Husk mig
▼ Indhold

Skovfældning for vindmøllerSide 4 af 4<<<234
30-07-2011 13:33
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

Næ, du og andre må nok indse, at gamle høje træer hvor stamme bliver kraftigere og rodnettet større akkumulere mere CO2 end en pivstilk af et ungt træ, og at gamle træer pga. af kronestørrelsen har flere blade, der kan optage CO2 end et ungt træ med en lille trækrone og deraf et mindre antal blade.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-07-2011 17:50
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@Boe Carslund-Sørensen


Jeg vil give mig så langt, at visse træer sagtens kan blive mere end 100 år gamle.
Men jeg mener stadig, at mængden af lys vil sætte en grænse for væksten og CO2 optagelsen.
Når træet bliver større, så kræver det mere plads for at kunne øge væksten.
Det ses også, hvor træer er plantet meget tæt, at deres stammer bliver tynde i forhold til højden.

Ingen lys, ingen fotosyntese, og dermed ingen vækst og CO2 optagelse.
Hvis vi kan blive enige så langt, så er vi da kommet et stykke.

Og en skovbund i skygge kan man med blandede træer opnå efter få år, hvis det sættes som et vigtigt mål, og dermed vil loftet for vækst og CO2 optagelse være nået.

Har du noget dokumentation for, at rødderne optager CO2 fra luften..?
Nej vel..?


I øvrigt vil det areal, som bliver fældet ved Østerild jo ikke blive udpint og sprøjtet af landbrug, så ud over de 60% mere skov, som vil opstå, så vil det oprindelige areal overgå til en mere oprindelig naturform.
Jeg synes, at Danmarks Naturfredningsforening burde juble.
Mere træls er det selvfølgelig for mennesker, der som dig, åbenbart uden hensyn til økonomi, beskæftigelse, miljø og klima bare er fanatisk imod, at der videreudvikles og opstilles flere vindmøller på dansk jord.
.
30-07-2011 18:13
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
Jeg vil give mig så langt, at visse træer sagtens kan blive mere end 100 år gamle.
Men jeg mener stadig, at mængden af lys vil sætte en grænse for væksten og CO2 optagelsen.
Når træet bliver større, så kræver det mere plads for at kunne øge væksten.
Det ses også, hvor træer er plantet meget tæt, at deres stammer bliver tynde i forhold til højden.

Ingen lys, ingen fotosyntese, og dermed ingen vækst og CO2 optagelse.
Hvis vi kan blive enige så langt, så er vi da kommet et stykke.

Og en skovbund i skygge kan man med blandede træer opnå efter få år, hvis det sættes som et vigtigt mål, og dermed vil loftet for vækst og CO2 optagelse være nået.


Jakob

Vi er næsten enig men prøv at læse her:
http://da.wikipedia.org/wiki/Fotosyntese


Har du noget dokumentation for, at rødderne optager CO2 fra luften..?
Nej vel..?


Rødderne gemmer nogle af de kulstofforbindelser, som dannes ved bladenes fotosyntese, man kan vel kalde det planternes spisekammer.


I øvrigt vil det areal, som bliver fældet ved Østerild jo ikke blive udpint og sprøjtet af landbrug, så ud over de 60% mere skov, som vil opstå, så vil det oprindelige areal overgå til en mere oprindelig naturform.
Jeg synes, at Danmarks Naturfredningsforening burde juble.


Så må det vel komme bag på dig, at de faktisk har klaget til EU over beslutningen om at fælde træerne i Østerild.

Mere træls er det selvfølgelig for mennesker, der som dig, åbenbart uden hensyn til økonomi, beskæftigelse, miljø og klima bare er fanatisk imod, at der videreudvikles og opstilles flere vindmøller på dansk jord. .


Ikke mere træls end at personer som dig, der vedbliver med at udspræde løgnhistorier og at tillægge mig motiver, som der ingen belæg er for.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-07-2011 18:55
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@Boe Carslund-Sørensen


Rødderne gemmer nogle af de kulstofforbindelser, som dannes ved bladenes fotosyntese, man kan vel kalde det planternes spisekammer.


Måske, men jeg går ud fra, at vi nu er enige om, at de ikke laver fotosyntese, og de optager ikke CO2 fra luften.


Så må det vel komme bag på dig, at de faktisk har klaget til EU over beslutningen om at fælde træerne i Østerild.


Hvis du havde læst tråden og kunne huske den, så ville du vide, at det ikke er tilfældet.
Det er sikkert også derfor, at en del af aktivisterne var udenlandske.
Men jeg synes, at det er pinligt for Danmark og for foreningen, at de går til EU med en så dårlig sag. Jeg mener i øvrigt også, at det er et udtryk for manglende respekt for det danske demokrati.


Ikke mere træls end at personer som dig, der vedbliver med at udspræde løgnhistorier og at tillægge mig motiver, som der ingen belæg er for.


Hvilke løgnhistorier..??
Mere løgn, end at man tilbeder en Gud, hvis man går ind for mere vindkraft..??

Jeg synes faktisk selv, at jeg er ganske fair, selvom jeg godt ved, at du andre steder alligevel godt kan gå ind for mere vindkraft.
I praksis, når det kommer til handling viser det sig blot, at du kan blive ved og ved i det uendelige med at komme med indvendinger for at stikke en kæp i møllehjulet.
Og er det ikke på viljen til reel handling frem for på bevingede ord, at mennesker skal bedømmes..?.
30-07-2011 21:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
Og er det ikke på viljen til reel handling frem for på bevingede ord, at mennesker skal bedømmes..? .


Jakob hvilke handlinger skal du så bedømmes efter?

Hvis jeg kan vedblive med at stikke en kæp i møllehjulet, så er det nok fordi, der stadig er noget, der halter.

Og jeg mener rent faktisk, at når hensynet til en enkelt industri kan få de politiske partier til at tilsidesætte gældende love, samt erklæringen fra COP15 om ikke at lave skovrydning, så halter retssamfundet.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
31-07-2011 11:40
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@Boe Carslund-SørensenOg jeg mener rent faktisk, at når hensynet til en enkelt industri kan få de politiske partier til at tilsidesætte gældende love, samt erklæringen fra COP15 om ikke at lave skovrydning, så halter retssamfundet.


Nu må du ikke glemme, at det faktisk er politikerne, der har ret til at bestemme, hvordan lovgivningen skal være. Det er demokratiets vilkår.
Det er ikke af hensyn til industrien, men fordi et politisk flertal ønsker udvikling af vedvarende energi, og at Danmark skal tage del i den udvikling med de gode jobs, der følger med.
Retssamfundet halter først, hvis små interessegrupper kan spærre for demokratiet og forhindre den gode udvikling.
Hvis jeg kan vedblive med at stikke en kæp i møllehjulet, så er det nok fordi, der stadig er noget, der halter.


Jeg tror ikke mere, at du kan gøre en forskel. Men din vilje til at ødelægge projektet og forsinke vindkraftens udvikling på Danmarks bekostning er for mig ikke mere til at tage fejl af. Den er bukket i neon.


http://ing.dk/artikel/120797-oesterild-demonstration-kan-ramme-dtu-paa-pengepungen
Citat:
----------------------------------
»Hvis planen skrider yderligere, vil vi ikke være i stand til at leve op til vores forpligtigelser,« siger Peter Hjuler Jensen, der er souschef for afdelingen for Vindenergi på DTU Risø til politiken.dk.

Han vil ikke uddybe præcist, hvor meget tidsplanen skal skride, eller hvor stor de økonomiske konsekvenser bliver.

»Vi kan blive tvunget til at gøre noget ekstraordinært for at nå vores deadline, eksempelvis at ændre på kontrakterne med entreprenørerne, og det kan føre til flere udgifter,« siger Peter Hjuler Jensen.

Frygter det vil skade konkurrenceevne
Projektet er tidligere blevet udskudt flere gange. Først fordi forhandlingerne af tillægsloven træk ud og derefter fordi tillægslovens nye aftaler førte nogle uventede udfordringer med, skriver politiken.dk.

Senere blev det udskudt endnu engang, fordi Naturstyrelsen ikke måtte skove i den periode, hvor fuglene ynglede.

Og alle forsinkelserne frygter Peter Hjuler Jensen, vil skade Danmarks muligheder for international konkurrence indenfor vindmøller.
----------------------------------Og så er du ikke engang nået til skovmyrer endnu.
Der bør vel forlanges et redningsberedskab og ambulancer skal stå klar til at transportere dem enkeltvis til hospitalet, hvis de bliver trådt på af en skovarbejder....


Men i bund og grund er vi nok tilbage ved dette billede, som vidner om forkælede mennesker, der hellere stjæler råstoffer fra fremtidsmennesket og hellere ser død i kulminer og naturødelæggelser fra olie- og atomindustrien, end de vil acceptere, at Danmark lægger jord til vindmøllernes udvikling.Deres kamp koster menneskeliv, miljø og klima, og den koster Danmark penge, og de bliver alligevel næppe nogensinde tilfredse.
Med lov skal land bygges, og det må være op til politikerne at skrive de nødvendige love, som kan feje disse kværulanter til side.
.
31-07-2011 18:29
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
Nu må du ikke glemme, at det faktisk er politikerne, der har ret til at bestemme, hvordan lovgivningen skal være. Det er demokratiets vilkår.
Det er ikke af hensyn til industrien, men fordi et politisk flertal ønsker udvikling af vedvarende energi, og at Danmark skal tage del i den udvikling med de gode jobs, der følger med.
Retssamfundet halter først, hvis små interessegrupper kan spærre for demokratiet og forhindre den gode udvikling.


Jakob

Problem er bare, at de ikke har ændret loven - de har valgt at bryde loven.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
26-08-2015 20:40
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Jakob skrev:
.
Jeg hørte i pressen, at Dansk Naturfredningsforening har oplevet en kæmpe fremgang i medlemstallet på grund af sagen om fældning af fredsskov i Østerild.

Men er alle disse nye medlemmer mon klar over, at skoven kun er 70 år gammel og plantet ovenpå en endnu mere original natur, som man efter Venstres udsagn ønsker at genetablere efter en skovfældning, eller glemte den "kyndige" miljøforening at informere kommende medlemmer om den synsvinkel på sagen..?

De ved nok bare ikke særlig meget om natur...Og her er der så en mavepuster til DN og alle andre, som var så kloge, at vi troede, at testcenteret ligeså godt kunne anbringes på havet eller kysten:

http://ing.dk/artikel/108183-ni-skarpe-til-vindmoelledirektoer-hvorfor-kan-fredskoven-pludselig-reddes
Citat:
------------------
Lidar-teknologien kan måle, det der foregår. Den kan ikke skabe noget, der ikke foregår. Langs kysten har du mindre turbulens og ruhed, mens skoven giver for meget ruhed og for meget turbulens. Lidar-teknologien kan ikke skabe mere vind eller turbulens. Det dur ikke med en kyst- eller havplacering af testcenteret.
------------------Men Folketinget diskuterer alternativer:

http://ing.dk/artikel/108270-vindmoelletestcenter-nu-skal-alternativerne-undersoeges
Citat:
------------------
De to andre placeringer bliver Oksbøl kaserne og Stauning i Vestjylland, der sammen med Østerild Plantage skal indgå i den endelige vurdering af, hvor det vil være mest fordelagtigt at placere centret.
------------------

ing.dk/artikel/108183-ni-skarpe-til-vindmoelledirektoer-hvorfor-kan-fredskoven-pludselig-reddes

Det er svært at være grøn, siger Lykke Friis. Vi og verden har af hensyn til klima og forsyningssikkerhed brug for at få knækket den grønne kode for bedre vindkraft.

Hun har jo ret, og derfor bør vi ikke søge alternativer, men supplerende områder, hvor der kan være endnu flere testvindmøller.
Enhver ved, at sandsynligheden for at knække en kode vokser betydeligt med antallet af forsøg. Vi har i dag kun 3% vindkraft og mange ting skal forbedres.
Derfor bør vi have flere testcentre og i det hele taget mange flere vindmøllepladser på land.


Oksbøl er militært øvelsesområde for soldater, som sendes til Afghanistan.
Helge Adam Møller mener derfor ikke, at der kan opstilles vindmøller, og han sammenlignede vindmøller i Oksbøl med at sætte vindmøller op på taget af Amalienborg.
Jeg ved ikke helt, hvad man ikke har forstået, hvis man undrer sig over, at vores militær ikke kan skyde forbi en vindmølle.
Man kan måske ligefrem mene, at det vil være bedre, at de viser deres manglende evner herhjemme ved at vælte en vindmølle på øvelse frem for at udslette en fredet landsby, når de kommer til Afghanistan.
Med hensyn til Amalienborg, så bør vi takke for inspirationen.
.


Tak for information omkring Østerild, og forstår jeg dig ret så kan et skovareal være bedre til og skabe turbulens og dermed vind frem for ved kysterne eller ude i havet? så det som sådan en fin ide, men syntes skal have med sig at vi skal undgå at fælde for meget skov og ødelægge naturområder, i forvejen har man haft en plan om øget biodiversitet, der mange ting der skal følges ad.

men lad os antage vi sætter flere vindmøller op, og skal forsyne Danmark med strøm kombineret med fks solenergi, er helt enig med vi skal gøre mere brug af det, men tvivler på det er nok til og fks kunne konkurrere med strøm fra et kulfyret kraftværk, det der jeg personligt tror vi skal hen før det kan lykkedes.

Kunne godt tænke vi fik disket op med nogle andre alternativer, udover Atomkraft uanset hvor sikkert det bliver for vi det nok aldrig indført her hjemme?


Spiser kød og har god somvittighed
26-08-2015 23:36
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Jakob skrev:
.http://ing.dk/artikel/104885-motorsaven-paa-arbejde-selvom-vindmoellecenter-flyttes-400-meter
Citat:
---------------
Der er ingen udsigt til, at 1500 hektar fredskov i Østerild Klitplantage skånes, selvom fremtidigt nationalt vindmølletestcenter flyttes 400 meter.
------------------------------
Kortet viser placeringen af nyt vindmøllecenter i Thy. Den lodrette grønne streg viser, hvor vindmøllerne skal placeres. Den orange ring viser en støjgrænse på 40 db og det blå felt viser, hvor der skal være vindfrit.
---------------

Jeg synes, at det er super godt, at vi får et vindmøllecenter til kæmpe vindmøller, så flere forsøg kan blive gennemført.

Men jeg er ikke glad for, at det skal koste skov.
Det kan måske være en formildende omstændighed, hvis det giver god landbrugsjord, og man i stedet kan tilplante andre steder. Men skiftet er nok ikke billigt.

Bør vi ikke i stedet forlange, at skoven bevares, og vindmølleforsøg i dette område kun er interessante for vindmøller, som er beregnet til at fungere i harmoni med skov, hvor træerne bliver max. xx meter høje..?
Sådanne vindmøller/vindtårne har vi da brug for.


Og så må vi ellers på den igen og finde flere andre steder, som også kan bruges til vindmøllecentre.
Risø skal selvfølgelig også have gode landarealer til rådighed, hvor der ikke er mange træer. Så jeg taler bestemt ikke for, at de skal mangle noget. Tværtimod skal de have alt, hvad den kan trække, og altså også et budget, som giver plads til stærke forsøg med vindmøller i skov.
.Lad os da også bruge klitterne ved Jyllands vestkyst og blæse alle EU-fredningsdirektiver en lang march..!? Fuglene er næsten ligeglade med vindmøller, og vindmøller optager næsten intet jordareal. Det må kunne gøres forsvarligt..!?


Havvindmøllepartker vil jeg støtte også på land, men med omtanke for nærmiljøet det har sine bekostninger trods alt, ser jeg som en vigtig ting og have med.

ellers ser jeg gerne man sætter flere op helt enig, men hjælper det så at satse på det og fks lidt overdrevet sagt, plastre Landet til i vindmøller? og kan det give energi i samme grad som et kulkraftværk gør i dag? derfor kunne jeg godt tænke mig om der var alternative brændsler der både er co2 neutrale og vedvarende?.
Ved man bruger biomasse, men så kan man snakke om, om det er godt eller skidt?

mvh.


Spiser kød og har god somvittighed
Redigeret d. 26-08-2015 23:39
27-08-2015 00:49
Jakob
★★★★★
(9319)
­
christian-roskilde skrev:
hjælper det så at satse på det og fks lidt overdrevet sagt, plastre Landet til i vindmøller?


Måske ca. 4-5.000 stk på land vil kunne give tilstrækkeligt meget energi til hele Danmarks EL-forbrug, varmeforbrug og transportforbrug.
http://www.klimadebat.dk/forum/a-kraft-og-co2-d7-e2177.php#post_33242

­
27-08-2015 01:03
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Jakob skrev:
­
christian-roskilde skrev:
hjælper det så at satse på det og fks lidt overdrevet sagt, plastre Landet til i vindmøller?


Måske ca. 4-5.000 stk på land vil kunne give tilstrækkeligt meget energi til hele Danmarks EL-forbrug, varmeforbrug og transportforbrug.
http://www.klimadebat.dk/forum/a-kraft-og-co2-d7-e2177.php#post_33242

­


Det kan måske godt gøre det, og det vil jeg ikke være uenig i, i hvert fald til El og evt varme.

Ang transportsektoren er jeg mest for biodiesel/benzin basseret på alger, mener det vil være den bedste løsning dermed dels slipper vi for en udskiftning af bilparken og andre køretøjer/maskiner, og så i stedet for og undgå co2 så for vi menneskets teknologi til at ligne naturens eget kulstofkredsløb, hvis vi kun satser på vind og sol samt biomasse så tror jeg vi taber kampen om et co2 neutralt og bæredygtigt Danmark og forhåbentlig så mange som muligt med.

mvh.


Spiser kød og har god somvittighed
17-12-2016 22:08
Jakob
★★★★★
(9319)
­Et skulderklap til Venstre.


Kampen om Østerild Vindmøllecenter er ikke glemt.

Den blev især kæmpet af Venstre og dermed især vundet af Venstre.
De Radikale og den yderste venstrefløj blev bløde i flæsket, og det var især Venstre der måtte tage tævene.

Men vindmøllecenteret blev bygget, og i dag er al negativ kritik forstummet.

Godt arbejde fra Venstre..!Spændende bliver det så at se, hvad der vil ske, når Venstre nu vil opstille skovvindmøller..!

Men hvad er nu det, hvorfor roder de anlæg og andre ting sammen med det..?? :https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-vil-tillade-byggeri-og-vindmoeller-i-skovene
Som reglerne er i dag, må arealer med fredskov kun benyttes til skovdrift, med mindre der er rigtigt gode grunde til at dispensere fra reglerne i skovloven.

Men står det til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), skal loven laves om.

Ministeren vil ifølge Jyllands-Posten forsøge at få flertal for et forslag, der fremover gør det muligt at opføre småbygninger og campinghytter i skovområder.

Og så vil han indføre en forsøgsordning, der gør det muligt at bygge skovbørnehaver og anlæg til friluftsliv, ligesom han vil tillade opførelsen af vindmøller på områder, der primært er bevokset med nåletræer.

- Først og fremmest ønsker regeringen at give mere tilgængelighed for danskerne i vores skove.

- Og så mener vi, at det er vigtigt at få sat vindmøller på steder, hvor der ingen mennesker bor, så vi ikke generer naboerne og samtidig er med til at skabe grøn energi, siger Esben Lunde Larsen til Ritzau.
Er det ikke noget kludder..?
Så ved man jo reelt ikke, om danskerne siger nej til anlæg eller til skovvindmøller:https://ing.dk/andre-skriver/flertallet-danskere-siger-nej-skovvindmoeller-188265
15. nov 2016 kl. 08:56
Knap 60 procent af danskerne mener, at det er en dårlig idé at ændre skovloven og give plads til at bygge vindmøller i skovene, sådan som regeringen netop har foreslået. 20 procent af danskerne bakker op om ideen, mens de resterende godt 20 procent ikke har nogen holdning til skovvindmøllerne.
Men leger vi, at det er repræsentativt for Folketinget, så er det kun 21%, der skal skifte holdning, og det kan næppe blive noget problem med de stærke og tunge argumenter, der kan lægges til grund..!?


­
21-12-2016 00:04
Jakob
★★★★★
(9319)
­Det var i sin tid vanskeligt at blive enige om et vindmølletestcenter i Østerild frem for ved Stauning.

Men i dag bør det være såre simpelt.

Et vindland som Danmark skal selvfølgelig have et vindmølletestcenter ved Stauning også..!

­
21-12-2016 23:40
Jakob
★★★★★
(9319)
­


http://landbrugsavisen.dk/dong-er-interesseret-i-vindm%C3%B8ller-i-skove

Samtidig viser foreløbige svenske undersøgelser, at der, når man kommer op i en højde af omkring 100 meter over jordens overflade, kan være næsten lige så megen vind inde i skovene som til havs.

­
23-12-2016 17:42
Euro
★★★☆☆
(449)
Bør vindmøller ikke bedre kunne placeres ved "brak" bælter på bønders jorde, nær indgangsveje til byerne?

I Danmark er der så vidt jeg husker 114 kommuner, hvis vi holder de 14 største kommuner udenfor så er vi vel enige om at der bor og arbejder ca. 2,5mio i de resterende 100 kommuner. Groft opdelt er der 1mio husstande eller 10000 i hver kommune som hver bruger ca. 2kwh døgnet rundt. Dvs. 20000kwh.

Hvis Hver 6mwh mølle kan producere 6mwh i 20% af tiden og ned til 3mwh i 40% af tiden, så skal hver kommune altså blot opsætte 4 møller for at være dækket 100% i ca. 35-40% af tiden. Det er vel sådan man må regne, for det hjælper jo ikke at sætte 100 møller op da produktionen så blot bliver tilovers, ikk?

Hvis en kommune med 25000 mennesker skal finde plads til 4 store møller, er det så virkeligt nødvendigt at fælde skove for at finde plads til dem?

Så må vi jo vente på nogle bedre energi kilder til storbyerne, og indtil da f.eks. bruge gas og ellers supplere med sol.
Side 4 af 4<<<234

Deltag aktivt i debatten Skovfældning for vindmøller:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik