Husk mig
▼ Indhold

Stigende temperaturer er bombe under hvedeproduktionentSide 1 af 212>
Stigende temperaturer er bombe under hvedeproduktionent13-08-2020 12:39
kfl
★★★★★
(2167)
Stigende temperaturer er bombe under hvedeproduktionen

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har produceret følgende om hvedeproduktion:

Produktionen af hvede bliver i høj grad påvirket af klimaforandringerne. Ny forskning estimerer, at den globale hvedeproduktion vil falde seks procent for hver grad, temperaturen stiger. Løsningen er blandt andet at udvikle nye og mere varmetolerante sorter.


Stigende temperaturer er bombe under hvedeproduktionen

Den originale artikel finde her Nature,men ligger bag en betalingsmur..

Som jeg læser artiklen arbejde man på et micro-niveau, dvs. små forsøg over en kort tidshorisont. Resultaterne er givetvis rigtige. Imidlertid har man på macro-niveau set en fortsat vækst i udbytte pr ha i USA+Canada og en stagnation i Vest Europa. Tilsyneladende et paradoksVest-Europæisk hvedeproduktion forgår mere intensiv med et heraf højere udbytte. Derfor er der i relation til USA+Canada et stort udviklingspotential.

På den anden side er udbyttet pr ha stagneret i Vest-Europa.

Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at udvikle nye varme og tørke resistente hvede sorter. Hvis det tager under 10 år, har man en rimelig reaktionstid.

Den følgende graf viser udvikling i hvede-produktionen på verdensplan.Det samlede areal med hvede viser en stagnation, medens produktion og ydelser vokser jævnt.

Der er tilsyneladende ikke noget problem her og nu total set med hvede produktionen.

Hvornår der er et problem pga. temperature stigninger vides ikke.

Er der nogen der vil gætte ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 13-08-2020 12:40
13-08-2020 19:05
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Til orientering har jeg haft en længere e-mailkorrespondance med Jørgen E. Olesen om hans besynderlige artikel. På baggrund af dette og det øvrige bagvedliggende materiale, kan man fastslå, at han og hans kolleger har lavet en lang række meget alvorlige fejl.

For det første glemmer de, at tage i betragtning, at landmændende tilpasser deres afgrøde valg efter ændre klimatiske forhold, hvis det sker. Hvis det eksempel bliver mere varmt i Syd- og Centraleuropa, så går man over til dyrkning af majs i stedet for hvede. Dette er godt skifte, da majs giver et højere udbytte end hvede gør.

Dette sker ikke kun i Europa men i hele verden. Derfor er den globale produktion af majs steget væsentligt mere end produktionen af hvede.
Tilknyttet billede:

13-08-2020 19:08
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I Canada er det eksempelvis nu blevet varmt nok til dyrkning af majs. Det var det ikke for 60 - 70 år siden. Det ses tydeligt i udbytte statistikken.
Tilknyttet billede:

13-08-2020 19:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I Danmark har et varmere klima tilsvarende bevirket, at vi i dag kan dyrke afgrøder med et væsentligt højere udbytte end tidligere. Det er bl.a. vinterhvede, vinterbyg, vinterraps og fodermajs.
Tilknyttet billede:

13-08-2020 19:15
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
For det andet har Jørgen E. Olesen og Co lavet den fejl, at de ikke tager hensyn til at det samlede landbrugsareal på denne klode er blevet forøget p.g.a. GW. I dag kan man sålede dyrke korn væsentligt længere i mod Nord end tidligere. Denne udvikling vil fortsætte såfremt at vi får yderligere GW.

Her ses det eksempelvis hvor der dyrkes hvede i Nordamerika i dag og hvor man regner med at kunne dyrke hvede i år 2050.
Tilknyttet billede:

13-08-2020 19:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her ses det hvor man dyrkes hvede i dag i Europa. Med yderligere GW vil dyrkningen af vårhvede forskydes imod nord, ligesom dyrkningen af vinterhvede vil rykke imod både nord og øst som følge af mildere vintre. Da vinterhvede giver et væsentligt højere udbytte end vårhvede gør, vil denne ændring også gavne kornavlen, når/hvis den kommer.
Tilknyttet billede:

13-08-2020 19:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her ses det hvor der dyrkes hvede i Rusland i dag. Ved yderligere GW vil hvededyrkningen i sagens natur blive forskudt i mod nord.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 13-08-2020 19:24
13-08-2020 19:36
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jørgen E. Olesen og Co har yderligere lavet den fejl, at de ikke har taget den historiske udvikling i betragtning i deres computer-baserede modelberegninger. Den historiske udvikling siger således det stik modsatte af hvad modelberegningerne gør.

Som bekendt har der været en temperaturstigning i de sidste 60 år på mellem en 1/2 og 3/4 grad. Samtidigt er den globale produktion af alle de vigtige afgrøder steget meget kraftigt. Det vil sige langt kraftigere end udbytte pr. ha.

Kornudbyttet er rundreget blevet fordoblet pr. ha i denne periode og majsudbyttet er rundt regnet steget med 150% i denne periode. Den globale produktion af majs er i denne periode blevet næsten 5-dobbelt og den den globale produktion af hvede og ris er blevet ca. 3-dobbelt i denne periode. Se selv.
Tilknyttet billede:

14-08-2020 12:42
kfl
★★★★★
(2167)
Kære Peter Jørgensen

Du skriver

Til orientering har jeg haft en længere e-mailkorrespondance med Jørgen E. Olesen om hans besynderlige artikel. På baggrund af dette og det øvrige bagvedliggende materiale, kan man fastslå, at han og hans kolleger har lavet en lang række meget alvorlige fejl.


Denne nedvurdering af Jørgen E. Olesen må stå for din egen regning og baseres på et stråmands argument.

Jeg syntes det er en vigtig og visionær artikel. Desværre er der ikke angivet detaljer om hvorledes man er nået frem til resultatet. Men konklusionen er vigtig mht.at udvikle nye sorter.
14-08-2020 23:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ kfl

Nu ved jeg ikke hvem Peter Jørgensen er. Men jeg vil gerne stå ved min kritik af Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, for det er bindegalt hvad de har lavet. Det er rent junk sience som de har lavet. Man burde rent faktisk ikke bruge ordet sience eller forskning i relation til det de her har lavet.

De har gjort det, at de tager udgangspunkt i hvededyrkning på en lang lække geografiske lokaliteter. Herefter laver de computer beregninger over hvad der vil ske med hvededyrkningen, såfremt at temperaturen siger disse steder.

Herved glemmer de fuldstændigt at tage højde for, at landmændende tilpasser deres afgrøde valg efter ændrede klimatisk forhold. Eksempelvis tager de ikke i betragtning, at majs (som giver et højere udbytte end hvede) kan fortrænge hvede der hvor det bliver varmt nok til majs dyrkning. Tilsvarende tager de ikke hensyn til at vinterhvede (som giver et markant vårhvede) vil fortrænge vårhvede der hvor det bliver varmt nok til dyrkning af vinterhvede. I Danmark har vintersæd (vinterbyg, vinterhvede og vinterraps) i stor stil fortrængt vårsæd igennem de sidste 30 - 40 år. Dette har således været meget kraftig medvirkende til den stigning, som der er sket i det samlede høstudbytte her i landet i denne periode.

De tager heller ikke hensyn til, at korn- og planteavlen rykker i mod nord. Ligesom trægrænsen er rykket i mod nord p.g.a. GW, er grænsen for kornavl tilsvarende rykket i mod nord. Dette har bevirket, at det samlede areal, som er egnet til planteavl bliver markant forøget.

Vedlagte kort over Nordamerika viser rigtig godt, hvad der vil ske ved GW. Ingen forventer således, at det sydlige USA vil blive uegnet til planteavl. Herved sker der en kraftig forøgelse af det samlede areal, som er egnet til korn- og planteavl. Disse forhold tager de ikke hensyn til. Nøjagtigt det samme sker i Europa og Asien.
Tilknyttet billede:

14-08-2020 23:41
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som det ses af ovenstående diagrammer, så er det globale høstudbytte steget langt kraftigere end stigningen i udbytte pr. ha har været. Denne store stigning et det samlede udbytte har kun været mulig via dels en øget arealanvendelse og dels via substitution af afgrøder med lavt udbytte (som f.eks. vårhvede og vårbyg) med afgrøder med et højt udbytte (som f.eks. vinterbyg, vinterhvede og majs).

Jeg har forespurgt Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet hvorfor de ikke har taget hensyn til disse forhold. Det nægtede han fuldstændigt at svare på.

Jørgen E. Olesen kan umuligt være så ubegavet at han ikke kan se disse forhold. Spørgsmålet er således hvorfor han undlader at tage disse forhold i betragtning?

Det bedste svar jeg her kan give et at han og hans kolleger ønsker et alarmistisk budskab. Et alarmistisk budskab er som bekendt fremmende for nye forskningsbevillinger.

Havde han derimod nået frem til det modsatte result. Det vil sige, at GW gavner planteavlen, da det udvider det samlede areal, som er egnet til planteavl, ville han sandsynligvis ikke kunnet få nye bevillinger igennem. Så er der jo ikke noget problem længere. Så er der jo ingen grund til at bruge flere penge forskning i dette område.
14-08-2020 23:49
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her er der en interessant graf, som viser at areal med vinterhvede i Rusland har været pænt stigende. På grund af de store arealer i Rusland er dette noget som fremover vi skubber og til den globale produktion af hvede hvis GW fortsætter.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 14-08-2020 23:50
17-08-2020 21:05
kfl
★★★★★
(2167)
Kære Jørgen Petersen

Du er ulidelig i dine konspirationsteorier.

Det er sandsynligvis dig der har misforstået de email du har modtaget fra Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet .
Redigeret d. 17-08-2020 21:07
17-08-2020 21:56
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
De fejl han har lavet er nu lette at påvise og dokumentere
26-12-2023 19:28
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Ovennævnte artikel "Stigende temperaturer er bombe under hvedeproduktionen" er nu trukket tilbage. Den findes således ikke på deres hjemmeside længere.

Man kan sige, at det også var på høje tid, for det var noget rent bullshit, som de her havde lavet.
27-12-2023 19:00
Robert Wagner
★★★★★
(3547)
Jørgen Petersen skrev:
Ovennævnte artikel "Stigende temperaturer er bombe under hvedeproduktionen" er nu trukket tilbage. Den findes således ikke på deres hjemmeside længere.

Man kan sige, at det også var på høje tid, for det var noget rent bullshit, som de her havde lavet.


Det ser ud til at den var fra 2014 og bare er hået i glemmebogen.

Men kom gerne med dokumentation for, at den er decideret trukket tilbage...

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13580227/torke-som-folge-af-klimaaendringer-truer-verdens-hvedeproduktion?publisherId=13559834


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
27-12-2023 21:12
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er ren skræmmekampagne. Den globale produktion af alle de vigtige afgrøder stiger og stiger år efter år. Hvad er problemet?
27-12-2023 23:01
Robert Wagner
★★★★★
(3547)
Jørgen Petersen skrev:
Det er ren skræmmekampagne. Den globale produktion af alle de vigtige afgrøder stiger og stiger år efter år. Hvad er problemet?


At du åbenbart ikke kan tænke længere frem i tiden...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
28-12-2023 06:57
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Robert Wagner

I forhold til planteavl er du helt uvidende og inkompetent. Ved at udtale dig på dette område sker der ikke andet end, at du gør du dig selv til grin.

Kort fortalt udvider GW det samlede areal på denne klode, som er egnet til planteavl, da grænse for dyrkningen af de forskellige afgrøder forskydes i mod nord. Tilsvarende bevirker CO2-befrugningen via et højere atmosfærisk CO2-indhold at planterne vokser bedre. Alt i alt er dette en kæmpe fordel for planteavlen.

Når de vilde planter får bedre vækstvilkår, så får kulturplanterne det også. Derfor er det yderst relevant at gentage igen og igen, at denne klode bliver grønnere og grønnere og tilsvarende mere frodig.
Tilknyttet billede:

28-12-2023 11:49
Robert Wagner
★★★★★
(3547)
Robert Wagner skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Ovennævnte artikel "Stigende temperaturer er bombe under hvedeproduktionen" er nu trukket tilbage. Den findes således ikke på deres hjemmeside længere.

Man kan sige, at det også var på høje tid, for det var noget rent bullshit, som de her havde lavet.


Det ser ud til at den var fra 2014 og bare er hået i glemmebogen.

Men kom gerne med dokumentation for, at den er decideret trukket tilbage...

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13580227/torke-som-folge-af-klimaaendringer-truer-verdens-hvedeproduktion?publisherId=13559834


Hvorfor påstår du at artikken er trukket tilvage?


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
28-12-2023 11:50
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Fordi konklusionen er håbløs fejlagtig.
28-12-2023 14:40
Robert Wagner
★★★★★
(3547)
Jørgen Petersen skrev:
Fordi konklusionen er håbløs fejlagtig.


Endnu en påstand uden belæg.

Du er jo fuld af løgn.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
28-12-2023 14:40
Robert Wagner
★★★★★
(3547)
Jørgen Petersen skrev:
Fordi konklusionen er håbløs fejlagtig.


Endnu en påstand uden belæg.

Du er jo fuld af løgn.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
28-12-2023 15:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den globale produktion af korn med mere banker i vejret. Dette er i sig selv dokumentation nok.
28-12-2023 15:52
Robert Wagner
★★★★★
(3547)
Jørgen Petersen skrev:
Den globale produktion af korn med mere banker i vejret. Dette er i sig selv dokumentation nok.


Gu er det ej dokumenation nok.

Løgner.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
28-12-2023 15:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Du er totalt argument resistent
28-12-2023 16:00
Robert Wagner
★★★★★
(3547)
Jørgen Petersen skrev:
Du er totalt argument resistent


Nej, du har ingen argumenter, kun løgne.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
28-12-2023 16:13
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er et faktum at den globale produktion af korn med mere stiger og stiger.
28-12-2023 16:46
Robert Wagner
★★★★★
(3547)
Jørgen Petersen skrev:
Det er et faktum at den globale produktion af korn med mere stiger og stiger.


Bare at den stiger nu, er ingen bevis på at det bliver ved med at stige...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
28-12-2023 22:24
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg rejste spørgsmålet i august 2020.
Er der fremkommet ny viden argumenter desangående?
28-12-2023 23:54
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den globale produktion af korn fortsætter med at stige stik imod dommedagsprofetierne.
29-12-2023 10:18
Robert Wagner
★★★★★
(3547)
Jørgen Petersen skrev:
Den globale produktion af korn fortsætter med at stige stik imod dommedagsprofetierne.


Nej, ikke stik imod. De siger det kommer til at vende...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
29-12-2023 10:40
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jo længere tid der går med en stigende global kornproduktion, jo mere bliver prognoserne om faldende kornproduktion p. g. a. GW gjort til skamme.

Alene det forhold, at GW udvider det samlede areal, som er egnet til dyrkning af landbrugsafgrøder af den ene eller anden slags, taler for sig selv. Her til komme så CO2-befrugningseffekten.
29-12-2023 12:11
Robert Wagner
★★★★★
(3547)
Jørgen Petersen skrev:
Jo længere tid der går med en stigende global kornproduktion, jo mere bliver prognoserne om faldende kornproduktion p. g. a. GW gjort til skamme.

Alene det forhold, at GW udvider det samlede areal, som er egnet til dyrkning af landbrugsafgrøder af den ene eller anden slags, taler for sig selv. Her til komme så CO2-befrugningseffekten.


Vrøvl. Prognosen bliver da ikke gjordt til skamme, når den siger, at i fremtiden med stigende global opvarmning, vil hvedeproduktionen falde.


Ikke en gang det kan du forholde dig ærligt til.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
29-12-2023 19:07
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og hvedeproduktionen stiger og stiger. Det gøre produktionen af alle de andre vigtige landbrugsafgrøder også.
29-12-2023 19:07
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og hvedeproduktionen stiger og stiger. Det gøre produktionen af alle de andre vigtige landbrugsafgrøder også.
29-12-2023 20:37
Robert Wagner
★★★★★
(3547)
Jørgen Petersen skrev:
Og hvedeproduktionen stiger og stiger. Det gøre produktionen af alle de andre vigtige landbrugsafgrøder også.


Tja, at det bare fortsætter er din prognose. Efter din egen argumentation, kan man ikke bruge sådanne prognoser til noget, selvom de kommer fra anerkendte forskere i peer reviede artikler...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
30-12-2023 11:44
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Man kan ikke stole på folk og organisationer, som lever af at skræmme folk.
30-12-2023 12:36
Robert Wagner
★★★★★
(3547)
Jørgen Petersen skrev:
Man kan ikke stole på folk og organisationer, som lever af at skræmme folk.


So The Lancet lever af st dkræmme folk?


Latterlige løgner.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
30-12-2023 18:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den såkaldte klimaforskning er pil rådden, og deres troværdighed er forsvundet for længst.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Stigende temperaturer er bombe under hvedeproduktionent:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Sandhed i denne bombe?321-11-2009 22:18
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik