Husk mig
▼ Indhold

Salget af DONG bør stoppes!Side 3 af 3<123
03-02-2014 21:58
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Delphi

Det du skriver overrasker mig meget. Hvis kulkraft er så ustabil som du skriver, hvorfor havde vi så ikke strømudfald tilbage i 1980erne og 1990erne hvor alt strøm blev lavet ud fra kul og til dels olie?

Så vidt jeg er orienteret, så er disse backup kraftværker en relativt ny ting. Umiddelbart virker det som om at disse backupværker er fremkommet i takt med at vindmøllerne er blevet sat op. Er det forkert opfattet?
03-02-2014 22:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det du skriver overrasker mig meget. Hvis kulkraft er så ustabil som du skriver, hvorfor havde vi så ikke strømudfald tilbage i 1980erne og 1990erne hvor alt strøm blev lavet ud fra kul og til dels olie?

Så vidt jeg er orienteret, så er disse backup kraftværker en relativt ny ting. Umiddelbart virker det som om at disse backupværker er fremkommet i takt med at vindmøllerne er blevet sat op. Er det forkert opfattet?


Det virker da ganske udmærket det er bare rasende dyrt.

Bare på Sjælland bygges Kundbyværket op gennem 60 og 70'erne til alene at stå klar med backup med hele 700 Mw se LinkHerunder er der betydelig flere backupkapaciteter på Sjælland som udbygges op gennem 60 og 70'erne som backup til kul-kraften.

Og det koster virkelig..

Kundbyværket: Et kraftværk som skal bemandes, der skal til stadighed holdes damp under kedlerne selv når det ikke yder strøm, så der med øjebliks varsel kan produceres strøm hvis et kraftværk falder ud og herunder når effektbehovet stiger over det det 'normale'..

De små kraftværker som indsættes seDet er korrekt at mølleudbygningen har øget behovet markant for disse små enheder. Men det hænger igen sammen med kulkraftværkernes manglede evne til at omstille eller øge produktionen hurtigt.

Så når møllerne yder maksimal produktion og vindhastigheden øges så møllerne kobler ud, så el-produktionen fra møllerne mangler herefter relativ hurtigt. Så er kulkraftværkerne flere timer om at øge produktionen som derfor er ubrugelig.

Den eneste reelle mulighed kul-kraftværkerne de har, det er at øge dampproduktionen fra kedlerne og dumpe dampens energi ved at opvarme havvand. Når så møllerne som forventet holder op med at yde strøm så startes turbinerne og de yder strøm når man holder op med at opvarme havvand..
04-02-2014 08:35
John Niclasen
★★★★★
(6386)
Oversigt over pris på elektricitet fordelt på energikilde:

Cost of electricity by source

Der er tabeller både med fremtidige estimater og udregninger fra forskellige lande og organisationer med kildehenvisning.

Som jeg umiddelbart kan se, er havvind (offshore wind) dyrt. Gas og kul er billigt.
04-02-2014 08:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvis et 1 Gw kul-kraftværk koster 20 mia og det koster 300 mio årligt at drive værket og herunder at det koster 40 kr/mwh at producere strømmen..

Hvis de årlige kapitalomkostninger antages 1,2 mia.

Hvis anlægget kan producerer konstant alle årets timer når det ikke er taget ud af drift for service, så kan det givet producere 7500 timer årligt.

Ved en kulpris 60kr/mwh så er el-prisen 300 kr/Mwh.

Men hvis værket kun kan opnå 3.000 produktionstimer så stiger prisen til 528 kr/mw..
04-02-2014 09:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Dagens El-pris på NordpoolDen bekostelige kul-strøm får ikke et ben til jorden.
04-02-2014 09:46
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Ja, som Jørgen er jeg er heller ikke helt med. Så sent som i morgen sad jeg lige og læste i Horisont, en artikels af Michael Thomassen, hvor det forklares hvordan aktier på vindenergi er ret følsomme overfor den politiske agenda, idet sektoren ikke kan klare sig uden tilskudsordninger. Der står:" Produktionsprisen på vindenergi er mange steder højere end markedsprisen på andre former for energi og derfor er tilskud stadig en nødvendighed."
04-02-2014 10:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja, som Jørgen er jeg er heller ikke helt med. Så sent som i morgen sad jeg lige og læste i Horisont, en artikels af Michael Thomassen, hvor det forklares hvordan aktier på vindenergi er ret følsomme overfor den politiske agenda, idet sektoren ikke kan klare sig uden tilskudsordninger.


JA! Men det passer altså bare ikke!

Markedsprisen for vindenergi opstillet og koblet på el-nettet er omkring 10 mio pr mw effekt. Og de nye møller som opstilles på gode lokationer har en rådighedsfaktor på 50 %, og økonomien er i orden.

Anholt: SÅ er det jo prisen som DONG har betalt Siemens for møllerne herunder selve omkostningen til at opstille møllerne der må lægge til grund for prisen på strøm fra vindmøllerne ved Anholt og ikke den exorbitante profit (salg af strøm til Danske forbrugere - indkøb) DONG laver ved tiltaget.

Eller at man politisk har besluttet at DONG's pengekasse skal fyldes via overpriser på strøm fra Anholt møllerne, det har jo ikke noget med prisen på vindstrøm at gøre..
04-02-2014 11:08
Morten Riber
★★★★★
(2298)
@Delphi
Du har godt nok altid gået ind for at vindmøller kunne være fornuftigt i kombination med varmepumper, men det her er godt nok noget af en kovending. Og hvad skyldes den, om jeg må spørge?
04-02-2014 11:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Morten

Jeg forstår ikke helt! At man politisk har besluttet at vindmøllestrøm skal være rasende dyrt, og at prisen ikke har noget med de virkelige forhold at gøre, det er jo et faktum.
04-02-2014 11:35
Morten Riber
★★★★★
(2298)
@Delphi
Et simpelt spørgsmål skulle vel nok være til at forstå, men hvis det var for svært, må jeg klare mig uden svar...
04-02-2014 12:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Forstår ikke helt hvori kovendingen består?
04-02-2014 12:57
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hvordan kunne DONG Energy tabe så mange penge?
DONG Energy har ekspanderet med investeringer i flere lande.Iflg. DONG Energy´s årsregnskab 2012 er aktiverne vokset fra 105 mia.kr. i 2008 til 160 mia.kr. i 2012.I den samme periode er den rentebærende gæld vokset fra 19 mia.kr. til 56 mia.kr. og egenkapitalen fra 46 til kun 50 mia.kr.

DONG Energy havde et underskud på 5 mia.kr. i 2012.

Aft. med Goldman Sachs bygger på en værdisætning af DONG Energy A/S på 31,5 mia.kr.,hvilket er væsentligt under egenkapitalen.Derfor synes DONG Energy´s aktiver at være overvurderet.

Hvorfor har den danske stat accepteret betingelserne i aftalen med Goldman Sachs?
Anstrengelserne for at finde private investorer til DONG Energy bygger på en politisk beslutning.
Imidlertid syntes ingen privat investor at være parat til at acceptere risikoen for at tabe de investerede penge.Det er forståeligt,set i lyset af de økonomiske resultater.GS aftalen er ikke attraktiv,men sandsynligvis den mindst dårlige,som kan opnås.

De fremtidige investeringer i havvindmøller i Nordsøen,både i den tyske del og ved Storbritannien,indebærer en stor økonomisk risiko.
Udførelsen af fundamenterne er en vanskelig opgave,og har man her regnet forkert mht. bund-,vejr og strømforhold,kan det medførere store økonomiske tab.
Det samme gælder opstillingen af møllerne,hvor vejrforholdene kan forrykke det økonomiske resultat voldsomt.
Ovenstående var nogle af årsagerne til at opførelsen af havmølle-parken ved Anholt økonomisk løb løbsk.

Når man beregner prisen på havmøllestrøm over et åremål på 15 år,svarende til møllens levetid,skal man indkalkulere disse relativt høje anlægsudgifter plus vedligeholdelses omkostninger på åben hav.
Dertil kommer udgifterne til demontage og skrotningen af vitale dele af møllen og genmontage og indkøring af ny mølle.
Disse antagelser er nødvendige,når man f.eks. sammenligner el-produktionsprisen fra en mølle med den fra et kulkraftværk.
Et kulkraftværk har en beregnet levetid på 50-60 år,altså 4 gange en vindmølles levetid.
Et kernekraftværks levetid er også 50-60 år.
04-02-2014 17:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Delphi

Dit synpunkt om, at vindmøller kan konkurrere på prisen med de traditionelle måder at producere strøm på, står du tilsyneladende meget alene med.

Dels har man i lande som Kina og Indien med flere satset hårdt på udbygningen af kulkraftværker. Hvis ikke det her er prisen, som er det afgørende, hvorfor skulle de så lige satse på kulkraft?

Dels skrev Morten Riber:
"Så sent som i morgen sad jeg lige og læste i Horisont, en artikels af Michael Thomassen, hvor det forklares hvordan aktier på vindenergi er ret følsomme overfor den politiske agenda, idet sektoren ikke kan klare sig uden tilskudsordninger. Der står:" Produktionsprisen på vindenergi er mange steder højere end markedsprisen på andre former for energi og derfor er tilskud stadig en nødvendighed.""

Dels står der i Sydbanks aktieanbefalinger angående Vestas-aktien:
"Risici Høj Stor afhængighed af politiske subsidier og lang planlægningshorisont."

Dels udgør vindenergien fortsat en meget lille andel af den globale el-produktion. Jeg husker ikke lige den præcise procentdel, men så vidt jeg husker er det kun ganske få procent. Hvis vindenergi var økonomisk attraktiv, ville den i dag udgøre en langt større andel af den globale el-produktion. Vindmøller til produktion af el har jo efterhånden været på markedet i mange år. Årtier kan man næsten sige.

Dels skal nye vindmøller i vores del af verden i realiteten være havvindmøller, da der ikke er plads til dem på land. Det gør dem som bekendt væsentligt dyrere at opstille.
04-02-2014 18:45
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
En anden væsentlig og ikke så omtalt faktor,er den hurtigt faldende el-produktion af havvindmøller p.gr. af de barske vejr-og vindforhold,som medfører stor slitage på vingerne og gearkasse mm.
Havvindmøllerne mister p.gr. af deres placering betydeligt hurtigere produktionskapacitet end landmøller,og møllerne i Nordsøen hurtigere end i de indre danske farvande.
04-02-2014 19:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er nye oplysninger. Det har jeg aldrig tænkt på.
04-02-2014 19:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Dit synpunkt om, at vindmøller kan konkurrere på prisen med de traditionelle måder at producere strøm på, står du tilsyneladende meget alene med.

Dels har man i lande som Kina og Indien med flere satset hårdt på udbygningen af kulkraftværker. Hvis ikke det her er prisen, som er det afgørende, hvorfor skulle de så lige satse på kulkraft?


Man kan ikke drive et moderne samfund som ved kul-kraft som man gør i Kina og Vietnam. Du kan jo ikke leve med at det halve af tiden er der ikke strøm i stikkontakten og i øvrigt hvis du skal ha' glæde af strøm til din fabrik så har du være-så-god at aftage en vis andel om natten fra f.eks. kl 02.00 til 06.00.

Et kul-kraftværk leverer stabilt den samme effekt stort set hele tiden og kan kun varierer effekten minimalt.

Så den eneste måde kul-kraft kan bruges til el-forsyning i et moderne samfund hvor der skal være strøm i stikkontakten hele tiden, er til grundlast og gasturbiner yder så til forbrugsstigningen i løbet af dagtiden. Og for at det skal fungerer ordentlig så ender gasturbinerne med at producere en betydelig del af strømproduktionen.


Det her er prisen for windstrøm seFra Link

Og det er bekræftet af flere danske mølleparker og udenlandske.

At man af politiske grunde og prestigemæssige grunde vælger høje priser på møllestrømmen og opstillingssteder som er risikobetonede og derfor bekostelige, det er jo altså en sag for sig..
04-02-2014 20:26
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvis vindenergi er så konkurrencedygtig som du siger, hvorfor er den globale andel af strøm fra vindmøller fortsat så lav?
04-02-2014 20:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvis vindenergi er så konkurrencedygtig som du siger, hvorfor er den globale andel af strøm fra vindmøller fortsat så lav?


Det kan vel kun skyldes den massive statsstøtte til kulkraft som virker i verdens lande.

Men hvis man kan finde sig i at kul-kraftværket i en region er 'toneangivende' så man bruger strømmen når den er der så er kul-strøm billigere end vindmøller og gasturbiner.
04-02-2014 20:40
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I Europa og Nordamerika er vindkraft på retur.

I Asien forventer man indtil 2050 en stigning i kernekraft på op mod 80%.
Selv Japan vil i fremtiden primært satse på kernekraft som primær energi,det er netop vedtaget i parlamentet.
Redigeret d. 04-02-2014 20:47
04-02-2014 20:53
John Niclasen
★★★★★
(6386)
delphi skrev:
Det her er prisen for windstrøm se

Det er land-vindmøller, du henviser til. DONG investerer i hav-vindmøller.

Weekendavisen har en artikel "Baggrunden for balladen" i denne uge, hvor det fremgår, at for 25 år siden havde Danmark de 3. laveste elpriser i Europa. Kun Norge og Sverige havde lavere priser. Idag har Danmark klart de højeste elpriser i Europa.

En Analyse af historiske elpriser, som undersøger perioden 1988-2002.

Danmark startede med havvindmøller omkring 2001, som Middelgrundens Vindmøllepark er fra. På en sandbanke ved Tunø står der en møllepark fra 1995. Alle andre havvindmølleparker i Danmark ser ud til at være af nyere dato.

Check: Vindmøllepark

Idag betaler vi omkring 2,22 kr. pr. kWh: Danmark fastholder EU's højeste elpriser

DONG behøver kapital til at investere i flere havvindmølleparker. Hvis DONG i stedet satsede på billige energikilder, ville det ikke være så dyrt at være dansker, ej heller for firmaer, som er vore arbejdspladser, og vi ville nok slet ikke have denne diskussion.
Redigeret d. 04-02-2014 20:54
04-02-2014 21:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Danmark lægger så absolut i bunden blandt Europas lande, hvad nettoprisen for strøm angår før afgifter og moms, når strømmen udtages af stikkontakten.

Møller: I 2003 kostede 160 mw møller 2 mia eller 12,5 mio pr Mw se http://xqw.dk/work/fg51/hj/Horns.pdf og økonomien er i orden for den strøm møllerne har produceret over de 10 år.
04-02-2014 22:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
For dyr A-kraft i UK se http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1277_en.htm
05-02-2014 13:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Håbet er,at kernekraftværket Hinckley Point Chedder,fra 2023,hvor det bliver taget i drift,og de næste 35 år kan levere strøm til briterne til en fastlagt pris.

Det japanske parlament har vedtaget en ny energiplan,hvor der igen satses på kernekraften.
Den tidligere regering ville udfase kernekraften,men i de standsede a-kraftværkers fravær er energipriserne steget voldsomt.
Ligeså store ødelæggelser Fukushima har påført Japan,ligeså vigtigt er adgang til billig stabil energi for landet og dets store industrivirksomheder.

I andre lande som: Rusland,Kina.Korea og Indien stormer kernekraften også frem,lande i øst Europa planlægger også i fremtiden at investere mere i a-kraft.
Det internationale Atomenergiagentur(IAEA) har i sin seneste analyse vurderet,at mængden af installeret atomkraft i verden,frem mod 2030 vil vokse mellem 17 og 94%.

Overraskende er klimaforskerne,James Hansen,Ken Caldeira,Kerrry Emanuel og Tom Wigley,kommet med flg. udtalelse i et brev til de energipolitiske beslutningstagere:
"Mens det er teoretisk muligt at stabilisere klimaet uden a-kraft,er der i den virkelige verden ingen troværdig vej at kunne det uden også at inkludere a-kraft som en vigtig bestanddel."

Klimaforskerne vurderer,at vedvarende energi fra vindmøller,solceller og biomasse vil spille en vigtig rolle fremover;men det vil ikke være nok til at tilfredsstille den stigende efterspørgsel på stabil og billig energi.

Denne pointe møder også opbakning fra Dansk Industri.
05-02-2014 21:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der skal også en del ny el-produktion på banen se

05-02-2014 22:08
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Ja der en grund til at der i Kina hver anden uge går et nyt kulkraftværk på nettet.
05-02-2014 22:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Yep! På 1 Gw...

Fra 2000 til 2010 har der været en stigning i årlig forbrug, på noget der ligner 5000 Twh. Ps Danmark forbruger 33 Twh.
06-02-2014 22:55
Jakob
★★★★★
(9267)
.

Jeg har forsøgt at finde ud af, hvordan folketingets medlemmer stemte, både til EHL's forslag om timeout og i Finansudvalget om salget af DONG aktier til GS.
Jeg troede, at det ville være nemt at finde selv for en søgetumpe, men jeg kunne umiddelbart desværre ikke kommer det nærmere end nedenstående "rodebutik".
Måske andre kan..?http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/01/30/094400.htm
Citat:
----------------------------
Et flertal i Folketinget har sagt nej til at udskyde salget af Dong-aktier til Goldman Sachs.

Dermed ventes salget endeligt vedtaget i Finansudvalget senere torsdag.

94 stemte imod at udskyde salget, mens 30 stemte for.

Det var kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti samt løsgængeren Uffe Elbæk, der stemte for at udskyde Dong-salget.

Der var 12 SF'ere blandt de 94 folketingsmedlemmer, der stemte imod.
SFere kunne stemme som de ville

Det var Enhedslisten, der havde fremsat beslutningsforslaget i håb om at sætte Dong-salget på pause.
----------------------------http://politiken.dk/indland/politik/ECE2195181/folketinget-afviser-at-udsaette-dong-salget/
30. Jan. 2014 kl. 10:11
Citat:
-----------------------------
Kun Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Uffe Elbæk stemte for at udskyde Dong-salg.

94 medlemmer af Folketinget har netop forkastet Enhedslistens beslutningsforslag om at sparke statens salg af Dong-aktier til hjørne.

30 stemte for forslaget med det tekniske navn 'B30', mens to stemte blankt.

Dermed er den absolut sidste forhindring for statens Dong-salg ryddet af vejen, og Folketingets Finansudvalg kan underskrive aktstykket, når udvalget mødes kl. 13.

SF's medlemmer var ifølge Karsten Hønge (SF) fritstillet under afstemningen, men det står indtil videre ikke klart, hvordan SF'erne har stemt.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti tegner sig for de sikre ja-stemmer til forslaget.
-----------------------------http://www.information.dk/telegram/486412
30. januar 2014 kl. 10:50
Citat:
-----------------------------
Folketinget afviste torsdag med 94 stemmer imod 30, mens to folketingsmedlemmer undlod at stemme, Enhedslistens forslag om at udsætte finansudvalgets behandling af Dong-aktier ved at afbryde andenbehandlingen og sende forslaget retur til finansudvalget.

Der var tekniske problemer ved afstemningen, da Folketinget stemte om beslutningsforslag B30. Venstres Kristian Pihl Lorentzens beklagede, at hans stemmeknap ikke virkede. Derfor spurgte formanden, Mogens Lykketoft, om Kristian Pihl Lorentzen kunne flytte.

- Vi har det tekniske problem, at vi sluttede afstemningen, inden der blev råbt vagt i gevær. Der stemmes nu om afbrydelse af behandlingen (af finansudvalgets behandling af aktstykke 37), siger Mogens Lykketoft.

Af SF'ere stemte blandt andre Özlem Cekic, Trine Pertou Mach og Karsten Hønge. Forinden havde han, Özlem Cekic og Karine Dehnhardt Lorentzen meddelt, at de ville udeblive, men SF'erne blev fritstillet ved folketingsgruppens møde torsdag, oplyste Karsten Hønge.

Han undlod selv af stemme for beslutningsforslaget.

B30 ville udsætte salget af 19 procent Dong-aktier til Goldman Sachs samt pensionsselskaberne ATP og PFA.
-----------------------------Tilfældigt faldt jeg også over dette:

http://m.bt.dk/?article=28191385-Faa-overblikket-SFs-dramatiske-doegn-
Citat:
-------------------------------
Cekic fortæller, at statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) vil smide SF ud af regeringen, hvis bare ét medlem stemmer blankt eller stemmer for Enhedslisten forslag om at udskyde DONG-beslutningen og dermed imod regeringens linje
-------------------------------

Men mon ikke, at enten Cekic eller BT taler usandt..?
Hvis det var sandt, så skulle S vel også have smidt sig selv ud af regering, da Bjarne Laustsen stemte imod dagpengereformen..?
Bjarne Laustsen var i øvrigt også ude i offentligheden og tale for en timeout, men det fremgår ikke, at han selv stemte for EHL's timeout forslag.
.
06-02-2014 23:53
Kosmos
★★★★★
(5371)
Jeg har forsøgt at finde ud af, hvordan folketingets medlemmer stemte, både til EHL's forslag om timeout og...

- det er nok, fordi du ikke kigger det rigtige sted: Hos folketinget!


EL fremsatte vist flere beslutningsforslag i denne sammenhæng - fx. B30.

Afstemningsdata her og her.

Noget om betænkningen.
Redigeret d. 06-02-2014 23:58
07-02-2014 00:10
Kosmos
★★★★★
(5371)
Måske andre kan..?

- her ses resultatet af en søgning efter 'dong' på folketinget:
Tilknyttet billede:

07-02-2014 12:01
Jakob
★★★★★
(9267)
.@Kosmos


Mange tak. Jeg var faktisk også inde på ft.dk, men der var nok bare for mange træer til, at jeg kunne få øje på skoven.

Jeg troede også, at der kun var et forslag fra EHL.

Må indrømme, at jeg har lidt svært ved at overskue det, men det ser da ud til, at SF har stemt ganske loyalt med regeringen, bortset fra Carsten Hønge, som undlod at stemme.
Mens DF og EHL stemte enigt imod.
Ret mig, hvis jeg tager fejl.

Men der var en del fraværende fra diverse partier, og jeg hørte under debatten, at Pia Kjærsgaard var på talerstolen for at brokke sig over misbrug af deres "clearingaftale".
http://www.ft.dk/Leksikon/Clearing.aspx

Og vi kan vel ikke se, om de fraværende var clearet eller ej..?.
Side 3 af 3<123

Deltag aktivt i debatten Salget af DONG bør stoppes!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Ding Dong -Ja så kører vi igen....3612-12-2017 17:00
Vil du købe aktier i DONG..?1002-02-2014 13:45
Riv jeres DONG-plomber af og send dem i protest til DONG over manglende intelligente el-målere1203-03-2011 14:04
Dong blokerer for geotermisk energi3628-06-2010 08:43
Hvem bestemmer over DONG ?3018-08-2009 21:29
NyhederDato
DONG vil bygge ny vindmøllepark ud for Frederikshavn19-09-2008 07:45
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik