Husk mig
▼ Indhold

Rent drikkevand, tak!Side 2 af 2<12
14-09-2019 20:24
Jakob
★★★★★
(7642)
­­"Lorteland" er et grimt udtryk at bruge om Danmark, men der må nok desværre være en grænse for, hvor mange millioner grise og mennesker, man kan lade besørge i et land ud over det hele og ned i børnenes drikkevand, før betegnelsen faktisk er både retvisende og objektiv.


https://www.dn.dk/nyheder/kraftigt-iltsvind-i-danske-farvande-skader-dyr-og-planter/
På trods af, at sommeren i år har været mere normal end sidste års rekordvarme, har iltsvindet i de danske farvande igen været udbredt. I august var det endda på niveau med sidste år.
Iltsvind opstår ofte ved høj varme, så at iltsvindet igen i år er udbredt, viser, at hovedårsagen er for høj kvælstofudledning.
­
15-09-2019 08:07
Jakob
★★★★★
(7642)
­Her lidt mere stof til eftertanke til de mennesker, som går og soler sig ved tanken om, at de har hørt, at Danmark er et grønt foregangsland:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/tysk-roundup-forbud-presser-den-danske-regering
Tysklands forbud fra 2023 kommer, efter at Østrig har valgt at gå samme vej. Der sker efter års internationale diskussioner om risikoen for drikkevand, mennesker og insekter ved brug af glyfosat.

Men selv om den danske miljøminister Lea Wermelin (S) kalder det tyske forbud for en "interessant melding", er et dansk forbud ikke lige på trapperne.

I stedet vil Wermelin drøfte forbuddet med sine tyske kolleger.
Men det kan selvfølgelig godt være, at den danske miljøminister ved noget om roundup, som de dumme tyskere ikke selv har fundet ud af....

Det kan oven i købet være, at hun kan finde et råddent dansk universitet, som gerne vil bakke hende op i håb om at modtage nogle ekstra bevillinger.
­
­

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/aarhus-universitet-traekker-omstridt-oksekodsrapport-tilbage
Aarhus Universitet trækker omstridt rapport om oksekøds klimabelastning tilbage.
Det begrundes med, at den ikke lever op til universitetets standarder for armslængde og uafhængig forskning.
--
Beslutningen kommer, efter at Information har afdækket, at Landbrug Fødevarer har skrevet afsnit i rapporten og påvirket en pressemeddelelse om resultaterne.
Desuden er Danish Crown kommet med rettelser til indhold - heriblandt forsidefoto og rapportens titel.
--
Rapporten har fået økonomisk støtte af Kvægafgiftsfonden. Den har som formål at styrke oksekødssektoren.
Landbrug Fødevarer erkendte i weekenden, at organisationen var gået for langt i sit arbejde med rapporten. Derfor vil organisationen tilbagebetale 455.000 kroner, som den havde fået af Kvægafgiftsfonden til rapporten.
Aarhus Universitet har ligeledes besluttet at betale penge tilbage til fonden, da rapporten ikke lever op til universitetets standarder.
­
29-04-2020 20:06
Jakob
★★★★★
(7642)
­27. april 2020
https://www.altinget.dk/artikel/efter-nye-fejl-i-beregninger-landbrugets-klimabelastning-stiger-27-procent
Efter nye fejl i beregninger: Landbrugets klimabelastning stiger 2,7 procent
--
FEJL: De nationale emissionsopgørelser har undervurderet metangasserne fra kvæggylle med 16 procent. Det får landbrugets klimabelastning til at stige med 2,7 procent. Fødevareministeren er glad for, at fejlen blev opdaget.Det er stadig påfaldende, som fejlberegninger for landbruget typisk peger til den samme side og har givet landbruget tilladelse til mere gødskning og sprøjtning.

Det bliver noget helt særligt, hvis Aarhus Universitet en dag fejlberegner miljøbelastningen, så klimabelastningen fra landbruget i den virkelige verden bliver for lille og drikkevandet mere rent end borgerne kan ønske sig.
­­
29-04-2020 20:37
Peder Kruse
★☆☆☆☆
(77)
Kan nogen forklare mig, hvordan man er kommet frem til, at vores fødevareproduktion tilfører CO2 til atmosfæren ?

Den er da netop et eksempel på bæredygtig produktion i forhold til klimagasser. Der kommer ikke et kulstofatom ud af hverken for- eller bagenden på en ko, som ikke på forhånd - på forhånd - er trukket direkte ud af atmosfæren gennem foderet. Det inkluderer også vores egen udledning, når vi til sidst fortærer og forbrænder bøffen.

Landbrugets marker er en effektiv CO2 støvsuger, som udgør input til en klimatisk optimal måde at indgå i kulstofkredsløbet og producere proteinrig mad til en stærkt voksende befolkning.

Det ved forskerne godt. Derfor bringer de metan udslip fra køernes avancerede fordøjelse ind i billedet. Knap 2 ppm atmosfærisk Methan med en brintbombes effekt på klodens opvarmning. Man har ingen ide om kilderne til den uanseelige mængde Methan med det stærkt begrænsede optag af klodens samlede udstrålingsspektrum. Termitter, fugtig vild skov, sump og eng for bare at nævne nogle få kandidater. Omkring år 2000 var metanniveauet faldende. Var køerne på afmagringskur i de år ?

https://wattsupwiththat.com/2014/04/11/methane-the-irrelevant-greenhouse...

Klimaarbejderne beskæftiger sig udenlukkende med politik frem for videnskab. De ved godt, at kødet kommer fra supermarkedet, så hvad skal vi med landbruget ?
Redigeret d. 29-04-2020 20:42
29-04-2020 21:45
Jakob
★★★★★
(7642)
­


Peder Kruse skrev:
Kan nogen forklare mig, hvordan man er kommet frem til, at vores fødevareproduktion tilfører CO2 til atmosfæren ?


Du kan evt. prøve at se denne tråd, som handler om det emne:
https://www.klimadebat.dk/forum/koed-co2-og-methan-d12-e3786.php­
29-04-2020 22:08
Peder Kruse
★☆☆☆☆
(77)
Ja men mit spørgsmål står stadig ganske ubesvaret:

"Kan nogen forklare mig, hvordan man er kommet frem til, at vores fødevareproduktion tilfører CO2 til atmosfæren ?"
30-04-2020 08:16
delphiProfilbillede★★★★★
(5778)
De 10 mio.. ton årligt kommer fra selve brændselsforbruget til traktoren mm, fra afgasning af gylle i beholder og på Marken, fra Koen som prutter og bøvser metan og så en stor del fra de lavtliggende marker hvor der sker en forrådnelse på marken når den drives, og der udledes metan og co2.
Redigeret d. 30-04-2020 08:24
30-04-2020 11:48
Peder Kruse
★☆☆☆☆
(77)
Markarbejde, transport og raffinering af vores fødevareproduktion udleder co2 fra fossile brændsler. Det er reelt og et faktum ved enhver industriel aktivitet, men denne udledning skal holdes op mod mængden af fødevarer til forsyning af hjemmemarkedet og til eksport.

Jeg har ingen aktier i landbruget, men jeg bor på et nedlagt landbrug i et område med en forholdsvis stor produktion af oksekød og mælk, baseret på græs, majs og korn i vekseldrift på markerne omkring min ejendom, og jeg har fulgt med i udviklingen i driften fra jeg som dreng var på ferie ved familie og drev de 8 køer ind til malkning og hakkede roer og kørte rundt i omegnen og hentede mælkejunger til mejeriet tidligt om morgenen.

Jeg vil påstå at driften i dag er samtidig effektiv, dyrevenlig og samvittighedsfuld i forhold til det billede, som florerer i dagspressen. Køerne går frit rundt i store åbne, lyse stalde og opsøger selv klørobotterne og malkemaskinerne, hvor deres temperatur registreres. De har hver deres plads, når de hviler og finder den selv. Der er en dejlig rolig stemning i stalden, som Morten Korch ikke kunne skabe bedre.

Gylle, prutter og bøvser udleder kulstof, som kommer fra atmosfæren og er ikke ekstra kulstof som fra de fossile brændsler. De fugtige, lavtliggende landområder som er drænet og taget ind til drift har afgivet kulstof i starten, men før da skete der til stadighed en udledning af kulstof som resultat af den biologiske proces, men jeg mener man skal føre disse områder tilbage til naturen for biodiversitetens skyld, ikke klimaets. Gevinsten herved vil være langt større end tabet i udbytte kan retfærdiggøre.

Det store optag af co2, som foregår 9 til 10 måneder om året i de afgrøder, som gror på markerne er fundamentet under hele den produktion, som derfor er en bæredygtig, naturlig del af kulstofkredsløbet, helt uden gæld i kulstofbanken. Kulstoffet spares op før udledningen finder sted. Dette optag af co2 figurerer ikke i klimaregnskabet, og det er fusk.

Tilbage er det faktum, at udledningen af kulstof sker i form af co2 og metan, medens optaget består af co2. Man kan sige at produktionen konverterer en del af co2 til metan i kredsløbet.

På molekyleniveau og inden for et par ganske smalle bånd i varmespektret er metan 25 gange så effektiv som co2. Metan er kun effektiv som klimagas inden for en ganske lille del af jordens samlede reflektion af varmestråling og hvor der er vanddamp til stede er der overlap i optagelse fra vanddamp og metan. Endelig optræder co2 i mere end 200 gange så store mængder og vanddamp i endnu større mængder omend mere spredt.

Effekten af de knap 2 ppm metan og kilderne for udledning er ikke fuldt forstået, og man har så vidt jeg ved ingen plausibel forklaring på metans svingende mængder i troposfæren og stratosfæren. Kulstof i metan ender op som kulstof i co2 efter 10 til tolv år, men meget tyder på, der sker en betydelig udveksling af metan mellem atmosfæren og biosfæren.

Meget tyder på metan er noget opreklameret
30-04-2020 19:26
delphiProfilbillede★★★★★
(5778)
Nej jeg forstår heller ikke forholdet med Metan skulle være så stærk en drivhusgas som der opereres med.

Umiddelbart ser det ud til at Ch4 er en langt mindre potent drivhusgas end Co2Og også forholdet med at metan opholder sig kun ganske kort tid i Atmosfæren modstat co2 der han en meget lang nedbrydningstid.

Mht. metan og co2 belastningen fra lavbundsjorde, så giver dyrkning af disse mange klimagasser når rester fra græs, korn, roer eller anden produktion ligger og rådner. Og det er det samme forhold for en alm. mark men i mindre omfang. Må skyldes der er flere regnorme til at omsætte resterne fra dyrkningen.
30-04-2020 21:31
Jakob
★★★★★
(7642)
­


Klimarelevant viden om Metan er grundlæggende ikke særlig kompliceret:

https://da.wikipedia.org/wiki/Metan
Metan er en drivhusgas, som er omkring 25 gange mere effektiv til drivhuseffekten end carbondioxid (CO2). I løbet af de sidste 200 år er atmosfærens metanindhold mere end fordoblet fra 0,8 til 1,7 ppm.­
30-04-2020 21:42
Jakob
★★★★★
(7642)
­
Mere relevant for emnet er det, at de enorme mængder gylle fra mere end 12 millioner svin ikke bare skader klimaet med Metan, men de er også skadelige for sundheden, blandt andet fordi de forgifter vores drikkevand:


https://www.klimadebat.dk/forum/rent-drikkevand-tak--d7-e3491.php#post_71630
Jakob skrev:
­

Rent drikkevand vil de fleste gerne have, men tusinder af danskere på landet med egen brønd har risiko for at miste deres brønd på grund af landbrugets forurening.
Det er helt uhyrlige økonomiske reserver, som naboerne til den slags svinefarme skal båndlægge for at kunne etablere nye vandboringer i håb om måske at finde rent vand igen.
Hvor skal alle disse penge komme fra..??
Det er naboerne og de fremtidige borgere, der som ufrivillige sponsorer betaler dyrt med penge og livskvalitet for de sidste års svineprofit, som tilfaldt andre. Og det er sket under protest, så det kan være vanskeligt at betegne det som andet end groft røveri.
Det kunne måske også være, at de hellere ville have brugt pengene på en vindmølle eller noget andet til fordel for klimaet.
Tingene hænger sammen.
­
­
Og dybt bekymrende er det, at nogle højere læreanstalter har vist sig at være i lommen på landbrugets pengemaskine, og de gang på gang har skønnet forkert på miljøets, klimaets og folkesundhedens bekostning.

­
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Rent drikkevand, tak!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Informativt foredrag om CO2 effektt på klima fra en klimaforsker der rent faktisk laver konstruerer tempe011-07-2019 14:19
Uendelige mængder rent drikkevand i polarområderne m.fl. vs. tørkeramte områder2619-05-2017 10:49
NyhederDato
Kina vokser hurtigst på "rent" kul12-05-2009 06:45
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik