Husk mig
▼ Indhold

Seneste avisartikler om klimadebattenSide 12 af 19<<<1011121314>>>
04-03-2015 13:59
Ask-
☆☆☆☆☆
(31)
Ja du har ret Kosmos. Det er nok snarer censur, der er tale om.
06-03-2015 19:38
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.danskfjernvarme.dk/nyheder/presseklip/150306ny-doktorafhandling-klimajournalister-vaelger-de-kilder-der-bekraefter-deres-vinkel


Ny doktorafhandling: Klimajournalister vælger de kilder, der bekræfter deres vinkel

Mediedækningen af klimaet er langt fra uproblematisk, konkluderer forsker, der modtager landets første doktorgrad i kommunikation i dag, skriver Roskilde Universitet i en pressemeddelelse.


Hvem havde dog forestillet sig andet ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
06-03-2015 19:56
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Boe Carslund-Sørensen skrev:

Ny doktorafhandling: Klimajournalister vælger de kilder, der bekræfter deres vinkel


"- Journalisterne citerer for eksempel forskere, der påpeger, at opvarmningen skyldes naturlige variationer i det globale klima forårsaget af blandt andet variationer på Solen; til trods for at den slags forskningsresultater er blevet tilbagevist af det store flertal af klimaforskere, påpeger han."

Det lyder interessant at solens betydning er blevet tilbagevist.
Ved professoren i kommunikation noget som vi andre endnu ikke har hørt om?

Denne beskedne liste af artikler viser jo med al tydelighed at solen spiller en væsentlig rolle i jordens klima, hvilket vel ikke kan komme bag på nogen:
Papers reported in 2015
06-03-2015 20:26
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Selvfølgelig måtte det komme- en doktorafhandling,som bekræfter rigtigtigheden af den førte klima-og energipolitik i Danmark - en statsfinanceret forskning over dette tema,kan jo kun give dette facit.
07-03-2015 08:54
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Forskere vælger at citere og fremhæve kilder (og andre forskere) som bekræfter deres eget ideologiske ståsted.

Den slags indspiste rygklapperi er ikke begrænset til journalister, det kan også tydeligt observeres blandt forskere. Forskere vælger på helt samme måde som journalister deres vinkel, uanset om der er tale om forskere i kommunikation (som) her, eller klimaforskere.

Forskere der på denne måde begår overgreb på de tre af de vigtigske elementer i forskning: objektivitet, skepsis og empiri er efter min mening lige så udbredte som andenrangs journalister.

Suk.
08-03-2015 13:20
Ask-
☆☆☆☆☆
(31)
Hej Jeg synes I er lidt hurtige til at dømme Oluf. Han er jo ikke forsker i klimaet, men i kommunikationen omkring klimaet.

Jeg bringer her et kort resume:

Klimaet på dagsordenen – Dansk klimaet 1988-2012. Et kort resume
af Oluf Danielsen

Hvad er problemet? Det er at udslip af de såkaldte drivhusgasser fra forbrug af olie, kul og naturgas medfører opvarmning af klimaet på Jorden. Drivhusgasser er kuldioxid, metan, lattergas samt en række andre gasser fra processer i industrien. Drivhuseffekten er kendt, da livet på Jorden ville være umuligt, hvis den ikke fandtes. Problemet er det øgede bidrag, der kan skabe ekstra opvarmning.

Afhandlingens fysiske grundlag er baseret på FN's Klimapanel, der en forsamling af geofysikere fra mange lande. Klimapanelet har udsendt fem store rapporter om den globale opvarmning. Det mere jordnære spørgsmål i afhandlingen har derfor været at undersøge, hvordan den danske presse har behandlet, eller vinklet som det hedder i journalistverdenen, de mange informationer, som er blevet præsenteret for læserne i landsdækkende, danske aviser.

Weekendavisens og Informations dækning af den naturvidenskabelige klimaforskning er blevet sammenlignet over årene fra 1980'erne til og med 2012. Med miljøsociologien som baggrund vises det, at Informations tilgang kan karakteriseres med kategorien "Overlevelsesdiskursen", dvs. en bekymret grundtone om at klimaet kan forandre sig uopretteligt med mere voldsomme og ekstreme vejrsituationer – med oversvømmelser, bl.a. på grund af afsmeltning af isen og stigninger af havet. Kraftig tørke med skovbrande vil være andre fænomener. Weekendavisens tilgang kan karakteriseres med kategorien "Prometheusdiskursen", dvs. en opfattelse med en helt anden grundtone i artiklerne, nemlig at naturlige klimaforandringer altid har fundet sted, bl.a. forårsaget af ændringer i Solens udstråling af energi. Synet i Weekendavisen er med andre ord: Jorden og klimaet er robust og vil ikke forandre sig faretruende. Det er Information, der gengiver klimaforskernes opfattelser, mens Weekendavisen omvendt søger andre, naturlige forklaringer, baseret på sol-forskning, som ikke anerkendes af Klimapanelet.

Baseret på klimaforskningens bekymring og opfordringer til verdens politikere om at gøre noget ved udfordringerne har der været afholdt nogle store internationale klimakonferencer og en lang række forhandlingskonferencer med det formål at finde løsninger. Afhandlingen har fuldt denne meget lange række af forhandlinger med årlige klimatopmøder rundt om på Jorden siden det første i 1995 til og med mødet i 2012. I Rio de Janeiro blev Klimakonventionen vedtaget i 1992. Den rummede en opfordring til verdens lande om at reducere udslippene af drivhusgasser, men den var kun en opfordring. I 1997 blev Kyoto-protokollen vedtaget som en juridisk bindende aftale, men kun de industrialiserede lande tilsluttede sig, dog ikke USA, som fortsat står udenfor.
I afhandlingen er pressens dækning af de mange konferencer og klimatopmøder undersøgt i de følgende danske, landsdækkende aviser: Berlingske, Jyllands-Posten, Politiken, Weekendavisen og Information. De stort set resultatløse forhandlinger er trofast blevet fulgt af journalister fra de nævnte aviser. De har rejst Jorden rundt til konferencerne og skrevet om forhandlingerne, i nogle artikler endog frustrerede over de mængder af drivhusgasser deres flyrejser har betydet. Journalisternes træk på kilder, dvs. hvem der er ophav til artiklerne, er analyseret, så avisernes journalistik på denne måde har kunnet sammenlignes.

Nedenfor gives en kort behandling af de tre grundlæggende spørgsmål, der er analyseret i afhandlingen.

(1) Hvorfor har klimaforskningens resultater ikke medført international regulering med de anbefalede reduktioner af drivhusgasser, især reduktion af CO2?

Klimaforskerne har over en lang årrække fastholdt deres krav om udslip af drivhusgasser skal reduceres for at undgå den globale opvarmning. De er blevet kraftigere i mælet fra begyndelsen af 1990'erne, hvor de sagde, at de menneskelige aktiviteter bidrager til den øgede opvarmning. I 1995 strammede de udsagnet til, at de menneskelige bidrag er skelnelige til i 2001 og 2007 at erklære, at de seneste 50 års opvarmning skyldtes menneskelige aktiviteter og det med stor sandsynlighed.

Klimaforskerne har således spillet rollen som den fornuftige opdrager, men politikerne i mange lande vil ikke høre. De har som uartige børn lovet at forbedre sig, det vil sige frivilligt at reducere udslippene, men de har ikke holdt hvad de lovede. Udslippene af drivhusgasser fortsætter med at stige. De store lande i flokken har udfordret hinanden. Med Klimakonventionen fra 1992 lovede industrilandene at starte, så kunne udviklingslandene komme bagefter. Med årene er Kina blevet den største udleder, men landet kræver fortsat at USA skal begynde før Kina vil reducere. Omvendt vil USA ikke reducere før Kina og andre store lande som Brasilien og Indien reducerer. Det er en cirkelleg om hvem der skal begynde. I 2014 indgik de to store lande en fælles aftale, men den kan vise sig at rumme endnu flere løfter i stedet for handlinger.

Konklusionen er, at forskerne ikke har haft magt til at få landene til at reducere. Det hjælper ikke at forskerne om nogle år kan sige: se hvad vi sagde, når oversvømmelser og udbredt tørke med skovbrande dominerer vejrfænomenerne og klimaflygtninge strømmer væk fra de værst ramte områder. Til den tid er der skrevet nekrologer over Obama og de andre "store" nutidige ledere.


(2) Hvilke udfordringer opstår for det internationale samfund, hvis FN ikke formår at fastholde sin position som stedet for udvikling af klimaløsninger?

FN's klimakonferencer har siden starten i 1992 nået to beslutninger med klimakonventionen fra 1992 og Kyotoaftalen som bilag til den fra 1997. Konventionen rummer hensigtserklæringer, mens Kyotoaftalen er juridisk bindende for de få lande, der har ratificeret den. I dag har kun lande med 15 procent af de årlige udslip tilsluttet sig aftalen. På de mange årlige klimamøder siden starten i 1995 har forhandlerne talt og skrevet lange referater.

De bedste resultater har været det at holde forhandlingsprocessen i gang år efter år. Der er blevet vedtaget køreplaner for hvornår rigtige beslutninger bør træffes, som I København i 2009. Trufne beslutninger om f.eks. overførsel af penge til udviklingslandene er blevet negligeret og højst gennemført delvist. Særlige kvalifikationer ved forhandlingerne er at kunne skrive bevidst uklart, så processen kan fortsætte fordi næste møde "lige skal afklare".

De senere år er nye aktører kommet på banen, når nu FN-systemet ikke skaber løsningerne. Industrivirksomheder møder op med udstillinger og konferencer, hvor de viser, hvilke bæredygtige løsninger de kan præstere som klimatilpasning. Digerne skal f.eks. bygges højere, når der ikke leveres globale reduktionsløsninger. Miljøorganisationerne, de såkaldte NGO'er har i alle år været kritikere, der har søgt at holde forhandlingerne løsningsorienteret. De har set netop industriens produktion som en stor årsag til opvarmningen, men i de seneste år er NGO'erne blevet mere forbundne med de industrier der har løsninger. Vi har set nye NGO'er, nemlig BUNGO'er (Business NGO'er) eller BINGO'er (Business and Industrial NGO'er). Fra at være årsag til miljøproblemerne er industrien blevet en del af løsningen! Det vil dog fortsat være afgørende vigtigt, at FN-konferencerne sætter nogle fælles rammer op, løsningerne kan ske indenfor.

(3) Hvilke udfordringer er der for miljøjournalister, når klimaforskningen skal omsættes til journalistiske artikler?

Forskningens fremskrivninger (scenarier) af klimaet årtier frem rummer usikkerheder og konkrete ekstreme vejrsituationer kan ikke henføres til den globale opvarmning, siger forskerne. Det sætter journalisterne i det dilemma, at ekstreme vejrsituationer rummer mange nyheder, men at de ikke fremtræder som effekter af den globale opvarmning. Journalisterne skriver dog ofte om sammenhængen alligevel; f.eks. at havisens udstrækning om sommeren år efter år bliver mindre, det kan nemlig måles med sikkerhed fra satellit.

Hvad er en klimanyhed ellers? Det er når ukendte hacker klimaforskernes computere og spreder mails som påstås at vise, at klimaforskere der ikke anerkender drivhuseffekten som årsag til opvarmningen, undertrykkes af de forskere, der er knyttet til FN´s klimapanel. Det er nyheder, der rummer drama og konflikt.

Nyheder opstår også, når journalisterne f.eks. lader solforskere komme til orde med budskaber om, at opvarmningen skyldes naturlige variationer i det globale klima forårsaget af variationer på Solen; til trods for den slags forskningsresultater er blevet tilbagevist af det store flertal af klimaforskere.

I den amerikanske klimadebat fylder klimaskeptikere, der er betalt af store industrivirksomheder, meget i medierne med budskaber om at drivhuseffekten kan ses som et angreb på den amerikanske livsform.

Klimaforskere over for klimaskeptikere. Det er journalistisk opdragelse at høre begge sider i en sag, men situationen på klimaområdet minder om at sætte Darwins opfattelse over for kreationismens forklaringer.

I den danske klimadebat er der dog eksempler på, at journalisterne selv skriver bekymret over al den CO2, deres mange flyrejser til FN´s klimakonferencer ud over Jorden medfører. Det ligner en tilslutning til drivhusteorien, og det er sjældent journalister taler med deres egen stemme, altså mener noget personligt, hvis de ikke lige optræder som lederskribent eller klummeskriver.
08-03-2015 13:29
Ask-
☆☆☆☆☆
(31)
Til Kristoffer: Han skriver: "Afhandlingens fysiske grundlag er baseret på FN's Klimapanel ..."

og dermed "... mens Weekendavisen omvendt [information] søger andre, naturlige forklaringer, baseret på sol-forskning, som ikke anerkendes af Klimapanelet."

hvilket jo er rigtigt nok, og "problemet" ligger vel snarere i at FNs Klimapanel ikke medtager de argumenter, som er i den lange liste som du linker til eller at Oluf Danielsen kun bruger IPPC's rapporter til den videnskabelig grundlag.

Det er jo ikke fordi han giver et svar på hvad der rent videnskabeligt er rigtigt og forkert i debatten.

mvh Ask
08-03-2015 16:58
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Klimaforandringerne og energiomstillingen set fra en anden forskers vinkel.

Den tyske forsker Prof. Dr. Frank Endres fra TU Clausthal (Teknisk Universitet),tager stilling til den såkaldte "Grünbuch",udgivet af Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie(BMWi).

http://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2015_03_02_dav_aktuelles_gruenbuch-energiewende.html
08-03-2015 17:05
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hej Ask
I dit såkaldte grundlæggende spørgsmål, spørgsmål tre, skriver du at det er god journalistisk at høre begge sider af en sag og omtaler problemet med at klimavidenskaben således står over for klimaskeptikere, som et problem, men du ser ikke noget problem for videnskaben at den vel ligeså vel står over for en fløj som bare ønsker alarm og skrækkampagne. Dette bare lige for at pege på et enkelt, men kæmpe problem i dig lange indlæg, som helt igennem er er præget af en ensidig tilgang til klimadebatten.

Egentlig må jeg tilstå at jeg undrer mig over at Information ikke bryder sig om dine indlæg??????????

Eller du er måske endnu en vendekåbe? Sådan nogle er vi jo ikke helt ukendt med på det her debatforum!
Redigeret d. 08-03-2015 17:08
08-03-2015 17:10
Ask-
☆☆☆☆☆
(31)
Hej Morten

Min fejl. Det er ikke mig der har skrevet resumet. Det er skrevet af Oluf Danielsen. Det var selvfølgelig ikke helt klart.
09-03-2015 10:59
Kosmos
★★★★★
(5371)
I den amerikanske klimadebat fylder klimaskeptikere, der er betalt af store industrivirksomheder, meget i medierne med budskaber om at drivhuseffekten kan ses som et angreb på den amerikanske livsform

- men måske er der gryende opmærksomhed på, at alarmist-fløjen modtager langt større donationer!:

As Dr. Richard Lindzen, MIT atmospheric sciences professor emeritus and one of Grijalva's targets, has pointed out: "Billions of dollars have been poured into studies supporting climate alarm, and trillions of dollars have been involved in overthrowing the energy economy" – and replacing it with expensive, inefficient, insufficient, job-killing, environmentally harmful wind, solar and biofuel sources


Se iøvrigt også denne beretning fra Schweiz:

A proposal replacing the main consumer tax with a new levy on non-renewable energy has suffered a blistering defeat in Sunday's nationwide ballot. It scored one of the worst results in modern Swiss history...
10-03-2015 20:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://jyllands-posten.dk/debat/international/ECE7518041/Gentænkning-af-det-naturlige-i-naturkatastrofer/

Begrebet "naturkatastrofe" er misvisende. Det får os til at tænke på katastrofer som et udelukkende naturligt fænomen. Noget, som mennesker ikke kan påvirke eller forhindre. Nytænkning inden for katastrofeforebyggelse og ny viden om klimaændringer viser, at dette langt fra er tilfældet.

Menneskelige aktiviteter anerkendes i stigende grad som hovedårsag til naturkatastrofer og deres følger. Voksende kystbebyggelser, manglende økonomisk udvikling og menneskeskabte klimaforandringer anerkendes for eksempel i stigende omfang som årsag til katastrofer.


Mon skribenten ikke har plukket det, som støtter skribentens bias ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
13-03-2015 09:50
Kosmos
★★★★★
(5371)
Hej Jeg synes I er lidt hurtige til at dømme Oluf. Han er jo ikke forsker i klimaet, men i kommunikationen omkring klimaet

DR P1 'Mennesker og medier' havde for lidt siden et indslag med bla. Oluf Danielsen; udsendelsens tema var fikseringsfejl (som vel blot er et andet ord for bias?). Hr. Danielsen forekom generelt at være noget 'fikseret'!
13-03-2015 19:07
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,når man har læst.Oluf Danielsens bog fra 2006,"Atomkraften under pres",er der ingen tvivl om hans skæve rød/grønne energiholdning.
14-03-2015 12:51
Kosmos
★★★★★
(5371)
Mon skribenten ikke har plukket det, som støtter skribentens bias ?

- indholdet stemmer under alle omstændigheder dårligt overens med fx. dette (om oversvømmelser):

In summary, there continues to be a lack of evidence and thus low confidence regarding the sign of trend in the magnitude and/or frequency of floods on a global scale...


(som tidligere har været citeret her).
16-03-2015 19:41
Kosmos
★★★★★
(5371)
Klimaforandringerne og energiomstillingen set fra en anden forskers vinkel

- meget interessant atikel!

Her en fra Mail on Sunday:

Why my own Royal Society is wrong on climate change: A devastating critique of world's leading scientific organisation by one of its Fellows...


Denne er også læseværdig:

...The one thing that will not work is the one thing that the environmental movement insists upon: subsidizing wealthy crony capitalists to build low-density, low-output, capital-intensive, land-hungry renewable energy schemes, while telling the poor to give up the dream of getting richer through fossil fuels
19-03-2015 18:28
pifpafpuf
★★★☆☆
(771)
Jørgen Steen Nielsen fra Information er nomineret til Publicist-prisen, der uddeles i aften.

Ifølge Wiki:

Han er cand.scient. i biologi 1983, og var medstifter af og aktiv i Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA)


Jørgen Steen Nielsen har siden 1985 været miljø- og videnskabsmedarbejder på Dagbladet Information, afbrudt af perioden 1995-2002, hvor han var chefredaktør.


Med de problemer, der har været for nogle skeptikere her med at få publiceret indlæg i Information, syntes jeg det var værd at se et udsnit af hans CV.

Et langt liv med Information i den gode sags tjeneste....
19-03-2015 20:12
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jørgen Steen Nielsen er da om nogen den rette ,at give en pris- han har sandelig evnet, gennem sine upædagogiske forelæsninger på skoler om de tænkte forestående klimakatastrofer ,at give eleverne mareridt.
Redigeret d. 19-03-2015 20:14
19-03-2015 21:56
pifpafpuf
★★★☆☆
(771)
...nå det blev Flemming Rose! Ytringsfrihed om både co2 og Muhammed kan være på vej tilbage
20-03-2015 08:31
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mht. CO2-
Ve den der ytrer sig,at det ikke er en forurening og skadelig.
22-03-2015 15:40
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Her er en tysk skolelærer i biologi og kemi,som ikke er tilfreds med undervisningsmaterialet og forlanger svar fra forlaget.
Navnet på læreren er Die kalte Sonne bekendt;men selvom der også er ytringsfrihed i Tyskland,ønsker hun ikke sit navn frem på denne blog.

Hvad mener danske skolelærere,er de alle main stream og rettet ind efter den gældende klima politiske korrekthed,eller findes der også "udbrydere" her i landet?

http://www.kaltesonne.de/
Redigeret d. 22-03-2015 15:47
07-04-2015 00:27
Kosmos
★★★★★
(5371)
DR P1 'Mennesker og medier' havde for lidt siden et indslag med bla. Oluf Danielsen; udsendelsens tema var fikseringsfejl (som vel blot er et andet ord for bias?). Hr. Danielsen forekom generelt at være noget 'fikseret'!DR P1 'Mennesker og medier' havde for lidt siden et indslag med bla. Oluf Danielsen; udsendelsens tema var fikseringsfejl (som vel blot er et andet ord for bias?). Hr. Danielsen forekom generelt at være noget 'fikseret'!

- Weekendavisen bragte før påske et interview med Oluf Danielsen.
07-04-2015 16:16
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Danielsen må sandelig træde vand vedr. solforskningen og Svensmarks teori - selv for en dr.phil er der plads for retræte.
07-04-2015 16:43
Kosmos
★★★★★
(5371)
- selv for en dr.phil er der plads for retræte

- ja, efter endt læsning af interviewet fremstår han som en lettere forpjusket doktor philosophiae (og physicus (emeritus))!

Redigeret d. 07-04-2015 16:44
30-04-2015 12:41
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.information.dk/531681


Guderne skal redde miljøet

Bunkevis af nedslående klimarapporter forslår ikke. Vi skal have gang i en ny grøn spiritualitet, hvis vi skal afværge det forestående miljøkollaps. Det mener religionshistoriker Jens-André P. Herbener, der har skrevet debatbogen 'Naturen er hellig' om forholdet mellem klimakatastrofe og religionEnergipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-04-2015 15:57
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
http://www.information.dk/531681


Guderne skal redde miljøet

Bunkevis af nedslående klimarapporter forslår ikke. Vi skal have gang i en ny grøn spiritualitet, hvis vi skal afværge det forestående miljøkollaps. Det mener religionshistoriker Jens-André P. Herbener, der har skrevet debatbogen 'Naturen er hellig' om forholdet mellem klimakatastrofe og religion


Ja, der er ingen tvivl om at vi som skeptikere har behov for en religiøs tilgang til klimakrigen, til at dæmme op imod den "naturen er hellig" spiritualitet som vokser frem blandt ellers normalt ganske fornuftige mennesker. Vi er så at sige tilbage i den gammelkendte modsætning mellem tro og overtro. Desværre har vi ikke set nogen stærk personlighed (alla Jesus) til at afstive vores tro, og derfor ser vi overtroen få overhånd. Vi har dog fået det storslåede værk, Vandrer mod Lyset, som langt overgår noget hidtil set. Problemet er bare at få folk til at læse det selv, for præster og biskopper bliver fyret når de afviger ret meget fra deres sædvanlige sludder fra Paulus evangeliet. Kirken sidder som i en skruestik, indtil vi, os, ganske almindelige, kræver en fornyelse som kan bringe den sunde tro tilbage i førersædet.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
30-04-2015 17:51
Kosmos
★★★★★
(5371)
Her lidt om vanskelighederne med at få en 'skeptisk' videnskabelig artikel publiceret [lånt fra dagens udgave af Weekendavisen - lige noget for Danielsen!
]:

...Én ting er opdagelsen af disse sammenhænge. En anden er problemerne med at få artiklen om den omtalt i et videnskabeligt tidsskrift. Det har taget flere år og flere afslag, selv om man måske skulle tro, redaktørerne ville gribe begærligt efter en artikel med denne opdagelse. Først forsøgte forskerne at få deres artikel optaget i tidsskriftet Nature. »Det er det bedste sted at få banebrydende forskningsresultater omtalt. Vi har påvist, at der ikke i de sidste årtier er noget tegn på menneske- skabt påvirkning af havniveauet omkring Danmark og i Østersøen, og at de udsving, der faktisk sker, foregår i samme takt som i de sidste 160 år og styres af månens nord-syd bevægelse i forhold til Jorden. Det – synes vi – er et så vigtigt resultat, at det har stor international interesse for klimaforskningen. Og der er særlig opmærksomhed om den forskning, der omtales i tidsskrifterne Nature og Science«, siger Jens Morten Hansen. »Men vi fik artiklen tilbage – uden nogen som helst seriøs bedømmelse. Jeg tror ikke, at Nature's redaktion kunne lide vores opdagelse. Vi var godt klar over, at Nature er meget tilbageholdende med at optage artikler, hvis resultater strider mod det billede, som FNs klimapanel, IPCC, tegner. IPCC bygger på de satellitmålinger af havoverfladen, der begyndte i 1993, og som derfor kun registrerer den kvasioscillation, der begyndte omkring 1970. Men over de blot 22 år optræder de 56- og 74-årige oscillationer ikke med en fuld svingning og kan derfor ikke udskilles. Vores resultater rokker afgørende ved IPCCs udsagn om stigende havniveau. De er ikke klimapolitisk korrekte.«

Jens Morten Hansen fortæller, at artiklen siden blev sendt til Nature Geoscience. Her fik den i første omgang to faglige bedømmelser. Den ene var positiv, den anden negativ, men uden at vurderingen forholdt sig til substansen i artiklen. En tredje reviewer blev herefter sat på, også denne bedømmelse var ifølge Jens Morten Hansen negativ uden dog at forholde sig til artiklens metoder og resultater.
Derefter blev artiklen sendt til tidsskriftet Nature Climate, som blot sendte en mail tilbage om, at man ikke ville bringe den. Også et andet tidsskrift i Nature-familien (Earth Science Reviews) blev forsøgt, men redaktøren her svarede, at man ikke ville bringe artiklen, fordi den burde kulegrave alt, hvad der er skrevet om tidevand – en nærmest livslang opgave...

- jeg kan tilføje, at artiklen (som omhandler nogle cykliske virkninger af månens effekt på tidevandet (læser I med, kfl + NAN??) omsider blev optaget i Journal of Coastal Research.
Redigeret d. 30-04-2015 17:55
30-04-2015 18:46
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Kosmos skrev:
- jeg kan tilføje, at artiklen (som omhandler nogle cykliske virkninger af månens effekt på tidevandet (læser I med, kfl + NAN??) omsider blev optaget i Journal of Coastal Research.


Artiklen kan findes her:
Hansen et al. (2015). Sea-Level Forcing by Synchronization of 56- and 74-Year Oscillations with the Moon's Nodal Tide on the Northwest European Shelf (Eastern North Sea to Central Baltic Sea). Journal of Coastal Research In-Press.
30-04-2015 18:52
Kosmos
★★★★★
(5371)
Artiklen kan findes her:

- super, tak for dét!
30-04-2015 19:24
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Det var så lidt.


Den 18,6-års cyklus ser ud til at være robust, fordi den er også fundet tidligere:

Yndestad (2006). The influence of the lunar nodal cycle on Arctic climate. ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil, 63(3), 401-420.
Redigeret d. 30-04-2015 19:25
30-04-2015 20:15
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ad. Guderne skal redde miljøet.

Lad os se lidt lyst på hele miljø-og klimaspørgsmålet,som Piet Hein udtrykker med dette grug :

Pessimisterne er dog de rene tåber- de tror på det modsatte af,hvad de håber.
Nej,de optimister,som livet beror på,er dem,som tør håbe på noget,de tror på.
01-05-2015 18:23
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Norway's Finance Minister Doubts Global Warming Is Man-Made
02-05-2015 14:46
sg17a
★★☆☆☆
(378)
kristofferszilas skrev:
Norway's Finance Minister Doubts Global Warming Is Man-Made


Vil du forvente en anden udtalelse fra lederen af det norske fremskridtsparti?


~thomas wernberg
02-05-2015 15:22
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Kosmos:
- jeg kan tilføje, at artiklen (som omhandler nogle cykliske virkninger af månens effekt på tidevandet (læser I med, kfl + NAN??) omsider blev optaget i Journal of Coastal Research.


At forskellige lange tidevandscyklusser som 18,6 års cyklussen påvirker vandstanden regionalt burde være helt ukontroversielt. At det har vist sig så svært at publicere dette resultat skyldes sikkert, at artiklen viser, at man i de lange tidsserier af overfladebaserede målinger (ikke satellitdata) ikke kan se nogen skelnelig acceleration i havniveaustigningen i Østersøen i takt med at den menneskelige udledning af drivhusgasser accelererer - når man justerer for lange månecykler. Og det er meget svært at argumentere for, at det bare er et regionalt resultat uden konsekvens for global havstigning, da Østersøen har de bedste og længste vandsstandsmålinger i verden og denne region jo ikke er isoleret fra verdenshavene


Ja, det er endnu et ubekvemt resultat for alarmisterne og IPCC, fordi det peger på en lav klimasensitivitet. Det er sørgeligt og skræmmende, at der også efter Climategate foregår den slags "gate-keeping" i klimavidenskaben.

Min kritik af kfl's "analyse" gik/går på, at tidevandscykler selvfølgelig ikke påvirker global vandstand eller satellitmålinger heraf sådan som kfl påstod. Det var i øvrigt også, hvad den artikel, som satte kfl i gang, klart sagde:

The observed nodal cycle shows a pattern that is more E–W [east-west, NAN], rather than the equator–poles pattern of the equilibrium. The nodal cycle [18,6 års månecyklus] can thus be safely ignored for global mean sea-level estimates based on satellites


http://www.klimadebat.dk/forum/er-vandstanden-i-verdenshavene-accelererende-d13-e2773.php#post_43811
Redigeret d. 02-05-2015 15:28
02-05-2015 17:49
Kosmos
★★★★★
(5371)
Min kritik af kfl's "analyse" gik/går på, at tidevandscykler selvfølgelig ikke påvirker global vandstand eller satellitmålinger heraf sådan som kfl påstod

- OK, jeg må indrømme, at jeg kun fulgte denne gren af debatten kursorisk
04-05-2015 08:31
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
NA Nielsen: er Østersøen ikke et underligt område, at forøge at anvende som reference af det globale havniveau?
Østersøen er karakteriseret ved helt specielle forhold, som fx at der er så stor landstigning i området, at vandstanden falder. Derudover påvirkes vandstanden også af de danske sunde og stræder.
Har du sikret dig, at undersøge det til bunds, så alle data er medtaget i din konklusion?
05-05-2015 13:20
Kosmos
★★★★★
(5371)
Her lidt om vanskelighederne med at få en 'skeptisk' videnskabelig artikel publiceret [lånt fra dagens udgave af Weekendavisen - lige noget for Danielsen!

- og et nyligt indspark fra Judith Curry, afgivet ifm. en kongreshøring:

The censure of scientists disagreeing with the IPCC consensus was particularly acute during the period 2005-2010. As revealed by the Climategate emails, there was a cadre of leading climate scientists that were working to sabotage the reviews of skeptical research papers (and presumably proposals for research funding). Further, scientists challenging climate change orthodoxy are subjected to vitriolic treatment in news articles, op-eds and blogs, damaging the public reputation of these scientists. I have heard from numerous scientists who are sympathetic to my efforts in challenging climate change orthodoxy, but are afraid to speak out or even publish skeptical research since they are fearful of losing their job...
06-05-2015 07:05
smiloggrin
☆☆☆☆☆
(18)
http://www.smh.com.au/environment/climate-change/paris-2015-two-degrees-warming-a-prescription-for-disaster-says-top-climate-scientist-james-hansen-20150504-ggu33w.html?stb=fb
06-05-2015 14:04
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2592)
neanderTaleren skrev:
NA Nielsen: er Østersøen ikke et underligt område, at forøge at anvende som reference af det globale havniveau?


Nej, hvis et forsøgs område viser det samme, som andre områder, så må det være godt nok.


06-05-2015 15:25
sg17a
★★☆☆☆
(378)
En netop udgivet TED talk af Katharine Hayhoe
(atmospheric scientist and associate professor of political science at Texas Tech University)

https://www.youtube.com/watch?v=PtrYNGs9oRM
Side 12 af 19<<<1011121314>>>

Deltag aktivt i debatten Seneste avisartikler om klimadebatten:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik