Husk mig
▼ Indhold

Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature. Analyse af data fra Berkeley


Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature. Analyse af data fra Berkeley02-08-2014 10:45
kfl
★★★★★
(2167)
Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature. Analyse af data fra Berkeley.
Udviklingen i Sea Surface Temperature(SST) undersøges her med udgangspunkt i data fra Berkeley. Denne analyse skal ses i sammenhæng med følgende analyser:

Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature og Sea Ice Cover. Analyse af data fra NOAA.
Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature. Analyse af data fra GISS..

Senere følger analyser med andre datakilder.

Data her hentet fra KNMI Climate Explorer. Der er foretaget analyser af temperatureudviklingen over Southern Ocean med udgangspunkt i "Berkeley sea points only" med koordinaterne 60S-90S.

Resume:
1. Der har været en jævn stigning i SST med en trend på 1.06+ +/-0.40 °C pr 100 år.

Data
Beskrivelse af data fra Berkeley fremgår af følgende link About the Data Set, hvorfra jeg har kopieret:

The Berkeley Earth Surface Temperature Study has created a preliminary merged data set by combining 1.6 billion temperature reports from 16 preexisting data archives. Whenever possible, we have used raw data rather than previously homogenized or edited data. After eliminating duplicate records, the current archive contains over 39,000 unique stations. This is roughly five times the 7,280 stations found in the Global Historical Climatology Network Monthly data set (GHCN-M) that has served as the focus of many climate studies. The GHCN-M is limited by strict requirements for record length, completeness, and the need for nearly complete reference intervals used to define baselines. We have developed new algorithms that reduce the need to impose these requirements (see methodology), and as such we have intentionally created a more expansive data set.

We performed a series of tests to identify dubious data and merge identical data coming from multiple archives. In general, our process was to flag dubious data rather than simply eliminating it. Flagged values were generally excluded from further analysis, but their content is preserved for future consideration.


Berkeley anvender data indsamlet fra meteorologisk målestationer "Global Historical Climatology Network Monthly "og anvender en homogeniseringsproces. Dele af disse data indgår i GISS analyserne. Jeg har ikke sat mig ind i den omtalte homogeniseringsproces og stoler indtil videre på de data Berkeley har produceret.

Analysemetoder
Data er langt mere kaotiske end data fra NOAA. Den analysemodel, der passe bedst er en autoregressive model af orden 1 med en regression på år. Dette betyder, at SST(n+1)=alfa+beta*year(n)+fejl(n), hvor fejl(n) er en autoregressiv proces af orden 1.

Resultater
Følgende graf viser resultaterne af analysenØverst til venstre vises data med en fitted kurve bestående af et lineært led og en autoregressiv proces af orden 1. 13.51% af variationen kan forklares ved den opstillede model og trenden er beregnet til 1.055.+/-0.4042°C pr. 100 år. Grafen øverst til højre viser de samme data, men kun efter 2005. Nederst til venstre vises residualerne og hvis modellen er holdbar skal 95 % af alle observationer ligger inden for de vandrette liner, der er markeret med +/-1.96. Nederste til højre vises spektret for SST, der er helt kaotisk. Det ser ud som det skal ved en A(1)-proces med en positiv parameter.

Den beregnede usikker på trenden er forholdsvis stor og den skyldes de store spring, der er temperaturen.

Diskussion
Det er selvfølgelig en udfordring, at Berkeley benytter en kompliceret homogeniserings proces, som jeg ikke umiddelbart forstår. Hertil kommer, at der er korrelationer mellem de mange observationer. Dette kan for skrue resultaterne i en eller anden ikke kendt retning.

Det bemærkes, at der er en jævn stigning i SST over hele perioden uden opbremsninger eller accelerationer bortset fra AR(1) variationen. Det ser ud til, at der har været en opvarmning i hele perioden uden nogen mærkbare påvirkninger fra den CO2 generede globale opvarmning, der er iagttaget andre steder på kloden

Denne analyse stemmer kvalitativt overens med analyse af data fra GISS Dette er ikke så underligt, idet de data GISS bruger indgår i analysen fra Berkeley.

Det må vække til undring, at resultaterne af denne analyse afviger i den grad fra analysen af data fra NOAA.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 02-08-2014 10:48
02-08-2014 11:58
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Berkerley "SST" ??

Bruger Berkerley ikke kun land stationer?
Er det Berkerley selv der kalder deres data for "SST" ? Har du link?
SST er selve vandets temperatur, den måles ved 2 m dybde.
Selve vandets temperatur er selvsagt det essentielle der afgør om vandet fryser til is eller ej.

Du skriver så at Berkerley bruger GHCN data. Men det er altså også kun land data.
Ikke for noget, jeg tror du har lavet en "SST" analyse af data der slet ikke er SST.

Eller?

Bedste hilsner, Frank


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
02-08-2014 12:35
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Berkerley "SST" ??

Bruger Berkerley ikke kun land stationer?


Jo, Berkeley har netop ikke sst-data, de benytter kun landstationer.

Du skriver så at Berkerley bruger GHCN data.


Ja, det skriver kfl:

Berkeley anvender data indsamlet fra meteorologisk målestationer "Global Historical Climatology Network Monthly "og anvender en homogeniseringsproces.


Men det er netop pointen med Berkeley, at de bruger andre data, som det fremgår af kfl's eget citat:

After eliminating duplicate records, the current archive contains over 39,000 unique stations. This is roughly five times the 7,280 stations found in the Global Historical Climatology Network Monthly data set (GHCN-M) that has served as the focus of many climate studies.


Det er som vanligt analyse med hovedet under armen, kfl laver.

Og den model, du bruger, kfl, hvad skal den sige noget om? For mig at se er det et et meningsløst curvefit uden informationsværdi.
Redigeret d. 02-08-2014 12:39
02-08-2014 17:02
kfl
★★★★★
(2167)
Berkeley Data står der:

Land + Ocean (1850 - Recent)

Berkeley Earth combines our land data with a modified version of the HadSST ocean temperature data set. The result is a global average temperature data set.

Følger man linket star der:
This file contains a brief summary of the changes in Earth's global averagesurface temperature estimated by combining the Berkeley Earth land-surface temperature field with a reinterpolated version of the HadSST ocean temperturefield.

Two versions of this average are reported. These differ in how they treat
locations with sea ice. In the first version, temperature anomalies in the
presence of sea ice are extrapolated from land-surface air temperature anomalies.
In the second version, temperature anomalies in the presence of sea ice are
extrapolated from sea-surface water temperature anomalies (usually collected from open water areas on the periphery of the sea ice). For most of the ocean, sea-surface temperatures are similar to near-surface air temperatures; however, air temperatures above sea ice can differ substantially from the water
below the sea ice. The air temperature version of this average shows larger
changes in the recent period, in part this is because water temperature changes are limited by the freezing point of ocean water. We believe that the use of air temperatures above sea ice provides a more natural means of describing changes in Earth's surface temperature.

The percent coverage of sea ice was taken from the HadISST dataset and varies by month and location. In the typical month, between 3.5% and 5.5% of the Earth's surface is covered with sea ice. Prior to 1900, the ice field merely repeats a seasonal climatology and is not directly constrained by observations.
For more information on the processing and use of HadISST and HadSST refer to the description file for the combined gridded data product.

Temperatures are in Celsius and reported as anomalies
relative to the Jan 1951-Dec 1980 average. Uncertainties represent the 95% confidence m interval for statistical and spatial undersampling effects as well as ocean biases.


The land analysis was run on 10-Jan-2014 14:51:32
The ocean analysis was published on 15-Jan-2014 09:30:26

The land component is based on 39652 time series with 15262727 monthly data points

The ocean component is based on 294576414 instantaneous water temperature observations


Estimated Jan 1951-Dec 1980 global mean temperature (C)
Using air temperature above sea ice: 14.774 +/- 0.046
Using water temperature below sea ice: 15.313 +/- 0.046


Der indgår ikke kun landstationer i Berkeley's data, men også ocean data i deres temperature rekonstruktioner.

Fra KNMI har jeg læst Berkeley data, hvor jeg har afkrydset sea points og hvis den land/sø-masken er korrekt, forventer jeg, at man får SST, dvs. Sea Surface Temperature. Jeg lever altså på KNMI's nåde og barmhjertighed mht. pålideligeheden af den anvendt land/sø-maske.

Den model jeg anvender henhøre under den statistiske discipline "Tidsrække analyse". Jeg anvender en autogresssive model, der indarbejder de autokorrelationer, der findes i temperature data. Modellen indholder kun 4 parameter og jo færre parameter jo større tiltro til modellen.

Læserne her på siden må have stor beundring for hvad jeg skriver, idet jeg ifølge en af klimadebats skribenter har hoved under armen. Dette er i modsætning til omtalte skribent, der burger hele hoved siddende, hvor det skal så end sidder....
Redigeret d. 02-08-2014 17:12
02-08-2014 17:28
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg forventer at undersøge SST for Southern Ocean ud fra andre datakilder. Det er mit indtryk efter at have set på 4 forskellige kilder, at der er vild forvirring om hvorledes SST udvikler sig.

Også med Sea Ice Cover, er der udfordringer mht. kvaliteten af data, der er tilgængelige. På nettet tales der om to spring i data, ét i 2001 og ét omkring 2009. Dette komme jeg tilbage til.
02-08-2014 19:31
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
Der indgår ikke kun landstationer i Berkeley's data, men også ocean data i deres temperature rekonstruktioner.


Ja, de kombinerer det produkt, som er deres originale bidrag til feltet, en ny analyse af overfladetemperaturerne to meter over landjorden, surface temperature - land, med en modificeret udgave af Hadleys sst-data for at nå frem til GLOBALE data for overflade-temperaturen. Det er også det din kilde siger:

This file contains a brief summary of the changes in Earth's global average surface temperature estimated by combining the Berkeley Earth land-surface temperature field with a reinterpolated version of the HadSST ocean temperturefield.


Det du får fra KNMI er ikke SST-data, end ikke Hadleys SST-data men Berkeleys bud på overfladetemperaturerne 2 m over over land og vand. De bruger ikke nødvendigvis Hadleys sst-data som bud på overfladetemperaturerne over havet. Fra dit citat:

We believe that the use of air temperatures above sea ice provides a more natural means of describing changes in Earth's surface temperature.


Det er lufttemperaturer, du bruger, ikke SST!

På KNMI-hjemmesiden hvor kfl har hentet data står der under Berkeley-data højt og tydeligt:

Monthly data available from Jan1750 to Dec2013 (3168 months) Variable temperature (Air Surface Temperature Anomaly) in degree C


Det er selvfølgelig idiotisk at forsvare at bruge Berkeleys produkt, der skal vise globale overfladetemperaturer 2 m over jorden i en analyse af temperaturerne under havoverfladen.

kfl:
Den model jeg anvender henhøre under den statistiske discipline "Tidsrække analyse". Jeg anvender en autogresssive model, der indarbejder de autokorrelationer, der findes i temperature data. Modellen indholder kun 4 parameter og jo færre parameter jo større tiltro til modellen.


Dit curvefit giver stadig ingen som helst mening for mig. Du snakker om tiltro til modellen. Tiltro til at den kan hvad?
Redigeret d. 02-08-2014 20:20
02-08-2014 22:43
kfl
★★★★★
(2167)
Hvis der er gode ideer til at finde de data , der er bedst egende til at belyse udviklingen i SST(SIC, er de meget velkomne. Frank Lanser hentede data fra KMNI uden at argumentere for hvilke data, der er de bedste egenede. Indtil videre er det mit synspunkt, at data er tvivlsomme både mht. SST og SIC.

Definitionen af SST er ikke klar, idet der f.eks. i Wikipedia står:

Sea surface temperature (SST) is the water temperature close to the ocean's surface. The exact meaning of surface varies according to the measurement method used, but it is between 1 millimetre (0.04 in) and 20 metres (70 ft) below the sea surface


Forvirringen om hvorledes SST udvikler sig kan evt henføres til denne definition, men Frank Lanser gør ikke opmærksom på hvilke definition han anvender til sine påstande. Det var det der started debatten.

Det fremgår heller ikke af KNMI hvilke definition, der anvendes i det forskellige data.

Derfor er det min opfattelse, at der i klimadebatten anvendes en ret bred definition af SST, men igen venter jeg på at nogen slår fast:"Dette er de mest korrekte dataset til vurdering af udvikligen af SST og SIC."
Redigeret d. 02-08-2014 22:44
02-08-2014 23:10
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
Definitionen af SST er ikke klar


Måske ikke, men den omfatter ikke Air Surface Temperatures, som er de data, du "analyserer", eller hvad du nu kalder det.

between 1 millimetre (0.04 in) and 20 metres (70 ft) below the sea surface


Hovedet under armen...
Deltag aktivt i debatten Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature. Analyse af data fra Berkeley:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Ole Humlum, Global Temperature, Quality Classes og hykleri8120-01-2021 00:59
Randall Munroe a timeline of earth´s average temperature, kritisk gennemgang.1604-10-2016 14:34
Remote Sensing System global temperature624-01-2016 12:16
Homogenization of Temperature Data: An Assessment002-11-2015 23:24
Southern Ocean: Udviklingen i Sea Surface Temperature og Sea Ice Cover. Analyse af data fra NOAA.4016-09-2015 14:50
Artikler
Analyse
Analyse
Analyse af klimaformidlingens årsagsforklaring
Analyse af rapporterne
NyhederDato
Analyse: It kan fjerne næsten 6 milliarder ton CO204-12-2009 05:10
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik