Husk mig
▼ Indhold

Snow cover and Ole HumlumSide 1 af 212>
Snow cover and Ole Humlum21-06-2021 21:24
kfl
★★★★★
(2167)
Snow cover and Ole Humlum

På side 36 i The State of the Climate 2020 af Ole Humlum står der:

The Northern Hemisphere snow cover extent is subject to large local and regional variations from year to year. However, the overall tendency (since 1972) is towards stable Northern Hemisphere snow conditions, as illustrated in Figure 41.


Dette er ikke en retvisende beskrivelse i henhold til følgende resume:

Snow cover extent in the Northern Hemisphere has declined significantly over the past 90 years, with most of the reductions occurring since 1980. Over the period 1967–2015, snow cover extent in the Northern Hemisphere has decreased by 7 % on average in March and April and by 47 % in June; the observed reductions in Europe are even larger, at 13 % for March and April and 76 % for June.

Snow mass in the Northern Hemisphere is estimated to have decreased by 7 % in March from 1982 to 2009; snow mass in Europe has decreased more rapidly than the average for the Northern Hemisphere, but with large interannual variation.

Model simulations project widespread reductions in the extent and duration of snow cover in the Northern Hemisphere and in Europe over the 21st century.

Changes in snow cover affect the Earth's surface reflectivity, water resources, flora and fauna and their ecology, agriculture, forestry, tourism, snow sports, transport and power generation.


alt sammen ifølge: EEA Snowcover

Past trends
Satellite observations of monthly snow cover extent in the Northern Hemisphere are available from 1967 onwards [i]. A detailed analysis based on multiple sources shows there have been significant decreases in Northern Hemisphere snow cover extent during the spring melt season since about 1980 (March to June; Figure 1, left) [ii]; in other seasons, the snow cover extent has remained stable or even slightly increased. A separate analysis for Europe (EEA-39 region) shows even larger reductions of 13 % for March and April, and 76 % for June between 1980 and 2015 (Figure 1, right).

Decreases in snow cover extent are caused by an earlier onset of melting and a shorter duration of the snow season. Since 1972, the duration of the snow season averaged over the Northern Hemisphere declined by five days per decade, but with substantial regional variation. The duration of the snow season has decreased by up to 25 days in western, northern and eastern Europe due to earlier spring melt, whereas it has increased by up to 15 days in south-eastern Europe due to an earlier onset of the snow season [iii].

The snow mass (i.e. the amount of water that the snow contains) is an important variable, as it affects the role of snow in the hydrological cycle. For the whole of the Northern Hemisphere, a 7 % decrease in March snow mass was observed between 1982 and 2009 [iv]. An extension of this data focusing on EEA member countries demonstrates a stronger average decline of 30 % for the period 1980–2015, although the year-to-year variation is large (Figure 2). Winter increases in precipitation have also led to an increase in snow mass at higher altitudes in Norway.


Hvorfor skriver Ole Humlum, som han gør, når det forholder sig stik modsat ?

Ole Humlum er, som udnævnt professor, i stand til at læse og skrive, men mangler han en forståelse for det han læser ?

Jeg tror det næppe. Det er bevidst ond vilje.KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 21-06-2021 21:32
22-06-2021 00:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Citat:

Satellite observations of monthly snow cover extent in the Northern Hemisphere are available from 1967 onwards [i]. A detailed analysis based on multiple sources shows there have been significant decreases in Northern Hemisphere snow cover extent during the spring melt season since about 1980 (March to June; Figure 1, left) [ii]; in other seasons, the snow cover extent has remained stable or even slightly increased. A separate analysis for Europe (EEA-39 region) shows even larger reductions of 13 % for March and April, and 76 % for June between 1980 and 2015 (Figure 1, right).

Decreases in snow cover extent are caused by an earlier onset of melting and a shorter duration of the snow season. Since 1972, the duration of the snow season averaged over the Northern Hemisphere declined by five days per decade, but with substantial regional variation. The duration of the snow season has decreased by up to 25 days in western, northern and eastern Europe due to earlier spring melt, whereas it has increased by up to 15 days in south-eastern Europe due to an earlier onset of the snow season [iii].

The snow mass (i.e. the amount of water that the snow contains) is an important variable, as it affects the role of snow in the hydrological cycle. For the whole of the Northern Hemisphere, a 7 % decrease in March snow mass was observed between 1982 and 2009 [iv]. An extension of this data focusing on EEA member countries demonstrates a stronger average decline of 30 % for the period 1980–2015, although the year-to-year variation is large (Figure 2). Winter increases in precipitation have also led to an increase in snow mass at higher altitudes in Norway.


De data der ligger til grund for Humlums analyse er disse se http://climate.rutgers.edu/snowcover/table_area.php?ui_set=0&ui_sort=0

Det er dataene i kolonnen N. Hemisphere der bearbejdes i det efterfølgende.

Dataene i Excel kan downloades her se http://xqw.dk/y21/Sne.xlsx

Hver ugentlig sneareal (km2) alle årlige uger siden 1970 (x-aksen er ugenumre startende med uge 22, 2021 fra venstre)Her ugerne 9 til og med 13' areal lagt sammen for hvert år (marts måned) seHer ugerne 15 til 28' areal lagt sammen (sommermåneder)Og ugerne 43 til og med uge 8 for hvert år lagt sammen (vinter) seOg endelig sommerugerne 22 og 5 frem (juni) seKonklusionen kan kun følge Humlums: der er ikke nogen reduktion i det årlige snedække. Måske en svag stigning når man ser på vintersnedækket, hvor der er tale om store arealer, som mere end rigelig opvejer de minimale udsving der er i sommersnedækket se


Redigeret d. 22-06-2021 00:39
22-06-2021 00:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det ugentlige sneareal for den nordlige halvkugle seHer alle årets ugers sneareal lagt sammen seFuldstændig ingen ændring overhovedet i snedækkets årlige udbredelse, måske bortset fra en svag stigende tendens!

Hvorfor skriver man som man gør hvorfor stirre man sig blind på en sommermåned og glemmer helt at se på hele årets snedække for når man ser på hele året (som humlum gør) så forholder det sig stik modsat.

Hvordan kan man tillade sig at fremføre sådan en gang løgn, eller det kan kun være bevist ond vilje:

Satellite observations of monthly snow cover extent in the Northern Hemisphere are available from 1967 onwards [i]. A detailed analysis based on multiple sources shows there have been significant decreases in Northern Hemisphere snow cover extent during the spring melt season since about 1980 (March to June; Figure 1, left) [ii]; in other seasons, the snow cover extent has remained stable or even slightly increased. A separate analysis for Europe (EEA-39 region) shows even larger reductions of 13 % for March and April, and 76 % for June between 1980 and 2015 (Figure 1, right).

Decreases in snow cover extent are caused by an earlier onset of melting and a shorter duration of the snow season. Since 1972, the duration of the snow season averaged over the Northern Hemisphere declined by five days per decade, but with substantial regional variation. The duration of the snow season has decreased by up to 25 days in western, northern and eastern Europe due to earlier spring melt, whereas it has increased by up to 15 days in south-eastern Europe due to an earlier onset of the snow season [iii].

The snow mass (i.e. the amount of water that the snow contains) is an important variable, as it affects the role of snow in the hydrological cycle. For the whole of the Northern Hemisphere, a 7 % decrease in March snow mass was observed between 1982 and 2009 [iv]. An extension of this data focusing on EEA member countries demonstrates a stronger average decline of 30 % for the period 1980–2015, although the year-to-year variation is large (Figure 2). Winter increases in precipitation have also led to an increase in snow mass at higher altitudes in Norway.

Redigeret d. 22-06-2021 01:03
22-06-2021 15:09
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Og så kan man spørge sig, om en lille fremgang om vinteren eller en tydelig tilbagegang om sommeren har mere betydning ift. albedo...
22-06-2021 17:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/snow-cover-3/assessment sommersnedækket er faldet med op til 47 % de seneste år.

Fra Humlums papir seJo sørme der er et betydeligt fald om sommeren af et næsten mikroskopisk snedække for den nordlige halvkugle.

Nedbør, sommer og vinterdækket er intakt måske endda stigende.
Redigeret d. 22-06-2021 17:53
22-06-2021 20:47
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Jo sørme der er et betydeligt fald om sommeren af et næsten mikroskopisk snedække for den nordlige halvkugle.


Så Grønland er af mikroskopisk størrelse?
18-08-2021 21:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
El lille jubilæum vedr. GISS' forfalskninger af temperatursættene 1910 og 2000.

Ole Humlum' årlige registrering af korrektionerne af temperaturerne for de 2 årstal måned for måned siden 2008 seHvor den officielle GISS-temperaturforskel mellem de 2 årstal Maj 2008 var 0,45 grad og via korrektioner (læs forfalskninger) frem til April 2018 vokser denne temperaturforskel til 0,69 grad ved overvejende at gøre 1910-temperaturen koldere.

Men siden April 2018 har forfalskningerne virkelig taget fart. Fra https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/NU er temperaturforskellen på bare 3 år og 4 mdr. steget til 0,84 grad mellem årerne 1910 og 2000.

Eller på bare 13 år siden 2008 har man administrativt korrigeret temperaturerne med hele 0,39 grad mellem de 2 årstal: Så sandelig galoperende global opvarmning!
Redigeret d. 18-08-2021 22:08
19-08-2021 13:03
Soeren M
☆☆☆☆☆
(2)
Er man ikke bare blevet kloger på gamle data sæt, efter hånden som man har gravet sig ned i dem.

Men hvis det er " forfalskningerne" så har du vel link og dokumentation for en sådan påstand.
20-08-2021 00:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men hvis det er " forfalskningerne" så har du vel link og dokumentation for en sådan påstand.


Side 11 https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/05/State-of-the-Climate-2020.pdf
Redigeret d. 20-08-2021 00:38
20-08-2021 07:58
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Sikke en god kilde... not

https://www.desmog.com/global-warming-policy-foundation/

https://www.sourcewatch.org/index.php/Global_Warming_Policy_Foundation

Og nej, der måles ikke global opvarmning pga. data adjustment.

Tværtimod, data adjustment reducerer opvarmningstrend i GISTEMP.

https://climate.nasa.gov/blog/3071/the-raw-truth-on-global-temperature-records/
20-08-2021 18:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her ses hvordan temperaturdata er blevet justeret.
Tilknyttet billede:

20-08-2021 18:52
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og her.
Tilknyttet billede:

20-08-2021 18:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og her
Tilknyttet billede:

21-08-2021 09:40
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Og her kan man se den samlede korrektion...
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 21-08-2021 09:41
21-08-2021 10:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Temperaturerne for de rå NASA data fra 1925 til i dagNår de gamle rå data sammentælles for hver måned fra landstationer er begyndelsen af det forrige århundrede lige så varm som nutiden. Der er tale om korrektioner på helt op til en grad for de gamle tidelige år.
Redigeret d. 21-08-2021 10:36
21-08-2021 10:32
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Nej, det der er bare en graf over et eller andet...
21-08-2021 11:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er da efterhånden åbenlyst for en hver, at der bliver lavet grove justeringer af temperaturdataene, så de viser det, de skal vise. Og de alarmistiske budskaber kan bliver blæst ud i hovet på befolkningen.
21-08-2021 11:34
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
De 'grove' justeringer viser mindre opvarmning end rådata...
21-08-2021 11:36
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
De 'grove' justeringer viser mindre opvarmning end rådata...


https://www.carbonbrief.org/explainer-how-data-adjustments-affect-global-temperature-records
21-08-2021 11:36
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Bullshit
21-08-2021 11:38
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Jørgen Petersen skrev:
Bullshit


Når man løber tør for argumenter...
21-08-2021 11:41
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Problemet med disse justeringer har været kendt og diskuteret i år tier. Og justeringerne er ikke blevet mindre på det sidste.
21-08-2021 11:43
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Og justeringerne reducerer opvarmningen, der ved alle der sætter sig ind i det...
21-08-2021 11:47
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I relation til CO2- og klimaproblemet bliver alle problemer overdrevet så meget som det nu er muligt.
21-08-2021 11:51
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Og det er så bare din helt egen personlige mening, intet andet, og intet belæg...
21-08-2021 11:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Vi kan da starte med at kigge på udviklingen i antallet af mennesker som mister livet pga. naturkatastroffer og ekstrem vejrs hændelser med mere.
Tilknyttet billede:

21-08-2021 11:58
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Igen, forældede data, hvorfor nangler der altid det sidste årti? Man skulle tro du prøver at skjule noget...

https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html
Redigeret d. 21-08-2021 12:16
21-08-2021 12:36
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Faldet er så kraftigt at det sidste årti i princippet er ligegyldigt.
21-08-2021 12:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
De rå dataserier fra verdens landestationer kan downloades her https://www.ncei.noaa.gov/access/search/data-search/global-hourly?dataTypes=AT1&bbox=79.237,-180.000,-83.677,180.000&startDate=1900-01-01T00:00:00&endDate=2020-01-01T23:59:59

Og alle de rå landedata for alle stationer udviser denne udvikling siden 1925Og over 80 % af måledataene viser for fortiden (begyndelsen af det forrige århundrede) samme temperatur som vi har i dag. Men i de officielle NASA-temperaturer er fortiden korrigeret ned med helt op til 1 grad.

Her kan man forvisse sig om forholdet ved at se på data for de enkelte stationer og de tilhørende korrektioner se https://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data_v4_globe/

F.eks. DarwinMeget betydelige korrektioner 'ud af den blå luft'.
Redigeret d. 21-08-2021 13:15
21-08-2021 12:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jørgen Petersen skrev:
Vi kan da starte med at kigge på udviklingen i antallet af mennesker som mister livet pga. naturkatastroffer og ekstrem vejrs hændelser med mere.


På alle klimarelaterede forhold i naturen ser vi en massiv aftagende tendens: arealer som er tørkeramt, kraftige vejrfenomener, nedgang i fødevareproduktionen, oversvømmelser, skovbrænde, dyr som dør som følge af brænde osv.
Redigeret d. 21-08-2021 13:14
21-08-2021 13:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Ja på alle de negative effekter, er der der sket et betydeligt fald. Ved de positive effekter, som f.eks. fødevareproduktionen, er der sket en betydelig stigning.
Tilknyttet billede:

21-08-2021 17:19
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
delphi skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Vi kan da starte med at kigge på udviklingen i antallet af mennesker som mister livet pga. naturkatastroffer og ekstrem vejrs hændelser med mere.


På alle klimarelaterede forhold i naturen ser vi en massiv aftagende tendens: arealer som er tørkeramt, kraftige vejrfenomener, nedgang i fødevareproduktionen, oversvømmelser, skovbrænde, dyr som dør som følge af brænde osv.


Nej, der er trend mod mere ekstreme tilstande...

https://www.nature.com/articles/s41598-020-67228-7
21-08-2021 17:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vedr. regn er alt i den skønneste orden. Variation i nedbørsmængde seMen som altid med lokale variationer
Redigeret d. 21-08-2021 18:01
21-08-2021 18:36
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Indien oplever faldende nedbørsmængder ned stigende variation i de enkelte nedbør.

Det betyder mere tørke og mere oversvømmelser, med andre ord flere ekstremvejrshændelser.

Præcis som forudsagt.
21-08-2021 19:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Alle naturfænomener set for hele kloden, som skovbrænde, tørke, regnvejr/nedbørsmængder, ekstrem vejrhændelser i det hele taget udviser alle kontinuitet eller aftagende tendenser til gavn for alle. Flere og flere områder på jorden oplever mere og mere en 'normal' eller en tendens mod det bedre vedr. vejrhændelser.

Udviklingen i tørkehændelser


Redigeret d. 21-08-2021 19:19
21-08-2021 19:31
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Også I Europa er der stigende ekstremvejr hændelser.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S146290111930142X
21-08-2021 19:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jørgen Petersen skrev:
Faldet er så kraftigt at det sidste årti i princippet er ligegyldigt.


Aheee i årtiet 2010 døde 0,6 person pr. 100.000 pr. år som nu er steget til 0,8 som er voldsom stigning på 33%.
21-08-2021 22:00
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Jamen, så er det jo ikke aftagende længere, vel?
22-08-2021 07:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Faldet i de sidste 100 år er så kraftigt, at udviklingen i det sidste årti er fuldstændigt ligegyldigt.
22-08-2021 09:24
Robert Wagner
★★★★★
(3630)
Meget videnskabelige, at ignorere det sidste årti...

Sure, vi plukker vare data som vi har lyst...
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Snow cover and Ole Humlum:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Prof Ole Humlum – en superforsker eller en bedrager...7528-08-2021 09:37
The state of the climate 2020 by Ole Humlum1624-06-2021 09:02
Ole Humlum, Global Temperature, Quality Classes og hykleri8120-01-2021 00:59
Breaking news - prof Ole Humlum1216-11-2020 16:45
Ole Humlum og Christoffer Harder i et brag af en debat822-09-2020 22:31
Artikler
Ole Humlum: Frygten er IPCC's våben
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik