Husk mig
▼ Indhold

Rent drikkevand, tak!Side 2 af 2<12
14-09-2019 20:24
Jakob
★★★★★
(8848)
­­"Lorteland" er et grimt udtryk at bruge om Danmark, men der må nok desværre være en grænse for, hvor mange millioner grise og mennesker, man kan lade besørge i et land ud over det hele og ned i børnenes drikkevand, før betegnelsen faktisk er både retvisende og objektiv.


https://www.dn.dk/nyheder/kraftigt-iltsvind-i-danske-farvande-skader-dyr-og-planter/
På trods af, at sommeren i år har været mere normal end sidste års rekordvarme, har iltsvindet i de danske farvande igen været udbredt. I august var det endda på niveau med sidste år.
Iltsvind opstår ofte ved høj varme, så at iltsvindet igen i år er udbredt, viser, at hovedårsagen er for høj kvælstofudledning.
­
15-09-2019 08:07
Jakob
★★★★★
(8848)
­Her lidt mere stof til eftertanke til de mennesker, som går og soler sig ved tanken om, at de har hørt, at Danmark er et grønt foregangsland:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/tysk-roundup-forbud-presser-den-danske-regering
Tysklands forbud fra 2023 kommer, efter at Østrig har valgt at gå samme vej. Der sker efter års internationale diskussioner om risikoen for drikkevand, mennesker og insekter ved brug af glyfosat.

Men selv om den danske miljøminister Lea Wermelin (S) kalder det tyske forbud for en "interessant melding", er et dansk forbud ikke lige på trapperne.

I stedet vil Wermelin drøfte forbuddet med sine tyske kolleger.
Men det kan selvfølgelig godt være, at den danske miljøminister ved noget om roundup, som de dumme tyskere ikke selv har fundet ud af....

Det kan oven i købet være, at hun kan finde et råddent dansk universitet, som gerne vil bakke hende op i håb om at modtage nogle ekstra bevillinger.
­
­

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/aarhus-universitet-traekker-omstridt-oksekodsrapport-tilbage
Aarhus Universitet trækker omstridt rapport om oksekøds klimabelastning tilbage.
Det begrundes med, at den ikke lever op til universitetets standarder for armslængde og uafhængig forskning.
--
Beslutningen kommer, efter at Information har afdækket, at Landbrug Fødevarer har skrevet afsnit i rapporten og påvirket en pressemeddelelse om resultaterne.
Desuden er Danish Crown kommet med rettelser til indhold - heriblandt forsidefoto og rapportens titel.
--
Rapporten har fået økonomisk støtte af Kvægafgiftsfonden. Den har som formål at styrke oksekødssektoren.
Landbrug Fødevarer erkendte i weekenden, at organisationen var gået for langt i sit arbejde med rapporten. Derfor vil organisationen tilbagebetale 455.000 kroner, som den havde fået af Kvægafgiftsfonden til rapporten.
Aarhus Universitet har ligeledes besluttet at betale penge tilbage til fonden, da rapporten ikke lever op til universitetets standarder.
­
29-04-2020 20:06
Jakob
★★★★★
(8848)
­27. april 2020
https://www.altinget.dk/artikel/efter-nye-fejl-i-beregninger-landbrugets-klimabelastning-stiger-27-procent
Efter nye fejl i beregninger: Landbrugets klimabelastning stiger 2,7 procent
--
FEJL: De nationale emissionsopgørelser har undervurderet metangasserne fra kvæggylle med 16 procent. Det får landbrugets klimabelastning til at stige med 2,7 procent. Fødevareministeren er glad for, at fejlen blev opdaget.Det er stadig påfaldende, som fejlberegninger for landbruget typisk peger til den samme side og har givet landbruget tilladelse til mere gødskning og sprøjtning.

Det bliver noget helt særligt, hvis Aarhus Universitet en dag fejlberegner miljøbelastningen, så klimabelastningen fra landbruget i den virkelige verden bliver for lille og drikkevandet mere rent end borgerne kan ønske sig.
­­
29-04-2020 20:37
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Kan nogen forklare mig, hvordan man er kommet frem til, at vores fødevareproduktion tilfører CO2 til atmosfæren ?

Den er da netop et eksempel på bæredygtig produktion i forhold til klimagasser. Der kommer ikke et kulstofatom ud af hverken for- eller bagenden på en ko, som ikke på forhånd - på forhånd - er trukket direkte ud af atmosfæren gennem foderet. Det inkluderer også vores egen udledning, når vi til sidst fortærer og forbrænder bøffen.

Landbrugets marker er en effektiv CO2 støvsuger, som udgør input til en klimatisk optimal måde at indgå i kulstofkredsløbet og producere proteinrig mad til en stærkt voksende befolkning.

Det ved forskerne godt. Derfor bringer de metan udslip fra køernes avancerede fordøjelse ind i billedet. Knap 2 ppm atmosfærisk Methan med en brintbombes effekt på klodens opvarmning. Man har ingen ide om kilderne til den uanseelige mængde Methan med det stærkt begrænsede optag af klodens samlede udstrålingsspektrum. Termitter, fugtig vild skov, sump og eng for bare at nævne nogle få kandidater. Omkring år 2000 var metanniveauet faldende. Var køerne på afmagringskur i de år ?

https://wattsupwiththat.com/2014/04/11/methane-the-irrelevant-greenhouse...

Klimaarbejderne beskæftiger sig udenlukkende med politik frem for videnskab. De ved godt, at kødet kommer fra supermarkedet, så hvad skal vi med landbruget ?
Redigeret d. 29-04-2020 20:42
29-04-2020 21:45
Jakob
★★★★★
(8848)
­


Peder Kruse skrev:
Kan nogen forklare mig, hvordan man er kommet frem til, at vores fødevareproduktion tilfører CO2 til atmosfæren ?


Du kan evt. prøve at se denne tråd, som handler om det emne:
https://www.klimadebat.dk/forum/koed-co2-og-methan-d12-e3786.php­
29-04-2020 22:08
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Ja men mit spørgsmål står stadig ganske ubesvaret:

"Kan nogen forklare mig, hvordan man er kommet frem til, at vores fødevareproduktion tilfører CO2 til atmosfæren ?"
30-04-2020 08:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
De 10 mio.. ton årligt kommer fra selve brændselsforbruget til traktoren mm, fra afgasning af gylle i beholder og på Marken, fra Koen som prutter og bøvser metan og så en stor del fra de lavtliggende marker hvor der sker en forrådnelse på marken når den drives, og der udledes metan og co2.
Redigeret d. 30-04-2020 08:24
30-04-2020 11:48
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Markarbejde, transport og raffinering af vores fødevareproduktion udleder co2 fra fossile brændsler. Det er reelt og et faktum ved enhver industriel aktivitet, men denne udledning skal holdes op mod mængden af fødevarer til forsyning af hjemmemarkedet og til eksport.

Jeg har ingen aktier i landbruget, men jeg bor på et nedlagt landbrug i et område med en forholdsvis stor produktion af oksekød og mælk, baseret på græs, majs og korn i vekseldrift på markerne omkring min ejendom, og jeg har fulgt med i udviklingen i driften fra jeg som dreng var på ferie ved familie og drev de 8 køer ind til malkning og hakkede roer og kørte rundt i omegnen og hentede mælkejunger til mejeriet tidligt om morgenen.

Jeg vil påstå at driften i dag er samtidig effektiv, dyrevenlig og samvittighedsfuld i forhold til det billede, som florerer i dagspressen. Køerne går frit rundt i store åbne, lyse stalde og opsøger selv klørobotterne og malkemaskinerne, hvor deres temperatur registreres. De har hver deres plads, når de hviler og finder den selv. Der er en dejlig rolig stemning i stalden, som Morten Korch ikke kunne skabe bedre.

Gylle, prutter og bøvser udleder kulstof, som kommer fra atmosfæren og er ikke ekstra kulstof som fra de fossile brændsler. De fugtige, lavtliggende landområder som er drænet og taget ind til drift har afgivet kulstof i starten, men før da skete der til stadighed en udledning af kulstof som resultat af den biologiske proces, men jeg mener man skal føre disse områder tilbage til naturen for biodiversitetens skyld, ikke klimaets. Gevinsten herved vil være langt større end tabet i udbytte kan retfærdiggøre.

Det store optag af co2, som foregår 9 til 10 måneder om året i de afgrøder, som gror på markerne er fundamentet under hele den produktion, som derfor er en bæredygtig, naturlig del af kulstofkredsløbet, helt uden gæld i kulstofbanken. Kulstoffet spares op før udledningen finder sted. Dette optag af co2 figurerer ikke i klimaregnskabet, og det er fusk.

Tilbage er det faktum, at udledningen af kulstof sker i form af co2 og metan, medens optaget består af co2. Man kan sige at produktionen konverterer en del af co2 til metan i kredsløbet.

På molekyleniveau og inden for et par ganske smalle bånd i varmespektret er metan 25 gange så effektiv som co2. Metan er kun effektiv som klimagas inden for en ganske lille del af jordens samlede reflektion af varmestråling og hvor der er vanddamp til stede er der overlap i optagelse fra vanddamp og metan. Endelig optræder co2 i mere end 200 gange så store mængder og vanddamp i endnu større mængder omend mere spredt.

Effekten af de knap 2 ppm metan og kilderne for udledning er ikke fuldt forstået, og man har så vidt jeg ved ingen plausibel forklaring på metans svingende mængder i troposfæren og stratosfæren. Kulstof i metan ender op som kulstof i co2 efter 10 til tolv år, men meget tyder på, der sker en betydelig udveksling af metan mellem atmosfæren og biosfæren.

Meget tyder på metan er noget opreklameret
30-04-2020 19:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nej jeg forstår heller ikke forholdet med Metan skulle være så stærk en drivhusgas som der opereres med.

Umiddelbart ser det ud til at Ch4 er en langt mindre potent drivhusgas end Co2Og også forholdet med at metan opholder sig kun ganske kort tid i Atmosfæren modstat co2 der han en meget lang nedbrydningstid.

Mht. metan og co2 belastningen fra lavbundsjorde, så giver dyrkning af disse mange klimagasser når rester fra græs, korn, roer eller anden produktion ligger og rådner. Og det er det samme forhold for en alm. mark men i mindre omfang. Må skyldes der er flere regnorme til at omsætte resterne fra dyrkningen.
30-04-2020 21:31
Jakob
★★★★★
(8848)
­


Klimarelevant viden om Metan er grundlæggende ikke særlig kompliceret:

https://da.wikipedia.org/wiki/Metan
Metan er en drivhusgas, som er omkring 25 gange mere effektiv til drivhuseffekten end carbondioxid (CO2). I løbet af de sidste 200 år er atmosfærens metanindhold mere end fordoblet fra 0,8 til 1,7 ppm.­
30-04-2020 21:42
Jakob
★★★★★
(8848)
­
Mere relevant for emnet er det, at de enorme mængder gylle fra mere end 12 millioner svin ikke bare skader klimaet med Metan, men de er også skadelige for sundheden, blandt andet fordi de forgifter vores drikkevand:


https://www.klimadebat.dk/forum/rent-drikkevand-tak--d7-e3491.php#post_71630
Jakob skrev:
­

Rent drikkevand vil de fleste gerne have, men tusinder af danskere på landet med egen brønd har risiko for at miste deres brønd på grund af landbrugets forurening.
Det er helt uhyrlige økonomiske reserver, som naboerne til den slags svinefarme skal båndlægge for at kunne etablere nye vandboringer i håb om måske at finde rent vand igen.
Hvor skal alle disse penge komme fra..??
Det er naboerne og de fremtidige borgere, der som ufrivillige sponsorer betaler dyrt med penge og livskvalitet for de sidste års svineprofit, som tilfaldt andre. Og det er sket under protest, så det kan være vanskeligt at betegne det som andet end groft røveri.
Det kunne måske også være, at de hellere ville have brugt pengene på en vindmølle eller noget andet til fordel for klimaet.
Tingene hænger sammen.
­
­
Og dybt bekymrende er det, at nogle højere læreanstalter har vist sig at være i lommen på landbrugets pengemaskine, og de gang på gang har skønnet forkert på miljøets, klimaets og folkesundhedens bekostning.

­
20-07-2020 12:19
Jakob
★★★★★
(8848)
­
Jo flere brønde, der lukkes, fordi landbruget har gjort vandet i området giftigt, jo færre anvendelige brønde vil der være tilbage, og jo længere væk vil de være, og jo flere forbrugere skal kobles på det samme netværk.
Derfor må vi som vandforbrugere og dermed ufrivillige private sponsorer af landbruget indstille os på, at prisen på drikkevand vil stige yderligere, og fremtiden vil byde på flere af disse store uheldige hændelser:


https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/10000-husstande-og-stort-bryggeri-ramt-af-forurenet-drikkevand
10.000 husstande og stort bryggeri ramt af forurenet drikkevand
Carlsberg har indstillet brygningen, og forbrugerne bør koge deres vand.Hvis nogen forestiller sig, at de vil få Danmarks rene grundvand tilbage i EU rabat til deres børnebørn, så bliver de skuffede.
Børnebørnene får nærmere en ukendt fader, fordi lægevidenskaben i stigende grad vil anbefale, at der benyttes sæd fra donorer, som er mindre følsomme overfor de miljøgifte, som politikerne ikke vil undvære.­
21-07-2020 09:52
Frank123
★★☆☆☆
(363)
@Jakob

Det er prisværdigt at Halsnæs Kommune udbygger og udbygger deres rensningsanlæg for der igennem at forbedre vandkvaliteten i Danmarks største sø.

Ikke nok med at man har udbygget kapaciteten på rensningsanlæggene, man har også for en del år siden startet rensningstiltag ved at pumpe vandet op på engarealerne, hvorved vandet renses helt naturligt.

Det har så betydet at omkostningerne til rensningsanlæggene er lagt oven i borgernes vandregning så vandet er blevet til Danmarks dyreste vand. Jeg betaler små 5.000,00kr om året for vand til to voksne i et parcelhus, det er lidt mere end vi giver for opvarming af vort hus (naturgas).
Se link:
https://www.soedoktoren.dk/Dokumenter/engsoer.pdf

Hvad hjælper det hele?

Hillerød Kommune har gennem de sidste 4 år udledt 1.900.000.000 liter urenset spildevand direkte i Arresøen.

https://sn.dk/Nordsjaelland/19-milliarder-liter-urenset-spildevand-i-Arresoe/artikel/1333717

Halsnæs renser Hillerød forurener.

Der bruges rigtig mange penge på hele projektet.

Spild af borgeres penge.

Og til hvad nytte?
21-07-2020 09:57
Frank123
★★☆☆☆
(363)
@Jakob

Jeg beklager der var en skrivefejl, det er ikke 1,9 milliarder liter kloakvand det er 19 milliarder liter kloakvand fra borgerne i Hillerød.
21-07-2020 09:58
Frank123
★★☆☆☆
(363)
Som Oswald Helmuth sang: "Det er så kommunalt"
21-07-2020 13:20
Jakob
★★★★★
(8848)
­


@Frank123


Der er igen tale om, at staten og kommunen gør de private borgere i Danmark til ufrivillige sponsorer for landbruget i en håbløs kamp for at begrænse skaderne på miljøet.

Hvis Danmark forbyder gødningsimport og kødeksport, så skal landbruget omstilles til økologisk plantedrift, og deres gødning vil ophøre med at forurene og i stedet blive en værdifuld mangelvare.

Det handler om at tage tyren ved hornene.

Har du et bedre forslag..?
Vidste du ikke godt, at jeg ville svare sådan, og i givet fald, hvorfor gjorde du det så ikke selv..?


I øvrigt forstår jeg nok godt, hvad du mener. En politiker med julelys og dollartegn i øjnene sagde engang, at der er penge i affald. Jeg forstod ikke helt, hvad hun forestillede sig, før jeg så, hvad der efterfølgende er sket med min skat på vand og lovpligtig tømning af septiktank for slet ikke at tale om beløbet til en genbrugsplads, som fordrer 40km kørsel, og som jeg derfor kun besøger ca. en gang hvert andet år. Eller affaldssortering, som sender tre gange så mange lastbiler ud på vejene og op i min indkørsel for at tømme halvtomme spande. Og frasiger jeg en spand, fordi den f.eks. slet ikke har plads til mine store stykker pap, så sparer jeg ikke en krone.
Jeg har storskraldsordning og fire skraldespande med tilsammen 7 rum, og så skal jeg alligevel køre 40 km for at slippe af med f.eks. et brugt batteri til en havetraktor.
Så du må altså ikke tro, at du er den eneste, der kan få øje på, at der er plads til kommunale forbedringer.
­
21-07-2020 14:22
Frank123
★★☆☆☆
(363)
@Jakob

Jeg kan følge dig lidt hen af vejen, men landbruget har ikke noget med rensningsanlæggene i Halsnæs og Hillerød at gøre.

Halsnæs bruger millioner på at oprense Arresøen, Hillerød sparer millioner på blot at udlede kloakvand fra Hillerød by direkte ud i Pøle som munder ud i Arresøen.

Kunne kommunerne for helvede ikke koordinere der indsats. Alternativt kan Hillerød ikke tage sig sammen og finde en anden løsning end at springe over hvor gærdet er lavest.

Jeg havde ikke noget imod at betale for Danmarks dyreste vand når jeg ved det går til at oprense Arresøen. Når nabokommunen så bare dumper deres kloakvand i Arresøen føler jeg mig godt taget ved næsen.

Apropos genbrugspladser oplevede jeg at skulle, i forbindelse med rydning af et dødsbo, aflevere en 10-15 malerbøtter med småsjatter.

Gutten i kemikalieafdelingen fortalte mig at det kunne han ikke tage imod. Jeg skulle ringe til Kommunekemi i Nyborg og lave en aftale med dem om aflevering af bøtterne.

Mit svar: "Vil du have at jeg skal køre 150km for at aflever disse bøtter. Jeg kunne komme herned hver dag 3 dage i træk og aflevere 5 bøtter hver gang.
Uden problemer.

Efter en del diskussion svare jeg ham" OK jeg gør som alle de andre, jeg kører ud i Hareskoven og smider dem der.

Han råbte og skreg:"Nej nej. Så må du godt aflevere dem her.

Idioti.

PS.: Jeg kunne aldrig drømme om at smide affald i naturen.
21-07-2020 15:16
Jakob
★★★★★
(8848)
­


Frank123 skrev:
Jeg kan følge dig lidt hen af vejen, men landbruget har ikke noget med rensningsanlæggene i Halsnæs og Hillerød at gøre.


Jo, hvis landbruget mangler gødning, så vil landmænd stå på nakken af hinanden for at få den gødning, som rensningsanlæg i dag lukker ud i naturen.
­
24-07-2020 15:40
Jakob
★★★★★
(8848)
­­Jamen kan vi da ikke i stedet bare købe flaskevand..?Vandet bliver jo ikke rent af, at man sætter prisen op og hælder det på en flaske. Nærmere tværtimod.

Så det skal nok i hvert fald ikke være fra Carlsberg, for de tapper jo deres vand fra det samme sted som andre:
https://www.klimadebat.dk/forum/rent-drikkevand-tak--d7-e3491-s40.php#post_77615
10.000 husstande og stort bryggeri ramt af forurenet drikkevand
Carlsberg har indstillet brygningen, og forbrugerne bør koge deres vand.
Det er alt for dyrt og teknisk lader det sig nærmest ikke gøre at teste drikkevandet for enhver mulig forurening, men her lidt fra en hjemmetest:

Petriskålen til venstre er købevand på flaske, og skålen til højre er fra min private boring:


Dette er købt flaskevand fra en anden leverandør:Kimtallet fortæller noget om organisk forurening. Flyder der f.eks. døde snegle, mus eller rotter rundt i brønden, så stiger kimtallet.
Det aflæses ganske enkelt ved at tælle de røde prikker.
Prøv selv. I Danmark må der højest være 50 pr. ml.


Her nogle videoer ang. flaskevand (plastikvand):


Here's what's in your bottled water (Marketplace)
https://www.youtube.com/watch?v=I75qa0kTeY4

Water testing reveals dangers of tap & bottled waters over distilled water
https://www.youtube.com/watch?v=9tmNWRNuzro

The Story of Bottled Water
https://www.youtube.com/watch?v=FnCnf-1-iRk­
24-07-2020 15:56
Jørgen Petersen
★★★★★
(4691)
@ Jakob

Du ser spøgelser alle vegne.
27-07-2020 12:14
Jakob
★★★★★
(8848)
­


Jørgen Petersen skrev:
@ Jakob

Du ser spøgelser alle vegne.


Det forbavser mig ikke, at du er overtroisk og betragter videnskabelige resultater og logiske sammenhænge som spøgelser.
Men jeg er ikke religiøs, og jeg vil bestemt gerne have mig frabedt, at du projicere din sekteriske overto over på mig.­
27-07-2020 12:33
Jakob
★★★★★
(8848)
­


Et link til Debatten:

11 juni 2020
https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-farvel-til-flyveturen_191164

Der kan man blandt andet lægge mærke til, at Morten Messerschmidt (DF) mener, at jo mere dansk landbrug kan producere, jo bedre vil det være for verden.
Det er for mig at se et godt eksempel på, hvor meget nogle politikere ofte fejler grelt, fordi de taler om klima uden at huske og vægte, at der også er noget, der hedder miljø, råstoffer, biodiversitet og drikkevand osv.­
28-11-2021 09:43
Jakob
★★★★★
(8848)
­

Ny underskriftindsamling.!
Nu er der igen mulighed for med en underskrift at fortælle Folketinget, at du mener, at de skal ophøre med at tillade endnu mere forgiftning af Danmarks drikkevand.

https://www.voresdrikkevand.dk/


PT:
40499 siger nej til gift i vores drikkevand
Skriv under på et forbud mod sprøjtegift der, hvor vores drikkevand dannes.
Hvis klimaforandringerne og årsagerne dertil ikke påvirkede miljøet, så ville vi nok være mere eller mindre ligeglade med dem.

Med andre ord, når vi skal redde klimaet, så er det primært for miljøets skyld.
Derfor er det en rædsom politik, der forstærker generationsrøveriet, når man vil forsøge at redde klimaet med virkemidler, som fører til alvorlige miljøskader.

Forgiftning af drikkevandskilder er en af de miljøskader, som det er vanskeligst og mest tidskrævende at rette op på.

­
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Rent drikkevand, tak!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
NY Off-shore industri (Rent vand, det vigtigste råstof vi har)010-08-2021 10:55
Informativt foredrag om CO2 effektt på klima fra en klimaforsker der rent faktisk laver konstruerer tempe011-07-2019 14:19
Uendelige mængder rent drikkevand i polarområderne m.fl. vs. tørkeramte områder2619-05-2017 10:49
NyhederDato
Kina vokser hurtigst på "rent" kul12-05-2009 06:45
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik