Husk mig
▼ Indhold

Skeptikere på valg?Side 1 af 212>
Skeptikere på valg?06-09-2011 17:20
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hvilke politikere kan man stemme på for at få nuanceret klimadebaten på Christiansborg bare en lille smule??

Vi ved alle at Dansk Folkeparti har viftet lidt med den skeptiske fane.

Dertil kommer Venstres Thor Petersen.

Men er der andre skeptiske politikere ??
Kan nogen bidrage med navne så man ikke nødvendigvis kun kan vælge mellem Venstre og DF på denne konto?

Jeg har fået lov at liste én her, og det er en kandidat fra Liberal alliance: Karl Iver Dahl-Madsen
Og det morsomme er, han er såmænd en af vores egne her på klimadebat: "Fafner".

Er der andre?

Det er utroligt nemt at finde politikere der vil "gøre mere for klimaet"
- dem kender vi mange af.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 06-09-2011 17:22
08-09-2011 21:00
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er altid farligt for en politikker at gå imod de politisk korrekte holdninger. Derfor er der ikke mange der tør at tage chancen. Det kræver virkelig mandsmod.
09-09-2011 13:30
Jakob
★★★★★
(9324)
.

@Frank Lansner


Hvis man måler på handling og ikke på ord, så burde enhver CO2-skeptiker nok roligt kunne stemme på ethvert parti fra blå blok.
Som det fremgår af grafen har de ikke haft vilje til at nedbringe Danmarks CO2-udslip i de 10 år, hvor de har haft magten.
Det gælder også De Konservative.


Men alle partier er jo underlagt reduktionsmål og CO2-kvoter fra EU, og går du ind for bæredygtig vedvarende energi, så bør du måske nærmere sondre mellem de energiløsninger, som partierne foretrækker.
F.eks. vil Venstre ikke opgive CO2-deponering, selvom det forbruger 33% mere kul, og de ser heller ikke ud til at være bange for at benytte kemisk landbrug til at producere biobrændsel.
Det er generelt min fornemmelse, at hvis partier ikke ser alvoren i klimaproblemerne, så er de også mere eller mindre ligeglade med miljøproblemer og tab af råstoffer. Typisk en kortsigtet og mindre helhedsorienteret tankegang.
Men du, som frygter en ny istid, du bør vel nærmere stemme på det parti, som vil etablere allermest vindkraft på land i Danmark, frem for det parti, som ingenting vil, fordi de ikke tror på, at CO2 er en drivhusgas.
Eller er det måske vigtigere for dig, at nogle få MF'ere taler provokerende pænt om CO2 fra folketingets talerstol, end at der er tilstrækkeligt vedvarende energi til rådighed, hvis en ny istid kommer hurtigt..?

.
09-09-2011 20:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@Jacob

Når jeg læser dine indlæg, så står jeg tilbage med det indtryk, at CO2-problematikken er blevet religion for din. Jeg har ellers ikke noget imod folk der er religiøse, men når religiøse folk ikke kan klare at folk har en anden holdning end den de selv har, så står jeg af.

Som jeg tidligere har beskrevet, så er CO2-problematikken kun et lille problem sammenlignet med de andre store globale problemer. På dette punkt har du ikke leveret nogen seriøs argumentation. Tvært imod blander du problemet med partikketforurening og brugen af fossilt brændstof godt og grundigt sammen. Det hører ingen steder hjemme.

Problemet med partikkelforureningen er således kun et problem, der er opstået som følge af uhensigtmæssig brug af diverse brændstoffer. Herunder også af de fossile brændstoffer. Som du sikker ved, så giver afbrændig af f.eks. naturgas ingen nævneværdig forurening ud over lidt C02.
10-09-2011 08:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra Ing.dk se http://ing.dk/artikel/121574-giftekspert-roundup-stof-er-mindre-giftigt-end-bordsalt#p371618

Citat:


Da du åbenbart er imod den saglige information, du har fået her i debatten, undrer det mig, at du bidrager med så lidt selv?
- Du slynger bare om dig med løsrevne påstande, der kan bruges i alle retninger.

Du hører åbenbart til den stadigt voksende del af befolkningen i moderne højt udviklede samfund, der er blevet opdraget til at have en helt urealistisk forventning til, at det er ethvert menneskes ret at definere sit eget livs grundvilkår.

Nogen vil kalde det at være forkælet, men det er et så negativt ladet ord, at det føles som en straf for de pågældende, så man må vel bl.a. skylde på os gamle 68-er-lærere, der ikke fik fortalt, at de valgmuligheder, vi forsøgte at give vore og elever - og give dem mod og viden til at kræve dem - ikke gjaldt overalt - simpelthen fordi vi lever i et fællesskab, hvor en række fælles rammer giver enorme fordele for alle.
- Vi glemte at informere om, at individuel frihed koster penge, og at den enkelte og mindretallet selv må betale, hvis de kræver løsninger, der gør en fælles løsning dyrere. - Mange af os 68-ere var nok så naive, at vi opfattede alle retfærdige krav som værende "gratis" - eller i hvert fald "samfundets" pligt at betale.

Mvh Peder Wirstad
11-09-2011 10:09
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Jacob

Tag eksemplet med kreationister.
Hvem kan være uenig i deres hovedbudskab om næstekærlighed etc?
Så hvad er problemet egentligt hvis deres (pop) videnskab skal overtrumfe alle andres mening og videnskaben i almindelighed??

Nej, uanset om kreationester reelt har nogle gode intensioner, så bliver det over my dead body at alle skolders børn skal fodres med ting der ikke er videnskabeligt holdbare.

Man behøver ikke ofre ærlighed og åben videnskab for at opnå et budkab om næstekærlighed - lige som man ikke behøver at ofre åben og ærlig videnskab for at fremme et budskab om at passe på energien og Jorden.

Hvis du lige tager og kigger på min footer, så husk lige hvorfor jeg er her i debaten.

Dette at få en nuanceret klimadebat betyder ikke at jeg nu pludseligt skulle være for sod og skidt og kanel og imod alternativ energi.


Men interessant at der ikke er flere folketings kandidater der tør udtale sig skeptisk i klimadebaten. Sikke nogle vatnisser.
Redigeret d. 11-09-2011 10:52
11-09-2011 10:31
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Måske er det for sent at være skeptisk.

Danmark er forpligtet af WMO, IPCC og Rio konventionen (Agenda 21).

De forskellige styrelser f.eks. Naturstyrelsen sender blot forordninger og diktater ud til Kommunerne... Alt er mere eller mindre endt op som love og hensigts-erklæringer som f.eks. Klimakommunernes aftale med Dansk Naturfrednings Forening m.v.

Ingen tør være skeptiske.

Jeg har forespurgt Miljøministeriet og Naturstyrelsen om hvor jeg kunne finde en autoriseret dansk oversættelse af Agenda 21 konventionen... De svarer tilbage at de ikke har nogen oversættelse. Så de deloversættelser der er sendt til kommuner m.v. er oversat af de enkelte styrelser og ministerier med deres eget ordvalg.
11-09-2011 10:56
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Det er sjovt du siger det med at ingen tør at være skeptiske, GLAR.

Jeg har jo jævnligt fået mails (via hidethedecline) fra folk der gerne vil hjælpe eller bare give et par opløftrende ord med på vejen. Men man må ikke sige hvem de er, det er gennemgående.

Jeg har længe mailet med en social demokrat, sød fyr, men efter jeg (ahem) kom til at nævne noget med at nuancere klimadebaten (ups) har jeg intet absolut intet hørt... trist

Jeg tror simpelthen at han er panisk for på nogen måde at risikere nogen kan sige noget om ham, så han klappede i som en østers. Spooky.
11-09-2011 14:24
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Jeg så forleden på tekst-tv at de Radikale vil have indført klima-love der sætter konkrete tal på det tilladte CO2 udslip.

Det bliver 'mindre sjovt' for industrien... de vil simpelthen flygte allesammen til Indien og Kina.

Vækst og omstilling til 'Grøn energi' kræver mere energi end vi kan producere idag. Så væksten vil blive sat i stå med klima-love.
11-09-2011 17:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Samlet bruger vi mere energi til fjernvarme og el-produktion og det navnlig energi fra kul, end energi fra kul og gas i effektive kraftværker som ikke skulle yde fjernvarme og så oliefyr i boliger som i dag har fjernvarme.

Eller nedlæggelse af fjernvarmen og møllerne og energiforbruget ville være mindre end i dag, hvis der installeres oliefyr i boliger som i dag har fjernvarme og de effektive kraftværker vi råder over producerer den strøm vi skal forbruge.

Altså klimatiltag som møller og fjernvarme når de iværksættes, så skal omkostningen til øget kul-forbrug medregnes omkring de iværksatte tiltag, som industrien i sidste ende kommer til at betale, med ringere konkurrancekraft tilfølge.
Redigeret d. 11-09-2011 17:42
11-09-2011 19:45
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
delphi skrev:
Samlet bruger vi mere energi til fjernvarme og el-produktion og det navnlig energi fra kul, end energi fra kul og gas i effektive kraftværker som ikke skulle yde fjernvarme og så oliefyr i boliger som i dag har fjernvarme.

Eller nedlæggelse af fjernvarmen og møllerne og energiforbruget ville være mindre end i dag, hvis der installeres oliefyr i boliger som i dag har fjernvarme og de effektive kraftværker vi råder over producerer den strøm vi skal forbruge.

Altså klimatiltag som møller og fjernvarme når de iværksættes, så skal omkostningen til øget kul-forbrug medregnes omkring de iværksatte tiltag, som industrien i sidste ende kommer til at betale, med ringere konkurrancekraft tilfølge.Jamen dog - hvorfor klare vi ikke blot hele CO2-problematikken ved at vedtage en lov, der bestemmer, at hverken afbrænding af fossile eller biologiske brændsler udleder CO2, det er jo blot en udvidelse af den eksisterende lov, der fastslår, at biologiske brændsler ikke udleder CO2 - hvor svært kan det være at blive en CO2-fri nation?

Ironi kan forekomme!


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
11-09-2011 21:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

JAmmen dog! Det har vi skam da også! For 15 år siden omsatte H C Ørsted fossilenergi fra kul til fjernvarme og strøm og 40 % endte ude i el-ledningerne som strøm og 50 % som fjernvarme.

Dengang miljøbelastede en energienhed fra kul med en faktor 2,8 når strømandelen fra kullene bruges hos forbrugerne eller en forholdmæssig miljøbelastning med en faktor 112 fra strømproduktionen.
Fjernvarmen miljøbelaster med en faktor 0,8 eller en samlet forholdsmæssig miljøbelastning på 40. En samlet miljøbelastningsfaktor på 162 (strøm + varme).

NU her 15 år efter er kraftværket lavet om så det omsætter 16 % til strøm og 74 % til fjernvarme. Nu er forholdstallene 45 og 59 for henholdsvis strøm og fjernvarme. Eller en samlet miljøbelastningsfaktor på 104.

Eller den samlede miljøbelastning fra den omsatte fossile energi er nu reduceret fra faktor 162 til nu kun 104 for den omsatte fossilenergi. Men der kommer altså lige meget co2 ud af skorstenen på værket!
Redigeret d. 11-09-2011 21:39
12-09-2011 18:43
Jakob
★★★★★
(9324)
.

@Frank LansnerDet bliver nok ikke rart at være fremtidsmenneske, hvis selv istidsalarmisterne i dag ikke ønsker at gøre en indsats for, at verden sparer på fossilt brændsel. Det bliver en kold og ondsindet sultedød for mange mennesker, hvis istiden kommer hurtigt, når menneskeheden endnu engang er vokset til dobbelt størrelse, og den har forbrugt alt fossilt brændsel, fordi millionærvillaejerne bedst kunne lide en udsigt uden vindmøller.

Hvilket CO2-skeptisk parti vil du anbefale til den CO2-skeptiker, som finder det meget vigtigt, at Danmark hurtigt omstilles til vedvarende energi..?
Det findes ikke, vel..?
Uanset hvilke partier, der udtrykker klimaskepsis, så kæder de det sammen med, at omstillingen er for dyr og ikke haster. Det må markedet selv finde ud af.

Din sammenligning af kreationisme og næstekærlighed holder ikke. Det er betydeligt nemmere at finde en næstekærlig darwinist, end det er at finde en klimaskeptisk politiker, som støtter en hurtig omstilling til vedvarende energi.

Du må heller ikke glemme, at det bekræftes af 97% af videnskaben, at CO2 er et klimaproblem.

Så når nogle taler om, at det er religion eller overtro at erkende CO2-problemet, så taler de altså imod 97% af videnskaben.
Man må nok i det lys med rette kunne spørge, hvem der egentlig er mest religiøs, overtroisk eller tror på nisser.

I hvert fald vil det bringe vort samfund langt ud på et skråplan, hvis politikerne pludselig i alle spørgsmål begynder at give medhold til videnskabelige minoriteter.
Det ville faktisk være at bede politikerne om at indføre kreationisme og læren om, at jorden er flad, og vi skal passe på, at vi ikke sejler ud over kanten osv.

Jeg synes, at det er fint nok, at videnskaben diskuterer og er uenig, også i forholdet 3%:97%. Videnskaben har brug for videnskabelige modspil for at blive bedre.
Men når det kommer til politik, så må politikerne selvfølgelig lytte mest til den bredt funderede videnskabelige konsensus.
I et oplyst land som Danmark burde alt andet faktisk være politisk selvmord, fordi ingen vil stemme på nogen, der er langt ude af takt med den eksisterende videnskab.

Med hensyn til din signatur, så er vindmøller kun IN, hvis vi stemmer for, at de skal være det.
Men videnskaben kører sit eget løb, og den kan alligevel ikke afklares gennem politisk debat.
Derfor er det nærmere vindmøllerne end de politiske klimaudsagn, som du bør bekymre dig om, når du skal stemme.
Kan du følge den logik..?
.
12-09-2011 19:41
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
Det bliver nok ikke rart at være fremtidsmenneske, hvis selv istidsalarmisterne i dag ikke ønsker at gøre en indsats for, at verden sparer på fossilt brændsel. Det bliver en kold og ondsindet sultedød for mange mennesker, hvis istiden kommer hurtigt, når menneskeheden endnu engang er vokset til dobbelt størrelse, og den har forbrugt alt fossilt brændsel, fordi millionærvillaejerne bedst kunne lide en udsigt uden vindmøller.


Jakob - hvornår går det mon op for dig, at der hverken findes alarmistiske eller CO2-skeptiske politikere, der tænker på andet end at blive valgt/genvalgt. Hvordan kan de såkaldte klimabekymrede politikere i ramme alvor forslå, at vi skal udskifte fossile brændsler ud med biobrændsler, hvilket vil medfører mere CO2-udledning og færre træer mv. til at opfange CO2'en, og nej ikke alt kan klares ved at opstille nogle ekstra vindmøller.


Så når nogle taler om, at det er religion eller overtro at erkende CO2-problemet, så taler de altså imod 97% af videnskaben.
Man må nok i det lys med rette kunne spørge, hvem der egentlig er mest religiøs, overtroisk eller tror på nisser.


Jakob - med de forslag der kommer fra politiskerne, så er der pt. ingen, der anerkender CO2-problemet. Det eneste politikerne anerkender, er deres eget behov for signalværdi. Desværre er det vi har behov for realværdi i form af en reduktion af mængden af afbrændt materiale fossil eller biologisk.


Men når det kommer til politik, så må politikerne selvfølgelig lytte mest til den bredt funderede videnskabelige konsensus.
I et oplyst land som Danmark burde alt andet faktisk være politisk selvmord, fordi ingen vil stemme på nogen, der er langt ude af takt med den eksisterende videnskab.


Jakob -så kan der jo ikke stemmes på en eneste af de opstillede politikere.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
12-09-2011 21:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@Jakob<

Hvor er din argumentation useriøs. Først taler du om havvandsstigninger på op til 70 meter. Nu taler du om en kold og ondsindet død, når alt fossilt brændsel er opbrugt. Jeg går ud fra, at det er folk i de såkaldte ulande, som du hentyder til. Det er i hvert tilfælde der, at folk dør alt for tidligt p.g.a sygdomme, sult og fattigdom m.m.

Her til kan vi kun sige, at hvordan livsbetingelserne i disse lande i fremtiden vil være afhænger ikke af klima- og energipolitikken. Det afhænger derimod af den førte økonomi- og erhvervspolitisk. Tænk blot på Kina. Her har man løftet rundt regnet ½ milliard mennesker ud af håbløs fattigdom på kun 30 – 40 år. Og det alt sammen på grund af en succesfuld økonomi- og erhvervspolitik. Intet sted i verden, og det i hele menneskehedens historie, har man opnået en tilsvarende fremgang i livsbetingelserne for så mange mennesker på så kort tid.<

Om folk dør alt for tidligt p.g.a. af sult og sygdom m. m. eller om de får et langt og godt liv, afhænger som bekendt primært af økonomi. Jeg ved selvfølgelig godt, at der er store miljøproblemer i Kina, men der er intet at regne i forhold til de sult- og fattigdomsproblemer, som man havde for eksempelvis 30, 40 eller 50 år siden. Er man i tvivl kan man jo bare spørge kineserne selv.

Yderligere kan det oplyses, at den økonomiske vækst i gennemsnit på verdensplan ligger på et sted imellem 4 og 5 % pr. år. Befolknings-tilvæksten på globalt plan er på ca. 1 % pr. år. Så længe den økonomiske vækst er større end befolkningstilvæksten, bliver vi mennesker som helhed rigere og dermed bedre stillede.

De fordelingsmæssige forhold er derimod et andet spørgsmål. Men også her går det fremad. Eksempelvis er andelen af jodens befolkning der sulter, langsom men sikkert for nedadgående. Tilsvarende er andelen af jodens befolkning, som lever i ekstrem fattig dom også for nedadgående. Tilsvarende bliver der også gjort store fremskridt i sygdomsbekæmpelsen på globalt plan.

At den økonomiske vækst på globalt plan fremover også vil ligge på samme niveau som hidtil, er der næppe grund til at betvivle. Den økonomiske vækst hænger således i høj grad sammen med den teknologiske udvikling, og den vil efter alt at dømme fortsætte med uformindsket styrke. Eksempelvis satser lande som Kina, Indien, Brasilien og Mexico benhård på uddannelse. Bare disse lande alle uddanner ingeniører og alle mulige andre specialister i et omfang, som vi ikke kan forestille os.

For menneskeheden som helhed er dette en fantastisk udvikling. Dine skræksenarier kan du derfor godt spare dig. For os i den vestlige verden er denne udvikling derimod mere problematisk. Vi kan eksempelvis let gå hen og miste vore førerposition.

Du bliver ved med at skrive som om, at de fossile brændstoffer snart er opbrugte. Sikke noget sluder. Kul er der f.eks. masser af. Olie og gas er forsat meget billige, når vi ser bort fra moms og afgifter. Hvad koster benzin og dieselolie f.eks. uden moms og afgifter? 4 – 5 kr. pr. liter vil jeg tro. Det kan ikke kalde dyrt. Man kan også spørge sig selv, hvorfor de olieproducerende lande vælger at sælger deres olie relativt billig, hvis olie er ved at slippe op. Mangel på olie vil uden tvivl betyde store olieprisstigninger. Forklaringen er kort og godt, at olien er ikke ved at slippe op. Den bliver højst lidt mere besværlig og dermed lidt mere bekostelig at udvinde. Dine skræksenarier kan du derfor godt spare dig.

Med venlig hilsen
Økonomen
12-09-2011 22:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der er enome mængder naturgas til rådighed. Naturgas som i dag i vid udstrækning afbrændes i forbindelse med olieudvinding. Men i dag er det reelt muligt at opsamle denne gas og transporterer gassen over store afstande med skib.

Tankskib til naturgas som er kølet ned til -160 c', så gassen er flydende seShell's planlagte produktionsskib, som renser og køler naturgassen som sker i samme arbejdsgang som råolien og naturgassen kommer op af undergrunden fra en eller flere produktionsbrønde se
Stort set alle olieforbrugende enheder kan omstilles til at bruge naturgas, måske lige med undtagelse af fly.
Redigeret d. 12-09-2011 22:12
13-09-2011 10:48
Jakob
★★★★★
(9324)
.
@Jørgen Petersen


Det useriøse opstår, hvis man anvender økonomer, som næppe nogensinde har lagt et budget for mere end 30 år, til at anbefale de klogeste veje for menneskeheden flere tusinde år frem i tiden.
Hvor lang tid tager en istid..?
Har økonomen måske en lille lommetabel, hvor han kan se det, så han ved, hvor meget brændsel vi skal spare op forinden..??
Har han f.eks. også en lille lommetabel, som kan sige, hvad det betyder for menneskeheden, hvis CO2-forureningen fortsætter, så fiskebestandene i havene reduceres med 90%..??
Øhh... deeet havde han nok heller ikke lige tænkt på...
Men hvis vi hurtigst muligt ønsker at støvsuge kloden for alle værdier og omdanne dem til miljø- og klimaskadeligt affald, så må økonomerne i mine øjne være de helt rigtige at spørge om vej.

I modsat fald må jeg anbefale, at man kun anvender økonomer til at se på de økonomiske konsekvenser af de fornuftige planer, som økologer og andre miljø- og klimaeksperter har lagt.
F.eks. som Klimakommissionen gjorde det og endte med en plan, som ser fornuftig ud for både klima og økonomi.
.
13-09-2011 18:13
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Jacob, du skriver:
"Du må heller ikke glemme, at det bekræftes af 97% af videnskaben, at CO2 er et klimaproblem."

Et generelt billede er, at skeptikere ikke sjældent netop har videnskabelig baggrund. "klimavidenskaben" er jo et yderst bredt felt, selvfølgeligt, og der er ikke nogen "hvid kittel" over klimavidenskab der gør at andre videnskabsfolk ikke relativt let kan forholde sig til klimaspørgsmål.

Her en undersøgelse fra Tyskland, man modtog besvarelse fra små 600 skeptikere. Ikke mindre end 68% havde videnskabelig/teknisk baggrund.Og her fra Australien, 40% af befolkningen er skeptikere:


Der er den forskel at f.eks "Goverment scientists" har en lidt mindre andel af skeptikere end "industry scientists", men i begge grupperinger haves næsten lige så mange skeptikere som ikke-skeptikere.

Disse "3% skeptikere", det matcher ikke hvad man ser rundt omkring.


Her for resten lige den for nyligt omtalte :

"the most scientifically literate and numerate subjects were slightly less likely, not more, to see climate change as a serious threat than the least scientifically literate and numerate ones"

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1871503&http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1871503Så summma, jacob: Jeg er såmænd bare videnskabeligt uddannet og så mange andre sådanne blevet skeptisk.
13-09-2011 19:34
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jacob

Det er da en forfærdelig usympatisk argumentation, som du der kommer med. Kan du virkeligt ikke finde på noget bedre? Og hvad mener du i øvrigt? Det ene øjeblik taler du om global opvarmning og havvandstandsstigninger på op til 70 meter. Det næste øjeblik taler du om en ny istid.

Jeg kan forstå, at du har den faste overbevisning, at vi er på vej mod jordens undergang. Set i det lys kan alt jo være lige meget. Denne antagelse er jeg dog ikke enig i. Jeg kender heller ikke andre, som deler denne ekstremt negative holdning.

Det mest positive i dit indlæg er, at man her kan se, at du ikke ved hvad økonomi/samfundsøkonomi handler om. Økonomi defineres normalt som optimal udnyttelse af de knappe ressourcer.

Her kan man, som jeg også har sagt har sagt tidligere, kun sige, at det er en dårlig ide, at bruge en forfærdelig masse penge på et relativt lille problem, som f.eks. den globale opvarmning. Vi ved jo alle sammen, at det tidligere har været væsentligt varmere, end det er i dag.

Tilsvarende er det, også en dårlig ide, at vi i Danmark / Europa, bruger en masse penge på et globalt problem, når den øvrige verden ikke gør noget på dette punkt.
14-09-2011 09:56
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Frank Lansner skrev:
Disse "3% skeptikere", det matcher ikke hvad man ser rundt omkring.Den må du nok udrede med Klimakommissionens formand. Hun hakker lidt i det, men jeg hører hende sige, at 98% af de forskere, som er uddannet indenfor klimavidenskaben, er overbevist om, at den globale opvarmning er menneskeskabt.

Debatten 01:43:41 inde i udsendelsen:
http://www.dr.dk/DR2/D/Debatten/#/17170/01:43:41.
14-09-2011 10:12
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Jacob, Jeg ved udmærket at man påstår den slags ("97%", "98") til højre og venstre, jeg synes bare der er mismatch med diverse undersøgelser. Det ikke er dig personligt (budbringeren) jeg kritiserer


Bedste hilsner, Frank
14-09-2011 16:14
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Opsummering:

Tilsyneladende har vi ikke andre "klima-realister" end dem jeg listede til at starte med:

Liberal Alliance / Karl Iver Dahl-Madsen

Venstre / Thor Petersen

Dansk Folkeparti / Generelt.


Det ærgrer mig meget at der ikke er nogen fra rød blok der er med på listen. (I USA haves en del demokrater der stemmer skeptisk når det gælder)

Tjah.
RE: Dejligt14-09-2011 19:37
bennohansenProfilbillede☆☆☆☆☆
(41)
Det burde sige jer "skeptikere" et eller andet om jeres ståsted, at kun 2-3 politikere vil fremføre jeres synspunkter og misforståelser.

Der er dog stadig rigeligt med forskellige partier, der har fuldstændigt skandaløse miljø-, klima- og energi-partiprogrammer, som i kan vælge imellem. Desværre.


Læs min bog Ecowar - Natural Resources and Conflict!
14-09-2011 19:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der er dog stadig rigeligt med forskellige partier, der har fuldstændigt skandaløse miljø-, klima- og energi-partiprogrammer, som i kan vælge imellem. Desværre.

JA! SF, Socialdemokratiet og enhedslisten har i særdeleshed en katastrofal miljøpolitik og det i særdeleshed inden for co2-udledning, eller fra energiproduktion som med svigende sikkerhed vil stig under disse 3 partiers ledelse....

'
Redigeret d. 14-09-2011 19:51
14-09-2011 19:57
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Jacob
Tilføjelse: Idag har endnu en af de helt tunge drenge indenfor videnskaben valgt at vende ryggen til global warming bølgen.

Nobelpristager (1973) Dr. Ivar Giever har valgt (som andre) at bryde med American physical society fordi de fastholder et statement der bakker op om CO2´s påståede farlighed.

http://www.climatedepot.com/a/12797/Exclusive-Nobel-PrizeWinning-Physicist-Who-Endorsed-Obama-Dissents-Resigns-from-American-Physical-Society-Over-Groups-Promotion-of-ManMade-Global-Warming

Og..
Ved et møde for et år eller 2 siden, hvor nobelprismodtagere mødes årligt, da kom spørgsmålet om GW-bølgen op. Det viste sig at ca halvdelen (noget i den dur) var skeptikere... skal jeg prøve at finde link? Men det er da pudsigt hvis skeptikere er så sjældne som det nogen gange påstås.

Bedste hilsner, Frank
14-09-2011 20:05
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Benno!

Tak for indlæg, ved ikke helt hvordan jeg skal besvare det.
Det er mest i vesteuropa der er langt mellem de politikere der ærligt tør sige at de er imod det der er "hot" lige nu. Men respekt får dem der tør, de vinder på den lange bane.

Det vil ALDRIG blive optimal grøn linie at tro CO2 kan noget det ikke kan. Det kan UMULIGT blive aller mest optimal udnyttelse af vores energi og midler hvis vi ikke udelukkende satser på de aller bedste tiltag.

Odds for at vælge bedst hele vejen rundt på basis af forkert viden er lig nul.
Odds for at vælge bedst hele vejen rundt på basis af manipulerede data er lig nul.

At vælge bedst er lige præcist: Grønt.

Bedste hilsner, Frank
14-09-2011 20:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Benno

Det kan godt være, at der kun er en 2-3 politikere, der vil vedstå, at de ikke tror på CO2's påvirkning på klodens klima.

Der er til gengæld så 176-177 politikere, der gemmer sig bag ved en klima- / energipolitik, der ikke reducere CO2-udledningen, samtidig med at de poster den ene milliard efter den anden efter dette fatamorgana, der kun har en politisk signalværdi.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
14-09-2011 21:38
bennohansenProfilbillede☆☆☆☆☆
(41)
ClimateDepot.com er 100% upålideligt. Drevet af republikanske klimabenægtere og financieret af bl.a. ExxonMobil.

At de kan finde én skeptisk, pensioneret forsker... tjae... so what?

Lidt mere generelt bemærket, så er dette website da kørt lidt af sporet? Almindelige mennesker gider ikke "klimadebat", derfor ikke meget aktivitet på et site, der hedder "klimadebat.dk". Logik. Tilbage sidder en håndfuld konspirationsteoretikere og giver hinanden ret. Eller hvad? Jeg logger ikke så tit ind selv.


Læs min bog Ecowar - Natural Resources and Conflict!
14-09-2011 22:09
SörenProfilbillede★☆☆☆☆
(133)
Frank
I Sverige har vi i hvert fald én s-politiker: http://www.s-info.se/page/default.asp?id=1465 og én moderat: http://www.ericsoniubbhult.se. Der skulle nok melde sig flere hvis der snakkedes om det. Heller ikke jeg er AGW-overbevist, og jeg er folkparti-medlem :-) om end ret ny og uden opgave af nogen art..
Redigeret d. 14-09-2011 22:18
15-09-2011 00:34
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Den undersøgelse, der refereres til mht. de 97%, er Doran & Zimmermann her:


- der undersøgte graden af skepsis som funktion af folks indsigt: Mest skeptiske overfor menneskelige klimaforandringer var den generelle befolkning (42%), mens kun 3% af de aktive klimatologiske forskere mente, at menneskelige påvirkninger af klimaet ikke var signifikante.

Og Frank, endnu engang, selvom jeg simpelthen ikke tror, at din hjerne er i stand til at forstå det: Det, der er relevant ifht. en videnskabelig konsensus, er ikke, hvor mange mennesker med høje uddannelser, der mener noget ved håndsoprækning. Der er masser af mennesker med en vis uddannelse, der er skeptiske overfor menneskeskabt opvarmning - ligesom der er masser af veluddannede mennesker, der tror på astrologi eller benægter evolutionsteorien. Og det ændrer stadig ikke på, at alle disse forestillinger er lige ubegavede/tumpede.
Nej, en videnskabelige dokumenteret konsensus handler om, hvad der kan dokumenteres ved forskning i peer-reviewede tidsskrifter - og her er det uhyre småt med seriøse bidrag fra "skeptikerne" i alle disse tre tilfælde.

Iver Giæver bygger ikke sin mening på noget forskning, ligesom han aldrig selv har beskæftiget sig med klima - så hvad han måtte mene om klima, rygepolitik, fartgrænser eller andet, er helt ligegyldigt og gør overhovedet intet hverken fra eller til mht. nogen klimavidenskabelig konsensus. Det samme gælder underskriftsindsamlinger a la "Oregon petition" - eller hvad du eller jeg mener, for den sags skyld.

Og igen: Jeg ville ønske for dig, at du prøvede at få én uge i skolepraktik hos nogle rigtige klimaforskere (eller blot nogle forskere), så du kunne lære, hvordan dokumentationskravene i den rigtige forskningsverden er - og hvor meget, den bizarre parallelverden, du færdes i, bliver grinet ud hver eneste dag.
Redigeret d. 15-09-2011 00:43
15-09-2011 00:45
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej CBH, så lige "ikke tror, at din hjerne er i stand til at forstå det.."
Jeg læser ikke videre, skam dig.
Redigeret d. 15-09-2011 00:47
15-09-2011 00:54
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Christoffer Bugge Harder

Hvad har du tænkt dig, at vi skulle anvende din lange skriv til?
Hvordan mener du selv, at det passer med trådens overskrift?

Jeg er personlig lidt ligeglad med, om der er 51 eller 97 % i "videnskabelige" kredse, der tror på CO2's indvirkning på klodens klima. Det der interesserer mig, er om den klima- og/eller energipolitik, der føres, fører til det ønskede resultat.

I det lys kan jeg blot konstatere, at der ingen sammenhæng er mellem den førte politik, og den tilsyneladende politiske overbevisning om CO2's skadelige indvirkning på klodens klima.

Efter min opfattelse bruger vi et utal af milliarder uden eller med meget lidt virkning på at begrænse CO2-udslippet.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.

Redigeret d. 15-09-2011 00:56
15-09-2011 00:58
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg er såmænd bare videnskabeligt uddannet og så mange andre sådanne blevet skeptisk.


Tja - hvad skal man mene om nogen, der påstår at være "videnskabeligt uddannet", og alligevel i ramme alvor tror, at Venus´energi kommer indefra, eller at CO2-stigningen nok stammer fra havet, og at vi snart ser et loft over CO2?
Det er jo så sindsoprivende idiotisk, at du ville blive grinet ud af gennemsnitlige basisdelsstuderende på biologi/fysik, for slet ikke at tale om, at du ville dumpe med et brag i eksaminer i helt basale ting som varmeledning, kulstofkredsløb eller stråling..........hvis du forstod bare lidt basalt omkring disse ting, så ville du ikke længere kunne være skeptisk ifht. disse to-tre eksempler. Det er faktisk meget enkelt.

Jeg har helt seriøst virkelig somme tider tænkt over, om du i ramme alvor troede på den slags, eller om det var en eller anden mærkelig spøg - eller over, hvordan du dog har været i stand til at komme igennem 1. år på DTU, hvis du virkelig har det så svært med nogle af de allerenkleste naturlove og grundbegreber.
15-09-2011 12:04
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Frank Lansner skrev:
Hej CBH, så lige "ikke tror, at din hjerne er i stand til at forstå det.."
Jeg læser ikke videre, skam dig.


Jeg mener med dette ikke, at du er svagt begavet, men blot, at du gennem så mange år nu har brugt så meget tid på at forfølge temmelig absurde vildspor, at du rent mentalt ikke vil være i stand til at lære nyt, blot gennem en debat. Sådan er det for de fleste mennesker, der allerede har dannet sig vrangforestillinger - helt uanset deres intelligens i øvrigt:

Mankind may be crooked timber, as Kant put it, uniquely susceptible to ignorance and misinformation, but it's an article of faith that knowledge is the best remedy. If people are furnished with the facts, they will be clearer thinkers and better citizens. If they are ignorant, facts will enlighten them. If they are mistaken, facts will set them straight.

In the end, truth will out. Won't it?

Maybe not. Recently, a few political scientists have begun to discover a human tendency deeply discouraging to anyone with faith in the power of information. It's this: Facts don't necessarily have the power to change our minds. In fact, quite the opposite. In a series of studies in 2005 and 2006, researchers at the University of Michigan found that when misinformed people, particularly political partisans, were exposed to corrected facts in news stories, they rarely changed their minds. In fact, they often became even more strongly set in their beliefs. Facts, they found, were not curing misinformation. Like an underpowered antibiotic, facts could actually make misinformation even stronger.

This bodes ill for a democracy, because most voters — the people making decisions about how the country runs — aren't blank slates. They already have beliefs, and a set of facts lodged in their minds. The problem is that sometimes the things they think they know are objectively, provably false. And in the presence of the correct information, such people react very, very differently than the merely uninformed. Instead of changing their minds to reflect the correct information, they can entrench themselves even deeper.


Dine hovedproblemer er, 1) at du ganske enkelt savner helt banal forståelse og respekt for, hvordan forskningsverdenen arbejder, og 2) at du på forhånd har besluttet dig for, at det hele må være fusk, og så ellers sluger selv de mest tåbelige påstande råt, bare det bekræfter alt, hvad du allerede tror.

Jeg tror ikke, at du kan erhverve dig denne indsigt gennem en debat med hverken mig eller andre (du har i hvert fald ikke vist dig i stand til at lære noget som helst substantielt gennem de seneste mange år). Derfor ville jeg ønske for dig, at du fik en uge på prøve hos en rigtig klimaforsker, og i den forbindelse også fik et par kurser i nogle grundlæggende begreber.

Du må helt selv om, hvis du vil blive fornærmet, men det er faktisk et venligt ment råd. Helt seriøst, Frank: Når enhver gennemsnitlig 1/2.årsstudent nemt kan se, hvordan dine forestillinger om, hvordan temperaturen driver CO2-niveauet (!
)
, eller at Venus temperatur skulle komme indefra (!!
)
, overhovedet ikke hænger sammen med de allermest banale facts og naturforhold, så kan du det nok også. Men det kræver altså, at du prøver at sætte dig lidt ind i stoffet og erkende, at du muligvis tager fejl, i stedet for straks at antage, at du er klogere end alle de sidste 200 års fysikere, kemikere, astronomer og biologer.....................
Redigeret af branner d. 08-10-2011 13:19
15-09-2011 12:52
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Christoffer Bugge Harder skrev:
Den undersøgelse, der refereres til mht. de 97%, er Doran & Zimmermann her:


- der undersøgte graden af skepsis som funktion af folks indsigt: Mest skeptiske overfor menneskelige klimaforandringer var den generelle befolkning (42%), mens kun 3% af de aktive klimatologiske forskere mente, at menneskelige påvirkninger af klimaet ikke var signifikante.
Mange tak for det input.


Det minder mig om en undersøgelse, hvor man spurgte et antal tilfældige mennesker, om de hørte til de kloge eller til de mindre kloge i samfundet, og efterfølgende udsatte man dem for en IQ-test.
Der viste sig et påfaldende sammenfald mellem personerne i den gruppe, der mente, at de hørte til de klogeste og dem, der klarede sig dårligst i IQ-testen.


bennohansen skrev:
Det burde sige jer "skeptikere" et eller andet om jeres ståsted, at kun 2-3 politikere vil fremføre jeres synspunkter og misforståelser.Jeg tror desværre ikke, at det behøver at sige særlig meget.
Det passer sikkert glimrende i dette tilfælde, fordi videnskaben er i vejen, og det skal klimabenægterne selvfølgelig drilles med.
Men ellers må jeg sige, at jeg sagtens kan finde fornuftige synspunkter, som intet parti eksponerer.

F.eks. en sammenkædning af klimaproblemer, miljøproblemer, overforbrug og overbefolkning.
Ingen partier vil gøre noget imod overbefolkningen, selvom de fleste nok erkender den.
Tværtimod taler de fleste partier om, at vi skal føde flere børn og importere endnu flere mennesker fra udlandet, så vi kan få større økonomisk vækst.

I det hele taget mener jeg, at Danmark stadig mangler et ægte grønt parti.
Når det kommer til stykket så nedprioriterer samtlige partier den grønne politik. Ikke med ord, men med handling.
Der er altid lige noget, som er vigtigere, og som skal klares først. Det kan være en ny krig, det kan være flere penge til de ældre, det kan være flere penge til sygehuse, det kan være en økonomisk krise, det kan være lavere skat, en ny motorvej osv. osv. osv...
.
15-09-2011 16:47
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Denne tråd er nu flyttet til "Overordnet om klimaændringer", som det er sket så mange gange før, når debatten tager den drejning, den har gjort.

God valgdag til alle de forskellige typer af hjerner her i tråden (og please: tal nu ordentligt!)
Dunning-Krüger-effekten16-09-2011 08:47
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Mange tak for det input.


Det minder mig om en undersøgelse, hvor man spurgte et antal tilfældige mennesker, om de hørte til de kloge eller til de mindre kloge i samfundet, og efterfølgende udsatte man dem for en IQ-test.
Der viste sig et påfaldende sammenfald mellem personerne i den gruppe, der mente, at de hørte til de klogeste og dem, der klarede sig dårligst i IQ-testen.


Selv tak, Jakob. Og jeg tror, at det, du henviser til, er "Dunning-Krüger"-effekten:

The Dunning–Kruger effect is a cognitive bias in which unskilled people make poor decisions and reach erroneous conclusions, but their incompetence denies them the metacognitive ability to recognize their mistakes. The unskilled therefore suffer from illusory superiority, rating their ability as above average, much higher than it actually is, while the highly skilled underrate their own abilities, suffering from illusory inferiority. Actual competence may weaken self-confidence, as competent individuals may falsely assume that others have an equivalent understanding.


Det er lige på kornet ifht. Frank; jeg har vist også tidligere nævnt den her.
Det er vigtigt at understrege, at det ikke er ment specielt som et personangreb, men at denne effekt faktisk efter min mening er en meget central forklaring på, at der er så mange amatørskeptikere overfor menneskeskabt opvarmning (og på alle de hjemmesider, hvor andre amatører tror, at de har modbevist Einstein, Darwin eller Feynman). Det skal også for den pæne tales skyld understreges, at DK-effekten ikke nødvendigvis handler om at have en lav IQ. Dunning og Krüger nævnte også som eksempel, at 94% af adspurgte universitetsprofessorer i et forsøg mente, at deres forskning var af højere kvalitet end gennemsnittet, så intelligente og i øvrigt generelt kompetente mennesker er bestemt heller ikke undtaget fra denne effekt. Lad mig understrege, at jeg ikke tror, at Frank er specielt uintelligent.

Kerneproblemet i DK-effekten handler blot om, at man overvurderer sine kompetencer indenfor et specifikt område, hvor man i virkeligheden er inkompetent - og at ens manglende kompetence også betyder, at man ikke selv forstår nok til at kunne indse, hvor lidt man egentlig forstår (og heller ikke kan genkende værdien af rigtig ekspertkompetence og -viden, når man møder den).

Kruger and Dunning proposed that, for a given skill, incompetent people will:

1. tend to overestimate their own level of skill;
2. fail to recognize genuine skill in others;
3. fail to recognize the extremity of their inadequacy;
4. recognize and acknowledge their own previous lack of skill, if they can be trained to substantially improve.

Across four studies, the authors found that participants scoring in the bottom quartile on tests of humor, grammar, and logic grossly overestimated their test performance and ability. Although test scores put them in the 12th percentile, they estimated themselves to be in the 62nd.

Meanwhile, people with true ability tended to underestimate their relative competence. Roughly, participants who found tasks to be relatively easy erroneously assumed, to some extent, that the tasks must also be easy for others.

A follow-up study, reported in the same paper, suggests that grossly incompetent students improved their ability to estimate their rank after minimal tutoring in the skills they had previously lacked—regardless of the negligible improvement in actual skills.

[...]

Dunning, Kruger, and coauthors' latest paper on this subject comes to qualitatively similar conclusions to their original work, after making some attempt to test alternative explanations. They conclude that the root cause is that, in contrast to high performers, "poor performers do not learn from feedback suggesting a need to improve."


Hvis man netop gav folk som Frank (eller Steven Goddard, Anthony Watts, Joanne Nova og mange andre) en test med 100 simple opgaver omkring klimaforhold, som man typisk kommer igennem på begyndelsen af geografi/geologi-, biologi- eller fysikstudiet - hvordan beregnes CO2s strålingsforcering; giv et overslag over varmeledningen fra Venus´ indre til dens skorpe; forklar, hvordan man kan finde årsagerne til den atmosfæriske stigning i CO2, redegør for kulstofkredsløbet etc. - så ville de stensikkert dumpe med et brag. Hvis man samtidig bad dem om at prøve at vurdere deres egen indsigt i klimaforhold og deres egne testresultater, ville jeg gætte på, at de ville tro, at de havde en forståelse, der overgik de fleste professorers.
Når de fik deres testresultat at vide, ville de typisk heller ikke lære noget af denne feedback, men bare sige, at der var fejl i testen, eller at dem, der havde lavet testen, var forudindtagede.

Omvendt undervurderer folk med stor indsigt altså sig selv, samtidig med, at de overvurderer andres indsigt. Det har samlet den groteske konsekvens, at inkompetente mennesker i debat med kompetente folk fremstår meget skråsikre og klare, mens de kompetente udtrykker sig meget forbeholdent og usikkert.

Man kan se et af de mest hjerteskærende tydelige eksempler på dette i Franks debat med Bo Vinther her:

Bo Vinther: Selvom SST data og lufttemperaturerne over land i store træk viser det samme forløb, så diskuterer vi to jo forskelle på nogle få tiendedele af en grad Celsius, og så bliver det vigtigt kun at sammenligne data, der rent faktisk er baseret på den samme type målinger.Frank: ....så siger du jo, at det er rigtigt at når vi ser OVER havoverfladen på hele NH 1940-75 og 1958-75, så ER temperaturer faktisk faldet markant, ganske som Jones og mange andre kilder angav op til de tidlige 1980´ere..

Kan du se problemet ?

Hvis du har ret, så har IPCC et problem. Du er nu "Skeptisk" :-) Det er altså hvad der sker når man graver i tingene, sorry :-)


Bo Vinther: Alt, hvad jeg prøvede at forklare mht. SST og landtemperaturer, var, at når du sammenligner Angell og Korshover data med HadCRUT3, så sammenligner du pærer med bananer.
Det er fordi HadCRUT3 indeholder SST data, mens Angell og Korshover data er fra landområder.


Frank har blandet en dataserie med landtemperaturer sammen med én med havtemperaturer, og de er naturligvis ikke direkte sammenlignelige, hvilket Bo Vinther venligt og høfligt - og typisk beskedent - prøver at forklare ham. Bo Vinther er en fremragende, internationalt anerkendt forsker, der har publiceret forskning i nogle af de bedste, internationale tidsskrifter, og det er jo en smule ironisk at se, hvordan Frank ikke blot fremturer, men tilmed nedladende til Bo skriver "Du er nu skeptisk - det er hvad der sker, når man graver i tingene". Frank må jo åbenbart tro, at Bo og andre forskere aldrig har gravet i tingene, og at Frank selv har opdaget en masse i sin kælder hjemme i Fredensborg, som massevis af kompetente, professionelle forskere aldrig nogensinde har tænkt over.........

Redigeret d. 16-09-2011 09:09
16-09-2011 11:06
Morten Riber
★★★★★
(2298)
CBH

Man må nødvendigvis være forudindtaget for overhovedet at kunne udvikle en sådan teori. Ligeledes er enhver som forsøger at drage fordel af teorien også forudindtaget.

Med denne udtalelse har ikke taget stilling til hvem der her ret og hvem der tager fejl, men blot gjort det klart at ]"Dunning-Krüger"-effekten ikke beviser noget som helst, andet end at der er tænkt meget over hvor uenig man kan være.
16-09-2011 13:41
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Morten,


??????????
16-09-2011 14:19
Morten Riber
★★★★★
(2298)
der var faldet et par ord ud i mit indlæg om "Dunning-Krüger"-effekten der skulle stå:

Man må nødvendigvis være forudindtaget for overhovedet at kunne udvikle en sådan teori. Ligeledes er enhver som forsøger at drage fordel af teorien også være forudindtaget.

Med denne udtalelse har jeg ikke taget stilling til hvem der her ret og hvem der tager fejl, men blot gjort det klart at "Dunning-Krüger"-effekten ikke beviser noget som helst, andet end at der er tænkt meget over hvor uenig man kan være.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Skeptikere på valg?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Derfor er der ingen grund til at være skeptisk I183309-06-2024 14:33
Derfor bliver man skeptisk II123130-01-2023 09:18
Er klimaskeptikere bedre videnskabsmænd?3023-10-2019 18:51
Skeptiker eller benægter?615-08-2019 18:34
Derfor er der god grund til man bliver skeptisk2430-07-2016 19:19
NyhederDato
700 forskere i kampagne mod klimaskeptikere09-11-2010 12:30
Klimaskeptikere skal mere til orde i BBC14-10-2010 11:39
Antallet af klimaskeptikere vokser09-02-2010 05:23
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik