Husk mig
▼ Indhold

Skovfældning for vindmøllerSide 1 af 4123>>>
Skovfældning for vindmøller15-12-2009 12:25
Jakob
★★★★★
(9316)
.http://ing.dk/artikel/104885-motorsaven-paa-arbejde-selvom-vindmoellecenter-flyttes-400-meter
Citat:
---------------
Der er ingen udsigt til, at 1500 hektar fredskov i Østerild Klitplantage skånes, selvom fremtidigt nationalt vindmølletestcenter flyttes 400 meter.
------------------------------
Kortet viser placeringen af nyt vindmøllecenter i Thy. Den lodrette grønne streg viser, hvor vindmøllerne skal placeres. Den orange ring viser en støjgrænse på 40 db og det blå felt viser, hvor der skal være vindfrit.
---------------

Jeg synes, at det er super godt, at vi får et vindmøllecenter til kæmpe vindmøller, så flere forsøg kan blive gennemført.

Men jeg er ikke glad for, at det skal koste skov.
Det kan måske være en formildende omstændighed, hvis det giver god landbrugsjord, og man i stedet kan tilplante andre steder. Men skiftet er nok ikke billigt.

Bør vi ikke i stedet forlange, at skoven bevares, og vindmølleforsøg i dette område kun er interessante for vindmøller, som er beregnet til at fungere i harmoni med skov, hvor træerne bliver max. xx meter høje..?
Sådanne vindmøller/vindtårne har vi da brug for.


Og så må vi ellers på den igen og finde flere andre steder, som også kan bruges til vindmøllecentre.
Risø skal selvfølgelig også have gode landarealer til rådighed, hvor der ikke er mange træer. Så jeg taler bestemt ikke for, at de skal mangle noget. Tværtimod skal de have alt, hvad den kan trække, og altså også et budget, som giver plads til stærke forsøg med vindmøller i skov.

Lad os da også bruge klitterne ved Jyllands vestkyst og blæse alle EU-fredningsdirektiver en lang march..!? Fuglene er næsten ligeglade med vindmøller, og vindmøller optager næsten intet jordareal. Det må kunne gøres forsvarligt..!?.
15-12-2009 13:07
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Desværre. Jeg har lige kikket på GEUS jordbundskort.Med rødt er markeret vindmølle parken. Den gule farve repræsenter jordbundstypen 'ES' som er Flyvesand. DVS man nok får den dårligeste landbrugsjord man kan stille sig.

Noget helt andet, så er der også en grund til at man har skov i disse områder, netop for at forhindre sandvandring. Begynder man at fjerne skoven, så formindskes overfladerugheden og vandhastighenden vokser. Det er selvfølgelig godt for vindmøllerne, men man skal sikkert have nogle læhegn for at forhindre sandflugt.

Umiddelbart synes jeg det lyder tåbeligt at fjerne den naturlige læ i disse vindsårbare miljøer. Man kan på topografisk kort se klitter umiddelbart nord for vindmøllelinjen. - og tænk at sandflugten i midt 1500-tallet netop skyldes skovrydning. - som wikipedia skriver: Sandflugten blev stoppet i løbet af 1800-tallet efter en større indsats hvor store klitområder blev tilplantet.
18-12-2009 16:52
Jakob
★★★★★
(9316)
.@sg17a


Ja, det er en meget ringe jord.
Jeg tror godt, at man kan begrænse sandflugt med andet end træer, men jorden er ikke særlig egnet til landbrug.
Der kan måske gå kvæg på græs mellem stubbene.

Men nu har jeg hørt i nyhederne, at Danmarks Naturfredningsforening vil starte en fredningssag for området med henblik på at forhindre vindmølleprojektet.
De ønsker at bevare naturværdierne...

Jeg synes ærlig talt hellere, at de skulle se at finde nogle andre områder, hvor de kan hjælpe med at OPHÆVE fredninger, som forhindrer opsætning af vindmøller.

Engang imellem kan de "godgørende" organisationer være en tung klods om benet, når man vil gøre godt.

Hvis dette skal være Danmarks Naturfredningsforenings bidrag til løsning på klimaproblemerne, så vil jeg gerne opfordre alle til for naturens skyld hurtigst muligt at melde sig ud og modarbejde foreningen. Den har ganske enkelt misforstået sin opgave..
22-12-2009 00:56
Jakob
★★★★★
(9316)
.Allerede et par dage senere så jeg naturfredningsforeningen meddele via pressen, at den ønsker, at regeringen skal gå igang med ambitiøse CO2-reduktioner.

Men er det helt ærligt ikke dem selv, der skal se at finde nogle fredede arealer, hvor der godt kan få lov til at stå vindmøller..?

Vi skal både forske og udvikle og udbygge samtidigt.
Det er da virkelig chikane, hvis forskning og udvikling skal forsinkes på grund af fredningssager.

Der er nok ingen, som kender den danske natur bedre end Danmarks Naturfredningsforening, så derfor må de være de nærmeste til at udpege de tusindvis af vindmøllepladser, som vi mangler på land.

Er de ikke deres opgave bevidst i denne sammenhæng, så kan Hjemmeværnet nok magte opgaven.
Jeg er sikker på, at når Hjemmeværnet med Regeringen og force majeure i ryggen drøner rundt på kryds og tværs i naturlandskabet med deres bæltekøretøjer, så skal de snart løse den opgave uden større besvær.
.
24-12-2009 16:20
Jakob
★★★★★
(9316)
.Når man anbringer vindmøller på et fredet areal, så kan man måske med fordel undlade at nedgrave kablet, men i stedet lægge det skånsomt ovenpå jorden ved siden af markvejen dertil..?

Ødelæggelserne af naturværdier må også være mindre, hvis man bruger master frem for nedgravning af kabler. Det må vel generelt være bedre for naturbeskyttelsen, at man skæmmer udsigten lidt med nogle master, end at man voldgraver landskabet..?.
18-01-2010 14:05
sg17a
★★☆☆☆
(378)
I morges var der en debat i nyhederne (kl. 8) på P1 med Dansk Naturfredningsforening, så debatten om vindmøllerne her kører.

Der er endnu et problem jeg gerne vil gøre opmærksom på. Fugle flyder ind i master. Det er noget som er et bemærksesværdigt stort problem.

Med en nationalpark vest for området og Vejlerne lige syd for med meget specielle fugle som havørn, skestork og hejre er det noget man møre være opmærksom på.

Specielt med 200 m høje vindmøller må man tage det lokale dyreliv i betragtning.

Se eventuelt denne video fra youtube
http://www.youtube.com/watch?v=9srPoOU6_Z4

video fra
http://heliogenic.blogspot.com/2009/11/windmill-v-bird.html
Links:
http://bird-habitats.suite101.com/article.cfm/wind_turbines_and_bird_fatalities
http://home.online.no/~kjetaso/fugledod.html


~thomas wernberg
18-01-2010 17:38
Jakob
★★★★★
(9316)
.
@sg17aJa, jeg synes, at det er udmærket at være opmærksom på det, og vi bør forsøge at forske os frem til noget, som kan gøre det endnu bedre for naturen at omstille til vindkraft.

Det er ikke noget nyt, at en fugl kan blive dræbt af en vindmølle, men jeg mener ikke, at det er relevant at bringe ind i debatten som et seriøst argument imod vindmøller.
Dels fordi naturen vænner sig mere til dem over tid, og dels fordi vindmøller ikke er så dødelige som det nuværende alternativ og andre ting.


http://bird-habitats.suite101.com/article.cfm/wind_turbines_and_bird_fatalities
Citat:
----------------------------------
power generated from fossil fuels killed more than 14 million birds in 2006, and a move from fossil fuel power generation to wind farms would actually save many birds.

For further comparison, the National Wind Coordinating Committee estimates the following annual bird deaths from various causes in the United States:

* 98 million to 980 million fatal collisions with buildings and windows
* 60 million to 80 million deaths caused by automobiles
* 4 million to 50 million fatal encounters with communications towers
----------------------------------.
19-01-2010 10:02
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Altså man ved ikke hvor mange fugle der dør ved "hjælp" af vindmøller, og herefter nævner man hvor mange der ellers dør.
Det virker måske lidt søgt på mig.

Hvad nu hvis jeg fandt ud af at for hver vindmølle der bliver sat op, så dør der 100 fugle, har vi så et godt nok argument for hvorfor vi ikke kan have vindmøller?
Altså hvor mange fugle skal dø før det er okay at tænke det ind?
Og hvad sker der når vi har vindmøller over hele landet, som konsekvens af at vi vælger denne form for VE?

Jeg synes der skal vurderes helt hvor stort et problem dette vil blive med en øget vindmølle park i verden.

Hvis vi vil leve i respekt med naturen, så nytter det ihvertfald ikke noget at vi laver endnu en ting der dræber naturen.
19-01-2010 10:38
Jakob
★★★★★
(9316)
.@Gubisoul


Ja, man må jo veje for og imod.
Er du usikker på, om det er for synd for fuglene, så vil jeg nok anbefale, at du støtter Al Gores plan om ørkensolfangere frem for vindkraft.
Det bliver mere bekosteligt og usikkert, så det vil nok betyde færre penge til pasning af de syge og gamle og til dyrevelfærd og naturpleje, men vi må jo veje for og imod.

Vi kan selvfølgelig også fortsætte det nuværende, som dræber flere fugle og derforuden ca. en halv million mennesker om året af partikelforurening.
Og når olie, kul og Uran slipper op, så kan vi se, hvordan vi og havørnen klarer den næste istid.
Vi må jo veje for og imod.

Men kan vi gøre vindkraft til en endnu mere fuglevenlig energiform, så vil jeg gerne støtte det.

Måske kan man montere en lille radar, som kan føle fugle i nærheden, og som får vindmøllen til at udsende lyd og lys og rejse en slags fugleskræmsel, så fuglene ikke tør at komme i nærheden.

Men jeg ser det ikke som en bremse for vindkraftens udbygning, fordi jeg kun har set dokumentation, som tyder på, at det bliver en god del bedre end i dag. Det er bestemt ikke et argument for at undlade yderligere forbedringer, men sætter blot problemet i et mere rigtigt perspektiv, synes jeg.


.
Redigeret d. 19-01-2010 10:39
19-01-2010 15:00
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Jacob, jeg er enig med at denne tråd ikke skal omhandle fugle og vindmøller,
men jeg bragte det frem da lokalisten ved Østerild Klitplantage netop er omkranset af natur både i vest med nationalpark og i syd af Vejlerne. Begge områder er specielle fuglehabitatområder.

Ydermere så vil fældningen af fredskov ikke give god landbrugsjord. Jordbunden er sandet og landskabstypen under skoven er klitplantage. Man har i tidernes morgen plantet skoven for at få styr over sandflugten (som sikkert har en oprindelse i starten af kuldeperioden ved Maunder minimum, kombineret med en omlægning af landbruget og samfundsstrukturene, men det er en helt anden historie).

Med de nye vandplaner som kom ud i sidste uge står der at man ønsker at reducere kvælstofudledningen til naturen med 40 %. Dette vil betyde at en del dårlig økonomisk dårlige landbrug må lukke og deraf vil der blive frigivet arealer med dårlig landbrugsjord som kan bruges til vindmølle-eksperimentarium.

Så for alligevel at vende lidt tilbage til fuglende så se denne hjemmeside:
http://www.worldmigratorybirdday.org/

Og denne side har en liste over antallet af fugle som før ved forskellige typer kollisioner:
http://science.howstuffworks.com/wind-turbine-kill-birds.htm

Antallet af fugle som dør ved vindmøller er meget lavt i forhold til elkabler og master. Dog er der noget som tyder på at blinklys monteret på tårne kan tiltrække fugle (Der er mange døde fugle ved fuden af høje master). Og så igen tilbage til argumentet om at Østerild Klitplantage ligger klemt inde mellem to fuglehabitatsområder.
19-01-2010 22:28
Jakob
★★★★★
(9316)
.
@sg17a


Jeg bliver forvent af at diskutere med dig, for selvom du udtrykker betænkelighed, så kommer du alligevel vindmøllerne til hjælp med dokumentation.http://science.howstuffworks.com/wind-turbine-kill-birds.htm
Tabel fra siden over fugles dødsårsag og antal:
------------------------
Feral and domestic cats Hundreds of millions [source: AWEA]

Power lines 130 million -- 174 million [source: AWEA]

Windows (residential and commercial) 100 million -- 1 billion [source: TreeHugger]

Pesticides 70 million [source: AWEA]

Automobiles 60 million -- 80 million [source: AWEA]

Lighted communication towers 40 million -- 50 million [source: AWEA]

Wind turbines 10,000 -- 40,000 [source: ABC]
------------------------


Som du ser, er vi i småtingsafdelingen.

Der skal da nok være et jagtkonsortie, som er bekymret ved tanken om, at der bliver mindre skov til rådyr, og at deres andetræk bliver forstyrret.
Men som du kan se i tabellen, så kan jægerne blot skyde nogle flere huskatte, hvis de vil redde fugle.
Det mener jeg, at de lovligt kan gøre få hundrede meter fra enhver ejendom.

Så vidt jeg ved, ligger der også en stor transformatorstation i nærheden, og mange store master med kabler går ud derfra.
Graver vi nogle af disse kabler ned som kompensation, så må vindmølleprojektet globalt kunne redde endnu flere fugle fra at dø.

Idéen om, at vindmøller altid kan stå et andet sted, finder jeg efterhånden lidt trættende.
Hvis vi skal fremad, så har vi brug for den omvendte mentalitet.
En vindmølle kan ALDRIG stå et andet sted. Den skal stå HER, hvor det er godt, og så må vi bare finde ud af, hvordan vi bygger vindmøllen, så vi kan leve godt med den.
Sådan ser jeg den teknologiske udfordring.
Om møllen bliver lidt mindre effektiv, det må vi tage med. Når vindmøller opstilles på land, så holder de meget længere, og de er så meget billigere end havmøller, at der skal være plads til hensyn.

Derfor er jeg heller ikke så meget for, at man fælder skoven. Jeg vil gerne kunne anbringe vindmøller i alle skove i Danmark, uden de skal fældes, og jeg synes, at det er på høje tid med forsøg i den retning.
Et bredt brandbælte til transport og service, og en lille rund plads omkring møllen burde være tilstrækkeligt at rydde.
Men jeg må indrømme, at jeg ikke ved så meget om, hvor meget turbulens og læ træerne forårsager.

Jeg tillader mig bare lidt naivt at tænke, at de må kunne bygge tårnet 25 meter højere og opnå det samme eller endnu mere, selvom træerne bliver stående.

Flere forslag til overvejelse:
Kan det være idé mod fugle at indbygge lysdioder i vingerne..?
Når vindmøllen ligner en nytårssol, så trækker fuglene måske ikke efter lyset, men bliver i stedet skræmt..?
Måske en fløjte eller en lille gaskanon, som med radar og IR selv kan finde ud af at sigte på UFU'er på kollisionskurs indenfor en afstand af 200 meter..?
Eller vinger med seks blade og en langsommere rotationshastighed..?
Eller måske kan vi bare vælge at standse møllerne og vende dem på langs af trækruten i de timer, hvor der er flest fugle. Kombineres det med skræmsler, så kan man måske flytte fuglenes lokale trækrute lidt i løbet af et par år, hvorefter møllernes driftstid gradvist kan forøges.

Hvad vil være mere oplagt, end at bruge netop dette sted med fugle til at lave den slags forsøg med fugleskræmsler osv..?
Det synes jeg vil være en glimrende idé, og det vil bidrage til udvikling af vindmøller, som er endnu mere egnede til Vejlerne og Vadehavets kyst og mange andre steder.

Om det er svært at få vindmøllefabrikken og udviklerne med på den slags forsøg, ved jeg ikke. Nogen skal jo betale for det, og statsejede vindmølleprojekter er desværre en mangelvare.
Der kan Naturfredningsforeningen måske godt presse lidt på og hjælpe til på en konstruktiv måde, hvis den da evner andet end bare at være imod.
.
20-01-2010 11:25
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob & sg17a

Jeres debat om vindmøller og fugle er ret interessant, men i glemmer at sætte det ind i en større sammenhæng.

I Syd Korea havde man på en ø økologisk landbrug lige indtil, at der var nogle "kloge" folk, der satte vindmøller op. Vindmøllerne skræmte fuglene væk fra øen, hvilket medførte, at de økologiske marker blev hårdt angrebet af insekter - den eneste mulighed landmændene havde for at bekæmpe insekterne, var kemisk krigsførelse. Så fra økologisk landbrug til kemisk landbrug i løbet af kort tid.

Tilbage til det nye testcenter for vindmøller:

Det påpeges nu, at det koster ca. ½ mia. kr., at genplante den skov, som bliver fældet. Penge som skal betales af de danske skatteydere.

VVM-redegørelsen skal for at overholde EUs VVM-direktiv analysere påvirkningerne af naturen i opad og nedad gående retning - dvs. VVM-redegørelsen skal fastslå om en ændring i et led påvirker andre led af f.eks. fødekæden. Desværre er det kutyme i Danmark, at VVM-redegørelserne kun beskriver hvert enkelt led for sig, og derfor ikke beskriver hvad en ændring i fuglebestanden betyder for f.eks. mængden af insekter.
Redigeret d. 20-01-2010 11:26
20-01-2010 12:13
Jakob
★★★★★
(9316)
.


@Boe Carslund-Sørensen


Hvis skoven fældes for vindmøller, så skal den nok ikke genplantes.
Men udskiftning af træer og genplantning er ellers meget almindelig i skove, da træer ikke lever evigt.
Bruger man slet ikke træet til noget fra den plantage i dag..?

Men din ihærdige smædekampagne mod vindmøller overgår da næsten sig selv, når du har været helt i Sydkorea for at finde et sted, hvor vindmøller har skadet fuglelivet nævneværdigt.


Jeg tror ganske enkelt ikke på, at vindmøller behøver at være et alvorligt problem for økologisk landbrug. Tværtimod mener jeg, at de må være en oplagt forudsætning, når vi ikke har andre gode VE-kilder..
20-01-2010 12:51
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men din ihærdige smædekampagne mod vindmøller overgår da næsten sig selv, når du har været helt i Sydkorea for at finde et sted, hvor vindmøller har skadet fuglelivet nævneværdigt.


Nej jeg har ikke selv været i Syd Korea, men den tidligere formand for LNTV har deltaget i en konference i Syd Korea, hvor bla. den nævnte ø blev besøgt - det var faktisk de økologiske landmænd der inviterede og betalte gildet.

Vindmølletest i plantage koster en halv milliard kroner i erstatningsskov

http://ing.dk/artikel/105641-vindmoelletest-i-plantage-koster-en-halv-milliard-kroner-i-erstatningsskov

På Dansk Vindmølleforenings hjemmeside kan læses følgende:

P9 Vindmøller og dyreliv
http://www.dkvind.dk/fakta/planlagning.htm
20-01-2010 14:05
Jakob
★★★★★
(9316)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:

Vindmølletest i plantage koster en halv milliard kroner i erstatningsskov

http://ing.dk/artikel/105641-vindmoelletest-i-plantage-koster-en-halv-milliard-kroner-i-erstatningsskovI den beregning går de ud fra, at der skal opkøbes landbrugsjord til formålet for 175.000 kr/Ha, og at der ikke dispenseres fra skovloven. Begge dele kan være meget forkerte forudsætninger.

Men mener du ikke, at en vindmøller kan bringes til at fungere godt nok, selvom der er en skov omkring den..?


.
20-01-2010 14:21
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men mener du ikke, at en vindmøller kan bringes til at fungere godt nok, selvom der er en skov omkring den..?


Tja, med 250 meter høje vindmøller, må selv den nederste del af vingerne være over normal trætopshøjde - så skovbevoksningen har nok ikke den store betydning for test af møllerne. Måske problemet med skov er i opstillingsfasen, der skal trods alt mange store lastvogne ind i området.

Jeg forstår ikke, at man ikke bygger en kunstig ringø for enden af en dæmning til test af store vindmøller og test af lagring af vind-el. Det havde der nok været større opbakning til.

Ang. artiklen på ing.dk - har jeg ikke nogen mening, om staten vil overholde skovrejsningsloven eller ej, må tiden jo vise. De kan vel altid give sig selv en dispensation.

Hvis de vælger at overholde skovrejsningsloven, får de nok lidt svært ved at finde 3.000 ha., som ikke er landbrugsjord.
20-01-2010 20:50
Jakob
★★★★★
(9316)
.@Boe Carslund-Sørensen


Det kan umuligt være nødvendigt at fælde 1500 Ha skov for at få en vej nok til lastbilerne.

Du kan også se på kortet, at der ønskes frihed til vinden.
Måske er problemet, at det er havvindmøller, de vil teste i Østerild, og det er en skov ikke så velegnet til.
Men så kan vi fastholde området til test af land og skovmøller og derforuden finde et sted nærmere kysten, hvor havtestmøllerne kan få mere åbent terræn.

Når vi kommer over de værste fise fornemme fornemmelser, så har vi masser af kyst- og klitområder langs Jyllands vestkyst.

Hanstholmreservatet er f.eks. på 65 kvadratkilometer, og er een af mange muligheder, som alle må kunne anvendes under passende hensyn:
http://da.wikipedia.org/wiki/Hanstholm-reservatet
Jeg forstår ikke, at man ikke bygger en kunstig ringø for enden af en dæmning til test af store vindmøller og test af lagring af vind-el. Det havde der nok været større opbakning til.Hvilken dæmning har du i tankerne..?
.
20-01-2010 22:32
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg forstår ikke, at man ikke bygger en kunstig ringø for enden af en dæmning til test af store vindmøller og test af lagring af vind-el. Det havde der nok været større opbakning til.


Hvilken dæmning har du i tankerne..?


Den dæmning der skal gå fra kysten ud til ringøen til transport af bla. vindmøller.

Det hele kunne passende anlægges ud for Rønland, hvor Cheminova har ødelagt kysten ved dompning af kemikalier. Det er også tæt ved det eksisterende testcenter for vindmøller ved Haboør.


Ved at anlægge en kunstig plads i Nordsøen bliver møller også udsat for nogenlunde samme påvirkning som havvindmøller gør.
21-01-2010 22:53
Jakob
★★★★★
(9316)
.
Flere forslag vedr. opstilling af vindmøller i dansk natur:


-Totalsærfredning på alt relevant vildt i radius 50 km fra stor vindmølle i mindst 3 år efter den er sat op og taget i drift. Derefter kan radius gradvist nedsættes år for år.


-Netgame til fugleskræmning.
Hvor man kan logge på og bruge en form for retningsbestemt skræmmevåben, og man får point efter hvor god man er til at overvåge og få fugle til at ændre kurs udenom vindmøllen.
Der kan også tænkes en menneskelig styring af, hvilke vindmøller, der skal i spil.
I reservaterne kan man nok godt forestille sig, at en ornitolog, som alligevel sidder der og tæller fugle, han kan få tildelt kvoter og med fjernbetjening styre, hvor længe og hvor ofte vindmøllen må standses, og de kvoter kan han så hjælpe med at udnytte efter bedste skøn, så vindmøllechikanen gavner fuglesikkerheden mest muligt.
Der må også være en fugleskræmselknap og en nødbremseknap ved vindmølletårnets fod, så turister, som ved et uheld tiltrækker rovfugle med deres glimtende kameralinse, de har en mulighed for at redde rovfuglens liv på anden vis end at fjerne kameraet.


-Endelig skal man heller ikke se bort fra muligheden for, at frivillige pensionerede jægere måske gerne vil tage en gratis vagt med et gasgevær i tårnet. Der må være en fantastisk udsigt fra sådan et tårn, og det skulle ikke forbavse mig, om guidede ture ligefrem kan give en god ekstra indtægt fra turister.


-Vi vil have store topgejlede og supertjekkede støjdæmpede land-, skov- og kystvindmøller.
-EU bør give Danmark penge til at hyre nogle Tyske ingeniører til at lægge planer for vestkystbanens infrastruktur for rabiat udnyttelse af vindkraft og bølgekraft, så vi får noget effektivt at forholde os til. De må have nogle erfaringer i byggeri langs den kyst, fra da de var her sidst, og mange af dem elsker den friske luft.
Lægges data ind på en computer, så kan den nødvendige netkapacitet etableres med det samme, og mølleudbygningen kan derefter foregå i passende etaper uden der skal graves flere kabler ned. Muligvis kan man visse steder nøjes med at lægge kabler oven på jorden..
22-01-2010 15:19
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Boe Carslund-Sørensen skrev:


Det hele kunne passende anlægges ud for Rønland, hvor Cheminova har ødelagt kysten ved dompning af kemikalier. Det er også tæt ved det eksisterende testcenter for vindmøller ved Haboør.
Det lyder som en meget bedre idé


Der er dog også nogle restriktioner der. I forbindelse med oprydningsarbejdet ved høfte 42 har man nedsat spunsvægge og nedsætningen af disse har været begrænset til nogle begrænsede tidsrun på året. Dette kan skyldes fugleyngel, men jeg ved ikke hvilket. Men området er godt vindblæst og der er ikke læ i vestlig retning.


~thomas wernberg
24-01-2010 09:27
Jakob
★★★★★
(9316)
.
http://ing.dk/artikel/105569-vindmoeller-med-supersyn-ser-ind-i-fremtiden
Citat:
---------------------
Princippet er at en laser udviklet af NKT Photonics, ser fremad og måler vindhastighederne lige foran hver enkelt mølle. Ved at analysere data, kan møllen så foretage forskellige valg for enten at optimere elproduktionen eller mindske belastningen af vinger og gear.

Selve målingen af vindhastighederne sker med NKT's system, blev i sommeren 2009 testet på en 2 MW-mølle, men nu skal forskerne altså i gang med at udvikle et system så møller også kan reagere i forhold til vinden.

Torben Mikkelsen peger på fire oplagte strategier for hvad møllen skal foretage sig, hvis målingerne viser kraftige fluktuationer i vindhastigheden:

- Møllen kan krøje ud af vinden
- Møllen kan pitche vingerne – enten individuelt eller alle på én gang
- Rotationshastigheden kan ændres
- Belastningen på gear og generator kan styres ved hjælp af den indbyggede effektelektronik
---------------------
---------------------
Lidar fungerer ved at laserlys rammer partikler i luftstrømmen. Det kan for eksempel være støv, vanddråber eller pollen. Refleksionen fra partiklerne opfanges af en sensor og på den måde beregnes vinden hastighed og retning.
---------------------

Når systemet kan reagere på støv og vanddråber, så kan det nok også lære at reagere på en fugl og starte en støjkanon eller flimmer, eller hvad forskningen nu viser, der virker bedst til at skræmme fuglene væk fra kollisionskursen.
.
24-01-2010 13:09
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Når systemet kan reagere på støv og vanddråber, så kan det nok også lære at reagere på en fugl og starte en støjkanon eller flimmer, eller hvad forskningen nu viser, der virker bedst til at skræmme fuglene væk fra kollisionskursen.


@Jakob

Hvad er den helt store ide i at skræmme fugle væk fra vindmølleområder?

Hvilke konsekvenser har mangel på fugle i et område for resten af økobalancen?

Tage f.eks. Horns Rev I og II - der tidligere var et vigtigt område for sortænder - hvad der der f.eks. med antallet af amerikanske knivmuslinger, som er sortændernes hovedfødekilde. Ved at dele problematikken op undgås netop at tage stilling til påvirkningerne opad og nedad i fødekæden, ændringer der har stor indfæydelse på økobalancen.
24-01-2010 13:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja! Hvor er Danmarks Naturfrednings Forening!

Denne forenings til alle tider ligegyldighed med natur og fauna er skræmmende!

Navnlig Danmarks Naturfredningsforening var i Høj grad primusmotor For tåbelige miljøtiltag i 90'erne hvor 100 vis af millioner tilstrømmende naturforbedringer omkring vandløb åer og naturforbedringer i det hele tager hvor effekten i store træk ene og alene var popurliskte tiltag for at vise hvad denne ligegylde forening formåede for skatteyder betalte midler i øverigt!

Omkring Løgstør forsøges at etablere et biogasanlæg for at minimere nedsivning til grundvand af nitrat fra den gylle som i dag udbringes og mindske lugtgener i oplandet til landbrugets gylletanke. Danmarks Naturfredningsforening er som altid på pletten, og vil have disse anlæg stoppet!

Når altså den snæversynnede bevægelse har et medlem i oplandet til tiltag som ikke passer ind i bevægelsens opfattelsesunivers, så skal alt bremses uanset hvor miljørigtigt det end måtte være!

Men møller her bukker denne snæversynde bevægelse sig i støvet uanset hvor meget kul og olie kraftværkerne iøvrigt må afbrænde for varmeproduktion når Naturfredningsforeningens kæledække producerer strøm som vinden blæser.
Redigeret d. 24-01-2010 14:19
24-01-2010 20:02
Jakob
★★★★★
(9316)
.@Boe Carslund-Sørensen og delphi


Og hvad vil der mon ske med de mange muslinger i Limfjorden, hvis landbruget omstiller til bæredygtig økologisk drift og dermed standser den massive vandforurening..?

Masser af muslinger vil dø..!


Og grundlaget for biogasanlæg vil ikke mere være eksisterende.


Det vil givet forstyrre det nuværende syge økosystem, at man stiller om til klimaøkologisk drift.

Men pesticider hører nok til den allerstørste fugledræber, så der er ingen grund til at frygte, at det fører til mindre liv. Tværtimod.

På samme måde er det med vindmøller, hvor de redder langt flere liv, end de koster. Det fremgår tidligere i tråden af statistikken, at fossil energi dræber flere fugle.

Det vil også være afstumpet at tro, at et fugleskræmsel i en vindmølle kan fjerne fugle i et helt område.
Hvis det var tilfældet, så var jagt en eengangsforeteelse.

Og hvis opstillingen af en vindmølle ledsages af særfredning, så ændrede lokale trækruter får fred og ikke fører fuglene i nye baghold, så tror jeg, at problemet kan minimeres.
Men det er i det hele taget vigtigt, at der ikke er for meget ballade og turisme omkring vindmøller i de fredede områder. Det er altid vigtigt, og en vindmølle giver ikke en fribillet, tværtimod er det en forstyrrelse, som belaster økosystemet indtil der er sket tilvænning, og enhver ekstra unødig forstyrrelse vil være endnu mere skadelig end før.

Men har I så ondt af vindmøller, fordi der stadig vil dø nogle fugle, så synes jeg, at I skal holde op med at tale for varmepumper, for de er kraftigt medvirkende til, at vi har brug for mange vindmøller.
Hvis I i stedet køber en polarsovepose og slår en prut i den, så kan I både redde liv og endda nyde godt af lidt biogas.
.
24-01-2010 22:02
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men pesticider hører nok til den allerstørste fugledræber, så der er ingen grund til at frygte, at det fører til mindre liv. Tværtimod.


@Jakob

Ok, pesticider er en stor fugledræber, hvordan tror du så selv det går, når insektbekæmpelsen i vindmøllerområder skal ske med pesticider? Tror du, at insekterne dør øjeblikkelig og dermed ikke forlader det sprøjtede område? Eller tror du, at insekterne spreder sig til de omkringliggende områder og her bliver spist af fugle?

NB: Jeg har stdigvæk intet imod vindmøller.
Jeg har noget imod halve sandheder, og dem er vindmøllefolket gode til at bringe på banen.
Jeg har noget imod særbehandling / særlovgivning, også her har vindmøller fået mere end der tilkommer dem.
25-01-2010 08:57
Jakob
★★★★★
(9316)
.@Boe Carslund-Sørensen


Forstår du selv, hvad du skriver og spørger om..??
Med kun 3% vindkraft i Danmark, så må det være tydeligt, at vindmøller skal have mere plads, hvis man da ikke har noget imod dem.
Og kan man ikke finde andet svar end at kaste dem alle i havet, så vidner det da tydeligt om manglende sympati.

I økologisk landbrug anvender man IKKE pesticider, selvom der opstilles vindmøller. Det troede jeg var almen viden, ligesom det bør være almen viden, at mange pesticider netop er udviklet til at dræbe insekter.

Der er også eksempler på, at forgiftede insekter, som har overlevet pesticider, har ødelagt forplantningsevnen længere oppe i fødekæden. På et tidspunkt var det en virkelighed, som ligefrem ved at udrydde de danske rovfugle..!
Med under 10% økologisk landbrug i Danmark, så skal insekter være meget heldige, hvis de skal finde et landbrug, hvor de kan blive spist af fugle.

Den klimaøkologiske omstilling vil være til gavn for fuglevildtet. Så klart og entydigt mener jeg, at det kan siges.
Men derfor skal vi alligevel hele tiden forsøge at forbedre og optimere det gode, så det bliver perfekt.


Hvordan er det forresten gået med den danske agerhønebestand og harebestand i Jylland de sidste 40 år..?

Da jeg var knægt og legede på landet, så jeg ofte harer, og jeg kunne fange agerhønsekyllinger med de bare fingre. I dag er de næsten totalt forsvundet.
Det er efter din mening nok fordi haren er løbet ind i et vindmølletårn og har slået sig selv ihjel, og det samme må nok være tilfældet med agerhøns, for det er vist endnu ikke set, at en agerhøne flyver højt nok til at kunne ramme en vindmøllevinge.
Det kan selvfølgelig også være, at alle agerhøns flygtede, da bondemanden begyndte at tale højt om at købe sig en husstandsvindmølle. Det kan være, at de er bange for infralyden. Det må SDE nok hellere iværksætte en udersøgelse om, og al vindkraftudbygning i mellemtiden standses, da vi ikke har råd til at begå fatale fejl på naturens bekostning bare fordi nogen godt kan lide vindmøller.
Vi må heller ikke glemme, at vi har fået flere dræbersnegle, og det er måske også vindmøllernes skyld. Den eneste måde at undersøge det på er nok at standse alle vindmøller i 10 år og se, om det hjælper.
Hvilke andre syge begrundelser, kan vi finde, som kan bevise ond vilje mod vindkraft..?

Lad mig spørge dig ligeud. Bor du i et område, som er egnet til vindkraft, og får du din udsigt ødelagt af den næste vindmølleudbygning, eller hvad gør dig så tendetiøst imod dem..?

Officielt ved jeg godt, at du er for vindkraft. Men din desperate søgen efter negative sider fortæller mig en anden historie, og jeg vil foretrække, at du ærligt afdækker dine personlige interesser i sagen. Er det blot de vindmøllesure naboer i SDE, som du forsøger at lede, eller hvad er der med dig..?
.
25-01-2010 11:33
sg17a
★★☆☆☆
(378)
@Jakob

Der er en masse argumenter her som ikke helt er i tråden. Spørgsmålet er jo om det er ok at fælde fredsskov for at opstille vindmøller.

Men pludselig bliver man stigmatiseret ved at stille spørgsmål, og straks sat i båsen om at man er imod vindmøller, fordi man mener at placeringen er uheldigt valgt. Eyvind Vesselbo benytter samme argumentation.

Jeg sætter naturen over landbruget, specielt i DK, hvor vi overproducerer i de mængder vi gør og får støtte til det. Derfor mener jeg at landbruget skal arrangeres således at de landbrugsområder som giver størst påvirkning på miljøet (nitrat og pesticider til vandløb, lavt udbytte pga. dårlig jord etc), skal overdrages til naturen. Herved kan man optimere biodiversiteten uden det går sønderligt ud over landbruget.

Så her kommer vi til vindmøllerne. Eyvind Vesselbo tør som god venstremand ikke røre ved landbruget, men ved også godt at der skal vindmøller på banen. Så derfor er der valgt et område som ikke har landbrugsværdi og som ikke umiddelbart har nogle såkaldte §3 (http://www.blst.dk/Naturbeskyttelse/Beskyttedeomr/Naturtyper/) områder og natura2000 områder (http://da.wikipedia.org/wiki/Natura_2000). Derfor vil man ved accept af at fælde skoven kunne gennemføre en VVM redegørelse og deraf kunne bygge møllerne.

Så spørgsmålet er jo mere om vindmøller skal bygges på bekostning af natur eller landbrug. Og her mener jeg at man godt kan finde nogle alternative steder en det valgte.


~thomas wernberg
25-01-2010 12:20
Jakob
★★★★★
(9316)
.@sg17a


Ja, vi kommer vidt omkring, men det meste handler dog om vindmøller i naturen.

Jeg synes ikke, at der er tale om en stigmatisering, men udelukkende et forsøg på at få en medskribent til at fortælle hele sandheden, som han selv forlanger af andre. Det må være fair.
For jeg forstår ikke en så dybtliggende modvilje uden en god forklaring.

Som skrevet tidligere ser jeg også helst, at de bevarer skoven og bruger pladsen til at udvikle skovmøller.

Men jeg jeg bryder mig ikke om, at vindmøllerne skal blive sorteper, så kan de ikke kan finde andre pladser end et sted ude på havet. Det er for nemt altid at slynge den ud ligesom Pia Kjærsgaard.
Så kan man ikke hurtigt finde en anden egnet plads, så synes jeg, at de skal fælde skoven, og så kan Danmarks Naturfredningsforening efterfølgende tænke over, om de har håndteret sagen godt nok, eller om de hellere skulle have foreslået noget bedre.
Vi kan ikke blive ved med at trækkes med modvillige borgere og foreninger i det uendelige.
Går Danmarks Naturfredningsforening ind for atomkraft og global opvarmning..?
Det bliver måske alternativerne, når de ikke kan andet end at være bremseklods.

Jeg ved ikke, hvad Eyvind Vesselbo tænker, men jeg undrer mig over, hvorfor han ikke skulle turde at røre landbruget.
Hvis han kan finde egnede marker, hvorfor så ikke..?

Måske fylder en forsøgsstation lidt meget, men jeg tror da, at mange landmænd vil være positive overfor tanken, og en vindmølle behøver i sig selv ikke nødvendigvis at optage særlig meget jord, så en kombination må da være oplagt..?


Men der kan givet også findes mange gode pladser i §3 og natura2000 områderne, og det må især være vindmøllepladser i de områder, som Danmarks Naturfredningsforening bør hjælpe med at finde og foreslå, da det er deres speciale..
Redigeret d. 25-01-2010 12:54
25-01-2010 13:16
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men der kan givet også findes mange gode pladser i §3 og natura2000 områderne, og det må især være vindmøllepladser i de områder, som Danmarks Naturfredningsforening bør hjælpe med at finde og foreslå, da det er deres speciale.


@Jakob

Det du foreslår ovenfor kræver lovændringer ikke blot i Danmark med i EU.

Det er netop overholdelsen af gældende love, som jeg forfægter. Det kan ikke være rimeligt, at der for at kunne opstille vindmøller, skal gives en eller flere dispensationer fra gældende love.
Hvis lovene ikke skal / kan overholdes i deres nuværende udformning, så må politikerne lave lovene om, der skal ikke blot gives dispensationer.

NB: Så er der oprettet en ny forening for naboer til vindmøller, den kan findes her: http://www.stilhed.eu/

Så kan du jo tænke lidt over, hvorfor disse personer har fundet det nødvendigt, at oprette en ny forening og ikke bare har meldt sig ind i SDE.
Redigeret d. 25-01-2010 13:24
25-01-2010 13:27
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Fra ing.dk, leder:

Miljø-Troels fælder sin egen kanonskov
http://ing.dk/artikel/105688-miljoe-troels-faelder-sin-egen-kanonskov
25-01-2010 23:30
Jakob
★★★★★
(9316)
.@Boe Carslund-Sørensen


Jeg anerkender, at SDE har ændret sin forside og fjernet den nabosure video.
http://www.energiforbrugeren.dk/

Hvis det holder, så vil jeg gerne give et skulderklap for det.


Men at de har fået deres egen hjemmeside betyder vel ikke, at de er ude af SDE, men nærmere, at de er med begge steder..?
http://www.stilhed.eu/

Kan du sige, hvor mange mennesker, det ialt drejer sig om..?

Er SDE og stilhedsgruppen så parat til at betale, hvad det koster at udbygge vindmøller på havet i det omfang, der er brug for til at dække Danmarks energiforsyning og forsikre den mod for store islaster..?


Billeder kan snyde meget, og dette er nok taget med teleobjektiv, men når jeg ser det, så må jeg indrømme, at jeg godt forstår, at nogle synes, at vindindustrien har klokket i det.
Men så er der tre ting, som undrer mig.

Det ene er, at staten ikke kan købe disse borgere til tavshed.
Det er kun een gang, det skal gøres, og derefter er vindmøllepladsen sikret fred til evig tid.

Det andet er, at stilhedsgruppen ( og SDE? ) generelt er modstandere af flere vindmøller på land.
Fordi de selv føler sig trådt over tæerne, så behøver de jo ikke at være imod, at andre opstiller vindmøller.
Det virker lidt som, at forbyde børn at spille fodbold i sin have og samtidigt forlange, at der slet ikke må spilles fodbold i hele Danmark. Det ligner fanatisme.


Det tredje er næsten det samme, at SDE ikke er mere på dupperne for at finde andre egnede steder på land.
Det må være i energiforbrugerens store interesse at få billig vindstrøm, og hvorfor skal en forening af energiforbrugere også være på hold med naturfredningsforeninger, landskabskunstnere, EU-lovgivning osv..??
Det er jo interesser, som direkte strider imod energiforbrugerens interesse for billig og sikker VE.
.
Redigeret d. 26-01-2010 00:21
26-01-2010 11:29
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det andet er, at stilhedsgruppen ( og SDE? ) generelt er modstandere af flere vindmøller på land.


Nu kan jeg ikke udtale mig på stilhedsgruppens vegne, men SDE er ikke modstander af flere vindmøller på land.

SDE er modstander af at bivirkningerne fra f.eks. lavfrekvent støj ikke er undersøgt til bunds. Det vil være noget af en samfundsøkonomisk bet, hvis det om 10 til 15 år viser sig, at en stor del af naboerne til vindmøller har pådraget sig nogle helbredsmæssige skavanker, som kan henføres til, at deres nattero mv. er blevet ødelagt af diverse former for støj fra vindmøller.

Det tredje er næsten det samme, at SDE ikke er mere på dupperne for at finde andre egnede steder på land.


SDEs tilgang til kritik af opstilling pga. diverse dispensationer til gældende lov følges op med en anvisning på f.eks. en anden placering eller et andet opstillingsmønster - det kan faktisk godt lade sig gøre at overholde landets lov og samtidig opstille vindmøller.

Det må være i energiforbrugerens store interesse at få billig vindstrøm, og hvorfor skal en forening af energiforbrugere også være på hold med naturfredningsforeninger, landskabskunstnere, EU-lovgivning osv..??


Det er netop en af disse halve sandheder, som skader vindmøllerne mere end den gavner - vind-el er ikke billig for forbrugerne. Vind-el trykker til tider spotprisen, men når forbrugerne får elregningen er prisen på el en helt anden, f.eks. udligner PSO-betalingen næsten spotprisfaldet, for når vind-el trykker prisen stiger PSO-betalingen til vind-el.

I SDE må vi nu engang henholde os til gældende lov, er der noget i lovgivningen, som SDE ikke finder optimalt, må vi jo forsøge at få ændret loven.

Med hensyn til billedet så er det nok sådan mange af de "ulykkelige" naboer opfatter vindmøller, der er mellem 125 og 150 meter høje.

NB: Jeg downloadede VVM-redegørelsen for testcentret i går, den er "kun" på 222 sider. Så nu skal jeg på forbrugernes vegne sætte mig ind i, hvilke kriterier der er lagt til grund for VVMen og om den overholder gældende lovgivning. Og måske komme med et høringssvar inden høringsfristens udløb.

SDE sætter hensynet til natur og mennesker over hensynet til vindmøller!
26-01-2010 13:29
Jakob
★★★★★
(9316)
.
@Boe Carslund-Sørensen


Nu kan jeg ikke udtale mig på stilhedsgruppens vegne, men SDE er ikke modstander af flere vindmøller på land.


Hvorfor kan du så kun foreslå havet som alternativ til Østerild skov..?SDE er modstander af at bivirkningerne fra f.eks. lavfrekvent støj ikke er undersøgt til bunds. Det vil være noget af en samfundsøkonomisk bet, hvis det om 10 til 15 år viser sig, at en stor del af naboerne til vindmøller har pådraget sig nogle helbredsmæssige skavanker, som kan henføres til, at deres nattero mv. er blevet ødelagt af diverse former for støj fra vindmøller.


Om det kan henføres eller ej, så er der jo ingen tvivl om, at støj er skadelig.

http://www.mst.dk/Borger/Temaer/Fritiden/Stoej/
Citat:
--------------------------
Et forsigtigt skøn siger, at 200 til 500 danskere årligt dør for tidligt af hjertesygdom og forhøjet blodtryk som følge af vejstøj.
--------------------------

En stilhedsforening burde nok interessere sig for vejstøj mange tusinde gange før vindmøllestøj, hvis det var folkesundheden, de tænkte på.


Men der er jo også mange, som dør for tidligt af partikelforurening, fordi vi ikke bruger tilstrækkeligt mange vindmøller.

http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/6/Partikler.htm
Citat:
--------------------------
Alene i EU anslår man at der dør 288.000 mennesker for tidligt om året som følge af partikelforureningen.
--------------------------


Og så længe vi anlægger veje og eksproprierer dem helt tæt på folks huse, så synes det mig svært at finde en mere søgt argumentation end støj, som en hindring for flere vindmøller.

Det er dog ikke en undskyldning for at undlade at forbedre vindmøllerne, så de støjer mindre.Det er netop en af disse halve sandheder, som skader vindmøllerne mere end den gavner - vind-el er ikke billig for forbrugerne.


Er vi enige om, at landvindmøller producerer billigere strøm end havvindmøller..?

Hvis ikke, så må du godt dokumentere, at det er en halv sandhed eller indrømme, at du selv er forkert på den.

Og så vil jeg da også gerne høre dig fortælle, hvordan du vil producere billigere EL med VE, end med velplacerede landvindmøller.
Bare lige for at få det på plads.I SDE må vi nu engang henholde os til gældende lov, er der noget i lovgivningen, som SDE ikke finder optimalt, må vi jo forsøge at få ændret loven.


Ja, det har vi jo politikerne til.
Hvis SDE er imod en lov, så har foreningen lov til at udtrykke det og bede politikerne om ændringer.

Men som jeg hører dig, har det f.eks. ikke din interesse at ændre ved §3 og natura2000 for at redde liv og skabe flere vindmøllepladser til glæde for energiforbrugerne.

Eller hvad..?SDE sætter hensynet til natur og mennesker over hensynet til vindmøller!


Og konsekvensen er, at flere mennesker og dyr i mellemtiden dør af partikelforurening og olieforurening, og klimaproblemet får også bare lov til at sejle.


Som jeg ser det, peger beviserne på, at det ikke er vindmøller, men modstanden mod dem, der dræber.

Vil det ikke være lidt trist at vente 5 år mere på undersøgelser og finde ud af, at forsinkelsen har dræbt 200 danskere og et utal af fugle, og det har SDE et stort medansvar for..?
.
26-01-2010 13:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Alene i EU anslår man at der dør 288.000 mennesker for tidligt om året som følge af partikelforureningen.

Alene For EU må det antages at flere millioner mennesker har et længere liv fordi kraftværker og industri udleder Partikler i røggasser mm og altså forurener. Af den simple grund at industriproduktionen er grundlaget for det samfund som tilbyder sunde fødevarer, lægehjælp og alle de fornødenheder som er nødvendige for et langt og sundt liv.
26-01-2010 13:55
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Vil det ikke være lidt trist at vente 5 år mere på undersøgelser og finde ud af, at forsinkelsen har dræbt 200 danskere og et utal af fugle, og det har SDE et stort medansvar for..?


Nej, jeg vil kalde det rettidig omhu, at man først undersøger konsekvenserne før man igangsætter en massiv opstilling af vindmøller.

Hvorfor kan du så kun foreslå havet som alternativ til Østerild skov..?


Hvis ellers gad læse hvad jeg har skrevet, vil du opdage, at jeg gerne vil have testcentret flyttet ud på en ringø, som har en fast forbindelse via en dæmning.

Netop hermed opnås flere ting:

1. Vindmøllerne bliver afprøvet i mere naturtro omgivelser, og der skal ikke fældes skov.
2. Via ringøen får vi mulighed for at afprøve/forske i lagring af vind-el.
3. Støj og andre gener bliver minimeret.

Produktionsprisen pr. kWh el afhænger af mange ting bl.a. byggeprisen, men selv dansk vindmølleforening kan ikke entyding komme med et bud på, om det er billigst at producere el på en landmølle eller en havmølle. Der skal direkte tages hensyn til bl.a. byggepris, vedligeholdelse, den producerede mængde mv., derudover skal der tages hensyn til produktionsstabilitet, direkte og indirekte omkostninger så som erstatninger til naboer, helbredsskader.
Jeg tror, derfor at den rene produktionspris pr. kWh el er noget nær ens for land- og havmøller.
26-01-2010 15:32
Jakob
★★★★★
(9316)
.
@delphi


Ja, det kommer da ikke bag på mig, hvis du mener, at vi bare skal afbrænde mere kul og lukke noget mere CO2 ud, hvis vi ønsker at forøge danskernes levealder, som hører til Vest Europas laveste. Tænk så længe de må leve i USA, hvor de bruger allermest fossilenergi pr. indbygger...

@Boe Carslund-Sørensen


Du kan altså for nuværende ikke finde flere steder på land, som kan bruges til formålet..?

Du vil først konstruere en ringø på havet, og du mener, at det er ligeså billigt.
Det tør jeg godt love dig, at det ikke er.
Og der kan nok godt gå et par år med at bygge det, og så bliver dansk vindmølleudvikling sat tilsvarende tilbage i forhold til resten af verden i en situation, hvor vi i forvejen er hårdt presset.

Et af argumenterne er, at du vil eksperimentere med energilagring via vandkraft. Jamen det rykker jo intet. Vi ved i forvejen nærmest alt, hvad der er værd at vide omkring vandkraft.
Derfor kan det godt være en ok idé, det er blot ikke noget, som overhovedet behøver at involvere test af havmøller.
Når de gerne vil have testmøllerne på land, tror du så ikke, at det er fordi de har brug for landfast plads omkring dem. Det tror jeg.


Du skriver også om byggeomkostninger for havmøller kontra landmøller.
En havvindmølle er mere bekostelig, den holder ikke så længe, afstanden giver energitab, risikoen er større, og den giver mere miljøsvineri og resursespild, når den skal genbruges.
Men du mener, at energiprisen er næsten den samme, og jeg finder det vanskeligere at tage dig seriøst. Hvis du har valid dokumentation, som understøtter din påstand, så vil jeg gerne se den.


Men rettidig omhu før en massiv opstilling af vindmøller, kan jeg da godt gå ind for.
Vi er nok bare temmelig uenige om, hvad det betyder i praksis.
Men den strid vil jeg lade ligge for nu. Når det kommer til stykket, så er vi måske også meget enige om, at vi har en skrigende mangel på energiforskning i Danmark.
Så jeg vælger i stedet spørge længere frem.

Når alle disse undersøgelser er gennemført, og vi går ud fra, at de viser sig i vindmøllernes favør, hvor mange flere store landmøller kan der så efter din mening opstilles i Danmark, og hvor skal de stå..?
Hvad forstår du præcist ved "massiv opstilling af vindmøller på land"..?
.
27-01-2010 00:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja, det kommer da ikke bag på mig, hvis du mener, at vi bare skal afbrænde mere kul og lukke noget mere CO2 ud, hvis vi ønsker at forøge danskernes levealder, som hører til Vest Europas laveste. Tænk så længe de må leve i USA, hvor de bruger allermest fossilenergi pr. indbygger...NU var det lige så meget for at modgå den jammerdal du til alle tider formår at frembringe til at underbygge dine tankestrømninger.

PS! hvad forestiller du dig i øvrigt de insekter som nu givet vil forstyrre møllerne eller vingernes overflade med skidt og møg, hvad skal der ske omkring denne "problemstilling", når sprøjtning givet er den eneste løsning!

Herunder havd skal landbruget gøre med de kartofler som insekter fortærer! Hvordan skal de slå de insekter ihjel. Eller skal de ikke slås ihjel eller skal Landbruget indstille sig på ikke at producere med sprøjtemidler!

Og herunder når og hvis det viser sig at møllerne har mange ulemper som påvirker natur så skal de stoppes eller hvordan!
Redigeret d. 27-01-2010 00:26
27-01-2010 09:52
Jakob
★★★★★
(9316)
.
Og se så her, hvordan opstillingen af vindmøller også begrænses af natura2000 på havet:


http://ing.dk/artikel/105837-boblerev-og-marsvin-beskyttes-i-danske-farvande
Citat:
--------------------
Beskyttelsen betyder, at man i disse områder kun kan få tilladelse til projekter, som havvindmøller, gasledninger og råstofgravning, hvis man kan dokumentere, at projektet ikke skader de boblerev, stenrev og marsvin, som områderne er udpeget for at beskytte.

Med bekendtgørelsen føjes otte nye områder til de 13 områder, der er omfattet af naturbeskyttelse i dag, og som desuden også udvides i forbindelse med den nye bekendtgørelse.

Den samlede forøgelse af naturområder på havet er 8.200 kvadratkilometer. Områderne i både Skagerrak, Nordsøen, Østersøen og i indre danske farvande er udpeget som habitatområder og indgår nu i det europæiske Natura 2000-netværk af særlig værdifuld natur.
--------------------
Jeg går bestemt ind for, at havvindmøller skal plantes under hensyn til naturen.
Men jeg tror ikke, at opstillede vindmøller er til skade for livet i havet.
Tværtimod mener jeg, at det tyder på, at et vindmøllefundament skaber grobund for mere liv.

Men hvordan skal det kunne lade sig gøre at opstille havvindmøllen uden at beskadige bunden i gerningsøjeblikket..??

Det ser jeg ikke kan lade sig gøre, og så må der jo efter teksten at dømme være lukket for at opstille havvindmøller i disse områder.

Jeg synes efterhånden, at ledelsen af det her land fortjener topkarakter i at spænde ben for sig selv til skade for almenvællets interesser.
@delphi


Som jeg før har skrevet er det største problem, at vi er alt for mange mennesker i Danmark.

Menneskemasserne forlanger velfærd her og nu, og de kræver ind på alle fronter til skade for sikkerhed, biodiversitet og fremtidsmuligheder for de kommende generationer.

Vi forurener drikkevandet med pesticider, fordi vi vil tjene penge og skal brødføde og kødføde mange flere mennesker, end der naturligt er kapacitet til.

"Naturelskere" lægger deres klamme hånd på vigtige arealer og forhindrer dermed udbygningen med økonomisk VE. Alternativet bliver, at vi skal betale en langt højere pris for VE fra andre lande, eller vi fortsat skal sutte løs af verdens begrænsede energilagre, som vore efterkommere kommer til at mangle.

Vi forbruger i forvejen i det hele taget svimlende mængder råstoffer, som blot ender med at blive brændt af til fordel for giftig røg, eller de bliver gravet ned i depoter til fordel for yderligere forurening af vores grundvand.

Jeg mener efterhånden kun, at der er to muligheder. Enten må man være en dum ignorant, som vender det blinde øje til, eller også må man jamre og skælde ud.

Men at vi ikke engang kan finde en plads til et landtestcenter for vindmøller, som skal bringe udviklingen videre, det synes jeg er til at blive direkte vanvittig over.
Løsningen kan måske være, at vi engagerer os langt mere i krigen i Afghanistan, så vi bliver færre forkælede mennesker, for civiliserede løsninger er der tydeligvis ikke brug for.


PS: Hvis du tror, at jeg vil sprøjte, fordi der ikke må komme insekter på vindmøllerne, så kan du godt tro om igen.
Men jeg ønsker vindmøller, som kan positionere hvert vindmølleblad lodret langs tårnet, og tårnet forberedt til en effektiv udvendig elevator, så man kan bruge en vaskemaskine til at polere vingerne med. Min holdning til pesticider er, at de skal udfases som et led i den klimaøkologiske omstilling, og det vil fordre massiv økologisk forskning.
Klimapolitikken skal være langsigtet, og den handler om bæredygtighed. Når man skal forsøge at tage ansvar flere 1.000 år frem, så er det ikke nok at omstille til VE. De får også brug for rent drikkevand, overskudskapacitet, råstoffer osv.
Det må være indlysende for ethvert tænkende menneske, som kærer sig om verdens fremtid ud over sin egen næsetip.


.
31-01-2010 23:11
Ali Abdul Ghani
☆☆☆☆☆
(13)
Det tør siges at landarealerne kan bruges og udnyttes til gode formål. På samme tid ønsker vi vindmøller. Der kan man gå ind og sige, at disse vindmøller kan sættes ude i havet istedet. Fordelene er flere. Der vil både være vind og et ubrugt areal. Dermed kan landjorden redigeres, hvormed kan kan udnytte den til naturformål.
31-01-2010 23:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Ali

Og velkommen i debatten, rart med et udenlandsk klingende navn i dette forum!

Det tør siges at landarealerne kan bruges og udnyttes til gode formål. På samme tid ønsker vi vindmøller. Der kan man gå ind og sige, at disse vindmøller kan sættes ude i havet istedet. Fordelene er flere. Der vil både være vind og et ubrugt areal. Dermed kan landjorden redigeres, hvormed kan kan udnytte den til naturformål.


Ja Lige i Øjet! Hvorfor gør man ikke bare det!

Nej! For en landmølle koster 12 Mio og en havmølle 17 mio pr mw kapacitet!
Derfor og kun derfor!
Side 1 af 4123>>>

Deltag aktivt i debatten Skovfældning for vindmøller:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik