Husk mig
▼ Indhold

Solceller og læringskurven


Solceller og læringskurven21-05-2014 21:33
klodshans
☆☆☆☆☆
(6)
Der er en simpel lov, kendt som "the learning curve", der i høj grad har vist sig at være gældende for solcelleudviklingen (PV-udviklingen). Loven siger: Hver gang verdens samlede akkumulerede produktion af solcellekapacitet (MW) fordobles, falder prisen pr. MW med x procent. Tallet har vist sig ret præcist at være mellem 20% og 22%, helt tilbage fra den allerførste udvikling i 70'erne og op til i dag. Vi er nu nede omkring 1 dollar pr. W, når et solcellepanel skal produceres. Det er ret imponerende, at læringskurven har ligget så stabilt, og det viser, at vi har at gøre med en lovmæssighed. Det gør også, at man ret let kan regne sig frem til, hvor mange solceller, vi skal have produceret, før vi har "lært" så meget, at de udkonkurrerer de fossile teknologier.

Man laver en kurve med logaritmisk skala på begge akser (med wattprisen op ad y-aksen og den samlede produktion ud ad y-aksen). Så plotter man historiske priser ind og tegner en streg igennem, og har man en lige linje, så er der tale om en learning curve, der kan fremskrives.

Det interessante er selvfølgelig, hvad vi skal ned på, før solceller udkonkurrerer kul. Hvis nogen har troværdige tal, så del gerne!
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 21-05-2014 21:34
22-05-2014 08:05
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Dette er lidt usikkert da man altid vil ramme en teknologisk barriere. Problemet er også at oplagre solstrålingen til når man har brug for den.
22-05-2014 15:36
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
kulden-varmen skrev:
Dette er lidt usikkert da man altid vil ramme en teknologisk barriere. Problemet er også at oplagre solstrålingen til når man har brug for den.


Vi skal netop ikke lagre solstrålingen eller strøm fra soceller mv. - vi skal bruge strømmen til at erstatte andre brændsler, der så kan anvendes til at producere strøm. Det vil som minimum kræve 2 systemer, der kan virke ved siden af hinanden, men hvor de på skift overtager produktionen af strøm.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
26-05-2014 17:47
klodshans
☆☆☆☆☆
(6)
kulden-varmen skrev:
Dette er lidt usikkert da man altid vil ramme en teknologisk barriere.

Jeg mener, du tager fejl. Læringskurven tager netop højde for dette ved at være logaritmisk.
Ja, man starter med de lavthængende frugter og hver effektivisering derefter vil være "dyrere" og "dyrere", altså aftager prisen kun logaritmisk og ikke lineært (det bliver sværere og sværere at presse den længere ned). Men hvis produktionen samtidig stiger logaritmisk som det er tilfældet med PV!, så vil kurven blive lineær.

Her er en gammel kurve fra 1994, dengang var der nok heller ikke nogen, der troede, det ville fortsætte, men det har holdt sig. Sjovt at læse den gamle artikel også: http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/uu24ee/uu24ee0j.htm
Tilknyttet billede:

26-05-2014 17:54
klodshans
☆☆☆☆☆
(6)
Her er en anden interessant læringskurve, der viser prisen for forbrugeren. Som man kan se er vi måske lige på kanten af at nå tærsklen hvor sol udkonkurrerer gas. Og måske kul før 2020!

Dette er ikke grøn utopi, det er hvad der sker derude med markedet lige nu, helt af sig selv.
Tilknyttet billede:

26-05-2014 21:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vi må håbe og be' til at prisen ikke kommer længere ned på solceller.

I dag er vindmøllestrømmen konkurracedygtig over for kul og gasstrøm, og produktionen fra mølllerne har aldrig været større.

Men det har desværre bare resulteret i et eksplosivt brændselsforbrug til den el vi forbruger.

Og i takt med at vi ikke har flere fossilfrie brændsler som kan indsættes for at pynte på co2-regnskabet, så er der kun olie, gas og kul tilbage, evt. importerede træpiller, som bliver de energikilder som skal dække det øgede energiforbrug ved landets kraftværker hvis der sker en øget udbygning med solceller.

Energiforbruget til at producere landets el i 2010 se
Fra http://nhsoft.dk/work/FG22/Okt/Energistatistik_2010.pdf

284.000 Tj til at yde landets el-behov som er 116.000 Tj! Det er i sig selv katastrofalt.

Men når så 1/4 af strømforbruget eller 28.114 Tj er møllestrøm, som altså registreres som et brændsel i statistikken. Møllestrøm som løber lige ud i forbrugerens stikkontakt uden tab. Tab som der er ved brændsler som skal omsættes til el i et kraftværk, ja så bør man kunne indse at der er noget helt galt, når brændselsforbruget til produktion af den resterende el-produktion som møller ikke yder den nu er eksplosiv....

Fjernvarme samme år 2010!

Se


Der tilføres alm varmeværker og kraftværker som yder strøm sammen med varmeproduktion 150.000 Tj brændsler, for at der ender 119.000 Tj fjernvarme i boligmassen efter tab.

Eller samlet er der indfyret 256.000 Tj i kraftværkene til strøm, når møllerne afsætter deres produktion til el-nettet.

Så sammen med brændslerne til fjernvarme er der indfyret 406.000 Tj energi i kraftværker og fjernvarmeværker.

Og der afsat 88.000 Tj el som kommer fra kraftværker, som ender ved brugerne og hertil 119.000 Tj fjernvarme.

Eller 406.000 Tj energi i form af brændsler for at yde samlet 207.000 Tj brugbar energi.

Eller med andre ord et helt igennem ekstrem svineri med med ressourcer.
Redigeret d. 26-05-2014 21:46
26-05-2014 21:34
Henning Petersen
☆☆☆☆☆
(25)
Nu findes der heldigvis også andre sådanne 'learning curves' for de andre energikilder. Det glemmer man let. Se vedhæftede.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 26-05-2014 21:35
31-05-2014 23:29
klodshans
☆☆☆☆☆
(6)
Delphi: man skal lede længe efter noget så forvrøvlet galemandssnak som det, du skriver. Beklager, men det er altså ikke værd at svare på.

Henning Petersen: Ja, der er læringskurver for alle teknologier. Men det vil selvfølgelig give mest for de forholdsvist unge teknologier, som fx solceller, fordi der ikke skal lige så meget til for at fordoble den akkumulerede produktion, der endnu ikke er vildt stor. Det er (heldigvis!) ikke sådan lige at fordoble den samlede kulkraftproduktion.

Solceller vil uden tvivl overhale kulkraft, inden den akkumulerede solcelleproduktion når over den akkumulerede kulkraftproduktion.
01-06-2014 01:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Delphi: man skal lede længe efter noget så forvrøvlet galemandssnak som det, du skriver. Beklager, men det er altså ikke værd at svare på.


Galemandssnak eller ej. PÅ en vinterdag i Århus omsættes 5000 ton kul om dagen til fjernvarme eller sløses bort til at opvarme havvand, eller en fuldt lastet lastbil hver 16 min, eller 100 kg kul pr bolig i århus om dagen. Eller en helt igennem ekstraordinær stor miljøbelastning og særlig med co2 Se http://stiften.dk/aarhus/kulde-saetter-varme-vaerker-paa-over-arbejde Da det tager op til 48 timer at lukke et kraftværk ned og andre 48 timer at starte det op igen. Så når der er hurtige udsving i nettet. Jamen så er der fuld knald på kedlerne, og der fyres enorme mængder kul ind i kraftværkerne, og hvis ikke fjernvarmenettet kan aftage effekten så afsættes alt energien ved at opvarme havvand. Når f.eks. møllerne stopper når vindstyrken tiltager og de med kort varsel falder ud, har der forinden i flere timer været fyret kul ind i værkerne, hvorefter der stoppes med at opvarme havvand og så ledes dampen ind gennem turbinen og der produceres strøm.

I øvrigt en af de forhold som har bevirket at H C Ørsted simplethen er lavet så det ingen strøm laver overhoved men bare fjernvarme se Link 98 Mw el og 711 Mw fjernvarme af gas. Værket er nede under 10 % el-virkning.. Over de sidste 15 år med tiltagende møllekapacitet er el-virkning på kraftværket løbende sænket. Et gaskraftværk kan i dag yde 60 % el af gas...

Netop problemet med solceller som svinger langt hurtigere i effekt end møllerne gør vil dette være et tiltagende problem med kraftige udsving som er særdeles brændselskrævende, fordi energien der fyres ind i værkerne simplethen kun opvarmer havvand..

Ikke uden grund at 100 Twh brændsler og langt overvejende kul og gas kun yder sølle 25 twh el i 2010 efter møllerne afsatte 8 twh. Eller en gemen (miljø)katastrofe..
Redigeret d. 01-06-2014 01:37
01-06-2014 11:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Sådan en lille stikprøve på hvor stor en øget miljøbelastning vi har i udsigt ved øget brug af solceller.

Se side 22, Amagerværkets grønne regnskab se http://corporate.vattenfall.dk/Global/danmark/om_os/miljo/2012_AMV_GR.pdf

I 2012 producerer værket 1.255.000 Mwh el og forbruger 16.352.000 Gj brændsler som er det samme som 4.542.000 Mwh og langt overvejende kul. Eller værket har evnet at yde 27,5 % el af de indfyrende brændsler.

Et Kul-kraftværk skal yde op til 47 % el af brændslerne se Nordjyllandsværket se Link

Hvis man ellers for Amagerværket ville ulejlige sig med at regne el-virkningen ud over de senere år så vil man se at brændsler ca omsættes til 1 % mindre el år for år.

Og nu udskiftes kul med træpiller på Amagerværket som udleder 25 % mere co2 end kul
Redigeret d. 01-06-2014 11:24
01-06-2014 11:33
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som jeg forstår det, så er problemet at produktion af strøm via vind og sol harmonerer meget dårligt med traditionel strømproduktion via et kedelkraftværk. Jeg er ikke specialist på området, men det er vel problemets grundsubstans.

Så kan man altid diskutere om dette er et teknisk eller et politisk problem. Med politisk problem mener jeg, at man viste (eller burde vide) at strømproduktion via vindmøller harmonerer meget dårligt med traditionel strømproduktion fra et kedelkraftværk, inden man i værksatte de enorme investeringer i vindmøller, som vi bl.a. har gjort her i landet.
01-06-2014 11:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Så kan man altid diskutere om dette er et teknisk eller et politisk problem. Med politisk problem mener jeg, at man viste (eller burde vide) at strømproduktion via vindmøller harmonerer meget dårligt med traditionel strømproduktion fra et kedelkraftværk, inden man i værksatte de enorme investeringer i vindmøller, som vi bl.a. har gjort her i landet.


Ja Inden man begynder at bruge over 20 Mia på Anholt møllepark eller betaler 1.15 kr/KWH for strømmen i 50.000 fuldlasttimer, så skal man da lige overveje om strømmen er brugbar, eller den bare ender i el-patroner i Vejle Fjord og opvarmer hav/fjordvand. Eller bare medvirke til at Ringkøbing Fjernvarme snart producerer hele fjernvarmeproduktionen ved gaskedel se Link

Balanceregulering for vest, nedregulering (udtagelse af el som kasseres), fra 1/1/14 til dato se
Her bare for 1 Dag seHer har man over 1 døgn udtaget i el-patroner op til 232 Mw for jylland fyn og kasseret.

Nu bygger man et nyt halmkraftværk i Århus til 1,3 Mia som yder 30 Mw el og 80 Mw fjernvarme. Det kommer med sikkerhed kun til at omsætte halm til fjernvarme for strøm det er der med sikkerhed ikke brug for.

Hvordan mon det går når solceller virkelig kommer til at yde effekt og der lige kommer et skydække ind over landet..
Redigeret d. 01-06-2014 12:08
01-06-2014 12:12
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-

og når der hersker højtryk over nord Europa i en måned og vindmøllerne står stille
01-06-2014 13:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Delphi-

og når der hersker højtryk over nord Europa i en måned og vindmøllerne står stille

Ja og ofte i de perioder hvor springflod i de nordiske lande bevirker overproduktion af billig strøm, som oversvømmer de nordeuropæiske markeder.

Den installerede effekt på vandkraftværker er bare i Norge 26 Gw (Dk's behov er 6 gw).

Bare et vandkraftværk i Norge rummer energi til at forsyne Danmark i 3 mdr konstant.

7,8 Twh energi i magasiner i Blåsjø se http://da.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5sj%C3%B8Det har vi og mange lande med baseload fra atom- og kul-kraft bare ikke noget ud af.

Uanset om strømmen er billig eller ej, og om den får adgang til el-nettet så er brændsels-og andre omkostningen til de store baseloadenheder den samme, og energien svines bare bort, på den ene eller anden måde.
Redigeret d. 01-06-2014 13:10
06-07-2014 19:47
tpt
☆☆☆☆☆
(7)
Denne debat er meget spændende. Tak!

Betyder det, at vi er omkring punktet hvor det kan betale sig at investere i solceller som privatperson, uden offentlig tilskud? Eller skal man vente lidt til de bliver endnu bedre?

Jeg har tidligere forsøgt at få præcise svar om afbetalingstider... Men det er en jungle!

Hvor langt skal vi ned af den læringskurve før alle pludselig vil slå til?
09-07-2014 21:13
Kent Bisgaard
☆☆☆☆☆
(18)
Præcist svar er altid svært, når det bare er et skud, men efter min store erfaring med solceller, viser de seneste beregninger for et privat anlæg har en tilbagebetalings tid på ca. 10-12 år. I starten af 2012 var det en ok tidshorisont, men efter kaoset på solcelle markedet fra politisk side, ønsker man meget kortere tilbagebehandlingstider. Men det må vel være op til den enkelte at vurdere om det er tilfredsstillende?
Deltag aktivt i debatten Solceller og læringskurven:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Nye solceller der udnytter 100% af alt lys1324-02-2024 10:25
Nye utrolige fremskridt inden for solceller1708-08-2023 14:30
Solceller på private ejendomme007-08-2014 16:02
Valg af leverandør af solceller2712-01-2013 07:02
Valg af solceller1622-12-2012 21:17
Artikler
Solceller
NyhederDato
Prisen på solceller styrtdykker14-05-2011 22:01
Solceller frem med 110 procent19-03-2009 06:04
Stort prisfald på solceller i vente12-12-2008 07:29
Los Angeles vil dække byens tage med solceller04-12-2008 05:44
Gennembrud for solceller?01-12-2007 14:41
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik