Husk mig
▼ Indhold

Seneste avisartikler om klimadebattenSide 15 af 19<<<1314151617>>>
28-12-2015 03:23
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/da-gronland-sidst-smeltede-kraftigt-steg-havniveauet-med-16-centimeter-180854?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Da Grønland sidst smeltede kraftigt, steg havniveauet med 16 centimeter


Danske geologer har bestemt Indlandsisens massetab under en varmeperiode for 8.000-5.000 år siden. Det giver et godt finger­peg om konsekvenserne af global opvarmning.


Ved at kombinere data fra sedimentkerner med modeller for isens bevægelser, er forskerne kommet frem til, at massetabet i en periode på mere end 1.000 år var op til 100 gigaton årligt. Denne afsmeltning alene har givet anledning til en stigning i havniveauet på 16 cm, skrev forskerne i en artikel, der blev offentliggjort i tidsskriftet Geology i februar. Til sammenligning har massetabet de seneste 25 år varieret mellem 0 og 400 gigaton om året.


Og så lige en af kommentarerne til artiklen
Måske at vi snart kan fastslå at klimaet altid har forandret sig og altid vil gøre det, hvor meget vi påvirker kan så diskuteres, men styrer, det gør vi ikke.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
29-12-2015 11:00
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Vindmøller er vor tids it-boble.
It-boblen bristede lige efter år 2000,efter milliarder og atter milliarder af kroner var brændt af på luftige internet projekter,uden nogen form for rentabilitet.Vindmøller er vor tids it-boble.Milliarder og atter milliarder af kroner bliver brændt af for at producere strøm der ikke er brug for,til urentabelt lave priser.De mange vindmøller,der er sat op i Nordtyskland,Danmark og Sydsverige med enorme tilskud,snurrer samtidig og kanabiliserer deres eget marked,ved at producere alt for meget strøm på de forkerte tidspunkter.Afstanden mellem afregningsprisen på kraftværker og vindmøller bliver stadigt større.
Investering i vindmøller er en dårlig forretning,der kun holdes i live af de enorme offentlige tilskud.Befolkningen og erhvervslivet protesterer mod vindmøllernes afbrænding af milliarder og atter milliarder af deres hårdt tjente kroner.
I stedet for at anvende milliarderne som sovepude for vindmølleindustrien,skal de anvendes til at udvikle billige op pålidelige alternativer til fossile brændsler,så de nye økonomier kan tage dem i anvendelse og vækster uden forurening.
Vindmøller og sol er ikke løsningen-det viser de seneste 20 års udvikling,der kun har bragt vedvarende energi til at levere 2,5 procent af verdens energibehov.Det har været ren pengeafbrænding.
Det er kun et spørgsmål om tid,før vindmølleboblen brister.

Sikke dog en uvidenhed! Det er fantastisk, at der stadig findes en flok mavesure mænd, der ikke sætter sig ordentligt ind i, hvad debatten går ud på.
Vindmøller og solceller er med til at skabe en global udvikling mod udvikling af nye energiformer, som alverdens lande kan have glæde af i og med, at bla den nuværende afhængighed af Saudi Arabien mmm er uønsket. Der skabes derudover i kølvandet herpå masser af ny teknologi som elbiler, brintbiler mmm, som vil drive udviklingen i retning af nye muligheder for os alle sammen.
Tag skyklapperne af, det handler om vækst, arbejdspladser, bedre nye produkter, nye muligheder, eksport indtægter i millardklassen, som er absolut nødvendigt for Danmark, nu hvor olien er på vej væk som indtægtskilde!
Derudover skaber VE en mulighed for decentral, enkle produktionsenheder med kendte omkostninger istedet for centraliserede kraftværker, som fx atomkraft, der oftest ender i store tidsforsinkelser og voldsomme budgetoverskridelser. I både USA, England og Frankrig kæmpes der lige nu med voldsomme problemer ifm akraftudbygningen med millarder spildt, enorme tidsforsinkelser.
Tilskuddet til VE er nødvendigt, fordi det ikke er muligt at få indført, at skadevolderen betaler - det fremgår af en lang række økonomiske rapporter fra bla USA, hvor økonomer er blevet klar over, at manglende handling ift klimaændringer vil reducere USAs økonomi voldsomt efterhånden som skaderne år for år bliver værre og værre. Derudover er både solceller og vindkraft på vej til at blive den billigste måde at producere el på overhovedet.
Og alternativet er da det mest stupide nogen kan forestille sig: vi sætter os ned i 20-40 år og venter på at en eller anden klog person nok har opfundet noget begavet, der redder os allesammen! Gab, der er nogen skolepenge, der bør tilbagebetales øjeblikkeligt.
Forfatteren af ovenstående artikel minder mig om et af argumenterne mod Storebæltsbroen: "hvis den bro bygges, så kan vi jo ikke få vores kop kaffe på færgen". Han siger jo ligeud, at han ønsker status quo istedet for dynamik og udvikling af vores samfund.
Der er absolut intet, der er svært at forstå. Der er oceaner af dokumentation på internettet - hvis nogen ikke er i stand til at finde det, så sig til, jeg hjælper gerne :-)
29-12-2015 11:36
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz
Vind- og solkraftanlæg hsr en alt for lille energitæthed til,at det kan levere tilstrækkelig enrgi til et industrisamfund.
Feks, har et fissionsanlæg en energitæthed på 1500 MW/km2.
Hvad tror du energitætheden er for vindkraft?
Nyere fissionsanlæg betydeligt mere,fremtidens fusionsanlæg kan du multip. med faktor 10.
29-12-2015 11:56
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul: hvor stor en andel af elproduktionen dækker vindkraft i danmark idag?
Hvad koster solceller pr. kwh ift andre teknologier, hvad regner man med, at det koster i 2050?
Efter COP21 vil den installerede effekt, der idag er omkring 100GW/år kun stige.
Du er da vel ikke en af dem, der sidder og venter på fusionenergi?
Så skal du da læse lidt her:
The cost of climate change
Artiklen er fra 2008, så tallene skal sikkert justeres efter de seneste 5 års forskning (det er ikke blevet mere positivt i løbet af de sidste 5 år), men det giver et indblik i problematikken med at sætte sig og vente på bedre tider. Den holder ganske enkelt ikke og mig bekendt er det kun Libaral Alliance i Danmark, der lider under den vildfarelse. Og iøvrigt underligt, at et liberalt parti ikke støtter landets eget erhversliv.
29-12-2015 12:10
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz-
Vi behøver ikke at vente på fusion, -vi.Er allerede godt på vej med udviklingen sf generation IV fissionsanlæg,Rusland hsr allerede det første med natriumkøling i drift.
29-12-2015 12:58
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul, ja, og der kan vi i Danmark glæde os over, at vi ikke er med til at betale den udvikling, men istedet støtter en langt sundere udvikling. Atomkraft er stadig i sin vorden, der er store problemer, det bliver dyrere end ventet, der er kæmpe forsinkelser. Dertil kommer sikkerhedsproblematikken og århundrede års opbavaring efterfølgende. Så lad blot de store lande betale for den udvikling, mens vi hjælper til med at skaffe andre bidragydere til omstillingsprocessen.
29-12-2015 13:19
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Mikael Obelitz skrev:
Kjeld Jul: hvor stor en andel af elproduktionen dækker vindkraft i danmark idag?


Det vides ikke, da der ikke findes en metode til at måle hvilken "type" el, der kommer ud til forbrugerne. Det er derfor, der bør skrives, at vindmøllernes elproduktion svarer til X % af elforbruget.

Mit forsigtige bud lyder på ca. halvdelen af de danske vindmølleres elproduktion bliver anvendt i Danmark, resten generer vi Norge og Sverige med.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
29-12-2015 13:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz-

Et 1400 MW kkw har en års produktion på 11 TWh , der skal 495 5MW vindmøller til erstatte denne ydelse.
Når man så tager i betragtning,at en vindmølle kun Har en levetid på max 25 år,mod et kkws 60 år,er et kkw incl lbn vedligeholdelse og skrotning,laqgt den billigste og mest pålidelige prod metode.

Hvad mener du med ,at der er store problemer med kernekraft,- uddyb venligst.
Redigeret d. 29-12-2015 13:30
29-12-2015 14:04
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
nuclear energy darkened by delays, cost overruns...
nuclear delay: Hinkley Point
Flaminville: budget tredobles, dobbelt tid
Nuclear plant delay means blackout risk
29-12-2015 14:12
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Se US priser for forskellige energikilder 2020
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source#
Redigeret d. 29-12-2015 14:19
29-12-2015 14:23
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Mikael Obelitz skrev:
Kjeld Jul: hvor stor en andel af elproduktionen dækker vindkraft i danmark idag?


Det vides ikke, da der ikke findes en metode til at måle hvilken "type" el, der kommer ud til forbrugerne. Det er derfor, der bør skrives, at vindmøllernes elproduktion svarer til X % af elforbruget.

Mit forsigtige bud lyder på ca. halvdelen af de danske vindmølleres elproduktion bliver anvendt i Danmark, resten generer vi Norge og Sverige med.

Jo, da, det overvåges nøje.
http://www.energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Miljoerapportering/Termisk-produktion/Sider/Termisk-produktion.aspx
29-12-2015 14:34
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Import eksport af vindmøllestrøm
29-12-2015 15:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
For at kunne producere den samme strøm som et 1400 MW KKW,der med alle bygninger kan ligge på 1 km2,skal der ca. anvendes et vindmølleareal på 322 km2.

Prøv at forestille,hvor store arealer,der skal plastres til med tårne og solpaneler,for at kunne erstatte de ca. 97% energi,som i dag produceres af kul,olie,gas og kernekraftanlæg.

Vind-og solkraft vil kun være et supplement i fremtiden,til andre mere energitætte og sikre energiformer.
Det er en stor forsømmelse af politikerne i Danmark,at have fraskrevet sig al deltagelse i den højteknologiske kerneforskning,som med garanti vil danne basis for verdens fremtidige energiproduktion,både til elektricitet,varme og brændstoffer.
I stedet for kun,at investere i lav-teknoloigi,burde vi også have forskere i første række,som vores naboer,Norge,Sverige,UK og Tyskland.
Niels Bohr må vende sig i sin grav.
29-12-2015 17:13
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
I dag Thanet møllepark: 3MW møller, 21,6 kvm2, 300MW installeret kapacitet.
I dag: 8MW er allerede tilgængelig. I fremtiden 20MW møller.
Men lad os bare sige 800MW for hver 21,6 kvm2 med 8MW møller.
For at producere samme mængde som et 1.4 GW kraftværk, så skal der omkring 3GW installeret vind effekt. Det er omkring 80kvm2 areal på havet - altså et areal på under 10x10 km kan gøre det.
Ved 16MW møller, det halve, så i et land som danmark, ingen problem overhovedet.
Vindmøllers størrelse
29-12-2015 17:21
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Iøvrigt, så var Niels Bohr dybt i tvivl om han skulle videregive sin viden om mulighederne med produktion af abomber. Hvis han havde levet i dag, så er jeg sikker på, at han ville have erkendt begrænsningerne i akraft lige så vel som fordelene.
29-12-2015 17:43
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikaei Obelitz-

Niels Bohr svendestykke var opstarten af forskningsstationen Risø,her skulle forskes i kerneteknologi og isotoper,hvilke Danmark var førende i til bla. Lægevidenskaben i mange år,indtil al forskning blev indstillet med politisk pression af socialisterne.
Den fejl,du og mange af dine meningsfæller.begår,er hele tiden at forbinde et kernekraftværk og beslægtede teknologier med plutonium og en atombombe.
Enten Er det mangel på oplysning og indsigt eller det Er bevidst meningsmanipulation
Redigeret d. 29-12-2015 17:46
29-12-2015 17:56
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
det var måske det samme der skete, da du beregnede det nødvendige areal for vindmøller - altså bevidst manipulation:-)
Sikke en gang sludder, du ryster ud af ærmet, Kjeld Jul. Danmark fravalgte kernekraft i 1980erne pga en folkelig bekymring omkring sikkerheden. Dengang var man nærmest idiot, hvis man udtrykte sin bekymring ifølge fortalerne, men Tremileøen, Tjernobyl og Fukishima har efterfølgende vist, at bekymringen var på sin plads.
29-12-2015 18:16
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz-
Når Jeg kommer på min computer skal jeg foreligge dig en beregning for min påstand,det Er ikke en manipulation men fakta.
Forøvrigt kender.Jeg udmærket historikken omkring de to.KKV,som var planlagt i Danmark,men som aldrig blev til noget p.gr. af venstreorinteret politik ,samtidig indstillede man isotopforskning og lukkede til slut Risø,hviler var utrolig tåbeligt.
Jeg var ansat i KWU- i Offenbach / AEG-Siemens ,i reaktorafd for at kunne være med til at projektere et af.de danske anlæg,og var meget skuffet over.den politiske beslutning.
Redigeret d. 29-12-2015 18:17
29-12-2015 18:21
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
jeg har selvfølgeligt fuld forståelse for at direkte involvering i et projekt af den karakter kan give en stor skuffelse, når vindene blæser i en anden retning :-(
Jeg synes bare det er forkert idag, at gøre det til et politisk spørgsmål om socialisme eller det modsatte - vindkraft har fået nu - bla pga den politiske beslutning, som du ikke var enig i - fået rod overalt i verden, hvilket er en utrolig bedrift.
Se vedhæftede fra verdens mest liberale stat:
Texas is a national leader in wind energy
29-12-2015 18:54
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det var ikke kun.mig,men rigtig mange danskere,som.havde set hen til en ny og.effektiv energiform,men stemningen var dengang politisk venstreorienteret.
Det er noget sludder at fremhæve tremile- øen,Tjernobyl og Fukishima som årsag til ikke at opføre.KKV.,det er virkelig at manipulere .Hvad med de 500 kernekraftværker,som har kørt uden strålingsulykker og tab af menneskeliv,hverken på værkerne eller.i omgivelserne,hvorfor ikke nævne dem?
29-12-2015 19:34
Kosmos
★★★★★
(5375)
Iøvrigt, så var Niels Bohr dybt i tvivl om han skulle videregive sin viden om mulighederne med produktion af abomber

- spørgsmålet er nok, hvor meget konkret, 'operationel' viden han reelt videregav(?). Jeg mener at have læst, at han fx. i Manhattan-sammenhæng kun spillede en birolle?

Hvis han havde levet i dag, så er jeg sikker på, at han ville have erkendt begrænsningerne i akraft lige så vel som fordelene

- Niels Bohr havde på mange områder (udover fysikken) et meget vidt overblik, så jeg tvivler endog ganske meget på, at han ville have ændret grundholdning på netop dét punkt!
Jeg ser iøvrigt netop nu, at man i 2013 - i anledning af 100-året for modellen - gjorde et forsøg på at àjourføre Bohrs navnkundige brev til FN; interessant læsning! Også dette er ganske interessant.
29-12-2015 20:55
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Det var ikke kun.mig,men rigtig mange danskere,som.havde set hen til en ny og.effektiv energiform,men stemningen var dengang politisk venstreorienteret.
Det er noget sludder at fremhæve tremile- øen,Tjernobyl og Fukishima som årsag til ikke at opføre.KKV.,det er virkelig at manipulere .Hvad med de 500 kernekraftværker,som har kørt uden strålingsulykker og tab af menneskeliv,hverken på værkerne eller.i omgivelserne,hvorfor ikke nævne dem?

Jamen, Kjeld Jul, der er løbet meget vand i åen siden dengang for vel 30 år siden, og vi er kommet langt videre... Udviklingen er jo fortsat, vi står idag et helt andet sted, med andre udfordringer, med et helt andet energisystem...
Det jeg anførte var, at dengang var argumentet for indførelse af akraft, at det ALDRIG kunne ske; hvorefter det så er sket 3 gange. Det var ikke pga disse hændelser akraft blev fravalgt, det var pga en utryghed i befolkningen omkring sikkerheden.
Jeg er ikke modstander af kernekraft som et middel mod global opvarmning, men det giver ingen mening i lille Danmark med 5 mio indbyggere og en nu helt anden måde at betragte energiproduktion på. Det giver sikkert god mening i USA og Kina samt andre store lande, der har et helt andet energibehov.
29-12-2015 21:32
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz-

Ich bin doch nicht von gestern -
Selvfølgelig bliver kernekraft ikke indført.i.Danmark,der bliver rigeligt med fission i andre lande, vi kan bruge som backup.
29-12-2015 23:36
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul: ich verstehe, entschuldigung:-)
30-12-2015 03:04
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Mikael Obelitz skrev:
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Mikael Obelitz skrev:
Kjeld Jul: hvor stor en andel af elproduktionen dækker vindkraft i danmark idag?


Det vides ikke, da der ikke findes en metode til at måle hvilken "type" el, der kommer ud til forbrugerne. Det er derfor, der bør skrives, at vindmøllernes elproduktion svarer til X % af elforbruget.

Mit forsigtige bud lyder på ca. halvdelen af de danske vindmølleres elproduktion bliver anvendt i Danmark, resten generer vi Norge og Sverige med.

Jo, da, det overvåges nøje.
http://www.energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Miljoerapportering/Termisk-produktion/Sider/Termisk-produktion.aspx


Nej - prøv nu at læse, hvad der står:

I 2014 svarede vindproduktionen i Danmark til 39 % af elforbruget. I løbet af de næste 10 år ventes denne andel at stige til 61 %


Svarede til er ikke en præcis angivelse af, hvor meget af vindmøllernes elproduktion, der reelt indgår i det danske elforbrug.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-12-2015 09:28
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Den præcise produktion af fx vind måles direkte på møllernes output, ikke ved at gætte på, hvad der løber ud i forbrugernes elmålere? Jeg forstår ikke hvad du vil antyde, Boe Sørensen, og hvad du vil med det?
30-12-2015 16:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Mikael Obelitz skrev:
Den præcise produktion af fx vind måles direkte på møllernes output, ikke ved at gætte på, hvad der løber ud i forbrugernes elmålere? Jeg forstår ikke hvad du vil antyde, Boe Sørensen, og hvad du vil med det?


Hvad hjælper det at kende den nøjagtige elproduktion fra vindmøller, hvis det er ukendt hvor og hvordan der anvendes ? Den sidste del afgør faktisk om vindmøller er med til at reducere CO2-udledningen eller ej - der er ikke megen om nogen CO2-reduktion i at skifte el fra vandkraft ud med el fra vindmøller.

Rent faktisk kan en del af vindmøllernes elproduktion være bortskaffet via store dypkogere i f.eks. Københavns havn for at afbalancere elnettet.

Det er således nok at vide, hvad produktionen er, det er også nødvendig at vide, hvor og hvordan produktionen anvendes - hvilke andre typer af energi erstatter den ? Og det ved vi pt. intet konkret om. F.eks. fortrænger el fra vindmøller elproduktionen på kraftvarmeværkerne, men netop fordi det er kraftvarmeværker skal disse stadig levere varme til fjernvarmeforbrugerne, hvorved de stadig skal afbrænde brændsler evt. med en lavere samlet virkningsgrad.

Så det siger intet kun et se på et led i det samlede energikompleks.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-12-2015 19:52
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Sagt kort så producerer vindmøller masser af værdiløs strøm. Derfor giver det ingen mening af måle møllernes output.
30-12-2015 20:04
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Boe Carslund Sørensen, energiregnskabet er kompliceret, men at tro, at der er dybkogere i KBH havn er en konspirationsteori, som ikke rigtigt kan bruges til nogetsomhelst. Der er masser af litteratur, oplysning i medierne om de problemstillinger du omtaler, så hvis du vil vide, hvordan det hænger sammen, så er al viden tilgængelig for dig.
30-12-2015 20:54
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Mikael Obelitz skrev:
Boe Carslund Sørensen, energiregnskabet er kompliceret, men at tro, at der er dybkogere i KBH havn er en konspirationsteori, som ikke rigtigt kan bruges til nogetsomhelst. Der er masser af litteratur, oplysning i medierne om de problemstillinger du omtaler, så hvis du vil vide, hvordan det hænger sammen, så er al viden tilgængelig for dig.


Jamen Mikael - drøm du bare videre - og jo, der er dybkogere i KBHs havn, som bruges til at afbalancere elnettet, også selv om du kalder det for konspirationsteori. Dybkogerne kun bruges i nødstilfælde, hvor al anden regulering enten er taget i bruger eller ville reagere for langsomt.

Desuden tror jeg ikke, at der er ret meget litteratur om den problemstilling, som jeg ikke har læst - fået refereret mv.

Og nej - energiregnskabet er ikke kompliceret - men energisystemerne og især deres sammenspil er kompliceret.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-12-2015 21:48
Jakob
★★★★★
(9324)
­
­


Boe Carslund-Sørensen skrev:
Rent faktisk kan en del af vindmøllernes elproduktion være bortskaffet via store dypkogere i f.eks. Københavns havn for at afbalancere elnettet.


Ja, den har før været oppe og vende, men det er aldrig blevet dokumenteret, hvor meget vindstrøm, der går den vej. Det er kun til afbalancering og det er ikke kun til vindstrøm, vel..?

Og hvilken tåbe vil dog betale sin vindmølle for at køre med det formål (at varme havvand) frem for at standse den..?

­
31-12-2015 04:57
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
­
­


Boe Carslund-Sørensen skrev:
Rent faktisk kan en del af vindmøllernes elproduktion være bortskaffet via store dypkogere i f.eks. Københavns havn for at afbalancere elnettet.


Ja, den har før været oppe og vende, men det er aldrig blevet dokumenteret, hvor meget vindstrøm, der går den vej. Det er kun til afbalancering og det er ikke kun til vindstrøm, vel..?

Og hvilken tåbe vil dog betale sin vindmølle for at køre med det formål (at varme havvand) frem for at standse den..? ­Jakob - det kan lige så lidt dokumenteres, hvor meget vindmøllestrøm, der bortskaffes via disse dybkogere, som hvor meget vindmøllestrøm, der reelt indgår i det danske elforbrug.

Der findes dog nogle simple tiltag, der kan gøres, så vindmøllernes elproduktion kan udnyttes næsten 100 % i det danske energiforbrug.

Den enkleste er, at udstyre samtlige bygninger med behov for opvarmning med 2 varmeanlæg - et til træpiller, olie, naturgas mv. - og et hvor energien er el - f.eks. et elpatron eller varmepumpe. Og så lade til- og frakoblingen styres af Energinet.dk. Anlæggene kunne nok også med fordel udbygges med en akkumuleringstank.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
31-12-2015 11:04
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Boe Carslund-Sørensen

Der er stort set ingen varmeforbrug om sommeren. Om sommeren kan man således ikke afsætte overskydende el til rumopvarmning.
31-12-2015 14:47
Jakob
★★★★★
(9324)
­

­­


Boe Carslund-Sørensen skrev:
det kan lige så lidt dokumenteres, hvor meget vindmøllestrøm, der bortskaffes via disse dybkogere, som hvor meget vindmøllestrøm, der reelt indgår i det danske elforbrug.


Ved du ikke engang cirka, hvor meget vindstrøm, de afsætter om året i dybkogeren i Københavns havn..?
Hvis det er så usikkert, er det så overhovedet rimeligt, at du bruger det som et argument imod vindmøller..??

­
31-12-2015 14:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Dybkogere i f.eks. Københavns Havn er da ikke noget man er stolte af. Derfor bliver de så vidt muligt ikke omtalt.
01-01-2016 01:49
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
­
Boe Carslund-Sørensen skrev:
det kan lige så lidt dokumenteres, hvor meget vindmøllestrøm, der bortskaffes via disse dybkogere, som hvor meget vindmøllestrøm, der reelt indgår i det danske elforbrug.


Ved du ikke engang cirka, hvor meget vindstrøm, de afsætter om året i dybkogeren i Københavns havn..?
Hvis det er så usikkert, er det så overhovedet rimeligt, at du bruger det som et argument imod vindmøller..?? ­


Jakob - jeg bruger det ikke som argument mod vindmøller - jeg har intet imod vindmøller - men jeg har noget imod investeringer og tilskud til noget, når ingen eller ikke ret mange har overblik over, hvordan den elproduktion, der gives tilskud til, indpasses i det danske el-/energiforbrug. Den analyse har jeg efterspurgt siden præsentation af "Vind50" fra 2007 - men stadig uden held.

Og jeg har noget imod, at vi misinformeres om, hvor meget af vindmøllernes elproduktion, der reelt indgår i det danske elforbrug.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
01-01-2016 12:56
Jakob
★★★★★
(9324)
­@Boe Carslund-Sørensen


Måske er det så kun fordi vindmøller er de nyeste, at det er dem, du stadig sætter i dårligt lys. For ellers kunne du vel ligeså godt sætte fokus på de andre energikilder og mene, at de passer for dårligt til vindmøller, når de ikke er bedre til at supplere dem uden spild..?
De har trods alt haft årtier til at indstille sig på det. Mere nye er vindmøller heller ikke.

Mener du ikke, at der gives tilskud til fossilt brændsel..?
­
01-01-2016 16:33
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
­
@Boe Carslund-Sørensen

Måske er det så kun fordi vindmøller er de nyeste, at det er dem, du stadig sætter i dårligt lys. For ellers kunne du vel ligeså godt sætte fokus på de andre energikilder og mene, at de passer for dårligt til vindmøller, når de ikke er bedre til at supplere dem uden spild..?
De har trods alt haft årtier til at indstille sig på det. Mere nye er vindmøller heller ikke.

Mener du ikke, at der gives tilskud til fossilt brændsel..? ­Nu er det dig, der udlægger det jeg skriver - som at sætte vindmøllerne i et dårligt lys - hvor du har den opfattelse fra må stå for helt din egen regning.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
01-01-2016 20:19
Jakob
★★★★★
(9324)
­
@Boe Carslund-Sørensen


Du svarede ikke på spørgsmålene.

Og prøv selv at læse dette igen:

jeg har noget imod investeringer og tilskud til noget, når ingen eller ikke ret mange har overblik over, hvordan den elproduktion, der gives tilskud til, indpasses i det danske el-/energiforbrug. Den analyse har jeg efterspurgt siden præsentation af "Vind50" fra 2007 - men stadig uden held.Det er to gange, du nævner "tilskud" som noget, der bør stille særlige krav.

Hvornår har du sidst omtalt olie som "olie, der bliver givet tilskud til" eller kul som "kul, der bliver givet tilskud til" eller gas, som "gas, der bliver givet tilskud til"..?
Det tror jeg aldrig, du har gjort, men det kunne du ligeså godt.
Det og misinformationen om dybkogeren i havnen tyder da på, at det er vindmøllerne, du ønsker at hænge ud som noget skidt.

Spørgsmålet om der i øvrigt er behov for analyse kan måske være interessant, men det drukner lidt, når der kommer sådan en tendentiøs svada.
Jeg tror måske også hellere, at jeg ville bruge pengene på at søge muligheder for lagring og afsætning af strøm.

­­
04-01-2016 20:37
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Fra Aktuel Naturvidenskab nr. 5, 2015: Forfejlet kritik fra Center for Is og Klima

Dette indlæg følger op på diskussionen i Aktuel Naturvidenskab nr. 4‐2015 omkring Jens Morten Hansen og kollegers artikel om Månen og havniveauet bragt i nr. 3‐2015.

Vi har haft denne historie tidligere i denne tråd, f.eks. her.

Jens Morten Hansen skriver bl.a.:

Vandstand kan rekonstrueres præcist
Vores hypotese siger, at vandstanden gennem de sidste 160 år i verdens bedst undersøgte region (østlige Nordsø til centrale Østersøen) kan rekonstrueres meget præcist ved at dekomponere den målte gennemsnitskurve til det lavest mulige antal harmoniske svingninger (5), der løber gennem hele den 160 år lange måleperiode, og som sammen med en generel havstigning kan rekonstruere de målte vandstandsdata (Figur 1).

Måleperiodens længde
"Festens genstand" er formentlig, at vores beregningsresultater også viser, at den havstigning, som er observeret siden 1970, og som har givet betydelig næring til forestillingen om en menneskeskabt havstigning, er fuldstændig indeholdt i de ovennævnte, naturlige forhold og minimale residualer, herunder den generelle stigning på 1,18 mm/år, der løber gennem hele observationsperioden. Den nuværende havstigning har derfor ikke noget med menneskabt global opvarmning at gøre.

Ligeledes har vi i samme afhandling samt i en ny afhandling vist, at der - efter et betydeligt fald i havniveauet ved begyndelsen af Lille Istid omkring år 1200 - er sket en gennemsnitlig havstigning gennem de sidste 700 år (siden år 1300) på 1,1‐1,2 mm/år, dvs. svarende til den generelle havstigning på 1,18 mm/år, som vores beregninger af de sidste 160 års vandstandsdata kommer frem til. Også alle andre nyere geologiske undersøgelser af Skagerrak, Kattegat og Østersøens vandstandsændringer viser en generel havstigning på ca. 1,2 mm/år gennem de senere århundreder.

Tilknyttet billede:

Side 15 af 19<<<1314151617>>>

Deltag aktivt i debatten Seneste avisartikler om klimadebatten:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik