Husk mig
▼ Indhold

Renæssance for atomkraft?


Renæssance for atomkraft?10-01-2008 22:51
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Ingeniøren: Storbritannien siger god for ubegrænsede mængder af atomkraft.
Interessant!
Det bliver spændende at se, hvor kraftig reaktionen fra miljøorganisationerne vil blive. Vil de denne gang holde igen med kritikken af hensyn til klimaet, eller vil de køre løs med hårdnakket modstand som i gamle dage?
Dette kan blive et skillepunkt for miljøbevægelserne - en opdeling mellem hvad man kunne kalde realister og dogmatikere.
Antallet af "Environmentalists for Nuclear Energy" nærmer sig 10.000 - se http://www.ecolo.org/base/baseen.htm
!
12-01-2008 10:54
helios
★★☆☆☆
(314)
Storbritannien var jo nødt til at gøre noget - olien er ved at slippe op i Nordsøen, og deres forældede gamle a-kraftværker er ved at nærme sig pensionsalderen.
Medierne sorterer atomstof fra, så befolkningen desværre får et fordrejet indtryk af a-kraften, som på global plan er i stor udvikling. 31 stk. rfeaktorer er under opførelse, ca. 90 er bestilt og ca. 220 er forslået opført inden 2025. Alene Kina har 80 i forskalg i deres seneste 5-års plan.
I EU blev i 2007 sat et atomkraftanlæg i drift uden medierne fandt anledning til at nævne det. Det modsvarer immervæk til c a. 80 stk. vindmølleparker af Horns Rev-størrelsen.
Italien skrottede deres a-værker for mange år siden, nu har de købt sig ind i et stort 1660 MW anlæg, der nu bygges ved Flamanville. På længere sigt vil de bygge nye værker selv - måske havde sidste års kollaps af elsystemet banet vejen for nytænkning?
Miljøbevægelsernes reaktion er uinteressant, de har altid stået i vejen for en rationel energipolitik - i følge Patrick Moore, medstofter af Greenpeace, som han har brudt med af samme årsag. PM arbejder som lobbyist for den nukleare industri.
Både IPCC, EU og EU-parlamentet har erkendt, at atomenergien er et nødvendigt led i den fremtidige energipolitik. Det er bemærkselsværdigt, da politikere helst undgår at tale om atomenergi a.h.t. stemmetal.

Mvh
Helios
12-01-2008 12:07
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det er bemærkselsværdigt, da politikere helst undgår at tale om atomenergi a.h.t. stemmetal.

- du har ret: Meget tyder på, at der er 'sat vand over' til nogle ganske store, politiske kovendinger/kamelslugninger i de nærmest kommende åringer, på den hjemlige såvel som på den geopolitiske arena!
12-01-2008 14:55
micheelsen
★☆☆☆☆
(91)
Bliver det ikke svært for Danmark at lave en kovending? Vi har trynet Svenskerne over Barsebæk, vi har lukket forsøgsanlæggene på RISØ og politisk taget a-kraft af programmet i efterhånden en del år nu. Konsensus i Danmark er at A-kraft er "farlig!".

Hvordan skulle det kunne lykkedes at sætte A-kraft tilbage på den politiske dagsorden. Folk er ret bange for a-kraft og selv blandt tilhængere har man ikke tjek på tingene. Prøv at se denne kronik fra Politiken http://politiken.dk/debat/kroniker/article362711.ece.

Feks "Det stærkt radioaktivt affald". 1) Det er absolut ikke det hele der er stærkt radioaktivt men 2) det er det stærkeste vi er glad for fordi det har en halvveringstid på et ufattelig kort tid.
"affald kan bruges til bomber" - ja jo det kan de vel men de vil være ret så ustabile og hvis man ønsker at begå terror findes enddog meget billigere metoder!

Det der er rigtigt er at det tager ret lang tid før en a-kraftværk er køreklar. Spørgsmålet er vel om vi kan finde på andre måder at lave elektricitet på?

Der jo den samme påstånd mod påstand diskussion som vi finder i CO2 debatten.

I øvrigt er det spøjst at delingen i de to diskussioner er den samme nemlig de der er bange (alarmister) "mod" (vs.) de der ikke er bange (skeptikere). Og så er der os fysikereErik Micheelsen
Astrofysiker
www.carecubicle.dk
http://www.twitter.com/micheelsen
Redigeret d. 12-01-2008 16:48
12-01-2008 15:41
Kosmos
★★★★★
(5375)
Bliver det ikke svært for Danmark at lave en kovending?

- jo, afgjort! En mulig løsning kunne være en 'faseopdelt kovending': Først fastslår vi, at Kongeriget er for lille et (sprog-)område til et nutidigt (stort) kk-værk; derfor 'køber vi os ind' i et af nabolandenes nyopførte værker - og lodder folkestemningen. Bli'r den ikke alt for balstyrisk (eller lægger ophidselsen sig efter nogen tid), kunne vi jo sidenhen overveje at 'lægge territorium til' et senere multinationalt værk!
12-01-2008 16:51
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
micheelsen skrev:
I øvrigt er det spøjst at det er delingen i de to diskussioner er den samme nemlig de der er bange (alarmister) "mod" (vs.) de der ikke er bange (skeptikere). Og så er der os fysikere

Hovhov

Tag nu f.eks. mig, der klart falder uden for den opdeling
!
Og tag f.eks. den kronik af Henning Sørensen, som du selv henviser til.
Og tag f.eks. überalarmisten James Lovelock.
Og tag f.eks. Environmentalists for Nuclear Energy.
Min pointe var jo netop, at miljøforkæmperne/alarmisterne/aktivisterne (du vælger selv ordet) står over for en skillevej, hvor de realistiske og fordomsfri klart vil vælge atomkraft som en del af løsningen på klimaproblemet.
12-01-2008 17:29
micheelsen
★☆☆☆☆
(91)
@branner
ups! point taken!


Erik Micheelsen
Astrofysiker
www.carecubicle.dk
http://www.twitter.com/micheelsen
16-01-2008 10:12
helios
★★☆☆☆
(314)

Bliver det ikke svært for Danmark at lave en kovending? Vi har trynet Svenskerne over Barsebæk, vi har lukket forsøgsanlæggene på RISØ og politisk taget a-kraft af programmet i efterhånden en del år nu. Konsensus i Danmark er at A-kraft er "farlig!".

Du har ret. Den svenske beslutning vedrørende lukning af Barsebäck er rent politisk - der var i følge meningsmålinger flertal for at køre videre med reaktorerne. Fra politisk side er der stillet forslag om nybygning af 4 nye reaktorer a.h.t. CO2-målene!
Problemet herhjemme er, at vores elforbrug er for lille til at vi kan udnytte de gængse a-reaktorer, medmindre vi går over til elvarme. Om vi får a-kraft her i landet er uden større betydning, det er på det globale plan, der skal ske noget.

Feks "Det stærkt radioaktivt affald". 1) Det er absolut ikke det hele der er stærkt radioaktivt men 2) det er det stærkeste vi er glad for fordi det har en halvveringstid på et ufattelig kort tid.
"affald kan bruges til bomber" - ja jo det kan de vel men de vil være ret så ustabile og hvis man ønsker at begå terror findes enddog meget billigere metoder!

Du har ret - affaldshåndtering er et politisk problem, ikke et teknisk problem. Al affald bør oparbejdes - de ca. 96% af mængden kan genbruges.
Der er ingen lande, der anvendes atomaffald til bombeformål, reaktorplutonium er ganske enkelt ikke egnet - og det kræver højteknologisk teknik at udvinde de livsfarlige stoffer fra det brugte brændsel.
Et a-kraftværk kan bygges på ca. 60 måneder.
24-03-2008 21:57
Jakob
★★★★★
(9328)
 


Jeg mener nu stadig, at miljøbevægelser imod atomkraft har et godt kort på hånden.
Ud over alt det, som de plejer at sige, så vil de nok tilføje, at atomkraft måske ikke udvikler CO2, men alt den energi, de laver, bliver stadig til varme, som ellers ikke var blevet tilført kloden.


 
25-03-2008 08:36
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@ Jakob
den energi, de laver, bliver stadig til varme, som ellers ikke var blevet tilført kloden.

Tja, men varmen fra A-kraft kunne erstatte varmen fra kul-, olie- og naturgasfyrede kraftvarmeværker i fjernvarmerørene - det er også politisk bestemt, at spildvarme fra A-kraft ikke kan bruges til fjernvarme pga. en ikke eksiterende strålingsfare.
Bliver al energi ikke på et eller andet tidspunkt til "spild"varme?
Hvis ikke hvilke energiformer er "kold" energi.
25-03-2008 09:36
Jakob
★★★★★
(9328)
 Boe Carslund-Sørensen skrev:
Bliver al energi ikke på et eller andet tidspunkt til "spild"varme?


Jo, det vil jeg også sige, og endda næsten det hele her på kloden som bidrag til den globale opvarmning..!

Jeg kan ikke forestille mig mange andre muligheder end elektromagnetisk stråling, hvis vi vil sende energi helt væk fra jordens kredsløb.
Nok lidt urealistisk, men dogmatisk sandt, kunne vi køle jorden ved at opstille en solfanger og lade den trække en radiosender, som sender retningsbestemt radiobølgeenergi direkte ud i rummet.
Men bruger vi olie eller A-kraft til at energiforsyne radiosenderen, så får vi ikke en bjælde køling ud af det, tværtimod.

Der forsvinder også lidt som lys fra EL-pærer, når det er skyfrit, og vi sender engang imellem en rumraket op, som måske også tager lidt med ud, men det er småting, og ellers mener jeg, at stort set det hele bliver til varme her på jorden og bliver derfor et ekstra bidrag til den varme, som vi i forvejen har fået fra solen.


Din sammenligning mellem kul, olie og A-kraft vil jeg også sige god for i den forstand, at de alle netop står for en ekstra tilførsel af varme, fordi energien ikke var blevet tilført kloden, hvis ikke vi mennesker havde blandet os og udvundet den.

Bruger vi f.eks. en solfanger i stedet for en spand kul til at varme vores badevand, så vil vi kun bruge den varme, som ellers alligevel ville være blevet tilført jordoverfladen under solfangerpanelet.
Vi har altså kun flyttet lidt på den energi, som alligevel dagligt bliver tilført kloden.
Det må alt andet lige være bedre og mere legalt, når vi gerne vil bekæmpe den globale opvarmning.
 
25-03-2008 11:22
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Bruger vi f.eks. en solfanger i stedet for en spand kul til at varme vores badevand, så vil vi kun bruge den varme, som ellers alligevel ville være blevet tilført jordoverfladen under solfangerpanelet.

Tja, vi kan vel også bruge varmepumper til at genindfange noget af den undslupne varme, når varmepumpe trækker varme ud af luft, jord eller vand, genindvinder den jo netop noget af det "spild" varme, som ellers vil øge den globale opvarmning. Kort og godt handler det om at holde på varmen længst muligt - desværre har Elsparefonden set sig sure på varmepumper, fordi de bruger el som drivkraft.
Vi må ikke glemme, at der er "spild" varme, sålænge temperaturen er over det absolutte nulpunkt.
Vi kommer i fremtiden også mere og mere til at forholde os til energiindholdet i de forskellige brændsler, og jeg så gerne afgiftssystemet omlagt så det:
1. er sammeliglige afgifter, og ikke som d.d. afgifter pr. m3, liter, kg, kWh mv.
2. er en procentvis afgift, så afgiften afhænger af prisen på brændslet, og ikke som d.d. er et fast ørebeløb pr. en eller anden tilfældig betegnelse jf. pkt. 1.
3. at afgiften bliver delt i 2 dele - en forureningsafgift og en forbrugsafgift
Hvor forureningsafgiften medvirker til betaling af omstillingsprocessen fra f.eks. fossile brændsler til VE, og forbrugsafgiften indgår i statens "husholdningsregnskab".
Angående olie, naturgas og kul er der vel tale om forbrug af solenergi, der er lagret en gang i fortiden. Derfor medfører forbrug af disse en tidsforskydning af varme. Ja, vil skal lære at anvende den energi der løbende tilføres jorden og ikke den energi, der er oplagret for mio. af år siden. Teknisk kan det nok lade sig gøre, men politisk kniber det gevaldigt - visionerne strander på mistede indtægter til "statens husholdning".
Deltag aktivt i debatten Renæssance for atomkraft?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvorfor atomkraft er bedre end vind og sol520-12-2021 22:48
Er atomkraft farlig?16027-04-2019 12:15
Atomkraft7329-12-2016 03:09
Klima-debatmøde om atomkraft 9. september kl. 19-215622-06-2010 21:37
Atomkraft - ja tak?505-11-2009 11:40
Artikler
Holger Skjerning: Kernekraft tilbage i energidebatten?
Atomkraft
Hvorfor udbygger Danmark den vedvarende energi – og ikke atomkraft?
Bør atomkraft komme på tale?
NyhederDato
Bill Gates ind i klimakampen med atomkraft15-02-2010 09:48
USA vil reducere CO2-udslip med atomkraft13-01-2010 13:03
Atomkraft på vej tilbage – nu som klimaløsning25-11-2009 10:05
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik