Husk mig
▼ Indhold

Rent drikkevand, tak!Side 2 af 3<123>
14-09-2019 20:24
Jakob
★★★★★
(9271)
­­"Lorteland" er et grimt udtryk at bruge om Danmark, men der må nok desværre være en grænse for, hvor mange millioner grise og mennesker, man kan lade besørge i et land ud over det hele og ned i børnenes drikkevand, før betegnelsen faktisk er både retvisende og objektiv.


https://www.dn.dk/nyheder/kraftigt-iltsvind-i-danske-farvande-skader-dyr-og-planter/
På trods af, at sommeren i år har været mere normal end sidste års rekordvarme, har iltsvindet i de danske farvande igen været udbredt. I august var det endda på niveau med sidste år.
Iltsvind opstår ofte ved høj varme, så at iltsvindet igen i år er udbredt, viser, at hovedårsagen er for høj kvælstofudledning.
­
15-09-2019 08:07
Jakob
★★★★★
(9271)
­Her lidt mere stof til eftertanke til de mennesker, som går og soler sig ved tanken om, at de har hørt, at Danmark er et grønt foregangsland:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/tysk-roundup-forbud-presser-den-danske-regering
Tysklands forbud fra 2023 kommer, efter at Østrig har valgt at gå samme vej. Der sker efter års internationale diskussioner om risikoen for drikkevand, mennesker og insekter ved brug af glyfosat.

Men selv om den danske miljøminister Lea Wermelin (S) kalder det tyske forbud for en "interessant melding", er et dansk forbud ikke lige på trapperne.

I stedet vil Wermelin drøfte forbuddet med sine tyske kolleger.
Men det kan selvfølgelig godt være, at den danske miljøminister ved noget om roundup, som de dumme tyskere ikke selv har fundet ud af....

Det kan oven i købet være, at hun kan finde et råddent dansk universitet, som gerne vil bakke hende op i håb om at modtage nogle ekstra bevillinger.
­
­

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/aarhus-universitet-traekker-omstridt-oksekodsrapport-tilbage
Aarhus Universitet trækker omstridt rapport om oksekøds klimabelastning tilbage.
Det begrundes med, at den ikke lever op til universitetets standarder for armslængde og uafhængig forskning.
--
Beslutningen kommer, efter at Information har afdækket, at Landbrug Fødevarer har skrevet afsnit i rapporten og påvirket en pressemeddelelse om resultaterne.
Desuden er Danish Crown kommet med rettelser til indhold - heriblandt forsidefoto og rapportens titel.
--
Rapporten har fået økonomisk støtte af Kvægafgiftsfonden. Den har som formål at styrke oksekødssektoren.
Landbrug Fødevarer erkendte i weekenden, at organisationen var gået for langt i sit arbejde med rapporten. Derfor vil organisationen tilbagebetale 455.000 kroner, som den havde fået af Kvægafgiftsfonden til rapporten.
Aarhus Universitet har ligeledes besluttet at betale penge tilbage til fonden, da rapporten ikke lever op til universitetets standarder.
­
29-04-2020 20:06
Jakob
★★★★★
(9271)
­27. april 2020
https://www.altinget.dk/artikel/efter-nye-fejl-i-beregninger-landbrugets-klimabelastning-stiger-27-procent
Efter nye fejl i beregninger: Landbrugets klimabelastning stiger 2,7 procent
--
FEJL: De nationale emissionsopgørelser har undervurderet metangasserne fra kvæggylle med 16 procent. Det får landbrugets klimabelastning til at stige med 2,7 procent. Fødevareministeren er glad for, at fejlen blev opdaget.Det er stadig påfaldende, som fejlberegninger for landbruget typisk peger til den samme side og har givet landbruget tilladelse til mere gødskning og sprøjtning.

Det bliver noget helt særligt, hvis Aarhus Universitet en dag fejlberegner miljøbelastningen, så klimabelastningen fra landbruget i den virkelige verden bliver for lille og drikkevandet mere rent end borgerne kan ønske sig.
­­
29-04-2020 20:37
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Kan nogen forklare mig, hvordan man er kommet frem til, at vores fødevareproduktion tilfører CO2 til atmosfæren ?

Den er da netop et eksempel på bæredygtig produktion i forhold til klimagasser. Der kommer ikke et kulstofatom ud af hverken for- eller bagenden på en ko, som ikke på forhånd - på forhånd - er trukket direkte ud af atmosfæren gennem foderet. Det inkluderer også vores egen udledning, når vi til sidst fortærer og forbrænder bøffen.

Landbrugets marker er en effektiv CO2 støvsuger, som udgør input til en klimatisk optimal måde at indgå i kulstofkredsløbet og producere proteinrig mad til en stærkt voksende befolkning.

Det ved forskerne godt. Derfor bringer de metan udslip fra køernes avancerede fordøjelse ind i billedet. Knap 2 ppm atmosfærisk Methan med en brintbombes effekt på klodens opvarmning. Man har ingen ide om kilderne til den uanseelige mængde Methan med det stærkt begrænsede optag af klodens samlede udstrålingsspektrum. Termitter, fugtig vild skov, sump og eng for bare at nævne nogle få kandidater. Omkring år 2000 var metanniveauet faldende. Var køerne på afmagringskur i de år ?

https://wattsupwiththat.com/2014/04/11/methane-the-irrelevant-greenhouse...

Klimaarbejderne beskæftiger sig udenlukkende med politik frem for videnskab. De ved godt, at kødet kommer fra supermarkedet, så hvad skal vi med landbruget ?
Redigeret d. 29-04-2020 20:42
29-04-2020 21:45
Jakob
★★★★★
(9271)
­


Peder Kruse skrev:
Kan nogen forklare mig, hvordan man er kommet frem til, at vores fødevareproduktion tilfører CO2 til atmosfæren ?


Du kan evt. prøve at se denne tråd, som handler om det emne:
https://www.klimadebat.dk/forum/koed-co2-og-methan-d12-e3786.php­
29-04-2020 22:08
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Ja men mit spørgsmål står stadig ganske ubesvaret:

"Kan nogen forklare mig, hvordan man er kommet frem til, at vores fødevareproduktion tilfører CO2 til atmosfæren ?"
30-04-2020 08:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
De 10 mio.. ton årligt kommer fra selve brændselsforbruget til traktoren mm, fra afgasning af gylle i beholder og på Marken, fra Koen som prutter og bøvser metan og så en stor del fra de lavtliggende marker hvor der sker en forrådnelse på marken når den drives, og der udledes metan og co2.
Redigeret d. 30-04-2020 08:24
30-04-2020 11:48
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Markarbejde, transport og raffinering af vores fødevareproduktion udleder co2 fra fossile brændsler. Det er reelt og et faktum ved enhver industriel aktivitet, men denne udledning skal holdes op mod mængden af fødevarer til forsyning af hjemmemarkedet og til eksport.

Jeg har ingen aktier i landbruget, men jeg bor på et nedlagt landbrug i et område med en forholdsvis stor produktion af oksekød og mælk, baseret på græs, majs og korn i vekseldrift på markerne omkring min ejendom, og jeg har fulgt med i udviklingen i driften fra jeg som dreng var på ferie ved familie og drev de 8 køer ind til malkning og hakkede roer og kørte rundt i omegnen og hentede mælkejunger til mejeriet tidligt om morgenen.

Jeg vil påstå at driften i dag er samtidig effektiv, dyrevenlig og samvittighedsfuld i forhold til det billede, som florerer i dagspressen. Køerne går frit rundt i store åbne, lyse stalde og opsøger selv klørobotterne og malkemaskinerne, hvor deres temperatur registreres. De har hver deres plads, når de hviler og finder den selv. Der er en dejlig rolig stemning i stalden, som Morten Korch ikke kunne skabe bedre.

Gylle, prutter og bøvser udleder kulstof, som kommer fra atmosfæren og er ikke ekstra kulstof som fra de fossile brændsler. De fugtige, lavtliggende landområder som er drænet og taget ind til drift har afgivet kulstof i starten, men før da skete der til stadighed en udledning af kulstof som resultat af den biologiske proces, men jeg mener man skal føre disse områder tilbage til naturen for biodiversitetens skyld, ikke klimaets. Gevinsten herved vil være langt større end tabet i udbytte kan retfærdiggøre.

Det store optag af co2, som foregår 9 til 10 måneder om året i de afgrøder, som gror på markerne er fundamentet under hele den produktion, som derfor er en bæredygtig, naturlig del af kulstofkredsløbet, helt uden gæld i kulstofbanken. Kulstoffet spares op før udledningen finder sted. Dette optag af co2 figurerer ikke i klimaregnskabet, og det er fusk.

Tilbage er det faktum, at udledningen af kulstof sker i form af co2 og metan, medens optaget består af co2. Man kan sige at produktionen konverterer en del af co2 til metan i kredsløbet.

På molekyleniveau og inden for et par ganske smalle bånd i varmespektret er metan 25 gange så effektiv som co2. Metan er kun effektiv som klimagas inden for en ganske lille del af jordens samlede reflektion af varmestråling og hvor der er vanddamp til stede er der overlap i optagelse fra vanddamp og metan. Endelig optræder co2 i mere end 200 gange så store mængder og vanddamp i endnu større mængder omend mere spredt.

Effekten af de knap 2 ppm metan og kilderne for udledning er ikke fuldt forstået, og man har så vidt jeg ved ingen plausibel forklaring på metans svingende mængder i troposfæren og stratosfæren. Kulstof i metan ender op som kulstof i co2 efter 10 til tolv år, men meget tyder på, der sker en betydelig udveksling af metan mellem atmosfæren og biosfæren.

Meget tyder på metan er noget opreklameret
30-04-2020 19:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nej jeg forstår heller ikke forholdet med Metan skulle være så stærk en drivhusgas som der opereres med.

Umiddelbart ser det ud til at Ch4 er en langt mindre potent drivhusgas end Co2Og også forholdet med at metan opholder sig kun ganske kort tid i Atmosfæren modstat co2 der han en meget lang nedbrydningstid.

Mht. metan og co2 belastningen fra lavbundsjorde, så giver dyrkning af disse mange klimagasser når rester fra græs, korn, roer eller anden produktion ligger og rådner. Og det er det samme forhold for en alm. mark men i mindre omfang. Må skyldes der er flere regnorme til at omsætte resterne fra dyrkningen.
30-04-2020 21:31
Jakob
★★★★★
(9271)
­


Klimarelevant viden om Metan er grundlæggende ikke særlig kompliceret:

https://da.wikipedia.org/wiki/Metan
Metan er en drivhusgas, som er omkring 25 gange mere effektiv til drivhuseffekten end carbondioxid (CO2). I løbet af de sidste 200 år er atmosfærens metanindhold mere end fordoblet fra 0,8 til 1,7 ppm.­
30-04-2020 21:42
Jakob
★★★★★
(9271)
­
Mere relevant for emnet er det, at de enorme mængder gylle fra mere end 12 millioner svin ikke bare skader klimaet med Metan, men de er også skadelige for sundheden, blandt andet fordi de forgifter vores drikkevand:


https://www.klimadebat.dk/forum/rent-drikkevand-tak--d7-e3491.php#post_71630
Jakob skrev:
­

Rent drikkevand vil de fleste gerne have, men tusinder af danskere på landet med egen brønd har risiko for at miste deres brønd på grund af landbrugets forurening.
Det er helt uhyrlige økonomiske reserver, som naboerne til den slags svinefarme skal båndlægge for at kunne etablere nye vandboringer i håb om måske at finde rent vand igen.
Hvor skal alle disse penge komme fra..??
Det er naboerne og de fremtidige borgere, der som ufrivillige sponsorer betaler dyrt med penge og livskvalitet for de sidste års svineprofit, som tilfaldt andre. Og det er sket under protest, så det kan være vanskeligt at betegne det som andet end groft røveri.
Det kunne måske også være, at de hellere ville have brugt pengene på en vindmølle eller noget andet til fordel for klimaet.
Tingene hænger sammen.
­
­
Og dybt bekymrende er det, at nogle højere læreanstalter har vist sig at være i lommen på landbrugets pengemaskine, og de gang på gang har skønnet forkert på miljøets, klimaets og folkesundhedens bekostning.

­
20-07-2020 12:19
Jakob
★★★★★
(9271)
­
Jo flere brønde, der lukkes, fordi landbruget har gjort vandet i området giftigt, jo færre anvendelige brønde vil der være tilbage, og jo længere væk vil de være, og jo flere forbrugere skal kobles på det samme netværk.
Derfor må vi som vandforbrugere og dermed ufrivillige private sponsorer af landbruget indstille os på, at prisen på drikkevand vil stige yderligere, og fremtiden vil byde på flere af disse store uheldige hændelser:


https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/10000-husstande-og-stort-bryggeri-ramt-af-forurenet-drikkevand
10.000 husstande og stort bryggeri ramt af forurenet drikkevand
Carlsberg har indstillet brygningen, og forbrugerne bør koge deres vand.Hvis nogen forestiller sig, at de vil få Danmarks rene grundvand tilbage i EU rabat til deres børnebørn, så bliver de skuffede.
Børnebørnene får nærmere en ukendt fader, fordi lægevidenskaben i stigende grad vil anbefale, at der benyttes sæd fra donorer, som er mindre følsomme overfor de miljøgifte, som politikerne ikke vil undvære.­
21-07-2020 09:52
Frank123
★★☆☆☆
(384)
@Jakob

Det er prisværdigt at Halsnæs Kommune udbygger og udbygger deres rensningsanlæg for der igennem at forbedre vandkvaliteten i Danmarks største sø.

Ikke nok med at man har udbygget kapaciteten på rensningsanlæggene, man har også for en del år siden startet rensningstiltag ved at pumpe vandet op på engarealerne, hvorved vandet renses helt naturligt.

Det har så betydet at omkostningerne til rensningsanlæggene er lagt oven i borgernes vandregning så vandet er blevet til Danmarks dyreste vand. Jeg betaler små 5.000,00kr om året for vand til to voksne i et parcelhus, det er lidt mere end vi giver for opvarming af vort hus (naturgas).
Se link:
https://www.soedoktoren.dk/Dokumenter/engsoer.pdf

Hvad hjælper det hele?

Hillerød Kommune har gennem de sidste 4 år udledt 1.900.000.000 liter urenset spildevand direkte i Arresøen.

https://sn.dk/Nordsjaelland/19-milliarder-liter-urenset-spildevand-i-Arresoe/artikel/1333717

Halsnæs renser Hillerød forurener.

Der bruges rigtig mange penge på hele projektet.

Spild af borgeres penge.

Og til hvad nytte?
21-07-2020 09:57
Frank123
★★☆☆☆
(384)
@Jakob

Jeg beklager der var en skrivefejl, det er ikke 1,9 milliarder liter kloakvand det er 19 milliarder liter kloakvand fra borgerne i Hillerød.
21-07-2020 09:58
Frank123
★★☆☆☆
(384)
Som Oswald Helmuth sang: "Det er så kommunalt"
21-07-2020 13:20
Jakob
★★★★★
(9271)
­


@Frank123


Der er igen tale om, at staten og kommunen gør de private borgere i Danmark til ufrivillige sponsorer for landbruget i en håbløs kamp for at begrænse skaderne på miljøet.

Hvis Danmark forbyder gødningsimport og kødeksport, så skal landbruget omstilles til økologisk plantedrift, og deres gødning vil ophøre med at forurene og i stedet blive en værdifuld mangelvare.

Det handler om at tage tyren ved hornene.

Har du et bedre forslag..?
Vidste du ikke godt, at jeg ville svare sådan, og i givet fald, hvorfor gjorde du det så ikke selv..?


I øvrigt forstår jeg nok godt, hvad du mener. En politiker med julelys og dollartegn i øjnene sagde engang, at der er penge i affald. Jeg forstod ikke helt, hvad hun forestillede sig, før jeg så, hvad der efterfølgende er sket med min skat på vand og lovpligtig tømning af septiktank for slet ikke at tale om beløbet til en genbrugsplads, som fordrer 40km kørsel, og som jeg derfor kun besøger ca. en gang hvert andet år. Eller affaldssortering, som sender tre gange så mange lastbiler ud på vejene og op i min indkørsel for at tømme halvtomme spande. Og frasiger jeg en spand, fordi den f.eks. slet ikke har plads til mine store stykker pap, så sparer jeg ikke en krone.
Jeg har storskraldsordning og fire skraldespande med tilsammen 7 rum, og så skal jeg alligevel køre 40 km for at slippe af med f.eks. et brugt batteri til en havetraktor.
Så du må altså ikke tro, at du er den eneste, der kan få øje på, at der er plads til kommunale forbedringer.
­
21-07-2020 14:22
Frank123
★★☆☆☆
(384)
@Jakob

Jeg kan følge dig lidt hen af vejen, men landbruget har ikke noget med rensningsanlæggene i Halsnæs og Hillerød at gøre.

Halsnæs bruger millioner på at oprense Arresøen, Hillerød sparer millioner på blot at udlede kloakvand fra Hillerød by direkte ud i Pøle som munder ud i Arresøen.

Kunne kommunerne for helvede ikke koordinere der indsats. Alternativt kan Hillerød ikke tage sig sammen og finde en anden løsning end at springe over hvor gærdet er lavest.

Jeg havde ikke noget imod at betale for Danmarks dyreste vand når jeg ved det går til at oprense Arresøen. Når nabokommunen så bare dumper deres kloakvand i Arresøen føler jeg mig godt taget ved næsen.

Apropos genbrugspladser oplevede jeg at skulle, i forbindelse med rydning af et dødsbo, aflevere en 10-15 malerbøtter med småsjatter.

Gutten i kemikalieafdelingen fortalte mig at det kunne han ikke tage imod. Jeg skulle ringe til Kommunekemi i Nyborg og lave en aftale med dem om aflevering af bøtterne.

Mit svar: "Vil du have at jeg skal køre 150km for at aflever disse bøtter. Jeg kunne komme herned hver dag 3 dage i træk og aflevere 5 bøtter hver gang.
Uden problemer.

Efter en del diskussion svare jeg ham" OK jeg gør som alle de andre, jeg kører ud i Hareskoven og smider dem der.

Han råbte og skreg:"Nej nej. Så må du godt aflevere dem her.

Idioti.

PS.: Jeg kunne aldrig drømme om at smide affald i naturen.
21-07-2020 15:16
Jakob
★★★★★
(9271)
­


Frank123 skrev:
Jeg kan følge dig lidt hen af vejen, men landbruget har ikke noget med rensningsanlæggene i Halsnæs og Hillerød at gøre.


Jo, hvis landbruget mangler gødning, så vil landmænd stå på nakken af hinanden for at få den gødning, som rensningsanlæg i dag lukker ud i naturen.
­
24-07-2020 15:40
Jakob
★★★★★
(9271)
­­Jamen kan vi da ikke i stedet bare købe flaskevand..?Vandet bliver jo ikke rent af, at man sætter prisen op og hælder det på en flaske. Nærmere tværtimod.

Så det skal nok i hvert fald ikke være fra Carlsberg, for de tapper jo deres vand fra det samme sted som andre:
https://www.klimadebat.dk/forum/rent-drikkevand-tak--d7-e3491-s40.php#post_77615
10.000 husstande og stort bryggeri ramt af forurenet drikkevand
Carlsberg har indstillet brygningen, og forbrugerne bør koge deres vand.
Det er alt for dyrt og teknisk lader det sig nærmest ikke gøre at teste drikkevandet for enhver mulig forurening, men her lidt fra en hjemmetest:

Petriskålen til venstre er købevand på flaske, og skålen til højre er fra min private boring:


Dette er købt flaskevand fra en anden leverandør:Kimtallet fortæller noget om organisk forurening. Flyder der f.eks. døde snegle, mus eller rotter rundt i brønden, så stiger kimtallet.
Det aflæses ganske enkelt ved at tælle de røde prikker.
Prøv selv. I Danmark må der højest være 50 pr. ml.


Her nogle videoer ang. flaskevand (plastikvand):


Here's what's in your bottled water (Marketplace)
https://www.youtube.com/watch?v=I75qa0kTeY4

Water testing reveals dangers of tap & bottled waters over distilled water
https://www.youtube.com/watch?v=9tmNWRNuzro

The Story of Bottled Water
https://www.youtube.com/watch?v=FnCnf-1-iRk­
24-07-2020 15:56
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Du ser spøgelser alle vegne.
27-07-2020 12:14
Jakob
★★★★★
(9271)
­


Jørgen Petersen skrev:
@ Jakob

Du ser spøgelser alle vegne.


Det forbavser mig ikke, at du er overtroisk og betragter videnskabelige resultater og logiske sammenhænge som spøgelser.
Men jeg er ikke religiøs, og jeg vil bestemt gerne have mig frabedt, at du projicere din sekteriske overto over på mig.­
27-07-2020 12:33
Jakob
★★★★★
(9271)
­


Et link til Debatten:

11 juni 2020
https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-farvel-til-flyveturen_191164

Der kan man blandt andet lægge mærke til, at Morten Messerschmidt (DF) mener, at jo mere dansk landbrug kan producere, jo bedre vil det være for verden.
Det er for mig at se et godt eksempel på, hvor meget nogle politikere ofte fejler grelt, fordi de taler om klima uden at huske og vægte, at der også er noget, der hedder miljø, råstoffer, biodiversitet og drikkevand osv.­
28-11-2021 09:43
Jakob
★★★★★
(9271)
­

Ny underskriftindsamling.!
Nu er der igen mulighed for med en underskrift at fortælle Folketinget, at du mener, at de skal ophøre med at tillade endnu mere forgiftning af Danmarks drikkevand.

https://www.voresdrikkevand.dk/


PT:
40499 siger nej til gift i vores drikkevand
Skriv under på et forbud mod sprøjtegift der, hvor vores drikkevand dannes.
Hvis klimaforandringerne og årsagerne dertil ikke påvirkede miljøet, så ville vi nok være mere eller mindre ligeglade med dem.

Med andre ord, når vi skal redde klimaet, så er det primært for miljøets skyld.
Derfor er det en rædsom politik, der forstærker generationsrøveriet, når man vil forsøge at redde klimaet med virkemidler, som fører til alvorlige miljøskader.

Forgiftning af drikkevandskilder er en af de miljøskader, som det er vanskeligst og mest tidskrævende at rette op på.

­
15-11-2023 20:45
Jakob
★★★★★
(9271)
­
Her kan man se mere om, hvad der kan ske, når vore folkevalgte politikere har spillet hasar med danskernes drikkevand:


https://www.dr.dk/nyheder/indland/mindre-nitrat-i-drikkevandet-kan-redde-liv-og-spare-samfundet-milliarder-aalborg-har
Mindre nitrat i drikkevandet kan redde liv og spare samfundet for milliarder: Aalborg har landets højeste niveauer
---
Det giver ifølge forskerne bag det nye studie god mening for både samfundet og privatpersoner at sænke EU's grænseværdier på 50 milligram per liter. Dette vil dog kræve, at de vanddrikkende forbrugere skal have pungen op af lommen og betale for det.
---
Ifølge forskerne skal vi gerne helt ned omkring en grænse på 4 milligram per liter, da der allerede her kan ses en sammenhæng mellem nitrat og risikoen for tarmkræft.Jeg må indrømme, at jeg har fået meget mere end nok.

Landbrugsforlig efter landbrugsforlig, hvor der kun er kommet mere forurening til, fordi ellers ville landbruget gå fallit.
Men det er nu ikke just fattigdom, jeg får indtryk af, når jeg ser de ældre landmænds maskinparker, deres biler og deres stuehuse.
Og nu er regningen på vej til os alle. Vi skal bøde med sygdom, død og utallige milliarder kroner, samtidigt med, at skaden aldrig kan gøres helt god igen.
Det har for mange brøndejere været sole klart i årtier, at landbruget forgifter drikkevandet. De har allerede betalt en del af prisen.

Uanset, hvor dumme vælgerne er, så har vores skiftende regeringer ikke ret til at forgifte borgere, så de bliver alvorligt syge og dør.
Og omfanget her er så enormt og tidsperspektivet så langt, og uforsigtigheden har været så stor, at jeg mener det må høre ind under kategorien forbrydelser imod menneskeheden, eller i mildeste fald uagtsomt manddrab på utallige.

Et sagsanlæg for at få de skyldige bag tremmer vil nok være kompliceret, og forsvarsadvokaterne nærmest umulige at hamle op med. Men så kan det om ikke andet ende med at klarlægge, at danske politikere kan dræbe dansker, uden de behøver at stå til ansvar for det.

Derfor, hvis en seriøs organisation eller gruppe beslutter at køre en sag, og jeg ser et godt anklageskrift, så har jeg besluttet at støtte et sagsanlæg med 10.000 kr.

Nogle tænker måske, at det er mange penge, men i forhold til de udgifter, som jeg allerede har afholdt i forgæves forsøg på at forbedre vandkvaliteten i min brønd, er det faktisk ikke så meget. Og når jeg så tænker på de udgifter, der kommer til, når alt drikkevand (som stadig kan være forurenet med stoffer, som det ikke er testet for) i fremtiden skal købes på flasker, så er det nærmest alt for lidt.

Andre, der har lyst til at bidrage.?

Det kommer nok i takt med, at flere borgere hyppigere pr. rutine skal på hospitalet og have stukket en meter kikkert op i numsen for at se, om de har forstadier til kræft, og i takt med, at vi får flere for tidlige begravelser.
­
Tilknyttet billede:

19-11-2023 08:54
Jakob
★★★★★
(9271)
­
Det hjælper ikke, at asbest er det rene vand ved siden af.
Sort humor kan ikke redde situationen. Dertil har det ganske enkelt tårnet sig alt for meget op.


https://www.klimadebat.dk/forum/stop-dansk-koedeksport-nu--d7-e3477-s40.php#post_70511
https://www.information.dk/indland/2018/02/stadig-tryg-ved-danmarkskort-esben-lunde-larsen
Er du stadig tryg ved dette Danmarkskort, Esben Lunde Larsen?https://www.dr.dk/nyheder/politik/frivillige-aftaler-flopper-landmaend-sproejter-fortsat-taet-ved-boringer-til
Frivillige aftaler flopper: Landmænd sprøjter fortsat tæt ved boringer til drikkevandhttps://www.dr.dk/nyheder/politik/se-hvordan-det-gaar-med-beskyttelse-af-drikkevandet-i-din-kommune

Hvilken beskyttelse.?

https://www.dr.dk/nyheder/politik/heunicke-efter-fejlslagen-beskyttelse-af-drikkevand-jeg-synes-ikke-jeg-har-vaeret

Jo Magnus, enten har du været et naivt fjols, eller også har du ikke fulgt med.
Selv Anders Fogh blev sat på plads af erhvervslivet, fordi han ikke mente, at det var god virksomhedsdrift at gå til lovens yderste grænse for at optimere profit. Det har været vilkårene i mange år, at de ligefrem har pligt til det.På nedenstående billede kan man danne sig et ydeligere indtryk af, hvordan loven behandler private drikkevandsboringer.
Den røde plet er boringen, som er stor nok til at forsyne en mindre by, og vandet er rent og klart, og for nogle år siden blev boringen testet negativ for pesticider. Men den indeholder for meget Nitrat, og den ligger kun ca. 3 meter fra skellet mod nord.
Læbælterne er tæt på at ligne akserne i et koordinatsystem, hvor 1., 2. og 3. kvadrant udgør jord, som dyrkes, gødes og sprøjtes af et konventionelt landbrug. 4. kvadrant tilhører brøndejeren, som lader jorden ligge brak for at skåne brønden. Sådan er det gået i mere end 20 år, uden noget har forandret sig.
Brøndejeren har råbt op i offentligheden, hvor ingen hører ham, og han har forhandlet med landbruget uden nævneværdig effekt.

Anslåede udgifter til brøndejeren:

Tabte indtægter for udyrket jord: ca. 50.000 kr

Udgifter til forgæves forsøg på forbedringer af vandkvaliteten og køb fra andre kilder: ca. 50.000 kr

Derforuden vandafgift til staten.

Skal vandkvaliteten forbedres, så kan det måske gøres med en ny boring længere fra skel.
Det koster nok 200.000 kr pr. forsøg, og der er bestemt ingen garanti for, at det lykkes.

Brøndejeren er fredeligt anlagt, men sur, og hvor længe mener man i grunden, at han skal finde sig i den behandling, før uretfærdigheden og griseriet når et niveau, hvor loven imod selvtægt bliver overgået af loven om nødret.?
Jeg har hørt, at han er begyndt at tilbyde udlejning af billige ferieboliger til Veganere, hvad bliver mon det næste.?

De, der har byvand bør også overveje sagsanlæg og nødret. De udsættes for det samme og meget mere til, de er blot flere om at dele regningen, og den vil fortsætte med at vokse, indtil der ikke er mere rent vand tilbage og sikkert længe efter.
Advokatregningen bliver også mindre, når mange skal dele.


­
Tilknyttet billede:

19-11-2023 11:05
Euro
★★★☆☆
(443)
Pesticid problemet er vi vidst ved at have en løsning for fremadrettet, nemlig soldrevet laser kontrol af markerne. Men vi mangler stadig at adressere tidligere tiders forbrug af pesticider, og så kvælstofudledningen.
Prøv lige at se nedenstående link, og de HAR faktisk konkurrenter, det her er blot ECO modellen.

https://www.earthrover.farm/
20-11-2023 16:09
Jakob
★★★★★
(9271)
­
Nogle økologiske analfabeter uden dybere kendskab til forholdene tror, at det kan løses med et hurtigt teknisk fix.
For 15 år siden var jeg optimist angående lugerobotter.
Og meget skuffende er der nærmest intet sket siden.
Derimod er der udviklet sprøjterobotter, som kører i stor stil, fordi de sparer landmanden penge.

Men angående driften er pesticider generelt ikke et stort problem. De kan bare forbydes totalt. Det gør man i det Statskontrollerede Økologiske Landbrug, og jeg har aldrig hørt dem klage over sult af den grund.

Det er langt mere vanskeligt og omfattende at sikre drikkevandet imod Nitrat fra landbrug, fordi det fordrer drastiske ændringer af dyrkningsmetoder, og de nye dyrkningsmetoder har man forsømt at udvikle.

Hvad det ender med, ved jeg ikke. Jeg forestiller mig, at der skal gødes langt mindre, men betydeligt hyppigere, og strengt i forhold til vejrudsigten, så risikoen for nedsivning minimeres. Derforuden skal der være planter med meget dybe rødder, som kan forbruge og omsætte de små mængder, som på trods af alle foranstaltninger alligevel siver ned.

Men ser jeg på, hvordan det er foregået i mere end 40 år, så er der absolut ingen grund til optimisme. Det mest sandsynlige er, at det får lov til at fortsætte uforandret eller bliver værre, uden ulykken bliver standset. Så den største forskel bliver i sundhedssektoren, vor langt flere hyppigere vil skulle udtømme deres tarm fuldstændigt hjemmefra, så de udmarvede med mavesmerter kan transporteres til et sygehus, hvor en tarmkirurg hurtigt kan jage en meter kikkert op i maven på dem og se, hvor meget tarm der skal fjernes, så de kan planlægge stomioperationerne til samlebåndet. Eller måske blot anslå din resterende levetid i uger eller måneder, så godt de kan.
­
20-11-2023 20:42
Euro
★★★☆☆
(443)
Jakob, jeg tror det er dig der er en økologisk analfabet, jeg viser dig jo netop en solar drevet laser robot, der kan kende forskel på ukrudt og de planter man dyrker, og så kører den selv rundt og skærer stænglen over på al den ukrudt den møder.

Det kunne du sgu ikke gøre for 15 år siden, du fremstår blot som ubegavet når du kommer med den slags udtalelser.

Her er en video der viser en konkurrerende laser robot, der bare ikke er soldrevet, men så kan du bedre se den i aktion.

https://www.youtube.com/watch?v=V3A6L2Dao6s
21-11-2023 10:51
Jakob
★★★★★
(9271)
­­


Euro

Det var lige godt satans..... Ønsker du borgerkrig.?

Jeg fremlægger dokumentation, som viser, at flere tusinde danskere, end vi vidste før, er død eller vil dø af kræft på grund af Nitrat i drikkevandet, og så skal jeg beskyldes for at være småt begavet, når jeg ikke er imponeret af et link til en robot, som ikke hjælper imod Nitrat, og som efter 15 års hyggeudvikling endnu ikke ses i større omfang på markerne.

Prøv lige at tænke over det igen, og om din oplevelse af situationen evt. kunne ændre sig lidt, hvis nogle af de mennesker, som du holder af (hvis de findes) lå for døden med tarmkræft.
Ville du svare dem på samme måde.?­­
21-11-2023 23:31
Euro
★★★☆☆
(443)
Nu viser jeg dig jo en teknologi der er klar NU, som begrænser brugen af pesticider, og så tillader du dig at kalde mig en analfabet indenfor klima fordi der er sket nul udvikling indenfor landbrug, det er jo netop det der er NU.
Men at du ser en klar sammenhæng mellem forbruget af kvælstof og tarmkræft, det tror jeg lige du skal finde nogle andre end mig at bevise det for!
Men lad være med at give mig skylden for de problemer jeg ikke lige kan løse, jeg gør mit bedste for at løse alt
22-11-2023 00:17
Euro
★★★☆☆
(443)
Jakob, det er måske lidt ufølsomt, men jeg er en person der møder meget modstand, hvert ord har en tendens til at blive en kamp. Man skal passe på hvordan man udlægger det, men jeg kender flere der har overlevet terminal cancer ved at drikke reishi svampe te. De kinesiske kejsere har brugt det i 4000år og Reishi betyder "evigt liv". Nogle læger siger at cancer spreder sig som fungus, Reishi svampen indkapsler andre svampe og dræber dem.
22-11-2023 15:11
Frank123
★★☆☆☆
(384)
@Jakob

Du ved vist ikke hvad der er årsag til de mange dødsfald forårsaget af tyktarmskræft.
Nu skal jeg prøve at forklare dig årsgen.

Min mor fik problemer med mave. Lægen fandt hurtigt årsagen, tyktarmsbetændelse.
OK. Medicinsk behandling. Efter efter et par måneder var behandlingen helt virkningsløs.
OK. Så prøver vi nogle andre piller. Stadig virkningsløs. Sådant gik der et helt år.
Min far trådte i karakter og gik med til lægen. Min far forlangte en second opinion.
Lægen blev meget fornærmet, fremturede med at det var ham der var læge og han havde stillet den korrekte diagnose. Så skulle min far ikke komme og betvivle hans ekspertise.
Sagen endte med at lægen gav en henvisning til Glostrup hospital.
Dagen efter blev min mor opereret for tarmkræft, som lægerne pointerede, hvis nu hun var kommet for 3 måneder siden kunne de have reddet hendes liv, nu var det alt for sent.
Kort efter døde min mor.
Dagen efter min mors død, ringede de fra Rødovre kommune, jeg tog telefonen, talte med medarbejderen fra sygedagpengekontoret. Hun insisterede at tale med min mor. Jeg sagde:" Det kan du ikke komme til". Hun svarede:" Hvem er du?"
Jeg forklarede at jeg var yngste søn.
Hun fremturede med følgere svada:" Så må du forklare din mor at hun må tage sig sammen og gå på arbejde, nu har hun fået sygedagpenge i 5 måneder, så nu lukker vi for hendes sygedagpenge.

Selvfølgelig blev jeg rasende, og med baggrund i min tidligere militære karriere , svarede jeg hende:" Tør øjnene Søster Æblekind, du slipper helt for at skulle betale noget som helst, for min mor døde i går.

Hvad svarede hun, tro det eller ej, hun lagde bare røret på.

Så gik der et par dage, brev fra Rødovre Kommune. Min mor havde fået et lammeskindstæppe fra Kommunen at ligge på, for at modvirke liggesår. Det var ikke blevet returneret, (Glostrup Hospital) hvorfor min far fik en regning på 2.500,00kr.

For ikke at lave dette indlæg alt for langt, kan jeg blot tilføje at min svigersøn også døde af fejldiagnostiseret "Tyktarmskatar."

Min datter blev diagnostiseret med tyktarmskatar, men lægens problem blev at hun har ben i næsen, hun insisterende på en koloskopi og den rette diagnose blev stillet, Hun blev så reddet af en fremragende kirurg Dr. Jansen, hun lever i bedste velgående på 18 år.

Første gang: I 2017 jeg voldsomme smerter i tarmsystemet. 1813 henviste mig til Hillerød Akutmodtagelse.
Jeg lå 7-8 timer på akutten, inden der var nogen der kontaktede mig.
Spørgsmålet 8 timer efter" Har du ondt? Nej ikke længere. OK, så kan du godt tage hjem. Kl 02:00 .

Anden gang: 2-3 måneder efter var det galt igen, 1813:" Tag på Hillerød Akutmodtagelse". Ok
Samme sag. Efter at have ventet i 7-8 timer til efter midnat kom en sygeplejersker og spurgte:
Har du ondt. Nå ikke så kan du godt tage hjem.

Tredje gang: 2-3 måneder senere. Nu blev det rigtigt alvorligt, jeg fik indsprøjtninger med Ketogan, for jeg havde meget voldsomme smerter.Efter at jeg så havde ventet i 8-9 timer, kom der en læge kl. 03:00 der bad mig sætte mig op i sengen. Han bankede mig let med 3 fingre i brystkassen og spurgte om det gjorde. Jeg svarede nej, han sagde så: Nu kan du godt tage, og sæt dig på en varmepude.

Fjerde gang: 1813; Tag på Hillerød Akutmodtagelsen, jeg forklarede stille og roligt, at det ville jeg ikke gøre. Jamen det skulle jeg blev der insisteret, Jeg forklarede hvad der tidligere var sket og derfor syntes jeg det var totalt omsonst. Jamen så kunne de ikke gøre noget for mig.
Jeg glemmer det aldrig: Jeg svarede jamen så slutter samtalen her og nu.

Hun replicereede: Lige et øjeblik, jeg skal lige undersøge noget.
Der gik en rum tid, så svare hun at jeg kunne tage på Frederikssund Sygehus. Der ville være en læge der ville underøge mig straks.

På Frederikssund Sygehus blev jeg straks undersøgt, og den kvindelige overlæge fortalte mig let fra karsken bælg: Du skal omgåeden skannes, det er helt galt.

Hun insisterede på at jeg skulle scannes på Hillerød. Jeg protestrede, men som hun sagde: Jeg er overlæge og vil følge denne sag hele vejen. Det gjorde hun aldrig.

Jeg blev skannet og man konstarede at problemet var en hæmagiom på leveren.
Puha.

Lige inde jeg skulle opereres blev jeg håndskannet af 2 esperter. De aflyste operationen for det var som de sagde, falsk alarm.

Lægen var glad da han dagen efter kunne meddele mig at jeg intet fejler og godt kunne tage hjem.. Hans glæde forstummede da jeg forklarede ham om alle mine problemer med tarmsystemet. Trods hans for forsikringer om at jeg intet fejllede, insisterede jeg på at få foretaget en koloskopi. Han gav mig en henvisning trods alt.

Så efter mere end 1 år, lykkedes det mig at få foretaget en relevant undersøgelse.

Resultatet af koloskopien, lægen der foretog den, Ja, desværre må jeg konstatere at du har kræft i tyktarmen.

Jeg blev opereret 11 dage efter, og er nu erklæret og lever i bedste velgående.
22-11-2023 15:27
Frank123
★★☆☆☆
(384)
@Jakob

4 tilfælde af tyktarmskræft i min familie.

Alle 4 blev fejldiagnosticeret, 2 døde 2 overlevede fordi de selv insisterede på yderlige undersøgelser.

Eksempel: Havde jeg og min datter ikke insisteret på at få foretaget et mest indlysende, nemlig en kolospi, havde jeg jo ikke kunnet skrive dette indlæg. det kan min mor og svigersøn heller ikke, for de fik aldrig tilbuddet, for de blev fejldiagnostiseret.
22-11-2023 16:46
Kosmos
★★★★★
(5371)
4 tilfælde af tyktarmskræft i min familie

- off topic: Min familie har været (og er fortsat) ganske plaget af polyposis coli familiaris, som til dato - 'i utide' - har aflivet ca. halvdelen af min oldemors efterkommere!
Såfremt lidelsen i din familie (også) er arvelig, bør yngre generationer screenes, når de opnår en dertil passende alder (10+ år??).
Redigeret d. 22-11-2023 16:47
22-11-2023 21:55
Jakob
★★★★★
(9271)
­­


Frank123


Det var dog en forfærdelig historie. Du har min fulde sympati.

Jeg studser lidt over 2017, fordi jeg mener, at der dengang var iværksat landsdækkende screening.
Men måske husker jeg forkert, eller også var du ikke gammel nok til at være omfattet.?

Jeg forstår godt, at du ser en kikkertundersøgelse som vigtig. Men der er jo også mange andre ting, der er gået bedrøveligt galt.
Der er også en anden grøft, hvor patienter, som er meget kede af den undersøgelse bliver nægtet anden hjælp, indtil de har gennemført den. Det er mit indtryk, at det nogle steder nærmere forholder sig sådan i dag.

Og uanset hvad, så er det en tragedie, når tilliden til lægerne med god grund brister, og det sker desværre for ofte.
Den ærekærhed, som du har mødt, kender jeg godt. Lægen alene vide, og ofte afgjort på 2 minutter uden at have læst patientens journal.
Hvis vi vil hjælpe patienterne, så er det min opfattelse, at flere og helst også dygtigere praktiserende læger bør have den højeste prioritet. Ser du det på samme måde.?
Når en patient indlægges af en læge, så medfølger der normalt en forklaring, og sygehusets måde at agere på bliver delvist styret af denne forklaring, og den har derfor betydning for, om de får begyndt rigtigt.
Vi kører i to spor nu, og det mener jeg godt, vi kan, hvis vi forstår at holde dem adskilt.
Du fokuserer her på manglende diagnosticering og behandling som dødsårsag, og jeg underkender ikke din pointe.
Men grundlæggende i dette emne er jeg mere optaget af årsagen til, at sygdommen opstår.
Det er bedre at forebygge end at helbrede.

For mig tyder det lidt på, at der i dit tilfælde er et arveligt element. Er du enig i det.?
Men at være arveligt disponeret for en sygdom er ikke altid tilstrækkeligt til at blive syg.
Ofte er der flere andre ting, som skal hjælpe med at trigge, før det sker.

Og lad mig så spørge dig, hvad du mener om vores miljøpolitik de sidste årtier, hvor vi har ladet utallige millioner grise skide og pisse i vores drikkevand, fordi der kunne tjenes en skilling ekstra, og videnskaben tidligere ikke kunne bevise, at det var særlig giftigt.
Mener du ikke, at det har været misbrug af videnskab imod sund fornuft, og der er nogle indlysende forsigtighedsregler, som er blevet groft overtrådt.?
­
23-11-2023 00:41
Frank123
★★☆☆☆
(384)
@Jacob

Jo jeg deltog i screeningstesten et lille års tid før jeg fik konstateret tyktarmskræft. Resultatet var glædeligt for mit tarmsystem fejlede ikke noget. Det viste sig at være helt forkert. 2 år efter blev jeg igen kontaktet telefonisk fra screeningsholdet. Jeg blev tilbudt en ny screening. Jeg måtte forklare den søde dame, at jeg siden deres første test af mig, jo var blevet opereret for tyktarmskræft. Hun var helt vantro, jeg replicerede:" Du må gerne slå op i min sygejournal for at få det bekræftet, men jeg takker nej til en ny test, DET FORSTÅR DU GODT; IKK?
23-11-2023 10:30
Frank123
★★☆☆☆
(384)
@Kosmos
Familien er advaret. Det er sandsynligvis en genetisk baseret sygdom.
Dog er der ingen nye tilfælde konstateret.
23-11-2023 16:20
Euro
★★★☆☆
(443)
Jeg tror vi er meget tæt på at løse de største cancer problemer, der er en pille på vej der er yderst lovende, jeg tør ikke nævne navnet offentligt, for jeg har desværre erfaring for at folk med gammeldags viden modarbejder alle fremskridt, lige nu tror jeg man kan få medicinen til dyr i EU, men den er endnu ikke testet på mennesker i forsøg der giver mening. Men i dyreforsøg har den bevist at den gør det umuligt for cancer at leve i en krop der tager disse piller, og jeg har læst at den er testet med succes på 70 forskellige slags cancer.
23-11-2023 16:30
Jakob
★★★★★
(9271)
­Frank123 skrev:
Jo jeg deltog i screeningstesten et lille års tid før jeg fik konstateret tyktarmskræft. Resultatet var glædeligt for mit tarmsystem fejlede ikke noget. Det viste sig at være helt forkert. 2 år efter blev jeg igen kontaktet telefonisk fra screeningsholdet. Jeg blev tilbudt en ny screening. Jeg måtte forklare den søde dame, at jeg siden deres første test af mig, jo var blevet opereret for tyktarmskræft. Hun var helt vantro, jeg replicerede:" Du må gerne slå op i min sygejournal for at få det bekræftet, men jeg takker nej til en ny test, DET FORSTÅR DU GODT; IKK?Du var på vej til at overbevise mig om, at kikkertundersøgelser er evigt saliggørende også for heteroseksuelle, så jeg forstår det ikke helt.
Du bør nok også passe lidt på med at råbe højt, med mindre du på forstående vis gerne vil tilbydes at blive tåget ind i antidepressiv og angstdæmpende medicin.

Men hvorfor ringede de.?
Fik du ikke et brev med udstyr til at tage en afføringsprøve, som du skulle sende ind.?
Det er proceduren, jeg har set, og kun hvis de finder blod i afføringen, bliver man indkaldt.
Hvis dit forløb var repræsentativt, så mener jeg, at screeningsfrekvensen skulle sættes betydeligt op.
Det ender måske med at blive en gang om måneden, at alle skal undersøges med kikkert, hvis borgerne i landbrugslandet igen skal kunne føle sig trygge.Men jeg tror vist, at du glemmer trådens primære spor.
Er du ligeglad med forebyggelsen, eller har du ændret vaner i forhold til mad og drikke, og hvad siger du, hvis andre i din familie spørger dig om, hvad de kan gøre for at reducere risikoen for at få kræft i tarmen.?­
23-11-2023 19:56
Euro
★★★☆☆
(443)
Jakob, det var da godt nok dig der startede tråden, men jeg troede den drejede sig om rent drikkevand. At du siger dit første indlæg drejede sig om tarmkræft det tror jeg ikke vi andre havde opdaget...
Side 2 af 3<123>

Deltag aktivt i debatten Rent drikkevand, tak!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
NY Off-shore industri (Rent vand, det vigtigste råstof vi har)010-08-2021 10:55
Informativt foredrag om CO2 effektt på klima fra en klimaforsker der rent faktisk laver konstruerer tempe011-07-2019 14:19
Uendelige mængder rent drikkevand i polarområderne m.fl. vs. tørkeramte områder2619-05-2017 10:49
NyhederDato
Kina vokser hurtigst på "rent" kul12-05-2009 06:45
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik