Husk mig
▼ Indhold

Stop dansk kødeksport NU.!Side 2 af 3<123>
13-11-2018 12:10
helios
★★☆☆☆
(314)
Jakob skrev "Det er netop den viden, som har ødelagt så ufatteligt meget, og det er på højeste tid, at det bliver stoppet.
Når man i dag skal se virkeligheden fra de sidste 50 år i øjnene, så må det kun være Komiske Ali typer, som vil forsøge at holde fast i, at kvælstof fra landbruget ikke forurener miljøet."

Der er rigtig mange "komiske Ali" tilstede, jeg skal undlade at nævne hvem.
Du har ikke med et eneste ord prøvet at tilbagevise min fremstilling af de biologiske forhold i et landbrugsareal. Pointen er, at de personer, man har sat til at varetage miljøet, ved for lidt om landbrugets biologi.
Landbruget udleder ca. 5-10% at det totale til vore indre farvande, fortæl gerne hvorfor landbrugets udledning er så meget farligere end det, der tilføres fra fke.s forbrændingsprocesser?
Fortæl gerne, hvorfor Danmark mest N-forurenede vandmiljø - Ringkøbing Fjord - ikke siden 2. verdenskrig har været belastet af svære iltsvindsforekomster med bundvendinger etc. Det har man i tidligere tider set mange eksempler på.
Kvælstof er ikke gift, hvad er det for en biologisk misforståelse? Kvælstof er livgivende, det sætter gang i livet i vandmiljøet, uden kvælstof var der ingen vandlopper, dafnier etc., som er fødegrundlaget for andre organismer.
At brønde er lukket i tusindtal er noget sludder. der er lukket en del pga. en alt for restriktiv grænseværdi, der ikke tager sundhedshensyn, i følge mange eksperter på området.

Ringkøbing Fjord har det godt kan jeg hilse og sige, bortset fra dengang det lykkedes biologer at slå fiskene ihjel ved at forgifte vandet med havvand. Fiskene døde i tonsvis, tagrørene ved bredden voksede ikke og man måtte indføre rør fra udlandet til tækkebrug.
Hvad naturen ikke kunne klare i 100 år, lykkedes for biologerne på få uger.
13-11-2018 12:27
helios
★★☆☆☆
(314)
crank skriver:
"Ligesom man nemt kunne gøre sojaskrå til dyrefoder passende dyrt. Så skulle man nok få stoppet den eskalerende kødproduktion.".

Rart med landbrugseksperter i foraet.
Landbruget producerer ikke bare kød, men meget andet. podukterne eksporteres i store mængder til alle steder på kloden. Kina aftager tryner, klove, indvolde, skind etc. etc., valutaen bruges til at du og andre kan købe tøj, elektronik - herunder mobiltelefoner - og meget mere.
Det er rent pladder at tørre klimaproblemerne over på landbruget, mens den øvrige del af samfundet med god samvittighed tager på flyrejser til jagter i Afrika, ferieture i bali etc. etc.
Metan er en svag klimagas, som man har blæst op til at være 26 gange værre end CO2, det gør man ved at opsummere 100 års klimaeffekt fra gassen, der har en levetid på ca. 12 år!
Ser man på fysikken bag klimagasserne vil man se, at metan kun kan absorbere et par små områder i spektret, som vanddamp i øvrigt også dækker.
Der hersket stor uvidenhed omkring klima, landbrug mv. At tro at Danmark har andel i sojabønneavlen i Sydamerika er en af disse. Danskere forstår simpelt hen ikke, at fattige mennesker i Brazilien prøver at skaffe sig noget mad. Her er sojabønner en god løsning, den samler selv kvælstof fra luften, den kan spises efter en kort opvarmning.
Men forklar meget gerne, hvorfor landbrugets 5% kvælstof til vandmiljøet er så meget værre end de øvrige 95%, som ingen rigtig vil tale om?
Og hvorfor er det så svært at forstå, at grønalgerne er både et nødvendigt led i fødekæden her, og samtidig producerer enorme mængder ilt til vandmiljøet?
13-11-2018 13:17
Jakob
★★★★★
(9343)
­
perhag skrev:
Kvælstof er mere ven end fjende


Det kommer nok fuldstændigt an på, hvor og i hvilken form og i hvor stor mængde det optræder.

helios skrev:

Kvælstof er ikke gift
Min grænse for det pinlige er for længst overskredet, men det tager alligevel prisen, at du stadig forsøger at lyde vidende om kvælstof, selvom du så åbenlyst ikke er bekendt med det mest elementære omkring sundhedsfaren. Jeg synes, at det stinker af gylle, og du bør undskylde din dumhed udtrykt i det offentlige rum, fordi den måske kan medvirke til, at andre bliver uskyldigt forgiftet på grund af din sundhedsfarlige fejlinformation.


videnskab.dk/krop-sundhed/smaa-maengder-nitrat-i-drikkevand-oeger-kraeftrisiko
14 februar 2018

I studiet, som omfatter i alt 2,7 millioner mennesker, finder forskerne, at nitratkoncentrationer på helt ned til 4 milligram per liter drikkevand, er forbundet med en øget risiko for tarmkræft.
På nuværende tidspunkt må der være 50 milligram nitrat per liter drikkevand i de danske haner.
Forskerne bag undersøgelsen anbefaler, at grænseværdierne sættes ned

­
13-11-2018 13:36
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
helios skrev:
Der hersket stor uvidenhed omkring klima, landbrug mv. At tro at Danmark har andel i sojabønneavlen i Sydamerika er en af disse. Danskere forstår simpelt hen ikke, at fattige mennesker i Brazilien prøver at skaffe sig noget mad.Du må da selv være storbonde, når du lirer den slags af?

Det er en and, at det gavner nogle fattige. Det er storkapitalen bagved, der har arrangeret festen. For profit. Og de skider på, at det er på bekostning af regnskoven.

De brænder ikke altid regnskoven ned først, for nu kan vi jo købe træmassen som brændselspiller eller bioethanol. Og ofte, når jorden begynder at blive udpint, lukker de kvæg på arealet for at tage det sidste. Og vi og McDonald aftager det billige bøfkød..


13-11-2018 20:35
perhag
☆☆☆☆☆
(41)
Jakob skrev:
­
perhag skrev:
Kvælstof er mere ven end fjende


Det kommer nok fuldstændigt an på, hvor og i hvilken form og i hvor stor mængde det optræder.
­


I form af nitrit er kvælstof ikke så sundt, men ellers må det være ordmagi skyld i at kvælstof netop i Danmark er udnævnt som skurk. Da Ørsted gav nitrogen det danske navn kvælstof hang det sammen med evnen til at kvæle ild, ikke kvæle mennesker.

Som beskrevet i min henvisning bruges nitratholdige drikke som sundhedsdrikke, og henvisningen til at drikkevand fra nitratholdige brønde skulle være kræftfremkaldende kan sagtens skyldes andre stoffer end nitrat som finder vej til brønden samme vej som nitraten.

I åbne farvande tyder noget på at der ikke er nogen øvre grænse for nitrattilførsel, fordi den overskydende nitrat bare afgives op i luften. Derimod er fosforlagene i bunden af fjordene svære at slippe af med, hvis ikke man bruger metoden med kunstig tilførsel af nitrat og dermed vækst i de sunde alger grundlaget for fiskebestandene.
14-11-2018 09:43
helios
★★☆☆☆
(314)
Jakob skrev
"Min grænse for det pinlige er for længst overskredet, men det tager alligevel prisen, at du stadig forsøger at lyde vidende om kvælstof, selvom du så åbenlyst ikke er bekendt med det mest elementære omkring sundhedsfaren.".

Du har åbenbart ikke helt forstået teksten, emnet er ikke den humane ernæring, som du ikke helt er hjemme i, men planternes behov. Uden kvælstof kan planter ikke producere aminosyrer og dermed protein.
At rable en undersøgelse af og se bort fra alle andre, er ikke god videnskabelig skik, Århusundersøgelsen viser det modsatte af, hvad masser af andre viser.
Både du og alle andre producerer nitrat i spytkitlen, det omdannes til nitrit, der er et vigtigt led i vores immunforsvar.
Det må have undgået din opmærksomhed, at der debatteres kvælstof til vandmiljøet og iltsvind, ikke en human indtagelse af kvælstof´- det er måske det pinlige, du omtalte?
Jeg omtalte kvælstof og den meget benyttede frase at sætte den i forbindelse med iltsvind, som ingen har kunne dokumentere en sammenhæng på.

Måske mener du at kvælstof er giftig for planter, men uden kvælstof bliver der ikke produceret aminosyrer og protein. Så kvælstof er ikke gift for planterne, men et essentielt næringsstof, der skal anvendes for at der kan produceres protein.

Fro mange år siden skrev den danske FN-ekspert, prof. Bonnevie om nitrat i den humane ernæring, at der igen sammenhæng var mellem nitrat og kræft. Hans konklusion var klar - spis bare salat og drik vand til. Salat indeholder rekordstore mængder nitrat.

læge Vibeke Haman-Pedersen skrev i "Ugeskrift for Læger" en artikel om nitrat i kosten. hun så ingen problemer.

Men prøv at fokusere en smule på emnet, jeg har alene nævnt kvælstof i vandmiljøet, uden kvælstof er der ingen liv overhovedet. Hverken du eller andre skal naturligvis ikke indtage kvælstofgødning fra den beholdning, der er beregnet til afgrøderne.
14-11-2018 09:53
helios
★★☆☆☆
(314)
crank skrev:
helios skrev:
Der hersket stor uvidenhed omkring klima, landbrug mv. At tro at Danmark har andel i sojabønneavlen i Sydamerika er en af disse. Danskere forstår simpelt hen ikke, at fattige mennesker i Brazilien prøver at skaffe sig noget mad.Du må da selv være storbonde, når du lirer den slags af?

Det er en and, at det gavner nogle fattige. Det er storkapitalen bagved, der har arrangeret festen. For profit. Og de skider på, at det er på bekostning af regnskoven.

De brænder ikke altid regnskoven ned først, for nu kan vi jo købe træmassen som brændselspiller eller bioethanol. Og ofte, når jorden begynder at blive udpint, lukker de kvæg på arealet for at tage det sidste. Og vi og McDonald aftager det billige bøfkød.
.


crank,
erkend bare, at du ikke aner noget som helst om forholdene vedrørende sojaavl.
Du ser helt væk fra det basale spørgsmål, jeg omtalte, nemlig at danske husdyr overhovedet ikke fodres med soja (= sojabønner) - men de kan omdanne et uspiseligt produkt (sojaskrå) til menneskeføde plus en række andre produkter.
Almindelig uvidenhed om husdyrfodring får så mange debattører til at køre ud af den sædvanlige tangent, at beskylde landbruget for at udnytte de fattige. Så har de placeret aben hvor de mener, der hører hjemme, nemlig hos landbruget.
At rable en masse sludder af om udnyttelse af fattige folk er let nok, med munden fuld af mad. Men de fattige har ikke brug for medynk, de vil langt hellere klare sig selv ved salg af produkter, sojaoli til industrien, affaldet til fodring.
14-11-2018 10:05
helios
★★☆☆☆
(314)
perhag skrev:
Jakob skrev:
­
perhag skrev:
Kvælstof er mere ven end fjende

Det kommer nok fuldstændigt an på, hvor og i hvilken form og i hvor stor mængde det optræder.
­


I form af nitrit er kvælstof ikke så sundt, men ellers må det være ordmagi skyld i at kvælstof netop i Danmark er udnævnt som skurk. Da Ørsted gav nitrogen det danske navn kvælstof hang det sammen med evnen til at kvæle ild, ikke kvæle mennesker....


Glimrende indlæg.
Kvælstof er ikke skurken, i vandmiljøet er det fosfor, der i store mængder blev tilført vandmiljøet via husholdningen for 40-50 år siden, dengang man tilsatte fosfor til vaskemidlerne. Fosfor forsvinder ikke, men genbruges i vandmiljøet af flere generationer, men hvem betaler for rensning af dette problem? Forureneren? Nej, det vil man som sædvanlig tørre af på landbruget, der for resten ikke udleder nævneværdigt fosfor.

Noget andet er, at kvælstofforbindelser som lattergas bliver omtalt som en uhyre potens klimagas, det gentager klimakæmpere så ofte, at ingen behøver at se efter.
Ser man på de fysiske kendsgerninger vedrørende klimagassernes effekt, så springer det i øjnene, at måde lattergas og metan faktisk er ret svage klimagasser, hvis absorbtionsspektrum overlappes af især vandamp men også af CO2.
Metan som klimagas er en populær størrelse, for så kan man tørre klimaproblemerne af på det forhadte landbrug, som mange gerne ser forsvinde fra landet. Så er der mere gratis plads at køre rundt i.
14-11-2018 12:55
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
helios skrev:
.. at danske husdyr overhovedet ikke fodres med soja (= sojabønner) - men de kan omdanne et uspiseligt produkt (sojaskrå) til menneskefødeDet er en ommer.
Sojaskrå er den tilbageværende protein, når man har fjernet olien.
Jeg har spist sojaskrå med mælk, engang jeg sportstrænede.
Det smager godt og kan udmærket indgå i enhver madlavning..


15-11-2018 09:43
helios
★★☆☆☆
(314)
crank skrev:
helios skrev:
.. at danske husdyr overhovedet ikke fodres med soja (= sojabønner) - men de kan omdanne et uspiseligt produkt (sojaskrå) til menneskeføde


crank

Det er en ommer.
Sojaskrå er den tilbageværende protein, når man har fjernet olien.
Jeg har spist sojaskrå med mælk, engang jeg sportstrænede.
Det smager godt og kan udmærket indgå i enhver madlavning.
.


Du har ret, det er en ommer, men ikke fra min side.
Sojaskrå er ikke en vare, der ligger i butikkerne, sojaskrå er ikke en vare, der sælges almindeligt som fødevare i butikker verden over.
Hvis man vil spise den ganske fortrinlige restprodukt, så må man over foderstofforeningen, den kan ikke fås i fødevareforretninger.
Hvis det er endnu et forsøg på at bilde folk ind, at man avler sojabønner for at landmænd kan forsyne sig med foder til husdyrene, så er det et udmærket forsøg, men ganske let at tilbagevise.
Måske kan du opgive et par navne på poser med sojaskrå, så andre kan have fornøjelsen?
Priserne til landmanden er langt højere for de rene sojabønner til konsum og til presning af olie, medens restproduktet sojaskrå afregnes med en langt lavere pris.
Uden husdyr ville sojaskrå ende i en forbrændingsovn eller strøds ud på marken. Det samme gælder alle de øvrige olieplanter, som dyrkes, fkes. hørfrøolie (=linolie). Ingen mennesker spiser hørfrøkager, prøv gerne selv.
Men fint at husdyrene kan omsætte disse til spiselige produkter og formindske sultproblemerne en smule.
15-11-2018 10:20
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
helios >
Når jeg ikke kommenterer, er det ikke fordi, jeg ikke har set dit svar.
Og når jeg ikke siger hvorfor, er det fordi jeg ikke bryder mig om at blive personlig. Dvs, jeg er flink ved dig nu..


15-11-2018 17:32
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
crank skrev:
helios >
Når jeg ikke kommenterer, er det ikke fordi, jeg ikke har set dit svar.
Og når jeg ikke siger hvorfor, er det fordi jeg ikke bryder mig om at blive personlig. Dvs, jeg er flink ved dig nu.
.Nå, jeg synes alligevel, det bør nævnes - i fald, der skulle være andre end dig, der er i tvivl.

Sojamel = sojaskrå minus de bedste ting, f.eks. de fleste fibre.
Du spiser det hver dag..


15-11-2018 19:29
Jakob
★★★★★
(9343)
­Og jeg ( som har startet tråden og får skyld for ikke at kende emnet ) bumpede kun denne tråd igen for at give en mulig og logisk forklaring på den aktuelle og unormale algeopblomstring, som med stor sikkerhed delvist skyldes hensynsløs gødskning til kødproduktion under tørken i år.
http://www.klimadebat.dk/forum/stop-dansk-koedeksport-nu--d7-e3477.php#post_70435

Landbrugets udledninger af kvælstof pr. arealenhed får industrien til at ligne de rene dukse. Et år, hvor kun halvdelen af landbrugsgødningen bliver brugt, kan man skønne, at der bliver et kvælstof overskud cirka fem gange så stort, som den totale mængde kvælstof industrien bidrager med samme år.­
­
16-11-2018 10:56
helios
★★☆☆☆
(314)
Jakob skrev:
­Og jeg ( som har startet tråden og får skyld for ikke at kende emnet ) bumpede kun denne tråd igen for at give en mulig og logisk forklaring på den aktuelle og unormale algeopblomstring, som med stor sikkerhed delvist skyldes hensynsløs gødskning til kødproduktion under tørken i år.
http://www.klimadebat.dk/forum/stop-dansk-koedeksport-nu--d7-e3477.php#post_70435

Landbrugets udledninger af kvælstof pr. arealenhed får industrien til at ligne de rene dukse. Et år, hvor kun halvdelen af landbrugsgødningen bliver brugt, kan man skønne, at der bliver et kvælstof overskud cirka fem gange så stort, som den totale mængde kvælstof industrien bidrager med samme år.

­

Jakob, der har du rigtig forstået, du kender for lidt til emnet og Cherry Picker dig frem til en konklusion.
Mon du så kan forklare, hvordan kvælstoffet kan udvaskes uden nedbør?
Algeopblomstringer ses ofte i varme perioder, hvor al kvælstof er afgasset i vandmiljøet, det er algetyper der kan tage kvælstof fra luften på trods af, at debattører i denne tråd mener at kvælstof er giftigt. Det mener blågrønalger ikke.
Uanset hvor meget du manipulerer med virkeligheden, så viser årelange målinger, at landbruget bidrager med 5-10% af det totale N-bidrag til vandmiljøet. Det er ikke ny viden, det har været kendt i 50 år.
Din henvisning til Harley B. er god nok, Harley tager altid fejl. Måske fordi han ikke er uddannet i landbrugsvidenskab?
Også naturarealer og ubevoksede arealer udleder kvælstof.
Kvælstof til afgrøder optages af planterne i løbet af 4-6 uger, så er de rikke mere tilbage til udvaskning.
Jamen hvor kommer så N fra, vil du nok spørge.
Det er evident, at der er stærk kvælstofmangel i vandmiljøet om sommeren, N er afgasset. Det giver gode muligheder for skadelige alger.
Måske er det rigtige våben mod dem at tilføre nitrat til vandmiljøet?

Men hvad har dine indlæg om landbruget i øvrigt med klima at gøre?
16-11-2018 11:07
helios
★★☆☆☆
(314)
crank skrev:
crank skrev:
helios >
Når jeg ikke kommenterer, er det ikke fordi, jeg ikke har set dit svar.
Og når jeg ikke siger hvorfor, er det fordi jeg ikke bryder mig om at blive personlig. Dvs, jeg er flink ved dig nu.
.

Nå, jeg synes alligevel, det bør nævnes - i fald, der skulle være andre end dig, der er i tvivl.

Sojamel = sojaskrå minus de bedste ting, f.eks. de fleste fibre.
Du spiser det hver dag.
.

Du har sikkert ret, men sojamel er ikke det samme som sojaskrå!
Sojaskrå er (sojabønner - sojaolie)
Jeg spurgte dig, hvor man kan købe sojaskrå, du svarer ikke.
Det korrekte svar er i foderstofforeninger, ikke i fødevarebutikker!
Er du sikker på at have spist sojaskrå og ikke sojamel?

Jeg tror gerne du har ret i at sojaskrå/sojakager er sunde, men det er ikke homo sapiens, der spiser dem, men husdyrene.
Forhåbentlig er du glad for at få de korrekte svar på de mange misforståelser omkring sojabønner, mennesket spiser sojabønner, det gør husdyrene ikke. Husdyrene fodres som sædvanlig med de rester, som mennesket ikke vil have eller han udnytte.

Men tak for ikke at skrive grimt om undertegnede, som du kan se er det også mit princip.
Som du sikkert har opdaget, så er jeg fagmand på området vedrørende husdyrenes ernæring.
16-11-2018 12:45
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
helios skrev:
Som du sikkert har opdaget, så er jeg fagmand på området vedrørende husdyrenes ernæring.


Som 'fagmand' er du nok også rørt over, at jeg har haft sojaskrå på lager?

Jeg er dog holdt op med at købe eller spise det, nu vi er mere bevidst om, at det er fyldt med pesticider og GMO, og at det koster regnskov.

Sojamel er en fin fidus. Det er billigt, og man fylder det i alt muligt. Folk tror jo stadig, at de gør miljøet en tjeneste ved at købe det.
Eller man kan fylde 95% vand på; så har man sojamælk. Og det er jo vældigt godt. Tror man.

Tænk engang over det - som fagmand, naturligvis.
.


16-11-2018 19:41
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Fantastisk tråd. Jeg er blevet så sulten af al den omtale af soyaskrå og oksekød, så nu vil jeg sætte mig ud i min alt for store, men helt glutenfri bil, og trille ned til Netto efter et par importerede entrecotes og noget økologisk rødvin. De entrecotes, jeg plejer at spise, kommer for øvrigt fra Australien, hedder Primeur og smager som regel meget bedre, end det kød, som vi skal stoppe med at eksportere ifølge trådstarteren. Kan du se hvad du er oppe imod Jakob?
Men hvis du har nogle forslag til, hvordan du ønsker din idé gennemført, så kom endelig frit frem.
17-11-2018 10:07
Jakob
★★★★★
(9343)
­Krutzou skrev:
Fantastisk tråd. Jeg er blevet så sulten af al den omtale af soyaskrå og oksekød, så nu vil jeg sætte mig ud i min alt for store, men helt glutenfri bil, og trille ned til Netto efter et par importerede entrecotes og noget økologisk rødvin. De entrecotes, jeg plejer at spise, kommer for øvrigt fra Australien, hedder Primeur og smager som regel meget bedre, end det kød, som vi skal stoppe med at eksportere ifølge trådstarteren. Kan du se hvad du er oppe imod Jakob?
Men hvis du har nogle forslag til, hvordan du ønsker din idé gennemført, så kom endelig frit frem.Tja, så provokerende og afvisende, som du stiller det op, så er der nok ikke andre muligheder end borgerkrig, og hvis dit hold vinder, så vil Danmark med røven i vandskorpen hurtigt synke endnu dybere:­
17-11-2018 10:12
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Borgerkrig!
Det var så forslag nummer 1.
Har du flere?
17-11-2018 11:16
Jakob
★★★★★
(9343)
­Krutzou skrev:
Borgerkrig!
Det var så forslag nummer 1.


Nej, det er ikke et forslag, men nærmere et tilsyneladende forgæves forsøg på at bevidstgøre dig om sagens alvorlige perspektiv.
Og det er i øvrigt slet heller ikke den første mulighed for at bekæmpe en svinsk moral. Men kan du give mig een eneste god grund til, at jeg skulle bruge kræfter på at fortælle dig om mere..?
­
17-11-2018 11:21
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Nu er dette jo ikke en privat diskussion, så jeg synes, at du skylder mig og de øvrige her inde nogle svar på, hvordan du har tænkt dig at dine ønsker skulle føres ud i livet. Det gøres jo ikke ved bare at sige stop for kødeksporten. Så kom med nogle bud, som ikke har med borgerkrig at gøre.
17-11-2018 11:29
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Jakob >

Hvis du lige kigger på din tegning, kan du se, at løsningen for dig kunne være at finde en hytte i Mols Bjerge, inden de bliver for dyre.
Og du kan glæde dig over, at Bruxelles ser ud til at gå ned med skuden. Så skal vi ikke længere rette os ind efter diverse cirkulærer og direktiver derfra.
.


17-11-2018 11:35
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Krutzou skrev:
Nu er dette jo ikke en privat diskussion, så jeg synes, at du skylder mig og de øvrige her inde nogle svar på, hvordan du har tænkt dig at dine ønsker skulle føres ud i livet. Det gøres jo ikke ved bare at sige stop for kødeksporten. Så kom med nogle bud, som ikke har med borgerkrig at gøre.


Jakob har tidligere serveret løsningen for os. Vi skal bare indføre undtagelsestilstand; altså sætte alle gældende love ud af kraft, så han kan få sine ideer bragt ud i... verden?.


17-11-2018 11:54
Krutzou
★★★☆☆
(515)
For øvrigt Jakob. Hvis du synes det er for svært at regne ud, hvordan vi når frem til dit ønskede mål, så er det måske nemmere, hvis du overvejer og delagtiggør os i de konsekvenser, som dit ønske vil medføre. For det har du da overvejet, ikke?
Redigeret d. 17-11-2018 11:55
17-11-2018 12:49
Jakob
★★★★★
(9343)
­@Krutzou


Der burde allerede være et klart forbud i straffeloven imod at forgifte andre mennesker. Og de personer, som gør det eller medvirker til det, skal straffes strengt.


https://www.information.dk/indland/2018/02/stadig-tryg-ved-danmarkskort-esben-lunde-larsen


­
17-11-2018 14:38
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Ærligt talt Jakob. Er de spørgsmål, jeg har stillet dig, for svære for dig at besvare? Eller har du blot overset dem? Så lad mig gentage:

"Kom med nogle bud, som ikke har med borgerkrig at gøre."

"For øvrigt Jakob. Hvis du synes det er for svært at regne ud, hvordan vi når frem til dit ønskede mål, så er det måske nemmere, hvis du overvejer og delagtiggør os i de konsekvenser, som dit ønske vil medføre. For det har du da overvejet, ikke?"

Dit fine billede oven over viser jo konsekvenser af forurening. Hvad med at delagtiggøre os i konsekvenserne af dine ønsker.
18-11-2018 14:29
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jakob, i mindst to tråde har jeg måttet konstatere at det synes umuligt at få en debat igang med dig, hvor direkte spørgsmål til dig ikke ender i svar af typen "God dag mand, økseskaft". Så jeg er nødt til at spørge:

Tilhører du det stigende segment af befolkningen (de barnlige) som tror, at problemer forsvinder, hvis man ønsker det højt nok?

Eller regner du blot med, at andre vil løse de praktiske problemer, som vil opstå, hvis man følger dine ønsker? Med andre ord: Tror du, ligesom Mr. Micawber, at noget vil vise sig?

De fleste, fra 5 år og opefter, kan betjene en Smartphone, Ipad eller en PC. Men når man bevæger sig op på skruetrækkerniveau, så løber mange mennesker skrigende bort. Er du blandt dem?

Eller tror du, at løsninger på problemer vil præsentere sig selv, hvis man putter tilstrækkelige midler i røven på problemerne? Hvis det er tilfældet, burde du stille op til Folketinget. Mange politikere anvender pengemetoden, hvorefter de, ubekymrede, vender sig mod andre problemer, som de tror kan løses på lignende måde.

Jeg ved godt, at det var mange spørgsmål på én gang, og for at være ærlig, så har jeg faktisk ikke noget ønske om, eller forventninger til, at du besvarer dem.

For vi må jo nok allesammen i denne tråd blot konkludere, at du ikke aner hvad du taler om, når du siger: Stop dansk kødeksport NU!
Redigeret d. 18-11-2018 14:41
18-11-2018 19:45
Jakob
★★★★★
(9343)
­@Krutzou


At du ikke ønsker svar må vel også siges at være et noget økseskaft lignende argument for, at jeg skal svare dig.

Jeg kan ikke se, at man behøver at overveje konsekvenserne særlig grundigt. Forbrydelser skal blot bringes til ophør, fordi de ikke må foregå.
Der var engang, hvor man f.eks. diskuterede konsekvenserne af, at mænd ikke mere måtte slå deres koner og deres børn osv. Det gør kun de færreste i dag.
Og hvis jeg nu skal forklare og forsvare konsekvenserne af, at man stadig ikke må forgifte andres drikkevand med dyreafføring eller andre gifte, så vil jeg føle det som et tilsvarende tilbageslag, som jeg nødigt vil spilde tid på.
@crank


Hvis du stadig hellere vil stoppe import, kan så evt. bakke op om trådens emne ved f.eks. at støtte et stop for import af dyrefoder og gødning.?

­­
18-11-2018 19:56
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Dit uopfordrede svar lader vi så stå et langt øjeblik.
19-11-2018 11:34
helios
★★☆☆☆
(314)
crank skrev:
helios skrev:
Som du sikkert har opdaget, så er jeg fagmand på området vedrørende husdyrenes ernæring.


Som 'fagmand' er du nok også rørt over, at jeg har haft sojaskrå på lager?

Jeg er dog holdt op med at købe eller spise det, nu vi er mere bevidst om, at det er fyldt med pesticider og GMO, og at det koster regnskov.

Sojamel er en fin fidus. Det er billigt, og man fylder det i alt muligt. Folk tror jo stadig, at de gør miljøet en tjeneste ved at købe det.
Eller man kan fylde 95% vand på; så har man sojamælk. Og det er jo vældigt godt. Tror man.

Tænk engang over det - som fagmand, naturligvis.

.


crank,
du har altså ingen forslag til, hvorledes man skal få fat i sojaskrå!
Svaret er som jeg har nævnt, i en foderstofhandel, ikke i en fødevarebutik.

Og så drejer du emnet ind på sojamel, som intet har med sojaskrå at gøre. Intet.
Der fremstilles slet ikke sojaskrå ud fra sojamel, der som allerede nævnt er presningsresten fra produktionen af sojaolie!
Sojamel er da et fortrinligt produkt, men det har altså slet ingen relevans i forbindelse med landbrugets anvendelse af affaldsproduktet sojaskrå.

Men jeg er enig i brugen af sojamel, det er da et udmærket produkt. En bekræftelse af, at sojabønnen er en af de vigtigste fødemidler på kloden.
19-11-2018 12:57
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
helios >
Jeg forstår ikke, at du bliver ved? Selvfølgelig er sojaskråen da købt i foderstoffen. Men det betyder da ikke, at det er uspiseligt?


.


19-11-2018 18:46
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
helios skrev:
Men jeg er enig i brugen af sojamel, det er da et udmærket produkt. En bekræftelse af, at sojabønnen er en af de vigtigste fødemidler på kloden.


Sojamel er kun stivelse og protein. Alle de gode ting er fjernet. Derfor smager det også dårligt, og man er nødt til at blande det sammen med noget med smag i.


Sojaskrå smager derimod dejligt. Det en udmærket, men overset fødevare


Men lad det blot ligge. Det er mere miljøvenligt at producere protein lokalt.
Eller kunne man tænke sig at fremavle en sort, der kan klare sig godt her nordpå? Jeg spørger dig - som fagmand..


23-11-2018 08:55
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hørte lige et interview med Danish Crown.
Man venter i årene fremover en stigende kødeksporr til Kina og Fjernøsten.
Her er kødforbruget stigende.
I Danmark og Europa ligger eksporten fladt
06-12-2018 12:52
Jakob
★★★★★
(9343)
­På baggrund af skribent moralen i denne tråd kan det ikke komme som en overraskelse, at der i Danmark er mere end dobbelt så mange svin som mennesker til at lukke gylle ud.


http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Danmark_i_tal/Landbruget
Tilknyttet billede:

06-12-2018 12:57
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jakob skrev:
­På baggrund af skribent moralen i denne tråd kan det ikke komme som en overraskelse, at der i Danmark er mere end dobbelt så mange svin som mennesker til at lukke gylle ud.


http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Danmark_i_tal/Landbruget

Det kommer helt an på hvordan du definerer ordet gylle.
06-12-2018 16:14
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jakob. Du må da erkende, at 12 millioner svin, i deres seks måneders levetid, kun er i stand til at lukke gylle ud fra den ene ende, hvorimod vi mennesker er i stand til at gøre det fra begge ender i en periode på ca. 80 år. Er du uenig i den påstand?
22-04-2019 11:29
Jakob
★★★★★
(9343)
­

Turbo på drikkevandsforgiftningen.Tørken sidste år ( 2018 ) var årsag til, at meget gødning ikke kunne forbruges af plantevæksten.
Det må betyde, at enten må gylle være blevet ophobet hos landmanden eller også må den sidste år være blevet spredt ud på marken til skade for miljøet.

Lod han gyllen ophobe, så har han sikkert haft ekstra travlt med at køre gylle ud i april.
På det tidspunkt var det stadig koldt ( => ringe plantevækst ) og det sjask regnede mere end nogensinde ( => maksimal nedsivning af næringssalte til drikkevandet )

17. mar. 2019
http://vejr.tv2.dk/2019-03-17-ny-rekord-marts-er-nu-den-vaadeste-nogensinde
Ny rekord: Marts er nu den vådeste nogensinde
Ikke siden 1873, hvor målingerne af nedbør begyndte, er der faldet så meget regn i marts måned.Og nu, hvor temperaturen er steget, så er gyllen regnet væk og der køres mere på.
Men nu er der igen opstået tørke, så planterne kan ikke optage så meget gødning, som budgetteret i gylleregnskabet.


20. apr. 2019
http://vejr.tv2.dk/2019-04-20-april-kan-blive-en-af-de-toerreste-i-dansk-vejrhistorie
April kan blive en af de tørreste i dansk vejrhistorie
Indtil videre er der ikke engang kommet tre millimeter regn i april.Landbruget bad for nogle år siden om tilladelse til at sprede mere gylle, og det blev blandt andet begrundet med, at højere temperaturer grundet klimaforandringerne ville øge plantevæksten, og derfor ville mere gødning kunne optages af planterne.
De fik tilladelsen, men se så, hvad virkeligheden blev: En klassisk røvtur til miljøet..!

Det havde nok været mere rimeligt, at man havde taget hensyn til de mange hundrede drikkevandsboringer, som forgiftes af nitratforurening, og hvor man på intet tidspunkt har kunnet observere, at nitratforureningen blev mindre på grund af klimaforandringer eller for lidt gylle på marken.

Men, at svin dominerer, røver, spreder sygdomme, skader miljø og klima og forgifter befolkningens drikkevand, kan efterhånden efter mange årtier se ud til at være blevet en accepteret del af den danske demokratiske folkesjæl. Fy for helvede.
­
24-04-2019 01:12
Jakob
★★★★★
(9343)
­


Og så står det endda endnu værre til, end jeg frygtede:


https://www.dr.dk/nyheder/indland/embedslaeger-meget-nitrat-i-drikkevand-kan-vaere-sundhedsfarligt
Cirka 60 procent af landbrugets forbrug af kvælstof tabes nemlig til miljøet, og en stor del vaskes ud i vandløb, søer og fjorde med regnen eller siver ned til grundvandet.
--
Alene i Mariagerfjord kommune havde 553 private boringer ved seneste analyse vand med et nitratindhold på mere end 50 milligram per liter. Det er EU´s grænseværdi for, hvor meget nitrat, der må være i drikkevand.

Og i 86 af disse 553 boringer var nitratindholdet ved seneste analyse over 100 milligram per liter.

- Hvis der er over 100 milligram, så betegner vi vandet som sundhedsfarligt, siger ledende embedslæge i styrelsen for Patientsikkerhed, Henrik L. Hansen.Hvordan nogensomhelst idiot nogensinde har kunnet forestille sig, at vi kan opretholde en ren drikkevandsforsyning under et landbrug, hvor 60% af gødningen fra mere end 12 millioner svin er "normalt" spild, det begriber jeg ganske enkelt ikke.
­
13-05-2019 23:57
Jakob
★★★★★
(9343)
­


Jeg hørte lige på TV i forbindelse med valget, at Kristian Thulesen Dahl er træt af alt det klimahysteri, som vil fortælle folk, at de ikke må spise kød.

Det handler jo også om dyrevelfærd, miljø, råstofbevarelse, sundhed og flere andre ting.
Men hvis Kristian Thulesen Dahl blot vil stoppe dansk kødeksport, så vil jeg da gerne love, at de i 10 år i DF må æde alt det kød, som de kan overkomme, helt uden, at jeg skal kritisere dem for det.­

­
10-06-2019 22:14
Jakob
★★★★★
(9343)
­08. juni 2019
https://www.jv.dk/regionalt/Sygdom-bremser-konkurser-Svinepest-i-Asien-udloeser-gyldne-tider-for-landsdelens-svineboender/artikel/2724794
Svineproducenterne jubler over eksplosivt stigende svinepriser, efter at afrikansk svinepest har spredt sig i Asien.Det er NU politikerne skal skrue voldsomt op for svineproducenternes miljøafgifter eller i det mindste varsle det.
Venter de bare få måneder, så har svinebonden nok i stedet købt ny 4WD'er og nyt køkken.


­
Side 2 af 3<123>

Deltag aktivt i debatten Stop dansk kødeksport NU.!:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik