Husk mig
▼ Indhold

Senator: Løgn, korruption, svindel, at etmenneskeskabt CO2-molekyle i 85,800 luftmolekyler kan opvarme at


Senator: Løgn, korruption, svindel, at etmenneskeskabt CO2-molekyle i 85,800 luftmolekyler kan opvarme atmosfæ10-12-2019 18:00
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Den australske senator MalcolmRoberts skærer i nedenstående video (1) CO2-skrønen ud i pap som det, den er: "Løgn, svindel og korruption.
CO2 udgør 0,04% af atmosfæren.
Blandt 85.800 luftmolekyler er der altså 33 CO2-molekyler. Af disse 33 CO2-molekyler stammer de 32 fra naturen (oceanerne) og kun 1 fra menneskelig aktivitet (3).

P.ga. dette ene molekyle, forlanger nu verdens befolkning enorme skatter til bekæmpelse af "menneskeskabt global CO2-opvarmning"!

Den australske regering vil nu fortynde CO2-produktionen fra 1 molekyle CO2 pr. 5.700.000 luftmolekyler til 1 molekyle pr. 1:600,000 luftmolekyler.
Af den grund pålægges en CO2-skat, der beløber sig til 72 milliarder dollars i de første 5 år. Den australske regering selv har indrømmet, at opvarmning kommer før CO2 stigning i atmosfæren. Selv regeringens klimarådgiver indrømmer
at have vildledt regeringen."

CO2-skrønen er næst efter City of Londons globale centralbanker NVOs mest effektive politiske instrument til at plyndre verdens befolkninger. Og den er er det mest effektive instrument til at få befolkningerne selv til at kræve City of Londons Global Governance via sit ekspeditionskontor, FN.
Dette fører til armod og NVO-klimadiktatur i længden.

Vi lever i historiens mest oplyste tidsalder - og dog når dumheden et nyt klimaks. Takket være City of Londons ejerskab af 90% af verdens medier (2)

(1) https://youtu.be/GY_U_F_EfHA
(2) http://www.wakingtimes.com/2015/08/28/the-illusion-of-choice-90-of-american-media-controlled-by-6-corporations
(3) https://ilovemycarbondioxide.com/pdf/Carbon_Dioxide_The_Houdini_of_Gases.pdf
11-12-2019 10:47
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Hej Anders,

Roberts indvending er én (eller to) af de mest klassiske misforståelser, som vi har haft oppe her på siden +1000vis af gange. Det handler om, at han ikke forstår, at a) mere end 99,9% af atmosfærens gasser består af O2 (ilt), N2 (kvælstof), og argon (Ar), og det har slet ingen drivhuseffekt/varmevirkning. Det er de sidste mindre end 0,1% gasser, der giver hele drivhuseffekten på 33 grader, og heraf er CO2 den vigtigste drivhusgas i den tørre atmosfære - så de 0,04% CO2 har en meget større betydning for Jordens temperaturregulering end de 78,2% kvælstof eller 21% ilt. Det lyder muligvis klogt, lige når man hører det, men hans indvending er ligesom at sige til politiet, at "hey, alkohol udgør kun 0,09% af mit blod - det er så lidt, at det umuligt kan have nogen betydning for min evne til at køre bil ifht. de 60% røde blodlegemer!" Den vil Roberts nok ikke have meget held med på vej hjem fra byen efter en glad aften.


b) Dernæst forstår han heller ikke, at nej, mennesket er ansvarlig for omtrent 40% af de ekstra CO2-molekyler i atmosfæren, altså 13 af de 33 i eksemplet. Oceanerne er ikke ansvarlige for ét eneste, for de OPTAGER netto CO2 fra atmosfæren, de afgiver det ikke - tværtimod er de ansvarlige for, at kun halvdelen af vores udslip ender i atmosfæren. (Hvis ikke havene var der, ville vi være ansvarlige for over halvdelen af atmosfærens CO2). Det kan man nemt måle ved at se, at CO2 i havene er steget ligesom i atmosfæren, og at isotopsammensætningen i havenes CO2 har ændret sig i retning af den i fossilt brændstof.

Så det er mao. helt banale misforståelser, som man kan lære i 1. eller 2.G, Malcolm Roberts viderebringer. Sådan er det næsten altid med sammensværgelsesteorier - umiddelbart kan det lyde plausibelt "det var da mærkeligt!", men så snart man sætter sig ned og kigger lidt på nogle grundlæggende kendsgerninger, viser det sig altid at være rent sludder og misforståelser fra folk, der ikke ved, hvad de taler om. Nu videre.
11-12-2019 16:36
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Hej, Christoffer,

Jeg ser i dit indlæg kun ubelagte og filosofiske postulater.

Naturligvis har Roberts ret.

At Co2 er uden betydning for global opvarmning har jeg meget nøje dokumenteret i mine nu 20 indlæg her (incl. kristigenkomst - storpolitik) - f.eks. md dette indlæg https://www.klimadebat.dk/forum/fns-fordrejede-klimapolitik-og-teknokratiets-co2-oekonomi-d12-e3629.php#post_74690

Hvordan kan nogen tro, at de 1-2% af atmosfærens CO2, der stammer fra menneskelig aktivitet (se Sindon & d´Aloe om Houdini gases - henvisn. i ovenstående link) er afgørende for opvarmning, mens de 98% ikke-menneskelig CO2 er ligegyldig?

Hvorfor beskæftiger I jer slet ikke med solaktiviteten -- eller med NASAs fund, at CO2 holder atmosfæren kold mod soleksplosioner - som ellers ville stegeos til aske? https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/22mar_saber/

Hvorfor beskæftiger I jer slet ikke med de chemtrails, som oversår himlen og som indeholder bl.a. svovldioxyd (der er ved at ætse mine terrassefliser op) samt giftigt barium og aluminium i støvform? Jeg ved godt, at DMI og Jesper Theilgård anser dem som tabu - men de lader sig nu ikke afvise.

De udvider sig til cirrhusskyer, der består i timevis. Cirrhus-skyer afviser lidt solar indstråling men tilbageholder endnu mere varmerefleksion til rummet fra jorden.
Jeg kan anbefale at læse Dana Wigington.

CO2-stigning i atmosfæren er en følge af opvarmningen - med hundredårige forsinkelser https://www.geocraft.com/WVFossils/last_400k_yrs.html
Seriøse videnskabsmænd mener, at CO2 frigives fra oceanerne.

F.ø. har der lige været et af de sædvanlige useriøse og ubeviste IPCC postulater om, at den øgede varme optages i dybden af oceanerne - hvilket skulle være grunden til ringe temperaturstigning i de sidste 20 år - men derimod ukorreleret stigning i CO2. Altså må CO2 vel også kunne passere den anden vej!

Til yderligere oplysning og illustration af manglende sammenhæng mellem CO2 og atmosfærisk temperatur kan jeg henvise til prof. Ole Humlums climate4you.com,
Han akkumulerer løbende de førende målestationers fund.

Særligt interessant er hos Humlum at se NOAAs temp.-målinger, der i forbindelse med Pariskonferencen i 2015 pludselig blev opjusteret. Iflg. insider whistleblower John Bates skyldtes denne manipulation et diktat fra præs. Obama for at påvirke forhandlingerne - ikke kun om klimabekæmpelse men især om global governance.

Der var en stor artikel om det i The Daily Mail. Men den blev naturligvis kulet ned, og Bates udtalte, at han var blevet "misforstået".

En ting er sikker: Klimaskrønen er stærkt behæftet med politiske propagandløgne - som fastslået af IPCC formand Rajenda Pachauri, da de nu "glemte" Climategate" svindelnumre var fremme https://timesofindia.indiatimes.com/india/I-am-happy-that-truth-has-come-out-Pachauri/articleshow/6482854.cms.

Efter at Google har indført censur af politisk ukorrekte indlæg, finder man påfaldende få artikler af anden mening end IPCC og klima-guruen Al Gore, hvis hus har 21 gange så stort energiforbrug som et normalt amerikansk hus. Gore, der er verdens første klimamilliardær (handel med CO2-kvoter på Chicagos børs). Gore, der af en engelsk domstol fik erklæret sin klima-propagandafilm "An inconvenient Truth" uegnet til undervisningsbrug pga, 11 grove fejl.

Jeg ser f.ø. i dag at Time har udnævnt AFA/Antifa-aktivisten Greta Thunberg til årets person.
Hidtil er den ære, så vidt jeg husker, kun tilfaldet folk, der har fremmet den nye verdensorden.
Thunberg sejlede f.ø til FNs generaforsamling på en luksus-yacht, som havde tilhørt Edmund de Rothschild - manden, der på 4. Wilderness congress 1987 uden belæg gjorde CO2 til global
opvarmningssynder: Han ville derfor have en World Conservation Bank. For bekæmpelse af CO2 vil koste (vore) penge", sagde han - hør Rothschild fra videoens 28:40 min. markering https://youtu.be/PPE-JqrzSAc .

Sin bank fik Rothschild med underskrift af 179 lande på Rio-konferencen i 1992. Den skal nu stå for overførselen af de 100 mia. dollars, som Europa på Københavnskonferencen i 2009 (USA har meldt fra) årligt forpligtede os til at betale i "klimaafbødningspenge" til Afrikas og Asiens diktatorer.
Videoen stammer fra kongres-deltager og whistleblower George Hunt

Nå, ja. Quem deus vult perdere, prius dementat
Mod ideologi nytter logik intet
12-12-2019 09:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Anders

Mener du ikke co2 indholdet er steget fra 290 ppm fra før industrialiseringen til i dag 410 ppm i atmosfæren. Eller hvordan skal det forstås??
12-12-2019 12:05
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Hej Anders,

med al respekt er problemet, at du tilsyneladende slet ikke forstår kulstofkredsløbet (og det gør D´Aleo heller ikke). Når deres kurve f.eks viser, at CO2 i atmosfæren ikke er steget nær så meget, som vores udledninger skulle tilsige, så er det velkendt og netop fordi, at havene optager halvdelen af vores udslip. Som du kan se, stiger indholdet i havene samtidig med det i atmosfæren:- og vi kan se af kulstofisotopernes sammenhæng (mindre C13 og C14 i havene over tid, som i fossilt kulstof), at stigningen i havene også skyldes afbrænding af fossilt brændstof.

Alt dette er helt ukontroversielle kendsgerninger, der nemt kan måles og er blevet det gennem årtier. Hvis du tror, at dette "ubelagt" eller "filosofisk" tager du objektivt fejl. Der er intet at diskutere.
Så på denne baggrund kan vi med sikkerhed afvise en påstand som denne:

CO2-stigning i atmosfæren er en følge af opvarmningen - med hundredårige forsinkelser https://www.geocraft.com/WVFossils/last_400k_yrs.html
Seriøse videnskabsmænd mener, at CO2 frigives fra oceanerne.


Nej, CO2-stigningen i atmosfæren siden 1750 skyldes for omkring 80-85% vedkommende afbrænding af kul og olie, og 15-20% skovrydning. Og at CO2-stigningen i moderne tid er gået forud for opvarmningen, kan enhver elev i 3. klasse og opefter inkl. du selv nemt se på enhver kurve:- så det er simpelthen fysisk ikke muligt (Din misforståelse bunder i, at CO2 i mellemistiderne ganske rigtigt steg som følge af opvarmningen, fordi den blev frigivet af havene. Men denne sammenhæng eksisterer nu ikke længere, hvilket enhver som sagt kan se. Og hvis den skulle være sand, ville vi da også skulle se, at havenes CO2-indhold samtidig faldt - og i stedet kan vi som ovenfor se, at CO2-stiger BÅDE i have og atmosfære. Så vi ved med sikkerhed, at det ikke forholder sig, som du påstår - og der er heller ikke én eneste seriøs forsker, der påstår noget i den retning).

Men ja, havene afgiver og optager hele tiden CO2 (og andre gasser) i takt med døgnets temperatursvingninger - det ses på grafen her over kulstofkredsløbets puljer:Havene afgiver omkring 90 gigaton C årligt, rådnende planter andre 60 gt, og det er sandt nok, at menneskets udslip på 6-8 gT kun er 3-5% af dette. Men du og D´Aleo glemmer (eller forstår regulært ikke), at havene samtidigt optager 92-94 gT, og plantevæksten andre 60 gT igen. Netto har disse naturlige puljer derfor et underskud - de suger CO2 ud af atmosfæren. Menneskets udslip er rent nettoudslip.

Du skal se det ligesom at opgøre et virksomhedsregnskab: Det afgørende for resultatet er ikke omsætningen, men overskuddet på bundlinien. SAS har en kæmpestor omsætning på milliarder, men giver underskud og bidrager dermed ikke til statens indtjening. Flex VVS omsætter for under 10 millioner, men bidrager alligevel mere til samfundsøkonomien end SAS, fordi den giver overskud.

Så svaret på dit regnestykke/spørgsmål her:

Hvordan kan nogen tro, at de 1-2% af atmosfærens CO2, der stammer fra menneskelig aktivitet (se Sindon & d´Aloe om Houdini gases - henvisn. i ovenstående link) er afgørende for opvarmning, mens de 98% ikke-menneskelig CO2 er ligegyldig?


er det meget enkle, at opgør man nettoudslip fra

plantevækst 60gT ud + 1,5 gT i skovrydning/afbrænding - 60gT ind
have: 90 gT ud - 92/94 gT ind
og menneskelige afbrændinger, 6-8 gT ud

så er nettoresultatet (ud - ind)

plantevækst +1,5 gT
have: -2-4 gT
og menneskelige afbrændinger: +6-8 gT

- så får man, at 100% af stigningen i CO2 skyldes mennesker (plantevækstens 1,5 gT fra skovfældning/afbrænding er også menneskelig aktivitet). Stigningen siden industrialiseringen er på 130 ppm oveni de naturlige 280 ppm, altså 46%. Så dermed har vi også besvaret dit spørgsmål.

Hvis du og D´Aleo nedsatte jer som virksomhedsrådgivere med samme matematiske tilgang til driftsresultater som til kulstofkredsløbet her, ville folk, der fulgte jeres anbefalinger om investeringer, hurtigt gå fallit.
Det er faktisk meget simpelt.
Redigeret d. 12-12-2019 12:13
12-12-2019 15:40
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Hej, Delfi og Christoffer.

Jeg bestrider ikke, at atmosfærens CO2 er steget fra 0,03 til 0,04 %.

Hvad jeg ikke har set, er bevis for, at denne minimale stigning skyldes de 2-3% CO2 fra menneskelig aktivitet.
Jordens geologiske historie viser store svingninger i CO2 og temperatur længe før industrialiseringen - altså af naturlige årsager. For 450 mio. år siden var der 10 gange mere CO2 i atmosfæren end nu - og der var istid.

I jægerstenalderen, ved år = 0 og i Middelalderen var det betydeligere varmere end nu - med lavere menneskeskabt atm. CO2. I jægerstenalderen smeltede is så hurtigt, at vandstanden steg kraftigt - store landområder blev til hav. Således opstod Østersøen og skilte os fra Tyskland og Skåne.

De førende målestationer fusker med tallene - men korrelation mellem atm. CO2 og atm. temp. ses ikke (climate4you.com)'

Indtil chemtrails og solaktivitetens rolle for den beskedne globale opvarmning på 0,8 - 0,9 grad på vores vej ud af den katastrofale lille istid 1500 - 1850 er modbevist (I beskæftiger jer jo ikke med dem), indtil der foreligger fysiske (f.eks. i laboratoret) beviser for at 1 molekyle CO2 blandet med 85.800 andre atm molekyler faktisk afstedkommer opvarmning, vil jeg betragte f.eks. Christoffers udredning som sindrig bortforklaring af processerne i et meget komplekst system, der bl.a. også omfatter CO2s rolle som skjold mod ophedning fra soleksplosionerne.

Det er det absurde i klimadebatten: Den baserer på meget forsimplede - oven i købet indrømmede fuskede teorier (se Climate gate og Rajendra Pachauris indrømmelser).

Mere har jeg ikke til dette emne
God diskussionslyst.

Venlig hilsen

Anders
12-12-2019 20:51
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Hej Anders,

så længe du diskuterer som en zombie/båndoptager ved bare at gentage allerede længst modbeviste/forkerte påstande uanfægtet af argumenter eller kendsgerninger, afskærer du dig i hvert fald fra at lære noget.


Igen: Det er ikke 2-3%, men +40% menneskeskabt CO2 i atmosfæren; og det er heller ikke 1 molekyle blandet med 85.800; de 85.700 af dine "85.800 molekyler" har ingen varmevirkning. CO2 er de sidste 33 ud af 100, og af dem er de menneskeskabte de 13, omkring 40%. Dette er helt objektive kendsgerninger, som vi har vidst besked med i 40-50 år, og enhver, der siger andet, har ganske enkelt ikke forstået banale detaljer om kulstofkredsløbet.

Beviserne for, at vi ved, at det skyldes menneskelige udslip, er, at isotopsammensætningen i CO2 i atmosfæren og havene har ændret sig i retning af den, der er i fossile brændstoffer (mindre C13 og næsten intet C14).

Skulle den øgede CO2 i atmosfæren være kommet fra havene, skulle vi i stedet have set en stigning i C13 (havene indeholder relativt mere C13) og et uændret C14-indhold. Skulle det komme fra døde planter, skulle det have lidt mindre C13 og et uændret C14-indhold. Det, vi ser - mindre af begge disse isotoper - kan kun forklares ved fossile brændstoffer - og disse kan igen kun skyldes menneskelige udslip, da der ikke er andre end os, der brænder dem af.

Jeg kan lige igen citere et gammelt indlæg:

Hvis man derudover vil have et mere teknisk, direkte bevis, så ved vi, at kulstof har tre isotoper, C12, C13 og C14. De to første er stabile, mens C14 er radioaktivt og henfalder med en halveringstid på ca. 5700 år. C14 gendannes dog samtidig fra nitrogen i den øverste atmosfære ved en kernespaltningsreaktion drevet af kosmisk stråling, så mængden holdes konstant.

De fordeler sig i den samlede mængde af alt kulstof i systemet på ca. 99% C12, ca. 1% C13 - og så 1/10^12 C14, eller 0,00000000001%. Men denne generelle procentvise sammensætning af disse isotoper er ikke den samme i alle miljøer: Levende organismer stopper med at indtage C14, når de dør - det er baggrunden for kulstof14-prøven, at man ud fra henfaldstiden kan beregne, hvornår noget døde. Men det kan man kun indtil en overgrænse på ca. 50.000 år, for derefter er der for lidt C14 tilbage (under 0,4% af det oprindelige efter små 10 halveringer) til, at metoden er sikker.

Fossilt brændstof er mange millioner år gammelt, så der er stort set intet C14 tilbage i det. Derimod er fordelingen i det levende og nyligt afdøde organiske materiale både til lands og til vands ca. som i atmosfæren.

Derudover gælder det, at planter foretrækker den lettere isotop C12 fremfor C13 i deres fotosyntese. Det betyder, at alt biologisk materiale indholder mindre end 1% C13, og mere end 99% C12 (og det gælder også fossilt brændstof, der jo er døde dyr, hvis kulstof igen til syvende og sidst stammer fra datidens plantevækst). Til gengæld betyder det også, at havene kommer til at indeholde mere end 1% frit C13 (og tilsvarende mindre end 99% C12), fordi planteplanktonet selektivt fjerner mere C12 fra havet i fotosyntesen.

Der er 3 teoretisk mulige kilder til CO2-stigning i atmosfæren: undergrunden(vores udslip), biosfæren/plantevæksten samt havene. På baggrund af vores viden om isotopsammensætningen kan vi derfor klart sige, hvordan forholdet mellem de 3 isotoper i den stigende atmosfæriske CO2 skal være, alt efter hvilken af disse 3 kilder, der skal passe som årsag til stigningen:

Hvis det var havene, der afgiver CO2 netto til atmosfæren, skulle vi se en relativ stigning i atmosfærisk C13, men ingen ændring i C14.

Hvis det var biosfæren, skulle vi se et relativt fald i C13 i atmosfæren, men stadig heller ingen ændring i C14.

Og hvis det er fossile brændstoffer, skulle vi se et relativt fald i både C13 og C14.

Og atmosfærens relative C13-mængde falder:ligesom C14-mængden også gør:(Den store pludselige C14-stigning i 50erne skyldes atomprøvesprængninger, der ligesom kosmisk stråling lavede kernespaltningsreaktioner og dannede nyt radioaktivt C14 i relativt enorme mængder. Læg mærke til, at C14 faldt kontinuerligt både i 1900-tallets første halvdel, og efter man holdt op med at lave prøvesprængninger i den helt store stil.)

Man kan læse atmosfærekemiker Jan Schlörers redegørelse her for endnu mere uddybning.

Bundlinjen er, at der nok er mange ting omkring klimaet, hvor der er betydelig usikkerhed - men at CO2-stigningen er 100% menneskeskabt, er ikke én af dem. De væsentligste forhold mht. puljer og processers nettobidrag kan måles ganske præcist - og alle enkeltelementer passer noget nær 100% på det forudsagte.


Alt det der med, at der før i tiden er sket klimaændringer, er helt sandt - men hvad er det bevis for? Bygninger er styrtet sammen af sig selv før også uden terrorister har fløjet fly ind i dem, så hvorfor skulle "terrorangrebet i 2001" ikke bare være helt naturligt?


Vi ved, at solaktiviteten har været konstant siden ca. 1950, så det kan ikke forklare opvarmningen siden dengang. Derimod er der en fin korrelation med CO2, modsat af, hvad du tror:- så det er ret effektivt modbevist.

Der er næsten ingen forskel på de samlede rå temperaturserier og de justerede (som du kalder "fuskede") - så hvis de førende målestationer fusker med tallene, må de være nogle meget talentløse fuskere:
Det er i øvrigt meget nemt at bevise i laboratoriet, at 40% ekstra CO2 (13 ud af 33) faktisk afstedkommer opvarmning blandet med 85.800 andre molekyler (hvoraf de 85.700 ingen effekt har, husker du nok?).

Alt dette her kan man lære i gymnasiet, og det er noget, man grundlæggende har vidst helt siden 1800-tallet. Ironisk nok mente ophavsmanden, Svante Arrhenius, endda, at mere opvarmning ville være en rigtig god ting. Så hvordan eller hvorfor han skulle have fusket med noget, er mig ret uklart.


P.S. CO2 har mange egenskaber, men at beskytte mod solstorme er ikke én af dem. Og hvor børn, der tror på Julemanden, kan være meget søde, bør
voksne, der tror på chemtrails, nok overveje at købe sig en sølvpapirshat i høj kvalitet.
)


Redigeret d. 12-12-2019 20:55
12-12-2019 22:40
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
@ Christoffer

Ak, ja.

Når argumenterne slipper op, er det en gammel taktik at fremsætte en masse teoretisk i regelen irrelevant matematik og kurver, som kan imponere og forvirre læseren - for så at slutte af med at latterliggøre modstanderen.

Den taktik kaldes kognitiv dissonans - og er netop NVOs daglige værktøj til hjernevask af os i medierne.

Du skriver: "Beviserne for, at vi ved, at det skyldes menneskelige udslip, er, at isotopsammensætningen i CO2 i atmosfæren og havene har ændret sig i retning af den, der er i fossile brændstoffer (mindre C13 og næsten intet C14).

Skulle den øgede CO2 i atmosfæren være kommet fra havene, skulle vi i stedet have set en stigning i C13 (havene indeholder relativt mere C13) og et uændret C14-indhold. Skulle det komme fra døde planter, skulle det have lidt mindre C13 og et uændret C14-indhold. Det, vi ser - mindre af begge disse isotoper - kan kun forklares ved fossile brændstoffer - og disse kan igen kun skyldes menneskelige udslip, da der ikke er andre end os, der brænder dem af".

Er dette kryptiske og ubelagte postulat noget, du har fra videnskabens parnas, IPCCs Climategate eller sågar din egen fiosofiske kundskabsbrønd? I hvert fald tvivler jeg på, at det er kendt af læserne.

Dette må hensætte enhver læser i forvirring.

Ian Stewarts video-forsøg består i indslusning af store mængder CO2 direkte fra en gasflaske og har intet at gøre med bevis for, at det uendeligt ringe CO2-bidrag fra menneskelig aktivitet skulle give opvarmning af atmosfæren - hvad den iflg resultaterne fra verdens målestationer heller ikke gør (climate4you). Stewarts ikke-kvantiterede BBC-forsøg kvæler simpelt hen flammen

For den ideologisk indoktrinerede er alting simpelt: At gøre CO2 i mikromængder til synderen i et komplekst system, der oven i købet er påvirket at CHEMTRAILS https://www.youtube.com/watch?v=JN8sGZEb3kc og vekslende solaktivitet kan kun betegnes som ideologisk propaganda.

Geoengineering/ chemtrails er et middel i USAs Navy og Airforce´s program "Weather as a Force Multiplier. Owning the Weather by 2025" https://www.slideshare.net/Verderkijker/owning-the-weather.
Chemtrails er forudsætningen for USAs, Ruslands og Kinas klimavåben, HAARP, som du jo heller ikke besjæftiger dig med https://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program.

Og når du ikke beskæftiger dig med det, fordi det går på tværs af din religion, må alle, der kender til disse forhold naturligvis være zombier.
For din viden, der er ideologisk begrænset, gør dig blind

At afvise NASAs fund af, at CO2 blokerer for kogende varme ved soleksplosioner kræver et meget kvalificeret modbevis https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/22mar_saber/

Glæd dig: Du får ikke flere kommentarer til dine pseudovidenskabelige fornærmelser

Anders
13-12-2019 01:12
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg håber oprigtigt, at du er godt beskyttet mod chemtrails, UFOer og Illuminati i din topsikrede kælder.
Deltag aktivt i debatten Senator: Løgn, korruption, svindel, at etmenneskeskabt CO2-molekyle i 85,800 luftmolekyler kan opvarme at:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Den Store Løgn268718-04-2024 14:57
Svindel SMS - Videresendes til Politiet.?129-03-2024 10:42
Den større løgn3119-09-2023 07:49
Svindel med data527-10-2019 01:27
Politiker løgn2902-09-2018 21:19
NyhederDato
Korruption truer klimafinansiering04-05-2011 13:02
CO2-kvotehandel stoppet på grund af svindel25-01-2011 09:02
Svindel med drivhusgasser14-12-2009 08:54
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik