Husk mig
▼ Indhold

Seneste avisartikler om klimadebattenSide 7 af 19<<<56789>>>
24-01-2014 21:21
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://jyllands-posten.dk/indland/trafik/ECE6431925/se-klodens-temperatur-fra-1951-til-i-dag/

Se klodens temperatur fra 1951 til i dag
NASA har offentliggjort en animation, som viser klodens temperaturudvikling siden 1951.

De fleste er enige om, at den globale opvarmning er menneskeskabt.

Nu har den amerikanske rumfartsorganisation NASA offentliggjort en animationsvideo, som i tydelige farveforandringer viser udviklingen siden 1951.

Beregningerne viser, at 2010 var det varmeste år nogensinde målt.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
27-01-2014 09:45
John Niclasen
★★★★★
(6424)
Solen taber kræfter: Lille istid kan ramme jorden om få år

"Klimaekspert og professor i meteorologi ved Niels Bohr Instituttet, Eigil Kaas, er heller ikke så bekymret for, hvad en ny 'lille istid' kan føre med sig. Faktisk kan det vise sig at være et plus, hvis vi får en afkøling på måske en halv grad, som forskerne spår, at en 'lille istid' måske kan medføre. Det vil nemlig kunne udligne noget af den globale opvarmning. FNs klimaforskere har i deres seneste rapport anslået, at klodens temperatur kan stige op mod 4,8 grader inden slutningen af dette århundrede, som følge af bl.a. den menneskeskabte CO-forurening."

Læste jeg rigtigt?
27-01-2014 10:35
Morten Riber
★★★★★
(2298)
"CO-forurening" må jo bare være en tastfejl, det er godt nok utroligt at omtale noget som man spår kan give et temperaturfald på en halv grad, som en ny lille istid. Jeg vil betragte det som et symptom på den sygdom som mange er enig i at klimavidenskaben lider af
27-01-2014 10:38
John Niclasen
★★★★★
(6424)
"CO-forurening" må jo bare være en tastfejl

Tja, men det er en ret interessant én af slagsen. Måske der skulle have stået "CO2-gødning"?

Men 2 dårlige giver jo 1 god. Kulilte (CO) kan vist med rimelighed betegnes som forurening. Kultveilte (CO2) er planteføde.
27-01-2014 10:52
Morten Riber
★★★★★
(2298)
John Niclasen skrev:
Måske der skulle have stået "CO2-gødning"?


*GG* Næppe! Der er desværre ingen tegn på at patienten pludselig skulle være blevet rask
28-01-2014 15:01
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/stort-energitab-ved-fremstille-traepiller-165888

Stort energitab ved at fremstille træpillerForarbejdning af biomasse til træpiller bruger så meget energi, at det svarer til 20 pct. af energiindholdet i træet.

At få fremstillet og transporteret de 1,3 millioner ton træpiller, som i dag fyres ind i danske kraftværker, kræver energi i så store mængder, at det svarer til en femtedel af energiindholdet i de færdige træpiller.

Pr. ton træpiller udgør energiforbruget således 3,5 GJ - ligeligt fordelt på varmen, der bruges til tørring, og el til at presse træet til piller.

Samlet udgør alene energiforbruget til at forarbejde træ til træpiller, der fyres af i Danmark i øjeblikket, 10,8 petajoule, eller lige så meget som det samlede nettoenergiforbrug i detailhandlen herhjemme. Og frem mod 2020 forventes det årlige forbrug af træpiller at vokse til 4,5 mio. ton.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
04-02-2014 21:21
John Niclasen
★★★★★
(6424)
Weekendavisen, Idéer uge 5, 2014: Og verdensvejret ... af Jens Olaf Pepke Pedersen

Udpluk:

"Dermed er det globale billede uændret i den forstand, at opvarmningen nu på 15. år har holdt pause, men til gengæld er standset på et højt niveau i forhold til de foregående 150 år. Det første årti efter år 2000 er således varmere end alle de foregående årtier, vi har målinger for."

Rigtigt, når man kun ser på målinger med termometer, og accepterer det uldne begreb "global temperatur". Ser man desuden på iskerner, målinger fra sedimenter i havbunden m.v., så har der ofte været et varmere klima i tidligere tider.

På trods af storme og tyfoner i 2013, er billedet alligevel: "FN's eget klimapanel har dog ikke kunnet finde nogen tendens til, at der er kommet flere tropiske storme i løbet af det seneste århundrede."

"Voldsom regn i Sudan skabte også store oversvømmelser, men ikke større opmærksomhed, selvom over 300.000 mennesker måtte forlade deres hjem."

"Til gengæld er der ikke meget at berette om orkansæsonen i Atlanterhavet, der derfor blev usædvanlig på grund af det færreste antal orkaner i mere end 30 år og uden en eneste større orkan. Antallet af tornadoer i USA er ikke endeligt opgjort, men ser også ud til at ende på det laveste niveau i årtier."

"I Arktis voksede havisen igen noget i forhold til 2012, men tendensen er dog stadig nedadgående. Imens er isen omkring Antarktis voksende og satte en ny rekord for den største udbredelse, siden målingerne startede i 1979. Inde på kontinentet i nærheden af Dome Argus målte en NASA-satellit den 31. juli en temperatur på minus 93 grader, hvilket er flere grader lavere end den hidtil laveste målte temperatur på kloden fra 1983 på den russiske Vostok-station i nærheden."

"I atmosfæren passerede CO2-koncentrationen sidste år den symbolske grænse på 400 milliontedele, og det tal vil fortsætte med at stige fremover, for også den globale CO2-udledning satte ny rekord i 2013."

"CO2-emissionerne falder i USA og EU, men til gengæld fortsat stiger voldsomt i Kina og Indien, hvor alene den årlige stigning i de to landes udledninger svarer til Tysklands samlede årlige udledning. Det er kun syv år siden, at Kina passerede USA som verdens største CO2-udleder, og i dag udsender landet mere CO2 end USA, Canada og EU-landene tilsammen."

"At temperaturen på trods af de store CO2-udledninger ikke er steget de seneste 15-16 år er derfor et af de store mysterier i klimaforskningen", forstå det hvem som kan.

"Alt i alt så har vejret som sædvanlig været usædvanligt mange steder, men globalt set ser der ikke ud til at være ændringer i forekomsten af ekstreme klimafænomener som storme, tornadoer, tørke eller ekstreme regnvejr."

Det næste, synes jeg, er ret spøjst:

"Det er næppe sandsynligt, at den globale temperatur bliver ved med at holde sig konstant, så i de kommende fem-ti år bliver det interessant at se, om den stiger eller falder."

Formuleringen og indholdet viser, at klimavidenskaben er i sin barndom. Og det koster knapper, at det er lykkedes så mange aktivister at overbevise vestlige regeringer om andet!
04-02-2014 22:21
leerhoej
☆☆☆☆☆
(1)
https://www.surveymonkey.com/s/JQ36TKQ
RE: Gentagelse grundet spam05-02-2014 09:13
John Niclasen
★★★★★
(6424)
Weekendavisen, Idéer uge 5, 2014: Og verdensvejret ... af Jens Olaf Pepke Pedersen

Udpluk:

"Dermed er det globale billede uændret i den forstand, at opvarmningen nu på 15. år har holdt pause, men til gengæld er standset på et højt niveau i forhold til de foregående 150 år. Det første årti efter år 2000 er således varmere end alle de foregående årtier, vi har målinger for."

Rigtigt, når man kun ser på målinger med termometer, og accepterer det uldne begreb "global temperatur". Ser man desuden på iskerner, målinger fra sedimenter i havbunden m.v., så har der ofte været et varmere klima i tidligere tider.

På trods af storme og tyfoner i 2013, er billedet alligevel: "FN's eget klimapanel har dog ikke kunnet finde nogen tendens til, at der er kommet flere tropiske storme i løbet af det seneste århundrede."

"Voldsom regn i Sudan skabte også store oversvømmelser, men ikke større opmærksomhed, selvom over 300.000 mennesker måtte forlade deres hjem."

"Til gengæld er der ikke meget at berette om orkansæsonen i Atlanterhavet, der derfor blev usædvanlig på grund af det færreste antal orkaner i mere end 30 år og uden en eneste større orkan. Antallet af tornadoer i USA er ikke endeligt opgjort, men ser også ud til at ende på det laveste niveau i årtier."

"I Arktis voksede havisen igen noget i forhold til 2012, men tendensen er dog stadig nedadgående. Imens er isen omkring Antarktis voksende og satte en ny rekord for den største udbredelse, siden målingerne startede i 1979. Inde på kontinentet i nærheden af Dome Argus målte en NASA-satellit den 31. juli en temperatur på minus 93 grader, hvilket er flere grader lavere end den hidtil laveste målte temperatur på kloden fra 1983 på den russiske Vostok-station i nærheden."

"I atmosfæren passerede CO2-koncentrationen sidste år den symbolske grænse på 400 milliontedele, og det tal vil fortsætte med at stige fremover, for også den globale CO2-udledning satte ny rekord i 2013."

"CO2-emissionerne falder i USA og EU, men til gengæld fortsat stiger voldsomt i Kina og Indien, hvor alene den årlige stigning i de to landes udledninger svarer til Tysklands samlede årlige udledning. Det er kun syv år siden, at Kina passerede USA som verdens største CO2-udleder, og i dag udsender landet mere CO2 end USA, Canada og EU-landene tilsammen."

"At temperaturen på trods af de store CO2-udledninger ikke er steget de seneste 15-16 år er derfor et af de store mysterier i klimaforskningen", forstå det hvem som kan.

"Alt i alt så har vejret som sædvanlig været usædvanligt mange steder, men globalt set ser der ikke ud til at være ændringer i forekomsten af ekstreme klimafænomener som storme, tornadoer, tørke eller ekstreme regnvejr."

Det næste, synes jeg, er ret spøjst:

"Det er næppe sandsynligt, at den globale temperatur bliver ved med at holde sig konstant, så i de kommende fem-ti år bliver det interessant at se, om den stiger eller falder."

Formuleringen og indholdet viser, at klimavidenskaben er i sin barndom. Og det koster knapper, at det er lykkedes så mange aktivister at overbevise vestlige regeringer om andet!
05-02-2014 10:41
Kosmos
★★★★★
(5371)
I Arktis voksede havisen igen noget i forhold til 2012, men tendensen er dog stadig nedadgående

- nyt fra ESA:

16 December 2013

Measurements from ESA's CryoSat satellite show that the volume of Arctic sea ice has significantly increased this autumn.

The volume of ice measured this autumn is about 50% higher compared to last year.

In October 2013, CryoSat measured about 9000 cubic km of sea ice – a notable increase compared to 6000 cubic km in October 2012...
05-02-2014 15:16
John Niclasen
★★★★★
(6424)
Measurements from ESA's CryoSat satellite show that the volume of Arctic sea ice has significantly increased this autumn.

Jeg kommer til at tænke på et argument, der var meget oppe for nogle år siden, at det var gammel is, der smeltede i Arktis, f.eks. i denne artikel: Mængden af havis når bundrekord i Arktis, hvor der står:

En anden følge af udviklingen er, at der bliver mindre og mindre gammel is i Arktis, fordi den ganske enkelt smelter væk om sommeren. Satellitbilleder afslører, at havisen i Arktis bliver yngre og yngre og mere og mere tynd.

Lige så hurtigt, som tyk gammel is kan smelte væk, lige så hurtigt kan ny tyk is dannes, hvis vejret (eller klimaet om man vil) skifter.

Jeg føler trang til at rette noget, jeg skrev ovenfor. Jeg skrev:

Rigtigt, når man kun ser på målinger med termometer, og accepterer det uldne begreb "global temperatur". Ser man desuden på iskerner, målinger fra sedimenter i havbunden m.v., så har der ofte været et varmere klima i tidligere tider.

Det er ikke præcist nok. En af metoderne til at måle temperaturen i tidligere tider i iskerner er faktisk med meget præcise termometre, man sænker ned i borehullet. Jørgen Peder Steffensen beskriver teknikken i videoen We Are Living In Cold Times fra 00:48 henne. Så faktisk, når man mødes med argumentet, at det sidste årti er det varmeste, vi har målt (med termometre), så er det forkert. Man kan henvise til denne teknik med termometre og argumentere for, at vi har målt årtier (også med termometre) i tidligere tider, der var varmere end det seneste årti.

Jeg ved godt, at man mener direkte målinger med termometre gennem årene, når dette argument bliver brugt, men det er så lamt et argument, at man med god ro kan benytte dette modargument, jeg beskriver.

Vi har de seneste år set, at havisen er skrumpet omkring Nordpolen, mens den er vokset omkring Sydpolen. Jeg husker at have set en video med iskerne forskere, der beskriver, at de kan se sådanne skift mellem nord og syd i iskernerne, når de sammenligner iskerner fra Grønland med dem fra Antarktis. Men jeg kan ikke finde denne video, så hvis nogen ved, hvilken jeg taler om, så er jeg lydhør!
Redigeret d. 05-02-2014 15:23
05-02-2014 20:15
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
CNSnews: "Climate Scientist Who Got It Right Predicts 20 More Years of Global Cooling"

Uddrag:

Dr. Don Easterbrook – a climate scientist and glacier expert from Washington State who correctly predicted back in 2000 that the Earth was entering a cooling phase – says to expect colder temperatures for at least the next two decades.

"For the next 20 years, I predict global cooling of about 3/10ths of a degree Fahrenheit, as opposed to the one-degree warming predicted by the IPCC," said Easterbrook, professor emeritus of geology at Western Washington University.

"How does it feel to have been right?" CNSNews.com asked Easterbrook.

"To be really truthful, it's wonderful. There's nothing that makes you feel better than to be right and be able to say, 'I told you so,'" replied Easterbrook, who was also an official reviewer of the IPCC reports. "But I'm not gloating about it because it's not good news. It's bad news.

"And in many respects, I hope that I'm wrong. And the reason I hope that I'm wrong is because it's going to cost several million people their lives if I'm right. In Third World countries where food and water are a problem right now, it's going to get worse. Cold is way worse for humanity than warm is."
05-02-2014 20:25
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
John Niclasen skrev:
Vi har de seneste år set, at havisen er skrumpet omkring Nordpolen, mens den er vokset omkring Sydpolen.


skyldes dette ikke månens bane?


21-02-2014 03:18
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
The Wall Street Journal: "McNider and Christy: Why Kerry Is Flat Wrong on Climate Change"

Uddrag:
"Most of us who are skeptical about the dangers of climate change actually embrace many of the facts that people like Bill Nye, the ubiquitous TV "science guy," say we ignore. The two fundamental facts are that carbon-dioxide levels in the atmosphere have increased due to the burning of fossil fuels, and carbon dioxide in the atmosphere is a greenhouse gas, trapping heat before it can escape into space.

What is not a known fact is by how much the Earth's atmosphere will warm in response to this added carbon dioxide. The warming numbers most commonly advanced are created by climate computer models built almost entirely by scientists who believe in catastrophic global warming. The rate of warming forecast by these models depends on many assumptions and engineering to replicate a complex world in tractable terms, such as how water vapor and clouds will react to the direct heat added by carbon dioxide or the rate of heat uptake, or absorption, by the oceans.
"

26-02-2014 06:11
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.jyllands-posten.dk/premium/indblik/International/ECE6508858/fremtidens-klimavenlige-by-ligger-i-oerkenen/

Fremtidens klimavenlige by ligger i ørkenen

International 23.02.14 kl. 03:00


Masdar City midt i Den Arabiske Ørken er verdens måske mest miljø- og klimavenlige by. Her er ingen almindelige biler, ingen udledning af CO2, og nedkøling fra ørkensolen sker med naturens egne kræfter. Forskere mener, at verden kan lære meget af, hvordan araberne tackler klimaudfordringerne.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
03-03-2014 05:00
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/ECE6528747/energiminister-er-klar-til-at-skrotte-dyre-havmoeller/

Det er i det lys, at den nye klima- og energiminister forsikrer, at han om nødvendigt er klar til at opgive de kommende to havmølleparker Horns Rev 3 og Kriegers Flak, der samlet er på 1.000 MW.


Det er min klare målsætning, at kommende havmølleparker skal betydeligt ned i pris.
Rasmus Helveg Petersen (R), klima- og energiminister


Er du ligefrem villig til at tage parkerne af bordet, hvis strømprisen er for høj?

»Ja, selvfølgelig,« lyder det uden omsvøb fra Rasmus Helveg Petersen.

Dermed imødekommer ministeren krav fra bl.a. Dansk Folkeparti, der allerede har været ude med meldingen om, at havmølleparker kan købes for dyrt.

»Vi er helt på det rene med måske at opgive de havmølleparker,« fastslog klima- og energiordfører Mikkel Dencker (DF) forleden.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
08-03-2014 11:01
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
America has a new weapon to use against Russia – the E-Bomb:

"The US's energy power, a product of the shale revolution, is what the Kremlin fears most - in future Vladimir Putin will have to be more careful.

the shale bonanza has sent American crude output soaring by 60 per cent, taking the country into a thoroughly unexpected era of energy abundance. Its gas prices have fallen by two thirds; factories and jobs are flooding back to former rust belt states. By the end of this decade, America will be exporting more energy than it imports."
16-03-2014 03:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.discovery.dk/tv-oversigt/discovery-science/?type=series&channel_code=SCEU-D&series_id=135698

Grønt lys for fremtiden

Nul spild

50 minutter - Se de nyeste opfindelser inden for affalds- og genbrugsteknologi. Fra skraldepladsen til laboratoriet - se hvorfor affald er ved at blive den hotteste videnskabelige trend.


Seværdige og tankevækkende udsendelser.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
16-03-2014 11:35
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
http://www.discovery.dk/tv-oversigt/discovery-science/?type=series&channel_code=SCEU-D&series_id=135698

Grønt lys for fremtiden

Nul spild

50 minutter - Se de nyeste opfindelser inden for affalds- og genbrugsteknologi. Fra skraldepladsen til laboratoriet - se hvorfor affald er ved at blive den hotteste videnskabelige trend.


Seværdige og tankevækkende udsendelser.


Der er mangel på affald i Danmark16-03-2014 17:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der er mangel på affald i Danmark


JA når vi har tømt Europas affaldsspande så flyves affaldet ind fra USA for at holde gang i de energieffektive og co2-neutrale energisystemer i Danmark.

I 2012 Importeres hele 600.000 ton affald, for at blive brændt af til fjernvarme.
16-03-2014 17:26
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
kulden-varmen skrev:
Boe Carslund-Sørensen skrev:
http://www.discovery.dk/tv-oversigt/discovery-science/?type=series&channel_code=SCEU-D&series_id=135698

Grønt lys for fremtiden

Nul spild

50 minutter - Se de nyeste opfindelser inden for affalds- og genbrugsteknologi. Fra skraldepladsen til laboratoriet - se hvorfor affald er ved at blive den hotteste videnskabelige trend.


Seværdige og tankevækkende udsendelser.


Der er mangel på affald i Danmark


Kulden-varmen

Nej, der er ikke mangel på affald i Danmark, der er mangel brændsler.

"Affald" skal genbruges ikke brændes af.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
17-03-2014 17:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.euroheat.org/Heat-Roadmap-Europe-165.aspx

Måske værd at bruge tid på at læse


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
21-03-2014 12:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/danmark-ikke-laengere-selvforsynende-energi


Danmark ikke længere selvforsynende med energi

For første gang siden 1996 importerer Danmark mere energi, end vi eksporterer. Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2013, som også viser en fortsat stigning i anvendelsen af vedvarende energi.


http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2014/hovedtal_foreloebig_statistik2013.pdf


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
25-03-2014 21:17
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/newton/ECE6579592/gletsjere-overhaler-klimamodeller/

Tre gletsjere i det nordøstlige Grønland mister nu pludselig 20 mia. tons is om året. Det svarer omtrent til 20 terninger, der er en km på hver led. Forskere har altid anset disse gletsjere for stabile, men så blev bundvandet i deres fjorde en grad varmere i et par måneder, mens sommerluften også var lidt varmere end normalt. Et par måneder senere var det varme vand væk, men isen strømmer i dag otte år senere stadig ekstremt hastigt ud i havet. Forskerne forudser, at det vil fortsætte i mange år.

Denne løbske isstrøm er ikke den eneste overraskelse, som det varmere klima giver. Men den illustrerer, at selv om klimamodeller og ismodeller er rimelig nøjagtige og tager højde for meget, så mangler der detaljer, som kan gøre dem præcise. For modellerne fokuserer på Jordens klima og hele indlandsisen, men detaljer som den præcise form af enhver fjord, den præcise temperatur i dens vand og mange andre småting har stor betydning for, hvad der sker lokalt. De er ikke med i modellerne.


Selv små afvigelser fra klimamodellerne kan få store konsekvenser for mange mennesker. F.eks. kan afsmeltningen fra en enkelt meget aktiv gletsjer i Grønland hæve havspejlet med mange centimeter så langt borte som ved Sidney på den anden side af Jorden. Modellerne kan måske også overse, at isen på Antarktis snart vil strømme i havet med en højere hastighed. Derfor er det vigtigt, at modellerne bliver mere nøjagtige.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
25-03-2014 22:27
Kosmos
★★★★★
(5371)
Denne løbske isstrøm er ikke den eneste overraskelse, som det varmere klima giver. Men den illustrerer, at selv om klimamodeller og ismodeller er rimelig nøjagtige og tager højde for meget, så mangler der detaljer, som kan gøre dem præcise...

- 'Jyllandspesten' angiver (tilsyneladende) ingen kilde, men mon ikke det skulle være samme 'Nature' artikel, der behandles her(?).
28-03-2014 09:25
Kosmos
★★★★★
(5371)
Den forestående udgivelse af IPCCs AR5-WGII (om virkninger af klimaændringer) omtales af Matt Ridley i Wall Street Journal.

Om 'klimafølsomhed' står der:

The IPCC's September 2013 report abandoned any attempt to estimate the most likely "sensitivity" of the climate to a doubling of atmospheric carbon dioxide. The explanation, buried in a technical summary not published until January, is that "estimates derived from observed climate change tend to best fit the observed surface and ocean warming for [sensitivity] values in the lower part of the likely range." Translation: The data suggest we probably face less warming than the models indicate, but we would rather not say so.
(min kursivering)

Læs hele artiklen!

Redigeret d. 28-03-2014 09:27
28-03-2014 11:18
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/international/ECE6594278/mindre-mad-mindre-vand-flere-flygtninge/

Mindre mad, mindre vand, flere flygtninge

Klimarapport: I årevis har eksperter talt om udsigten til global opvarmning. Den kommende rapport fra FN's klimapanel, IPCC, kommer med en række bud på, hvad det vil betyde, at temperaturen stiger med to-tre grader eller mere.


Klimaforskerne er ret sikre på, at det stigende antal hedebølger kombineret med mindre nedbør især om sommeren vil få en alvorlig negativ effekt på verdens fødevareproduktion. Hertil kommer risikoen for voldsomme skovbrande, som dem der ramte Rusland i 2010.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
29-03-2014 11:50
Kosmos
★★★★★
(5371)
Den forestående udgivelse af IPCCs AR5-WGII (om virkninger af klimaændringer) omtales af Matt Ridley i Wall Street Journal

- disse betragtninger introducerer bla. det interessante begreb 'pachaurisering'!
29-03-2014 12:02
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Professor Richard Tol beder om at få sit navn slettet fra resumé af IPCC-rapport.

Prof Tol, the lead co-ordinating author of the report's chapter on economics, was involved in drafting the summary for policymakers – the key document that goes to governments and scientists. But he has now asked for his name to be removed from the document.


http://www.dailymail.co.uk/news/article-2589424/UK-professor-refuses-apocalyptic-UN-climate-change-survey.html#ixzz2xLehx0zn
31-03-2014 03:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.sn.dk/verden/fn-klimaforandringer-truer-milliarder-af-mennesker/artikel/397399


FN: Klimaforandringer truer milliarder af mennesker

Risikoen for konflikter stiger på grund af global opvarmning, lyder det blandt andet fra FN's klimapanel.

Et stigende CO2-udslip vil forstærke risikoen for konflikt, hungersnød, oversvømmelser og flygtningekriser i dette århundrede, advarer FN's klimaeksperter i en ny rapport om klimaforandringernes konsekvenser.

Hvis ikke der bliver handlet, vil klimaforandringerne samtidig koste billioner af kroner blandt andet på grund af ødelæggelse af ejendomme og økosystemer, lyder det fra klimapanelet IPCC.


http://www.sn.dk/danmark/klimaekspert-mindre-mad-naar-verden-bliver-varmere/artikel/397401


Klimaekspert: Mindre mad når verden bliver varmere

En af konsekvenserne ved klimaforandringer er et lavere udbytte af fødevarer, lyder det i ny FN-klimarapport.


Verdens fødevareforsyning vil blive ramt af klimaforandringerne, og oven i det vil befolkningstilvæksten forstærke problemerne med at skaffe mad nok til alle.

Det er en af hovedkonklusionerne i en analyse af den globale og regionale fødevareforsyning, som blev offentliggjort i en større rapport fra FN's klimapanel, IPCC, i Yokohama i Japan natten til mandag dansk tid.


Konsekvenserne af klimaforandringerne betyder blandt andet en nedgang i udbyttet af hvede og majs, men det vil også ramme opdræt og fangsten af fisk.

Professor John Porter fra Københavns Universitet er en af hovedmændene bag FN-kapitlet om verdens fødevareforsyning:


http://www.sn.dk/danmark/greenpeace-ny-klimarapport-fra-fn-advarer-os/artikel/397400


Greenpeace: Ny klimarapport fra FN advarer os

Der advares om oversvømmelser i "væsentlig" grad i ny delrapport, der sammenfattes i København til efteråret.

Førende forskere og embedsmænd har i de seneste dage været samlet i Yokohama i Japan, hvor de søndag færdiggjorde en ny, stor rapport om klimaændringerne, der advarer om dystre fremtidsudsigter.

Det er FN's Klimapanel (IPCC), som står bag rapporten, der offentliggøres natten til mandag, når de 500 forskere bag den har sat det sidste punktum.

Ifølge nyhedsbureauet AFP, der har set rapporten på forhånd, advarer forskerne om, at udledning af drivhusgasser i "væsentlig" grad vil forhøje sandsynligheden for oversvømninger, mens tørke andre steder på kloden vil lægge vandforsyninger tørre.

- Forskerne advarer os, men de beder os ikke om at give op. Løsningerne er her allerede. Der er en bedre fremtid end den nuværende, og det er vores, hvis vi blot griber ud efter den, siger Kaisa Kosonen, der er rådgiver ved Greenpeace International.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
31-03-2014 11:58
pifpafpuf
★★★☆☆
(771)
http://www.b.dk/politiko/klimaminister-katastrofen-kan-stadig-bremses

Damn - måske skal vi udbede os svar på hvornår vejen mod katastrofen er irreversibel frem for hele tiden at spørge efter falsifikationskriterier.
31-03-2014 14:09
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mon ikke IPCC kører med en let fod på bremsepedalen indtil de store forekomster af kul,olie og gas i USA,Kina og Rusland næsten er opbrugte- dvs. op mod 100 år endnu inden en begyndende katastrofe kan påregnes.
31-03-2014 15:29
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://issuu.com/nextpractice/docs/invitation_gr__n_ambassade_03042014?e=4061212/7008859

Invitation grøn ambassade 03042014
Explore a world of publications by people and publishers alike. Collect, share and publish in a format designed to make your documents look their very best.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
31-03-2014 16:01
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Røre omk. IPCCs rapport fra WG 2.

http://www.theguardian.com/environment/2014/mar/28/ipcc-climate-costs-estimate-meaningless
31-03-2014 18:02
pifpafpuf
★★★☆☆
(771)
Kjeld Jul ,

Men mystikken breder sig - for Theilgaard vedgår I DR til aften at temperaturerne ikke er steget synderligt siden 98 - men klimaforandringerne er tydelige overalt.

Så hvordan mener Theilgaard, og IPCC så, at man kan undgå klimaforandringer - hvis fremtidige temperaturstigninger stoppes?

Jeg er endegyldigt stået af.
31-03-2014 19:15
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
pifpafpuf-

Når man hører menigmands og såkaldte klimaeksperters udtalelser i tv idag,efter fremlæggelsen af WG 2s rapport er det både til at le og græde over.
Var klimatruslerne i går lidt blege er de idag rødglødende.
Det er beskæmmende at høre Theilgaard og Connie Hedegaard samt andre klimatologer fremføre den ene forkerte klimaoplysning efter den anden,som er i modstrid med indholdet i IPCCs AR5.
01-04-2014 00:14
Kosmos
★★★★★
(5371)
Når man hører menigmands og såkaldte klimaeksperters udtalelser i tv idag,efter fremlæggelsen af WG 2s rapport er det både til at le og græde over.
Var klimatruslerne i går lidt blege er de idag rødglødende

- og det er åbenbart nogle ret pludselige ændringer!:

...While the historical moment from which temperature increases are calculated has shifted – from a preindustrial to a contemporary time frame - in both versions we're told that the economic losses may be utterly trivial – 0.2% of income – or moderate (2% of income).

In both instances, we read that the economic harm associated with emitting a tonne of carbon dioxide could be "several hundreds of dollars." But it could also be an insignificant "few dollars." So far, so good. The message is balanced. Both ends of the spectrum are acknowledged.

But the people manipulating this document behind the scenes couldn't resist inserting some scary language. After admitting that future economic harm is difficult to quantify because estimates depend on a host of debatable assumptions, the summary now talks about catastrophic changes and tipping points.

In other words, although economists have little idea what might happen, let's remind everyone that really bad things are possible. This is the equivalent of a mother telling her daughter that, on her way to the high school dance, she might be kidnapped and sexually assaulted.

Who inserted this drama queen language? We have a right to know their names.

- det bliver spændende at se selve rapporten, der vist plejer at udkomme i maj(?). Det bliver nok svært at få dén helt omkalfatret på under to måneder!

Redigeret d. 01-04-2014 00:18
01-04-2014 12:43
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Udgiveren bag SCIENCE,AAAS,har nu besluttet at udgive et nyt alarmist skrift- "WHAT-WE-Know".

Nogle af hovedpunkterne er:
1.Climate scientists agree:climate change is happening here and now.
2.We are at risk of pushing our climate system toward abrupt,unpredictable,and potentially irreversible changes with hightly damaging impacts.
3.The sooner we act,the lower risk and cost.And there is much we can do.

Pkt. 1. er intetsigende,der er konsens blandt både klimaalarmister og klimarealister,at der idag,ligesom også tidligere altid har fundet klimaændringer sted.
Pkt.2. er formuleret for at skabe panik,selvom IPCCs konklusion i AR5 er,at der i dette århundrede næppe kan regnes med ekstremvejr.
Pkt.3. er uden konkrete handlingsanvisninger.

Læs Judith Currys kommentarer til det nye skrift:

http://judithcurry.com/2014/03/18/aaas-what-we-know/
07-04-2014 21:09
Kosmos
★★★★★
(5371)
- det bliver spændende at se selve rapporten, der vist plejer at udkomme i maj

- the Daily Mail skriver:
The strangest thing about the summary is the way it was produced. For seven days, about 200 people – 120 of them government officials, not scientists – sat in a hall in Yokohama, Japan, trying to hammer out a final draft reflecting the full text.
Big issues were not resolved until the final session, which started at 9.30pm and ended at 10am next day. Long before that, many delegates had left or fallen asleep. 'Important decisions were made by a handful of countries which were still there, including the UK and US,' says one source. 'It's no wonder the summary isn't a true reflection of what the scientists wrote.'
08-04-2014 19:01
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Wall Street Journal har følgende artikel
How Climate Change Conquered the American Campus

Uddrag:
"Here is a college quiz. While many parts of the U.S. economy struggle to recover from the Great Recession of 2008-09, one domestic industry is experiencing a technology-driven expansion in which American innovations have led to countless new company startups, a surge in hiring and some of the highest-paying entry-level jobs for graduating college seniors.

How are the nation's universities responding so students might prepare for a promising career in this growing and intellectually challenging field? By largely ignoring it. Why? Because the industry is oil and gas.

This fact may surprise the casual campus observer, since almost every U.S. college these days seems to have an energy research institute. Most of these energy think-tanks, however, are run by academic advocates of theories about global warming and man-made climate change, most of whom view energy through green-colored lenses
".
Side 7 af 19<<<56789>>>

Deltag aktivt i debatten Seneste avisartikler om klimadebatten:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik