Husk mig
▼ Indhold

Ris til Risø..?


Ris til Risø..?28-12-2008 18:34
Jakob
★★★★★
(9319)
 

http://ing.dk/artikel/94506-minivindmoeller-bliver-nemmere-at-faa-godkendt-i-det-nye-aar

Citat fra teksten:
--------------------------------
Energistyrelsen og Energistyrelsens Godkendelsessekretariat på Risø har drøftet muligheden for at forsimple godkendelsesprocedurerne og har derfor lavet et ekspertudvalg, som skal se på reglerne for godkendelse af vindmøller på 25 kW og derunder.
--------------------------------


Jamen hallo, hvor er bagatelgrænsen..??

Skal minivindmøllen på 2,5 KW have samme behandling, som den på 25..??

Og hvad når det bliver de helt små på få centimeter eller millimeter i diameter..??

Det kan for f.... da ikke være nødvendigt med flere "ekspertudvalg" for at afklare, at en mærkbar lettelse haster..??

2-meters grænsen på vingediameter har så vidt jeg ved fungeret godt nok til, at den i hvert fald ikke skal sættes obligatorisk ned til 0, som de har gjort..!


Som almindelig lægmand må jeg sige, at det ser ud til, at Risø ganske har mistet det mekaniske overblik.
Jeg taber respekt for en videnskabelig institution, når den for mammon går med til så dumme ting.
Det er pinligt og bedrøveligt, fordi de så indlysende burde vide bedre.


Så jeg stemmer for ris.

Og endnu mere ris til de politikere, der er skyld i det.Sådan en misære kan vi som vælgere måske reagere på ved at sørge for, at flere bevillinger i fremtiden går til Nordisk Folkecenter frem for til Risø.
 
28-12-2008 22:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jammen Jakob du lever i et gennemreguleret velfærdssamfund. Når en offentlig institution skal tage sig af kehlemaskiner (høvl) funktionsmåde, når man skal optimere eller virke til at optimere ventilationssystemer i svømmehaller se Link så skal vel også tage sig af minivindmøller eller hvordan?

Du syntes stadig at leve i den fuld og helt livsløgn at det som sker omkring den danske energisektor skal tjene til at reducere co2 udledning.

Reduktion af Co2udledning er noget man laver ved tal-manipulation og ikke andet. I praksis må tiltag skam gerne øges omkring co2, det syntes at være det optimale og her gerne tiltag som fremføres af rød stue.

I Randers er der ved at rejse sig en folkestorm over 12 Kw lamper som oplyser kraftværkets skorsten over natten, pga co2 belastningen fra dette forbrug.

Men nu har kraftværket omlagt 15 - 20 % af sit energiforbrug til flis og træpiller. Træpiller som produceres på kraftværkets fabrik i skotland. Og flis som tørres på kraftværkets nye anlæg.

Nu er folkehysteriet ved at lægge sig omkring lamperne nu man har omlagt til biobrændsler. Men co2 regnskabet når der bruges strøm i skotland og herunder transport osv den er givet fatal ringe. At kraftværket ud af en fjernvarmeproduktion på 600.000 Mwh mister 150.000 Mwh i røggassen som kunne optages via varmepumper som kostede det halve af alle de tåbelige tiltag man har gennemført det er en mindre detalje. Men sådan er der jo så meget.

Så dit lille problem med møller det er i en co2 reduktionssammenhæng jo nærmest en bakketæl. Hvad havde du egentlig forventet?

Men iøvrigt så virker Nordisk Folkecenter til at være et fornuftig foretagende der ikke er sovset ind i den vanlige gænge som konsulentvirksomheder typisk er det.
Redigeret d. 28-12-2008 22:40
02-01-2009 19:31
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Kan man forvente at reglerne snart bliver lempet igen?
Er det sådan jeg skal forstå det


Hvis politikkerne kan bruge et 'ekspert udvalg' som undskyldning for at de har begået en brøler og laver reglerne om igen; så ok med mig!

men lad det bare gå lidt hurtig. Så danmark kan blive fyldt med mini vindmøller!

måske det er småting i det store regnskab mw regnskab. men det er meget vigtig at folk selv kan se det de invistere i.
derfor ville det nok være svært at få hr. Jensen til at spytte 5,000 kr i en havmølle; men lettere at få ham til at bygge en i baghaven der snurer fint og er sjov at vise frem.
måske de også burde nedsætte et ekspert udvalg af psykoloer for at se på befolkningens kamp gejst i sagen; en ide for klima komisionen?
03-01-2009 13:35
Jakob
★★★★★
(9319)
.@miljoegrisen


Ja, de skriver jo, at de vil arbejde på at lempe reglerne.
Jeg synes bare, at det er latterligt, at Risø med loven i hånd skal stå og tjene fedt på at typegodkende lille Peters trævindmølle på 25 cm i diameter, før den må sættes op på et øde sted i Store Vildmose.
Jeg synes, at Risø har stukket deres snabel ned i en kasse, hvor den ikke har nogen ærinder, og det må være helt indlysende for ethvert barn.
I mine øjne er det en ingeniørmæssig kunstfejl, hvis man tillader sig selv og sin institution at suge midler ud af samfundet og på den måde bremse klimakampen, ved at gøre ting som bare ikke er relevante.


Og så er de vældig stolte af, at de går ind for en lempelse og peger i stedet fingre af kommunen som den største skurk.

Citat fra artiklen:
-----------------------------
Men selv om den tekniske godkendelse bliver lettere at få, er det kun et lille skridt i den rigtige retning. De største forhindringer ligger nemlig i de godkendelser kommunerne skal give. Det er for eksempel dem, der skal give byggetilladelse. Og det er kommunernes forskelligartede regler om støjniveau og kommuneplaner, der ofte giver problemer.

»Kommunernes planlægning er ikke med i lovændringen. Og det er nok i virkeligheden der, de fleste kritikpunkter er,« siger Jørgen Lemming.
-----------------------------

Jeg synes bare, at Risø skal koncentrere sig om at få sit eget på det tørre, så kan de lade os andre om at slås med kommunerne..!

Det er som om, at de slet ikke har fattet, at kommunerne netop kan bruge kravet om typegodkendelse til at tryne borgerne med.
Faktisk er det med kravet om typegodkendelse nærmest blevet ganske umuligt for kommunerne at give borgerne frie hænder til at udvikle minivindmøller.

Når et videncenter er så blind overfor sin egen skadevirkning, og tjener penge på det, så synes jeg, at det er et alvorligt problem.
Og jeg synes, at det er et stort politisk problem, at Risø bruges til sådan noget.

Angående minivindmøllernes potentiale, så kan 3-4 stykker producere ca. ligeså meget strøm, som en husstand bruger om året.
Hvis vi siger, at de står på en 20 meter lang række, så kan de forsyne 50 husstande for hver kilometer.
Spørgsmålet kan så f.eks. være, hvor mange kilometer læbælter, vi har i det danske landbrug. Jeg tror, at det er flere tusinde foruden en masse andre steder.


Personligt for mig er det værste måske, at jeg taber lysten til klimakampen, når jeg opdager, at demokratiet stikker en kæp i hjulet for mine planer.

I stedet for at have fokus på at lave en rentabel minimølle, som ikke generer nogen, så går jeg nu først og fremmest og spekulerer på, hvordan jeg kan omgå reglerne ved at få en vindmølle til at ligne et tørrestativ, eller jeg tænker på at gøre møllerne mobile, så jeg kan nøjes med at stille dem ud om natten, hvor ingen kan have ondt af dem osv... - Men jeg bliver så træt af det... - Det er uværdigt, og chikanen er så gennemført, at selv med maksimal smidighed, så tror jeg ikke, at det er værd at risikere for min lille økonomi.
Så jeg har tabt gejsten, og jeg ved ikke, hvornår den kommer igen. Måske hvis vi får en ny regering, som værdsætter bæredygtig VE..
03-01-2009 15:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob hvordan vil du forhindre at de massive støttemidler som staten udbyder ikke virker til at forvride den branche som skal rådgive omkring et givent område; her vindmøller. Overordnet vil staten støtte den kommercielle mølleindustri.

Tag nu solfangerbranchen: efter regeringer gennem de sidste 20 - 30 år har støttet (til VK stopper støtten) solenergi med 30 % af etableringsprisen til privatetablering og hertil massive støtteordninger til afprøvning og udvikling af solenergi som feks ved marstal fjernvarme.

Vi er nu i den situation at en solfangerfarm på 35.000 Kwm ved dronninglund koster 40 mill.

Der er en hel klar sammenhæng mellem støtten til rådgivningsbranchen og støtten til solfangerindustrien omkring hvordan udviklingen sker og navnlig hvilke systemer rådgivningsbranchen anbefaler.

Faktuelt er solfangersystemer så markant dyre at de ikke kan sælges hvis ikke offentlige kasser betaler massivt til disse projekter som ønsker solenergi.

Altså støtten har gjort mere skade end gavn.

Solfanger udbygningen ved private er i dag så minimal som kun hænger sammen med de bekostelige systemer som det danske støttesystem har fremelsket.

Da solfangerudbygningen under Nyrup Regeringen var på sit højeste kunne man i Californien købe og med luftfragt transportere en akkumuleringsbeholder til DK billigere end den danske tank uden støtte og med de samme præstationsdata:
Det er hvad støtte gør og hvordan det fordrejer rådgivningsbranchen
Redigeret d. 03-01-2009 20:59
04-01-2009 11:20
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@delphi


Jeg kan ikke se, at det har noget med for meget tilskud at gøre. Enten må loven være skrevet af ond vilje imod minivindmøller, eller også må det være lovsjusk.
Og når jeg tænker på, hvad jeg ellers har set af den konservative blondinejustitsministers arbejde, så gætter jeg på, at det er begge dele.

Mere tilskud kunne faktisk hjælpe med at løse problemet.
Jeg har intet imod, at man tester minivindmøller. Tværtimod mener jeg, at det er meget nødvendigt for at finde de bedste.
Man kunne gøre testen frivillig og gratis og give møllerne en grundig analyse og en karakter. Altså en langt bedre bedømmelse end bare en beskåret typegodkendelse, som alligevel udgør en fatal chikane.

Men det er jo aldeles ligegyldigt, hvor mange gode forslag vi kommer med om minivindmøller, hvis sandheden er, at demokratiet bare ikke vil have dem, fordi man hellere vil afbrænde kul.
.
04-01-2009 12:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

For det første kan jeg ikke rigtig se hvad der overhovedet skal nogen godkendelse til for, når vi er nede under en vis bagatelgrænse: diameter under 1,5 -2 m feks.

Derimod må der være nogle krav som skal overholdes omkring afstand til naboer som er rimelige. Men hvis naboer i fællesskab kan blive enige og de er enige om at møllen tinglyses på de respektive ejendomme så kan det ikke være noget samfundet skal blande sig i.

Hertil systemer hvor minimøller kan bruge el-nettet til energitransport må og skal implementeres.

Jeg mener ikke minimøllen skal ødelægges på samme måde som det er set med solfanger ved støtte. Solfanger anlæg sælges faktuelt i USA til under 50 % af prisen i Danmark og for anlæg hvor arealer er større >> altså bedre produktion.
Omkring minimøllen har vi brug for nogle standart komponenter som alm vekselstrømsmotor, elektroniske styreenheder, standart propeller. Master som er standart. Indkapsling osv kan herefter produceres af producenter som ønsker at sætte deres præg på en mølletype.

Mere tilskud kunne faktisk hjælpe med at løse problemet.

Du ser fuldt og helt bort fra at de komponenter som skal medgå til møllen forefindes de skal bare sammensættes og på et tårn. Hvis indstillingen ved mulige "modtagere" drejes hen mod mere og mere gennemtestede og offentlige godkendte mølletyper i stedet for ligefremme opstillinger som umiddelbart virker omkring alm tilgængelige komponenter som forefindes i markedet som alm vekselstrømsmotorer reguleringsenheder som bruges i industrien osv, hvis møllerne ikke masseproduceres omkring standart komponenter, så tabes ideen på gulvet for så vil ingen købe møllen.

Med støtte opnår du kun at møllerne bliver mere og mere forsimplede og dyre og modtagerne bliver kun en snæver kreds. Hvis markedet for møller er der og herunder navnlig at el-nettet kan bruges til distribution så falder prisen markant og alle vil bruge møller.

En 2 – 3 Kw mølle bør ikke koste over 4.000.- kr. uden mast. Via støtte osv så ender prisen på 10 – 15.000 kr. og derved indsnævres de mulige modtagere til denne optimale energiproduktion.
Redigeret d. 04-01-2009 12:47
23-04-2009 11:58
Kosmos
★★★★★
(5374)
En 2 – 3 Kw mølle bør ikke koste over 4.000.- kr. uden mast.

- 'Ingeniøren' omtaler d.d. en undersøgelse af minimøller, jf. link i højre spalte.
23-04-2009 13:35
Jakob
★★★★★
(9319)
 @Kosmos

Holland er måske heller ikke ligefrem det bedste land til vindmøller på kort skaft.
Hvor mange meter er det nu, de er under havoverfladen..?  


Der er mange forskelle på små og store vindmøller, men de har dog den fællesnævner, at der skal vind på vingen, hvis den skal yde.


Men det behøver vel heller ikke at være en betingelse, at en minivindmølle giver overskud til alle, før den er lovlig at sælge..??

Så tror jeg da nok lige, at vi også skal have forbudt flag og flagstænger. Vi kan passende starte med at kræve en typegodkendelse og en byggetilladelse hvergang folk vil opstille en hjemmebygget flagstang.  

 
Deltag aktivt i debatten Ris til Risø..?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Er det okay at spise ris?617-02-2014 14:33
Åbent møde om Solenergi på Risø - lørdag d. 3. november.208-11-2012 20:48
NyhederDato
Ris i cement reducerer CO2-udledningen14-04-2010 10:32
Ris-produktionen vil styrtdykke på Filippinerne01-05-2009 06:58
Risø forsker i bambus til vindmøllevinger19-09-2008 10:30
Risø producerer brint billigere end olie13-08-2008 10:23
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik