Husk mig
▼ Indhold

Solpletteorien!


Solpletteorien!23-11-2008 13:27
seb
☆☆☆☆☆
(5)
mht. svensmarks solpletteori har jeg nogle spørgsmål jeg godt ikke kan finde svar på andre steder

Solpletperiodernes længde er jo en kendt indikator for solens aktivitet.

Men når solens aktivitet er høj, betyder det så også at solens magnetfælt er stærkere? Eller er det kun solpletantallet der kan indikere dette.
Og hænger cylusperiodernes længde overhovedet sammen med antallet af solpletter i hver cyklus?

Og der er mere...

Antallet af solpletter er jo ikke steget sammen med temperaturen siden 1970. Afkræfter det teorien?

Antallet i de sidste 50 år er trods alt meget højt, og derfor ifølge teorien betyder det mindre kosmisk stråling og mindsket skydække.

Man kunne forestille sig at det mindskede skydække havde holdt det samme mindskede niveau siden 1960'erne og at den øgede solindstråling derfor havde sørget for en langsom opvarmning af jorden år efter år. eller...?
23-11-2008 14:55
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Det kan med nogenlunde sikkerhed siges, at albedo-effekten har været faldede frem til 1998 (rekordvarmeåret), hvor den nåede under 0 Watt/m2, efter et par år i dvale er den igen steget til omkring 6 Watt/m2. Da klimagasserne giver +2.4 watt/m2 er den kølende effekt nu mere end dobbelt så høj som varmeeffekten, så det bliver koldere.

Solens nuværende udstråling 1366,7 watt/m2 er steget 0,1 % siden 1900 tallet. Det svarer meget godt til den temperaturstigning vi har set i disse 100 år. NASA (ulysses) melder om nedsat solaktivitet og mindre solvinde, det betyder større kosmisk indstråling. Ulysses data viser at solens aktivitet er rekord lav set instrumentmæssigt historisk.

Hvis antallet af solpletter under Dalton og Maunder minimum han bruges som målestok, så har de afgørende indflydelse på temperaturen i negativ retning.

Så konklusionen må vi vente lidt med, tiden arbejder for begge teorier. Hvis den 24. og 25. solpletperiode bliver svag vil det givetvis kunne aflæses temperaturmæssigt, det samme gælder Svensmark teorien om kosmisk stråling.

Begge teorier er muligvis også årsagen til at det 'Store tavse flertal' af kritiske klimavidenskabsfolk ikke udtaler sig om klimaet og CO2. De ved at tiden arbejder for dem. Det er jo nærmest blevet strafbart at udtale sig kritisk om klimaforandringerne.
23-11-2008 15:48
HikerJens
★☆☆☆☆
(73)
Aktuel artikel om solen

http://www.weekendavisen.dk/artikler/soludbrud/solen-er-stille

af Jens Olaf Pepke Pedersen, Institut for Rumforskning og –teknologi Danmarks Tekniske Universitet.
23-11-2008 18:13
seb
☆☆☆☆☆
(5)
Mange tak for svarene
,

men jeg kunne stadig godt tænke mig at få svar på om solpletperiodernes indbyrdes længde har noget med solens magnetfelt at gøre.
Det vides jo, at når en periode er kort, så er solaktiviteten højere og omvendt. Men betyder en kort solpletperiode også et stærkere magnetfelt?
Eller er det kun solpletantallet, der kan bruges som indikator for solens magnetiske aktivitet?
27-11-2008 20:24
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
seb skrev:
Mange tak for svarene
,

men jeg kunne stadig godt tænke mig at få svar på om solpletperiodernes indbyrdes længde har noget med solens magnetfelt at gøre.
Det vides jo, at når en periode er kort, så er solaktiviteten højere og omvendt. Men betyder en kort solpletperiode også et stærkere magnetfelt?
Eller er det kun solpletantallet, der kan bruges som indikator for solens magnetiske aktivitet?


Det er svært at svare på fornuftige men meningsløse spørgsmål. Solens magnetfelt er ikke mangen til jordens. Solens magnetisk styrke mindske ved et soludbrud, da energien tappes fra magnetfeltet.
14-01-2010 00:39
Kosmos
★★★★★
(5375)
Begge teorier er muligvis også årsagen til at det 'Store tavse flertal' af kritiske klimavidenskabsfolk ikke udtaler sig om klimaet og CO2. De ved at tiden arbejder for dem. Det er jo nærmest blevet strafbart at udtale sig kritisk om klimaforandringerne

- her er en meget interessant videooptagelse af et foredrag om den historiske kobling mellem kosmisk (ind)stråling og jordisk klima.
14-01-2010 02:03
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Er der nogen der ved om det er undersøgt om der findes en forbindelse mellem kometers besøg og solens magnetisme?
14-01-2010 08:36
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Morten Riber skrev:
Er der nogen der ved om det er undersøgt om der findes en forbindelse mellem kometers besøg og solens magnetisme?


Det tror jeg ikke, for hvordan skulle den være? Kometerne er ganske små i forhold til solen og går i opløsning inden de rammer.


14-01-2010 10:23
Kosmos
★★★★★
(5375)
...og går i opløsning inden de rammer

- rammer hvad?
14-01-2010 13:11
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Kometerne er ganske små i forhold til solen


Skal hastigheden ikke også tages i betragtning for at opgøre deres eventuelle skadevirkning når de passerer?
14-01-2010 13:49
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Morten Riber skrev:
Kometerne er ganske små i forhold til solen


Skal hastigheden ikke også tages i betragtning for at opgøre deres eventuelle skadevirkning når de passerer?


Solen er SÅ STOR i forhold til en komet og så varm at kometen sikkert sublimerer inden den rammer det vi kalder solens overflade.

Se følgende billede - En komet på 10 - 50 km i diameter vil ikke påvirke solen. Solen er simpelhen for stor!
~thomas wernberg
14-01-2010 14:23
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Tak til alle, men spørgsmålet er hvor meget der skal til for at påvirke magnetfeldtet ikke skade solen. Er det undersøgt fx ved at sammenligne solpletternes forekomster med kometernes færden?
14-01-2010 15:56
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Morten Riber skrev:
Tak til alle, men spørgsmålet er hvor meget der skal til for at påvirke magnetfeldtet ikke skade solen. Er det undersøgt fx ved at sammenligne solpletternes forekomster med kometernes færden?


og

Er der nogen der ved om det er undersøgt om der findes en forbindelse mellem kometers besøg og solens magnetisme?


Hvis vi antager at de fleste kometer har en oprindelse i Oortskyen (http://en.wikipedia.org/wiki/Oort_cloud) så er der langt derud. Solvinden er ikke stor derude og magnetfeltet ligeså. Oortskyen er rester af solsystemets dannelse og må deraf markere grænsen for påvirkningen fra solen. Dvs efter 4.6 milliader år er påvirkningen kun minimal.

Jeg har ikke hørt om undersøgelser, men det skyldes nok at påvirkningen herude på kometer er meget meget lille. Desuden består kometer primært af IS som ikke er magnetisk og derfor ikke påvirkes af magnetfeltet.

Men jeg tænker at der kan være andre indirekte påvirkninger. Hvis solen - og derved Oortskyen bevæger sig gennem galakeplanet er der potentiale for fysiske forstyrrelser af Oortskyen og derved flere kometer - og ligeså JF Svensmark, så kan en galakseplanspassage eventuelt give forøge kosmisk stråling med større skydannelse og deraf koldere klima. Så forekomsten er hyppigheden af kometpassager og koldere klima kan høre sammen på denne måde. - Det er vel og mærket rent tankeværk og jeg har ikke set litteratur herom.


~thomas wernberg
Redigeret d. 14-01-2010 15:58
14-01-2010 16:53
Kosmos
★★★★★
(5375)
så kan en galakseplanspassage eventuelt give forøge kosmisk stråling med større skydannelse og deraf koldere klima

- interessant! Kender du noget til periodiciteten for galakseplanspassager?

(Det kunne også være interessant at forstå nogle af de fysiske forhold, der betinger solsystemets (og (alle?) andre stjerners) oscillerende bevægelser, vinkelret på galakseplanen!?)
15-01-2010 01:58
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Følgende omtale af kometen Encke der kun er 3 år om en runde handler om kometens reaktion på solens magnetfelt, men er kometens modstand nok til at påvirke magnetfeldtet baglæns? Naturligvis. spørgsmålet er kun, hvor meget og hvad følge det har?

On April 20, 2007, the tail of Comet Encke was observed to be temporarily torn off by magnetic field disturbances caused by a Coronal Mass Ejection : a blast of solar particles from the sun. [ 3 ] The tail grew back due to the continuous shedding of dust and gas by the comet. [ 4 ]
google oversæt:
Den 20. april 2007, var halen af Komet Encke målt til at være midlertidigt afrives ved magnetfelt forstyrrelser forårsaget af en koronal Masse udslyngning: et pust af sol partikler fra solen. [3] Halen voksede igen på grund af den kontinuerlige udgyde af støv og gas fra kometen. [4]


Citatet er hentet via følgende side og klikket på kometen Encke. Jeg kan ikke finde en oversigt over hvornår kometer passerer solen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_comet
15-01-2010 02:08
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Spørgsmålet er måske ikke blot at afdække hvad kometer betyder for solens magnetfilt generelt.

Spørgsmålet er måske at gå videre og afdække hvordan hvert enkelt møde forløber. Solpletterne forekommer når solens magnetfelt viser sig som sløjfer og pletten forekommer hvor sløjfen bryder solens overflade.

Hvis en komet tilfældigvis rammes af en sådan sløjfe vil den måske påvirke solens magnetfelt langt kraftigere en det ellers ville være tilfældet. En lille komet der passerer solen vil derfor kunne få større betydning end en stor komet som passerer solen. Hvis dette er tilfældet er der næppe noget system i solens variationer.
16-01-2010 07:08
Myrlin
★☆☆☆☆
(97)
I denne tråd burde min tekst egentlig have stået, tror jeg.
Værsgo

[kopi af dette indlæg fjernet]
Redigeret af branner d. 02-03-2013 13:04
16-01-2010 13:22
Morten Riber
★★★★★
(2298)
@Myrlin
Jeg er ikke helt sikker på at jeg forstår din konklusion. I hvert fald bygger den på antagelser som du nok lige glider lidt let hen over, og jeg studer over hvor du egentlig vil hen med dit indlæg?

Og angående din indledning om at indlægget hører hjemme her? Det har meget lidt med solpletter at gøre som jeg læser det.
21-01-2010 09:57
Myrlin
★☆☆☆☆
(97)
OK. Solpletter.
En forhøjet antal solpletter giver mere varme?
Hvorfor bliver havene i dybden kulder? Ved solplet-theorien er et afkølende have umuligt. Det er i det hele taget umuligt at varmer atmosfære medfører afkølende have. Medmindre der er en sammenhang.
Solplettheorien, drivhustheorien og andre theorier kan ikke forklare det.
CO2 theorien gør. Den forklarer faktisk dens virken igennem hele fortiden, hvorfor planter suger CO2 og afgiver ilt samt hvorfor dyr/mennesker ånder og trækker ilt for at skifte det ude med CO2. Nåja. Den forklarer også istider og warmetider samt vores nuværende situation.
Den forklarer faktisk den mest enkelte og geniale varmedannelse fra IR-Energi'en fra solen og som vi ved forståelse kan se virke omkring os alle steder. Selv vores satelitmålinger bekræfter sammenhangen. Jeg har tænkt over et form for bevisførelse. Den kan du finde i min tråd og i Franks tråd angående Sol/temperatur part 2.
Jeg tror næsten at det hele er alt for enkelt til at vi kan se det. Selvom det nærmest springer os i øjne hele tiden.
21-01-2010 11:15
Kosmos
★★★★★
(5375)
En forhøjet antal solpletter giver mere varme?

- iflg. den 'kosmoklimatologiske' teori/hypotese er det variationer i solens magnetfelt, der er bestemmende for, hvor meget af den kosmiske (baggrunds)stråling, der rammer jordens atmosfære og fremmer dannelsen af lave skyer. Solpletterne kan til en vis grad 'bruges' som mål (proxy) for solens magnetiske aktivitet. Solpletterne er især interessante, fordi deres antal har været systematisk registreret i godt 400 år, hvorved de muliggør en historisk sammenkobling af solaktivitet med jordisk klima.

Hvorfor bliver havene i dybden kulder?

- du fremstiller det, som om oceanernes temperaturvariation er 'i modfase med' atmosfærens; det mener jeg ikke er tilfældet!?
De mest omfattende målinger af havtemperaturer foregår vha. 'Argo'-bøjerne, der har været vidt deployeret siden 2003. Siden da har der været registreret stort set samme temperatur'udvikling' i oceaner og atmosfære: Ingen - eller svagt faldende temperaturer!
21-01-2010 15:44
Myrlin
★☆☆☆☆
(97)
@Kosmos

Svaret ligger foran næsen for dig.
Planterne ånder CO2 og udånder ilt.
Dyr/mennesker indånder ilt og udånder CO2.
Hvorfor tror du, de gør det?
Hvorfor ånder vi egentlig igennem huden?

Magnetismus. Lade mig tænke. Magnetismus er en ret svag kræft som har med metaller at gøre. Er solen allerede så gammelt at dennes atomprocess er begyndt med at danne metaller? Og hvor stærke skulle magnetfeltet være? Vi kender jo magnetismus i lang tid.

Jeg hører også hele tiden at solens IR-stråling ikke bliver brugt!?
Det er kun det synlige lys!?
Jeg tror ikke, at evolutionen er så 'dumt'.
Bortset fra at CO2 igen, igen forklarer en helvedes masse.
26-01-2010 00:38
Morten Riber
★★★★★
(2298)
http://www.klimadebat.dk/forum/solpletteorien--d14-e727.php#post_18685

[kopi af indlæg erstattet af link]

Kan omtalte herover måske være årsagen til at solens aktivitet er usædvanlig lav?

Jeg ved ikke hvor tit halen af en komet afrives på grund af solens magnetfelt, men det lyder ret voldsomt det der skete i 2007.
Redigeret af branner d. 02-03-2013 13:08
10-04-2010 05:44
Myrlin
★☆☆☆☆
(97)
Hi, alle sammen. Jeg had en del ting at se til og ting at tænke over.

Photoner svinger med alt materie. For ethvert molekyl har sin frekvens som afspejles i sollysets spektre. Dette skyldes fordi et photon består på grund af sammensmeltningen af et positron og et elektron. Elektronerne svinger enten enkelt eller i par. Vand er grundstoffet og består af et proton og et elektron. Dannelsen af atomer med højere opbygning sker idet et positron forlader sin binding til neutronen og indgår i et photon sammen med et elektron. Den Neutron danner en ny forbindelse med et proton hvor protonen svinger rund mellem disse 2 neutroner (Et er altid et proton men forholdet er svingende så de 2 neutroner skifter med at være Proton/neutron.) og binder dem såmed sammen.
Systemet er opbyggende.
Tilbage til photonerne. Photoner svinger som sagt med elektroner og positroner og dette forgang betegner man som reflektion.
Ved solens beskrivelse beskriver man også dette så det er intet nyt viden.
Nyt er kun at jeg påpeger at enhver forgang som reflektion som er en ændring af bevægelsesretning har sin påvirkning på begge dele.
Kvantefysik beskriver dette som spin og beskriver også at bevægelsen kan være 'skiftende'. Dette gælder alt energi. Materie er ligeledes energi.
Photonerne kan betegnes som det stof som binder og sørger for at atomer overhoved kan svinge og dermed eksistere men dette er en falsk og misvisende beskrivelse. Jeg henleder tankerne til big bang og fakt om at vores univers er udvidende. Energi hænger sammen på grund af denne svingende karakter og derfor kan begge tilstande forkomme. Big Bang og universet, som er udadstræbende.
Vi ved at photonerne er selve lyset. Lysets hastighed er konstante. Derfor er det en forkert beskrivelse at påstå at CO2 afkorter photonens bølgelængde. CO2 emmiterer godt nok en del af lyset (IR-andel ved 13um-17um) men den reemmiterer den igen efter nogen 100 millisekunder. Og selve photonet er ca. 300.000 meter lang og svinger ikke mellem for eksempel 280.000 meter og 300.000 meter. Ligesom hos elektricitæt kan en lignende forklaring bruges. CO2 svinger med photonerne og det føres tilbage til solen. Da selve svingningen altid er frem og tilbage sker der udover denne svingning ikke en form for forskydning. Dette forhold kan man betegne som Gravitation.
Alt energi har haft sin sammenhang som hurtigt kan bekræftes når man tænker over big bang. Sværere bliver det at forstå at denne sammenhang mellem energi aldrig er forsvundet. Energi'en hænger stadig sammen. Over svingning.
Solpletter opstår ved pludselige forstyrrelser i dette svingende system.
Dette kunne være et vulkanudbrud. Den pludselig frigjorde ekstra mengde CO2 udøver en forstærket kraft til solen. Gravitatorisk sker intet da denne kraft virker frem og tilbage men en forøget mængde CO2 producerer mere varme i atmosfæren og det kan forklares med at da er mere af denne photoniske forbindelse mellem CO2 og solen som fungerer over photonerne og i området 13um-17-um. Her på jorden bliver mere varme dannet og oppe ved solen bliver mere varme afgivet. Varme er svingning.
Solpletterne kan også opstå ved andre forstyrrelser.
Jeg er sikker på at atombombetest og andet, som frigør en pludselige forøgelse af 'Materie' har sin udvirkning på solen.
Så begge dele er rigtig. Solpletter viser os at det kan blive varmer. Men vi behøver ikke mere solpletterne til at forbered os. Vi kan kigge i nyhederne.
Sker et vulkanudbrud kan det sikkert ses på solen.
Hernede bliver det en anelse varmer på grund af den frigjordte ekstra mængde CO2. Men ingen panik nu. Drivhustheori'en er forkerte i den hensigt at vi har vores varmebalance mellem atmosfæren og oceanerne. Det tyder alt viden på.
RE: Foton?11-04-2010 12:00
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Myrlin skrev:
Og selve photonet er ca. 300.000 meter lang og svinger ikke mellem for eksempel 280.000 meter og 300.000 meter.

En foton på 300km?

Ligesom hos elektricitæt kan en lignende forklaring bruges.

elektricitet? eller noget nyt?


15-04-2010 05:55
Myrlin
★☆☆☆☆
(97)
Hvis du læser lidt om solen så finder du ude af at photoner bliver reflekteret af elektroner og dermed også positroner.
Et photon er i sidste ende resultat af sammensmeltning af et elektron og positron.
Dette sker IKKE igennem en billiardkugel effekt men energetisk svingende med hinanden.
Derfor binder photoner alt 'materie'. Hvor binding er lisdt misvisende.
Materie er forbundet igennem den svingende karakter, alt materie (Energi) påviser.

Du kan læse mere om disse sammenhang hos ekstra bladet - nationen - min sag. Klik på 'seneste'.
For denne svingende karakter/effekt forklarer alle physikalske regler, som vi har. Og lader os forstå dem, vi ikke har endnu. Gravitation, for eksempel. Og andet. Evolution også.
Og JA. Den forklarer også solpletterne. Og CO2.
I øvrigt har jeg kunnet beskrive BIG BANGET som var starten på vores univers på atomære plan og dermed opståen af alle physikalske regler igennem svingning.
Du kan læse alt dette og også forstå dette. Forståelsen er GRATIS.

Fortsæt en god dag.
Deltag aktivt i debatten Solpletteorien!:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
Strid om solpletteorien11-07-2007 14:55
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik