Husk mig
▼ Indhold

Rotter og MRSA


Rotter og MRSA25-01-2016 18:09
kfl
★★★★★
(2167)
Rotter og MRSA

Baggrund
Der er blevet konstateret i øget forekomst af MRSA-tilfælde i perioden 2007 – 2015. Udbredelse af MRSA har medført, at der er blevet nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en Handlingsplaner for Husdyr MRSA.

Ud over at MRSA rammer husdyrbesætninger og deres ansatte, har der været mindst en alvorlig hospitalsinfektion i 2015 som f.eks. på Odense Universitetshospital.

Jeg kan i denne forbindelse kun anbefale at besøge Statens Serum Instituts hjemmeside. Den er meget informativ og brugervenlig.

Udviklingen i antal MRSA-tilfælde
Udviklingen i antal MRSA-tilfælde fremgår af følgende graf


Brug zoom for at se detaljer.

Tallene for 2015 er ikke endelige, der mangler mellem 1 og 2 måneders indberetninger. Dette betyder at 2015 kan ende mellem 3000 og 3500 tilfælde.

Grafen viser udviklingen i antal MRSA-tilfælde pr. 1000 indbyggere. I 2013 blev der anmeldt 2105 tilfælde svarende til ca. 0.4 tilfælde pr. indbyggere i 2013. De blå punkter på grafen svarer til en konstant vækst på 20.28% årligt.

Samlet set for perioden 2007-2015 er der anmeldt 0.27803 tilfælde pr. 1000 indbyggere.

MRSA fordelt på kommuner
Udbredelse pr. kommune fremgår af følgende graf:Af dette landkort fremgår, at det et Sønderborg, Brønderslev, Morsø, Tårnby og Tønder Kommune, der har de største forekomster af MRSA. Det er umiddelbart forståeligt, at landkommuner med et stort svinehold kan have et forøget antal MRSA tilfælde, men at Tårnby Kommune er nr. et på listen er overraskende.

Spædbørn og MRSA
Det er aldersgruppen under 1 år, der har den største rate af MRSA. Dette kan se af følgende graf:Ifølge Statens Serum Institut er årsagen til at der er en høj rate blandt spædbørn < 1år er, at sundhedsmyndighederne er opsøgende i forhold til denne gruppe. Alle gravide kvinder skal spørges, om de er/har været udsat for MRSA. Formålet er at forebygge de udbrud, der har været på neonatale afdelinger, og at behandle kvinden med et virksomt antibiotika i tilfælde af kejsersnit. Der er altså tale om rettidig omhu fra hospitalernes side. Tak for det !

MRSA-smitte ved seksuelt samkvem?
Risikoen for en MRSA-infektion ved seksuelt samkvem er minimal. I langt de fleste tilfælde vil der forud være et tæt samvær og da den primære niche for Staphylococcus aureus (MRSA) er i næsen, er det det tætte samvær mere end det seksuelle, der er risikoen. Når dette er sagt, så viser vores langvarige og andres erfaring, at man skal være sammen under husstandslignende vilkår for, at have målbar øget risiko for at blive smittet. Det vil derfor være forståeligt, at nogen vil være tilbageholdende med samkvem med personer, der arbejde i svinefarme. Dette kan begrænse mulighederne for at rekruttere nye medarbejder til svineproduktionen og dermed ramme landbruget økonomisk.

MRSA-smitte fra rotter
Jeg blevet opmærksom på, at rotter kan være en smittekilde til MRSA. Dette er nævnt som en hypotesen i Handlingsplaner for Husdyr MRSA. Man ved fra udlandet, at rotter nær svinefarme og nær hospitaler kan være inficeret med forskellige varianter af MRSA. Hvorvidt det er rotter, der bliver inficeret med MRSA af mennesker eller om det er mennesker, der inficeres af rotter vides ikke, men for mig er det åbenbart, at rotter inficeret med MRSA kan være en MRSA-risiko.

Dette er måske forklaringen på udbruddet af MRSA på Odense Universitetshospital i 2015. Eksperter inden for MRSA mener dog, at det er usandsynligt, at der kan ske smitte fra MRSA-inficerede rotter til patienter og personel på de danske hospitaler!

Ved at sammenkøre de officielt antal anmeldte rotter fra Naturstyrelsen og antal MRSA-tilfælde fra Statens Serums Institut, har jeg konstateret, at der er 11 kommuner, hvor der en signifikant korrelation mellem antal anmeldte rotteskader og antal MRSA-tilfælde.


Med et signifikansniveau på 5 % skulle man i princippet finde ca. 4.8 signifikante kommuner, men der er fundet 11 signifikante tilfælde. Sandsynligheden for at få 11 eller flere tilfælde i en Poisson-fordeling med middelværdi på 4.8 er på 1.0 %. Altså signifikant flere end forventet. Det er overraskende, at finde en så kraftig korrelation i en af de rigeste kommuner, nemlig Frederiksberg Kommune.

Der er nødvendigvis ikke en årsagssammenhæng bag de fundnes 11 signifikante korrelationer, men jeg mener man bør tage hensyn til den potentielle risiko i forbindelse med en rottebekæmpelse. Dette har man til dels også taget hensyn til, idet der er krav om at opsætte rottespærrer ved alle hospitaler. Rottespærrer er ikke 100 % sikre. Derfor kan rotteren snige sig ind i hospitalerne!.

Set i lyset af, at rotterne får bedre og bedre livsbetinger på grund af den globale opvarmning, er det vigtig, at rottebekæmpelse er på plads overalt i landet.

Bemærkning:
Der kan selvfølgelig være fejl eller misforståelser i denne analyse, men sådan er det når ikke-eksperter tager fat på et emne som MRSA. Derfor er en dialog om emnet nødvendig.

I denne analyse ser jeg på det overordnede billede af MRSA. Der helt sikkert nogle detailanalyser, som er helt berettigede, men som jeg pt. ikke har data til eller ligger uden for mit vidensniveau.

Der er givetvis folk fra landbrugserhvervet, der er meget utilfreds med, at jeg tager emnet Landbrug, Rotter og MRSA op til diskussion, men det er et vigtig sundhedsområde at få mere viden om. Når man fra Landbrugtes side og den til enhver tid siddende regerings side forsøger at underspille risikoen, opstår der tvivl om man i det hele taget skal have et landbrug med dets forurening og om man skal købe MRSA-inficeret kød. Derfor er det væsentlig, at nogen uden for magtcirklerne angriber problemstillingen. Derfor dette indlæg.

Link:
Handlingsplaner for Husdyr MRSA

Miljø-og Fødevare ministeriet: Handlingsplan til bekæmpelse af husdyr MRSA.

van de Giessen AW: Occurrence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in rats living on pig farms.

MRSA Control in the Hospital Setting and Transmission Among Species: Executive Summary

Så mange MRSA-tilfælde er der i de danske kommuner
SSI oplyste om MRSA CC 398 dødsfald

MRSA udbrud på Odense Universitetshospital


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret af branner d. 20-03-2021 13:58
RE: Gylle01-03-2016 18:36
kfl
★★★★★
(2167)
Gylle kan der læses flere artikler om MRSA.
05-03-2016 10:42
kfl
★★★★★
(2167)
Mere om MRSA:

Svin og Mink er de helt dominerede MRSA smittekilder
RE: Helios lyver-05-03-2016 15:56
kfl
★★★★★
(2167)
Det har været hævded af Helios, at en MRSA infektion ikke er værre end en influenza og at der ikke er nogen, der er døde af en MRSA-infektion:

MRSA er stor set som influemza

Til at understøtte denne påstand har jeg fundet en række billeder af MRSA-inficerede personer:En influenza kan efter min mening ikke forårsag sådanne sårdannelser, men Helios er tilsyneladende af en anden mening.
05-03-2016 16:40
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/gylle-kan-sprede-antibiotikaresistensGylle kan sprede antibiotikaresistens

Gødning fra landmændenes stalde kan videreføre gener, der gør bakterier antibiotikaresistente, viser nye analyser af danske jordprøver. Også gylle kan sprede antibiotikaresistens, som i sidste ende havner i mennesker.
RE: MRSA-statistikken fra SSI – antal smittede falder...?05-03-2016 17:11
kfl
★★★★★
(2167)
MRSA-statistikken fra SSI – antal smittede falder....?
Jeg har ikke været opmærksom på, at MRSA-statistikken fra SSI er et lidt af skønmaleri af de faktiske forhold. Statistikken er opbygget således, at hvis en person bliver testet positiv for MRSA-infektion, vil personen ikke blive talt med ved en efterfølgende MRSA-infektion måneder eller år senere.

Hvis f.eks. alle personer på Bornholm er blevet testet positiv for MRSA, vil SSI's statistik for Bornholm efterfølgende vise nul i antal nye MRSA-infektioner.

Hvis alle ansatte på en stor svinefarm er blevet testet positiv for en MRSA-infektion, vil SSI's statistik vise nul i antal nye MRSA-infektioner for denne svinefarm uanset hvad er sker.

Hvorfor har SSI valgt denne metode?
Uden at vide det, vil jeg gættet på, at det stammer fra epidemiologien. Ved f.eks. en virus infektion vil der optræde en immunitet eller personen dør. Derfor kan en inficeret person ikke optræde i statistikken på et senere tidspunkt

Men hvis en person bliver MRSA-inficeret igen, er det misvisende at holde personen ude fra statistikken.

Områdechef Robert Skov fra Statens Serum Institut påpeger, at instituttet havde forudset faldet i antallet af smittede mennesker, men ikke nøjagtig hvornår det ville komme. Årsagen er, at der netop kun er tale om en registrering af, hvornår patienterne første gang bliver smittet med svine-MRSA, ikke om de ved en senere test stadig bærer bakterien eller har fået den igen.


Antallet af nysmittede danskere med svine-MRSA falder for første gang

Man kan undre sig over, at SSI imod bedre vidende - det er mit indtryk at ansatte i SSI er ganske kvikke - har valgt denne registreringsmetode. Jeg vil selvfølgelig ikke udelukke, at der ligger et politiske pres fra Ministeren, Departementet eller Landbruget bag beslutningen vedr. den omtalte registreringsmetode.

Dansk Landbrug er selvfølgelig glad for at statistikken er opbygget, som den er, og det vil utvivlsom blive skreget ud af Dansk Landbrug, at nu er MRSA-infektionerne under kontrol.

Jeg må indrømme, at jeg ikke i første omgang fangede denne detalje i SSI's statistik - det vil sikkert lede til moro blandt mine kritikere, at nu har statistikeren jogget i spinaten.

Link til første post
Redigeret d. 05-03-2016 17:25
06-03-2016 11:19
kfl
★★★★★
(2167)
Supplerende link til MRSA-artikler:

Markant stigning i tilfælde af Multiresistent bakterier på danske hospitaler

Nyfødte børn smittet med svine MRSA

Ser man på MRSA er det spædbørn der har den højeste rate:Ser man på CC398 har spædbørn den næst højeste rate:Tusindevis af danskere er smittet med svine MRSA

KOLMOS:MRSA skal udryddes i svinestalden
Redigeret d. 06-03-2016 11:58
06-03-2016 16:32
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg vil henvise til en oversigtsartikel i EPI NYT:

EPI-NYT Overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme Uge 24a - 2014

I denne artikel er der en beskrivelse af 4 case-stories med MRSA-smitte:

Fire case-stories:
Case 1. En 51-årig patient med nyre- og levercancer samt alkoholisk levercirrhose indlagt med svære forbrændinger. MRSA CC398 påvist i podning fra hudtransplantat. Udviklede sepsis og blev opstartet i empirisk sepsisbehandling suppleret med vancomycin. Bloddyrkninger viste vækst af MRSA CC398, og antibiotikabehandlingen blev yderligere suppleret med fucidin. Tilstanden blev forværret med multiorgansvigt, og patienten døde efter en uge. Patienten havde så vidt vides ingen kontakt til svinelandbrug.

Case 2. En 86-årig diabetiker med hjertekarsygdom med pacemaker, svær aortastenose og amputation af tæer. MRSA CC398 konstateret i sår på amputationsstump. Indlagt med bakteriæmi. Bloddyrkninger viste vækst af MRSA CC398. PET-scanningsfund var forenelig med spondylitis og ekkokardiografi via spiserøret viste mulig endocarditis / infektion i paceelektrode, hvorefter pacemaker blev fjernet.
Primært i vancomycin og rifampicin behandling, men på grund af utilfredsstillende klinisk respons blev der skiftet til daptomycin og moxifloxacin. Tilstanden kompliceredes med pneumoni og nyresvigt og patienten døde efter 1 måned. Patienten havde ingen kontakt til svinelandbrug.

Case 3. En 63-årig diabetiker i mangeårig hæmodialyse blev indlagt med feber. Bloddyrkninger viste vækst af MRSA CC398. Bakterien blev også påvist i dialyseadgangsvejen og i en metastatisk ledansamling. Patienten havde en scanningverificeret mitralklapsendokardit og blev efter fund af MRSA sat i behandling med vancomycin, som senere blev suppleret med rifampicin. Patienten rettede sig kortvarigt på antibiotika og kirurgisk sanering af ledansamlingen, men fik tilbagefald og døde efter tre ugers indlæggelse. Trods relevant antibiotikabehandling lykkedes det aldrig at få negative bloddyrkninger. Patienten havde ingen kontakt til svinelandbrug.

Case 4. En 74-årig plejehjemsbeboer med hemiparese og fejlsynkning efter tidligere apopleksi blev indlagt med sepsis og aspirationspneumoni. Bloddyrkninger viste vækst af MRSA CC398. Samme bakterie blev fundet i trachealsekretet. Patienten blev ved indlæggelsen sat i empirisk sepsisbehandling, som dagen efter blev suppleret med vancomycin. Trods relevant behandling blev patienten tiltagende lungeinsufficient og døde fire dage senere. Patienten havde ingen kontakt til svinelandbrug.

En anden beboer på samme plejehjem havde tidligere fået påvist MRSA CC398.

MRSA kan næppe betragtes som en gang influenza som Helios har påstået.
Redigeret d. 06-03-2016 16:34
08-03-2016 10:45
kfl
★★★★★
(2167)
I Journalisten er der samlet en række artikler om de De hemmelige svin
RE: MRSA kan være seksuelt overført til spædbørn09-03-2016 09:50
kfl
★★★★★
(2167)
God råde: Kys aldring en svine dreng. Det kan få ubehagelige konsekvenser:Kjeld Hansen, Gylle.dk bekræfter, hvad jeg tidligere har skrevet om, at MRSA også er en seksuelt overført sygdom. Ikke kun via fysisk nærvær, men også ved overførsel af sæd.

Ganske vist anser sundhedsmyndighederne kun "hud- og hånd-kontakt" som smittevejene for den epidemiske udbredelse af svine-MRSA. Det forties, at seksuelt samkvem også er en særdeles risikobetonet fornøjelse, når partneren er en svinedreng eller -pige. Ifølge overlæge Robert L. Skov på Statens Serum Institut overføres stafylokokken MRSACC398 både gennem inficeret sæd og ved samleje. Kondom betragter overlægen ikke som nogen sikkerhed.


Frugten af samleje med en MRSA-inficeret svinedreng kan helt naturligt resultere i en graviditet, men den er ikke uden problemer. Alene i den svinetunge Region Nordjylland er der siden 2006 konstateret mindst seks nyfødte med svine-stafylokokker i øjnene. Al sandsynlighed taler for, at de er blevet smittet i moderens fødselskanal.


Når ulykken er en kendsgerning, udvikler familieforøgelsen sig hurtigt til et mareridt. Børn og forældre skal isoleres på hospitalet, forældre og pårørende må ikke have kontakt med andre børn, og hele familien undersøges gentagne gange for bakterier i næse, svælg og omkring kønsorganer og endetarm. Det kan tage måneder eller år at "rense" den nyfødte og familien for de smitsomme bakterier.


Dette er igen et argument for at myndighederne har svigtet i kampen mod MRSA.

SSI Vejledning til forældre, hvor der er fundet MRSA hos nyfødte og børn op til 2 år

MRSA-forslag: Alle svineavlere skal isoleres ved akut indlæggelse

Nyfødte er smittet med MRSA
Redigeret d. 09-03-2016 10:06
09-03-2016 15:06
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
kfl skrev:
God råde: Kys aldring en svine dreng. Det kan få ubehagelige konsekvenser:Kjeld Hansen, Gylle.dk bekræfter, hvad jeg tidligere har skrevet om, at MRSA også er en seksuelt overført sygdom. Ikke kun via fysisk nærvær, men også ved overførsel af sæd.

Ganske vist anser sundhedsmyndighederne kun "hud- og hånd-kontakt" som smittevejene for den epidemiske udbredelse af svine-MRSA. Det forties, at seksuelt samkvem også er en særdeles risikobetonet fornøjelse, når partneren er en svinedreng eller -pige. Ifølge overlæge Robert L. Skov på Statens Serum Institut overføres stafylokokken MRSACC398 både gennem inficeret sæd og ved samleje. Kondom betragter overlægen ikke som nogen sikkerhed.


Frugten af samleje med en MRSA-inficeret svinedreng kan helt naturligt resultere i en graviditet, men den er ikke uden problemer. Alene i den svinetunge Region Nordjylland er der siden 2006 konstateret mindst seks nyfødte med svine-stafylokokker i øjnene. Al sandsynlighed taler for, at de er blevet smittet i moderens fødselskanal.


Når ulykken er en kendsgerning, udvikler familieforøgelsen sig hurtigt til et mareridt. Børn og forældre skal isoleres på hospitalet, forældre og pårørende må ikke have kontakt med andre børn, og hele familien undersøges gentagne gange for bakterier i næse, svælg og omkring kønsorganer og endetarm. Det kan tage måneder eller år at "rense" den nyfødte og familien for de smitsomme bakterier.


Dette er igen et argument for at myndighederne har svigtet i kampen mod MRSA.

SSI Vejledning til forældre, hvor der er fundet MRSA hos nyfødte og børn op til 2 år

MRSA-forslag: Alle svineavlere skal isoleres ved akut indlæggelse

Nyfødte er smittet med MRSA


Hvis multiresistente bakterier kan komme via gylle/møding over i fødevarer og dermed ind i kroppen - som der faktisk findes undersøgelser på (se mit tidligere indlæg) - så er det helt andre tiltag, der skal sættes i værk. Så er det ikke længere den enkelte svinebesætning, men hele "økosystemet" for landbrug mv. der skal under behandling.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
09-03-2016 17:29
kfl
★★★★★
(2167)
Det kan blive et uoverskueligt problem, hvis de forskellige MRSA varianter muterer til en mere smitsom type.

Det der her og nu har min interesse er, hvorledes man designer den mest retvisende statistik for forekomsten af MRSA i de forskellige former. Hvis det var således, at en person udviklede varig immunitet efter en MRSA infektion, så ville SSI's statistik, hvor man ser bort fra bærer tilstanden og kun medtager de inficerede tilfælde, være retvisende. Hvis immuniteten er kortvarig skal de efterfølgende infektioner også registreres. Desuden skal typen af infektioner fremgå.

Det jeg har brug for at vide, hvor lang varigheden er af en immunitet efter en MRSA infektion. Er den et år, to år eller livsvarig ? Er der nogen der ved noget om dette ?

Det er ikke alle infektioner, der medføre livsvarig immunitet. Jeg har selv været ud for en infektion, der skulle give en livsvarig immunitet, men som kun holdt få år. Derfor er ovenstående spørgsmål revlevant.

Hvis man vil opnå et retvisende billede af udbredelse af MRSA, burde man udtage en stratificeret stikprøve på ca. 1000 personer blandt samtlige danskere én gang om året.

Det skal både foretages næsepodning og blodprøve. Stratificering betyder i denne sammenhæng, at man udvælger delstikprøver fra væsentlige erhvervsgrupper så som svineavlere, hospitalsansatte, ansatte i fødevareindustrien, plejehjem... Dette vil over flere år kunne give et overblik over infektionens udvikling.

Er der nogen der ved om der foreligger planer for en sådan stikprøve ?

Jeg mener ikke, at der må være nogen tvivl om kvaliteten af SSI's statistik for MRSA set i forhold til, at det bliver mere udbredt at Ministre og pressionsgrupper forsøger, at på virker det tekniske grundlag for en politisk beslutning, jf. Venstre Regerings Landbrugspakke !!!.

Min fremsatte kritisk allene, må få SSI til at reagere !!

Redigeret d. 09-03-2016 17:54
10-03-2016 10:18
kfl
★★★★★
(2167)
Et Billede fra USA:


Den resistente stafylokokbakterie MRSA kan blandt andet give inficerede bylder, som kræver isolationsindlæggelse og omfattende antibiotikabehandling at slippe af med. Billedet stammer fra USA, hvor MRSA-infektioner årligt koster 11.000 patienter livet og koster sundhedsvæsenet 4,2 milliarder dollar (23 milliarder kroner) at behandle.

Læs mere her Professor: Myndigheder eksporterer bakterieproblemer fra staldene til hospitalerne

Det koster de danske hospitaler dyrt, at der ikke bliver sat ind over for de antibiotikaresistente MRSA-bakterier i de danske svinestalde.

Studier fra Singapore viste i 2011, at MRSA-inficerede patienter kostede omkring 100.000 danske kroner at behandle. Det var fire gange så meget som patienterne i kontrolgruppen.

Sidste år påviste en undersøgelse på et schweizisk universitetshospital, at det koster hospitalerne 5.000 kroner ekstra, hver eneste dag en patient med MRSA er indlagt. Samtidig stiger den gennemsnitlige tid i sygehussengen voldsomt, når der er MRSA.

Der findes ingen danske beregninger af, hvad det koster hospitaler, lægepraksis, pleje- og sundhedsinstitutioner at håndtere MRSA-patienter. De ovennævnte udenlandske studier kan dog sammenlignes med danske forhold, vurderer professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen, der har fundet undersøgelserne.


Omregnes til de amerikansk tal til danske tal i forhold til befolknningstallet fås, at antal døde som følge af MRSA i Danmark burde være:

5,000,000*11,000/310,000,000 = 178 død som følge af MRSA i Danmark

Det lyder som et stor tal. Jeg har ikke checket tallet på 11,000 døde pr år som følge af MRSA i USA.

Her er et link til et foredrag af prof John Elmerdahl Olsen:Antibiotikaresistens – hvad er det, og er det problematisk? , der kan være en nyttigt input i relation til en diskussion af MRSA.

Det bemærkes, at prof. John Elmerdal Olsen, Institut for veterinær sygdomsbiologi, Københavns Universitet (Landbohøjskolen) tilhører det landbrugsmæssige industrielle kompleks og således på forhånd har et positivt syn på svineproduktion. Prof. John Elmer Olsen må anses for en af eksperterne på området, som man sjælden hører om. Set i dette lys er det markante udsagn/kritiske, som professoren kommer med vedr. resistens og MRSA.

Hvad er problemet?
Uden øjeblikkelig indsats er vi på vej mod gamle tider, hvor man kunne dø
af selv den mest banale infektion eller skade (WHO årsberetning 2012).


Jeg har lige fundet side SICKPIGS, som kan være informative mht. svineproduktion.
Redigeret d. 10-03-2016 11:13
13-03-2016 18:30
kfl
★★★★★
(2167)
Link til TV2 interview.

Claus Fertin var torsdag d. 28. januar i TV2 Østjylland sammen med Nils Mulvad, en af de to journalister, der ønsker aktindsigt i sagen.

MRSA sagen - interview Claus Fertin og Erik Larsen

Her lever de MRSA-inficerede svin
Redigeret d. 13-03-2016 18:36
15-03-2016 10:48
Jakob
★★★★★
(9343)
­@kfl


Tak for din behandling af emnet.Angående rottebekæmpelsen kan jeg godt være lidt bekymret for, at katte også smittes og bærer smitten.
Og hvis der virkelig skal bekæmpes MRSA, så kommer katte sikkert også i søgelyset.
Har du evt. set nogle indikationer på det.?


Jeg har læst noget om, at der er sket et gennembrud i behandlingen af MRSA.
Noget med en kombination af flere antibiotika, der kan minde om behandlingen imod AIDS.
Kan du bekræfte det..?Når MRSA ikke spreder mere panik i befolkningen, så må det nok skyldes en dyb tillid til lægevidenskaben.
Bortset fra nogle få "brodne kar" må man da vist også sige, at lægestanden lader til at være skråsikker på, at MRSA ikke er noget, som fordrer betydelige forholdsregler.
Og for hver dag bliver det kun endnu mere for sent at handle præventivt....

Jeg forstår det ikke, men jeg håber virkelig, at de ved, hvad det er for et monster, de har sluppet løs.


Forhåbentlig i en helt anden sammenhæng kan man betragte MRSA som et biologisk krigsvåben, og biologisk krigsførelse er noget af det allermest forbudte i følge Geneve protokollen.
Hvis vi som tanke eksperiment forestiller os, at MRSA ikke kom fra landbruget, men fra et russisk eller amerikansk laboratorium for biologisk krigsførelse, som havde udviklet monsteret med henblik på at gøre et land mere produktivt og nemmere at mætte efter en invasion (massemord på små børn og gamle). Hvad var der mon så sket..?

­
15-03-2016 11:26
kfl
★★★★★
(2167)
Jakob skrev:
­
@kfl

Tak for din behandling af emnet.

Angående rottebekæmpelsen kan jeg godt være lidt bekymret for, at katte også smittes og bærer smitten.
Og hvis der virkelig skal bekæmpes MRSA, så kommer katte sikkert også i søgelyset.
Har du evt. set nogle indikationer på det.?

Svar: Det er sandsynligt, at katte i nogle områder kan være bære, men jeg har ingen viden om det


Jeg har læst noget om, at der er sket et gennembrud i behandlingen af MRSA.
Noget med en kombination af flere antibiotika, der kan minde om behandlingen imod AIDS.
Kan du bekræfte det..?

Svar: Har ingen viden herom

Når MRSA ikke spreder mere panik i befolkningen, så må det nok skyldes en dyb tillid til lægevidenskaben.
Bortset fra nogle få "brodne kar" må man da vist også sige, at lægestanden lader til at være skråsikker på, at MRSA ikke er noget, som fordrer betydelige forholdsregler.
Og for hver dag bliver det kun endnu mere for sent at handle præventivt....

Jeg forstår det ikke, men jeg håber virkelig, at de ved, hvad det er for et monster, de har sluppet løs.

Forhåbentlig i en helt anden sammenhæng kan man betragte MRSA som et biologisk krigsvåben, og biologisk krigsførelse er noget af det allermest forbudte i følge Geneve protokollen.
Hvis vi som tanke eksperiment forestiller os, at MRSA ikke kom fra landbruget, men fra et russisk eller amerikansk laboratorium for biologisk krigsførelse, som havde udviklet monsteret med henblik på at gøre et land mere produktivt og nemmere at mætte efter en invasion (massemord på små børn og gamle). Hvad var der mon så sket..?

­


Kære Jacob

Jeg er ved at undersøge mere om MRSA. Jeg er i tvivl om det er et sundheds problem for andre personer end dem med et svagt immunforsvar.

Om MRSA udvikler til sig til en problem afhænger af infektions-raten og immunitets-ratet. Hvis immunitetsraten er stor, dvs. personer med smitte bliver hurtigt immune eller bliver isoleret, kan man undgå massive udbrud.

Worst case scenarier er, hvis MRSA-mutterer til en mere smitsom om ondsindet form, der begynder at slå folk ihjel i stor stil. Det er det nogle i sundhedssektoren er bange for et sådan scenarie så som Skov og Kolmos. Men mere om det senere.

MRSA er måske den ideelle sygdom for regnedrengene i Finansministeriet og den blå blok. MRSA slår kun personer med svagt immunforsvar ihjel og disse personer har ingen produktionsværdi og koster samfundet mange penge.

Livsforsikringsselskaberne vil også glæde sig over MRSA, idet folk har nået at indbetale pengene til deres livrente og når de dør tidligt, er det pengene lig ind i foret på aktionærerne.

Jeg har intet skrevet om moral og etik !


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
17-03-2016 13:16
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
KFL-

Dette emne hører ikke under nogen af mine kompetenceområder;men da jeg ved,du er stærk i tysk,vil jeg henvise dig til Robert Koch Institut,en videnskabelig afdeling under Bundesministerium für Gesundheit,i Berlin.

RKI har en masse om MRSA og smittefaren for mennesker mm.

Bedeutung von LA-MRSA und ESBL-bildenen Eulerobacteriacea bei Masttieren für den Menchen.

Du kan jo evt. selv henvende dig til instituttet omkring specifikke spørgsmål.

[branner: dette indlæg flyttet fra nu slettet tråd]
Redigeret af branner d. 17-03-2016 17:51
18-03-2016 08:31
Jakob
★★★★★
(9343)
­Livet er ikke, som man har det, men som man tar' det.
Måske tiden er inde til at lære noget af det ordsprog.

Jeg har i årevis været edder rasende over resistens problemer, og i den tid er problemerne kun blevet meget større.
Det er tilsyneladende umuligt at råbe politikerne op.


Så nu prøver jeg en ny strategi.
Jeg vil spille med i stedet for at spille imod.


Resistensproblemer er faktisk en gave sendt fra himlen.


Resistente bakterier vil hjælpe med at løse overbefolkningsproblemet, og de vil tilmed gøre samfundet mere produktivt og konkurrencedygtigt, når alle de svage er udryddet.


MRSA er ikke så farlig endnu, men det skal nok komme. I EU dør allerede 25.000 mennesker om året af resistente bakterier.


Alene i Tyskland dør 42.000 mennesker om året af infektioner, de har pådraget sig på hospitaler.Men lad os se de lyse sider og glæde os over de gode økonomiske og dynamiske effekter samtidigt med, at overbefolkningsproblemet bliver mindre.

Vi kan f.eks. starte en bevægelse, der uddeler gratis smagsprøver af råt svinekød til vuggestuer, børnehaver og plejehjem.


Et lidt småkynisk svar på en storkynisk politik måske.

Men det kan vel ikke være forbudt, når det er fuldt ud lovligt at producere og sælge inficerede grise..?

Det burde ikke engang kunne forarge nogen. Alle må da være glade for at få gratis kød, som er godkendt til det danske marked..?http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/2014_05_ssi%20oplyste%20om%20MRSA%20doedsfald.aspx
I årene 2012 og 2013 har der været i alt 13 dødsfald som følge af blodforgiftning med MRSA – heraf altså 3 som følge af MRSA fra grise (CC398).http://www.organictoday.dk/svin-pa-sprojten-koster-25-000-mennesker-livet/
ANTIBIOTIKA-RESISTENS – De europæiske myndigheder har mistet overblikket over spredningen af antibiotika-resistente bakterier fra svin til mennesker. Men eksperter skønner, at over 25.000 mennesker årligt mister livet som følge af bakterier, der er blevet modstandsdygtige over for antibiotika og har spredt sig til mennesker
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160211
Every year in the EU, infections caused by antimicrobial resistance lead to about 25,000 deathshttp://www.organictoday.dk/svin-pa-sprojten-koster-25-000-mennesker-livet/
en nylig undersøgelse, foretaget af den tyske forening for syghushygiejne, Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiiene. Den anslår, at 42.000 mennesker årligt må lade livet som følge af infektioner, som de har pådraget sig på landets hospitaler.
­
18-03-2016 10:47
kfl
★★★★★
(2167)
Kære Jacob

Resistens er er stort problem og jeg skal nok komme tilbage til dette emne.

Jeg arbejder pt. videre med MRSA - det tager tid at grave.
RE: prof. Hans Jørn Kolmos18-03-2016 11:51
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har fundet et interview med Jørn Kolmos:

Hans Jørn Kolmos om MRSA

Han gør opmærksom på at man årlig har ca 50 tilfælde af MRSA på hospitalerne og 1200-1300 tilfælde af svine MRSA uden for hospitalerne.

Lyt også til Radio 24-7:MRSA

Lyt også til Landbrug og Fødevarer taler usandt
Redigeret d. 18-03-2016 12:24
RE: MRSA og CC398 Blodforgiftning og dødelighed22-03-2016 10:06
kfl
★★★★★
(2167)
Oversigt over forekomsten af MRSA ekskl. CC398 og CC390 mht. blodforgiftning og dødelighed opdateret ultimo 2015.

Dødelighed af MRSA og CC398

Se desuden
Rigsrevisionen:Beretning til Statsrevisorerne om Fødevareministeriets indsats mod
husdyr-MRSA


Heraf fremgår at udgifter for sundhedsvæsenet i 2014 er skønnet til 23-64 mio.dk.

KORA's analyse af omkostningerne ved husdyr-MRSA for sundhedsvæsenet
Vi har i forbindelse med undersøgelsen anmodet Sundhedsministeriet om at udarbejde en analyse af de sundhedsøkonomiske omkostninger ved husdyr-MRSA. Analysen er udarbejdet af KORA for Sundhedsministeriet i perioden juli-august 2015. KORA har stor erfaring og ekspertise inden for sundheds-økonomisk analyse. Analysen omhandler de direkte omkostninger for den offentlige sektor til forebyggelse og behandling af husdyr-MRSA.
Omkostningerne er beregnet ved først at definere de relevante aktiviteter, der er relateret til forebyggelse og behandling af husdyr-MRSA hos mennesker, og herefter indsamle data om antallet af udførte aktiviteter og data om resurseforbruget (personale, medicin, lokaler, redskaber, enhedspriser mv.). Relevante aktiviteter er defineret på baggrund af eksisterende litteratur og interviews med eksperter i Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.
Data om antal udførte aktiviteter er baseret på udtræk fra Statens Serum Institut og beregninger på grundlag af foreliggende data. Data om resurseforbrug er baseret på eksisterende litteratur og interviews med eksperter fra Statens Serum Institut, klinisk mikrobiologiske afdelinger, kommuner, almen praksis mv.

Analysen er forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes, at analysen er gennemført på forholdsvis kort tid, at analysen i vid udstrækning bygger på ekspertskøn, og at analysen er baseret på data om resurseforbruget på et mindre antal enheder, som skaleres op til landsplan.

Dette er en almindelig anvendt metode inden for sundhedsøkonomi. KORA har foretaget en følsomhedsanalyse for at undersøge robustheden af resultaterne ved ændrede forudsætninger. Følsomhedsanalysen viser, at sundhedsvæsenets samlede årlige omkostninger ved husdyr-MRSA udgjorde i størrelsesordenen 24-63 mio. kr. i 2014.

Redigeret d. 22-03-2016 10:58
RE: en perverteret cost benefit analyse17-04-2016 13:29
kfl
★★★★★
(2167)
Svinebaronens værste mareridt: MRSACC398 rammer nu også svinene

Formanden for den private interesseorganisation Martin Merrrild gentagne gange fastslået, at "MRSA CC398 har nået et niveau, hvor der ingen vej er tilbage: Vi bliver nødt til at leve med MRSA CC398 både i landbruget og i det omgivende samfund, sådan som vi også lever med andre stafylokokker. Vi anerkender, at der for samfundet er en sundhedsmæssig udfordring i, at stafylokokker – herunder MRSA CC398 – har fået deres eget liv i hospitalssektoren, og nu smitter mellem mennesker."


Dette er et klassik eksempel på en perverteret cost benefit analyse:

Det er nogen , nemlig svineavlerne, der har fordelene og andre ,nemlig forbrugeren og hospitaler, der har ulemperne. Tilsyneladende har Martin Merrild besluttet, at det skal være således.

Hvor mange lig skal der på bordet før Martin Merrild ændre holdninger ?

Sker det, når han er ved at død en infektion med MRSA CC398
?

Jeg spørger bare !
Redigeret d. 17-04-2016 13:30
19-04-2016 17:30
kfl
★★★★★
(2167)
Her er en analyse af forekomsten af MRSA foretaget af SEGES fra 2008:

Frivillig undersøgelse af kongresdeltagere for MRSA på Danske Svineproduktions Kongres den 22. og 22. Oktober 2008 i Hernings Kongres Center

Det er teknisk set en flot stykke arbejde, hvor man kommer lagt omkring, men set i helikopter perspektiv, er der nok tale om spin.

Hvorfor netop vælge kongresdeltagere og ikke ansatte i svineproduktionen?

Man må naturligvis spørge hvorledes det ser ud i dag ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
19-03-2021 21:57
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Der er mange problemer som får lov at blomstre op når hele opmærksomheden bliver rettet i mod ligegyldige bagatel-problemer
Deltag aktivt i debatten Rotter og MRSA:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvor mange rotter er der i Danmark ? Mellem 2.2 og 2.8 mio.312-05-2021 07:45
Rangordning af kommuner efter Antal Rotter225-04-2021 21:01
Rotter trives med den globale opvarmning....016-04-2021 18:37
Danmark - et refugium for rotter ?1723-03-2021 17:33
MRSA og epidemi-modeller1222-03-2020 22:38
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik