Husk mig
▼ Indhold

Southern Hemisphere:Udviklingen i Sea Ice Area og Sea Ice Extent..


Southern Hemisphere:Udviklingen i Sea Ice Area og Sea Ice Extent..11-08-2014 11:48
kfl
★★★★★
(2167)
Southern Hemisphere:Udviklingen i Sea Ice Area og Sea Ice Extent ifølge NSIDC.
I et forsøg på at skabe et overblik og udviklingen af Sea Ice Area(SIA) og Sea Ice Extent(SIE) har jeg via KNMI fundet data, der belyser dette, over perioden 1979-2014. Der er data fra NSIDC, dvs. National Snow and Ice Data Center.

Definition af SIA og SIE kan læses her NSIDC FAQ.

Denne post kunne i princippet undværes, idet NSIDC har foretaget en række analyser, som i mange tilfælde er fuldt ud dækkende, men jeg vil gerne selv kontrollere om resultaterne holder og måske tilføje nogle nye resultater.

Resume:
Over perioden 1979-2014 har der været følgende udvikling over Southern Hemisphere:

1.Sea Ice Area er vokset med 0.01903 +/- 0.00417 million km^2/år.
2.Sea Ice Extent er vokset med 0.01994+/- 0.005216 million er km^2/år
3.Sea Ice Area og Sea Ice Extent er korrelerede med en korrelation koefficient på 0.9934.
4.Resultatet vedr. Sea Ice Extent stemmer overens med AR5.

For begge størrelser kan data beskrives ved en lineært led + 4 harmonisk led med perioderne 0.25, 0.33, 0.5 og 1 år og denne model kan forklare ca. 99% af al variation i data.

Data
Data består af NSIDC Sea Ice Index hentet via KMNI. Du kan læser mere om disse data her Sea Ice Index.

Southern Hemisphere og Northern Hemisphere består i denne sammenhæng af området syd for 39.23S og nord for 30.98N henholdsvis.

Her kan læses Arctic and Southern Ocean Sea Ice Concentrations: Important Note, at NSIDC også benytter Metoffice HADISST,der er under mistanke for en kalibreringsfejl i 2009 og som måske forplanter sig til NSIDC.

Hvorfor vokser havisen ved Southern Ocean?
Den voksende havis forklares ved en kombination af den globale opvarmning med deraf afsmeltning af landfast is, ozonhullet over Antarktis og Ekman-transport på grund af kraftige østlige vinde tæt ved Antarktis og vestlige vinde lidt længere væk fra Antarktis. Der er desuden sket en general opvarmning af Southern Ocena og saltkoncentrationen er reduceret pga. forøget nedbør. Disse forhold bevirker, at der dannes havis tæt ved Antarktis og Ekman-transport flytter isen mod nord. Man kan tale om en gigantisk ismaskine.

Der vil være to modsatrettede tendenser mht. udviklingen i Sea Surface Temperature. En voksende havis vil via feedback frembringe en lavere temperatur, der igen producerer mere havis. Den globale opvarmning vil føre til afsmeltning af havis længst mod nord. Den samlede effekt er, at der siden 1979 har været en voksende havis, men uden at der er helt klare tegn på at er faldende Sea Ice Temperatur, men mere om dette i en fremtidig post på Klimadebat.

Den globale opvarmning vil på et tidspunkt i forbindelse med en reduktion af ozonhullet stoppe den omtalte ismaskine. Om det sker glidende eller der vil være et pludseligt spring vides ikke. Det vides heller ikke hvornår dette sker.

Der ligger sikkert en eller flere misforståelser eller manglende viden i overstående forsøg på at beskrive og forstå mekanismerne bag tilvæksten i havisen, men jeg vil over tid forsøge at rette op på dette ved at undersøge emnet yderligere, bl.a. ved at nærlæse IPCC AR5 Chapter 3 Observations Oceans. Se endvidere Southern Ocean: SST, SIA, SIE, SIC... - links til artikler I.

Der er begrænsede muligheder for via denne analyse at få bekræftet/afkræftet ovenstående hypotese om årsagen til den voksende havis ved Antarktis.

Analyser
Sea Ice Area(SIA)
Følgende graf viser udviklingen in SIA fra 1979-2014.Der er en rigtig god overensstemmelse mellem model og observationer. Der fundet en trend på 0.01903 +/- 0.00417 million km^2/år.

Minimum, middel og maksimum SIA over perioden 1979-2014 er henholdsvis på 1.3, 8.7 og 15.3 million km^2/år.

I perioden 1979-2014 har der været en tilvækst i SIA på ca. 0.7 million km^2 svarende til en tilvækst i forhold til middel SIA på 8.0 %.

Det årlige udsving i arealet på ca. 14 million km^2 svarende til 6.6 gange arealet af Grønland, der er på 2.166 millioner km^2.

Efter 2010 er der måske en trend i residualerne, der måske tyder på at havisen vokser lidt hurtigere end hvad man tidligere har set. Dette kan stamme fra fejl i kalibreringen ved skift til nye satellit eller ved at der er en ny udvikling underopsejling, jf. Metoffice HadISST. En forklaring kan desuden være at residualerne i høj grad er autokorrelerede. Et udpluk af residualerne vises her:Hvid du ser på punkterne efter 2010, kan godt forestille sig, at der er en trend i punkterne, men der ikke tale om en signifikant afvigelse. Det kan skyldes tilfældigheder.

Idet SIE og SEA er stork korrelerede vil en tilsvarende analyse på SIE give næsten samme resultater. Dette fremgår af følgende.

Sea Ice Extent
Følgende graf viser udviklingen in Sea Ice Extent fra 1979-2014.Der er en rigtig god overensstemmelse mellem model og observationer. Der fundet en trend på 0.01994+/- 0.005216 million er km^2/år. Dette svarer til en tilvækst i forhold til middel SIE på 5.8%.

Minimum, middel og maksimum SIE over perioden 1979-2014 er henholdsvis på 2.4, 12.1 og 19.8 million km^2/år.

I periode 1979-2014 har der været en tilvækst i SIE på ca. 0.7 million km^2.

Det årlige udsving i arealet på ca. 17.4 million km^2 eller ca. 8.2 gange mere end Grønlands areal, der er på 2.166 million km^2..

Efter 2010 er der måske en trend i residualerne, der måske tyder på at havisen vokser lidt hurtigere end hvad man tidligere har set. Dette kan stamme fra fejl i kalibreringen ved skift til nye satellit eller ved at der er en ny udvikling under opsejling, jf. MetOffice HadISST. En forklaring kan desuden være at residualerne i høj grad er autokorrelerede. Et udpluk af residualerne vises her:Hvid du ser på punkterne efter 2010, kan godt forestille sig, at der er en trend i punkterne, men der ikke tale om en signifikant afvigelse. Det kan skyldes tilfældigheder.

Korrelation mellem SIA og SIE
Neden for er plottet SIA og SIEAf denne graf fremgår, at SIE=alfa+ beta*SEA millioner km^2, hvor begge parametre er signifikant forskellig fra nul og de er fundet til alfa=1.44 million km^2 og beta=1.22 million km^2/år henholdsvis.

Der er ikke nogen konflikt i at alfa>0, idet en gridcelle tælles med, hvis isdækket er mere end 15%, idet der vil forekomme gridcelle, hvor extent>0 og area=0..

Der er ikke en helt perfekt sammenhæng mellem SIE og SIA.

Fremskrivninger
Det er muligt at foretaget fremskrivninger med en rimelig stor sikkerhed. Dette fremgår af følgende graf, der viser perioden 2013-2017.Derfor er der gode muligheder for at identificere evt. skift i trend eller amplitude.
Det bemærkes at alle observationer på denne graf ligger over den røde linje, men under den blå linje.

Hvad siger IPCC?
Ifølge IPCC AR4: Observations:Changes in Snow, Ice and Frozen Ground på side 351,fig 4.8 er der beregnet en tilvækst i SIE på 0.0056+/-0.00092 millions km^2/år.

Ifølge IPCC AR5 WG1 Chapter 4 Observations: Cryosphere på side 329, der beregnet en tilvækst på 0.0165+/-0.0035 million km^2 /år.

Følgende graf viser en sammenligning af AR4, AR5 og beregningerne her:Forskellen mellem AR4 og AR5 er signifikant på 2.3%'s niveau.
Forskellen mellem AR4 og KFL er signifikant på 0.2%'sniveau.
Der er ingen signifikant forskel mellem AR5 og KFL.

Det er min formodning, at forskerne ved NSIDC og Metoffice er på overarbejde for tiden, idet den omtalte fejl i MetOffice HadISST tilsyneladende har forplantet sig vidt omkring

Diskussion
Det er muligt, at kalibreringsfejl efter 2009 fra MetOffice HadISST påvirker både SEA og SIE og er gået lige ind i IPCC AR5.

Endvidere er residualerne autokorrelerede i en sådan grad, at de kan danne trends.

Denne analyse bekræfter hvad andre analyser, der er baseret på et udsnit af havet omkring Antarktis, viser, nemlig at havisen vokser.

Der er et stort spørgsmål hvorfor IPCC's vurdering af SIE i AR4 er så forskellige fra vurderingen AR5.

Selv om jeg mener, at den voksende havis skyldes den global opvarmning, er der ikke argumenter herfor i denne statistiske analyse.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Deltag aktivt i debatten Southern Hemisphere:Udviklingen i Sea Ice Area og Sea Ice Extent..:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
The ice is melting at the poles...pole...p525-11-2015 20:46
Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature og Sea Ice Cover. Analyse af data fra NOAA.4016-09-2015 14:50
Southern Ocean: Sea Surface Temperature and Sea Ice Area - links II201-12-2014 12:50
Southern Ocean: Udviklingen i saltkoncentrationen ?024-08-2014 16:45
Southern Annular Mode – SAM022-08-2014 22:08
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik