Husk mig
▼ Indhold

Skifergas i Danmark?Side 1 af 212>
Skifergas i Danmark?06-07-2013 16:29
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Når man ser på den energi-revolution der er sket i USA mht. skifergas og at UK sandsynligvis følger samme trend, så er det nærliggende at tænke over om Danmark måske burde revidere sine langtidsplaner om "grøn" energi, fordi vi jo faktisk selv har betydelige skifergas ressourcer:
http://ing.dk/artikel/geus-europas-skifereventyr-kan-ligge-under-havbunden-159220

http://www.dgc.dk/fakta-om-skifergas-i-danmark

Man kan jo allerede nu forudsige at klimaaktivister vil gøre hvad de kan for at sætte en kæp i hjulet på sådan en udvikling, på trods af at skifergas er billig energi og reducerer CO2-udslip:

Shale Gas Is Fracking Green

Statistical Review of World Energy 2013

Europe split on benefits of drilling for shale gas

06-07-2013 16:43
Kosmos
★★★★★
(5371)
...om Danmark måske burde revidere sine langtidsplaner om "grøn" energi, fordi vi jo faktisk selv har betydelige skifergas ressourcer

- ja!
06-07-2013 16:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Altså mere Baseload ind i et energisystem som bare har være-så-god at aftage energien og betale prisen fra disse kul-olie, atom og gasenheder så økonomien kan hænge sammen.

Men resultatet ses vist med alt tydelighed her se http://www.hofor.dk/fjernvarme/prisen-pa-fjernvarme-2013/

Hvorfor skal varme i København koste 450 kr/Mwh når kul koster 60 kr/mwh og varme som endda skulle være spild fra el-produktionen.

Bare for stor København taler vi om 5 - 7 mia/år (i overpris fra noget som skulle være spild).

De markante overpriser fjernvarmebrugerne i landet betaler står i skærende kontraster til de minimale tilskud VE modtager. Men man kan så bare beklage at markedet ikke kunne (få lov at) finde ud at det selv. (at omlægge produktionen til VE)
Redigeret d. 06-07-2013 17:03
07-07-2013 09:58
Jakob
★★★★★
(9285)
.
Spørgsmålet om skifergasudvinding i Danmark er allerede besvaret i Klimapolitisk Manifest:

http://www.klimadebat.dk/forum/klimapolitisk-manifest-d7-e411-s80.php#post_35155
Citat:
------------------------------
Skifergasudvindingen forberedes, så den hurtigt kan sættes i værk og fungere i stærk kulde. Men ingen gas må udvindes
------------------------------Omstillingen til vedvarende energi går derimod stadig alt for langsomt, og der vælges for mange omveje ( fupløsninger ), som hverken er bæredygtige eller egnede til global udbredelse i større skala.
.
08-09-2013 15:32
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Five charts that help put 'Saudi America's' shale revolution into perspective

09-09-2013 13:36
sg17a
★★☆☆☆
(378)
På drikkevandsområdet er Nordsjælland er vigtig for Københavns vandforsyning, og her kan ikke hentes mere vand.

I Nordjylland har man vandknaphed pga dårlige geologiske forhold. Der findes stort set ikke nye vandressourcer i dette område.

DVS begge områder er kritiske mht. vandressourcer til drikkevand. En forurening i disse områder kan have stor betydning for miljøet. Derfor er indvinding af skiftergas nok ikke realistisk så længe der er bare en lille risiko for forurening af drikkevandsmagasinerne. Der findes nemlig ingen alternativer i disse områder.

Kort over OSD områder :http://www.geus.dk/viden_om/gv_oh09.pdf
09-09-2013 14:10
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Og det lader til at der også er problemer med off-shore fracking:

Offshore Fracking Off California Coast Under Review, Drawing Calls For Increased Regulation
15-09-2013 22:04
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Gigantisk energibonanza i danske majsmarker er bremset

Usikkerhed om miljø og klima har blokeret for boringer efter skifergas i Nordjylland.

Umiddelbart burde sagen være ligetil.

Under de nordjyske marker og enge, omtrent 4 kilometer fra overfladen, ligger et tykt lag af stenarten skifer. Inde i den er der fanget enorme mængder af gas. Og teknikken til at udvinde den er nu så veludviklet, at det franske selskab Total mener at kunne stable et enormt energibonanza på benene i majsmarkerne – med lokal velstand og arbejdspladser til følge, store milliardbeløb til statskassen og dansk selvforsyning mange år ud i fremtiden.

Alligevel har Frederikshavn Kommune, hvor den første boring skal foretages, valgt at slå bremserne i. Total skal først fremlægge en stor miljøredegørelse for, hvordan man vil lave boringen 4 kilometer ned, og hvad man forventer at finde.
17-09-2013 21:39
Jakob
★★★★★
(9285)
.
kristofferszilas skrev:
Umiddelbart burde sagen være ligetil.


En så umiddelbar tilgang afslører umiddelbart en holdning om, at småting som moral ikke umiddelbart bør påvirke afgørelsen.
Ethvert selvstændigt tænkende mennesker bør efter min mening spørge sig selv om, hvorfor det lige netop er deres generation frem for en af de kommende, som skal forurene og tømme den danske undergrund for fossilt brændsel, som aldrig kommer igen..?
.
08-10-2013 12:39
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Lidt (mere) om fracking

http://www.upworthy.com/fracking-is-pretty-hard-to-understand-until-it-isnt-2
06-07-2014 17:37
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Denne debat er pludselig blevet meget aktuel.

I sidste uge stemte 27 ud af 31 byrådsmedlemmer i Frederikshavn som bekendt ja til at bore efter skifergas. Her lydoptagelse fra byrådet: http://lyd.frederikshavn.dk/mp3/2014/140625punkt02.mp3

Som forventet har beslutningen ikke fået modstanden til at forstumme, tværtimod. Bl.a. vil der blive opsat en protestlejr i nærheden af boringen: http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Nordjylland/2014/06/26/102153.htm.

I denne uge er kritikken bl.a. kommet fra Greenpeace: http://politiken.dk/debat/ECE2331350/fem-grunde-til-at-sige-nej-til-skifergas/
Spørgsmålet om, hvorvidt vi skal indvinde skifergas i Danmark handler om, hvilken fremtid vi ønsker for klimaet og det danske miljø. Det spørgsmål er for vigtigt til at kunne besvares lokalpolitisk. Derfor er det helt afgørende, at vi tager debatten på et oplyst grundlag, at den føres på nationalt niveau, og at regeringen og Folketinget kommer på banen.
(Mads Flarup Christensen)

Men selv hvis det bliver taget op på nationalt i stedet for lokalt niveau, så ser det vist ud til, at der blandt folketingspolitikerne er et ret stort flertal for at bore efter gassen. Her Socialdemokraternes Jens Joel i debat med netop Mads Flarup Christensen: http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-661 (ca. 13 minutter inde).
06-07-2014 18:02
Troels Møller
☆☆☆☆☆
(2)
Gad vide, om det er de samme nordjyske maskinstormere, der vil "holde vagt" her som dem, der ville forhindre vindmøllerne i Østerild?

Hjulet er opfundet, nu gælder det om at rulle med i stedet for at blive hægtet af.
06-07-2014 20:10
Kosmos
★★★★★
(5371)
Hjulet er opfundet, nu gælder det om at rulle med i stedet for at blive hægtet af

- iøvrigt er der SVJV i denne omgang alene tale om prøveboring!(?)

Nok en god idé for 'protestanterne' at holde krudtet tørt (og i behold) til der evt. skal træffes beslutning om produktion!
09-07-2014 21:29
Kent Bisgaard
☆☆☆☆☆
(18)
Helt klart er det ønskeligt at konvertere til vedvarende energi, men vi er nød til at erkende at den vedvarende energi endnu bidrager for lidt. Vi skal jo bruge en hvis mænge energi indtil. Hvorfor så ikke benytte skiffergas, der beviselig reducere co2 udledningen væsentlig i forhold til andre fossile energi resurser. Og samtidigt giver fuld gas til forskning og udvikling af sol og vind.
10-07-2014 02:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det glemmes ofte, at energipolitik også er udenrigs- og sikkerhedspolitik. Pro contra om skifergas handler ikke kun og miljø, klima - det handler i højere grad om, vi vil finde det formålstjenligt at være afhængig af russisk naturgas, træ(piller) mv., eller vi vil udvinde skifergas og blive fri af afhængigheden af andre landes energiressourcer.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
15-07-2014 18:21
Kent Bisgaard
☆☆☆☆☆
(18)
Jeg er helt enig i at der er mange dagsordner, og politikkerne balancere på et knivsæg. Bare de så vil stå ved hvad det handler om. Igen, vi skal have sænket den globale opvarmning på den lange bane, men det skal ikke hindre dem i at handle korrekt på den korte. Vi er nød til at tænke cost benefit.
16-07-2014 19:45
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mens USA lever højt på den naturgas,som udvindes ved fracking,så er flere lande i EU tøvende overfor eller imod denne teknologi.
Det storpolitiske aspekt illustreres i dette link:

http://www.forbes.com/sites/realspin/2014/07/03/the-kgbs-successors-and-the-greening-of-europe/
20-07-2014 13:48
Pernille
☆☆☆☆☆
(5)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Det glemmes ofte, at energipolitik også er udenrigs- og sikkerhedspolitik. Pro contra om skifergas handler ikke kun og miljø, klima - det handler i højere grad om, vi vil finde det formålstjenligt at være afhængig af russisk naturgas, træ(piller) mv., eller vi vil udvinde skifergas og blive fri af afhængigheden af andre landes energiressourcer.


Pro/contra skifergas handler om vi vil finde det formålstjenligt at være afhængig af en ny miljøødelæggende fossilteknologi, eller vi vil omstille til bæredygtige energikilder og blive fri af afhængigheden af energiresourcer, der slipper op.
20-07-2014 15:16
Kosmos
★★★★★
(5371)
...om vi vil finde det formålstjenligt at være afhængig af en ny miljøødelæggende fossilteknologi, eller vi vil omstille til bæredygtige energikilder...

- det er ikke spørgsmålet, om det er 'formålstjenligt', da det på kortere sigt ikke er muligt!
Gennem øget energimæssig selvforsyning - med fx. skifergas eller kernekraft - får vi derimod på kort(ere) sigt mulighed for at reducere vor afhængighed af 'V. Putler' samt diverse despoter i Levanten, hvilket er særdeles ønskeligt!

Tilknyttet billede:


Redigeret d. 20-07-2014 15:25
20-07-2014 16:28
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,hellere skifergas end underlægges "Der Fuehrer".
20-07-2014 16:57
Kent Bisgaard
☆☆☆☆☆
(18)
Fossile energikilder er der masser af, det bare et spørgsmål om det er økonomisk rentabelt at hente det op. Men der er ingen tvivl om at vedvarende energi kilder på sigt skal erstatte vores energi forbrug. Men på nuværende er det for dyrt, og det kan meget bedre betale sig, at investere i nogle af de andre store problemer i verden, såsom fattigdom f.eks. Så derfor er skiffergas en mulighed, da vi kan være selvforsynende med en fossil energikilde der kun udleder det halve co2 af hvad kul eller olie udleder, og samtidig være uafhængig af bandit og slyngelstater som f.eks. Ham der er afbilledet ovenfor.
20-07-2014 17:09
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Pernille skrev:
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Det glemmes ofte, at energipolitik også er udenrigs- og sikkerhedspolitik. Pro contra om skifergas handler ikke kun og miljø, klima - det handler i højere grad om, vi vil finde det formålstjenligt at være afhængig af russisk naturgas, træ(piller) mv., eller vi vil udvinde skifergas og blive fri af afhængigheden af andre landes energiressourcer.


Pro/contra skifergas handler om vi vil finde det formålstjenligt at være afhængig af en ny miljøødelæggende fossilteknologi, eller vi vil omstille til bæredygtige energikilder og blive fri af afhængigheden af energiresourcer, der slipper op.


Nu vil jeg ikke kalde hverken natur- skifer- eller biogas miljøødelæggende, det er mere miljøødelæggende, hvis metan slippes uforbrændt ud.

Naturgas dannes hele tiden, om skifergas også dannes hele tiden er vel en undersøgelse værd. Det er faktuelt forkert at kalde naturgas for et fossilt brændsel. For om omdannelsen sker som en naturlig proces i jorden eller er en menneskeskabt proces, så er slut produktet meget lig hinanden. At vi skal blive bedre til, at afbrænde de forskellige gasser er et must - 4 % uforbrændt metan har samme drivhuseffekt, som CO2-udledningen fra de 96 % af den forbrændte metan.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
20-07-2014 22:18
sg17a
★★☆☆☆
(378)
I USA har højesteret talt: Enkelte kommuner har egenret til at frasige fracking inden for deres grænser ved at benytte zonal laws. Gad vide om danske kommuner har samme redskaber i miljølovgivningen?

Albany, NY — Local communities have triumphed over the fracking industry in precedent-setting case decided today by the New York Court of Appeals, the state's highest court.
In a test case pitting community rights against the oil and gas industry, the Court ruled that the towns of Dryden and Middlefield can use local zoning laws to ban heavy industry, including oil and gas operations, within municipal borders.


Kilde: http://earthjustice.org/news/press/2014/ny-communities-triumph-over-fracking-industry-in-precedent-setting-case
Redigeret d. 20-07-2014 22:18
21-07-2014 20:28
Pernille
☆☆☆☆☆
(5)
Kosmos skrev:
...om vi vil finde det formålstjenligt at være afhængig af en ny miljøødelæggende fossilteknologi, eller vi vil omstille til bæredygtige energikilder...

- det er ikke spørgsmålet, om det er 'formålstjenligt', da det på kortere sigt ikke er muligt!

Sikke da en gang sludder. Se bare denne gode nyhed der tikker ind i dag: http://tcktcktck.org/2014/07/wind-declared-cheapest-energy-source-denmark.

Det er bare om at komme i gang. Ikke mere afhængighed af fossiler, hverken dem nede i Jorden eller en fortidsmand som ham på billedet.
21-07-2014 20:33
Pernille
☆☆☆☆☆
(5)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Nu vil jeg ikke kalde hverken natur- skifer- eller biogas miljøødelæggende, det er mere miljøødelæggende, hvis metan slippes uforbrændt ud.

Hvis skifergas ikke er miljøødelæggende, så ved jeg godt nok ikke...
Du burde tage og se filmen GASLAND. Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=dZe1AeH0Qz8. Stadig ok?
21-07-2014 21:05
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Pernille skrev:
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Nu vil jeg ikke kalde hverken natur- skifer- eller biogas miljøødelæggende, det er mere miljøødelæggende, hvis metan slippes uforbrændt ud.

Hvis skifergas ikke er miljøødelæggende, så ved jeg godt nok ikke...
Du burde tage og se filmen GASLAND. Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=dZe1AeH0Qz8. Stadig ok?


Pernille

Jeg vil råde dig til både at læse og forstå, hvad andre skriver, før du skriver et svar.

Jeg vil fastholde, at hvis metanen slipper ud i atmosfæren uforbrændt, vil det være en større miljøkatastrofe end selv miljøpåvirkningerne ved at udvinde skifergas.

Det vil også være en større miljøkatastrofe, hvis jagten på mere biomasse medfører overgødning og det deraf følgende udslip af lattergas.

Selv om jeg har stor respekt for personer, der brænder for deres "sag" - så falmer respekten, hvis de ikke kan indtæmke konsekvenserne for deres "ene sag" i en større sammenhæng.

Metoden til at udvinde skifergas har været brugt i Nordsøen i mange år - og har mig bekendt ikke ført til de helt store protester.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
22-07-2014 00:03
Kosmos
★★★★★
(5371)
Se bare denne gode nyhed der tikker ind i dag:...

- nu er det vist efterhånden nogle dage siden, den 'tak ind'!

Den kan læses her - hvor den også får en del kommentarer med på vejen.
22-07-2014 00:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos skrev:
Se bare denne gode nyhed der tikker ind i dag:...

- nu er det vist efterhånden nogle dage siden, den 'tak ind'!

Den kan læses her - hvor den også får en del kommentarer med på vejen.


Tja - hvis samfundet kan og vil leve med, at der kun kan arbejdes, produceres, ses tv, bruge pc mv. som vinden blæser - hvem mon Energiforstyrelsen har tænkt sig skulle betale for backupkapaciteten til de perioder, hvor det ikke blæser.

Energiforstyrelsen kan godt have ret i, at landvindmøller har den billigste produktionspris pr. kWh el, men hvordan ser regnestykket ud, når alle omkostninger til balancekraft mv. medregnes ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
22-07-2014 23:11
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://epn.dk/brancher/energi/ECE6888041/danskerne-siger-ja-til-skifergas/

Skifergas ja tak. Et flertal af danskerne mener, at skifergas skal udnyttes i fremtidens energiforsyning, hvis kommende boringer viser, at undergrunden byder på et skatkammer af naturgas. Det viser en ny måling for Jyllands-Posten foretaget af analyseinstituttet Wilke.

»Det er et overraskende højt antal, der siger ja. Det må være energiforsyningsretningen, som man lægger vægt på,« siger Peter Pagh, som er professor i miljøret på Københavns Universitet, der har fulgt debatten om skifergas.

Målingen afslører, at over halvdelen af danskerne støtter skifergas i fremtidens energiforsyning, mens en fjerdedel siger nej, og de resterende svarer »ved ikke«. I regeringspartiet Radikale Venstre peger miljøordfører Lone Loklindt på, at miljøhensyn bør vægtes højt.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
23-07-2014 07:16
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Kosmos skrev:
Se bare denne gode nyhed der tikker ind i dag:...

- nu er det vist efterhånden nogle dage siden, den 'tak ind'!

Den kan læses her - hvor den også får en del kommentarer med på vejen.


Tja - hvis samfundet kan og vil leve med, at der kun kan arbejdes, produceres, ses tv, bruge pc mv. som vinden blæser - hvem mon Energiforstyrelsen har tænkt sig skulle betale for backupkapaciteten til de perioder, hvor det ikke blæser.

Energiforstyrelsen kan godt have ret i, at landvindmøller har den billigste produktionspris pr. kWh el, men hvordan ser regnestykket ud, når alle omkostninger til balancekraft mv. medregnes ?


Præcis! I artiklen gør Helle Maigaard Erhardsen selv opmærksom på problemet:

Analysen kan kan dog ifølge den samme pressemeddelelse ikke bruges til at konkludere, at der i fremtiden kun skal opføres vindmøller i Danmark, da der stadig vil være brug for kraftværker som 'back-up', når det er vindstille.


Hvis/når skal opføres og drives kraftværker som back-up, når det er vindstille, må det forventes at den strøm der produceres på disse værker vil være ekstrem dyr pr. produceret enhed, når investeringen skal forrentes på basis af en meget lav produktivitet. Dertil komme at mange af driftsomkostningerne vil være lige så høje som hvis værkets fulde kapacitet blev udnyttet, og altså ekstrem høj.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
23-07-2014 14:16
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Og vel at mærke backup kraftværker,der fyrer med træpiller/flis,som er ca. 4 gange dyrere end kul,og hvis forbrænding ikke er CO2 neutral - en dyr forsyningsløsning ,som næppe kan indfri de rød-grønnes idealer om den fremtidige CO2 frie energiforsyning.
23-07-2014 17:04
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg kender til flere små kraftvarmeværker, hvor elproduktionsudstyret står næsten helt stille - 23 timers elproduktion på 4 måneder kan ikke betale omkostningerne ved at have elproduktionsudstyret stående standby - hvem mon så betaler differencen, jo det gør fjernvarmeforbrugerne.

Mange af de små kraftvarmeværker er stadig bundet til at anvende naturgas som brændsel, så spotmarkedsprisen på el skal være ret høj, før det kan betale sig at starte naturgasmotoren op.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
24-07-2014 14:20
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Under forudsætning af,at det er uden risiko for miljøet,viser en ny måling i Jyllands Posten,foretaget af Wilke,at 51,5% svarer ja,25% nej og resten ved ikke,til en udnyttelse af skifergas i Danmark.
24-07-2014 15:33
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Under forudsætning af,at det er uden risiko for miljøet,viser en ny måling i Jyllands Posten,foretaget af Wilke,at 51,5% svarer ja,25% nej og resten ved ikke,til en udnyttelse af skifergas i Danmark.


Det kan undre, at befolkningen ikke har samme bekymring og risikoen for miljøet, når næsten samme metode anvendes i Nordsøen - eller når det gælder biomasse.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
28-07-2014 12:58
Pernille
☆☆☆☆☆
(5)
Bare fordi der er andre ting, der heller ikke er fine i kanten, så er det da ikke noget argument. Så kunne vi jo lade være helt være med at stille noget op.

Vi taler om at indføre en ny teknologi, som kan stoppes før vi kommer for godt i gang. Udvindelsen af nyfundne fossil brændsler burde stoppes, ikke kun for lokalmiljø, men også for klimaets skyld.

Nordsøen? Kender ikke til teknologien, men lever der mennesker derude, der får ødelagt deres drikkevand...?
28-07-2014 17:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/britisk-regering-traepiller-kan-svine-lige-saa-meget-co2-som-kul-169776?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Britisk regering: Træpiller kan svine lige så meget CO2 som kulDet britiske energiministerium vil stramme reglerne for afbrænding af træ på kraftværker, efter at ministeriet selv i en ny rapport fastslår, at træpiller i nogle tilfælde skader klimaet lige så meget som kul


Netop biobrændsler bliver fremhævet som erstatning for skifergas mv.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
28-07-2014 17:14
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Fra en anden tråd - men lige aktuel i denne tråd !

Pernille skrev:
Bare et lille wake up call til alle jer der ikke bekymrer jer i varmen:
http://m.b.dk/?redirect=www.b.dk/vejret/saetter-2014-varmerekord&

Og vi fortsætter med at finde nye co2-kilder som vi ønsker at brænde af.. Er vi ikke klogere?


Pernille

Ja - vi fortsætter med at finde både nye og gamle CO2-kilder, som vi ønsker at brænde af. Der findes kun en farbar vej, hvis CO2-udledningen virkelig er så alvorlig, som du antyder - og det er at forbyde al afbrænding af kulstofholdige materialer både fossile brændsler og biobrændsler. For det hjælper ikke, at flytte indvindingen af kulstofholdige brændsler fra et stykke nede under jordoverfladen til de øverste jordlag, og det der vokser der.

Det helt store spørgsmål vil så være, hvor meget af de samfund vi kender i dag, der også vil være her i morgen, om et år, to år, fem år, osv. Hvor store forandringer i produktionsformer og fald i producerede mænger kan menneskene på kloden tåle, før det hele ender i den absolutte overlevelseskamp ?

Er vi f.eks. parat til at undvære det globale pift i vores mad ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.

Redigeret d. 28-07-2014 17:16
28-07-2014 17:32
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
En perspektivering af brugen og verdenssamfundets afhængighed af fossile brændsler idag.

Den nyeste BP Statistical Review of World Energy,june 2014,viser,at verden i 2013 brugte 12.730 mio ton olie-ekvivalenter,det er 2% mere end i 2012.
Det fordeler sig på: 33% olie,30% kul,24% naturgas,4,4% kernekraft,6,7% vandkraft og "kun" 2,2% vindkraft,bio- og solarenergi.
29-07-2014 13:37
ib lynæs hansen
☆☆☆☆☆
(28)
Godt Pernille.

Her på sitet er der en del typer, der har gået på universitetet og bestået cand. dum eksamen. Deres verden er forfalskede statistikker, lad dig ikke deprimere af dem.
30-07-2014 01:37
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/konsulent-vel-giver-vindmoeller-ej-den-billigste-stroem-169804?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Konsulent: Vel giver vindmøller ej den billigste strømEnergistyrelsen stikker befolkningen blår i øjnene, når den markedsfører vindenergi som den billigste måde at producere elektricitet på. Forskellen på energitypernes markedsværdi skal medregnes, lyder protesten fra energikonsulent.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Skifergas i Danmark?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Skifergas og Peak Oil?1803-11-2013 14:16
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik