Husk mig
▼ Indhold

Statens Serums Institut - MRSA status for 2015. En mørkelygte.


Statens Serums Institut - MRSA status for 2015. En mørkelygte.22-06-2016 13:26
kfl
★★★★★
(2167)
Statens Serum Institut har den 8.juni 2016 udsendt EPI-Nyt 23/16, hvor der er status over udviklingen af MRSA.

Den overordnede konklusion er:

Antallet af nye MRSA-tilfælde ser nu ud til at stagnere efter flere år med kraftig vækst. Det er glædeligt, at der i 2015 er sket en opbremsning, som dog dækker over en fortsat vækst i antallet af importerede og samfundserhvervet tilfælde.


Ved læsning af SSI's MRSA-statistik, skal man være opmærksom på den systematiske undervurdering både af antal bærere af MRSA og antal manifest infektioner af MRSA. Det stammer fra, at man kun registrerer første gang en person er anmeldt til SSI. I en afgrænset population, som f.eks. alle hospitalsansatte elle svinefarmansatte, har det den konsekvens, at antal anmeldte MRSA-tilfælde vil aftage systematisk efter hånden som alle er blevet testet positive som bærere eller med en manifest infektion. Der vil være et voksende mørketal i SSI's statistik.

Dette fremgår noget kryptisk af EPI-Nyt:

Der var et mindre fald i CC398, hvilket dog ikke kan tages som udtryk et fald i antallet af smittede, men mere sandsynligt skyldes, at en stadig større del af personer med direkte kontakt til svin er blevet undersøgt. Herved falder antallet af personer, der er i risiko for nysmitte."


Her skal man være opmærksom på ordet "nysmitte" i denne sammenhænge kun kan have betydningen "nye anmeldelser til SSI". Den underliggende risiko ændres ikke.

Dette fremgår endnu tydeligere af en udtalelse af overlæge Robert L Skov til Ingeniøren den1. marts 2016:

Områdechef Robert Skov fra Statens Serum Institut påpeger, at instituttet havde forudset faldet i antallet af smittede mennesker, men ikke nøjagtig hvornår det ville komme. Årsagen er, at der netop kun er tale om en registrering af, hvornår patienterne første gang bliver smittet med svine-MRSA, ikke om de ved en senere test stadig bærer bakterien eller har fået den igen.


Hvis der konstateres en manifest MRSA-infektion, vil det udløse en screening af alle personer, der har eller har haft en umiddelbar kontakt til den smittede. Dette betyder, at andelen af personer med en manifest MRSA-infektion ud af antal MRSA-tilfælde i nogle segmenter meget lille, men det kan selvfølgelig også betyde en mindre risiko for MRSA-infektioner.

Endvidere har man i 2012 vedtaget ikke at undersøge personer, der arbejder i svinebesætninger, for MRSA, idet bæretilstanden hurtigt genetableres. Derved vil antal bærere af anmeldte MRSA/CC398 reduceres i de efterfølgende år uanset om den underliggende risiko vokser.

SSI har en så alvorlige fejl i deres MRSA-statistik, at godt kan betegne den som en mørkelygte.

Tanken ledes hen på videnskabelig uredelighed.

Uanset dette er udviklingen i antal anmeldte MRSA-tilfælde vist nedenfor.

Udviklingen i antal MRSA-tilfælde 2007-2016


Der er sket et fald fra 2980 til 2976 fra 2014 til 2015. Ved prorata tid beregning skønnes antallet for 2016 til at ende på omkring 12*1404/5 = 3370 tilfælde, dvs. ca. 3400 tilfælde.

Udviklingen i antal MRSA-tilfælde ekskl. CC398 2007-2016


Der er sket en forsat stigning i antallet af MRSA ekskl. CC398 tilfælde. I 2016 forventes antallet af tilfælde at ende på 12/5*886 = 2126, dvs. ca. 2100 tilfælde.

Udviklingen i antal CC398-tilfælde 2007-2016

Der er sket et fra 1279 til 1172 tilfælde fra 2013 til 2015. I 2016 forventes af tilfælde at end på 12/5*518 = 1243, dvs. ca. 1200 tilfælde. Der er tale om signifikante forskelle mellem antal CC398-tilfælde i 2014 og 2015.

Årsagen til reduktionen i antal CC398-tilfælde skyldes ikke en reduceret risiko, men at man kun registrerer første gang en person er bærer af MRSA og den ændrede metode til screening for MRSA blandt ansatte på svinefarmene.

Udviklingen i andelen af CC398 tilfælde ud af alle MRSA-tilfælde 2007-2016


Andel af CC398 ud af samtlige MRSA-tilfælde udgør i 2014, 2015 og 2016 henholdsvis 43%, 39% 37%.Der er tale om signifikante forskelle i antal CC398-tilfælde mellem 2014 og 2015.

Udviklingen antal MRSA-anmeldelser pr segment 2006-2015
SSI opgøre antal anmeldte MRSA-tilfælde og antal manifeste MRSA-tilfælde i følgende segmenter:

Erhvervet i udlandet
Erhvervet på sygehus
Samfundserhvervede med kontakt til sygehus/plejehjem(6 mdr.)
--- Kendt eksponering på sygehus/plejehjem
--- Kontakt til sygehus/plejehjem
--- Erhverv på sygehus/plejehjem
Samfundserhvervede uden kontakte til sygehus/plejehjem(6 mdr.)
--- Kendt eksponering til MRSA-positiv
--- Ikke kendt eksponering
CC398
Øvrige

Ud fra EPI-Nyt har jeg for perioden 2006-2016 indsamlet antal anmeldte MRSA-tilfælde og antal tilfælde med en manifest MRSA-infektion. Der er små forskelle i forhold til antal tilfælde hentet fra SSI's online database. Her er resultaterne:


Brug Zoom for at se detaljer

Af disse grafer fremgår antal anmeldte MRSA-tilfælde og antal MRSA-tilfælde med en manifest infektion. Der er beregnet en trend for hvert segment i antal anmeldte MRSA-tilfælde.

På følgende segmenter er der ikke tale om en signifikant trend:

---Erhvervet på sygehus
---Kendt eksponering på sygehus/plejehjem
---Erhverv på sygehus/plejehjem

Dette kan skyldes den omtalte systematiske fejl i SSI´s MRSA-statistik, nemlig, at man kun registrere første gang en person er MRSA-positiv. Man kan frygte, at SSI udråber dette resultat som en sejr for MRSA-bekæmpelsesstrategien. I virkelighed er det mørkelygte der blænder.

På de øvrige segment er de beregnet en signifikant positiv trend.

Der er store forskelle mellem segmenterne i andelen af manifest infektioner.

Udviklingen andelen med en manifest infektion 2006-2015
Infektions% er beregnet ved:

Infektions% = 100*antal manifest MRSA-tilfælde/antal anmeldte MRSA-tilfælde


Brug Zoom for at se detaljer

Det er "Erhvervet i udlandet", "Kontakt på sygehus/plejehjem" og "Ikke kendt eksponering", der har de største infektionsprocenter, medens "Kendt eksponering til MRSA-positiv" har den laveste.

Der er ingen signifikant udvikling med hensyn til infektionsprocenten for alle segmenter undtagen CC398 og Total. Med hensyn til CC398 foreligger, der statikbrud. Total er influeret af CC398.

Der er forskellige niveauer for infektionsprocenten i de forskellige segmenter. Dette kan hænge sammen med forskelle segmenterne i mellem i omfanget af screening for MRSA-infektioner, men det kan selvfølgelig også betyde en mindre risiko for MRSA-infektioner.

Slutbemærkning
Der er ikke ud fra SSI's egene data og procedurer belæg for SSI's overordnede konklusion, nemlig at antal MRSA-tilfælde, som en trend, er stagnerende, idet der har været et statistikbrud mht. CC398. Hertil kommer den systematiske fejl ved kun at registrere første gang en person er konstateret MRSA-positiv.

Jeg har ikke tilføjet nye data eller nye analysemetoder, men kun brugt deres egne data og deres egne beskrivelser på SSI's fremragende hjemmeside. Jeg kommer på dette grundlag til en anden konklusion og mange andre vil nå til det samme.

Man kan undre sig om SSI's overordnede konklusion.

SSI har en så alvorlige fejl i deres MRSA-statistik, at godt kan betegne den som en mørkelygte.

Tanken ledes hen på videnskabelig uredelighed.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
15-09-2016 22:23
kfl
★★★★★
(2167)
Nu sker der noget i sagen om MRSA-infektioner

Dokumentar: Landbrug & Fødevarer modarbejdede undersøgelse af MRSA
DR-dokumentar afslører, hvordan Landbrug & Fødevarer lagde pres på Fødevarestyrelsen for at forhindre en undersøgelse af, hvor mange avlsgrise, der var smittet med MRSA. Siden er antallet af smittede steget eksplosivt
17-09-2016 08:59
Jakob
★★★★★
(9319)
­


I dag er 12.000 danskere smittet med MRSA.

Og det konventionelle landbrug kan ikke forstå, at det af den grund kan gå skidt med eksporten. De vil bare så gerne have lov til at gøde og sprøjte noget mere, så skal alt nok blive godt igen.

­
RE: MRSA17-09-2016 12:14
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Jacob

Der står en masse om MRSA på Danmarks Radio MRSA.

I 2006 var ingen i Danmark diagnosticeret med MRSA CC398. I dag er op mod 12.000 danskere smittet – langt de fleste uden at vide det. Vi følger MRSA her - og DR Dokumentar vil de næste måneder kulegrave MRSA. Du kan følge med i vores tema om MRSA.


Der kommer en udsendelse søndag aften på DR1 kl 20.00 om MRSA.

For mig at se, er MRSA-problematikken en gentagelse af spillet omkring den seneste landbrugspakke, hvor centraladministrationen misinformerer Regering og Folketing samt offentligheden.

Jeg har primært beskæftiget mig med statistikdelen og den del er kun et mindre del af hele problemet.
Redigeret d. 17-09-2016 12:44
RE: MRSA17-09-2016 14:21
kfl
★★★★★
(2167)
Se Fødevarestyrelsens direktør afsløret i MRSA-løgne af maildokumentation
18-09-2016 14:42
kfl
★★★★★
(2167)
Hvad vidste Dan Jørgensen om den ulovlige pression?
18-09-2016 23:59
Jakob
★★★★★
(9319)
­@kfl


Efter DR dokumentarudsendelsen i aften kan jeg dårligt finde ord.

Jeg troede, at jeg skruede bissen på i 2012:
http://www.klimadebat.dk/forum/sandhed-om-sundhed-d32-e1349-s40.php#post_33344

Men ord hjælper jo ikke, når man er oppe imod grænseløs kynisk arrogance og dumhed.

Min tillid er nu langt under nulpunktet, og jeg vil gerne støtte en hurtig og total lukning af det konventionelle danske landbrug og opfordre til, at man går det økologiske igennem med en tættekam.


Men hvem er habile til at holde øje med det..??

Hvor var dyrlægestanden henne i de sidste par år, mens smittetallet eksploderede..??

Hvor var sundhedsstyrelsen..??

Hvor var lægerne..??

Hvor var alle sygeplejerskerne, som er gift med svinebønder..??

Hvor var journalisterne og DR..??

Og hvor var politikerne..??

Og hvem forhindrede Mette Gjerskov i at offentliggøre de smittede gårde, da hun ønskede det..??

Der er efter min mening endnu mange ubesvarede spørgsmål.


Fødevareministeriet og styrelsen er dumpet med et brag, og der skal nok rulle mange hoveder. Men dybest set mener jeg, at det er alt for nemt bare at tørre den af der.
Politikerne må også have en pligt til selv at have lært lidt om Darwin og bakterier, hvis de vil bestemme noget i den slags sager.


12.000 "spedalske" danskere, og vi ved endnu ikke, hvem de er, eller hvor smittefarlige de bliver.

Det er som en gyserfilm, hvor vi nu er nået næsten halvvejs og alle tilskuere må krumme tæerne af led, fordi ingen endnu har standset ulykken.
Ved du, hvor i Danmark man kan købe Norske landbrugsvarer, som er forarbejdet og forseglet af nordmænd i Norge..?
­
19-09-2016 08:24
Jakob
★★★★★
(9319)
­http://www.ir-d.dk/her-findes-de-mrsa-svin-der-kan-true-din-sundhed/
Da udviklingen af MRSACC398-bakterier er nøje forbundet med et højt forbrug af antibiotika, vil der være en meget stor sandsynlighed for, at netop disse 137 svinefabrikker er inficeret med bakterierne. Alle førende epidemiologer opfordrer både voksne og børn til at holde sig væk fra disse virksomheder.


Men det er ikke sikkert, at disse besætninger er smittede med MRSA, og der kan være mange smittede svinefarme, som ikke er på listen.
Hvis smitten kommer fra de avlsdyr, som styrelsen ikke fandt det relevant at undersøge, så må landmanden selv være magtesløs.Her en liste over nogle MRSA farme:

http://www.ir-d.dk/2016/02/her-lever-de-mrsa-inficerede-svin/
Se listen over de 205 svinefarme, hvor der er konstateret MRSACC398-bakterier i perioden 2011-2014.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-4sm8B85YBVe8skiU7Lfjs571gweD4YMA6p__RpWgKk/edit?usp=sharing


Jeg har vedhæftet listen i pdf-format, så den ikke bliver væk.

Men jeg vil også gerne understrege, at det ikke er for at skabe lynchstemning imod disse landmænd.
Hvis de opfører sig ligeså anstændigt, som den ramte landmand i dokumentaren, så er de selv og deres familier de første ofre for myndighedernes kyniske forsømmelighed.
De er dog ikke de eneste. I dag er alle almindelige danskere, som ikke har noget med landbrug at gøre, blevet til ofre.
­
Tilknyttet fil:
mrsa-undersogelser-af-svinefarme-i-2014-og-2011.pdf
Redigeret d. 19-09-2016 08:25
19-09-2016 09:51
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Jacob

Tak for dine link til Åbenhedstinget.

Jeg vil specielt fremhæve:
MRSA – resistente bakterier i landbruget.
Det er en samling af link til en række dokumenter vedr. MRSA.

Det ærgrer mig lidt, at det ikke var mig, der kunne publicere landkort MRSA-besætninger etc.

Det er i princippet Journalisterne Kjeld Hansen og Nils Mulvad, der har været igangsætter og drivkraften bag debatten om MRSA. Stor ros og ære til dem.

Du var en af den første på Klimadebat, der nævnte MRSA - allerede 3. december 2012, 23:10. Jeg involverede mig først i MRSA-diskussionen i efteråret 2015 - en ren novice.
Redigeret d. 19-09-2016 10:09
19-09-2016 11:14
kfl
★★★★★
(2167)
Hvad er forklaringen på, at Regering og Folketing er blevet misinformeret om MRSA ?

Forslag: Der ligger en stiltiende aftale mellem Venstre, Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer om, at Fødevarestyrelsen forhandler direkte med Landbrug &Fødevarer og kobler både Regering & Folketing ud af processen.

Mette Gjerskov, som jeg sættet stor pris på, var Fødevareminister i den periode, hvor tingene skete, kommer derved til at fremstå som "et lille guds under, der er kommet ind med firtoget til København og som har være udsat for nogle slemme bondefangere".

Jeg kan derfor godt forestille mig, at Mette Gjerskov er meget vred over det skete, men min forventning er, at der bliver uddelt en næse og alt fortsætter som det plejer.

Flere og flere vil blive smittet med MRSA og CC398.

Embedsmændene involveret i denne sag, er de samme som strikkede Landbrugspakke sammen og de vil sandsynligvis bliver rost af Venstre og Liberal Alliance for flot arbejde. Fyret vil de ikke blive, men måske få tilbud et job i Landbrug & Fødevare.
Redigeret d. 19-09-2016 11:15
19-09-2016 15:28
Jakob
★★★★★
(9319)
­@kfl


Jeg vurderer situationen til at kunne blive langt farligere, hvis der ikke sættes meget hårdt ind nu.


Er din lokale slagter undersøgt, eller står han og nyser MRSA ud over den lune ret, som du har købt..?

Er din lokale kassedame undersøgt..?

Er køkkenpersonalet undersøgt..?

Er lægen, sygeplejersken og tandlægen..?

Er personalet i skoler, børnehaver og vuggestuer..?

Vil du gerne med til folkedans på skolen..?

Eller en lille "sild i tønde koncert" måske..?Vi kan ligeså godt forlange en folkeundersøgelse NU og gentage den nogle år i træk.Prøv også at overveje, hvilke tanker, der må gå gennem hovederne på de forældre, som mister deres spædbørn til MRSA.
De vil sandsynligt vokse i antal de kommende år.
De er jo hverken døve eller blinde, og flere af dem har måske prøvet på at blive gravide på naturlig vis i årevis, før det lykkedes.

Jeg frygter, at vi kan være tættere på grøn terror end nogensinde, fordi der er stof i dette, som med ufattelig kraft vil ramme lige i hjertet på de mennesker og familier, som det går værst ud over.

­
24-09-2016 20:13
Jakob
★★★★★
(9319)
­­­


@kfl

Ved du noget om, hvordan det står til med andre hus- og kæledyr, som f.eks. hunde og katte..?

Hvor mange bærer smitte, hvor smittefarlige er de, og hvor dyrt er det at teste for MRSA..?
­
MRSA hunde og katte ?24-09-2016 21:14
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Jacob

Jeg har ingen viden herom, men jeg formoder at hunde, katte og rotter, der opholder sig på svinefarme, er bærere af MRSA/CC398. Igen en hypotese, men denne kan ikke bekræftes af MRSA-ekspertgruppen nedsat ned sat af Fødevare ministeriet.

I rapporten MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen, December 2014 er der flere steder nævnt spørgsmålet om husdyr på svinefarme. Prøv at åbne rapporten søg på hund eller kat.

På side 17 står der

Der er aktuelt ikke noget, hverken i Danmark eller internationalt, der tyder på at hunde og katte udgør et væsentligt reservoir.


og på side 28

Hunde og katte bør forbydes adgang til svinestalden, som det allerede er tilfældet i de besætninger der er tilmeldt landbrugets Specifik Patogen Fri ordning (SPF besætninger) jf. SPF reglementet. Det gælder dog ikke staldkatte, der kun kommer i stalden og er et redskab i bekæmpelsen af mus.


Der står mere, men jeg har ikke undersøgt alle steder, hvor der står noget om hunde og katte.

I Dailymail står der den 22 maj 2014:

Could your PET give you MRSA? Study finds infection can pass between cats, dogs and humans

Dette betyder, at der er en infektionsrisiko fra hunde og katte.

Dette betyder, at jeg har bevæget mig fra uvidenhed om dette emner i begyndelse af dette indlæg til en viden om, at der er en infektions risiko i de sidstelinjer af denne post.

Jeg kender ikke til priser for MRSA-tests.
Redigeret d. 24-09-2016 21:53
24-09-2016 22:36
Jakob
★★★★★
(9319)
­
­


@kfl


Jeg faldt over dette:

http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Nyhedsfiler/Rapport_fra_MRSA-ekspertgruppe.pdf
Der mangler imidlertid viden om forekomsten af husdyr-MRSA i hunde og katte, hvilket kunne bibringes ved screeningsundersøgelser af disse.


Hvor banal en tekst kan man være bekendt at servere selv for politikere..??

Havde det ikke været en styrelse, men en ufaglært arbejder, så ville han enten blive fyret eller slæbt i arbejdsretten for at køre en arbejde-langsomt-aktion.

Prøv lige at tænke over det...

Man kender gårde, som er ramt af MRSA, og de har både hunde, katte og rotter.

Hvor meget kan det dog koste straks at undersøge nogle stykker i stedet for bare at skrive og sylte..??

"hvilket kunne bibringes ved screeningsundersøgelser"...... vorherre bevares.

­
25-09-2016 07:48
Jakob
★★★★★
(9319)
­Men det ser nu ud til, at der politisk omsider sker noget i sagen.

Fødevareministeren har åbenbart brug for mere viden om sagen, så han har nu bedt Fødevarestyrelsen undersøge, om Fødevarestyrelsen har gjort noget forkert.
Skal vi gætte på, at det kan Fødevarestyrelsen ikke svare på, før der er indhentet mere viden om sagen..?
Man kunne evt. overveje at screene for fejl, vil de nok sige...http://www.altinget.dk/artikel/esben-lunde-beder-styrelse-forklare-sig-om-mrsa
19. september 2016
Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) beder mandag Fødevarestyrelsen om en redegørelse for håndteringen af MRSA-bakterien hos husdyr.
Det sker, efter at DR søndag aften sendte en kritisk dokumentar om emnet.
"Der blev i aftes sendt en dokumentar med en række påstande, der sår tvivl om Fødevarestyrelsens håndtering af indsatsen mod husdyr-MRSA siden 2008. De forhold skal nu belyses," siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.


­


Angående husdyr, så kan DR måske overveje at spørge Peter Geisling, om han vil køre ud og tage nogle flere prøver sammen med en dyrlæge..?

Der kan være også være tale om avlsdyr. F.eks hunde og katte, hvis afkom kommer ind i børnefamilier eller går til plejehjem osv.­
­
26-09-2016 09:49
Jakob
★★★★★
(9319)
­
Man kan dårligt sammenligne MRSA med AIDS, men der er alligevel et par ting, som måske er lidt for relevante til, at man kan tillade sig at se bort fra dem.

Da forskerne først for alvor gik i krig imod AIDS, opdagede de, at virus forandrede sig løbende. Den virus, som de bekæmpede i det ene land, var muteret og blevet anderledes end i andre lande, og det var med til at gøre det næsten umuligt at finde en effektiv behandling.

MRSA ser også ud til at være muteret igen, og det må nok skønnes ganske naivt at tro, at den ikke vil gøre det igen.

Og hvergang man behandler med antibiotika, som kun delvist virker, vil bakterien i følge Darwins teorier kun blive endnu mere overlevelsesdygtig ( "fittere" ).


Dette bringer mig tilbage til AIDS patienterne, som, så vidt jeg ved, er i kontinuerlig behandling med en hel vifte antibiotika.
Hvis en AIDS patient har MRSA, så må bakterien grundet anvendelsen af de mange antibiotika vel blive udviklet til noget af det mest multiresistente, man kan forestille sig..?
­
Derfor bør man måske som et af de allerførste humane tiltag undersøge alle AIDS patienter og andre, der er i tilsvarende behandling, for MRSA, og hvis de er positive, bør de leve efter indskærpede regler..?


Hvad mener Sundhedsstyrelsen mon om dette..?

­
26-09-2016 19:21
Jakob
★★★★★
(9319)
­
Flere forslag til handlingsplan:Staten skal afsætte 10 milliarder kroner til forskning i nye antibiotika, som kan gøre det af med MRSA og andre resistente bakterier.

Samme beløb afsættes til økologisk forskning i alternative metoder.

Og endnu 10 milliarder til forebyggende foranstaltninger, som kan bremse smitten.

Hvor langt pengene rækker, ved jeg ikke, men der er flere, hvor de kommer fra.
Der skal være nok til, at man kan tiltrække de allerdygtigste forskere uanset, hvad de laver i dag.


Angående de økologiske metoder, var der engang nogle interessante eksempler på anvendelse af probiotika i Holland, så vidt jeg husker.
Dette har vi ikke hørt så meget til i Danmark, men hvis staten helt forbyder antibiotika i landbruget, så kan det være, at der begynder at ske noget.
Der skal også forskes kraftigt i probiotika behandlingen af mennesker ( den økologiske forskning ).

De fleste kender det måske allerede fra maveonder i forbindelse med behandling med antibiotika. Et antibiotikum kan også dræbe de sunde bakterier i maven, så fordøjelsessystemet går i stykker, og der efterfølgende bliver grobund for mindre heldige bakterier.
Dette løste man for nogle år siden kun med mælkesyrebakterier og ikke andet. Men i dag er der kommet flere forskellige bakterier med i præparaterne, og bakterie mængden i dosis er steget eksplosivt. Dette er en god udvikling, fordi de rigtige bakterier hjælper fordøjelsen, og hvis der er en forkert bakterie i maven, så får den dårligere betingelser.

Meget groft kan man sammenligne det med en græsplæne.
Læg ikke for meget i denne sammenligning, den er kun bedre end ingenting at forstå.
Hvis græsset gror godt og sundt, og man blæser tidselfrø ud over det, så vil kun de færreste tidselfrø få fodfæste.
Men gør man det ud over en plæne, som forinden er dræbt f.eks. af Roundup, så vil mange flere frø blive til tidsler.
Er skaden først sket, vil det være vanskeligere selv med mange græsfrø at udkonkurrere tidslerne igen, men det vil alligevel virke bedre end ingenting at gøre.
Det vigtigste vil dog være at så græs, så hurtigt som muligt efter giften er forsvundet.

På samme måde, som med maven, der blev smadret af et antibiotikum.

Men MRSA minder os om, at der er andre steder end maven at være opmærksom på, og dette bør man undersøge og forske i, så man kan pode ( oversvømme ) de pågældende områder med det bedst egnede probiotikum.

Måske bør det gælde alle, der i fremtiden skal i behandling med antibiotika, at de forinden skal afgive nogle gode bakterier, som passer til deres krop, og disse bakterier kan man så opformere og dosere, så snart giften er ude af kroppen.Hvad har alt dette med klimapolitik at gøre, vil nogen måske spørge.
I bedste fald ikke så meget. I værste fald måske kun X antal finanskriser lagt ovenpå hinanden.
@kfl

Jeg håber, at du fortsætter dit gode arbejde. Jeg har desværre pt for travlt til at gå mere ordentligt i dybden.
­
01-10-2016 12:56
Jakob
★★★★★
(9319)
­
https://www.information.dk/indland/2014/09/smittede-svin-inficeret-koed
25. september 2014
Antallet af svin i danske besætninger, der er smittet med stafylokokbakterien svine-MRSA, er stigende. Undersøgelser tyder på, at også store mængder svinekød er inficeret. Eksperter advarer mod øget smittefare for mennesker, mens Fødevareministeriet afviser, at inficeret kød udgør 'væsentlig smittefare'
For blot fem år siden viste undersøgelser, at 13 procent af danske slagtesvin bar den multiresistente svine-MRSA-bakterie. Siden er antallet næsten seksdoblet. 77 procent af de undersøgte slagtesvin havde således bakterien, da Fødevarestyrelsen undersøgte niveauet i 2012.

Og for blot fem år siden var der kun få pakker svinekød, der var inficeret med MRSA-bakterien, men også den andel er steget markant, tyder en ny undersøgelse på. TV Syd har bedt Fødevarestyrelsen og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om at analysere 100 pakker svinekød fra 50 forskellige supermarkeder fra 14 forskellige butikskæder i Syd- og Sønderjylland.

Resultaterne viser, at den resistente bakterie sad i 21 procent af pakkerne
--
Smitte fra kød

Forskerne er uenige i Landbrug & Fødevarers udmelding om, at »bakterien ikke giver sygdomsproblemer hos svin, ligesom kødet fra grisene ikke udgør en risiko for forbrugeren«, som foreningens Videncenter for Svineproduktion skriver på deres hjemmeside.

»Jeg synes, at Landbrug & Fødevarer i den grad har malet sig selv op i et hjørne og har gjort det hele tiden ved at sige, at der ikke er noget at komme efter. De burde have så meget biologisk viden, at de kan regne ud, at vi selvfølgelig kommer til at se smitte via kød,« har professor og forskningsleder ved DTU Fødevareinstituttet Frank Møller Aarestrup sagt til Radio24syv.

Professorens udmelding om, at svine-MRSA kan smitte mennesker gennem svinekødet, bakkes op af både Hans Jørn Kolmos, der er professor og overlæge ved Odense Universitetshospital, og vicedirektøren på Hvidovre Hospital, Torben Mogensen. Mogensen siger til Radio24syv:

»Vi ved fra salmonella, at det kan smitte, hvis man ikke holder en god køkkenhygiejne. Derfor er det ikke overraskende, at MRSA også kan smitte via madlavning.«

Statens Serum Institut har da også fundet bakterien hos fire patienter, som formentligt er blevet smittet efter at have tilberedt kød med MRSA.Hvis man går ud fra, at fire er fundet smittet i et køkken allerede år 2014, hvor mange må man så formode, der eksisterede, som endnu ikke var fundet af lægerne..?

Og hvor mange i dag ialt.....?


Jeg har googlet temmelig kraftigt for at finde norsk svinekød på det danske marked, men uden resultat.

Måske er det bare mig, der er en søgetumpe.

Eller har det evt. slet ikke adgang til det danske marked, eller bliver det bare sorteret efter fedtprocent og så ellers blandet sammen med alt muligt andet fra andre lande..?
­
15-10-2016 11:39
Jakob
★★★★★
(9319)
­Et meta quizz spørgsmål til DR Quizzen med Signe Molde:

Har Signe Molde haft held med at finde to danske politikere, som ikke kunne gætte navnet på en bakterie i Danmark, som kan have smittet Norge..?

Heller ikke selvom de fik hjælp og blev sporet ind på grise og en betegnelse på fire bogstaver..?


­
RE: MRSA rekord14-01-2017 10:18
kfl
★★★★★
(2167)
Det er ud at at både Danmark Radio og Statens Serum Institut nu har forstået, at der et mørketal i SSI's statistik: Se

Antal smittede med svine-MRSA stiger igen

Det man skal lægge mærke til er sidste afsnit, hvor der står:

Stort mørketal

Myndighederne registrerer kun nysmittede, og derfor ved ingen, hvor mange danskere der bærer rundt på husdyrbakterien.

- Hvis vi konstaterer, at bakterien opdages hos en person, som bakterien tidligere er fundet hos, så tæller den person ikke med i statistikken. Så vi ved ikke, hvor stor den reelle sygdomsbyrde er, men det er den gængse måde at overvåge sygdomme på, forklarer Anders Rhod Larsen.

Han oplyser, at bakterien i 2016 blev fundet hos mindst 259 danskere, hos hvem bakterien også var fundet tidligere. Disse 259 personer tæller som nævnt ikke med i statistikken.


Jeg har haft kontakt til Statens Serum Institut, Rigsrevision og Detektor for at gøre opmærksom på det omtalte Mørketal uden nogen reaktion. Nu er der sket noget.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 14-01-2017 10:21
14-01-2017 10:50
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
KFL, tak fordi du tager så vigtigt et emne op.

Jeg har også fulgt lidt med på sidelinien og min kæbe er helt nede på gulvet.

Der forekommer at være nogle helt uforståeligt forkerte beslutninger undervejs her fra mange sider.
Der er givetvis nok nogle der har villet "hjælpe" landbruget, men hold da op hvor er resultatet af denne "hjælp" dog problematisk. Kan vi tale om "katastrofe" her? Ja, måske.

Som jeg forstår det har f.eks. Sverige taget bedre hånd om disse ting og ser måske lidt ned på DK i denne sammenhæng. Måske burde man nu betale hvad det koster i støtte til ramte landmænd og do what have to be done. For Danmarks landbrugs fremtids skyld ?

Vil understrege: Jeg er totalt lægmand på dette felt.
Redigeret d. 14-01-2017 10:50
26-02-2017 19:40
Jakob
★★★★★
(9319)
­
­http://www.dr.dk/nyheder/indland/88-procent-af-svinebesaetninger-er-smittet-med-mrsa
23. feb. 2017
En ny screening viser, at den resistente bakterie MRSA forekommer i 88 procent af de danske svinebesætninger. Det er en stigning på 20 procentpoint i forhold til 2014.

Det skriver Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

­­
Deltag aktivt i debatten Statens Serums Institut - MRSA status for 2015. En mørkelygte.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Rotter og MRSA2319-03-2021 21:57
MRSA og epidemi-modeller1222-03-2020 22:38
3 elever fra Institut Sankt Joseph søger hjælp423-01-2017 12:54
Statens rovdrift på elskatter ødelægger vindmølle branchen...226-11-2016 15:16
MRSA CC398 - en risikovurdering025-12-2014 11:12
Artikler
DMI (Danmarks Meteorologiske Institut)
NyhederDato
Statens energiforbrug faldet 12 procent07-10-2010 06:28
Cameron vil skære statens CO2-udslip med 10 procent17-05-2010 09:51
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik