Husk mig
▼ Indhold

Rent drikkevand, tak!


Rent drikkevand, tak!28-09-2018 23:44
Jakob
★★★★★
(7210)
­


Underskriftindsamling:

https://www.rentdrikkevand.dk/
Danmarks Naturfredningsforening mener, at alle danskere skal have rent vand i hanerne. Derfor skal politikerne forbyde sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op.Klik på linket for at underskrive:
https://www.rentdrikkevand.dk/Det burde nok være en selvfølge, men ud over sprøjtemidler fra landbrug og golfbaner osv. gælder underskriften desværre ikke nedsivning af Nitrat, som er endnu et symptom på kødfabrikken Danmarks klimaskadelige overproduktion:
www.information.dk/indland/2018/02/stadig-tryg-ved-danmarkskort-esben-lunde-larsen
Kortet viser lokaliseringen af omkring 3.000 små indvindingsanlæg, hvor der gennem de seneste fem år er målt nitrat over grænseværdien.­
04-11-2018 07:34
Jakob
★★★★★
(7210)
­
Rent drikkevand tænker de måske ikke så meget på i byerne.
De har nok vænnet sig til i god tro at drikke flaskevand med plastiksmag og et kimtal langt højere, end det er lovligt i Lars Tyndskids brønd:


http://www.klimadebat.dk/forum/klimaoekologisk-koekkenhave-d24-e1514-s120.php#post_56572­
14-02-2019 11:18
helios
★★☆☆☆
(310)
Herligt at man kan få rent drikkevand ved at skrive under på DNs liste.
Til DNs oplysning kan jeg nævne, at vi her i Danmark har noget af verdens reneste drikkevand.
Når bare ikke DN selv putter mere end 1000 giftstoffer i det, når de fkes. laver te eller kaffe.

DN er dog utrolig dårlig orienteret om miljø, for de fleste af de pesticidrester man finder (under grænseværdien) stammer fra kilder udenfor landbruget.
Altså - DN mener man kan fjerne andre forureninger med pesticidrester ved at straffe landbruget for de forureninger, som private, stat, amter og kommuner har påvirket drikkevandet med?
Til DNs orientering, så skal man indtage 20.000 liter drikkevand dagligt for at få en pesticidmængde, der kan måles en effekt af.
24-02-2019 21:25
Jakob
★★★★★
(7210)
­Det er desværre efterhånden vanskeligt at få øje på andre end DN, som stabilt og seriøst forsøger at oplyse befolkningen om den aktuelle og stigende forgiftning af det danske drikkevand:


https://www.dn.dk/nyheder/stigende-risiko-for-kraeftfremkaldende-nitrat-i-grundvandet/
Koncentrationen af kræftfremkaldende nitrat i grundvandet er steget for første gang i en årrække. Yderligere er der i løbet af de seneste to år sket en stigning i andelen af prøver i det øvre grundvand, der overskrider grænseværdien for nitrat i drikkevandet.
Det skriver Ingeniøren med udgangspunkt i ikke publicerede data fra Aarhus Universitet og GEUS, som er en del af de årlige rapporter om dansk vandmiljø.
--
Mere nitrat efter Landbrugspakken
Det stigende indhold af nitrat i grundvandet hænger sammen at der er kommet mere kvælstof på markerne. Med Landbrugspakken i 2016 blev det tilladt for landmændene sprede mere gødning. Det kan påvirke kvaliteten af drikkevandet for mange danskere.
- Der er rigtig mange mennesker i dag som i forvejen modtager vand med høj koncentration af nitrat. Og når landbruget samtidig fik lov til at gøde mere, som følge af Landbrugspakken, så får vi et problem med øget nitrat i vores grundvand og dermed også i vores drikkevand, siger Walter Brüsch, der er geolog og grundvandsekspert hos Danmarks Naturfredningsforening.
Med landbrugspakken havde man en forventning om en lavere udledning af kvælstof, men beregningerne holdt ikke stik.Det må vel også virke lidt besynderligt påfaldende for de fleste danskere i det lange løb, at beregningerne for landbruget næsten aldrig holder stik, og hvordan det nærmest kan ligne en naturlov, at fejlene altid slår ud til profittens fordel på miljøets og folkesundhedens bekostning.
­
25-02-2019 11:10
helios
★★☆☆☆
(310)
Jakob, sitet her er ingen platform for angreb på landbruget, men et forum for debatter om klimaet.
Du læser ikke, hvad fagfolk skriver, dine kilder har ikke den store baggrund for at tale om landbrugsemner, det har jeg derimod. Nogle eksempler på dårlig viden:
1. Nitrat giver mavekræft.
Det er nu snart mere end 25 år siden, at prof. Bonnevie satte miljøministeren på plads, idet han efter 25 års erfaring i FN kunne afkræfte disse rygter.
2. Den største nitratkilde for mennesket er indtagelse af grønsager, f.eks. er spinat.
Hvis du og dine kilder mener nitrat er en sundhedsrisiko, så få f forbudt grønsager!

3. Du taler en NO3 som en risiko for kræft, i følge WHO, så satte man forsigtigt grænseværdierne til 50 mg i områder med uhygiejniske standarder.

4. Alle mennesker - og du - producerer nitrat i spytkirtlen.
Hvis du mener det er for at nedsætte levetiden, så tager du igen fejl.
Denne egenskab har evolutionen ansvaret for, for nitraten omdannes til nitrit i mundhulen, der er en del af vort immunforsvar. Altså det modsatte af hvad du prøver at prakke andre på af meninger.
5. Du nævner en del om 50 mg/l, bliver den overskredet, så lukkes vandboringen da.
Så kan du roligt skylle grønsagerne ned med drikkevand fra hanen.
6. Forskerne tager fejl, nitrat stammer ikke udelukkende fra landbruget, der udvaskes faktisk stort set samme mængder nitrat fra natur- og udyrkede arealer!
Der regner nitrat ned overalt, meget stammer fra forbrændingsprocesser.
Planter fordamper ammonium, der omdannes til nitrat.
Det er ikke min fejl, at så mange forskere ikke ved noget om landbrug.

7. Det er direkte forkert, at landbrugspakken udleder mere nitrat.
At mange har råbt alarm over det længe inden man har gødet ekstra (= normalt), er et problem.
Man har såmænd blot tilbageført N-normerne til de tidligere normer, som en emsig embedsmand på egen hånd så nedsatte, uden faglig begrundelse. Det eneste man opnåede var for dårlig kvalitet i afgrøderne, for lidt protein.
8. Udvaskning af nitrat afhænger ikke af dosen, men af de stedlige nedbørsforhold.
Det er det solids og mangeårige målinger, der viser. Faktisk har man målinger fra før landbruget gødede med N-gødninger.
9. Det er en dårlig ide kun at læse artikler for at få sine fordomme bekræftet.
Nitrat giver ikke mavekræft, heller ikke fordi en del bare har mistanken om det.
Tidligere var det mistanken om "blå børn", da den blev skudt ned, ja så gik man over til at lægge mistanken over på nitrat.

Spis du bare løs af diverse grønsager, der er den største kilde til nitrat.
Man har fodret smågrise med op til 2000 nitrat mg/l i forsøg. Ingen forskel, bortset fra at man her så den største tilvækst.

Jeg er sikker på du ved langt mere om klima end om landbrug, så prøv at rette dig ind efter sitets formål.
25-02-2019 15:08
Jakob
★★★★★
(7210)
­helios skrev:
Jakob, sitet her er ingen platform for angreb på landbruget, men et forum for debatter om klimaet.
-
-
-
-
Jeg er sikker på du ved langt mere om klima end om landbrug, så prøv at rette dig ind efter sitets formål.Man må nok være begrænset af en viden, som hører hjemme i tiden før 1827, hvis man ikke tror, at landbrug har noget med klima at gøre.
I dag ved vi faktisk, at CO2 er en drivhusgas, og at landbruget spiller en meget væsentlig rolle i udledningen.
Derforuden er der nogle sundhedsmæssige og miljømæssige kæmpe gevinster ved at begrænse især landbrugets kødproduktion.
Renere drikkevand er en af dem, og denne tråd bekræfter behovet.
Tingene hænger sammen.

Dette er jo heller ikke et forum om økonomi, men derfor er der alligevel utallige indlæg, der handler om penge. Tingene hænger sammen.
Metadebat har vi derimod et specielt underforum til, og er du utilfreds med dette emne, så vil jeg gerne foreslå, at du diskuterer det der:
https://www.klimadebat.dk/forum/debat-om-klimadebat-dk-f8.php

­
26-02-2019 10:58
helios
★★☆☆☆
(310)
Uanset hvor mange knuder du slår på dig selv, så handlede dit foregående indlæg intet om klima, det gik udelukkende på nitrat og drikkevand. der intet har med klima at gøre.
Landbruget udleder meget CO2, men det binder mere CO2, det står da vist i alle skolebøger (hint: fotosyntesen).
Der er ingen sundhedsmæssige problemer med kødspisning, og det har intet med klima eller nitrat at gøre.
Dine indlæg hænger slet ikke sammen, hverken på det sundheds- eller klimamæssige at gøre.
For en orden skyld så er hverken metan eller CO2 særligt effektive klimagasser, CO2s rolle er ved at være udspillet, dens klimaeffekt er faldet til ca. 2% af, hvad den havde ved begyndelsen..
Metan har intet med nitrat at gøre, desuden består metans absorbtionsspektrum af 2 meget smalle områder, som i øvrigt også dækkes af vanddamp.
Det var dig, der begyndte at kagle op om metan og nitrat/nitrit, det var det, jeg i al beskedenhed gjorde opmærksom på ikke havde noget med klima at gøre.
At ramme så meget forbi skiven kan da give anledning til bjerge af indlæg, som ikke berører emnet.
Men tak for linket, jeg kigger forbi.
08-03-2019 17:25
Jakob
★★★★★
(7210)
­Rent drikkevand vil de fleste gerne have, men tusinder af danskere på landet med egen brønd har risiko for at miste deres brønd på grund af landbrugets forurening.
Det er helt uhyrlige økonomiske reserver, som naboerne til den slags svinefarme skal båndlægge for at kunne etablere nye vandboringer i håb om måske at finde rent vand igen.
Hvor skal alle disse penge komme fra..??
Det er naboerne og de fremtidige borgere, der som ufrivillige sponsorer betaler dyrt med penge og livskvalitet for de sidste års svineprofit, som tilfaldt andre. Og det er sket under protest, så det kan være vanskeligt at betegne det som andet end groft røveri.
Det kunne måske også være, at de hellere ville have brugt pengene på en vindmølle eller noget andet til fordel for klimaet.
Tingene hænger sammen.


5. marts 2019
https://www.dn.dk/nyheder/svampegift-fundet-i-hver-tredje-drikkevandsboring/
Svampegift fundet i hver tredje drikkevandsboring
--

Når du åbner for vandhanen, er der stor risiko for, at svampegiften dimethylsulfamid (DMS) findes i drikkevandet.

Næsten hver tredje undersøgte drikkevandsboring i Danmark indeholder nemlig rester af svampegiften, viser ny opgørelse fra De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

"Den værste forurening af grundvandet med et pesticidstof, vi har set indtil nu," siger seniorforsker fra GEUS, Anders Risbjerg Johnsen, til DR.

Svampemidlet DMS er nu det hyppigst forekommende sprøjtegift i de almene vandværkers boringskontrol.

6. marts 2019
https://www.dn.dk/nyheder/sprojtegift-til-haven-kan-virke-kraeftfremkaldende/
Sprøjtegift til haven kan virke kræftfremkaldende
I 2017 blev der solgt 20 tons sprøjtegift til private. Aktivstoffet glyphosat, der findes i mange sprøjtegifte, kan virke kræftfremkaldende ifølge en ny undersøgelse.­
­
09-03-2019 09:37
helios
★★☆☆☆
(310)
Fortæl gerne, hvad dette har med klima at gøre?
Det er egentlig sært, at landmænd er det erhverv med den længste levetid.
At dit link til metan slet ikke havde noget med metan at gøre, gør ikke noget, jeg ved i forvejen, hvilke fysiske egenskaber metan har.
Dit indlæg støtter i øvrigt ikke hvad der står i rapporten om små vandværker.
Og du ved heller ikke, hvilke stoffer, som lukker de fleste vandboringer, vel?
Hvis det er nitrat det drejer sig om (slå det op i en kemilærebog), så stammer de tikke fra landbrugets gødskning, men i fra utætte kloakrør nær boringen.
Hvis du ikke ved nok om klima de mange indlæg, kunne det måske være en god ide at poste dine ikke-klimarelaterede indlæg andre steder?
10-03-2019 15:20
Jakob
★★★★★
(7210)
­Jeg har allerede argumenteret for nogle indlysende klimafordele ved at begrænse den pågående forurening af Danmarks drikkevand.
Hvad der mangler er måske blot et enkelt realistisk og nævneværdigt eksempel på det modsatte. Findes det..?

Nej.

Vi kan se den stigende drikkevandsforurening, men der er på verdensplan også blevet fældet enorme regnskovsarealer blandt andet til glæde for biobrændsel produktionen. Det koster enorme mængder fossilt brændsel og udleder enorme mængder CO2.
I Danmark er dyrkningen og den deraf følgende drikkevandsforgiftning hovedsageligt luksuspræget til glæde for kødspiserne, og den er dermed i sin nuværende form direkte stærkt skadelig for klimaet.


Hvis vi helt ophører med at dyrke et areal, så falder det i skov og akkumulerer CO2, mens det samtidigt beskytter drikkevandet imod yderligere forgiftning fra et utroværdigt erhverv.
Ud fra den klimabetragtning bør dansk landbrug ganske enkelt forbydes eller afvikles.

At bringe orden i sagerne, så forgiftningen af dansk drikkevand bliver bragt til ophør, vil måske lukke mindst halvdelen af alle de nuværende landbrug og åbne dobbelt så mange nye. Og det hele vil ske under hyl og skrig, fordi der vil blive mange tabere, som allerede har investeret alt for meget ud fra troen på, at svineriet ville få lov til at fortsætte i det uendelige.
Men skal det blive retfærdigt, så må det være slut med de sidste mange årtiers forkælelsespolitik på fremtidens bekostning, og de banker, som har været dumme nok til at låne penge ud til dyr landbrugsjord, kan også komme til at bøde stort.
Ser vi allerede nu langt frem og forstår, at det også bliver dyrt for staten, og det på visse områder vil betyde et slagsmål med EU's indre marked. Og holder demokratiet i Danmark alligevel fast, så vil redningsplanen ( omlægnings planen ) videre kunne omfatte masser af tinglyste landvindmøllepladser til staten, og det vil, når tumulten har lagt sig, blive til stor gavn for både klimaet, moralen og velfærdsstatens kerneværdier.

Et totalforbud imod at anvende de stoffer, som er under mistanke for at forurene drikkevandet vil nok skabe et behov for en lavine af nødvendige og bekostelige reformer for dansk landbrug og landzonen generelt, og problemerne kan håndteres mere eller mindre smart. Men næsten uanset denne gradbøjning, så må det blive meget vanskeligt at undgå, at Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres betydeligt.
­
Deltag aktivt i debatten Rent drikkevand, tak!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Uendelige mængder rent drikkevand i polarområderne m.fl. vs. tørkeramte områder2619-05-2017 10:49
NyhederDato
Kina vokser hurtigst på "rent" kul12-05-2009 06:45
▲ Til toppen
Afstemning
Hvad mener du om skoleelevernes klimastrejke?

Jeg bakker dem op

Jeg forstår deres bekymring, men de bør tilbage på skolebænken

Det hører ingen steder hjemme

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2019 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik