Husk mig
▼ Indhold

Southern Ocean: Udviklingen i saltkoncentrationen ?


Southern Ocean: Udviklingen i saltkoncentrationen ?24-08-2014 16:45
kfl
★★★★★
(2167)
Southern Ocean: Udviklingen i saltkoncentrationen?
Det har været en diskussion, som er igangsat af Frank Lanser:Information war on the Antarctic sea ice, om saltkoncentration i havvandet omkring Antarktis er voksende eller aftagende.

Resume
Frank Lanser hævder, at saltkoncentrationen for hele havet omkring Antarktis er voksende.
Der er ikke belæg for denne påstand i de data, der er tilgængelige via KNMI.
Der er ikke belæg for denne påstand ud fra hvad NASA skriver.
Der er regionale forskelle mht. ændringer i saltkoncentrationen.

Frank Lanser skriver på sin hjemmeside følgende:


"Salinity"
The thing is, I don't see many actual graphs of the salinity that is supposed to be decreasing fast in order to increase freezing temperatures notably.
If Salinity is really the key argument in explaining more ice growth combined with more heat, then why don't we see several climate institutions focus on Salinity graphs?Fig 9.From the KNMI online service it is actually possible to retrieve a salinity graph, "EN3". SSS = Sea Surface Salinity.

The freezing point of water increase approx. 0,7 K per 1% fall in salinity.

From the Salinity data we learn that:

1) Variation is small: From 3,385 % to 3,399 %, that is 0,014 mass % over the years.

Not too surprising since we are in the middle of the deep ocean. Variation corresponds to a 0,01 K change in freezing point.

2) To explain MORE ice formation over the years we needed to see LESS salinity.
Problem is, the waters around Antarctica show increased salinity.

In other words:
Variations in salinity are TOO SMALL to even be considered in the first place.

And on top of this, waters are actually getting slightly more salty, thus lowering the freeze point a tiny bit. This would explain a tiny reduction in ice formation, not the opposite.


Der kan læses mere om emnet her Wikipedia:Salinity.

Jeg må formode, at Frank Lanser mener, at der er en systematisk trend i saltkoncentrationen og ikke blot en tilfældig variation. Desuden påstås, at man behøver en mindre saltkoncentration for at få mere is: Dette kunne være en mulighed, men hidtidige erfaringen peger på, at Antarktis er en ismaskine, der er sat i gang af ozonhullet og den globale opvarmning.

Ifølge nedenstående analyse er der ikke sket ændringer i saltkoncentration ved overfladen siden 1950. Der er en del quasi-periodiske udsving i data, men der er ikke tale om en generel trend. Derfor holder Frank Lanser påstand ikke om en voksende saltkoncentration.

Spørgsmålet om saltkoncentration ikke kun et spørgsmål om saltkoncentrationen ved havoverfladen, men vedrører også en lagdelingen af havet omkring Antarktis. Shenfu Dong :Southern Ocean mixed-layer depth from Argo float profiles og Shenfu Dong: An Assessment of the Southern Ocean Mixed Layer Heat Budget

Analyse af saltkoncentration via data fra KNMI
Data er hentet fra KNMI Ocean Salinity: 1950-now UKMO EN3 analysis surface, dvs. samme sted som Frank Lanser har hentet data, men hvor jeg har taget alt med, dvs. (0E-360E,60S-90S).

Følgende graf viser saltkoncentration i enheden psu sammen med de fittede resultater.Der er anvendt en autoregressiv model af orden 3 med en regression på år. Modellen kan forklare 85.76% af den samlede variation og der er beregnet en ikke signifikant trend på 0.0003073+/- 0.0004242 psu.

Grafen til venstre viser data og fittede resultater for hele perioden. Grafen til venstre viser de samme data, men kun for perioden 2000-2013.

En stor del af variationen af saltkoncentration kan forklares ved den omtalte model. Analyse modellen siger at

S(n+1)=a(1)*S(n)+a(2)*S(n-1)+a(3)*S(n-1)+fejl,

hvor S()=saltkoncentrationen og a(1), a(2), a(3) er konstanter, hvor a(1)=1.6586, a(2)=-1.3866 og a(3)=0.4663. Med disse værdier er der tale om en stationær proces.

Dette betyder, at næste måneds saltkoncentration er en vægtet sum af de 3 foregående måneders saltkoncentration + en fejl.

Det er forbløffende, at en så simple model med kun 6 parametre kan beskrive en tidsrække på 747 observationer!

Det kunne se ud som om, der er noget under opsejling, idet der er nogle store udsving i saltkoncentration fra og med år 2005 og frem til år 2012, men den opstillede model kan umiddelbart fange disse udsving.

Til kontrol af resultat har jeg også udført analysen på årlige data. Dette kan ses i følgende graf:Der ingen signifikant trend i saltkoncentrationen.

Jeg har også undersøgt spørgsmålet om en signifikant udvikling af saltkoncentrationen for havdybderne 0-400 m, 0-700 m, 0-1000 m og 0-2000 m. I ingen af tilfældene er der tale om en signifikant udvikling.

Jeg har også undersøgt de forskelle havområder omkring Antarktis og der har jeg fundet, at saltkoncentrationen er signifikant voksende i Indian Sektor, Pacific Sektor, Bellingshause Sea og Weddell Sea og signifikant aftagende i Ross Sea. Amundsen Sea er ikke signifikant voksende. Der kan være tvivl om definitionen af disse havområder, idet jeg ikke har kunnet finde den officielle definition i form af geografiske koordinater, men har aflæst dem skønsmæssigt på en landkort.

Dee ligger lidt af et paradoks i, at der totalt set ikke er nogen signifikant stigning i saltkoncentrationen samtidig med, at der er fire havområder med en signifikant voksende saltkoncentration og et havområde med en signifikant aftagende saltkoncentration.

Frank Lanser valg af havområder dvs. (140E-380E,63S-73E) til at undersøge saltkoncentrationen ved Antarktis er skævt valg i forhold til hans hypotese om en voksende saltkoncentration, idet det inkludere Ross Sea med en aftagende saltkoncentration. Havde han valgt Indian Sektor og Pacific Sektor ville han have haft større mulighed for at data pegede i den retning hans hypoteser.

Diskussion
Sammenholdes disse resultater med hvad Nasa(9.sep 2009) har vist på sin hjemmeside:A map of the Southern Ocean's salinity since 1979 shows a marked decrease – or freshening (shown in blue) – in certain parts of the Ross, Bellingshausen, Amundsen, and Weddell Seas. Modeling studies suggest that this could potentially cause a decrease in water density, which would result in reduced mixing with a deeper and warmer layer of water below, less heat flow upward to the surface, and greater opportunity for sea ice to grow. Increases in salinity are shown in red. Credit: Jinlun Zhang/University of Washington


og med hvad der fremgår af Frank Lanser's hjemmesideog de her udførte analyser, er der noget der ikke stemmer.

Frank Lanser har udvalgt området (140E-50E,63S-73S) svarende stort set til Ross Sea, Bellinghouse Sea, Amundsen Sea og Weddell Sea. Ifølge NASA skulle der her være en aftagende saltholdighed, men tallene fra KMNI viser ingen eller en svag stigning i saltkoncentration uanset havdybde.

Det bliver spændende at se NASA's opdatering af den vist graf.

Vi er altså havnet i en situation, hvor


1. Frank Lanser mener saltkoncentrationen generelt er voksende
2. Analyser her siger, at der ikke er nogen signifikant udvikling, men med regionale forskelle
3. NASA mener, at der er regionale forskelle


Det er relevant at bringe emnet op til diskussion, men Frank Lanser konkluderer, hvor der ikke er grundlag for det og det strider i øvrigt mod hvad NASA skriver.

Der foreligger flere analyse af Southern Ocean og det der går igen er, at der er store regionale forskelle både med temperatur, havis og saltkoncentrationer. Derfor bør man satse på analyse af regionale data.

Frank Lanser skal have ros for at bringe emnet op til debat også selv om jeg ikke mener, at hans påstande holder. Før Frank Lanser rejste debatten om Antarktis, havde jeg stort set kun en overfladisk viden om emnet, men takket være Frank Lanser lidt provokerende blokpost både på hans egen side og på WUWT, har jeg fået lidt mere viden om emnet. På et tidspunkt kommer der måske en oversættelse til hans egen hjemmeside af dette og lignende indlæg.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 24-08-2014 16:51
Deltag aktivt i debatten Southern Ocean: Udviklingen i saltkoncentrationen ?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature og Sea Ice Cover. Analyse af data fra NOAA.4016-09-2015 14:50
Southern Ocean: Sea Surface Temperature and Sea Ice Area - links II201-12-2014 12:50
Indian Ocean Dipol og Dipole Model Index023-10-2014 19:01
Southern Annular Mode – SAM022-08-2014 22:08
Southern Hemisphere:Udviklingen i Sea Ice Area og Sea Ice Extent..011-08-2014 11:48
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik