Husk mig
▼ Indhold

SDE - Sammensluttede Danske Energiforbrugere


SDE - Sammensluttede Danske Energiforbrugere14-06-2008 21:32
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Især til Boe:

Du har flere gange nævnt din foreningen af 'sammensluttede danske energiforbrugere'.
det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om

hvor står I sådant rent politisk? og hvor stor er jeres forening?

På forhånd tak for dit svar


The time for doubt is over!
14-06-2008 22:32
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om
hvor står I sådant rent politisk?


SDE er parti upolitisk. En nødvendighed for at kunne påpege alternative løsninger og indfaldsvinkler til, at løse energiforbrugernes behov billigst muligt.

og hvor stor er jeres forening?


Det ved jeg faktisk ikke selv, da SDE er en "paraplyforening og har flere foreninger og lokalgrupper mv. som medlemmer og disse oplyser ikke hvor mange medlemmer de har.
22-06-2008 00:20
Jakob
★★★★★
(9320)
 


Mit indtryk ud fra denne artikel er, at SDE politisk ikke har meget andet at stå sammen om, end at forsøge at tilsmudse vindkraften:

http://www.ebblog.dk/2910/perma/24447/


 
22-06-2008 10:32
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

Igen et bevis på at du ikke kan læse og forstå en tekst. Du læser alt med din forud bestemte mening. Prøv at læse den tekst du henviser til igen men tag skyklapperne af.
23-10-2008 18:14
Jakob
★★★★★
(9320)
 Helt særlige og skrappe erstatningsregler for støj fra vindmøller:


http://www.windpower.org/composite-2087.htm
Citat:
--------------------------------
Netop nu forhandler partierne bag energiforliget detaljerne i aftalen på plads. Normalt er detaljer noget, som ikke har den store opmærksomhed, men i dette tilfælde vil netop detaljerne have endog særdeles vidtrækkende konsekvenser.
Det skyldes den på overfladen uskyldige erstatningsordning, hvorefter naboer til nyopstillede vindmøller skal have fuld erstatning efter særlige regler for et evt. værditab på deres ejendomme.
En sådan erstatningsform findes ikke for nogen anden type industri eller infrastruktur i Danmark. Eller i verden for den sags skyld.
--------------------------------


Det er måske heller ikke så mærkeligt, at nogle synes, at vindkraft bliver for dyr, når man ligefrem kan se, at energiforbrugernes egen interesseforening prioriterer særlig erstatning for støj meget højere end lave EL-priser.

Jeg tror ikke på, at SDE er repræsentativ for energiforbrugere.
Det ligner nok nærmere dengang, hvor gymnasiets festforening blev kuppet af Blå Kors, som indførte alkoholforbud. Det var sikkert sundt for sarte sjæle, men ikke særlig repræsentativt for dem, der gerne ville feste.
 
24-10-2008 11:40
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg tror ikke på, at SDE er repræsentativ for energiforbrugere.


@Jakob

For min skyld kan du tro, hvad du vil!

Helt særlige og skrappe erstatningsregler for støj fra vindmøller:


Disse regler har SDE ikke haft indflydelse på. desværre. SDE er på det punkt enig med Skov- og Naturstyrelsen's holdning fra møderne i udvalget for "Store vindmøller på land" - iflg. Skov- og Naturstyrelsen:"Det skal ikke være muligt, at købe sig til opstilling af vindmøller via erstatninger, hvis opstilling af vindmøller udløser erstatning, skal vindmøllerne ikke opstilles."

Det undre mig, at du mener, at særregler til fordel for vindmøller er ok!
24-10-2008 13:09
Jakob
★★★★★
(9320)
 Boe Carslund-Sørensen skrev:
Det undre mig, at du mener, at særregler til fordel for vindmøller er ok!


Jeg kan ikke i min vildeste fantasi få øje på en god grund til, at jeg skal have mere erstatning for støj fra en vindmølle end for støj fra f.eks. en vej eller en bro..!

At du kalder det en særregel for vindmøller, at de skal betale mere i erstatning end veje og broer, bekræfter netop kun mit uheldige indtryk af SDE.

Jeg kan så med dette kun håbe, at massemedierne også er opmærksomme på SDE's vindmøllefjendske holdning, før de beder om at høre SDE's meninger og forslag. 
24-10-2008 13:24
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg kan ikke i min vildeste fantasi få øje på en god grund til, at jeg skal have mere erstatning for støj fra en vindmølle end for støj fra f.eks. en vej eller en bro..!


@Jakob

Og jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at 1 kWh el fra en ny vindmølle skal have mere i tilskud end 1 kWh fra en gammel vindmølle.
Jeg kan rent faktisk ikke forestille mig, at vindmøller skal have tilskud!

Jeg læser loven om erstatning til naboer til vindmøller, som en accept af at man kan betale sig fra at ødelægge andre ejendom, livskvalitet mv. - en holding som jeg ikke deler. Hvilket du også kan læse ud fra mit første svar på dine malplacerede angreb på SDE/mig.

Din accept af særregler, der er til gavn for vindmøller, finder jeg ganske usympatisk.
26-10-2008 13:04
Jakob
★★★★★
(9320)
 @Boe Carslund-Sørensen


Og jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at 1 kWh el fra en ny vindmølle skal have mere i tilskud end 1 kWh fra en gammel vindmølle.


Det kan jeg godt. Det viser, at vindmøller skal være en langsigtet investering.

Vi skal planlægge for mindst 100 eller 10.000 år i stedet for kun lusede 20...  
Jeg kan rent faktisk ikke forestille mig, at vindmøller skal have tilskud!Når man ikke engang kan forestille sig virkeligheden, så bliver det måske lidt svært at komme videre.  
Jeg læser loven om erstatning til naboer til vindmøller, som en accept af at man kan betale sig fra at ødelægge andre ejendom, livskvalitet mv. - en holding som jeg ikke deler.


Det tror jeg ikke på, for det ville betyde, at hele samfundets udvikling gik i stå..!!

Du ville nærmest ikke kunne bygge en vej eller en bro eller trække en ny højspændingsledning.

Og hvad med det atomkraftværk, som du jævnligt pønser på..?? - Det kunne du godt glemme alt om, hvis du mente, hvad du her skriver.

Når vi skærer det ind til benet, så er det stadig helt tydeligt at SDE er overdrevent specifikt imod vindkraft.

Du ser heller ikke, at FDM melder ud, at der ikke skal anlægges nye veje, hvis det kan betyde, at nogen skal have penge for at finde sig i bilstøjen.
FDM interesserer sig nok for, hvordan man minimerer bilstøj, men de kunne da ikke drømme om at stikke en kæp i hjulet for bilens udbredelse.

På samme måde vil jeg mene, at SDE bør afholde sig fra at bremse udbredelsen af bæredygtig vedvarende energi.
Der findes faktisk mange danske energiforbrugere, som gerne vil have den slags energi.


Hvilket du også kan læse ud fra mit første svar på dine malplacerede angreb på SDE/mig.


Jeg må åbenbart have ramt et ømt punkt, siden du ser det som et angreb, at du får spørgsmål:
http://www.klimadebat.dk/forum/en-klimaindkoebsforening--d24-e658.php#post_8261


Din accept af særregler, der er til gavn for vindmøller, finder jeg ganske usympatisk.


Angående støjen, så ønsker jeg netop ikke særregler i forhold til f.eks. veje og broer og andre bygningsværker opført i almenvældets interesse.


Jeg kunne heller ikke drømme om at tænke positivt om en prisstigning på minivindmøller fra 4.500 kr til 45.000 kr.
Hvis det er prisen for den forbrugerbeskyttelse, som SDE går ind for til de kommende minivindmølleejere, så vil jeg i hvert fald gerne bede mig fritaget for den på ethvert tænkeligt plan..!!!


Bestyrelsen i SDE har intet imod små vindmøller hvor fordele og ulemper følges ad.


Det må jeg i denne forbindelse tolke sådan, at SDE går ind for ulemper, som kan holde fordelene i skak, så minivindmøller ikke bliver for populære.

Når statskontrol smadrer markedet og forøger prisen med en faktor 10, så kaldes det bare "forbrugerbeskyttelse" og så håber man, at det ikke bliver gennemskuet....

Det er netop den slags parlamentariske falskneri, som du plejer at vende dig imod, kan du ikke godt se, at det er galt..?

http://www.energiforbrugeren.dk/
Øverst i menuen en hadevideo mod vindmøllestøj.
Ikke et eneste ord om, at markedet for minivindmøller er totalt saboteret af Regeringen.

Som "kompensation" er der billeder af en masse vindmøller, som ville være ulovlige i Danmark. Nøjagtigt, som når vi ser en reklame for miljø og benzin, hvor en hel bil pakkes ind i grønne blade. De grønne blade er kun smuk pynt og kamuflage.

Er jeg for streng..?  
 
26-10-2008 14:04
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
8 løgne om vindkraft + alternative forslag
Skrevet af Mogens Bülow

SDE foreningen har desværre stadig det image, at vi er imod vindmøller. Det skyldes sikkert, at foreningen bygger på resterne af El-varme-forbrugerne's og Naboer til vindmøller's foreningerne, der mest var "imod".
Men i de sidste år er SDE undergået en kraftig forvandling og en udskiftning af bestyrelsen. Det blev efter en analyse af foreningen for ca. 4 år siden besluttet, at vi ville søge indflydelse på dansk energipolitik ved konstant at analysere div. påstande og stille forslag til bedre energiudnyttelse og håndtering på forbrugernes præmisser.

Det er ikke vindmøllerne som sådan, vi er imod, det er alle løgnene om vindmøllerne. Vindmøller kunne give et positivt bidrag til en fornuftig energi-håndtering, men vi mener ikke det sker i dag.
Man har lavet et fluktuerende produktionsapparat uden at forstå konsekvenserne.
Den tid hvor samfundet kunne "nøjes" med energi til møller og skibe, når det blæste, er forbi.
Det er som med vindmøller, som med flygtninge, der er mange af dem, men de er slet ikke indpasset i det danske samfund.

Løgn nr. 1 om vindmøller:
"De skader ikke naturen".
Alle tekniske installationer påvirker naturen, Men i Danmark er vindmøllerne så hellige, at vi ikke vil undersøge hvor meget og hvordan. Det gør man gerne i Sverige, hvor man undersøger ændringerne i jord og havbund som følge af rystelserne, og det gør man i Norge, hvor man undersøger fugle-flugt og fugledød og hvad det medfører i insekt forøgelse.

Løgn nr. 2:
"Vindmøller leverer 20 % af det danske el-forbrug"
I 2006 producerede vindmøller 17,2 % af den danske ELPRODUKTION, men Nettoeksporten af el var større end vindmøllernes produktion. Eksport skete mest når det blæste og ofte til lave priser, medens import skete oftest i stille vejr til høje priser. Sammenligninger mellem el-produktion og eksport viser at over ½-delen af vindmøllernes produktion må være blevet eksporteret. Derfor er sandheden om % af vindmølle-el i dansk forbrug nok nærmest 8½.

Løgn nr. 3.
"Vindmøllerne presser el-prisen ned".
Det er en ½ sandhed, for vindmøllerne presser i perioder el-prisen i Tyskland ned. Det går især hårdt ud over Østtyskland, der har svært ved samtidig at have markedsøkonomi og få en stabil el-produktion op at stå, fordi udlandet (læs Danmark) af og til dumper el ind på deres marked med tilskud i ryggen.
Det er paradoksalt at det er vores planøkonomi, der generer deres markedsøkonomi.
Vindmøllerne presser såmænd også af og til el-prisen i Danmark lidt ned, men så stiger PSO-en (støttebeløbet til vind-el) tilsvarende, så bundlinien på el-regningen er uforandret for forbrugerne.

Løgn nr. 4.
"Vindmøllerne har folkelig opbakning".
Det havde de engang, men i dag er der kun folkelig opbakning til små lokale vindmøller og opbakning til store, der står langt væk fra ens egen bolig. Befolkningen opfatter kun, at de får ulemperne og betaler prisen, men at kapitalinteresser scorer gevinsterne.
Prøv i øvrigt i de "rigtige kredse" at sige: "På Strandvejen nord for København er der mange el-opvarmede gamle, store huse og når det blæser fra øst, skal de bruge meget el. Skulle vi ikke sætte en række vindmøller op på den del af Sjællands østkyst, for der bor jo sikkert også både aktionærer og politikere med interesser i vindmøller".
Det har jeg prøvet. Først bliver der stille, men så kommer der alle mulige tåbelige begrundelser på hvorfor ikke.

Løgn nr. 5.
"Vindmølle-branchen er gavnlig for Danmark".
Sådan var det også en gang, men det holder ikke mere. F. eks. er over ½-delen af Vestas aktier på udenlandske hænder og støtten til vindmølle-el svarer til ca. 400.000 kr./ fuldtidsansat i branchen i Danmark og alligevel flytter produktionen ud af landet.

Løgn nr. 6.
"Vindmølle-el er konkurrencedygtig".
Af PSO-midlerne gik i 2006 1,8 milliarder som tilskud til vind-el og ca. ½-delen af Energinet.dks udgift til betaling for balancekraft (stand by produktionsapparat) på 3/4 milliard var nødvendig på grund af vindmøllernes periodevise produktion. Dertil kommer, at mange milliarder er nødvendige i udbygning af el-kabler fordi el ofte skal transporteres langvejr fra produktionssted til forbruger. Det kunne spares hvis vi ændre el-systemet.

Løgn nr. 7.
"Det er en god forretning at lave vindmølle-el".
Ja for folk med "ondt i skatten" eller Skattevæsenet. Leje af jord til vindmølle placering er skattepligtig og jordstykket bliver efterfølgende vurderet op, så resten af lejen skal betales tilbage som ejendomsskat. Kun folk med brug for afskrivningsmuligheder kan tjene på vindmøller.

Løgn nr. 8.
"Udbygningen af vindkraft er meget lavere i Danmark end i vore nabolande".
Ja, det er jo ikke en løgn, men en "syg udtalelse", da den ikke er sat i relief.
Danmark er det land i verden, der har den største andel af vindmølleproduceret el. Det er det klart, at det er sværere at øge fra de ovennævnte 17,2 % end det er for et naboland med 2 % vindproduceret el at øge. En relevant sammenligning ville vær rar.

SDE arbejder nemlig konstruktivt med løsninger på bedre energihåndtering:

1. SDE har foreslået energiministeren at vi satser på intelligente el-målere og laver variable el-priser, der tager hensyn både til markedsprisen og til hvad el bruges til. SDE har foreslået, at der åbnes op for "Dualistiske centralvarmesystemer" hvor der monteres luft/vand varmepumper (med min. faktor 3) på centralvarme, der i dag afbrænder olie eller gas. Ved at tilbyde el til favorable priser, når det blæste ville vi ved at bruge 3 kWh. el kunne fortrænge brugen af 1 liter olie eller 1 m3 gas. Senere brug af olien/gassen ville kunne ske uden der var noget energitab. Det ville give danskerne fordelene af blæsten og vindmøllerne tilbage.

2. SDE vil gerne bidrage til at få den folkelige opbakning til vindmøller tilbage og har forslået at alle støttemidler, der i dag gives som tilskud skal konverteres til investeringsbeviser, så de der betaler også kommer til at eje. Havde det været gjort fra starten kunne danske forbrugere i dag have været ejere af Vestas og samtlige vindmøller i Danmark.

3. SDE arbejder med et konkret projekt der blandt andet omfatter, at man i stille vejr lukker havvand ind gennem en el-producerende turbine og ind i en kunstig sø i den udtørrede Lammefjord. Ved næste blæst overtager el-producerende vindmøller el-produktionen og vandpumpende vindmøller tømmer søen ud igen.
På den måde kan man få direkte vind-el når det blæser og indirekte når det er stille vejr.
Hele Lammefjorden blev i øvrigt tørlagt i sin til af vandpumpende vindmøller.

SDE har brug for medlemmer, der har indsigt og visioner, så vi sammen kan medvirke til bedre energi-håndtering og -udnyttelse, uden at lyve om tingene eller eksportere fordelene.
27-10-2008 01:14
Jakob
★★★★★
(9320)
 @Boe Carslund-Sørensen


Du kunne have sparet meget tekst ved bare at svare benægtende på spørgsmålet, om jeg var for streng.  
Alle tekniske installationer påvirker naturen, Men i Danmark er vindmøllerne så hellige, at vi ikke vil undersøge hvor meget og hvordan.


Selvfølgelig er vindmøller da ikke for hellige til at blive undersøgt i Danmark.

Tjek f.eks. dette:
http://www.ens.dk/sw28248.asp
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2006/16/Havvindmøller.htm
http://www.danmarks-vindmoelleforening.dk/fakta/pdf/P9.pdf
http://www.berlingske.dk/article/20080922/danmark/809220379/
http://www.miljovenligelproduktion2007.dk/composite-176.htm
Men troværdigheden falder måske lissom lidt til jorden, når man vil rette andres løgne med nye løgne, sys jeg...  Og nævner du så "infralyd", som du før har gjort, så er det heller ikke noget specielt for vindmøller.
Det har der været kævlet om i årtier i forbindelse med den almindelige industri, kraftværker, entreprenørarbejde, jernbaner, veje, broer osv. osv.

Du nævnte ligeledes et andet sted, at vindmøller optager landbrugsjord, og det er altså kun endnu mere fra den samme tendentiøse vindmøllenegative skuffe.

Hvor meget god landbrugsjord optages af havvindmøller...??

Hvor meget god landbrugsjord optages af minivindmøller, som sidder på et hustag...??

Hvor meget god landbrugsjord optages af minivindmøller, som opsættes i de 1000vis af kilometer læbælter, som vi har i det danske landbrug...??

Hvor meget god landbrugsjord optages af vindmøller, som står på strand eller i skov...??


Svaret er, at vindmøller ikke behøver at optage landbrugsjord af betydning, og det er netop een af vindkraftens store forcer.
Det skal man kunne indse om vindmøller, ellers forstår man dem ikke.Men hvor blev den lange negativliste så af om løgne omkring kraftværker, biobrændsel, atomkraftværker osv..??

Den har SDE af underfundige grunde glemt at fremlægge....

Og angående mit spørgsmål om minivindmøller: .... The answer my friend... is blowin' in the wind....
2. SDE vil gerne bidrage til at få den folkelige opbakning til vindmøller tilbage og har forslået at alle støttemidler, der i dag gives som tilskud skal konverteres til investeringsbeviser, så de der betaler også kommer til at eje. Havde det været gjort fra starten kunne danske forbrugere i dag have været ejere af Vestas og samtlige vindmøller i Danmark.Ja, det er jo så nemt at opstille et urealistisk forslag, og kan det ikke gennemføres, så er man bare imod det meste andet.
Det kunne jeg måske acceptere, hvis det var et fantastisk godt og gennemtænkt forslag, men det synes jeg ikke, at det er.

Hvis man skal eje i forhold til, hvad man forbruger, så bliver det de gamle store forbrugere, der ejer mest og dermed får mest magt over vindstrømmen, mens de unge, som sparer, de får intet at skulle have sagt.

Det synes jeg er en udemokratisk måde at gøre det på, og jeg kan ikke se, hvad det skal gavne.

Men lader man hele folket (staten) eje vindmøllerne solidarisk i 10000 år, så kan det, foruden at løse Danmarks pinlige energiproblem, blive et ligeså stort et nationalt stolthedssymbol som H.C. Andersen.

Og meget passende kan SDE sadle om og hjælpe Danmarks vindkraft til at vokse sig til en stor flot svane i stedet for at holde den nede i reden som en grim ælling.


Nej, det er ikke et angreb, det er en opfordring..!   
27-10-2008 10:47
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Du kunne have sparet meget tekst ved bare at svare benægtende på spørgsmålet, om jeg var for streng.


Nu forholder det sig således, at jeg ikke synes, at du er for streng - du er blot enøjet og har taget skyklapper på.

Jakob: Rid du bare din egen lille kæphest!
29-10-2008 11:18
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Invester i vinmøller og blæs på topskatten!

Afskrivningsberettiget investering med god og sikker opsparing
Mols Naturenergi åbner hermed for køb af andele i vindmølleprojektet Naturenergi 9.

Du har muligheden for at foretage en grøn investering, samt en alternativ pensionsopsparing. Investeringen giver et stort skattefradrag på ca. t.DKK 790 i 2008 og ca. t.DKK 375 i 2009.

Et gennemarbejdet projekt i alle detaljer
Vindmølleprojektet omfatter 6 vindmøller fra 2003, som står på lejet jord. Jorden, hvorpå vindmøllerne står, er afsikret i en periode på 25 - 35 år fra vindmøllernes opstart. For at give investor den størst mulige sikkerhed, har Mols Naturenergi fået udarbejdet en juridisk due diligence, som er en grundig gennemgang af samtlige juridiske forhold i projektet.

Formålet med denne juridiske due diligence er at fastslå, at alle nødvendige kontrakter og rettigheder til at drive vindmøllerne foreligger.


Finansiering og opsparing
Projektet forventes finansieret med fordelagtige lån med delvis fast rente. Finansieringen udgør ca. 62% af den samlede projektsum. Resten af finansieringen kommer fra investorindskud, som kan bestå af egne frie midler, lånte midler eller en kombination heraf.

Projektet kan give investor en opsparing ved indskud af egne frie midler på ca. DKK 2.600.000 inkl. eget indskud, som udgør ca. DKK 1.200.000 ved køb af 10%.

Prospektmateriale og yderligere information
Køb af andele foregår efter "først til mølle"-princippet. Er du interesseret kan du kontakte os her .
Du er også velkommen til at kontakte os på enten telefon eller e-mail.


Sådanne investeringer er ikke for vind-energiens skyld, og gavner ikke udbygningen med vindmøller.
29-10-2008 13:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Prisværdigt at du kan finde sådanne ting frem.

Det er jo direkte usmageligt.

Først et gigant fradrag til rigfolk i Whiskybæltet, så mere vindstrøm som er ubrugelig kan produceres så kraftværkerne skal producere mere varme ved ren kedelafbrænding. Hertil et gigant tilskud via PSO til disse nyttesløse projekter.

Hvornår begynder man bare at lave nogle af de fuldt og helt gratis tiltag som kan minimere denne groteske situation, hvor møllestrømmen som er fuldt og helt ubrugelig kunne finde anvendelse?
29-10-2008 22:52
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Prisværdigt at du kan finde sådanne ting frem.


@delphi

Jeg får faktisk mange af sådanne tilbud tilsendt pga. mit civile job.
Ja, jeg finder det også usmageligt, at spekulere i skattefradrag og fortjeneste på bekostning af forbrugerne.
Med det skattetryk vi har i DK er det vel ikke så mærkeligt, at højtlønnede hyrer eksperter i at nedbringe deres skat.
30-10-2008 21:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Med det skattetryk vi har i DK er det vel ikke så mærkeligt, at højtlønnede hyrer eksperter i at nedbringe deres skat.


NU har Danmark i 70 år været banebrydende omkring kølekompressorer som virker ved ammoniak. Danske Sabroe har produceret kølehuskompressorer i mange år, og siden starten i 30'erne og løbende opnået en stærk position på verdensmarkedet for kompressoranlæg og ikke mindst omkring anlæg til køleskibe.

Firmaet har leveret kompressorer i 1000vis til isningsanlæg på mejerier hvor isen har været brugt til at køle mælken når den ankom i store mængder.

Firmaet er i dag opkøbt af amerikanske www.johnsoncontrols.com Netop Johnson Controls vil garanter isningsanlægs præstationsdata firmaet vil garanter en vedligeholdelses kontrakt og vil garanter en etablering, som giver nogle præstationsdata som kan reducerer varmeværkernes varmeproduktion (kostpris)meget betydeligt sammen med vindmøllestrøm. Altså skulle etablerede anlægget ikke kunne det lovede så refunderes anlægssummen og anlægget nedtages for sælger regning.

Projekter ved feks. gartnerier hvor mølle står herved, her er økonomien ekstraordinær god.

Selv de bedste mølleprojekter kan ikke tilnærmelsesvis udvise nogen indtjeningsmuligheder som isningsopstillingerne.

Men det er måske forbigået BMV-typerne med regnestok og Armani jakkesæt for hvem virkeligheden forefindes i et regneark hvor nye talværdier har svært ved at trænge ind, til skade som BMV typernes indtjening og hertil anpartshavernes.
Redigeret d. 30-10-2008 22:06
Deltag aktivt i debatten SDE - Sammensluttede Danske Energiforbrugere:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik