Husk mig
▼ Indhold

Rent drikkevand, tak!Side 1 af 3123>
Rent drikkevand, tak!28-09-2018 23:44
Jakob
★★★★★
(9324)
­


Underskriftindsamling:

https://www.rentdrikkevand.dk/
Danmarks Naturfredningsforening mener, at alle danskere skal have rent vand i hanerne. Derfor skal politikerne forbyde sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op.Klik på linket for at underskrive:
https://www.rentdrikkevand.dk/Det burde nok være en selvfølge, men ud over sprøjtemidler fra landbrug og golfbaner osv. gælder underskriften desværre ikke nedsivning af Nitrat, som er endnu et symptom på kødfabrikken Danmarks klimaskadelige overproduktion:
www.information.dk/indland/2018/02/stadig-tryg-ved-danmarkskort-esben-lunde-larsen
Kortet viser lokaliseringen af omkring 3.000 små indvindingsanlæg, hvor der gennem de seneste fem år er målt nitrat over grænseværdien.­
04-11-2018 07:34
Jakob
★★★★★
(9324)
­
Rent drikkevand tænker de måske ikke så meget på i byerne.
De har nok vænnet sig til i god tro at drikke flaskevand med plastiksmag og et kimtal langt højere, end det er lovligt i Lars Tyndskids brønd:


http://www.klimadebat.dk/forum/klimaoekologisk-koekkenhave-d24-e1514-s120.php#post_56572­
14-02-2019 11:18
helios
★★☆☆☆
(314)
Herligt at man kan få rent drikkevand ved at skrive under på DNs liste.
Til DNs oplysning kan jeg nævne, at vi her i Danmark har noget af verdens reneste drikkevand.
Når bare ikke DN selv putter mere end 1000 giftstoffer i det, når de fkes. laver te eller kaffe.

DN er dog utrolig dårlig orienteret om miljø, for de fleste af de pesticidrester man finder (under grænseværdien) stammer fra kilder udenfor landbruget.
Altså - DN mener man kan fjerne andre forureninger med pesticidrester ved at straffe landbruget for de forureninger, som private, stat, amter og kommuner har påvirket drikkevandet med?
Til DNs orientering, så skal man indtage 20.000 liter drikkevand dagligt for at få en pesticidmængde, der kan måles en effekt af.
24-02-2019 21:25
Jakob
★★★★★
(9324)
­Det er desværre efterhånden vanskeligt at få øje på andre end DN, som stabilt og seriøst forsøger at oplyse befolkningen om den aktuelle og stigende forgiftning af det danske drikkevand:


https://www.dn.dk/nyheder/stigende-risiko-for-kraeftfremkaldende-nitrat-i-grundvandet/
Koncentrationen af kræftfremkaldende nitrat i grundvandet er steget for første gang i en årrække. Yderligere er der i løbet af de seneste to år sket en stigning i andelen af prøver i det øvre grundvand, der overskrider grænseværdien for nitrat i drikkevandet.
Det skriver Ingeniøren med udgangspunkt i ikke publicerede data fra Aarhus Universitet og GEUS, som er en del af de årlige rapporter om dansk vandmiljø.
--
Mere nitrat efter Landbrugspakken
Det stigende indhold af nitrat i grundvandet hænger sammen at der er kommet mere kvælstof på markerne. Med Landbrugspakken i 2016 blev det tilladt for landmændene sprede mere gødning. Det kan påvirke kvaliteten af drikkevandet for mange danskere.
- Der er rigtig mange mennesker i dag som i forvejen modtager vand med høj koncentration af nitrat. Og når landbruget samtidig fik lov til at gøde mere, som følge af Landbrugspakken, så får vi et problem med øget nitrat i vores grundvand og dermed også i vores drikkevand, siger Walter Brüsch, der er geolog og grundvandsekspert hos Danmarks Naturfredningsforening.
Med landbrugspakken havde man en forventning om en lavere udledning af kvælstof, men beregningerne holdt ikke stik.Det må vel også virke lidt besynderligt påfaldende for de fleste danskere i det lange løb, at beregningerne for landbruget næsten aldrig holder stik, og hvordan det nærmest kan ligne en naturlov, at fejlene altid slår ud til profittens fordel på miljøets og folkesundhedens bekostning.
­
25-02-2019 11:10
helios
★★☆☆☆
(314)
Jakob, sitet her er ingen platform for angreb på landbruget, men et forum for debatter om klimaet.
Du læser ikke, hvad fagfolk skriver, dine kilder har ikke den store baggrund for at tale om landbrugsemner, det har jeg derimod. Nogle eksempler på dårlig viden:
1. Nitrat giver mavekræft.
Det er nu snart mere end 25 år siden, at prof. Bonnevie satte miljøministeren på plads, idet han efter 25 års erfaring i FN kunne afkræfte disse rygter.
2. Den største nitratkilde for mennesket er indtagelse af grønsager, f.eks. er spinat.
Hvis du og dine kilder mener nitrat er en sundhedsrisiko, så få f forbudt grønsager!

3. Du taler en NO3 som en risiko for kræft, i følge WHO, så satte man forsigtigt grænseværdierne til 50 mg i områder med uhygiejniske standarder.

4. Alle mennesker - og du - producerer nitrat i spytkirtlen.
Hvis du mener det er for at nedsætte levetiden, så tager du igen fejl.
Denne egenskab har evolutionen ansvaret for, for nitraten omdannes til nitrit i mundhulen, der er en del af vort immunforsvar. Altså det modsatte af hvad du prøver at prakke andre på af meninger.
5. Du nævner en del om 50 mg/l, bliver den overskredet, så lukkes vandboringen da.
Så kan du roligt skylle grønsagerne ned med drikkevand fra hanen.
6. Forskerne tager fejl, nitrat stammer ikke udelukkende fra landbruget, der udvaskes faktisk stort set samme mængder nitrat fra natur- og udyrkede arealer!
Der regner nitrat ned overalt, meget stammer fra forbrændingsprocesser.
Planter fordamper ammonium, der omdannes til nitrat.
Det er ikke min fejl, at så mange forskere ikke ved noget om landbrug.

7. Det er direkte forkert, at landbrugspakken udleder mere nitrat.
At mange har råbt alarm over det længe inden man har gødet ekstra (= normalt), er et problem.
Man har såmænd blot tilbageført N-normerne til de tidligere normer, som en emsig embedsmand på egen hånd så nedsatte, uden faglig begrundelse. Det eneste man opnåede var for dårlig kvalitet i afgrøderne, for lidt protein.
8. Udvaskning af nitrat afhænger ikke af dosen, men af de stedlige nedbørsforhold.
Det er det solids og mangeårige målinger, der viser. Faktisk har man målinger fra før landbruget gødede med N-gødninger.
9. Det er en dårlig ide kun at læse artikler for at få sine fordomme bekræftet.
Nitrat giver ikke mavekræft, heller ikke fordi en del bare har mistanken om det.
Tidligere var det mistanken om "blå børn", da den blev skudt ned, ja så gik man over til at lægge mistanken over på nitrat.

Spis du bare løs af diverse grønsager, der er den største kilde til nitrat.
Man har fodret smågrise med op til 2000 nitrat mg/l i forsøg. Ingen forskel, bortset fra at man her så den største tilvækst.

Jeg er sikker på du ved langt mere om klima end om landbrug, så prøv at rette dig ind efter sitets formål.
25-02-2019 15:08
Jakob
★★★★★
(9324)
­helios skrev:
Jakob, sitet her er ingen platform for angreb på landbruget, men et forum for debatter om klimaet.
-
-
-
-
Jeg er sikker på du ved langt mere om klima end om landbrug, så prøv at rette dig ind efter sitets formål.Man må nok være begrænset af en viden, som hører hjemme i tiden før 1827, hvis man ikke tror, at landbrug har noget med klima at gøre.
I dag ved vi faktisk, at CO2 er en drivhusgas, og at landbruget spiller en meget væsentlig rolle i udledningen.
Derforuden er der nogle sundhedsmæssige og miljømæssige kæmpe gevinster ved at begrænse især landbrugets kødproduktion.
Renere drikkevand er en af dem, og denne tråd bekræfter behovet.
Tingene hænger sammen.

Dette er jo heller ikke et forum om økonomi, men derfor er der alligevel utallige indlæg, der handler om penge. Tingene hænger sammen.
Metadebat har vi derimod et specielt underforum til, og er du utilfreds med dette emne, så vil jeg gerne foreslå, at du diskuterer det der:
https://www.klimadebat.dk/forum/debat-om-klimadebat-dk-f8.php

­
26-02-2019 10:58
helios
★★☆☆☆
(314)
Uanset hvor mange knuder du slår på dig selv, så handlede dit foregående indlæg intet om klima, det gik udelukkende på nitrat og drikkevand. der intet har med klima at gøre.
Landbruget udleder meget CO2, men det binder mere CO2, det står da vist i alle skolebøger (hint: fotosyntesen).
Der er ingen sundhedsmæssige problemer med kødspisning, og det har intet med klima eller nitrat at gøre.
Dine indlæg hænger slet ikke sammen, hverken på det sundheds- eller klimamæssige at gøre.
For en orden skyld så er hverken metan eller CO2 særligt effektive klimagasser, CO2s rolle er ved at være udspillet, dens klimaeffekt er faldet til ca. 2% af, hvad den havde ved begyndelsen..
Metan har intet med nitrat at gøre, desuden består metans absorbtionsspektrum af 2 meget smalle områder, som i øvrigt også dækkes af vanddamp.
Det var dig, der begyndte at kagle op om metan og nitrat/nitrit, det var det, jeg i al beskedenhed gjorde opmærksom på ikke havde noget med klima at gøre.
At ramme så meget forbi skiven kan da give anledning til bjerge af indlæg, som ikke berører emnet.
Men tak for linket, jeg kigger forbi.
08-03-2019 17:25
Jakob
★★★★★
(9324)
­Rent drikkevand vil de fleste gerne have, men tusinder af danskere på landet med egen brønd har risiko for at miste deres brønd på grund af landbrugets forurening.
Det er helt uhyrlige økonomiske reserver, som naboerne til den slags svinefarme skal båndlægge for at kunne etablere nye vandboringer i håb om måske at finde rent vand igen.
Hvor skal alle disse penge komme fra..??
Det er naboerne og de fremtidige borgere, der som ufrivillige sponsorer betaler dyrt med penge og livskvalitet for de sidste års svineprofit, som tilfaldt andre. Og det er sket under protest, så det kan være vanskeligt at betegne det som andet end groft røveri.
Det kunne måske også være, at de hellere ville have brugt pengene på en vindmølle eller noget andet til fordel for klimaet.
Tingene hænger sammen.


5. marts 2019
https://www.dn.dk/nyheder/svampegift-fundet-i-hver-tredje-drikkevandsboring/
Svampegift fundet i hver tredje drikkevandsboring
--

Når du åbner for vandhanen, er der stor risiko for, at svampegiften dimethylsulfamid (DMS) findes i drikkevandet.

Næsten hver tredje undersøgte drikkevandsboring i Danmark indeholder nemlig rester af svampegiften, viser ny opgørelse fra De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

"Den værste forurening af grundvandet med et pesticidstof, vi har set indtil nu," siger seniorforsker fra GEUS, Anders Risbjerg Johnsen, til DR.

Svampemidlet DMS er nu det hyppigst forekommende sprøjtegift i de almene vandværkers boringskontrol.

6. marts 2019
https://www.dn.dk/nyheder/sprojtegift-til-haven-kan-virke-kraeftfremkaldende/
Sprøjtegift til haven kan virke kræftfremkaldende
I 2017 blev der solgt 20 tons sprøjtegift til private. Aktivstoffet glyphosat, der findes i mange sprøjtegifte, kan virke kræftfremkaldende ifølge en ny undersøgelse.­
­
09-03-2019 09:37
helios
★★☆☆☆
(314)
Fortæl gerne, hvad dette har med klima at gøre?
Det er egentlig sært, at landmænd er det erhverv med den længste levetid.
At dit link til metan slet ikke havde noget med metan at gøre, gør ikke noget, jeg ved i forvejen, hvilke fysiske egenskaber metan har.
Dit indlæg støtter i øvrigt ikke hvad der står i rapporten om små vandværker.
Og du ved heller ikke, hvilke stoffer, som lukker de fleste vandboringer, vel?
Hvis det er nitrat det drejer sig om (slå det op i en kemilærebog), så stammer de tikke fra landbrugets gødskning, men i fra utætte kloakrør nær boringen.
Hvis du ikke ved nok om klima de mange indlæg, kunne det måske være en god ide at poste dine ikke-klimarelaterede indlæg andre steder?
10-03-2019 15:20
Jakob
★★★★★
(9324)
­Jeg har allerede argumenteret for nogle indlysende klimafordele ved at begrænse den pågående forurening af Danmarks drikkevand.
Hvad der mangler er måske blot et enkelt realistisk og nævneværdigt eksempel på det modsatte. Findes det..?

Nej.

Vi kan se den stigende drikkevandsforurening, men der er på verdensplan også blevet fældet enorme regnskovsarealer blandt andet til glæde for biobrændsel produktionen. Det koster enorme mængder fossilt brændsel og udleder enorme mængder CO2.
I Danmark er dyrkningen og den deraf følgende drikkevandsforgiftning hovedsageligt luksuspræget til glæde for kødspiserne, og den er dermed i sin nuværende form direkte stærkt skadelig for klimaet.


Hvis vi helt ophører med at dyrke et areal, så falder det i skov og akkumulerer CO2, mens det samtidigt beskytter drikkevandet imod yderligere forgiftning fra et utroværdigt erhverv.
Ud fra den klimabetragtning bør dansk landbrug ganske enkelt forbydes eller afvikles.

At bringe orden i sagerne, så forgiftningen af dansk drikkevand bliver bragt til ophør, vil måske lukke mindst halvdelen af alle de nuværende landbrug og åbne dobbelt så mange nye. Og det hele vil ske under hyl og skrig, fordi der vil blive mange tabere, som allerede har investeret alt for meget ud fra troen på, at svineriet ville få lov til at fortsætte i det uendelige.
Men skal det blive retfærdigt, så må det være slut med de sidste mange årtiers forkælelsespolitik på fremtidens bekostning, og de banker, som har været dumme nok til at låne penge ud til dyr landbrugsjord, kan også komme til at bøde stort.
Ser vi allerede nu langt frem og forstår, at det også bliver dyrt for staten, og det på visse områder vil betyde et slagsmål med EU's indre marked. Og holder demokratiet i Danmark alligevel fast, så vil redningsplanen ( omlægnings planen ) videre kunne omfatte masser af tinglyste landvindmøllepladser til staten, og det vil, når tumulten har lagt sig, blive til stor gavn for både klimaet, moralen og velfærdsstatens kerneværdier.

Et totalforbud imod at anvende de stoffer, som er under mistanke for at forurene drikkevandet vil nok skabe et behov for en lavine af nødvendige og bekostelige reformer for dansk landbrug og landzonen generelt, og problemerne kan håndteres mere eller mindre smart. Men næsten uanset denne gradbøjning, så må det blive meget vanskeligt at undgå, at Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres betydeligt.
­
21-06-2019 10:33
Jakob
★★★★★
(9324)
­


OBSUnderskriftindsamling:


https://www.dn.dk/nyheder/tusindvis-af-danskere-vil-forbyde-sprojtegifte-i-haver-og-pa-offentlige-arealer/
Tusindvis af danskere vil forbyde sprøjtegifte i haver og på offentlige arealer
Et borgerforslag mod Roundup og andre bekæmpelsesmidler har i skrivende stund fået 14.500 underskrifter. Forslaget gælder haveejere og offentlige fællesarealer.

­
21-06-2019 14:05
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Udmærket initiativ.
I mellemtiden vil jeg foreslå at vi alle drikker øl.
28-06-2019 17:52
Jakob
★★★★★
(9324)
­Krutzou skrev:
Udmærket initiativ.
I mellemtiden vil jeg foreslå at vi alle drikker øl.Det kan ikke passe bedre. Den nuværende vandforsyning kan blot tilsættes lidt ølgær og sukker, så er den gamle konventionelle tønde med det nye danske brand klar til aftapning.


*Skål*Glem blot ikke dette:Underskriftindsamling:


https://www.dn.dk/nyheder/tusindvis-af-danskere-vil-forbyde-sprojtegifte-i-haver-og-pa-offentlige-arealer/
Tusindvis af danskere vil forbyde sprøjtegifte i haver og på offentlige arealer
Et borgerforslag mod Roundup og andre bekæmpelsesmidler har i skrivende stund fået 14.500 underskrifter. Forslaget gælder haveejere og offentlige fællesarealer.

­
28-06-2019 18:22
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jakob. Du glemmer det væsentlige. Øl skal koges. Den kendsgerning har holdt liv i danskerne igennem århundreder. Nu må du forøvrigt beslutte dig. Er det Round Up eller gylle du er bange for i drikkevandet?
29-06-2019 09:14
Jakob
★★★★★
(9324)
­


Krutzou skrev:
Jakob. Du glemmer det væsentlige. Øl skal koges. Den kendsgerning har holdt liv i danskerne igennem århundreder. Nu må du forøvrigt beslutte dig. Er det Round Up eller gylle du er bange for i drikkevandet?Jeg er nok mest bange for, at det er umuligt at få folk som dig til at forstå, at der slet ikke må tilføres giftstoffer til drikkevandet, fordi det skader folkesundheden og økosystemet.

Jeg ved ikke, hvorfor du vil koge øllet. Du kan selvfølgelig gøre det, hvis du er meget bange for bakterier. Men urin fra raske dyr er som udgangspunkt steril, og giften i urinen forsvinder ikke ved kogning.
­
29-06-2019 09:41
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jeg troede ellers ikke at jeg kunne få dig til at misforstå, at det er vandet til øllet man koger, men okay, så må jeg jo skrive det direkte. Det der med urinen har vi jo levet med i århundreder, i private boringer og i badevandet ved vore strande. Hvor megen og hvilken slags gift tror du for øvrigt der er i urin? Det er jo meget rart at vide hvor forsigtig man skal være når man slår en streg. Men jeg er da, ligesom du, bekymret over, at man i stigende grad finder sprøjterester i vort drikkevand. I sidste ende må vi nok til at rense det.
Redigeret d. 29-06-2019 09:49
29-06-2019 10:15
Kosmos
★★★★★
(5375)
Men jeg er da, ligesom du, bekymret over, at man i stigende grad finder sprøjterester i vort drikkevand

- hvilket nok i høj grad er et resultat af forbedrede analysemetoder(?), samt manglende vilje til at beslutte tilladelige mængder af diverse stoffer.

I sidste ende må vi nok til at rense det

- men da man næppe vil kunne fjerne alle molekyler, bliver det vel alligevel nødvendigt at beslutte, hvor store mængder af diverse uønskede stoffer, der må være tilbage i det rensede vand?
Redigeret d. 29-06-2019 10:16
29-06-2019 12:42
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Ved membranfiltrering er du faktisk helt nede på molekyleniveau. Det koster dog noget. Forøvrigt enig med dig i, at forbedrede målemetoder hele tiden gør os i stand til at se mere. Når man prøver at sætte øvre tilladte grænser for forekomsten af pesticider i drikkevandet, render man ind i politikere som ikke forstår måleteknik og forskellen mellem ppm. og ppb. Jeg husker miljøminister Svend Auken, lidt skingert udtale, at der måtte overhovedet ikke være spor af uønskede stoffer i vort drikkevand. Pesticider vi kan se i drikkevandet idag er for hovedpartens del blevet brugt på markerne for mere end 30 år siden, så resultaterne af den indsats mod pesticider, som vi har haft gang i en del år, vil først vise sig om årtier.
Redigeret d. 29-06-2019 12:43
04-07-2019 09:41
Jakob
★★★★★
(9324)
­Krutzou skrev:
Men jeg er da, ligesom du, bekymret over, at man i stigende grad finder sprøjterester i vort drikkevand.Kosmos skrev:
- hvilket nok i høj grad er et resultat af forbedrede analysemetoder(?)


Ja, det er jo kun fordi man undersøger vandet, at man finder ud af, at det er giftigt.
Men hvis man mener, at det er en fejl, så må det være en trøst, at man endnu kun tester for under ca. 10% af de giftige stoffer, som man de sidste årtier har pøset ud over jorden.
Krutzou skrev:
Pesticider vi kan se i drikkevandet idag er for hovedpartens del blevet brugt på markerne for mere end 30 år siden, så resultaterne af den indsats mod pesticider, som vi har haft gang i en del år, vil først vise sig om årtier.


Du må nok nærmere forvente, at den næste generation ( jeg går ud fra, at du er så gammel, at det næppe får betydning for dig ) vil få mange flere problemer at slås med, fordi indsatsen i de senere år mere har handlet om af profithensyn at øge tilførslen af gift end om at reducere den.

Har du undersøgt, hvad blot en enkelt vandprøve koster, hvis den også skal analyseres for pesticider..?
Har du undersøgt, hvad vandrensning koster, og hvor effektiv og sikker den er..?

Jeg vil håbe, at de unge gør det, så de finder ud af, hvad de kyniske ældre har lagt i kakkelovnen til dem.


Men der er nu indført gratis tarm folkeundersøgelse til mennesker over 50 år, så du kan få en meter lang kikkert stukket gratis op i tarmen, og hvis de finder skader i tide, så kan du efterfølgende få fjernet et stykke tarm og evt. få en stomi. Så jeg må bestemt medgive, at der gøres en indsats.
Reduktion i livskvalitet og fertilitet har vi læger, donorer og psykologer til at tage sig af.
Og har de sidste borgere på landet ikke mere råd til vandprøverne og for dårlig adgang til læger og psykologer, så må de jo bare flygte til byen ligesom alle de andre gjorde.
På den måde bliver der til gavn for kapitalen også færre vidner til de ødelæggelser, som det industrielle landbrug påfører natur og nærmiljø.


Og mange private er i øvrigt ikke meget bedre, når de selv skal gøre indkørslen "fin" død.
I Østrig truer regeringen nu med at ryste hele EU ved selvstændigt at indføre et nationalt totalforbud imod Roundup. I USA venter flere 1000 sager på at blive behandlet.
Hvor står Danmark..??


Jeg havde en 20 år gammel Roundup dunk stående. Den er nu sendt til destruktion.
Hvis folk i byen ikke kan overkomme at passe deres have, eller de ikke har råd til at få andre til at gøre det uden gift, så bør de efter min mening hellere flytte i lejlighed i et højhus.
­
04-07-2019 12:56
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jakob skrev:
­Har du undersøgt, hvad blot en enkelt vandprøve koster, hvis den også skal analyseres for pesticider..?

Næh, men i stedet for at spørge mig skulle du måske hellere oplyse os om prisen. Uanset hvad, så er vi jo nødt til løbende at undersøge vort drikkevand.


Jakob skrev:
Har du undersøgt, hvad vandrensning koster, og hvor effektiv og sikker den er..?
­

Her gælder samme svar hvad angår prisen. Men hvis jeg skulle vælge mellem at betale for at få renset mit drikkevand effektivt ved en membranfiltrering, frem for at blive forgiftet, så er jeg da ikke i tvivl om mit valg. Jeg tror at prisen bliver lavere pr. liter, end det beløb mange mennesker synes er okay at betale for en flaske vand i drikkedunk i supermarkedet eller på en restaurant. Men du kan måske fortæller os lidt om prisen på membranfiltreret drikkevand? Membranfiltrering vil iøvrigt fjerne alle uønskede stoffer fra dit drikkevand plus nogle ønskede stoffer, som man så er nødt til at tilføre igen efter rensningen.
04-07-2019 13:07
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jakob skrev:
Jeg havde en 20 år gammel Roundup dunk stående. Den er nu sendt til destruktion.
Hvis folk i byen ikke kan overkomme at passe deres have, eller de ikke har råd til at få andre til at gøre det uden gift, så bør de efter min mening hellere flytte i lejlighed i et højhus.
­

Det må da kaldes for noget af en indrømmelse. Hvad købte du dog en dunk Roundup for? For tyve år siden var Roundup jo allerede berygtet. Selv jeg, gamle kyniske mand, har da aldrig kunnet finde på at bruge giftstoffer i min have. Så dine voldsomme reaktioner, skyldes måske din egen dårlige samvittighed over din fortids synder. En samvittighed som slår igennem nu måske?
Redigeret d. 04-07-2019 13:23
04-07-2019 13:41
Jakob
★★★★★
(9324)
­@Krutzou


Det må nok blive dig selv, der skal finde priser på dine egne politiske forslag. Jeg er sikker på, at det bliver knæk dyrt, og det løser kun en meget ringe del af problemet.

Jeg fortryder bestemt, at jeg engang har eksperimenteret med Roundup. Og jeg græmmes over det store amatør misbrug, som jeg har hørt om og været en del af.
Men hvis Roundup allerede var odiøst for 20 år siden, hvorfor er det så ikke for længst blevet forbudt frem for langt mere udbredt..?
Og hvorfor har du så ikke for længst bakket op om den nuværende underskriftindsamling..?Jeg burde måske vide, at du er helt from og uskyldig, og det tror du også, at andre er, og derfor må lovgivning nok være unødvendig.
Derfor bliver du selvfølgelig også forfærdet, når du læser, at jeg engang har anvendt Roundup.
Men hvis du kan tåle endnu en kalibrering, så kan du jo prøve at læse her og få et indtryk af, hvordan det faktisk kører derude i dagens Danmark:


12. april 2019
https://www.fyens.dk/nordfyn/God-handel-endt-som-et-mareridt-Kemi-ejer-staar-til-kaempe-regning/artikel/3340295
Alle dunkene var pakket ned i store palletanke, og det krævede to ture til Hobro, før hele lageret var flyttet til redskabsskuret i Ore.

- Jeg må indrømme, at nu bagefter kan jeg godt se, at det var lidt vildt at køre det hele på en trailer. Hvis der var sket noget. Og jeg må nok også indrømme, at det ikke var så smart at tage imod alle de her kemikalier. Jeg aner ikke en kæft om, hvad meget af det er.

- Noget har jeg prøvet at google, men nogle af stofferne kan man slet ikke finde på nettet. På en af dunkene har jeg lige fået at vide, at der er en sikkerhedsafstand på 50 meter, men jeg har slet ikke haft tid til at kigge det hele igennem. Det har stået i skuret, siden vi kom hjem med det, fortæller Matias Jakobsen, der har lejet sig ind på adressen i Ore med sine to små børn.­
­
04-07-2019 13:48
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Nåhh... Jeg troede bare du kendte priserne på forhånd, siden du reagerede så voldsomt på mine forslag. Mine indlæg er såmænd bare en erkendelse af tingenes tilstand og en fremtidig, mulig løsning på dem. Alting har jo en pris.

Uanset hvad du, og alle andre, mente om Roundup for 20 år siden, så burde det da ikke være kommet bag på dig dengang, at Roundup er giftigt, vel?
Redigeret d. 04-07-2019 14:11
04-07-2019 21:38
Jakob
★★★★★
(9324)
­Krutzou skrev:
Nåhh... Jeg troede bare du kendte priserne på forhånd, siden du reagerede så voldsomt på mine forslag. Mine indlæg er såmænd bare en erkendelse af tingenes tilstand og en fremtidig, mulig løsning på dem. Alting har jo en pris.

Uanset hvad du, og alle andre, mente om Roundup for 20 år siden, så burde det da ikke være kommet bag på dig dengang, at Roundup er giftigt, vel?Frem for at fable om billig rensning, som du ikke kender prisen på, så vil det måske være en idé i stedet at fokusere på at standse ulykken ved at forbyde videre forgiftning.

Angående Roundup for 20 år siden, så havde jeg da hørt flere landmænds begejstring, og giftigheden blev sammenlignet med kogsalt og nedsivning var umulig.
Det er måske den vigtigste lærdom. Der er altid en kemisk virksomhed, som er villig til at fortælle usandheder om risikomomenterne til godtroende bønder om et nyt kemisk produkt, og derfor er det dømt til at gå galt, hvis vi ikke konsekvent forbyder hele molevitten.­
05-07-2019 09:23
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Ja, men så må vi vel blot konstatere, at du er blevet klogere, Jakob. Det er ingen skam at erkende at gift er giftig.
Jeg regner da ikke med, at rensning af drikkevand er billigt. Det har man sikkert allerede erkendt på Samsø, hvor man i denne uge er begyndt at rense drikkevandet med aktivt kul, af hensyn til festivalturisterne forstås. Men lur mig om ikke den idé vil slå an på sigt.
Redigeret d. 05-07-2019 09:27
05-07-2019 11:08
Jakob
★★★★★
(9324)
­


@Krutzou


Hvis det er godt, at jeg er blevet klogere og har sendt Roundup til destruktion, hvorfor forlanger du så ikke det samme af alle andre.?­
05-07-2019 11:34
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jakob skrev:
Hvis det er godt, at jeg er blevet klogere og har sendt Roundup til destruktion, hvorfor forlanger du så ikke det samme af alle andre.?


Din anvendelse af ordet "hvis" tyder på, at du stadig ikke er helt overbevist om, at du er blevet klogere.

Jeg mener ikke, at jeg er i en position, hvor jeg kan stille krav til alle andre.
Redigeret d. 05-07-2019 11:55
05-07-2019 12:05
Jakob
★★★★★
(9324)
­


Krutzou skrev:
Jeg mener ikke, at jeg er i en position, hvor jeg kan stille krav til alle andre.


Benytter du ikke din demokratiske stemmeret..?
Hvis du ikke ønsker at påvirke andre i demokratiet, hvad laver du så i en debat som denne..?­
05-07-2019 12:19
Jakob
★★★★★
(9324)
­Men når det åbenbart er meget interessant og måske vigtigt for forståelsen, at jeg fortæller om, hvad en amatør som jeg har oplevet i økosystemet, så kan jeg da godt bidrage med noget mere endda fra i år.

Luseangreb på havens frugttræer. Det skal vel bekæmpes, hvis ikke alle træerne skal dø..?

Jeg besindede mig og undlod at behandle, og det ser ikke ud til at smitte, og efter nogle uger er angrebet nu i aftagende.

Kirsebærtræet er begyndt at sætter nye skud, som ikke er angrebet ( se billede ).


Hvad der er hændt, ved jeg ikke præcist. Jeg håber selvfølgelig, at det er nogle velegnede rovinsekter, som omsider har fundet vej og nu er blevet en del af mit lokale økosystem.
Men uanset, om det er andre dyr eller træets egen resistens eller noget tredje, så er det sikkert, at hvis jeg havde bekæmpet angrebet med gift, så havde jeg også ødelagt fødegrundlaget for de rovinsekter, som kunne løse problemet.

På den måde må det være indlysende, at insektgiften for økologer i princippet virker som at save i den gren, som man gerne vil sidde på.


Hvis man vil udslette en uønsket art, så er det ofte mest effektivt at fjerne fødegrundlaget. Det var f.eks. sådan indianerne blev udryddet.
I Danmark fører vi præcist denne udryddelseskamp imod gavnlige arter, som kunne hjælpe os med at udrydde de virkelige fjender.
Og det gælder for et svimlende antal arter fra Agerhøns til rovinsekter.

Et landbrugs økosystem, som er gjort dybt afhængigt af fordummende psykopatisk gift. Det bliver ikke gratis at rette op på denne giftige narkomani. Men føler man ansvar for økosystemet og menneskehedens fremtid, så er der ingen vej udenom.­
Tilknyttet billede:

05-07-2019 12:37
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jakob skrev:
­
Hvis det er godt, at jeg er blevet klogere og har sendt Roundup til destruktion, hvorfor forlanger du så ikke det samme af alle andre.?
Krutzou skrev:
Jeg mener ikke, at jeg er i en position, hvor jeg kan stille krav til alle andre.

Benytter du ikke din demokratiske stemmeret..?
Hvis du ikke ønsker at påvirke andre i demokratiet, hvad laver du så i en debat som denne..?
­

Det er forstyrrende og fuldstændigt dræbende for en dialog, når du, som f. eks i din sidste bemærkning, ændrer betydningen af din egen vending "forlange af andre", altså at stille krav, til betydningen "påvirkning". Jeg har, på intet tidspunkt i mit liv, set en rubrik på stemmesedlen, hvor man kunne krydse sine krav af.

Så når du spørger mig om hvad jeg laver i denne debat og andre af dine tråde, så er svaret nok: Et naivt håb om at bringe dig inden for pædagogisk rækkevidde.
Redigeret d. 05-07-2019 13:17
05-07-2019 14:12
Jakob
★★★★★
(9324)
­Krutzou skrev:
Jakob skrev:
­
Hvis det er godt, at jeg er blevet klogere og har sendt Roundup til destruktion, hvorfor forlanger du så ikke det samme af alle andre.?
Krutzou skrev:
Jeg mener ikke, at jeg er i en position, hvor jeg kan stille krav til alle andre.

Benytter du ikke din demokratiske stemmeret..?
Hvis du ikke ønsker at påvirke andre i demokratiet, hvad laver du så i en debat som denne..?
­

Det er forstyrrende og fuldstændigt dræbende for en dialog, når du, som f. eks i din sidste bemærkning, ændrer betydningen af din egen vending "forlange af andre", altså at stille krav, til betydningen "påvirkning". Jeg har, på intet tidspunkt i mit liv, set en rubrik på stemmesedlen, hvor man kunne krydse sine krav af.


Så har du jo ikke forstået en dyt af, hvordan demokratiet fungerer.
Der er forskellige partier, som ønsker at stille forskellige lovforslag, som forlanger alle mulige ting af borgerne. Det handler om, hvad de skal betale i skat, hvor hurtigt de må køre, hvornår man må forlange, at de giver hånd osv. osv. Flere 1000 sider med lovtekster, som det forlanges, at alle overholder.


Krutzou skrev:
Så når du spørger mig om hvad jeg laver i denne debat og andre af dine tråde, så er svaret nok: Et naivt håb om at bringe dig inden for pædagogisk rækkevidde.


Tak, men det er ikke emnet, og jeg tror efterhånden også, at jeg har forstået mere end rigeligt af det fagstof, som kan rummes af din pædagogik.

­
05-07-2019 14:20
Jakob
★★★★★
(9324)
­


Jakob skrev:
­Hvis man vil udslette en uønsket art, så er det ofte mest effektivt at fjerne fødegrundlaget.
­


Det mener jeg er korrekt. Men i bredere forstand bør der nok stå "livsgrundlaget".
F.eks. tror jeg i højere grad, at Agerhønen er blevet næsten udryddet nærmere med kemisk kastrering af sprøjtegifte end ved udsultning.­
05-07-2019 14:38
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jakob skrev:
­Så har du jo ikke forstået en dyt af, hvordan demokratiet fungerer.
Der er forskellige partier, som ønsker at stille forskellige lovforslag, som forlanger alle mulige ting af borgerne. Det handler om, hvad de skal betale i skat, hvor hurtigt de må køre, hvornår man må forlange, at de giver hånd osv. osv. Flere 1000 sider med lovtekster, som det forlanges, at alle overholder.
­

I betragtning af min observation af, hvordan du drejer et hvilket som helst emne i en helt anden retning, som giver dig mulighed for at udtrykke dit mishag over din moddebattør, så er ovenstående nok et af de typiske eksempler.
Pludseligt taler du om demokrati og valghandlinger, når din største bekymring, lige før, var rent drikkevand.
Min forståelse for demokrati er irrelevant for drikkevandet. Dit emneskift er et udtryk for din afmagt, når du bliver bedt om at forholde dig konkret til et emne.
Men i dine udgydelser er du da snublet over noget væsentligt. Det er loven og politikerne, som kan stille krav til os. Ingen andre.
Finder du det for øvrigt ikke påfaldende, at en stor del af "debatten" i dine tråde bliver ført mellem dig og dig selv?
Redigeret d. 05-07-2019 14:56
05-07-2019 16:00
Jakob
★★★★★
(9324)
­


@Krutzou

Du virker lettere irriteret. Men det er jo også forståeligt, hvis det først nu er gået op for dig, at du gennem demokratiet selv har mistet din uskyld, fordi du har medvirket til, at Roundup og mange andre sprøjtegifte sammen med overgødskning har været lovlige virkemidler i Danmark i mange årtier både for amatører og professionelle.
­
05-07-2019 16:24
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Nå, er det nu min skyld, at du købte en dunk Roundup for 20 år siden?
05-07-2019 16:30
Jakob
★★★★★
(9324)
­


Krutzou skrev:
Nå, er det nu min skyld, at du købte en dunk Roundup for 20 år siden?


Ja, hvis du ikke stemte på et parti, som var imod, at det var lovligt, så må du i min optik bære et medansvar.­
05-07-2019 16:44
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Hvis det ser sådan ud i din optik, så tror jeg, du skal overveje at pudse dine briller, eller få professionel hjælp.
21-08-2019 19:59
Jakob
★★★★★
(9324)
­


Engang imellem møder man en mangel på demokratisk ansvarsfølelse, som kan bringe dette citat ind i en troværdig kontekst:

https://www.brainyquote.com/quotes/winston_churchill_105424
The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.
­
22-08-2019 13:00
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Anser du dig selv for en gennemsnitlig vælger?
Redigeret d. 22-08-2019 13:01
22-08-2019 18:33
Jakob
★★★★★
(9324)
­Krutzou skrev:
Anser du dig selv for en gennemsnitlig vælger?


Nej, den politiske indflydelse fra vælgere, som forlanger en seriøs drikkevandsbeskyttelse, er fortsat ikke gennemsnitlig, men ganske marginal.

https://www.dn.dk/nyheder/ny-regering-svigter-danmarks-traengte-bier/

Regeringen lægger op til fortsat at give dispensationer til at bruge nervegift

­
Side 1 af 3123>

Deltag aktivt i debatten Rent drikkevand, tak!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
NY Off-shore industri (Rent vand, det vigtigste råstof vi har)010-08-2021 10:55
Informativt foredrag om CO2 effektt på klima fra en klimaforsker der rent faktisk laver konstruerer tempe011-07-2019 14:19
Uendelige mængder rent drikkevand i polarområderne m.fl. vs. tørkeramte områder2619-05-2017 10:49
NyhederDato
Kina vokser hurtigst på "rent" kul12-05-2009 06:45
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik