Husk mig
▼ Indhold

Sol-cyklus-længde og global opvarmning falsificeret


Sol-cyklus-længde og global opvarmning falsificeret17-03-2012 12:22
kfl
★★★★★
(2167)
E. Friis-Christensen et al's 1991 artikel om solcyklus længde og global opvarmning er nu falsificeret af en artikel fra P Stauninge(2011)

I den videnskabelige debat om sammenhængen mellem den globale opvarmning og solen/ de kosmiske stråler, har Friis-Christensen et al. produceret flere spændende og inspirerende ideer. Nye og alternative ideer er altid velkomne, og de fortjener anerkendelse for deres bidrag. Ikke alle ideer har bestået prøven fra det videnskabelige samfund. Men det er klart, at de har startet en videnskabelig debat, og såvel som en blogdebat om solens og kosmiske strålings betydningen for Jordens klima.

Jeg betragter Friis-Christensen og hans team for at være en "DR. Jekyll og Mr. Hide" type i følgende betydning: På den ene side producerer de mange spændende ideer om global opvarmning. På den anden side har de haft problemer med den videnskabelige standard i mindst én af deres publikationer og har overvurderet betydningen af deres videnskabelige arbejde, jf nogle af deres presse meddelelser. Nogle af de ansatte i Friis-Christensen har tætte forbindelser til anti-miljø lobbien og til the Heartland Institute.

Friss-Christensen og The Heartland Institute
Henrik Svensmark og The HeartLand Institute

Friis-Christensen et al undersøgte forholdet mellem sol-cyklus-længde og den globale temperatur i en berømt en artikel fra 1991, som har været omtalt flere gange på Klimadebat. De fandt en tæt relation mellem sol-cyklus-længde og den globale temperatur for årene 1850-1985. Som jeg forstår det, har de foretaget en data-mining øvelsen og fundet denne relation. Imidlertid kan resultatet ikke understøttes med videnskabelige argumenter, dvs. man har hidtil ikke kunnet finde en fysisk forklaring på fænomenet. Data-mining er OK i nogle tilfælde, men der er en risiko for, at man finder ikke kausale relationer. Resultatet blev udfordret af Peter Laut i 2003. Peter Laut har offentligt kritiseret Friis-Christensen for at til passe data en fejlagtig/svigagtig måde. Efterfølgende har der været en ophedet debat. Svensmark og hans solteorier er troværdige. Som et resultat af denne debat indklagede Henrik Svensmark i 2003 en sag til Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed mod Peter Laut. Han blev anklaget for videnskabelig uredelighed i sin kritik af Friis-Christensen et al. Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed afviste sagen, da det var en sag om videnskabelig uenighed. UVVV og Henrik Svensmark

For nylig har P. Stauning udarbejdet en artikel, hvor han har undersøgt og opdateret den samme grafik, men nu fra 1850 til 2005, og korrigeret de mere eller mindre beviste regnefejl i Friis-Christensen et al.'s artikel. Resultatet af denne opdatering er, at de tætte relationer fra 1850 til 1985 er stoppet, og at udviklingen fra 1985 i kurven for sol-cyklus-længde og i kurven for temperaturen er forskellige. Dette fremgår af følgende figur hentet fra P. Stauning's artikel:


Forklaring til figuren:
Solar cyklus længde (rød) vs nordlige halvkugle temperatur (blå). Antallet af solpletter har et minimum og et maksimum. Solens cykluslængde kan findes på to måder. Enten som forskellen mellem to på hinanden følgende datoer, hvor antallet af solpletter viser et minimum eller som forskellen mellem to på hinanden følgende datoer, hvor antallet af solpletter viser et maksimum. De første tal er angivet på grafen som "min-til-min" og den anden som "max-til-max" i rød farver. Temperaturen på minimumsdatoerne og de maksimumsdatoerne er angivet på figuren som "min-til-min "og" max-til-max "i blå farve.


Denne graf viser, at hypotesen, der er baseret på data mining - fremsat af Friis-Christensen et al -, er blevet falsificeret. Der kan være andre forklaringer på en sammenhæng mellem den globale temperatur og solen, så debatten om sol/klima-forbindelser vil fortsætte, men en af grenene af sol/klima-forbindelserne er nu blevet skåret af.

Friis-Christensen et al. artikel er igen og igen blevet brugt af de klima-skeptikerne uden protester fra Friis-Christensen et al. Artiklen af P. Stauning vil forhåbentlig forhindre klima-skeptikerne i at bruge Friis-Christensen et al.'s grafer i fremtiden.

Jeg spekulerer nu på, om Henrik Svensmark vil indgive en sag til Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed mod P. Stauning for videnskabelig uredelighed, idet en del af Peter Laut's kritisk er gentaget af P. Stauning. Dette vil være interessant at følge.

Artiklen af P. Stauning er en undersøgelse i almindelighed af sol/klima-forbindelser og Friis-Christensen et al's artikel er kun en mindre del af hans interessante papir. P. Stauning's artikel fortjener opmærksomhed fra alle, der er interesserede i Jordens klima. Jeg har læst den igennem flere gange for rigtig at forstå den. Andre skulle gøre de samme.

En ægte videnskabsmand bør altid være opsat på at undersøge status for sine hypoteser. En videnskabsmand er forpligtet til at offentliggøre verifikationer såvel som falsifikationer af de fremsatte hypoteser. En opdatering af artikel fra Friis-Christensen et al, der viser de samme resultater som i den oprindelige artikel, ville ryste fundamentet for den nuværende forståelse af den globale opvarmning. Derfor vil det være af afgørende betydning for alle, at få den seneste opdatering af data og grafer. Af denne grund er det indlysende, at Friis-Christensen et al selv må have opdateret analysen tidligere og længe kendt til det resultat, som nu er offentliggjort af P. Stauning. Ved ikke at offentliggøre denne falsifikation, må Friis-Christensen et al blive skuffet i forhold til deres egne videnskabelige standarder. Jeg spekulerer på, om en sag kan rejses overfor Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed mod Friis-Christensen et al. for videnskabelig uredelighed.

Imidlertid vil jeg gerne takke, som lægmand, Friis-Christensen og hans team for deres hidtidige bidrag til klimaforskningen. Forhåbentlig vil han og hans team i fremtiden både offentliggøre verifikationer og falsifikationer.

Referencer:

Stauning, P (2011): Solens aktivitet-klima relationer: En anderledes tilgang. J.Atm.Solar-Terr.Phys. 73, 1999-2012.

Laut, Peter (2003): Solens aktivitet og terrestrisk klima: en analyse af nogle påståede sammenhænge. J.Atmos.Solar-Terr.Phys 65, 801 til 812

Friis-Christensen, E. Lassen (1991): Længde af Solar Cycle: En indikator for solaktivitet tæt forbundet med klima, Science, New Series, Vol.254, 698-700

Bemærk:
Dette indlæg er et resume af tidligere indlæg og en opdatering med de nyest resultater.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret af branner d. 18-03-2012 18:40
17-03-2012 13:15
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
At bruge længden af solcykler til at forklare temperaturvariationer på jorden må betragtes som en meget grov forsimpling af et komplekst system og kan derfor ignoreres.

Hvad med i stedet at se på sammenhænge mellem temperaturen og reelt kvantificerede parametre, såsom styrken af jordens og solens magnetfelter, neutronfluxet og de proxier man har for kosmisk stråling tilbage i tid (isotoper af C og Be)?

Man har længe kendt til sammenhængen mellem proxier for fluxet af den kosmiske stråling på jorden og temperaturvariationer. Denne sammenhæng er meget veldokumenteret.
Læs fx. Sharma, 2002. Variations in solar magnetic activity during the last
200 000 years: is there a Sun-climate connection? Earth and Planetary Science Letters 199, 459-472.

Derimod er man først lige begyndt at forstå selve mekanismen, som kan forbinde disse to ting som fx. ved CLOUD eksperimentet.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 17-03-2012 13:16
17-03-2012 13:17
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Eller se
Christl et al., 2004. Evidence for a link between the flux of galactic cosmic rays and Earth's climate during the past 200,000 years. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 66, 313–322.
Tilknyttet billede:

17-03-2012 14:10
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Bond et al., 2001. Persistent Solar Influence on North Atlantic Climate During the Holocene. Science 294, 2130-2136.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 17-03-2012 14:10
17-03-2012 14:26
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
En lidt mere overskuelig sammenhæng er vist her:
17-03-2012 14:49
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
17-03-2012 16:25
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Solanki et al., 2002. Secular variation of the Sun's magnetic flux. Astronomy&Astrophysics 383, 706-712:
Tilknyttet billede:

17-03-2012 16:40
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Det er jo ret interessant at på trods af at antallet af solpletter og længden af de enkelte cykler ikke viser nogen nævneværdig korrelation med den temperaturstigning vi har haft, så må man sige at det totale magnetiske flux for solen er steget gradvist i samme periode som man har observeret denne temperaturstigningen.

Umiddelbart ville man jo derfor gætte på at der godt kunne være en sammenhæng mellem solens modulering af det kosmiske flux og den observerede temperatur på jorden, men det er da klart at dette skal testes yderligere og man skal finde en konkret mekanisme før man kan sige noget fornuftigt om dette.

Lockwood et al., 1999. Adoubling of the Sun's coronalmagnetic field during the past 100 years. Nature 399, 437-439:
Tilknyttet billede:

17-03-2012 16:54
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kristfferszilas

Jeg har ikke tid til at gå ind i debatten på nuværende tidspunkt, men det er et almindeligt accepteres faktum, at der er en god korrelation mellem solpletter og den globale temperatur indtil industraliseringen. Derefter skilles vandene.

Problemet er så at forklare, hvorfor man har set udviklingen i den globale temperatur, som vi har set. Her er alle bud velkomne.
17-03-2012 20:49
kfl
★★★★★
(2167)
Link til Eigil Kaas referece:

Prøv at læse Eigil Kaas på side 18 vedr. divergerende kurver.
17-03-2012 21:36
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Sammenhængen mellem længde og sol cyklus længde og temperatur er lidt forskellig fra station til station, men jeg synes nu at antagelsen at der ER en sammenhæng virker rimelig.

Irland, Amargh temperatur vs. sun spot lengthCET (England)


Canada:


Norge:


NH

Lassen: http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2326376/postsVisse stationer viser gerne et par grader Celsius i forskel afhængigt af den Solare cyklus. Dette bestyrker ikke at den totale Solart relaterede forcing skulle være lille (som hvis kun TSI var årsagen til forcingen).

Dette antyder også at den igangværende cyklus 24 og IKKE MINDST cyklus 25 vil få en markant indvirkning i form af afkøling af jordens temperaturer.

Mere, se:
Solanki 2002: Search for a relationship between solar cycle amplitude and length
http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/full/2002/48/aah3748/aah3748.right.html
og
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2326376/posts
Redigeret d. 17-03-2012 21:44
17-03-2012 22:04
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Friis-Christensen et al undersøgte forholdet mellem sol-cyklus-længde og den globale temperatur i en berømt en artikel fra 1991, som har været omtalt flere gange på Klimadebat. De fandt en tæt relation mellem sol-cyklus-længde og den globale temperatur for årene 1850-1985. Som jeg forstår det, har de foretaget en data-mining øvelsen og fundet denne relation. Imidlertid kan resultatet ikke understøttes med videnskabelige argumenter, dvs. man har hidtil ikke kunnet finde en fysisk forklaring på fænomenet.


Nu er det almindeligt kendt at der er en sammenhæng imellem solens perioder og træernes vækst. Men også antallet af polarhare m. m. påvirkes.

Den simpleste forklaring er at solen ændre en lille smule i farve og derved trænger mere sollys dybder ned i atmosfæren.

Jeg tror ikke man ønsker at forstå effekten. Mig bekendt så er der ingen klima modeller som tager højde for ændringer i solens farve.


17-03-2012 22:47
Morten Riber
★★★★★
(2298)

Problemet er så at forklare, hvorfor man har set udviklingen i den globale temperatur, som vi har set. Her er alle bud velkomne.


Hvis sammenhængen mellem solpletter og den globale temperatur i virkeligheden er til stede uanset industrialiseringen er det ensbetydende med at indflydelsen af drivgasser er overdrevet og fejlagtig. Skeptikernes antagelser om fejl og fusk i branchen er rigtig, og når fejlene er rettet vil sammenhængen mellem solpletter og globale temperaturer selvfølgelig blive tydelige igen.

En total redegørelse over energiernes bevægelse vil aldrig kunne leveres af noget forskerteam, men hvis alle kræfter sættes ind på arbejdet i en årrække vil de væsentligste elementer selvfølgelig blive afdækket, så som, hvorfor temperaturerne somme tider kan aflæses straks og andre gange med forsinkelse.

...hvornår eller hvordan skal der korrigeres for havstrømmene især ENSO?, og hvornår og hvordan skjuler vandet den sande temperatur? Den dag der fra officiel side opstår interesse for at forklare solteorien frem for Co2 teorien opstår der et nyt behov for at måle og beregne vandets varierende temperaturer. Noget der ikke har interesse i dag hvor det blot handler om at finde ekstra varme.
Redigeret d. 17-03-2012 22:53
17-03-2012 23:52
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Morten Riber skrev:

Problemet er så at forklare, hvorfor man har set udviklingen i den globale temperatur, som vi har set. Her er alle bud velkomne.


Hvis sammenhængen mellem solpletter og den globale temperatur i virkeligheden er til stede uanset industrialiseringen er det ensbetydende med at indflydelsen af drivgasser er overdrevet og fejlagtig. Skeptikernes antagelser om fejl og fusk i branchen er rigtig, og når fejlene er rettet vil sammenhængen mellem solpletter og globale temperaturer selvfølgelig blive tydelige igen.


Videnskaben bygger på at man piller enkel årsags-samenhæng ud. Og analysere den.

Dette har man gjort med drivhuseffekten. Resultatet var at temperaturene faldt hvor man forventede at de steg. På dette tidspunkt burde drivhusteorien være død.
Men omkring 1970 så begyndte temperaturerne at stige samtidigt med at solen blev mere aktiv.


18-03-2012 09:31
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
kulden-varmen skrev:
Videnskaben bygger på at man piller enkel årsags-samenhæng ud. Og analysere den.

Dette har man gjort med drivhuseffekten. Resultatet var at temperaturene faldt hvor man forventede at de steg. På dette tidspunkt burde drivhusteorien være død.
Men omkring 1970 så begyndte temperaturerne at stige samtidigt med at solen blev mere aktiv.


Dér rammer du virkeligt sømmet på hovedet.

Temperaturen har været mere eller mindre konstant de seneste 10 år på trods af at CO2-emmisionen er accelereret.

Dette betyder at der må findes en endnu ukendt mekanisme som er af præcis samme størrelsesorden, men som pt. arbejder i modsatte retning.
ALT peger på at solen spiller denne rolle, men tilhængere af CO2-hypotesen ignorerer sjovt nok dette og fortsætter deres "business as usual" med dommedagsprofetier og krav om CO2-kvoter og ekstra beskatning.

http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c016760922c24970b-pi
Redigeret d. 18-03-2012 09:31
18-03-2012 11:40
Theis
★★☆☆☆
(150)
kristofferszilas skrev:
Temperaturen har været mere eller mindre konstant de seneste 10 år på trods af at CO2-emmisionen er accelereret.

Dette betyder at der må findes en endnu ukendt mekanisme som er af præcis samme størrelsesorden, men som pt. arbejder i modsatte retning.
ALT peger på at solen spiller denne rolle, men tilhængere af CO2-hypotesen ignorerer sjovt nok dette og fortsætter deres "business as usual" med dommedagsprofetier og krav om CO2-kvoter og ekstra beskatning.


Hej Kristoffer

Der er ikke tale om ukendte mekanismer, men kendte mekanismer.

I et paper fra sidste år viste Foster & Rahmstorf, at når man korrigere for tre kendte naturlige kilder til temperaturvariation - vulkaner, ENSO og solintensitet - får man følgende temperaturudvikling, der stiger meget stabilt:

18-03-2012 12:17
Kosmos
★★★★★
(5371)
når man korrigere for tre kendte naturlige kilder til temperaturvariation - vulkaner, ENSO og solintensitet - får man...

- for nok en gang at trække på (gamle) revytekster: 'Det er ikke dét, man korrigerer - det er måden, man 'korrigerer' på'!
18-03-2012 12:20
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Jamen, så er det jo bare at læne sig tilbage og se hvordan temperaturudviklingen bliver de næste 10 år, fordi når først Kina og Indien får gang i økonomien og for alvor pumper CO2 ud vil disse milde korrektioner ikke kunne forklare en stabil eller faldende temperatur-trend længere.

Det er da betrykkende at vi med sikkerhed får svar på disse vigtige videnskabelige spørgsmål i en overskuelig fremtid, fordi vi har gang i et eksperiment på fuld skala (indsæt smiley-face^10).

Jeg er dog fortrøstningsfuld af tre årsager:

1) Vi vil udvikle fusionsenergi i en nær fremtid og derfor er CO2-udledning ikke noget problem til den tid (om det er et konkret problem nu afhænger jo af hvilken forcing man tillægger det).

2) Uanset hvor meget CO2 vi pumper tilbage i atmosfæren eller havd vi ellers finder på af narrestreger, vil det ikke stoppe Milankovitch-cyklusen i at give os den næste istid, hvor temperaturfaldet som bekendt er over 10 grader.

3) Mennesket har klaret sig igennem betydeligt varmere og koldere klima end vi har nu, så i hvert fald et par stykker af os klarer den nok også i fremtiden (selvom vi nok ikke skal forvente at kunne holde samme standard som nu).
23-03-2012 21:23
kfl
★★★★★
(2167)
kristofferszilas skrev:
Jamen, så er det jo bare at læne sig tilbage og se hvordan temperaturudviklingen bliver de næste 10 år, fordi når først Kina og Indien får gang i økonomien og for alvor pumper CO2 ud vil disse milde korrektioner ikke kunne forklare en stabil eller faldende temperatur-trend længere.

Det er da betrykkende at vi med sikkerhed får svar på disse vigtige videnskabelige spørgsmål i en overskuelig fremtid, fordi vi har gang i et eksperiment på fuld skala (indsæt smiley-face^10).

Jeg er dog fortrøstningsfuld af tre årsager:

1) Vi vil udvikle fusionsenergi i en nær fremtid og derfor er CO2-udledning ikke noget problem til den tid (om det er et konkret problem nu afhænger jo af hvilken forcing man tillægger det).

2) Uanset hvor meget CO2 vi pumper tilbage i atmosfæren eller havd vi ellers finder på af narrestreger, vil det ikke stoppe Milankovitch-cyklusen i at give os den næste istid, hvor temperaturfaldet som bekendt er over 10 grader.

3) Mennesket har klaret sig igennem betydeligt varmere og koldere klima end vi har nu, så i hvert fald et par stykker af os klarer den nok også i fremtiden (selvom vi nok ikke skal forvente at kunne holde samme standard som nu).


ad. 1.
Det er en nødvendighed, at der sker noget på denne front.

ad 2.

Det er korrekt, at Milankovitch-cyklusen vil påvirke fremtiden klima, men det er først om måske 25.000 år, 41.000 år eller 100.000 år. Altså en korrekt oplysning, men hvad med de næste 25, 50 og 100 år ?

ad 3
Helt enig, men vi taler om store omkostninger og store omstillinger, hvis der sker store klimaændringer.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 23-03-2012 21:24
RE: Link til Peter Stauningsartikel19-04-2012 13:37
kfl
★★★★★
(2167)
DMI har nu offentliggjort Peter Stauning:Solen betydning, som jeg oprindelig referedede til i relation til en falcifikation af Eigil Friis Christensen påstand om en sammenhæng mellem længden af solpletperioderne og den globale opvarmning.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
19-04-2012 20:10
Kosmos
★★★★★
(5371)
en falcifikation af Eigil Friis Christensen påstand om en sammenhæng mellem længden af solpletperioderne og den globale opvarmning

- her synes der også at være tale om en kraftig stramning af foreliggende fakta!


Emnet har været omtalt og omfattende kommenteret her, hvor Pepke Pedersen bla. citeres således:

Jeg tror, at Peter Stauning strækker ekstrapolationen for langt, når han konkluderer, at Solen højst kan have forårsaget en temperaturændring på plus eller minus 0,4 grader gennem de seneste 400 år. Solpletterne forsvinder nemlig et godt stykke tid før, Solen går helt i dvale, så jeg tror ikke, man ud fra de seneste 150 år kan konkludere, hvordan klimaet vil blive under et nyt solminimum som Maunderminimum
19-04-2012 22:16
kfl
★★★★★
(2167)
Prøv at læse mit førset indlæg i denne sag - det handler kun af Egil Friis Christensen berømt graf.
Redigeret d. 19-04-2012 22:17
19-04-2012 23:34
Kosmos
★★★★★
(5371)
...det handler kun af Egil Friis Christensen berømt graf

- er dét et udsagn, du kunne oversætte til (forståeligt) dansk?
RE: rettelse20-04-2012 07:25
kfl
★★★★★
(2167)
kfl skrev:
Prøv at læse mit førset indlæg i denne sag - det handler kun om Egil Friis Christensens berømt graf.KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
20-04-2012 10:19
Kosmos
★★★★★
(5371)
Resultatet blev udfordret af Peter Laut i 2003. Peter Laut har offentligt kritiseret Friis-Christensen for at til passe data en fejlagtig/svigagtig måde

- Laut agerede som (vellønnet) 'under cover' lobbyist for Miljøministeriet:

Laut præsenterede sig som forsker fra Danmarks Tekniske Universitet, og han var godt tilfreds, for den dag i Århus var det Lomborg, der blev grinet ad.

Men det var ikke kun forsker Peter Laut fra Danmarks Tekniske Universitet, som fik publikum dengang til at grine ad Lomborg. Peter Laut var samtidig deltidsansat som rådgiver for Energistyrelsen under Miljø- og Energiministeriet, der på det tidspunkt brugte stor energi på at gendrive Bjørn Lomborgs klima-teser


Se også dette.
20-04-2012 11:26
kfl
★★★★★
(2167)
Igen konspirationsteorier. Det gider jeg ikke beskæftige mig med.
20-04-2012 12:27
Kosmos
★★★★★
(5371)
Igen konspirationsteorier. Det gider jeg ikke beskæftige mig med

- hvad du beskæftiger dig med, må blive din egen sag; der er dog ikke tale om teori, jf. fx.:

Pepke Pedersens interesse for statsbetalt klimalobbyisme blev vakt, da han ville undersøge, hvad Energistyrelsens såkaldte »klimarådgivningsgruppe« foretog sig. Navnet dækkede over en uformel tomandsgruppe, bestående af Peter Laut og en senere afdød embedsmand i Energistyrelsen, Jesper Gundermann.

Gundermann, der var et af Danmarks medlemmer af FNs klimapanel, var stærkt engageret i klimapolitikken. Han pådrog sig i 2004 en disciplinærsag, da han på embedsvegne beskyldte producenten af en klimakritisk TV-dokumentar for at være korrumperet af olieindustrien
(min fremhævning)
08-05-2012 14:42
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Som jeg tidligere har skrevet,mener jeg,at solen i samspil med oceanerne og skyerne er den primære årsag til klimaforandringerne,og at CO2 kun spiller en mindre rolle,hvilket også fremgår af geologiske undersøgelser,som går mange millioner år tilbage.

Nu hat tyske forskere fra GeoforschungsZentrums GFZ i Potsdam,sammen med svenske og hollandske videnskabsfolk,undersøgt sedimentaflejringer på bunden af Meerfelder Maar i Eifel,Tyskland.(bunden af et gammelt vulkankrater)
De har koncentreret sig om jernalderen ca. 3300 - 2000 år før vores tid.
I deres analyse,støder forskerne på en abrupt klimaforværring,som begynder for knap 2800 år siden og varede i næsten 200 år.
Det blev væsentligt koldere,det blev fugtigere og med stærke vinde.
For at klarlægge,hvad årsagen til dette kuldefrembrud kunne være,analyserede forskerne også indikatorer for solaktiviteten.
Solaktivitet kan bestemmes ved hjæl af berylium isotoper,jo svagere solen er,jo mere brylium er der i sedimetlaget.
Sammenligningen med solaktiviteten og klimaudviklingen gav et tydeligt resultat: forskergruppen omkring Cella Martin-Puertas kunne vise,at afkølingsfasen forløb tidsmæssigt med den svage solaktivitet.
Da solaktiviteten igen tiltog,begyndte temperaturen igen at stige.
Det må derfor kunne fastslåes,at klimaændringerne er forårsaget af ændringer i solens aktivitet.
Også resultater af undersøgelser fra andre forskerteams har vist det samme.
http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1460.html
IPCCs klimamodeller tager kun hensyn til en udifferenseret totalstråling fra solen,hvilket er af en størrelsesorden,så den ikke kan bevirke en nævneværdig klimaændring.
Af samme grund bliver der i forskerkredse diskuteret meget om solforstærkere,såsom kosmisk stråling,UV stråling og ocons indflydelse.
Det bliver interessant at se,om IPCCs næste rapport inddrager disse solforstærkere i deres teori,eller om de stadig kun tillægger disse(Svensmark) en lille betydning for klimaudviklingen.
I næsten 14 år er den globale temperatur ikke steget,selv om udledningen af CO2 har været konstant stigende,de øvrige af IPCCs mere eller mindre ekstreme forudsigelser er heller ikke gået i opfyldelse,så det bliver da mere og mere tydeligt,at andre og vægtigerer faktorer end CO2,må være årsagen til klimaforandringerne.

En klimarealist.
08-05-2012 20:15
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Det er korrekt, at Milankovitch-cyklusen vil påvirke fremtiden klima, men det er først om måske 25.000 år, 41.000 år eller 100.000 år. Altså en korrekt oplysning, men hvad med de næste 25, 50 og 100 år ?


Milankovitch-cyklusen påvirker med en rimelig sikkerhed klimaet, men ikke nok til at forklare istiderne.

Istiderne indledes med en global afkøling, som følge af et langvarigt vulkanudbrud. Vulkanudbruddene er helt uforudsigelige.


08-05-2012 21:36
John Niclasen
★★★★★
(6424)
Ang. istider, så er der en mulig misforståelse her. I geologisk forstand befinder vi os i en istid ligenu. Den begyndte for ca. 2,58 mio. år siden, da iskappen ved Nordpolen (Grønland mv.) begyndte at dannes.

Se: Major ice ages

De 'istider', vi henviser til i daglig tale, er glaciale perioder i den geologiske istid. Og vi befinder og så i en interglacial periode i den geologiske istid. De interglaciale perioder indtræffer for tiden med 100.000 års mellemrum. For ca. en mio. år siden indtraf de med ca. 41.000 års mellemrum. De 100.000 år svarer fint til en Milankovitch-cyklus:Prøv at tage et vindue i din desktop på computeren og kør kanten af vinduet hen over billedet. Læg mærke til, hvor fint den grønne kurve 2. øverst passer med de to nederste kurver. Den grønne kurve er eccentricitet for Jordens bane, de to nederste er havniveau og temperatur.

Læg mærke til, at de interglaciale perioder er fortrinsvis korte, og den næste glaciale periode begynder om måske et par tusinde år.

Systemet er delvist kaotisk, og man kan opstille en model med bifurkation diagram. Det har Peter Ditlevsen fra NBI gjort og lavet en oversigt over: http://www.gfy.ku.dk/~pditlev/poster/egu2011_poster.pdf

De geologiske istider indtræffer med ca. 150 mio. års mellemrum, og det skulle passe med solsystemets passage af en galaksearm i Mælkevejen. Det har bl.a. Svensmark gjort opmærksom på i et videnskabeligt papir for nylig.
11-05-2012 12:29
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Solens indflydelse på den globale temperatur og dermed klimaforandringerne.

IPCC har hidtil tildelt menneskenes udledning af CO2 den afgørende årsag til klimaforandringerne,selvom den antropogene del kun udgør ca. 120ppm.
De af IPCC benyttede klimamodeller tager kun hensyn til den direkte solindstråling,som kun kan frembringe minimale temperaturudsving.
Et tilbageblik over de sidste 10000 års klima,viser dog,at CO2 alene ikke kan være årsag til klimaændringerne,da synkron påvirkningen fra solen har været mange gange større end de værdier man indgav i computerne.
Dette problem har været kendt længe,selvom IPCC bekvemt har ignoreret det,da man ganske enkelt ikke har kunnet give et tilfredsstillende svar.
Der må altså findes nogle solarforstærkere,som er istand til at bringe svingningen fra solaktiviteten op på det virkeligt dokumenterede niveau.
Indtil nu har man haft 2 forstærker kandidater,en mekanisme over UV i Stratosfæren samt en over kosmisk stråling,som har indflydelse på skydannelsen.(Svensmark)

Forkort tid siden bragte forskeren Natalya Kilifarska(N.K.) fra Nationalen Institut for Geofysik i Sofia,Bulgarien,en ny kandidat på banen.
Forskningsresultatet er offentliggjort i Journal of Atmospheric and Solar-Terristral Physics.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000867

Den nye solarforstærker er på basis af ozon-O3.
Forskeren antager,at den kosmiske stråling ændrer indholdet af ozon i grænseområdet Troposfære/Stratosfære i ca. 15 kms højde.
Svingningen i ozonkoncentrationen vil da igen ændre indholdet af vanddampe i denne højde som så igen vil indvirke på den naturlige drivhuseffekt.
Udgangspunkt for N.K.s studier er data fra den schweisiske Arosa målestation,som råder over verdens længste målerække af ozonkoncentrationen,som begyndte i 1926.
Hun sammenlignede ozonkurven med landtemperaturkurven.
Resultatet var forbavsende,sammenligningen viste en stor grad af synkronitet mellem ozonkonzentrationen og temperaturen.
Jo højere ozonkonzentrationen var i grænseområdet Stratosfæren/øverste Troposfære,jo lavere var temperaturen ved jordoverfladen.
Udfra undersøgelsen udviklede N.K. en ikke liniær model,som kan forklare en stor del af temperaturudviklingen de sidste 85 år.
I modellen er taget højde for ocean cyklerne.

Mere ozon i 15 kms højde,fører også til mere vanddamp i denne højde,da vanddamp er en af de stærkeste drivhusgasser,vil luften også blive yderligere opvarmet i denne højde.
En sammenhæng mellem ozon,vanddamp og temperatur har N.K. allerede videnskabelig redegjort for.
Ligeledes har N.K. ved hjælp af data kunnet dokumentere,at en temperaturstigning i 15 km højde bevirker er afkøling ved jordoverfladen,omvendt bevirker er ozonreducering i denne højde en stigende temperatur ved jodoverfladen.

N.K. siger,at de kosmiske stråler- dvs. solens aktivitet - spiller en meget vigtigere rolle mht. til styringen af ozonkonzentrationen i højden og at de kosmiske stråler producerer tilstrækkelig med ioner til at stimulere dannelsen af O3.
Undersøgelsen viser,at der de sidste 85 år har været en overensstemmelse
mellem dannelsen af kosmisk stråling og O3.
Inden længe udgiver N.K. en videnskabelig afhandling omhandlende ion modellen.

Denne undersøgelse af videnskabskvinden Natalya Kilifarska vil bestemt bringe nye vinde ind i klimadebatten på internationalt plan og kunne udfordre tilhængerne af CO2 teorien og dermed IPCCs hypotese.


En klimarealist
11-05-2012 13:03
Kosmos
★★★★★
(5371)
Dette problem har været kendt længe,selvom IPCC bekvemt har ignoreret det,da man ganske enkelt ikke har kunnet give et tilfredsstillende svar

- måske ikke blot derfor(?) Man bør også være opmærksom på den begrænsning, der ligger i organisationens mandat, jf.:

The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation...
(Min fremhævning)
Redigeret d. 11-05-2012 13:05
11-05-2012 14:10
SRJ
★★★☆☆
(462)
Kjeld Jul skrev:
Forkort tid siden bragte forskeren Natalya Kilifarska(N.K.) fra Nationalen Institut for Geofysik i Sofia,Bulgarien,en ny kandidat på banen.
Forskningsresultatet er offentliggjort i Journal of Atmospheric and Solar-Terristral Physics.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000867

Den nye solarforstærker er på basis af ozon-O3.
Forskeren antager,at den kosmiske stråling ændrer indholdet af ozon i grænseområdet Troposfære/Stratosfære i ca. 15 kms højde.
Svingningen i ozonkoncentrationen vil da igen ændre indholdet af vanddampe i denne højde som så igen vil indvirke på den naturlige drivhuseffekt.
Udgangspunkt for N.K.s studier er data fra den schweisiske Arosa målestation,som råder over verdens længste målerække af ozonkoncentrationen,som begyndte i 1926.
Hun sammenlignede ozonkurven med landtemperaturkurven.
Resultatet var forbavsende,sammenligningen viste en stor grad af synkronitet mellem ozonkonzentrationen og temperaturen.
Jo højere ozonkonzentrationen var i grænseområdet Stratosfæren/øverste Troposfære,jo lavere var temperaturen ved jordoverfladen.
Udfra undersøgelsen udviklede N.K. en ikke liniær model,som kan forklare en stor del af temperaturudviklingen de sidste 85 år.
I modellen er taget højde for ocean cyklerne.


Det bliver spændende at se om hendes forudsigelser holder stik, hvis den gør så vil temperatur-anomalien fra Crutem3v for Nordlige halvkugle være lavere end 0.8 K i 2020. Nu hvor Crutem4v er kommet burde hun opdatere sin analyse med denne serie, for at gøre sammenligningen nemmere (såvidt jeg har forstået stopper man med at opdatere Crutem3).

De modeller hun tilpasser data-serierne synes jeg ser tvivlsomme ud. F. eks. ligning 1 som er en model der beskriver hvordan landtemperaturen afhænger af TOZ, total ozon content. Modellen er ikke-lineær idet TOZ opløftes i potenserne 2,3 og 4. I nogle af leddene divideres TOZ med hvad der for mig ser ud til at være tilfældige tal. I alt indeholder modellen 6 regresionsparametre og 4 parametre som er de omtalte divisonsfaktorer.
Det største problem som jeg ser det er at hun benytter på både de rå TOZ målinger og 11 års løbende gennemsnit af TOZ i ligningerne 1-4.
Det er dårlig statistisk praksis iflg. William Briggs:
"you absolutely on pain of death do NOT use the smoothed series as input for other analyses!"
http://wmbriggs.com/blog/?p=195

Såvidt jeg kan se er den funtionelle form af ligning 4, der beskriver sammenhængen mellem GCR og landtemperaturen, ikke funderet på fysik, men på hvad der giver et godt fit til de observerede data.

Jeg vil umiddelbart tro at jeg kan lave en model for NH landtemperaturen ved kun at benytte CO2-indholdet i atmosfæren kan få et bedre fit end N.K. gør hvis jeg også må benytte op til 6 regressionsparametre og 4 divisonsfaktorer, og evt. også 11 års løbende gennemsnit af serien.
Redigeret d. 11-05-2012 14:48
11-05-2012 23:46
SRJ
★★★☆☆
(462)
SRJ skrev:
Jeg vil umiddelbart tro at jeg kan lave en model for NH landtemperaturen ved kun at benytte CO2-indholdet i atmosfæren kan få et bedre fit end N.K. gør hvis jeg også må benytte op til 6 regressionsparametre og 4 divisonsfaktorer, og evt. også 11 års løbende gennemsnit af serien.


Ved benytte ligning 1 fra Kilifarskas artikel og erstatte Total ozene content med den årlige CO2 koncentration kan jeg få et fit som er ca ligeså godt - udtrykt ved R^2. Dog kun fra 1959 som er første komplette år med data fra Mauna Loa.
Dvs. grunden til at Kilifarskas model for ozons indflydelse på temperaturen primært er antallet af parametre der indgår.
12-05-2012 13:31
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det bliver spændende at se,hvordan diskussionen om Kilifarskas model udvikler sig i de næste måneder og år.Det kan jo ikke udelukkes,at alle tre solarforstærkere(UV,skyer,ozon)virker parallel med hinanden og er gensidigt selvforstærkende.
Da CO2 ikke kan forklare den globale opvarmning indtil 1998 og den manglende temperaturstigning siden da,og da en forstærkning og positiv tilbagekobling via vanddamp heller ikke lader sig videnskabeligt dokumentere,skal forskningen omkring solarforstærkerne UV og kosmisk stråling i forbindelse med O3 og skydannelse,intensiveres.

Det er jo et paradoks og forkasteligt,at IPCC næsten helt ignorerer forskere,som har andre teorier end CO2 og at IPCCs tilknyttede organer både politiske og videnskabelige,ikke forlængst har indset,at de fremførte argumenter ikke er videnskabeligt dokumenterede;men næsten udelukkende beror på formodninger,manipulationer og profetier.

Hvorfor vender mon så mange med en videnskablig uddannelse IPCC ryggen og hvorfor kommer Fysikeren og Meteorologen Klaus-Echart-Puls med denne udtalelse "Dafür schäme ich mich",om hvad han tidligere har holdt foredrag om på baggrund af IPCCs forudsigelser.

En klimarealist
24-05-2012 23:12
SRJ
★★★☆☆
(462)
SRJ skrev:
SRJ skrev:
Jeg vil umiddelbart tro at jeg kan lave en model for NH landtemperaturen ved kun at benytte CO2-indholdet i atmosfæren kan få et bedre fit end N.K. gør hvis jeg også må benytte op til 6 regressionsparametre og 4 divisonsfaktorer, og evt. også 11 års løbende gennemsnit af serien.


Ved benytte ligning 1 fra Kilifarskas artikel og erstatte Total ozene content med den årlige CO2 koncentration kan jeg få et fit som er ca ligeså godt - udtrykt ved R^2. Dog kun fra 1959 som er første komplette år med data fra Mauna Loa.
Dvs. grunden til at Kilifarskas model for ozons indflydelse på temperaturen primært er antallet af parametre der indgår.


Nu med figur og over samme periode som Kilifarskas artikel.
Kilifarskas fit af ligning 1 er plottet som en tyk lyseblå kurve, jeg har ekstraheret data fra figuren i artiklen så det er ikke helt præcist.
Jeg har fittet Kilifarskas ligning 1 og benyttet en opdateret version af ozon-serien, og kan ikke få et ligeså godt fit som i artiklen (mørkeblå linie).
Til gengæld kan jeg få et bedre fit ved at erstatte ozon-koncentrationen med CO2 (grøn linie).
Pointen med at erstatte ozon med CO2er at vise at ligning 1 ikke er andet en statistisk sammenhæng som tilsyneladende er grebet ud af den blå luft. Når man benytter 7 frie parametre og samtidig både benytter ozon-koncentrationen (eller CO2-koncentration) og det 11 års løbende gennemsnit som regressorer så får man et urealistisk godt fit.
Det samme problem går igen i ligningerne 2-4 så jeg mener ikke der kan drages nogen konklusioner baseret på fittene af disse ligninger. Dermed holderer konklusionen om vi står overfor en svag afkøling heller ikke.
Tilknyttet billede:

Deltag aktivt i debatten Sol-cyklus-længde og global opvarmning falsificeret:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Global opvarmning
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik