Husk mig
▼ Indhold

Så se dog at få de landvindmøller bygget..!


Så se dog at få de landvindmøller bygget..!25-06-2014 15:03
Jakob
★★★★★
(9265)
.Ja, jeg er snart træt af at forklare min mening om dette for døve ører.
Alt, undtagen manglende rettidig omhu og folks snobbede forfængelighed taler for, at vi hurtigt skal opstille landvindmøller i MEGA langt større målestok end i dag.

Har vi ofte for meget vindstrøm i Danmark..?


Prøv evt. at holde øje med kurverne på denne side og giv mig et praj, hvis det en dag er tilfældet:
http://www2.emd.dk/el/

Hvad siger du, er kilden ikke pålidelig..?
Så kom med en bedre, tak. Put up or shut up.
.
25-06-2014 17:38
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvis vi skal have nogle flere landvindmøller, så skal de være i dit nabolag. Vi andre vil gerne bede os fritaget.

Som bekendt er der store nabogener ved landvindmøller. Problemerne bliver ikke mindre af, at vi nu taler om kæmpevindmøller.
25-06-2014 20:09
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Stop bygningen af flere og højere landvindmøller - fremtidig dansk vindkraft skal kun komme fra havvindmøller.

Vores kommune har efterkommet landbefolkningens protester og besluttet ikke at give flere tilladelser til at opføre nye vindmøller og heller ikke erstatte de eksisterende med højere.
Vi er selv nabo til vindmøller og kan bekræfte,at generne i form af reflekser og vindstøj i perioder kan være meget enerverende.
Dertil kommer,at et naturlandskab overplastret med vindtårne er et skræmsel.

Flere andre kommuner er nået til samme konklusion,og vil friholde landbefolkningen for yderligere møllegener.
Redigeret d. 25-06-2014 20:28
25-06-2014 20:26
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
For min skyld må du bygge alle de vindmøller du har lyst til. Bare du og dine ligesindede betaler for dem selv. Og det burde vel være super simpelt for dig at skaffe finansieriengen når du har overbevist investorerne om at det er en god forretning.

Sæt igang, men lad venligst mig og mine ligesindede selv bestemme over hvad vores penge skal bruges til og hvordan vores og vore børns fremtid skal formes.

På forhånd tak for din tolerance over for os som ikke har samme urokkelige tro på vindmøller som dig.
Redigeret d. 25-06-2014 20:28
25-06-2014 21:37
Jakob
★★★★★
(9265)
.
Kjeld Jul skrev:
Stop bygningen af flere og højere landvindmøller - fremtidig dansk vindkraft skal kun komme fra havvindmøller.


Det er da i hvert fald glædeligt at se, at du har råd til det.


Og i øvrigt også, at du ikke anfægter den oplyste kilde til overvågning af vindstrøms andelen på nettet.yaknudsen skrev:
Sæt igang, men lad venligst mig og mine ligesindede selv bestemme over hvad vores penge skal bruges til og hvordan vores og vore børns fremtid skal formes.

På forhånd tak for din tolerance over for os som ikke har samme urokkelige tro på vindmøller som dig.


Mit indlæg forbyder ingen at købe eget elektricitetsværk, hvis strømmen i nettet bliver for grøn og billig efter deres smag.
.
25-06-2014 22:49
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
.

Og i øvrigt også, at du ikke anfægter den oplyste kilde til overvågning af vindstrøms andelen på nettet.


Mit indlæg forbyder ingen at købe eget elektricitetsværk, hvis strømmen i nettet bliver for grøn og billig efter deres smag.
Vindmøller på land skal kun opstilles i nærhed af ejerne og så langt fra dem, der ikke har økonomiske interesser i dem - så er det ejerne der også får generne.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
27-06-2014 18:22
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Jakob skrev:

Mit indlæg forbyder ingen at købe eget elektricitetsværk, hvis strømmen i nettet bliver for grøn og billig efter deres smag.


.


Tak fordi du giver mig lov til at købe mit eget elektricitetsværk.

Det er dog ikke nødvendigt, vi har i forvejen selv elektricitetsværker og muligheder for import af strøm fra vores nabolande her i landet. Jeg betaler allerede 'det hvide ud af øjnene' for min andel i de energikilder. Det gør du antagelig også.

Vores egenproduktion af strøm, og vores udvekslingsaftaler er vi nødt til at have for at tilvejebringe den nødvendige forsyningssikkerhed når vindmøllerne ikke producerer tilstrækkelig strøm. I nogle situationer i ugevis. Det ved du også udmærket godt.

Måske når vi engang er i stand til at lagre vindmøllestrømmen (til noget der ligner konkurrencedygtige priser), så vil det kunne give mening.

Men i min optik er det fuldstændig forfejlet at bruge store dele af fællesskabets økonomi på at tilveje grøn energi til overpriser medens resten af verden skaffer sig betydelige økonomiske og konkurrrencemæssige fordele ved at benytte den (endnu) relativt billige fossile energi.

Uanset hvor meget vi sparer på den fossile energi, er jeg sikker på at 'nogen' vil udnytte den tilgængelige fossilenergi, og det vil fortsætte så længe den fossile energi er lettere tilgængelig og billigere end den alternative energi. Sådan er mennesker, og især mennesker som føler sig pressede (og det gør sig gældende langt størstedelen af verdens befolkning).

Og så har jeg ikke engang berørt spørgsmålet om kerneenergi, som efter min mening burde være det vi virkelig satser på indtil vi har bedre styr på økonomisk og miljømæssigt forsvarlig lagring af vedvarende energi.

Vindenergi vil utvivlsomt spille en betydelig rolle i fremtidens energiforsyning, men som virkeligheden ser ud lige nu og i en overskuelig fremtid så er det efter min mening mindst 90% ideologi og maksimalt 10% realisme at satse stort på vindenergi.

Håber ikke du brænder inde med alt for mange vindmølleaktier ;-)
28-06-2014 09:08
Jakob
★★★★★
(9265)
.
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Vindmøller på land skal kun opstilles i nærhed af ejerne og så langt fra dem, der ikke har økonomiske interesser i dem - så er det ejerne der også får generne.


Ja selvfølgelig. Vindmøllerne skal ejes af staten, som er os alle, så de kan opstilles overalt.@yaknudsen

Jeg ejer ikke en aktie.
Jeg har overvejet at investere, men har delvist undladt det for at kunne forblive habil i debatten.

Ja, jeg hørte godt flygtigt i Deadline, at S også mener, at de fossile brændsler vil blive forbrugt, uanset om Danmark udvinder olie og skifergas eller ej.
Men hvad forestiller de sig egentlig..?
Kommer den amerikanske krigsmaskine og snupper olien og gassen fra os, hvis vi ikke selv vil udnytte den..?.
26-07-2014 18:45
Jakob
★★★★★
(9265)
.

Jeg er glad for, at vi blev enige om, at det bør være en statsopgave at opstille landvindmøller i Danmark.
Men det blev ikke nævnt, hvilket parti, man skal stemme på, for at få det til at blive sådan.
Er der mon nogen, der ved det..?

Desværre har privatiseringen i mine øjne allerede gjort stor og alvorlig skade.
Det ser jeg, når jeg hører et firma, som ønsker ( at tjene store penge på ) at opstille vindmøller, og der nærmest ikke er nogen ende på propagandaen eller hvor meget knaster fejes ind under gulvtæppet.
Jeg ser det også på den skabelon, som landvindmøller konstrueres efter i dag.
Når marginalprofitten skal hentes hjem, så svækkes konstruktionen så meget som muligt i alle led, og det betyder, at vindmøllerne bliver mindre holdbare og investeringen mere risikobetonet.
20 års levetid og ingen renovering er nok, hvad man kan regne med, hvis man ikke er uheldig. Altså ikke længere levetid end havvindmøller.
Det kunne den lokale smedemester gøre langt bedre for 40 år siden, og det er for mig endnu et tegn på, at økonomerne har fået for meget magt, og private ikke egner sig som investorer i sådanne langsigtede projekter. Det er ikke bare grådigt frådseri med jordens råstoffer. I den sidste ende bliver det også alt for dyrt for Danmark at fylde landet op med pangel møller.

Og den lovgivning, der er i dag, omkring opstilling af vindmøller, den er da også meget besynderlig.
Selvom man godt vil have en vindmølle tættere på, end støjgrænserne tilsiger, så må man ikke.
Er det ikke noget formynderisk bavl..?

Det samme med flimmer, hvor ingen borgere må udsættes for mere end 10 timers flimmer om året.
Bliver det mere, så standser vindmøllen automatisk.
Jøsses, hvad rager det dog politikerne, hvis jeg gerne vil have 20 timers flimmer om året..??

Jeg kan ikke se, at politikerne skal blande sig i den slags ting.
Tolerancetærskler er individuelle, så hvorfor er det dog ikke boligejernes egen sag, hvad de vil have..?
Kunne man ikke bare indføre det som servitutter i boligernes skøder omkring vindmøller, hvis der var blevet accepteret særlige forhold..?

Og så er der alle naturfredningsbestemmelserne, som spærrer for, at der kan opstilles de landvindmøller, som skal redde naturen.
Det er da bare så ynkeligt, at det skriger til himlen.
Og samtidigt synes mange politikere, at vi skal føde flere børn, og der skal komme flere udlændinge til landet, for vi er jo alt for få, mens vi samtidigt på trods af, at mennesker endda klumpes usundt sammen i byerne, ikke engang kan få plads til de landvindmøller, som vi skal bruge, fordi der alle steder står en masse mennesker i vejen.
Ja, det er de ubæredygtige paradoksers tid i en grad, så man må undre sig over, at fornuftige mennesker kan udholde at have med politik at gøre.
.
02-08-2014 20:38
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jakob skrev:

"Og så er der alle naturfredningsbestemmelserne, som spærrer for, at der kan opstilles de landvindmøller, som skal redde naturen."

Hvad er det naturen skal reddes fra? Klimaet har jo til alle tider ændret sig, og det vil det også gøre i fremtiden. Naturen skal nok tilpasse sig. Det er der ingen grund til at bekymre sig om.

Her ud over må man sige, at i den tid begrebene AGW og CAGW har eksisteret, er det på nuværende mere vanskeligt end nogensinde, at argumentere for, at AGW er ved at blive til CAGW.
09-08-2014 09:14
Jakob
★★★★★
(9265)
.
Jørgen Petersen skrev:
Hvad er det naturen skal reddes fra? Klimaet har jo til alle tider ændret sig, og det vil det også gøre i fremtiden. Naturen skal nok tilpasse sig. Det er der ingen grund til at bekymre sig om.


Ja, prøv du da bare at bilde børnebørnene ind, at naturen nok skal tilpasse sig, og vadehavets fugle om nogle år måske blot bliver meget mere spændende at kigge på, fordi de udvikler 70 meter lange næb og ben.
Og det bliver da bare skønt at kunne ligge i en lille husbåd, der gynger, med en pilsner i snor og kigge på enorme fugle helt uden vindmøller, der generer.

Og skulle efterkommerne være utilfredse med at være fanget i en klimafælde med råstofmangel, sult, nød og elendighed, så må de jo også godt lige huske lidt på og glæde sig over, at det faktisk var til gavn for bedstefars ( egoistgenerationens ) velfærd, herlighedsværdi, frihed, overforbrug og bruttonationalprodukt.
Eller måske bare bære over med ham, fordi han var så snot dum, at han for at vinde en ussel håndfuld mammon spillede hasar med hele klodens fremtidige trivsel og tabte.
.
09-08-2014 12:52
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Hvis du tror, at vi er på vej imod katastrofale klimaforandringer, så skal du have lov at blive i din tro. Jeg konstaterer blot, at der ikke er noget der tyder på dette, når vi kigger på den faktiske udvikling.

Kigger vi på den faktiske udvikling, så kan vi således se, at jorden bliver grønnere og grønnere. Hermed bliver den også mere frugtbar. Rent faktisk kan vi gå tilbage til den lille istid for ca. 300 år siden og konstatere, at den temperaturstigning, som vi har haft siden da, har været en kæmpe fordel.

Tilsvarende kan vi også konstatere, at folk bor i al væsentlighed der, hvor det er varmt og frodigt. Der hvor det er koldt og goldt, bor der så godt som ingen folk. Forklaringen er åbenlys.
Deltag aktivt i debatten Så se dog at få de landvindmøller bygget..!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Dansk konsensus om landvindmøller8717-11-2019 12:51
Fundamenter til landvindmøller - Udvikling..?3314-10-2019 18:29
Når lokale 2019 landvindmøller ønskes opstillet028-09-2019 08:14
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik