Husk mig
▼ Indhold

Stormfloden BODIL og politisk usynlighed.


Stormfloden BODIL og politisk usynlighed.17-02-2014 10:51
Hjeriksen
☆☆☆☆☆
(13)
Når vi rammes af Stormflod, ekstreme skybrud og vandstands stigninger m.v., så er der mange meninger om årsagen. Er det klimaforandringer som vi har forårsaget, er det som tidligere under istiderne de "almindelige" cyklus på jorden, vi kan måle alverdens ting og der hersker ingen tvivl om at vi selv påvirker klimaet.

Det kan jo så undre at "ingen" gør noget seriøst, en fælles indsats fra alle os kloge mennesker, men hvis man læser i dette forum der indeholder en lille promille af den debat, de synspunkter og gode forslag der er så er det lysende klart " hvis 100 ikke kan blive enige om et konstruktivt forslag med hellere vil kaste med ord - ja hvo´n fa´n skal regeringer, EU eller andre kunne fremkomme md noget konstruktivt og brugbart.

Mange debatører her i dette forum, o andre fora debatterer og har alverdens viden - måske fra deres job som energikonsulent eller andet men træder de frem gør en synlig aktiv indsats for at ændre på den retning vi fortsætter ud af, mit bedste bud er at ud af 100 er der måske en der tager fat. Mange debatører skjuler sig bag synonymer, nogle har en reel grund til dette og anvender ofte deres initialer, andre de gemmer sig med den dagsorden at så kan de brokke sig, sige deres mening og fremkomme med deres påstande uden at risikere at stå til ansvar. En efter min mening meget skidt udvikling, har man noget at sige, har man en mening bør man generelt steppe up og stå ved den, men det har omkostninger, store eller mindre afhængig af hvad emnet er.

Politikkerne - har desværre samme dagsorden de meler egen partifarve, hytter deres egne sager og glemmer at de bærer ansvaret for at kongeriget sikres "fortsat drift" uanset hvad der rammer os - elegant har de sendt ansvaret for oversvømmelsescirkulæret ud i yderste geled - det er kommunalt ansvar at sikre borgerne imod ekstremt vejr, m.v. - verdens mest tåbelige og sære beslutning, udpegning af 10 områder, og hvem skal betale, hvor er den røde tråd og meget mere er spørgsmål der ligger lige for! Vil i den forbindelse sige at jeg kan lide "alle partier lige lidt"

I dette tilfælde er emnet Politisk usynlighed, før, under og efter BODIL rammer danmark, en hændelse der nu 2 måneder efter nærmest er glemt.

Før vandstanden stiger, før danmarks ydre og indre farvande rammes er der særdeles gode prognoser, vandet vil i visse områder nå rekord højder, man sammenkalder NOST der er det øverste organ i relation til rigets "fortsatte drift" under en hvilken som helst hændelse. Fra dette foretagne er der rungende tavshed.
Beredskabs styrelsen tager varslerne seriøst, de lokale redningsberedskaber tager det seriøst og visse andre instanser herunder en ansvarlig ledelse på vikingeskibsmuseet lytter - der er andre der agerer ligeså men desværre langt flere der følger Dansk tankegang "det går nok, det er sikkert overdrevet og hvad, forsikringen betaler". Der er langt flere udsagn af samme skuffe.

Hvad fortager vores regering sig - landet trues, NOST er trådt sammen hvilket betyder at samtlige ministre og relevante embedsmænd er orienteret om den kommende situation. Altså kan ingen på borgen undskylde sig med at det vidste vi ikke!
Når man eksempelvis i Tyskland oplever denne type katastrofer så rydder regeringschefen og de relevante ministre deres kalender og tager ud på de steder hvor man arbejder på at hindre tab af værdier, menneskeliv og de medbringer et straks løfte om "vi kommer med de midler der skal til for at ingen skal lide tad som følge af denne situation - i sommeren 2013 stillede de med 5.000 millioner euro allerede før man var ramt - man tager varsler alvorligt.

I kongeriget der vil de hellere skutte sig på borgen, og dog længere ude i rækkerne er der borgmestre der agerer, i Roskilde reagerer borgmesteren Joy Mogensen, i andre kommuner arbejdes der ligeledes på mange planer, men en samlet overordnet vurdering den udebliver!

Mange borgere i de truede områder ruster sig, beredskaber m.v. leverer 10.tusindvis af sandsække der af borgerne udlægges efter bedste evne. Man forsøger at sikre, men man ved godt i visse områder, Jyllinge Nordmark, Hyllingeris, Frederikssund, i byerne langs Limfjorden og langs vestkysten at dette kan hvis det når de varslede højder blive særdeles farligt og i sin yderste konsekvens koste menneskeliv. Stadig ingen reaktion fra borgen!


Da Bodil ramme for alvor bliver der varslet evakuering, hele kvarterer og byområder bliver sat under vand - mange borgere kæmper side om side med beredskabernes folk, nu er det alvor der er mange folk igang, der er ufattelige værdier truet og mange allerede "druknet" i vandmasserne.

På denne dag skulle jeg have deltaget i et møde i industriministeriet, broen var lukket vi havde allerede dagen før foreslået at man udsatte mødet alene på grund af varslet om ekstremt vejr. Men nej man kunne da ikke aflyse! Flere af vore kollegaer var allerede på Sjælland og vi besluttede i fællesskab at holde situationen under opsyn. Rent praktisk var kollegaen øjnene i marken, jeg var kommandostationen der via tilgængelige kort - alle kan anvende dem - sendte øjnene hen for at tage bestik af situationen, se hvilke tiltag der blev gjort for at redde hvad reddes kunne. Samtidigt var vore aftale at varslede man evakuering i et område hvor han kørte flyttede vi straks bort for ikke at være "katastrofeturist" og være beredskaberne i vejen. Oplevelsen var klar kortsystemet passede meget fint med de reelle forhold og det meget synlige beredskab arbejdede på højtryk, der er kun ros til deres indsats.
Men hvor var Borgens folk, vore ministre - uvist vi så dem ikke vi hørte intet fra dem og de var som forduftet, ja for "rigets fortsatte drift" er åbenbart ikke deres arbejds- og ansvarsområde!!! UNDRES

I pressen og medierne dukkede ordet stormflod op, var dette en stormflod og skulle de ramte borgere dækkes af denne fond? svaret på de ramte familiers råb om hjælp uvisheden og det menneskelige pres druknede sammen med de ramtes indbo og huse. Borgens folk kom de nu på banen - nej RUNGENDE TAVSHED

Efterhånden stod det klart at vandstanden mange steder var langt over tidligere målinger, kystdirektoratet har en meget fin statestik med både20, 50 og 100 årshændelserne markeret - men selvom man her kunne se at de aktuelle vandstande var langt over den 20års hændelse der udløser Stormrådets pulje så skal dette råd jo ikke ud i ekstremt vejr eller træde frem med en tydelig ,elding - dette er STORMFLOD så i er dækket.

I forbindelse med beredskabets varsler om evakuering vælger nogle at blive, en dårlig og meget tåbelig beslutning der ikke kun udsætter dem selv for fare men også kan sinke og koste beredskabsfolk livet når de senere skal hentes ud i gummibåde. Her mangler vi konsekvens - Borgen sover! og de ansvarlige ansvarlige indsatsledere fra beredskaberne beder, ikke kun under BODIL, men i masser af andre ekstremt vejssituationer, om at politiet der er øverste beslutningstager udsender UDKØRSLESFORBUD I ET GIVENT OMRÅDE eller udsteder en EVAKUERINGSORDRE for et område og så dels sikre området imod tyveri og hærværk, men direkte fjerne borgere der ikke fysisk deltager i redningarbejdet.

Da vandet er på sit højeste er mange boliger oversvømmet, vikingeskibsmuseet truet, vandet står i gaderne , diger overløbet og visse diger truet af underløb og brud, og det er ikke postevand men havvand blandet med spildevand, altså en trussel på livet for svage personer eller personer der ikke tager deres forholdsregler. Dette burde have fået borgens folk af huse vandet er jo langsomt på retur, men nej der er stadig rungende tavshed. Stormrådet oplyser at de i løbet af den kommende uge vil se på målingerne, enten er jeg ekstrem hurtig eller også har de måske slet ikke set de samme kort som jeg har og så sammenlignet med kystdirektoratets statistikker, det er jo svært at se på 2 tal der skal sammenlignes. Den slags tager tid - spørg ofrene der nu står i uvished uden hus og hjem, de aner ikke om de er købt eller solgt så de står uden viden uden midler og uden tag over hovedet, er teknisk insolvente m.v..

Dagene efter er der stor bevågenhed, fra pressen de samme politikkere og beredskabsfolk er stadigt synlige, der pumpes millioner af liter, vandet synker langsomt. Stadig ingen reaktion fra Borgen!

Stormrådet beslutter efter 4 dage at dette er STORMFLOD så nu kan i få erstatning! mange er slet ikke klar over at det de får slet ikke dækker de skader der er sket. Opgørelserne kommer på bordet nu efter mage artikler i pressen, pres fra beboere med stort engagement og borgmester Joy Mogensen i Roskilde dukker Henrik Sass Larsen op vores erhvervsminister, tja godt at der kommer en fra borgen men hvor er restsen --- katastrofer giver arbejde men også sociale og sundhedsmæssige virkninger og ikke mindst det berører "LANDETS FORTSATTE DRIFT" så det er vel et statsminister anliggende eller ? derfra rungende tavshed.

Vandet falder - der kommer flere og flere frustrerede borgere der ikke kan få økonomien til genopbygning af deres huse til at nå sammen med den erstatning de tilkendes. Henrik Sass Larsen lover at se på det men kan ikke gøre noget ved selvrisiko og levetid - det er stormrådets område? Tja jeg undres hvem laver lovgivningen - hvem beslutter hvad der gælder !!

Har personligt set på flere af de opgørelser der er lavet af forsikrings taksatorer, de tager meget hårdt fat de nedskriver ting til nærmest nulværdi, de levetidsvurdere langt skrappere end det der fremgår af lovgivningen, men der er kø ved vasken stormrådet sender bolden til forsikringselskabene der sender den tilbage. i dette tilfælde er det helt uden omkostninger for forsikringsselskaberne, det er statskassen der træder til når kassen i stormrådet tømmes. og det bliver den i dette tilfælde - den bliver rungende tom! Stadig ingen reaktion fra BORGEN!

Borgere i dette land skal selvfølgeligt selv gøre hvad de kan for at sikre deres ejendom, beredskaberne prioriterer, og der er vores kælder, vores have eller vores hus nederst i rækken, man har en vis mængde materiel og mandskab til rådighed det skal fordeles bedst muligt, her træffer de lokale beredskaber valget, hvilke ting skal reddes eller forsøges reddet for at sikre "FORTSAT DRIFT" af rådhuse, skoler, plejecentre, sygehuse m.v. - de træffer valg, de presser deres mandskab og materiel til det yderste og de fortjener stor ros for deres indsats en TAK til alle jer der kniklede under BODIL.

Men hvordan påvirker vi dem der beslutter dem der regerer og styrer til at deltage og vigtigst af alt at sikre dem der er ofre for BODIL en reel mulighed for at få deres liv tilbage. Håber der er nogle her der kan bidrage med ideer jeg har fagligt gang i at samle ideerne og derefter anmode om foretræde for de relevante ministre og udvalg på tinge.

Slutteligt skal man huske at folk der presses helt ud på kanten af økonomisk ruin, personlige kriser og total afmagt kan træffe irrationelle beslutninger der kan koste liv. Dette skal forhindres - men hvor er BORGEN henne? kender i svaret så lad mig høre


Med venlig hilsen
Henrik J. Eriksen
bygningskonstruktør - projektansvarlig
Tlf + 45 50 44 95 44
E-mail: hjeriksen@hotmail.com
Skype: henrik-j-eriksen
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/hjeriksen
18-02-2014 16:49
kfl
★★★★★
(2167)
Flot indlæg - har ikke tid nu, men kommer tilbage på et tidspunkt. Se
Bodils ofre – de seks ulykker Af Jens Morten Hansen, Statsgeolog, adj. professor

Redigeret d. 18-02-2014 16:56
18-02-2014 17:39
Hjeriksen
☆☆☆☆☆
(13)
hej KFL
Helt ok ser frem til dine bemærkninger. Havde tidligere i dag set på en økonomisk vurdering af skaderne efter bodil, dels beregnet på området Jyllinge nordmark under bodil og derefter samme område ved en vandstand på kt: 2.600 meter tallene er rystende for det vi ser opgjort hos stormrådet alene er isbjergets top ... det virkelige tal er temmeligt stort.
gennemregner de beregninger og derefter må de frem i lyset --- burde få nogle til at vågne
18-02-2014 19:37
Jakob
★★★★★
(9324)
.@Hjeriksen


Det kunne måske også være en idé at bede Mærsk og andre olieudvindingsselskaber om hjælp..?
Det må siges, at mere ekstremt vejr på grund af klimaforandringer forårsaget af udvinding af fossilt brændsel, er et sandsynliggjort fænomen.
Så måske føler de en vis form for medansvar og sympati og vil derfor gerne bruge en fond til at hjælpe med at afbøde skaderne.

Som jeg forstår dit indlæg, er dit fokus på at afbøde skaden og ikke at arbejde på, hvordan man undgår sådanne problemer i fremtiden..?.
18-02-2014 22:58
Hjeriksen
☆☆☆☆☆
(13)
Jakob skrev:
@Hjeriksen


Det kunne måske også være en idé at bede Mærsk og andre olieudvindingsselskaber om hjælp..?
Det må siges, at mere ekstremt vejr på grund af klimaforandringer forårsaget af udvinding af fossilt brændsel, er et sandsynliggjort fænomen.
Så måske føler de en vis form for medansvar og sympati og vil derfor gerne bruge en fond til at hjælpe med at afbøde skaderne.

Som jeg forstår dit indlæg, er dit fokus på at afbøde skaden og ikke at arbejde på, hvordan man undgår sådanne problemer i fremtiden..?

.


Det er faktuelt at tingene sker derfor skal der ageres - de fleste fokuserer som du på at vi skal gøre noget - dvs arbejde på hvordan man undgår problemerne i fremtiden -- dansk kaffeklub vi laver tykke rapporter, skriver en masse fine ord men HVAD TROR DU DEM DER SIDDER UDEN TAG OVER HOVEDET, TEKNISK INSOLVENTE OG ringe udsigt til at komme tilbage i deres huse efter bodil hærgen mener..???????

Jeg ved det for jeg har været i tæt kontakt med dem --- de er helt ligeglade med om vi over de næste 30 år får omlagt brugen af fossile brændstoffer eller lignende.

Agerer vi ikke nu - Bodil var endnu en advarsel - så kommer der lig på bordet ... og så skal du se alle dem der så kan finde plads ved håndvasken, og tror mig så finder man penge til alverdens beskyttelser.....

At man så kan mene at visse firmaer skal bidrage til en fond er jo tågesnak, alle firmaer bidrager via deres forsikringer til Stormflodfonden..... hvilket belæg mener du der er i at eksempelvis Mærsk skal betale ekstra hvis ikke Grundfoss, NOVO og andre skal eller du og jeg skal!!!!!

Men følger vi de frelste klimaforkæmpere så bruger vi kræfterne på at ændre hele verdens forbrug - læs misbrug - og så lader dem der bor ude ved kysterne drukne --- giver jo god mening ikke !!!

jeg mener det kaldes uansvarlig og manglende forståelse for den lokale situation her og nu!

Så tag ikke fejl vi skal gøre noget på den korte bane og så skal der samtidigt på den lange bane arbejdes på at lave langsigtede løsninger -


Med venlig hilsen
Henrik J. Eriksen
bygningskonstruktør - projektansvarlig
Tlf + 45 50 44 95 44
E-mail: hjeriksen@hotmail.com
Skype: henrik-j-eriksen
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/hjeriksen
18-02-2014 22:58
Hjeriksen
☆☆☆☆☆
(13)
Jakob skrev:
@Hjeriksen


Det kunne måske også være en idé at bede Mærsk og andre olieudvindingsselskaber om hjælp..?
Det må siges, at mere ekstremt vejr på grund af klimaforandringer forårsaget af udvinding af fossilt brændsel, er et sandsynliggjort fænomen.
Så måske føler de en vis form for medansvar og sympati og vil derfor gerne bruge en fond til at hjælpe med at afbøde skaderne.

Som jeg forstår dit indlæg, er dit fokus på at afbøde skaden og ikke at arbejde på, hvordan man undgår sådanne problemer i fremtiden..?

.


Det er faktuelt at tingene sker derfor skal der ageres - de fleste fokuserer som du på at vi skal gøre noget - dvs arbejde på hvordan man undgår problemerne i fremtiden -- dansk kaffeklub vi laver tykke rapporter, skriver en masse fine ord men HVAD TROR DU DEM DER SIDDER UDEN TAG OVER HOVEDET, TEKNISK INSOLVENTE OG ringe udsigt til at komme tilbage i deres huse efter bodil hærgen mener..???????

Jeg ved det for jeg har været i tæt kontakt med dem --- de er helt ligeglade med om vi over de næste 30 år får omlagt brugen af fossile brændstoffer eller lignende.

Agerer vi ikke nu - Bodil var endnu en advarsel - så kommer der lig på bordet ... og så skal du se alle dem der så kan finde plads ved håndvasken, og tror mig så finder man penge til alverdens beskyttelser.....

At man så kan mene at visse firmaer skal bidrage til en fond er jo tågesnak, alle firmaer bidrager via deres forsikringer til Stormflodfonden..... hvilket belæg mener du der er i at eksempelvis Mærsk skal betale ekstra hvis ikke Grundfoss, NOVO og andre skal eller du og jeg skal!!!!!

Men følger vi de frelste klimaforkæmpere så bruger vi kræfterne på at ændre hele verdens forbrug - læs misbrug - og så lader dem der bor ude ved kysterne drukne --- giver jo god mening ikke !!!

jeg mener det kaldes uansvarlig og manglende forståelse for den lokale situation her og nu!

Så tag ikke fejl vi skal gøre noget på den korte bane og så skal der samtidigt på den lange bane arbejdes på at lave langsigtede løsninger -


Med venlig hilsen
Henrik J. Eriksen
bygningskonstruktør - projektansvarlig
Tlf + 45 50 44 95 44
E-mail: hjeriksen@hotmail.com
Skype: henrik-j-eriksen
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/hjeriksen
18-02-2014 23:19
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Jeg tænker også, hvor er DR egentlig blevet af..?
De har måske så travlt med at søge efter den hemmelige socialdemokrat, at de ikke har tid til at informere mere om et stort antal danske borgere i knibe.
Det kan selvfølgelig være, at det bare er mig, der har overset det.
Men måske kunne de også, hvis de var lidt længere fremme i skoene organisere en landsdækkende indsamling til fordel for stormflodsofrene..?
Det er ikke sikkert, at det vil give så meget, men lidt har jo også ret.
Dog bliver det måske ikke helt nemt at dele pengene ud på den rigtige måde..?Jakob skrev:
Som jeg forstår dit indlæg, er dit fokus på at afbøde skaden og ikke at arbejde på, hvordan man undgår sådanne problemer i fremtiden..?


Host... nå ja, det er f.eks. her det foregår:
http://www.klimadebat.dk/forum/danske-stormfloder-1532-2013-d13-e2497.php#post_40263

Jeg er enig i alle kfl's glimrende forslag.

Og jeg vil nok tilføje, at max. vandstanslinjen skal hæves mindst 20 cm, og alle risikohuse skal have tinglyst faren for stormflod samt, at man ikke kan regne med at få erstatning.

Det er 11. time, men hvis man vil gøre noget forebyggende, så kan det måske også være en idé at tilføje noget om det i det udkast til klimaloven, som i øjeblikket ligger til høring her i forum:
http://www.klimadebat.dk/forum/hjaelp-til-hoeringssvar-til-klimaloven-d7-e2535.php.
19-02-2014 15:26
Jakob
★★★★★
(9324)
.@Hjeriksen

Skrev du "politisk usynlighed"..?
Se det tilknyttede billede.( et link mere ang. forebyggelse:
http://www.klimadebat.dk/forum/kystdirektoratet-2012-hornbaek-gedser-bodil-og-returperioder-d13-e2480.php#post_39937 ).
Tilknyttet billede:

19-02-2014 16:29
Hjeriksen
☆☆☆☆☆
(13)
Jakob skrev:
.@Hjeriksen

Skrev du "politisk usynlighed"..?
Se det tilknyttede billede.( et link mere ang. forebyggelse:
http://www.klimadebat.dk/forum/kystdirektoratet-2012-hornbaek-gedser-bodil-og-returperioder-d13-e2480.php#post_39937 ).


har set det og JA DET ER BARE VÆRRE END USULIGHED det er en politisk narresut som jeg ser det ... ser ikke noget forslag eller noget konkret beklager.

Nu mener Henrik Sass Larsen at 400 mill kr ekstra sagtens rækker ... der er ikke mange der kan regne i vores regering tallet skal mindst ganges med 10 så er vi ved at være der hvor skaderne er dækket.

Derudover er det utroligt at en minister råder folk til at bestille håndværkeren, uden at der ligger garantier af nogen art, intet konkret forslag - jeg vil på det kraftigste fraråde dem jeg rådgiver at bestille noget før loven er fremlagt og vedtaget for ellers så bliver deres situation forværret fra teknisk insolvens til konkurs med meget store personlige omkostninger - en minister der agerer som her burde slet ikke sidde på tinge, valgflæsk vil jeg kalde det uden hold til noget.''

Der er lang vej endnu --- lad os se et forslag der matcher 100 % dækning til alle der blev ramt, så tager jeg hatten af.

Der er ingen ændring i teksten - erstatning på de almindelige forsikringsmæssige forhold det gælder faktisk lige nu - her har taksatorerne knust nedskrevet og vurderet på tværs af de regler der gælder ... allerede nu skal tvivl komme skadelidte til gunst - kender adskillige tilfælde hvor det modsatte er sket

Hvis der er rygrad i vores folketing så letter de rumpen sender Statsministeren ud og undskylder den totale tavshed fra tinget og bevilger den milliard der skal til - så er der måske grundlag for en lille bitte smule respekt.

så desværre Jacob man skal ikke renovere sit hus på et løfte det skal man på en lov - og eller penggene ind på bogen!!!!!


Med venlig hilsen
Henrik J. Eriksen
bygningskonstruktør - projektansvarlig
Tlf + 45 50 44 95 44
E-mail: hjeriksen@hotmail.com
Skype: henrik-j-eriksen
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/hjeriksen
19-02-2014 18:04
Hjeriksen
☆☆☆☆☆
(13)
Der sker dog lidt

Stormrådet har besluttet at områder i den sydlige del af Ringkøbing Fjord nu er omfattet af den tidligere besluttede storflod. GODT GÅET ikke --

http://www.stormraadet.dk/Storm/Pressemeddelelser/Stormflodsomraadet-omfatter-nu-ogsaa-Ringkoebing-Fjord?tc=240B319815544FEDB10DAC811AD08901

Der er da håb eller NEJ slendrian og langsommelig stillingtagen .... hvordan mon dem der bor i området har haft det til dat, kan godt gætte det kan du?

Derudover er følgende faktaboks skrevet ind på ovenstående link:

FAKTABOKS: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

Hvis du bor i et af områderne angivet med sort, er fristen for at anmelde skaderne desværre udløbet.
Hvis du bor i det tilføjede område skal du anmelde skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 19. april 2014. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk.
Når du anmelder skaden elektronisk, skal du indtaste dit postnummer og vælge "Ikke erklæret stormflodshændelse" i rullelisten nedenunder.
Har du ikke adgang til en computer, kan du anmelde på et skema, som du kan hente på Stormrådets hjemmeside eller rekvirere hos forsikringsselskabet.
Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader.
Selv om du har været udsat for stormflodsskade, er det ikke sikkert, at du kan få erstatning. For eksempel kan du få nedsat erstatningen, eller den kan helt bortfalde, hvis du har undladt at begrænse skaden.
FAKTABOKS: Selvrisikoen ved stormflodserstatninger

Skader på privat løsøre: 10 %, mindst kr. 10.000,00
Skader på privat bygning: 8 %, mindst kr. 8.000,00
Skader på erhvervsløsøre: 10 %, mindst kr. 10.000,00
Skader på erhvervsbygning: 13 %, mindst kr. 13.000,00
Skader på fritidshus: 13 %, mindst kr. 13.000,00
Læs mere om stormflodsordningen på www.stormraadet.dk


Derudover har Stormrådet ændret praksis se dette link:

http://www.stormraadet.dk/Storm/Pressemeddelelser/Ny-praksis-for-afskrivninger?tc=240B319815544FEDB10DAC811AD08901

med denne tekst

Det vurderes, at der vil blive tale om en gennemsnitlig forhøjelse af erstatningerne ved stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer på ca. 30 %.

Ændringen af praksis gælder med tilbagevirkende kraft fra og med stormfloden i december 2013.

Ændringen betyder, at de verserende sager fra december 2013 skal gennemgås med henblik på justering af erstatningens størrelse. Det kan betyde forsinkelser i forsikringsselskabernes sagsbehandling af de verserende stormflodssager.

Stormrådets hidtidige praksis baserer sig på stormflodsordningens forarbejder og har været i fuld overensstemmelse hermed, idet de overordnede principper for opgørelse af forsikringsskader har været fulgt. En kortlægning foretaget af Stormrådet og Forsikring & Pension har vist, at der er forskel på den nuværende praksis for afskrivninger, der gælder i forsikringsselskaberne, og Stormrådets praksis.

Stormrådets formand, Karen Westerbye-Juhl, siger:

"I lyset af ministerens udmelding om yderligere finansiering kan vi nu ændre vores afskrivningspraksis, så den i højere grad ligner den, man kender fra forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaberne må nu gennemgå og vurdere, om der skal foretages ændringer i erstatninger til de skadelidte fra stormfloden i december."


Tja en forhøjelse vurderet til 30 % er dog bedre end ingenting men

En vurdering der helt sikkert IKKE svarer til følgende udsagn fra samme pressemeddelelse fra Stormrådet:

Stormrådets beslutning betyder, at der i væsentlig mindre omfang vil ske afskrivning for slid og ælde i forbindelse med opgørelse af skader. Praksis vil i højere grad komme til at flugte med forsikringsselskabernes nuværende praksis ved brand- og vandskader. Opgørelse af bygningsskader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer sker fortsat efter genanskaffelsesprincippet.

Betragter ikke mig selv som fatsvag eller værende stæreblind, Opgørelse af bygningsskader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer sker fortsat efter genanskaffelsesprincippet hvis det har været praksis hele tiden hvordan hel.... kan der så forekomme nedskrivninger til 20% eller mindre ... nogen der kan forklare dette!!!

Jeg må sige at der stadigt er langt fra Borgen, diverse råd og udvalgt ud til den virkelige verden!!!!

Jeg har i relation til et enkelt område set på de omkostninger en Stormflodshændelse påfører vort samfund - det er altid en vurdering hvordan man tolker og vurderer men der er mange af tingene i nedenstående der er direkte omkostninger som følge af BODIL lad os få et sandt tal frem så vi kan forholde os til dette.


Med venlig hilsen
Henrik J. Eriksen
bygningskonstruktør - projektansvarlig
Tlf + 45 50 44 95 44
E-mail: hjeriksen@hotmail.com
Skype: henrik-j-eriksen
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/hjeriksen
19-02-2014 19:27
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Hjeriksen skrev:
Der er lang vej endnu --- lad os se et forslag der matcher 100 % dækning til alle der blev ramt, så tager jeg hatten af.


Respekt for dit arbejde for stormflodsofrene og tak for endnu et informativt indlæg.
Men skal jeg virkelig forstå dig sådan, at du slet ikke synes, at folk også selv har et ansvar for at dække skader og indrette sig bæredygtigt, hvis de vælger at bosætte sig i et risikofyldt område..?
Skal de bare kunne læne sig tilbage og sige, at det vel nok er dejligt, at der kommer en stormflod hvert 20. år, så vi kan få renoveret vores bolig og få nyt trægulv på i stuen uden at skulle betale øre for at have mishandlet det i den mellemliggende tid..?

Det er ikke fordi jeg ønsker at skændes med dig, for jeg kan godt mærke, at du står lidt højt i tænding, og sikkert med god grund. Jeg mener bare, at der måske er en grænse for, hvor højt du må spænde forventningerne, hvis du samtidigt ønsker at optræde som rimelig.


Jeg læste f.eks. også dette via linket fra kfl:

http://www.b.dk/kronikker/bodils-ofre-de-seks-ulykker
Ulykke nr. 4 indtræder nu, hvor taksatoren skal besigtige de bygningsdele og andre ting, som folk i deres fortvivlelse og ubehag ved skimmel, mug og lortelugt har kørt på lossepladsen, eller som visse kommuner i deres misforståede godhed har fjernet for folk. Men så falder bomben: Der gives ikke erstatning for noget som helst, der ikke ligger ved huset, eller som ikke fortsat befinder sig i huset.


Er man helt ærligt ikke lidt dummere, end man har lov til at være, hvis man tror, at man kan få erstatning for en sofa, som taksatoren ikke kan vurdere, fordi man har kørt den på lossepladsen..?

Mener du helt generelt, at staten skal redde folk fra økonomisk ruin, hvis de dummer sig og bliver ramt af uheld..?

Jeg har valgt at bo højt blandt andet fordi det beskytter imod oversvømmelser.
Men jeg har f.eks. måttet opsige en stormskadeforsikring på en bygning, fordi den blev for dyr. Jeg tjekker ofte tagplader og sikrer porte, og jeg skider grønne grise på tværs, hvergang det stormer. Skal jeg bare kunne tage det roligt og tænke, at det betaler staten da bare, hvis det går galt..?

Og koster stormfloden f.eks. 10 milliarder kroner, og den på grund af klimaforandringer i fremtiden vil opstå mere end dobbelt så hyppigt, har staten så i det hele taget råd til at blive ved med at sikre disse områder 100%.
Skal vi sende patienterne hjem fra hospitalerne og eleverne hjem fra skole, så de, som privat har valgt at bo delvist under vandet hele tiden kan få nye trægulve.

Nu skal jeg nok stoppe, men jeg trængte også bare lige til at få lidt luft.
Håber, du kan se, at det er måske ikke er helt nemt altid bare at lade staten betale, hvis man altså løfter perspektivet lidt..?
.
19-02-2014 23:44
Hjeriksen
☆☆☆☆☆
(13)
Hej Jacob

Det er altid godt med forskellige vinkler på tingene, du skriver at du ikke vil skændes, det er noget jeg opgav som formålsløst da jeg var 16 – 17 år, det løser intet og er derfor spild af gode kræfter.
Dernæst er det med det du kalder høj tænding således at det gik samme vej som skænderierne, jeg har siden jeg var 25 haft ledende stillinger og kørt meget store komplekse byggesager, der kan høj tænding, skænderier knuse alt. Min force har altid været et stort overblik, mødt de folk der var ude for at udføre arbejdet fysisk der hvor de er, også selom skoene eller tøjet blev mudret. Resultaterne er aldrig udeblevet, man kan nemlig høste som man sår.
Der var få regler man skulle følge – min far sagde" behandl andre som du selv vil behandles, byg huse med 15 cm sokkel og lav altid fald væk fra huset" ganske enkelt ikke!
Til det du så skriver om min holdning ti,l at de enkelte ejendomsejere ikke selv skal deltage – så tager du ganske fejl, bestemte jeg så det således ud:

1.
generelt har vi alle et ansvar for egne værdier, at lade stå til eller påstå forsikringen betaler er ganske enkelt ikke en acceptabel attitude.
2.
staten fastlægger sikringskoter langs alle vore kyster, samt åer og vandløb. Derudover fastlægges en sikringskote på 1,00 meter over terræn for samtlige bygninger, beliggende i områder der ligger i lavninger. Kunne være man skulle sætte dette krav til alle bygninger.
3.
ejendomsejere skal sikre deres ejendoms kloaker imod tilbageløb, dette skal altid udføres udenfor bygningen.
4.
afledning af regnvand skal, hvor det er muligt ske til faskine, med grønne tage og lignende tiltag, MEN altid med overløb til regnvandssystemet, idet disse tiltag IKKE kan klare ekstremt nedbør. Udgifterne afholdes af ejendommmen ejer.
5.
ældre (mere end 5 – 15 år gamle)ejendomme der er opført på udsatte steder, i kystnære områder, langs åer og vandløb samt i lavninger skal sikres med de under 2 nævnte løsninger plus mekaniske løsninger, skot eller lignende der forhindre vand i at trænge ind i bygningen. Dette gælder for både kældre og stueetager. Her kan overvejes en tilskudsordning til ejerne, men det skal ikke være en mulighed men et krav at man sikrer.
6.
Nyere ejendomme der er opført beliggende lavt, d.v.s med overkant gulv og overkant fortov og terræn i samme højde, her skal man forsøge at gøre dem der har givet byggetilladelsen, dem der har tegnet og beregnet ejendommen ansvarlige. Årsagen til dette er at ingen der fungerer som rådgiver i dette land kan påberåbe sig ansvarsfraskrivelse fra gældende bygningsreglemeneter, der har menlig stået siden 1961 "bygninger skal sikres imod skadelige påvirkninger fra nedbør, regn m.v. således at der ikke opstår skadelige påvirkninger. Bygningsreglementer kap 4.6.
7.
Nye ejendomme der opføres skal altid opføres således, at der er mindst 250 mm sokkelhøjde, fald bort fra soklen og samtlige åbninger, døre vinduer riste, nedkørsler, elevatorer m.v. for synes med sikringsystem således at der uden risiko for vandindtrængen kan stå op til 1,00 meter vand udenfor bygningen.
8.
Sikringer af ejendomme kan i visse tilfælde ske i regi af grundejerforeninger, ejerlav m.v.
9.
Man bør forhindre at kommuner udlægger lavtliggende områder til andet end rekreative formål.
10.
Byggerier opført af det offentlige skal udover ovennævnte også sikres således at de under ekstreme situationer kan opretholde "fortsat drift".
11.
Beredskaber skal offenligtgøre deres beredskabsplaner, herunder deres prioriteringslister.
12.
Staten skal tage ansvaret for de ting som EU´s oversvømmelsesdirektiv kræver, frem for den ubrugelige udpegning af 10 områder, eksempelvis Roskilde Fjord er ikke med som udpeget område.
13.
Staten varetage kystsikringen langs alle vore kyster, dvs samtlige diger skal enten forhøjes sikres eller man vælger at lade dem der bor bag de sikrede områder selv betale for gildet. Man kan ikke som nu både og, det er for dyrt det er for ulige og særligt er det visse steder områder med få beboere man sikrer.
14.
Den nuværende Stromflodsfond bevares og udbygges, således, at der hvis der rammer ekstremt vejr der medfører overskridelse af de fastlagte sikringshøjder så kan man betale erstatning.
15.
Der skal ved lov sikres at samtlige ejendomme kan få tegnet en stormflods- og oversvømmelses forsikring (ved fra udlandet at en sådan for et alm parcelhus koster fra 1.200 kr/ måned og opefter), vil man have havudsigten må man selvfølgenligt betale for gildet.
16.
der skal derudover lavet helt stramme regler for afskrivninger, levetider og selvrisiko i relation til sådanne forsikringer.


Du spørger, om man ikke er dummere end som så, hvis man tror man kan få erstatning for en sofa der er kørt bort som følge af skaden, her er der fra stormrådet og forsikringsselskaberne opfordret til at man fotodokumenterer. Der er et krav om, at man skal begrænse skaderne, rydde op og forhindre følgeskader, lader man sofaen blive stående eller fjerner man ikke gulve og skadede bygningsdele så er man garanteret skimmelsvamp og ingen forsikringsdækning da man jo ikke har begrænset skaden.
Vi skal under ingen omstændigheder sende folk hjem fra sygehuse, eller ungerne hjem fra skole – de sidste skal være der længere – kravene skal hæves, 2 som bestået er nok lovlig lavt efter min opfattelse i forhold til en skala på 12.

Jeg håber at du med dette kan se jeg ikke mener staten bare skal betale, som vi ligger lige nu er der ingen vej udenom, men ovennævnte punkter burde straks iværksættes uanset hvor ondt det gør på den enkelte. Vi skal da ansvaret lige nu ligger mange stder; Uansvarlige politikkere der har ændret status på områder fra sommerhuse til helårsområder, dårlige planmyndigheder der har tilladt bebyggelse i lavtliggende engområder. Selv Absalon vidste at der skulle bygge højt, se på et historisk kort fra roskilde der er det tydeligt at synderne er os fra 50erne og frem.

Derudover er det ikke i orden at sige "forsikringen betaler" et eksempel er alle de fine boliger i vores havneområder, tegnet af landets dygtigste arkitekter, beregnet af de dygtigste ingeniører og har man helt lukket øjnene for følgende:
Man opfører boliger beliggende med gulv og fortov i samme niveau, nedkørsler til p-kældre udfører man uden nogen for sikring, vandet kan frit løbe ned i P-kælderen der så ofte indeholder tekniske installationer, traforum, elevatorer, sprinklercentaler + 100 eller flere p-pladser.
Når man tillader sig at foreslå et automatisk system der 24/7 vil sikre en sådan kælder imod indtrængende vand ja så er svaret – forsikringen betaler. Og desværre er det landets højtuddannede folk, revisorer, advokater m.v. der udtaler sig sådan. En sådan kælder indeholder ofte biler (100 stk) til en værdi på mindst 5o mill + tekniske installationer til 1 – 5 mill så er det indlysende at man IKKE vil investere under 1 mill i at sikre – når forsikringen betaler!!!!!!

Eksemplet er kun 1 af mange.


Vi skal sikre os nu, få hjulpet dem der er ramt tilbage på sporet og så få iværksat sikring, forsikring og nødvendige tiltag straks for!
Den Næste Bodil hedder nok Camilla og rammer om 3 uger – 3 måneder eller 3 år vi ved det ikke, men vi ved det kommer og med større effekt og hyppighed.
Dernæst vil jeg mene det er passende at vores statsminister får lettet rumpen kommer med en undskyldning for manglende engagement og så straks iværksætter en nødlov der hjælper dem der er ramt, og som samtidigt pålægger at man som ansvarlig ejendomsbesidder sikrer sin ejendom og at disse i lighed med lovpligtig brandforsikring kan forsikres imod ekstremt vejr op til den fastlagte sikringskote.

Håber dette sætter tingene lidt i perspektiv


Med venlig hilsen
Henrik J. Eriksen
bygningskonstruktør - projektansvarlig
Tlf + 45 50 44 95 44
E-mail: hjeriksen@hotmail.com
Skype: henrik-j-eriksen
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/hjeriksen
20-02-2014 09:32
Jakob
★★★★★
(9324)
.@Hjeriksen

Tak for mere info.
Jeg ved desværre ikke nok om stormfloder og lokale forhold til at kunne give dig et kvalificeret modspil.
Derfor kan jeg heller ikke vurdere ordentligt, om man smider gode penge efter dårlige penge, eller hvad der vil ske med husenes værdi i fremtiden.
Jeg har nok også den grundindstilling, at når en mand ejer et hus, så skal han helst have stor frihed til at gøre med det, som han vil, men så må han også selv tage ansvaret for det, hvis det går galt. Altså i det hele taget ikke for meget formynderi.
På den anden side kan jeg også blive harm over boligskatterne herunder for herlighedsværdi, og man kan måske godt sige, at det kun er rimeligt, at når staten i det daglige blodsuger på noget, når det går godt, så bør den også hjælpe, når det går galt, for boligskatterne gør, at mange mennesker ikke selv har mulighed for at opbygge en økonomisk stødpude til at tage skraldet.
Men hvis jeg var statskassebestyrer, så tror jeg ikke, at jeg turde love større erstatninger i fremtiden. Jeg ville måske nøjes med en særlov en sidste gang til dette specifikke tilfælde, og så ellers køre en landsdækkende kampagne, så alle husejere bliver advaret om den forøgede risiko ved at eje hus. Netop for at sikre imod, at staten skal være formynder og smide flere gode penge efter dårlige i en skrue uden ende. Og måske ligeså vigtigt for også at dæmme op for krav om hjælp fra andre husejere, som i dag er nødsaget til at opsige f.eks. deres stormskadeforsikring ( som i øvrigt vist også kun dækker i forhold til nedslidningsgaden, og ikke en disse, hvis det regnes som en naturkatastrofe ), fordi den er blevet så dyr, at de ikke har råd til den mere, hvis de også skal betale ejendomsskat med deres udhulede realløn.
Men man kan måske også lidt med rette hævde, at boligejerne med al den snak, der har været de senere år om klimaforandringer og mere ekstremt vejr allerede burde have vidst bedre.
.
21-02-2014 10:18
Hjeriksen
☆☆☆☆☆
(13)
Hej Jacob

At man ikke ved alt om alt er jo ikke = at man ikke kan sidde med de vise sten, har set mange eksempler på dette!

Di har selvfølgeligt ret i at man ikke skal smide gode penge efter dårlige - det er altid en skidt forrretningsmoral, desværre er der i den offentlige forvaltning en tendens til:

at man hellere vil helbrede end forebygge!
at man underkalkulerer, bevist i visse tilfælde, eksempelvis ved store anlægsarbejder idet man godt ved der kommer en ekstrabevillig for hvad skal vi med en halvfærdig bro, motorvej eller et rådhus.
at man silotænker, tænker i kasser og ikke i det samlede billede, dette er blevet meget tydeligere efterhånden som man etablerer flere ministerier, man kan så feje bolden over under de andres gulvtæppe.
at der er meget laaaaaaaaaaaaangt fra beslutningstagerne og bevilgende myndighederne ud til den virkelige verden, seneste BODIL hændelse er et klart eksempel, rungende tavshed fra dem der sidder med midlerne og som kan træffe en afgørelse - om det er flere penge eller kassen lukket er i den forbindelse ikke afgørende - det handler om synlighed.

Når man som boligejer, er selv lejer, så betaler man ejendomsskat, der er eksempler på i min vennekreds at bor man på vestsiden af en vej ja så er husene pludseligt mindst 1.0 mill højere vurderet da man nu bor på vandsiden - og påstås at have havudsigt, min venindes hus ligger der, skal man se havet skal man enten ud på vejen, der er offentlig eller op at sidde på tagryggen hvilket har resulteret i at vi klagede og uden videre fik nedskrevet vurderingen med 1.45 mill. Godt forsøg men ganske frækt... hvis hendes hus rammes af stormflod (vandstanden skal op på 2,25 m før der er risiko) og man opgør som hidtil ja så er huset der er opført i 1894 ikke en krone værd.

Vi har forsøgt at få ejendommen forsikret imod stormflod, Danske selskaber vil slet ikke og nu har vi kontakt til et selskab i Schweitz der kikker på tingene.

I tråd med dette har vi sikret husets nederste meter imod vandgennemtrængen og har løse skot til husets 3 dør, samt forsynet husets eneste kloakudløb med en tilbageløbssikring, altså er der gjort noget, i den anledning har vi så anmodet om nedslag i de gældende forsikringer med et afslag til følge.

Er enig med dig i at man skal have set på forsikringsselskabernes generelle betingelser, de kan efter at man tegner forsikringen frit stramme skruen, hvilket efter min mening ikke burde kunne ske.

Med henvisning til tidligere skrevet er det eller burde det være sådan at man får ryddet op, ændret lovgivningen og så skal man selv bidrage - have gjort det der kan gøres - og kun hvis man kommer i en situation hvor de fastlagte sikringskoter overskrides være berettiget til erstatning fra Stormrådet.


Med venlig hilsen
Henrik J. Eriksen
bygningskonstruktør - projektansvarlig
Tlf + 45 50 44 95 44
E-mail: hjeriksen@hotmail.com
Skype: henrik-j-eriksen
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/hjeriksen
22-02-2014 11:15
Jakob
★★★★★
(9324)
.@Hjeriksen


Ja, og jeg må sige, at jeg betragter forebyggelsen som det allervigtigste.
Det lyder måske lidt hårdt, men dybest set synes jeg nok, at når folk er blevet grundigt oplyst om risikoen, så må de selv leve med den og beskytte sig imod den for egen regning eller flytte.

Skaderne efter stormfloderne ser nu ud til at være gjort op til 4,5 milliard kroner ( 2,6 for Allan og 1,9 for Bodil ).
Der står "forsikringsselskaberne" ( se tilknyttet billede ) , men de sender vel regningen videre til stormflodsfonden, som hører under staten, eller kan du evt. sige noget mere præcist om, hvordan der afregnes..?.
Tilknyttet billede:

22-02-2014 16:07
Hjeriksen
☆☆☆☆☆
(13)
Jakob skrev:
.

@Hjeriksen

Skaderne efter stormfloderne ser nu ud til at være gjort op til 4,5 milliard kroner ( 2,6 for Allan og 1,9 for Bodil ).
Der står "forsikringsselskaberne" ( se tilknyttet billede ) , men de sender vel regningen videre til stormflodsfonden, som hører under staten, eller kan du evt. sige noget mere præcist om, hvordan der afregnes..?


.


Hej Jacob

Denne opgørelse er kun en lille del af det samlede billede, og som du her ser står der forsikringsselskaberne, dette lille tal 4,5 milliarder er det som de to hændelser har kostet forsikringsselskaberne, dertil skal så lægges den opgørelse der kommer fra de ca 2900 skader der er anmeldt til stormrådet, at man fra forsikring og pension mener man ikke har et tal vil jeg tage med et gran salt.
Med den nye udmelding omkring ændre af afskrivnings måden vil der ske en væsentlig forøgelse af omkostningerne der betales af Stormrådet. inden man får et overblik vil der gå mindst 1 måned før man tidligst kan se det rigtige tal , dertil skal så lægges de nye områder der er kommet ind under ordningen.


Med venlig hilsen
Henrik J. Eriksen
bygningskonstruktør - projektansvarlig
Tlf + 45 50 44 95 44
E-mail: hjeriksen@hotmail.com
Skype: henrik-j-eriksen
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/hjeriksen
22-02-2014 16:07
Hjeriksen
☆☆☆☆☆
(13)
Jakob skrev:
.

@Hjeriksen

Skaderne efter stormfloderne ser nu ud til at være gjort op til 4,5 milliard kroner ( 2,6 for Allan og 1,9 for Bodil ).
Der står "forsikringsselskaberne" ( se tilknyttet billede ) , men de sender vel regningen videre til stormflodsfonden, som hører under staten, eller kan du evt. sige noget mere præcist om, hvordan der afregnes..?


.


Hej Jacob

Denne opgørelse er kun en lille del af det samlede billede, og som du her ser står der forsikringsselskaberne, dette lille tal 4,5 milliarder er det som de to hændelser har kostet forsikringsselskaberne, dertil skal så lægges den opgørelse der kommer fra de ca 2900 skader der er anmeldt til stormrådet, at man fra forsikring og pension mener man ikke har et tal vil jeg tage med et gran salt.
Med den nye udmelding omkring ændre af afskrivnings måden vil der ske en væsentlig forøgelse af omkostningerne der betales af Stormrådet. inden man får et overblik vil der gå mindst 1 måned før man tidligst kan se det rigtige tal , dertil skal så lægges de nye områder der er kommet ind under ordningen.


Med venlig hilsen
Henrik J. Eriksen
bygningskonstruktør - projektansvarlig
Tlf + 45 50 44 95 44
E-mail: hjeriksen@hotmail.com
Skype: henrik-j-eriksen
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/hjeriksen
Deltag aktivt i debatten Stormfloden BODIL og politisk usynlighed.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kystdirektoratet 2012, Hornbæk, Gedser, Bodil og returperioder2019-10-2023 17:29
Stormfloden 13.-14. november 1872408-04-2014 20:57
Stormen Bodil - helt naturlig!1729-12-2013 21:19
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik