Husk mig
▼ Indhold

Stor utilfredshed med vindenergipolitikken


Stor utilfredshed med vindenergipolitikken03-02-2009 14:29
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Man kan vist roligt sige, at den aktuelle gæsteafstemning afslører en stærk utilfredshed med den førte politik på vindmølleområdet.
Kun 2% mener, at der bliver ført en passende politik på området. Det er vist noget af en tommelfinger nedad til Connie og co.
03-02-2009 15:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja det er meget beklagelig for miljøet at befolkningen er så uvidne og lever i den ulykkelige tro at møller reducer co2 udledning.

Spørgsmålet skulle have lydt: Finder du det i orden at fjernvarmeværker som Randers. Viborg, Silkeborg og Horsens nu på 20 år ikke har nedlagt deres fjernvarmeværker og via et dansk kvalitetsprodukt: varmepumper fra en danske leverandør at disse byer via spildvarme fra studstrupværket nu omsatte den overflødige møllestrøm til fjernvarmeproduktion.
03-02-2009 16:11
manse42
★★★☆☆
(633)
Jeg har fulgt med i diskussionerne på tråde her på klimadebat og kan ikke rigtig blive ening med mig selv om hvad jeg skal tænke. For fem og tredive år siden (i midten af 73erne: oliekrise) hjalp jeg min far med et DIY strøm/varme projekt hvor han ville sætte en vindmølle op i haven. Det var før der var fjernvarme, og vi boede i øvrigt så langt ude på landet, at der aldrig ville blive lagt varmerør så langt ud. Vores hus var varmet med fyringsolie. For at spare på olien ville han derfor sætte en mølle op til varmeproduktion. Han havde fået fat i en generator og adskillige meter stålrør til tårn.
Han arbejdede dengang på et kulkraftværk og hans ræsonnement dengang var, at der ikke foreløbigt ville komme en krise på kulknaphed. Inden projektet blev færdig var oliekrisen overstået. Fra dengang ved jeg at det bedre kan betale sig at varme vandet direkte med møllen med vandbremser (med en slags piskeris: det er en urgammel opfindelse som blev brugt til vandmøller for at kontrollere hastigheden), end først at lave strøm og siden varme.
03-02-2009 17:05
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
Tja, der er utilfredshed begge "veje"?

Der mangler vel også en kategori, for dem der er utilfreds med 'vindkraftværk på "bekostning" af kulkraftværk/a-kraft etc.'. ?
16-02-2009 16:19
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
delphi skrev:
Spørgsmålet skulle have lydt: Finder du det i orden at fjernvarmeværker som Randers. Viborg, Silkeborg og Horsens nu på 20 år ikke har nedlagt deres fjernvarmeværker og via et dansk kvalitetsprodukt: varmepumper fra en danske leverandør at disse byer via spildvarme fra studstrupværket nu omsatte den overflødige møllestrøm til fjernvarmeproduktion.

Jeg tror desværre, at de færreste besøgende har en holdning til dét spørgsmål.

Men i afsemningen var der jo netop også en mulighed for at give udtryk for din holdning, nemlig "Vi satser for ensidigt på vindmøller på bekostning af andre vedvarende energikilder".
Og resultatet viser da, at du ikke er alene om den vurdering!

Men stadigvæk synes jeg da, det er tankevækkende, at kun 2% synes, at der føres en tilfredsstillende politik på vindenergiområdet. Det er da en meningsmåling med et klart budskab til de ansvarlige om, at de ikke har befolkningen bag sig!
Redigeret d. 16-02-2009 16:20
16-02-2009 17:20
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men stadigvæk synes jeg da, det er tankevækkende, at kun 2% synes, at der føres en tilfredsstillende politik på vindenergiområdet. Det er da en meningsmåling med et klart budskab til de ansvarlige om, at de ikke har befolkningen bag sig!


Et gammelt ordsprog siger: "Som du råber i skoven, får du svar"

Oversat betyder det, at spørgsmål skal være stillet på en sådan måde, at den der svarer har mulighed for at få tilstrækkelig information før besvarelsen.

Det eneste jeg kan aflæse af afstemningsresultatet, er at svaret afhænger af om svareren tro på, at vindmøller er med til at begrænse CO2-udslippet eller ej. Det er en kvantitativ og ikke en kvalitativ afstemning, hvorfor brugsværdien er yderst begrænset.

Jeg har pt. ingen løsning på hvordan en internetafstemning undgår denne "skavank".

Måske en oplysningskampagne om hvordan og hvorfor vindmøllernes elproduktion tilsyneladende ikke betyder en kraftig reduktion af det samlede CO2-udslip ville være en vej frem. Når oplysningskampagnen er slut, kunne det være sjovt at gentage afstemningen for en lukket kreds af personer, der har sat sig ind i eller forsøgt at sætte sig ind i kompleksiteten af dansk energiproduktion.
17-02-2009 23:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvis man antager 2000 boliger i silkeborg bruger 300.000 kr årligt på isolering, renovering, udskiftning af vinduer mm så andrager det 600 mio kr hvis halvdelen kan tilskrives egentlig isolering og reduktion af varmetab så andrager det 300 mio kr. hvis optimering af fjernvarmenet styringer osv hvis det anslås til 75 mio kr årligt så er det en samlet udgift for silkeborg på 375 mio for varmereduktion besparelser osv.

Hvis disse anstrengelser resulter i at de 2000 boliger reducerer deres tab med 50 % (højt sat) reducer Silkeborg deres samlede varmeforbrug fra 450.000 Mwh til 425.000 Mwh.

Men når året er omme er den tiltagende ælde af fjernvarmenettets "evne" til at holde varme forværret så en stor del at forbedringen af ledningsnettet er udvandet, boligmassens løbende forfald virker også til forøgelse af varmeforbruget. Så når året er omme er en stor del af den vundne reduktion borte.

Et faktum er det derimod at en af de to general electric gasturbiner som virker på kraftværketsom omsætter 110 Mw naturgas at alt det ventilations luft som blæses forbi turbinen for køling og den kondensatenergi som findes i røggassen her forekommer 11 Mw varme som tabes.

Af de 220 Mw som indfyres på værket tabes mellem 25 og 30 mw som kunne optages i varmepumper.

Simple solfanger og energifangere som køler luften som optages i varmepumper som virker i samdrift med kraftværket når det arbejder og i samdrift med store akkumuleringsdamme kan optage og afsætte andre 25 Mw som fjernvarme.
Altså at halvdelen af varmeproduktionen fra kraftværket kommer nu fra varmepumper.

Her tales der imidlertid om en engangsinvestering på 50 - 75 mio kr i varmepumper damme mm som i de næst 10 – 20 år eller ind til værket skal nedlægges kan reducer forbruget af fossile brændsler til det halv og faktuelt vil virke.

Faktuelt er det sådant at de mølleparker som opstilles her er der ikke nogen plan for hvad strømmen skal bruges til, ud over at el til omsætning i el-patroner her er afgiften afstemt sådant at el skulle kunne konkurrere med gas til varmeproduktion så altså at el kan omsættes i el-patroner. Hvor jo i øvrigt denne lempelse i el-afgiften er tidsbegrænset til 4 år så man er overvejende sikker på at ingen vil gøre brug af patronerne.

Hvorfor er det så svært for politikere og meningsdannelsen i det hele taget at forstå at man ikke skal isolerer sine huse, man skal derimod producerer noget co2/fossil-fri varme og bruge møllestrøm hertil og via varmepumper mangedoble energiindholdet i den værdiløse møllestrøm.

Skattepolitikken og omlægning af skatter og afgifter det er så åbenbart en langsommelig proces: Det forekommer så exorbitant himmelråbende tåbeligt at staten skal og vil opnå en indtægt på salg af fossil produceret energi. Hvorfor er staten så umådelig gumpetung til at omlægge sine indtægter fra varmeproduktion når nu staten faktuelt kan fordoble sine afgiftsindtægter samtidigt med at borgerne i silkeborg selv efter staten øger sine indtægter at borgerne minimum kan halver sine udgifter og overflødiggøre isoleringsomkostninger som vil tynge familiers budgetter i mange år ud i fremtiden, netop af den simple grund at billig varme som er gearet mange gange i en varmepumpe fra møllestrøm udfaser bekosteligt gas som kan sælges til tyskland og betale hele gildet!

Hvorfor skal det danske samfund belastes med bekostelige og massivt miljøbelastende isoleringstiltag til 300 mio årligt for silkeborg når den strømproduktion fra Horns Rev MøllePark som faktuelt overvejende er ubrugelig i dag, hvorfor kan denne co2 fri varme som varmepumper faktuelt kan producerer i samdrift med kraftværket som nu kun producerer når møller ikke producerer, hvorfor kan denne resurse ikke bruges.
Deltag aktivt i debatten Stor utilfredshed med vindenergipolitikken:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik