Husk mig
▼ Indhold

Seneste avisartikler om klimadebattenSide 14 af 19<<<1213141516>>>
29-06-2015 17:16
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Fokus på strøm fra vindmøller.

Under titlen "Vindmølleforening i Krise" har Lars Klottrup,Rønde,idag et læserbrev i Fyens Stiftstidende.

Her nogle uddrag :
Den selvfede opfattelse af Danmark,som en grøn nation er bragt i fare af virkeligheden.
Asbjørn Bjerre fra Danmarks Vindmølleforening er gået i panik over de lovpligtige deklarationer af strømmen i din stikkontakt.
Din stikkontakt indeholder hele 23 procent a-kraft strøm fra udlandet og kun 12 procent vindmøllestrøm.
Virkeligheden er,at halvdelen af strømmen er importeret,mens halvdelen af vores strømproduktion - incl. den fra vindmøller - eksporteres,så det bliver ikke til meget grøn vindmøllestrøm i din stikkontakt;men meget gul strøm fra udenlandsk a-kraft og endnu mere kulsort strøm.
Asbjørn Bjerres medlemmer har hidtil modtaget 3,9 mia kroner i årlige tilskud til vindmøller,som det viser sig,at udenlandske elforbrugere har haft mest glæde af.
Det er på tide at få standset tilskudsvanviddet til vindmøllestrøm i Danmark.
29-06-2015 20:02
Kosmos
★★★★★
(5375)
Under titlen "Vindmølleforening i Krise" har Lars Klottrup,Rønde,idag et læserbrev i Fyens Stiftstidende

- også lejlighedsvis på banen i Ingeniøren, fx.:

Ja, det vil være meget overraskende for den lille mand, der bliver plukket i elafgifter og PSO, at han får 70 procent sort-gul strøm for pengene. Han havde vel med en vis ret ventet at få grøn strøm for pengene?

Fra 2011 til 2014 steg kul og A-krafts andel i de danske stikkontakter fra 51 til 70 procent i flg Energinet. Samtidig med at PSO steg til rekordhøjder
03-07-2015 21:14
John Niclasen
★★★★★
(6540)
Kosmos skrev:
Her lidt om vanskelighederne med at få en 'skeptisk' videnskabelig artikel publiceret [lånt fra dagens udgave af Weekendavisen ...]

Her følger et langt uddrag, som kan læses i Kosmos' originale indlæg:

30-04-2015 17:51

- jeg kan tilføje, at artiklen (som omhandler nogle cykliske virkninger af månens effekt på tidevandet omsider blev optaget i Journal of Coastal Research.

Der er en artikel om Jens Morten Hansens resultater i juli udgaven af Aktuel Naturvidenskab. Artiklen findes online her:

Månen og Tidevandet - ingen påviselig effekt på havniveauet af global opvarmning

kristofferszilas skrev:
Artiklen kan findes her:
Hansen et al. (2015). Sea-Level Forcing by Synchronization of 56- and 74-Year Oscillations with the Moon's Nodal Tide on the Northwest European Shelf (Eastern North Sea to Central Baltic Sea). Journal of Coastal Research In-Press.


Endnu en PDF om samme:

Sea-level effects of NAO and AMO: Synchronization and amplitude locking by the Lunar Nodal Oscillation in the North Sea and Baltic embayment
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 03-07-2015 21:20
07-07-2015 14:27
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://vejret.tv2.dk/2015-07-06-kuldechok-i-russisk-by-usaedvanligt-snevejr-midt-om-sommeren

Indbyggerne i den russiske by Vorkuta fik sig søndag noget af en overraskelse, da de kiggede ud af vinduet.

Mens store dele af Europa svedte i en omfattende hedebølge, så faldt sneen lige så fint og lagde sig på gader i stræder i byen, der huser omtrent 85.000 mennesker.


Og det kan kun skyldes menneskeskabt klimaforandringer.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
07-07-2015 15:32
Kosmos
★★★★★
(5375)
Og det kan kun skyldes menneskeskabt klimaforandringer

- ja, helt klart en direkte følgevirkning af (antropogen) globaliseret opvarmning!
07-07-2015 16:02
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Klar ist der Mensch an allem schuld,wer denn sonst?
10-07-2015 11:51
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Fyens Stiftstidende.

Lomborg tilbage til den danske klimadebat.

I 2011 slettede SRSF-regeringen Bjørn Lomborg og hans organisation Copenhagen Consensus fra finansloven;men nu vil Klima-og energiminister Lars Christian Lilleholt igen sætte ham på lønningslisten.

Jeg mener,at det vil være en god investering og et stort plus,at få Lomborg på banen igen og få et modspil til den energi-og klimapolitk,som har været dominerende fra de rød-grønne i de sidste fire år.
10-07-2015 17:11
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/dansk-landbrugsjord-bliver-oedelagt-af-maskiner-og-rovdrift-177383

Dansk landbrugsjord bliver ødelagt af maskiner og rovdrift
Flere steder på Sjælland er landbrugsjorden stort set uden muldlag, og gyllevogne på op til 55 ton har pakket jorden, så rødder ikke kan sprede sig, advarer forskere.


»Landmændene kan kun arbejde med jorden på ganske få tidspunkter, for enten er jorden stenhård eller også er den så fugtig, at den er helt plastisk og opfører sig som en lerklump, man ælter sammen til juledekorationer,« siger seniorforsker Per Scjønning fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Han er ansvarlig for det fem-årige EU-projekt Recare, der har samlet et tværvidenskabeligt team til at afdække problemerne med landbrugsjorden i Europa og komme med løsninger sammen med landbruget. Teamet består af 27 forskere fra organisationer og virksomheder, herunder fra Aarhus Universitet og Kongskilde Industries, der leverer landbrugsmaskiner.

Ifølge Per Scjønning er muldlaget i tilbagegang, fordi nogle landmænd satser for ensidigt på at dyrke korn, i værste fald kombineret med, at halm bliver sendt til afbrænding til energiformål, så der intet bliver efterladt på marken.

»Når jeg hører folk tale om energiafgrøder som pil og halm, så kan jeg ikke lade være med at tænke....ja, ja, men hvor grønt er det lige. Det risikerer at udpine jorden,« siger han.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
11-07-2015 14:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kernekraft i Japan.

Ritzau meddeler 7.7.,at Japan nu fylder "radioaktive" brændselsstave i det store Sendai kernekraftværk i det sydlige Japan,værket sættes efter planen i drift i august.

Mine kommentarer: Nye brændselsstave er ikke nævneværdige radioaktive.Ritzau har "pyntet" lidt på nyheden,brændslet bliver først radioaktivt,når reaktoren startes,og kernespaltningen kommer i gang.
Brugt brændsel fra reaktorer er let at håndtere sikkert.
16-07-2015 00:49
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://jyllands-posten.dk/international/ECE7871099/Australien-ramt-af-snekaos/

Det sydøstlige Australien, der trods vinter på den sydlige halvkugle plejer at have temperaturer langt over frysepunktet, er de sidste dage blevet ramt af en usædvanlig koldfront, som har medført snestorme og frost. Vejrfænomener som australierne meget sjældent oplever.

Ifølge meteorologer oplever australierne det koldeste vejr i 10 år, og områder, hvor temperaturen normalt ikke kommer under frysepunktet er blevet ramt af kraftigt snefald.


Det bliver vel tilskrevet menneskeskabt klimaforandring.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
17-07-2015 09:20
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Det bliver vel tilskrevet menneskeskabt klimaforandring.


Ja, og i nat havde Danmark den koldeste nat, i juli måned, i 19 år. (Hvis jeg ellers hørt rigtigt i nyhederne i dag på tv2.) Men mon ikke det er for ubetydeligt til at få anden kommentar end at blive nævnt i en parentes?
02-08-2015 13:08
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://politiken.dk/oekonomi/2050/klima/ECE2777006/danmark-bliver-haardt-ramt-af-havstigninger/

Hvordan hænger det sammen med, at politikerne vil gøre det lettere at bygge indenfor kystbeskyttelseslinien ?
02-08-2015 23:16
Kosmos
★★★★★
(5375)
Hvordan hænger det sammen med, at politikerne vil gøre det lettere at bygge indenfor kystbeskyttelseslinien ?

- det ved jeg ikke; men jeg synes, at pølletikken (og Hesselbjerg) på helt urimelig vis roder (hav)vandstandsstigning og stormflod sammen i én pærevælling!


Kystdirektoratet skriver om middelvandstanden:

Vandstanden stiger overalt i de danske farvande. Ændringen i middelvandstanden er sammensat af bidrag for havspejlsstigning og fra landbevægelser, Figur 1. Når bidragene separeres fås en stigningsrate i vandstanden på gennemsnitligt 1,8 mm/år, som er af samme størrelse som den globale havspejlsstigning i det 20 årh. For år 1990-2006 er stigningen i gennemsnit 3,2 mm/år...

- og det virker ikke specielt alarmerende, synes jeg.
03-08-2015 15:03
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos skrev:

jeg synes, at pølletikken (og Hesselbjerg) på helt urimelig vis roder (hav)vandstandsstigning og stormflod sammen i én pærevælling!


Jamen - ellers var der jo ikke noget at skrive om, der kunne på pølletikerne til at bevillige flere penge.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
25-09-2015 09:55
John Niclasen
★★★★★
(6540)
Ang. Månen og Tidevandet - ingen påviselig effekt på havniveauet af global opvarmning

Det videnskabelige arbejde og artiklen af geolog Jens Morten Hansen har fået flg. opmærksomhed fra forskere i is og klima på Niels Bohr Institutet med Aslak Grinsted i spidsen:

Måneartikel uden overbevisende databehandling

Der er også svar fra Jens Morten Hansen, og endnu et svar på dette fra Aslak Grinsted m.fl., hvor der afsluttes med:

De eksisterende og pålidelige dataserier fra fortiden er for korte til, at vi udelukkende gennem statistikken klart kan adskille naturlige og menneskeskabte klimaændringer og med 100 % sikkerhed fastslå deres relative størrelser.

Hvordan skal det forstås? Er der stadig grund til spekulation? Is the science settled? Er der grund til skepsis?
Redigeret d. 25-09-2015 10:23
RE: Jens Morten Hansen...25-09-2015 18:34
kfl
★★★★★
(2167)
Tak til John Niclasen for link til discussion af Jens Morten Hansens artikel.

Jeg har både læst oversættelsen og den engelske version og brugt en del tid på at forstå metodikken bag hans artikel.

Jeg har ikke indvendinger mod resultatet af hans analyse, nemlig at man ikke kan se effekten af den globale opvarmning i vandstandsstigningeren i havet omkring Danmark. Dette er heller ikke forventet på den korte bane.

Derimod har jeg indvendinger mod hans antagelse om periodiske sving i vandstanden ud over de 18.6 år (nodal svingning). Der foreligger ikke håndfaste beviser for disse periodiske svingninger.

Desuden har jeg indvendinger mod hans statistiske analyser , hvor der anvendes et glidende gennemsnit over 8-9 år og over på det har en overparametriseret model.

Jeg er opmærksom på, at der kan være tale om faselåsninger i nogle systemer, men jeg kender ikke nok til teorien om faselåsninger til at kunne argumentere for/imod, at det ikke kan forekomme udsving i vandstanden i havet omkring Danmark som følge af faselåsning. Der er f.eks. hypoteser fremme om, at amplitude af poletide er langt større end forventet, som følge en en faselåsning til NAO.

Det er et interessant emne Jens Morten Hansen har rejst i hans artikel, men det beskæmmende, at han refererer Nils-Axel Morner og Scaffeta - manden bag begrebet klimaastrologi.
14-10-2015 19:12
John Niclasen
★★★★★
(6540)
Top boffin Freeman Dyson on climate change, interstellar travel, fusion, and more

It's like a hundred years ago, before World War I, there was this insane craving for doom, which in a way, helped cause World War I. People like the poet Rupert Brooke were glorifying war as an escape from the dullness of modern life. [There was] the feeling we'd gone soft and degenerate, and war would be good for us all. That was in the air leading up to World War I, and in some ways it's in the air today.

The years before 1914 were a tremendously promising time. Russia was getting richer, [but then] the whole thing fell apart. It's comparable today – we've done a much better job with feeding the world and if you look at the number of desperately poor people, it has been decreasing quite steadily.

The most important thing at the moment is China getting richer. What the rest of the world is doing doesn't really matter.

Om klimamodeller:
Are climate models getting better?
I would say the opposite. What has happened in the past 10 years is that the discrepancies between what's observed and what's predicted have become much stronger. It's clear now the models are wrong, but it wasn't so clear 10 years ago.

Så iflg. Freeman Dyson er klimamodellerne altså ikke specielt gode.

China and India rely on coal to keep growing, so they'll clearly be burning coal in huge amounts. They need that to get rich. Whatever the rest of the world agrees to, China and India will continue to burn coal, so the discussion is quite pointless.

As far as the next 50 years are concerned, there are two main forces of energy, which are coal and shale gas.

It seems complete madness to prohibit shale gas.

Shale gas er skifergas, som udvindes v.hj.a. fracking. Iflg. Freeman Dyson er det altså galskab at forbyde udvinding af skifergas.

Om string theory:
I would say it's just very good mathematics. Mathematicians love it. It isn't clear string theory applies to the real world, it may or may not.

Well, I have a difficult time with things that aren't measurable or findable being science.

I would say those things aren't science. They don't belong in science.

Om fusion
Finally, what are your views on fusion? Do you see any real progress being made?

I think they made a terrible mistake 50 years ago when they stopped doing science and went to big engineering projects. These big engineering projects are not going to solve the problem, and they've become just a welfare programme for the engineers. You have these big projects, both national and international, that are really a dead end as far as I can see. Even if they're successful, they won't provide energy that's useful and cheap.

So with fusion, we should go back to the drawing board?

Yes, and it's not going to solve any problems for the near future.

But I don't think there is a problem in the near future anyway [laughs].

Så vi skal iflg. Freeman Dyson nok ikke regne med fusion som løsningen på noget som helst i den nære fremtid. Og han mener ikke, vi har noget problem i den henseende i den nære fremtid overhovedet.

Tja, os mennesker, vi har nok bare en masse fiktive problemer, vi selv skaber i vores hoveder.
30-10-2015 19:13
John Niclasen
★★★★★
(6540)
Menneskeskabt Global Opvarmning er vist udpræget et vestligt "problem".

The New York Times: Russian Media Take Climate Cue From Skeptical Putin

The president (Putin) believes that "there is no global warming, that this is a fraud to restrain the industrial development of several countries including Russia,"

Putin's scepticism dates from the early 2000s, when his staff "did very, very extensive work trying to understand all sides of the climate debate"

"We found that, while climate change does exist, it is cyclical, and the anthropogenic role is very limited,"
05-12-2015 11:03
Kosmos
★★★★★
(5375)
Tja, os mennesker, vi har nok bare en masse fiktive problemer, vi selv skaber i vores hoveder

- jeg nævnede forleden et indslag på Radio 24/7.

I går bragte Weekendavisen en kronik om COPen - skrevet af 'Ålternativets' spidser(?) på klimaområdet. Jeg synes, den taler for sig selv, så jeg knytter i første omgang ingen kommentarer dertil!
05-12-2015 13:07
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Kosmos
Du kæder radioindslaget og kronikken sammen, men kan du ikke lige forklare os, er det ligheder eller forskelle du ser?
05-12-2015 13:48
Kosmos
★★★★★
(5375)
Du kæder radioindslaget og kronikken sammen, men kan du ikke lige forklare os, er det ligheder eller forskelle du ser?

-jo da!: Fællespunktet er naturligvis Chr. Poll, som bidrager begge steder.
Forskellen er - in my view - at i radioen bliver han holdt lidt i skak af Karl Iver, således at han kun ind imellem mister jordforbindelsen, hvorimod han (og medforfatterne?) i kronikken går totalt i kredsløb!
05-12-2015 14:02
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Kosmos skrev:
Du kæder radioindslaget og kronikken sammen, men kan du ikke lige forklare os, er det ligheder eller forskelle du ser?

-jo da!: Fællespunktet er naturligvis Chr. Poll, som bidrager begge steder.
Forskellen er - in my view - at i radioen bliver han holdt lidt i skak af Karl Iver, således at han kun ind imellem mister jordforbindelsen, hvorimod han (og medforfatterne?) i kronikken går totalt i kredsløb!


Ja, det kan jeg sagtens se nu. Mogensens kommentar i den anden tråd om at Karl Iver er et fjols, udtrykker jo også kun et ønske om en ulige debat, dikteret af en ren magtudøvelse.

Og desværre er det jo også sådan at de to markant domminerende nyhedsformidlere tv2 og DR, er 100% væk, når det kommer til at lade folk som Karl Iver komme til orde, og så får vi de her udsendelser hvor de går i selvsving.
Redigeret d. 05-12-2015 14:03
06-12-2015 14:42
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Danmark's energipolitik møder hård kritik i New York Times.

In the best scenario under the new budget, the government next year will provide support for one in every eight project applicants, instead of the current rate of one in every four.

Besides setting a poor example for the climate summit meeting, critics said, the cuts are ill-timed. With the green technology sector taking off, and many people looking to Denmark for examples of successes, jobs and new businesses may be in jeopardy


http://www.nytimes.com/2015/12/06/world/europe/denmark-a-green-energy-leader-slows-pace-of-its-spending.html


~thomas wernberg
06-12-2015 16:40
Kosmos
★★★★★
(5375)
With the green technology sector taking off, and...

- tjaeh...som den gode Karl Iver forleden sagde (med et lidt andet ordvalg) hos Cordua & Steno (Radio 24/7): Den grønne bølge florerer kun dér, hvor tilskud og afgiftslettelser gror (som resten af samfundet betaler)!

Redigeret d. 06-12-2015 16:41
06-12-2015 22:53
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Kosmos skrev:
[quote]Den grønne bølge florerer kun dér, hvor tilskud og afgiftslettelser gror (som resten af samfundet betaler)!


Ved du hvor meget der er givet i støtte til kulbaseret energi?

Der blev i 2012 givet ca. 75 mia. kr. i støtte til vindenergi i EU. Samme beløb blev givet til kulkraft, der i alt fra 1970-2007 har modtaget 2.831 mia. kr. i statsstøtte. Også offentlig støtte givet til forskning favoriserer gamle og forurenende teknologier, herunder særligt atomkraft.

Kilde: http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q4_2014/vindstoette_er_vand_i_det_store_billede.html

2831 mia kr. det svarer stort set til 75 mia. kroner årligt.


~thomas wernberg
Redigeret d. 06-12-2015 22:54
06-12-2015 23:19
Kosmos
★★★★★
(5375)
2831 mia kr. det svarer stort set til 75 mia. kroner årligt

- åbenbart iflg. beregninger fra vejrmöllemafiaen!
(fnis)
07-12-2015 07:47
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Kosmos skrev:
2831 mia kr. det svarer stort set til 75 mia. kroner årligt

- åbenbart iflg. beregninger fra vejrmöllemafiaen!
(fnis)


Hvis du gider at google lidt, så finder du samme information i OECD rapporter, Europøriske energiargentur og andre i samme skuffe
. Du kan også måske læse lidt i Børsen
http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/315631/danmark_vil_fjerne_statsstoette_til_kul_olie_og_gas.html


~thomas wernberg
07-12-2015 10:11
Kosmos
★★★★★
(5375)
Hvis du gider at google lidt, så finder du samme information i OECD rapporter, Europøriske energiargentur og andre i samme skuffe

- jamen der kan da udmærket tænkes at være lande med en kulindustri (Tyskland, Polen, Spanien(?)), der støtter denne; men for vor debat synes jeg, det er danske vilkår, der er relevante, og i Danmark opkræves der altså afgift af kul!

Statsministerens udmelding ifm. (C)OPstart opfatter jeg sådan, at han skam gerne ser, at andre lande kigger på deres energipolitik!?
07-12-2015 10:16
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Der er ikke overalt fryd og gammen at bygge vindmøller
I USA indstillede man skatteyder betalte subsidier,da vedligeholdelsen af møllerne blev alt for dyr,samtidig gjorde Vejret i visse områder,at mølledriften ikke var rentabel.Dette subsidieskifte,betyder,at mere end 14000 møller er taget ud af drift,og ,som vingeskudte fugle,skæmmer store landskabsområder.
07-12-2015 13:22
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Her et billede på en fejlinvesteing i vindmøller i Californien.

Kan det også ske i Danmark/Europa,når møllernes alder begynder at melde sig,og statssubsidier/skatteyderbidrag(måske) forsvinder?

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/jonathan-benson/-gruenes-debakel-in-den-usa-tausende-stillgelegte-windkraftanlagen-verschandeln-die-landschaft.html
Redigeret d. 07-12-2015 13:43
09-12-2015 10:50
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Her en notits af Lars Klottrup i Fyens Stiftstidende 9. dec. 15.
Vindmøller og sol er ikke løsningen-det viser de seneste 20 års udvikling,der kun har bragt VE til at levere 2,5% af verdens energibehov.Det har været.ren pengeafbrænding.
09-12-2015 12:59
Kosmos
★★★★★
(5375)
Her en notits af Lars Klottrup i Fyens Stiftstidende 9. dec. 15

- lyder interessant! Kan vi se den??
09-12-2015 14:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos skrev:
Her en notits af Lars Klottrup i Fyens Stiftstidende 9. dec. 15

- lyder interessant! Kan vi se den??


Kosmos-

Her er hele læserbrevet.

Vindmøller er vor tids it-boble.
It-boblen bristede lige efter år 2000,efter milliarder og atter milliarder af kroner var brændt af på luftige internet projekter,uden nogen form for rentabilitet.Vindmøller er vor tids it-boble.Milliarder og atter milliarder af kroner bliver brændt af for at producere strøm der ikke er brug for,til urentabelt lave priser.De mange vindmøller,der er sat op i Nordtyskland,Danmark og Sydsverige med enorme tilskud,snurrer samtidig og kanabiliserer deres eget marked,ved at producere alt for meget strøm på de forkerte tidspunkter.Afstanden mellem afregningsprisen på kraftværker og vindmøller bliver stadigt større.
Investering i vindmøller er en dårlig forretning,der kun holdes i live af de enorme offentlige tilskud.Befolkningen og erhvervslivet protesterer mod vindmøllernes afbrænding af milliarder og atter milliarder af deres hårdt tjente kroner.
I stedet for at anvende milliarderne som sovepude for vindmølleindustrien,skal de anvendes til at udvikle billige op pålidelige alternativer til fossile brændsler,så de nye økonomier kan tage dem i anvendelse og vækster uden forurening.
Vindmøller og sol er ikke løsningen-det viser de seneste 20 års udvikling,der kun har bragt vedvarende energi til at levere 2,5 procent af verdens energibehov.Det har været ren pengeafbrænding.
Det er kun et spørgsmål om tid,før vindmølleboblen brister.


Jeg er bestemt ikke uenig i hans konklusion,når man ser på fortilfælde i USA,bliver det enormt dyrt med vedligeholdelse og udskiftning efterhånden møllerne bliver nedslidte og delvis eller helt skal skrottes,især havvindmøllerne bliver kapitalslugende.
Californien indså,at det blev en alt for stor belastning for skatteyderne og valgte at stoppe subsidierne.
Jeg tvivler på, det "grønne" og vindmølle-producerende Danmark vil følge dette eksempel.
Redigeret d. 09-12-2015 14:35
09-12-2015 14:53
Kosmos
★★★★★
(5375)
Her er hele læserbrevet

- interessant, mange tak!

Og tankevækkende, når man på tv ser direktøren for PensionDanmark ved COP21, hvor han glad bekendtgør, at han vil 'investere' Gkr. af danskernes pensionsopsparing i Grøn Energi (måske i partnerskab med Goldman Sachs?)!
09-12-2015 15:20
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos skrev:
Her er hele læserbrevet

- interessant, mange tak!

Og tankevækkende, når man på tv ser direktøren for PensionDanmark ved COP21, hvor han glad bekendtgør, at han vil 'investere' Gkr. af danskernes pensionsopsparing i Grøn Energi (måske i partnerskab med Goldman Sachs?)!


Ja,jeg hørte godt Torben Möger Pedersen.

Jeg tænkte også på Vestas nye strategi med at gå dybere ind i servicebranchen omkring vindmøller i USA.
Nu har de lige købt serviceudbyderen UpWind og dets datterselskaber.
Sålænge der er statssubsidier kan det blive en lukrativ forretning,men når disse bortfalder,og ejerne slev skal påtage sig reparationsomkostningerne,kunne jeg forestille mig,det kunne blive svært at få pengene i kassen - det kan være UpWind,har vist"rettidig omhu".
11-12-2015 11:59
Kosmos
★★★★★
(5375)
- tjaeh...som den gode Karl Iver forleden sagde (med et lidt andet ordvalg) hos Cordua & Steno (Radio 24/7): Den grønne bølge florerer kun dér, hvor tilskud og afgiftslettelser gror (som resten af samfundet betaler)!

- Weekendavisen indeholder i denne uge et længere 'svar' fra Karl Iver på kronikken, jeg tidligere omtalte. Afslutningen lyder:

Men klimaet er desværre blevet et massivt politisk problem og et stort problem for verdens velfærd, fordi det optager alt for stor politisk opmærksomhed og spilder meget store økonomiske ressourcer, som dermed ikke er til stede for andre og langt mere alvorlige problemer som for eksempel afgrundsdyb fattigdom, smitsomme sygdomme, dårligt drikkevand og sanitet, indendørs luftforurening, regional atomoprustning, religiøs & politisk fundamentalisme og ustyret migration.
Må jeg opfordre til, at vi snart begynder at diskutere klima baseret på facts og argumenter og i forhold til, hvilke tiltag der virker, og ikke på basis af en primitiv »jorden-går-under-på fredag«-retorik.
11-12-2015 12:27
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Kosmos >
.. fattigdom, smitsomme sygdomme, dårligt drikkevand og sanitet, indendørs luftforurening, regional atomoprustning, religiøs & politisk fundamentalisme og ustyret migration.

Jeg finder det nødvendigt at korrigere dig her. Du glemte overbefolkning.

.
11-12-2015 12:33
Morten Riber
★★★★★
(2298)
crank skrev:
.

Kosmos >
.. fattigdom, smitsomme sygdomme, dårligt drikkevand og sanitet, indendørs luftforurening, regional atomoprustning, religiøs & politisk fundamentalisme og ustyret migration.

Jeg finder det nødvendigt at korrigere dig her. Du glemte overbefolkning.

.


Du vil bare brokke dig, Crank. Kender dig jo efterhånden. OG Kosmos har ikke glemt nogetTiden går - mens vi stadig fejlinformeres
11-12-2015 12:42
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Og du bliver jo altid ved, til du har det sidste ord.

.
11-12-2015 12:46
Morten Riber
★★★★★
(2298)
crank skrev:

Og du bliver jo altid ved, til du har det sidste ord.


...men Kosmos har ikke glemt noget. Det er vel ok at forsøge at korrigerer fejl og misforståelser


Kosmos skrev:
- tjaeh...som den gode Karl Iver forleden sagde (med et lidt andet ordvalg) hos Cordua & Steno (Radio 24/7): Den grønne bølge florerer kun dér, hvor tilskud og afgiftslettelser gror (som resten af samfundet betaler)!

- Weekendavisen indeholder i denne uge et længere 'svar' fra Karl Iver på kronikken, jeg tidligere omtalte. Afslutningen lyder:

Men klimaet er desværre blevet et massivt politisk problem og et stort problem for verdens velfærd, fordi det optager alt for stor politisk opmærksomhed og spilder meget store økonomiske ressourcer, som dermed ikke er til stede for andre og langt mere alvorlige problemer som for eksempel afgrundsdyb fattigdom, smitsomme sygdomme, dårligt drikkevand og sanitet, indendørs luftforurening, regional atomoprustning, religiøs & politisk fundamentalisme og ustyret migration.
Må jeg opfordre til, at vi snart begynder at diskutere klima baseret på facts og argumenter og i forhold til, hvilke tiltag der virker, og ikke på basis af en primitiv »jorden-går-under-på fredag«-retorik.Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
Redigeret d. 11-12-2015 12:50
Side 14 af 19<<<1213141516>>>

Deltag aktivt i debatten Seneste avisartikler om klimadebatten:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik