godt udbygge til 100 % vindenergi (opstille vindmøllerne), men vi kan ikke indpasse det 100 % i energiforbruget.

Den analyse om indpasningen af vindenergi i energiforbruget er pt. ikke udarbejdet. Det er bl.a. derfor, vi på klimadebatten debatterer metoder til at gemme vind-el.

Så produktionsmæssigt ja!
Forbrugsmæssigt nej!

Spørgsmålet er, om vi skal bruge tid og penge på vindenergis indpasning i energiforbruget før eller efter, vi har smidt penge ud på at opstille vindmøller, som så kun får et eneste formål - at ødelægge den energimæssige infrastruktur i Danmark.

Og her gik jeg og troede, at omlægning til VE betød udfasning af fossile brændsler, reduktion af CO2-udslip, men virkeligheden viser pga. dårlig planlægning, at omlægning til VE betyder mere afbrænding af fossile brændsler og øget CO2-udslip.
24-06-2009 21:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvordan skal jeg som borger i dette land have bare et minimum af tillid til at de tre rapporter bare nogenlunde har en grad af sandsynlighed for at kunne realiseres Når >>

Nu har vi oven på 25 år aldeles og total fiasko omkring implementering af møllestrøm hvor møllestrømmen gavnlige effekt på co2 udledningen og herunder udfasningen af fossil energi kun forekommer i hovederne på møllefantaster men hvor virkeligheden er en anden hvor den basisenergiproduktionen så vel omkring el men også fjernvarme som skal produceres om møller producerer eller ej og som i forureningssammenhæng forurener langt mere end det er nødvendigt, og langt langt mere end møllernes miljøreduktion.

Hvordan kan et samfund som indgår bindende aftaler ved Kyoto om reduktion af co2 udledning udbygge eller ombygge et kraftværk som H C ørstedværket fra kul til naturgas hvor el-produktion er aldeles ubetydelig så sent som 1994? Er man i det hele taget klar over hvor store energimængder der er tale om? Hvis H C Ørstedværket taber 15 % af den indfyrede energi via røggassen så forbruger værket pr time det 60 parcelhuse bruger om året til opvarmning.Det man skal gøre sig klart er at de totalt og aldeles overflødige miljøsvineri som sker dagligt hvor gas sløses bort til varmeproduktion, får alle bygningsrenoveringer sparetiltag omkring den Københavnske boligmasse til at ligne aldeles overflødige tiltag.

Og katastrofen bliver jo ikke mindre af at omliggende fjernvarmeværker som kunne modtage spildvarme fra store effektive københavnske kraftværker men hvor disse omliggende mindre kraftværker som feks Farum vælger kedelproduktion ved gas fordi de ikke kan afsætte strøm i store dele af vinterhalvåret.

Hvorfor skal jeg som borger finde mig i tiltag som nu iværksættes omkring Vendsysselværket og Ålborgsenergiforsyning? At tiltag er bekostelige er acceptabelt, men når de er bekostelige bare for at være bekostelige og hvor det man opnår omkring tiltagene er så aldeles ubetydeligt sammenlignet med det man kunne opnå hvis altså have været indstillet på at investerer mindre og få langt mere af det man ønsker nemlig miljøreduktion for de penge man investere, så er og bliver det tåbeligt fra end til anden!

Tiltag omkring Ålborg:

El-virkningen på forbrændingsanlæg RenoNord som modtager Ålborgs affald og altså producerer strømEl-virkning: 25 % Se Link

Vattenfall ombygger Vendsysselværket så Co2 kan udtages af røggassen og herunder deponeres!

Ålborg Portland ombygges så biobrændsel kan forbruges omkring cementproduktion.

Det der her er tale om er investeringer i milliardklassen. For det første en energiressource på næsten en halv TerawattTime som tilføres affaldsforbrændingen den sløser man bort og opnår sølle 25 % el-produktion, man vil brænde millioner Af Megawatttimer af for at producerer Cement og hertil vil man brænde Kul og så bruge op til 500 Kw el hvor hver 1 Mw Vendsysselværket afleverer til el-nettet det vil man forbruge til at udtage Co2 af røggassen hvor altså man forbruger kul som basisenergi!

Et sådant vanvid står det danske samfund for netop at ville igangsætte til Milliarder af forbrugerbetalte Kroner.

Det man skal gøre er Termiske varmelagre til den biogas som kan produceres i oplandet 20 – 25 Km Vensysselværket og som produceres om natten denne akkumuleres og sammen med store mængder møllestrøm, det kan Vendsysselværkets kedel- og dampsystemer umiddelbart ombygges til. Det enorme xergiindhold (arbejdsevne) som spildes omkring brændsler på Ålborg Portland som kunne producerer el selv når høje temperaturer betinges omkring cementproduktionen som kunne ske i samdrift med affald og biobrændsler, netop den samproduktion med de brændsler som indfyres omkring cementproduktionen kunne netop fordoble el-energiindholdet i affaldet og samtidig producerer cement: Altså en langt bedre udnyttelse af de brændsler som forekommer!

Randers:

Rystende ombygninger hvor damp udtages for at tørre flis for træpilleproduktion (til privatsalg) seHerefter udnyttes 18 % af den indfyrede energi til el-produktion (værkets egen oplysning) Man har nu lige gennemført en levetidsforlængelse af værket til minimum 100 mio så værket kan indfyrer (våd) flis med den virkning at endnu mere energi bindes i røggassen via vanddampen og spildes. Efter alt det tumult til mange millioner når man maksimalt at svine 200.000 Mwh biobrændsler bort af en samlet indfyrimg på op til 1.000.000 Mwh hvor altså man stadig forbruger 800.000 Mwh kul for at påroducerer byen 500- 600.000 Mwh fjernvarme. Det er jo et så helt igennem exorbitant miljøsvineri når der netop syd for byen forekommer så enorme (spild)energikilder fra rotorovne ved bla Lecafremstilling.

Brønderslev:

Igen exorbitante investeringer for optimering af gasmotor og fjernvarmenet hvor altså aldeles simple tiltag som stort set var gratis kunne iværksættes og byen kunne reducer borgenes varmepris og omlægges byen til 100 % Vedvarende energiproduktion ved vind og Biogas og biogasproduktionen kunne herefter foregå på kommercielle vilkår og ditto vind.

Viborg:

Et virkelig optimalt kraftværk som virker ved gasturbine og dampsystemer som var unik til at omsætte biogas fra Viborgs opland i samproduktion med affald og akkumuleret møllestrøm, skal nu nedlægges eller givet stå standby for at et vandvittig geotermisk varmeprojekt til 150 – 300 mio kan igangsættes og forsyne byen. Biogas og affald i samproduktion med det bestående kraftværk vil minimum koste det halve og vil efterfølgende yde det danske el-net og dermed samfund el-energi når der der brug for el og altså forsyne viborg med varme i samdrift med varmepumper!Dronninglund: Solfangerprojekt som er så aldeles tåbeligt at det savner alt sund fornuft! Et skatteyder betalt vanvid til 100 – 150 mio for at forsyne 1400 husstande med varme og så skal 10 – 15 % af årsproduktionen stadig komme fra gas.

Herunder solfanger projekter til el som er så helt igennem himmelråbende idiotiske når man ser på hvad man kan omkring dampsystemet på et kraftværk i samproduktion med destillationssystemer ved sol så drikkevand kan fremstilles og herunder el når dette er ønskeligt, det er så markant billigere og effekten langt bedre.

Rapporternes optimisme og herunder Samsøprojektet som roses og herunder skulle udenlandske interesserede være valfartet til Samsø. Det er jo en total misvisning af en så eklatant fiasko som samsøprojektet det er simpelthen så dyrt det der er lavet på samsø så det står simpelthen ikke mål med noget som helst, og hertil står der som altid ved disse projekter fossil backup systemer klar når spidslast gør det nødvendigt og som efterfølgende leverer en betydelig årsproduktion og hvor fossilenergi som kunne producerer el altså sløses bort til varmeproduktion.

Rapporternes optimisme omkring Danmarks eksportboom omkring de teknologier som morgendagens energisystemer som udvikles til det danske samfund de vil byde på, der tales om beløb på 160 Mia årligt, det er uden nogen som helst bund i virkeligheden. Hvis man er så optimistisk at tro at udlandet vil købe systemer som i et og alt vil kræve så enorme skatte og forbrugerbetalte beløb så er man mere godtroende end godt er!
Redigeret d. 25-06-2009 15:26
25-06-2009 12:15
Jakob
★★★★★
(9325)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:
Jeg kender ganske godt de omtalte rapporter. Og ja vi kan godt udbygge til 100 % vindenergi (opstille vindmøllerne), men vi kan ikke indpasse det 100 % i energiforbruget.

Den analyse om indpasningen af vindenergi i energiforbruget er pt. ikke udarbejdet. Det er bl.a. derfor, vi på klimadebatten debatterer metoder til at gemme vind-el.

Så produktionsmæssigt ja!
Forbrugsmæssigt nej!

Spørgsmålet er, om vi skal bruge tid og penge på vindenergis indpasning i energiforbruget før eller efter, vi har smidt penge ud på at opstille vindmøller, som så kun får et eneste formål - at ødelægge den energimæssige infrastruktur i Danmark.

Og her gik jeg og troede, at omlægning til VE betød udfasning af fossile brændsler, reduktion af CO2-udslip, men virkeligheden viser pga. dårlig planlægning, at omlægning til VE betyder mere afbrænding af fossile brændsler og øget CO2-udslip.Det sidste mener jeg er rent sludder. Flere vindmøller giver ikke øget CO2-udslip med mindre de styres af Knold og Tot.

Men ellers mener jeg nok, at du har nogle relevante bekymringer, som mere forskning kunne hjælpe på.

En intensiv forskningsindsats i måske 2-5 år, så vi får udviklet et energilager og kabelnettet, og samtidigt optimerer vi vindmøller og andre VE-former ud i nye ekstremer, og vindmøllepladser forberedes af Forsvaret.
Derefter er vi langt mere klar til den store grønne revolution, så Danmark på meget få år kan omstilles til 100% bæredygtig VE.
.
25-06-2009 12:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Flere vindmøller giver ikke øget CO2-udslip med mindre de styres af Knold og Tot.


Nej når man ikke vil se virkeligheden i øjnene så øger møller ikke Co2 udledningen.

For i Virkelighedens verden gør de eller er det måske Knold og tot der er på spild!
Redigeret d. 25-06-2009 12:22
Deltag aktivt i debatten Rapporter om dansk vindenergi:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Nyt vindenergi firma presser prisen718-11-2023 23:11
Sådan får vi vindenergi til en brøkdel af dagens priser3118-11-2023 20:29
Systematiske fejl i IPCCs rapporter2111-10-2023 19:05
Vindenergi023-11-2016 11:36
Klimadebat: "Hvordan kan vindenergi gøre Danmark uafhængig af kul, olie og gas i 2050 ?"002-06-2015 00:25
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
NyhederDato
Vindenergi reducerer elprisen22-04-2010 11:15
Google og Microsoft på vej ind i vindenergi26-10-2009 09:13
Nobelprisvinder: Solenergi skal afløse vindenergi28-05-2009 00:16
Ekstrem sportsvogn skal køre på vindenergi29-01-2009 09:23
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik