Husk mig
▼ Indhold

Regeringens skatte-, energi- og klimaudspil


Regeringens skatte-, energi- og klimaudspil24-02-2009 13:22
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Nyheder fra Klima- og Energiministeriet
===========================================
BEMÆRK: Du kan ikke svare på denne mail!
===========================================

Regeringen har i dag fremlagt udkast til en ambitiøs og grøn skattereform,
der øger skatten på forurening og sænker skatten på arbejde.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard udtaler:

"Det er et historisk sporskifte i dansk skattepolitik. Vi sænker skatten
markant på arbejde på den sidst tjente krone - det er klar konservativ
politik. Samtidig øger vi afgifterne på de fælles ressourcer og vi gør det
attraktivt at handle klima og miljørigtigt ved at øge skatten på
energiforbrug og fælles ressourcer. Det er lige så klar konservativ politik.
Det er der brug for, når vi vil omstille vores samfund i en mere bæredygtig
retning."

"Det er en klar sejr for klimaet. Regeringens udspil er endnu mere grønt end
det, vi så fra skattekommissionen. Blandt andet får erhvervslivet et langt
større tilskyndelse til at handle miljørigtigt og reducere deres energi og
elforbrug, end der hidtil har været. Det er nødvendigt, når vi skal sikre en
bæredygtig udvikling."

"Aldrig har en regering spillet så grønt ud. Nu må de kommende dages
forhandlinger vise, hvem der har mod til at tage medansvar."

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Særlig rådgiver Anders Frandsen, tlf. 41 33 94 70, mail: anfra@kemin.dk


Sikken en gang ævl - hvordan kan øgede elafgifter i faste ørebeløb være
klimarigtigt?

Hvorfor bliver politikerne ved med at ville straffe elforbruget, når
problemet er i måden at producere el?

Hvordan får vi indpasset mere og mere vind-el i det danske elforbrug, når
netop elforbruget straffes?

Afgifts-, energi- og klimamæssigt er det en ommer!


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
24-02-2009 13:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er jo ufatteligt! Nu reducerer hr jensen sit el-forbrug og sit olieforbrug minimalt (må vi da håbe) og miljøbelastningen kan meget vel øges pga af alle de konflikter der er i vort el-system pga møller og el-sparrefonden som animerer befolkningen til ikke at bruge strøm osv.

Havde vi derimod haft en differentiere elafgift så boliger som ville bruge varmepumper og akkumulering kunne over gå til 100 % co2 fri varmeproduktion!

En ting er i hver fald helt sikkert kulforbruget øges over de kommende år.
Redigeret d. 24-02-2009 19:43
24-02-2009 22:05
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Elafgifter uden betydning for klimaet

Regeringen hæver strømprisen med 9 øre pr. kWh. Men det har ingen betydning for klimaet, for det europæiske strømforbruger er styret af kvoter.

Strømforbruget i de danske hjem er uden betydning for CO2-udslippet. Derfor skyder regeringen helt forbi, når den i sit nye udspil til en skattereform foreslår at øge elafgiften med 9 øre for hver kWh. Meldingen kommer fra energiselskabernes organisation, Dansk Energi.
- Elsektorens CO2-udslip er reguleret af EU's CO2-kvotesystem. Nationale afgifter, som dem regeringen nu spiller ud med, har ingen positiv effekt på Danmarks klimaforpligtelse, siger vicedirektør Lars Aagaard, Dansk Energi.
Det vil sige, at hvis folk i Danmark slukker for lyset for at undgå en dyrere elregning, flyder der CO2-kvoter ud på markedet, som kan bruges andre steder i Europa, hvor der i stedet bliver udledt CO2.
Regeringen skriver i sit oplæg, at en højere skat på energiforbrug skal understøtte en ambitiøs klima-, energi- og miljøpolitik, men skatteminister Kristian Jensen har for kort tid siden erkendt, at højere elafgifter, der skaber et lavere strømforbrug, ikke virker inden for EU's kvotesystem.
Den 5. december sidste år stillede Per Clausen fra Enhedslisten et spørgsmål til skatteministeren, hvor han spurgte, om Dansk Energi har ret i sin betragtning om, at højere elafgifter og danske elbesparelserne er uden virkning for udslippet af CO2. Svaret var klart:
"Samlet gælder derfor, at man ikke efter indførelsen af EU's CO2-kvotesystem kan regne med, at højere dansk elafgift fører til et fald i de samlede udledninger af CO2"
- Det er ærgerligt, at regeringen vælger en markant forøgelse af afgiften på el, når skatteminister Kristian Jensen gang på gang har gjort det klart, at elafgifter ikke har miljøeffekt, siger Lars Aagaard.
Skattekommissionen foreslog at hæve elafgiften med fem procent, men regeringen skruer endnu mere på afgiftsskruen og hæver elafgiften med 15 procent.
/ritzau/
25-02-2009 12:29
Jakob
★★★★★
(9138)
 Det gode ved regeringens udspil er, at nu ved vi i hvert fald, hvor vi har den.

Når de smukke grønne tanker først har fået en tur igennem den liberaløkonomiske udbytningstænketank, så ender det med grønne afgifter, som skal betale en større fest til de rigeste.Skattekommissionen foreslog at hæve elafgiften med fem procent, men regeringen skruer endnu mere på afgiftsskruen og hæver elafgiften med 15 procent.


Ja, det tænkte jeg jo nok.

Derfor har jeg endnu heller ikke investeret i en varmepumpe.
Jeg tror i stedet, at jeg vil investere i et kul-lager.
Det er den vej, vi skal, hvis vi skal klare os i dette samfund, hvor alt grønt bliver leget med, som en flok hunde kan lege med en halvdød kat. 
25-02-2009 13:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Derfor har jeg endnu heller ikke investeret i en varmepumpe.

Ja! Og endnu mindre købe en varmepumpe hvor man skulle være tilskyndet til at lave et lager og kun bruge møllestrøm.
25-02-2009 18:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
DE, dansk energi, har et udmærket nyhedsbrev som kan læses her:

[url]http://www.danskenergi.dk/Nyheder/energi_dk.aspx [/url]

Skatteministeren: Elafgifter begrænser energiforbruget

Regeringen har med sit forslag til skattereform, 'Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat', tre grønne mål i sigte: Mindre CO2-udledning, øget produktion af vedvarende energi og et fald i bruttoenergiforbruget. Skatteminister Kristian Jensen (V) er helt på det rene med, at øgede elafgifter på grund af EU's CO2-kvotesystem ikke påvirker CO2-udledningen, men 'de påvirker bruttoenergiforbruget', påpegede han i går på et pressemøde i Skatteministeriet.- Det er væsentligt at få gennemført et fald i energiforbruget, så jeg er glad for elafgiften, selv om den ikke bidrager til en lavere CO2-udledning, sagde Kristian Jensen.Elafgiften og øvrige grønne afgifter skal være med til at finansiere en del af de bebudede skattelettelser på 26 mia. kr. Hvis elafgiften hjælper til med at sænke energiforbruget, så bidrager den også til at lette arbejdet med at nå Danmarks EU-mål om 30 procent vedvarende energi i 2020.Forelagt en pointe fra Dansk Energi om, at øgede elafgifter forringer konkurrenceevnen for elbiler og varmepumper, lovede skatteministeren, at der til efteråret kommer en langsigtet løsning til glæde for elbiler og brint. Med hensyn til varmepumper så vil husholdningerne opleve, at også andre former for rumopvarmning vil blive pålagt ekstra afgifter, lød forsvaret fra Kristian Jensen.Regeringen vil også indføre afgifter på aircondition, afgifter på den energi erhvervslivet bruger i forbindelse med fremstilling, ligestille afgiftsreglerne på central og decentral kraftvarme samt indføre en række afgifter på energiforbrug i transportsektoren.Samlet øges afgifterne inden for energi, klima og miljø med knap 8 mia. kr. Konsekvensen skulle være, at bruttoenergiforbruget falder med 16,8 petajoule og CO2-uedningen reduceres med 0,6 mio. ton i de ikke-kvoteregulerede sektorer. Som kompensation for de øgede grønne afgifter modtager alle over 18 år 700 kroner, ligesom personfradraget forøges med 1.000 kroner.


Det store spørgsmål er, om det er nok at begrænse elforbruget, hvis det er de fossile brændsler, vi vil af med?

Jeg mener nej, det hjælper ikke en dyt, vi skal have flyttet elforbruget, så vi kan få mere glæde af vindmøllernes elproduktion. Der er faktisk en høring på Christiansborg i morgen kl. 12:30 om intelligente elmålere og intelligent elforbrug. Desværre har jeg ikke tid til at deltage.
Redigeret d. 25-02-2009 18:34
25-02-2009 22:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jamen herre gud! 16,8 petajoule er fire kraftværker af randers størrelse, som skal udtages, af drift. Det er godt nok uambitiøst.

Eller hvis der samlet i albertslund er 4000 boliger som står for renovering se Link Hvis dette er tilfældet: taler vi om 33 boligområder af albertslunds størrelse som skal overgå til varmepumpedrift eller optage det spild som kraftværkerne har til overflod.

Men: Hvor meget bogføringstiltag mon der faktuelt kommer til at ligge i den ønskede reduktion?

Det er meget misvisende når feks 4 kwh vindmøllestrøm som bruges til at holde en smelteovn kørende på et tysk jernstøberi natten over hvor strømmen stort set er gratis i stedet for at lukke ovnen ned, eller et svensk vandkraftværk som omsætter strømmen ved at løfte vand op via pumper for akkumulering at disse 4 Kwh som tabes helt eller delvist faktuelt i det samlede co2regnskab kommer til at udligne det kilo kul som fynsværket dagen efter bruger til el-produktion. Altså: der er så umådelig meget/store muligheder for talgymnastik i de opgørelsesmetoder som bruges.
25-02-2009 23:13
Dompap
☆☆☆☆☆
(35)
Nu ved jeg ikke lige - om jeg fejlposterer her - men jeg har en tanke ...

Måske "rider" jeg på en "bølge" ...?

Jeg indkøbte en 4-hjulstrækker for 1½ år siden.
Straks blev der indført "misundelsesafgift" på "herligheden".

Selvfølgelig var min bil en diesel - og så kom der enorme stigninger på dén type brændsel.
(i forvejen giver jeg godt 800 kr. årligt på en afgift på "anden brug end benzin" - men så kom altså den nye afgift - der betyder 5000 kr årligt i merafgift).

OK ...

Men NU???

Nu har jeg fået jordvarmeanlæg og luft/vand varme pumpe ...

Og hvad sker der lige???

Yderligere afgift på el-regningen ....

Så er det jeg lige spørger:

Hvor heldig kan jeg lige blive ved med at være???

Venlig hilsen
Redigeret d. 25-02-2009 23:15
25-02-2009 23:19
Jakob
★★★★★
(9138)
 I mine øjne må man have en skrue løs, hvis man tror, at det nogensinde kan blive grøn politik at give 26 milliarder kroner i skattelettelser de rigeste.

Aldeles i en situation, hvor det udhuler statskassen, fordi der er så hårdt brug for pengene til at sikre fremtidens bæredygtige energiforsyning.

Jeg vil skønne, at 26 milliarder kroner om året er nok til at bringe Danmark over på 100% bæredygtig VE på under ca. 15 år.


Regeringens forslag sætter på den måde klimadebattens politiske konsekvenser i perspektiv. Opgaven kunne sagtens løses, men det er bare ikke et emne, der tages alvorligt. 
25-02-2009 23:26
Dompap
☆☆☆☆☆
(35)
Og inden jeg bliver rigtig sur ...

Hvordan dælen kan politikerne tænke så råddent - at de dræber ethvert privat initiativ ang. privates forsøg på energipolitiske tiltag???

Vi bruger samkørsel - har partikelfilter på bilen, prøver at spare på el og har varmepumper, der burde spare CO2-udledningen ...

Hvad får vi ud af det - os der forsøger at spare???

Jeg vil faktisk gerne have et svar - for i mine øjne - så ædes det hele op i forrentning, dyrere energiafgifter - og dårligt fremsyn mht. vindmøller eller solceller, der kan supplere - eller erstatte traditionel el-forbrug - dårlig vejledning fra varmepumpeleverandørerne ang. opbevaring af den fremførte energi - og især politisk velvilje!!!

Ser I også - at ringen sluttes?

Venlig hilsen
26-02-2009 00:02
Jakob
★★★★★
(9138)
 @delphi


Ja! Og endnu mindre købe en varmepumpe hvor man skulle være tilskyndet til at lave et lager og kun bruge møllestrøm.Ja, skattekroner fosser ud til vindmøller og ned i selskabernes lommer.
Og imens den billige vindstrøm går til udlandet, så bliver danske skatteydere belønnet med 15% dyrere EL uanset, om de forbruger strøm i primetime eller om natten i stærk blæst.

Det er borgerligt, det er Konservativt, det er "en connie".

@Dompap


Har du ikke hørt Statsministeren... - han rører ikke ved ejendomsværdiskatten.

Der er jo "skattestop", (og politikerne har selv dyre boliger).

Deri skal du måske finde dit "held".?  
 
26-02-2009 00:09
Dompap
☆☆☆☆☆
(35)
@Jakob.

Mit "held" tegner nu snarest på - at jeg skal sidde på mine hænder i lang tid fremover.


Venlig hilsen
26-02-2009 00:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja, skattekroner fosser ud til vindmøller og ned i selskabernes lommer.
Og imens den billige vindstrøm går til udlandet, så bliver danske skatteydere belønnet med 15% dyrere EL uanset, om de forbruger strøm i primetime eller om natten i stærk blæst.

Ja! Men hvorfor mon det er sådant, for så und vilje kan der da ikke være tale om!

Er det alle de rådgivningsinstanser som løbende føder ministerium med de faktuelle muligheder som ikke ved bedre. Eller er det et sammenrand af afvejninger som lobbyisme afføder hvor fl smith skal have lov til at fortsætte med udledning af massive co2 belastninger (som er nødvendig eller brændes det kul af i udlandet), isoleringsindustrien, vindues producenterne, Dong, kulkratværkerne (altså Dansk Industri) alle disse særinteresser skal tilgodeses og det ender med at blive en tynd kop the.
26-02-2009 00:43
Jakob
★★★★★
(9138)
 


@delphi

Jeg tror såmænd ikke, at der er tale om direkte ond vilje imod det grønne område.
Det er måske nærmere "bare" en dybtfølt borgerlig ligegyldighed, der kommer op til overfladen, når der skal sammenlignes med viljen til at give skattelettelser til de rigeste. 
26-02-2009 01:08
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob


en dybtfølt borgerlig ligegyldighed


Nåhe! Sådan lige så dybtfølt en ligegyldighed som den socialdemokratiske regering praktiser som udbygger med vind og kraftvarme og de lovede energioptimeringer de går op i hat og briller efter milliarder er postet i tiltaget.

Den socialdemokratiske regering poster ikke 10.000 kr ekstra som til direktørerne men poster 100.000 kr til sagesløse og hjælpeløse borgere som er parkeret på passiv overførselsindkomst som var langt bedre tjent med at være på arbejdsmarkedet.

Er det sådan en form for dybtfølt ligegyldighed du tænker på!
26-02-2009 01:31
Jakob
★★★★★
(9138)
 Næ delphi, jeg tænkte såmænd på den borgerlige regerings udspil, og jeg synes, at du kajer helt ved siden af emnet, hvis du vil rode socialdemokratiet ind i dét.

Vi kunne også godt tale om den borgerlige regerings overpres på arbejdsløse, som har tvunget alt for mange unge mennesker på førtidspension, men jeg ser ikke, hvad det har med trådens emne at gøre.
Det er måske mere tankevækkende, at regeringens argument for at sænke skatten på arbejde længe har været, at det vil sikre mindre mangel på arbejdskraft.
Men faktum er jo, at arbejdsløsheden igen er stigende på grund af krisen, så det argument udhules dag for dag og vender tilsvarende også den tunge ende nedad.
 
Redigeret d. 26-02-2009 01:32
26-02-2009 07:54
Morten Riber
★★★★★
(2298)
@Jacob
Højtuddannet arbejdskraft. Og krisen skulle jo helt ikke vare evigt.
26-02-2009 10:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jacob

Næhe! Men hvorfor vælger regeringer det ringeste hver gang. Auken blev tordnet ørene fulde af hvilke konsekvenser det få at opstille decentral kraftvarme som skulle producerer og ikke kunne lukkes ned når møllerne producerer.

Arbejdsløshed: det absolut mindste var 47.000 i dag: 64.000 (pr 1 feb )
26-02-2009 10:38
Jakob
★★★★★
(9138)
 


MortenRiber skrev:
@Jacob
Højtuddannet arbejdskraft.


Jeg har godt hørt, at skattelettelser er industriens ønske for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
Meget mærkeligt, hvordan Danmark er blevet et af verdens rigeste lande, hvis det er de rene idioter, vi hidtil har haft til at styre industrien.

Det må nok også være ubegribeligt svært for mange at forstå, hvorfor de direktører, som udtrykker ønsket, skal have den største belønning.
Men de hører måske også til den særligt kvalificerede arbejdskraft, måske alene fordi de kan få en så "genial" idé...??


Hvis man gik målrettet efter at øge antallet af studerende ved de naturvidenskabelige fag, så kunne det gøres for få millioner.
Man kunne også give fradrag og bonusordninger til særligt kvalificerede og dygtige medarbejdere.
Der er et hav af alternativer til bare at vælte 26 milliarder ud af statskassen til i forvejen velstillede borgere.


De borgerlige vælgere må ganske have mistet deres anstændighed, eller de kan umuligt være klar over, hvor meget nyttigt samfundet kan udrette for 26 milliarder kroner om året.


Til eftertanke gentages dette postulat:

Jeg vil skønne, at 26 milliarder kroner om året er nok til at bringe Danmark over på 100% bæredygtig VE på under ca. 15 år.Hvis man vælger skattelettelser frem for dette og samtidig kalder det for historisk grønt, så ser jeg slet ikke, at en videre dialog kan give mening.
Det er så totalt langt ude, at jeg ikke engang tror, at et heroinvrag kunne bringes til at sige det..! 
Redigeret d. 26-02-2009 12:04
26-02-2009 11:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg vil skønne, at 26 milliarder kroner om året er nok til at bringe Danmark over på 100% bæredygtig VE på under ca. 15 år.


Nå! Det var noget af en påstand når vi ser hvad mølleudbygningen har kostet årligt over de sidste 20 - 30 år.
Redigeret d. 26-02-2009 16:47
27-02-2009 09:13
Jakob
★★★★★
(9138)
 Men strengt taget er der ingen grund til ophidselse, for statsministeren har jo advaret os.
Jeg troede nok seriøst bare, at det var en talefejl.
1 Mb videoklip fra Foghs tale
Refereret talesekvens:
"Man sikrer, at penge fra nedbringning af udledning føres derhen, hvor man får mest udledning for pengene. Deri det geniale...."

@delphi

Netop de sidste 30 års investeringer har hjulpet os (især under Auken
), så vi i dag kan gøre det langt billigere, og det ved du udmærket godt, selvom du nødigt vil indrømme det.  


http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoellehavn-d7-e581-s40.php#post_9441 
 
27-02-2009 10:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

JOhe det har det vel nok, på en eller anden måde. Men nu kan man vel lige så vel argumenter: mølleindustrien er faldet godt og grundigt i søvn, under den massive støtte! Hvorfor er støtten kun gået en vej nemlig op pr installeret kapacitet fra år til år. Hvorfor har mølleindustrien ikke opnået rationaliseringsgevinster fra år til år. Det syntes tvært om at gå den modsatte vej.
02-03-2009 14:40
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Så kom det endelige forlig - eller hvad. Der tales pt. om at energiafgifterne i forliget ikke understøtter den energipolitik regeringen gerne ser gennemført. Så måske ender det med endnu en ændring fra faste energiafgifter til procentvise energiafgifter, især på el vil en procentvis energiafgift + mere "intelligente" elmålere føre til en ændring af forbrugsmønstret, og fordele elforbruget over flere af døgnets timer, til glæde og gavn for både forbrugerne og el fra vindmøller. Alternativet er en strafafgift på vind-el på op til 1,70 kr/kWh for ubrugelig el. Strafafgiften på vind-el træder i kraft til efteråret når Nord Pool ændre kriterierne for spotprisen så elprisen kan svinge fra minus 1,70 kr/kWh til plus XXX kr/kWh.
03-03-2009 00:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Det du skal forstå det er: De redskaber statsadministrationen bruger og navnlig skatte og afgiftsministerium bruger er værktøjer som fortæller: hvad sker der hvis der flyttes x antal kroner på afgiften til en Kwh el og x antal kroner på en liter benzin, hvad sker der så med forbruget. Det får man herefter til at passe i det overordnede tiltag man ønsker.

Så laver man lige en høringsrunde Dansk fjernvarme og får det godkendt her og så lige til industrien og hører hvor højt de nu brøler, og så er der nu engang det!

Vupti og co2 udledningen er reduceret med 2 – 3 %. Hvad med tænkt sig om (eller måske ladet være med at tænke) kunne reduktionen have været 20 %.
Deltag aktivt i debatten Regeringens skatte-, energi- og klimaudspil:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Regeringens, (Folketingets) klimatiltag dd.2013-01-2020 23:00
Et nyt skatte- og afgiftssystem515-07-2016 20:54
Regeringens Energiplan 2050611-03-2011 22:30
NyhederDato
Kommuner kritiserer regeringens tilpasningsstrategi22-03-2010 07:51
Her er de grønne afgifter i regeringens skattereform24-02-2009 23:05
Regeringens klimatilpasningsplan08-09-2007 15:03
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik