Husk mig
▼ Indhold

Teoretisk effekt af CO2?Side 1 af 212>
Teoretisk effekt af CO2?23-03-2015 20:44
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Er der ikke en som kan lave en tabel over den teoretiske varme effekt af CO2?

Den skal jo være logaritmisk aftagende.


23-03-2015 21:06
Kosmos
★★★★★
(5391)
Er der ikke en som kan lave en tabel over den teoretiske varme effekt af CO2?

- her er en graf, der viser 'forcing' som funktion af CO2-koncentrationen:


Redigeret d. 23-03-2015 21:09
24-03-2015 18:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kulden-varmen-

Som en supplement til Kosmos`graf,vil en fordopling af CO2(uden feedbacks) bevirke en temperaturstigning på ca. 1,1 gr.C.
Da det er resultatet af en simpel strålingsformel,er alle forskere enige om dette resultat.

Grunden til de divergerende forskelle på temperaturstigningen er vurderingen af feedbacks mekanismer,som fordampning,albedo og skyer,hvilket betyder at IPCC og flere klimaforskere kommer på 2 gr.C eller mere ved en fordopling af CO2.

Lindzen og Choi kommer frem til,at der vil ske en afkøling af atmosfæren,såfremt CO2 indholdet fordoples.
De mener H2O fordampningen bevirker,at varmetransporten fra Jorden derved øges med 0,60 W/m2 og at opvarmningen kun vil blive på 0,58gr. C.
Hermann Harde har med spektroskopiske undersøgelser og modelberegninger beregnet en global klimasensitivitet på 0,62gr.C.

Den ringe virkning af CO2 på klimaet er ikke overraskende,det er et resultat,som både er bekræftet teoretisk,ved målinger og gennem klimahistorien.
Alligevel har IPCC,politik og medier bidt sig fast i AGW, en for menneskeheden truende klimakatastrofe.
Redigeret d. 24-03-2015 18:26
24-03-2015 20:18
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Den logaritmitske aftagelse af CO2 effekten kan anskueliggøres ved flg. Kumulative varmeforhøjelse.
0-100 ppm ca 2,22 gr. C.
100-200 - ca + 0,29 lig 2,51 gr, C.
200-300. + 0,14 - 2,65
300-400. + 0,08. - 2,73
400-600. + 0,06 - 2,79
24-03-2015 22:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Rettelse: det er selvfølgelig fordobling - men.dog!!!
28-03-2015 13:33
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Kjeld Jul skrev:
Den logaritmitske aftagelse af CO2 effekten kan anskueliggøres ved flg. Kumulative varmeforhøjelse.
0-100 ppm ca 2,22˚C.
100-200 - ca + 0,29 lig 2,51˚C.
200-300. + 0,14 - 2,65˚
300-400. + 0,08. - 2,73˚
400-600. + 0,06 - 2,79˚


tank!


28-03-2015 19:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kulden-varmen -

Hermed en uddybende forklaring på beregningen af effekten fra CO2.

Effekten beregnes efter denne formel:
dF=a * ln(C/C`)
dF - forcing i W/m2
a-CO2s absorbtionskonstant = 5.35 W/m2
C´er atmosfærisk CO2 i udgangspunktet
C det aktuelle atmosfæriske CO2 niveau.
Beregning:
dF=5.35 * ln(560/280) = 3,7 W/m2
Det ses af formlen,at CO2s effekt er logaritmisk aftagende og at en fordobling fra 560 til 1120 ppm også kun ville give 3,7 W/m2 forcing.

Havde Jorden været et perfekt "sort legeme"ville en fordobling kun have givet en ligevægtstemperatur på ca. 1 K.
Dette fås af formlen:
dTs = l * RF
dTs er ligevægtstemperaturen ved jordoverfladen.
l - klimasensitivitetsparameter for et "sort legeme" er 0,25-0,30 K/W/m2.
RF - radiative forcing = 3,7 W/m2.
dTs = 0,25-0,30 * 3 ,7 = 1K

Men da Jorden jo ikke er "et sort legeme" begynder uenigheden blandt forskerne med at skønne og fastlægge størrelsen af de mange tilbagekoblingsmekanismer,der kan påvirke CO2 forcingen.
Det drejer sig om koblingsmekanismer som,albedo fra is og sand,aerosoler,lave skyer,fordampning fra oceanerne,kosmisk stråling,ozon,solen etc.
Her strækker klimaforskernes bud sig fra 0,58 til mere end 4,5 K ved en fordobling af CO2.
De fleste forskere regner med en positiv feedback;men bl. andre Lindzen og Roy Spencer går ind for en negativ tilbagekobling.

Ved så store divergerende opfattelser af klimasensitiviteten er det,at man berettiget må tvivle på IPCCs og de selverklærede etablerede forskeres forudsigelser om de forventlige katastrofale begivenheder forårsaget af CO2s effekt.

Forcingen fra CO2 androg i 2011- 1,817 W/m2.
29-03-2015 19:02
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Problemet er også at udstrålingen ender sig i 4 potens. Hvilket betyder at en ændring skal være meget stor for at kunne mærkes.
30-03-2015 15:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvordan kan en evt. klimaeffekt af CO2 måles i en lukket kasse ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
31-03-2015 15:26
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Hvordan kan en evt. klimaeffekt af CO2 måles i en lukket kasse ?


Det hedder et klimakammer. Og effekten af en fordobling af CO2 i et klimakammer er omkring 0,01K En hundrededel grad.


31-03-2015 18:12
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kulden-varmen
dTs = klimasensitivitet parameter * RF
Her mener du at resultatet af " kassen" bliver 0,010 K
Hvordan er man nået til et sådant resultat?
RF = 5,35 * ln(C/Cu)
Svar udbedes venligst .
31-03-2015 20:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kulden - varmen ,

Jeg vil lige belyse skævheden i "kassemetoden" med de 0,010 K for en fordobling af CO2.

Et eksempel:
Den målte temperaturstigning fra 1979 til 2014 p.gr. af CO2 antages til ca. 0,40 K.
Hvis vi anvender dit resultat på 0,010 K kommer vi til denne temperaturstigning i ovennævnte tidsrum:
dT = 0,010/3,7* 5,35 * ln (400/336) = 0,0025K
Dette resultat er jo "helt ude i skoven".

Såfremt vi i stedet laver denne beregning,hvor vi sætter klimasensiviteten til 0,405 ,svarende til en temperaturstigning til 1,5K ved en fordobling af CO2,ser ligningen sådan ud :
dT = 1,5/3,7 * 5,35 * ln (400/336) = 0,38K
hvilket svarer til de faktiske målinger.
01-04-2015 17:44
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Kjeld Jul skrev:
Den målte temperaturstigning fra 1979 til 2014 p.gr. af CO2 antages til ca. 0,40 K.


Kan du ikke gentage beregningerne for 1958 - 1979, og 1979 - 1998 og 1998 til i dag?

CO2 kan jo ikke ændre fysiske egenskaber, fra det ene år til det næste.


01-04-2015 18:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kulden varmen-

Jeg får disse.resultater:

1958-1979. Ts = 0,1399K
1979-1998. 0,2032K
1998-2014. 0,1750K
Det svarer til en temperaturstigning på 1,5K ved en fordobling.af CO2 fra 280 til 560 ppmv
Redigeret d. 01-04-2015 18:38
02-04-2015 09:32
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Kjeld Jul skrev:
Kulden varmen-

Jeg får disse.resultater:

1958-1979. Ts = 0,1399K
1979-1998. 0,2032K
1998-2014. 0,1750K
Det svarer til en temperaturstigning på 1,5K ved en fordobling.af CO2 fra 280 til 560 ppmv


Hvordan kan virkningen af CO2 ændre sig fra 0,1399K til 0,2032K?
Er det ikke den laveste værdi, som er den rigtigste?


02-04-2015 09:49
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
1,5/3,7*5,35 er konstant for perioderne,mens
ln(C/Cu) er variabel efter ppmv.
1958 ppmv 315
1979. 336
1998. 369
03-04-2015 21:15
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Kjeld Jul skrev:
Kulden-varmen
dTs = klimasensitivitet parameter * RF
Her mener du at resultatet af " kassen" bliver 0,010 K
Hvordan er man nået til et sådant resultat?
RF = 5,35 * ln(C/Cu)
Svar udbedes venligst .


Man fylder en kassen med atmosfærisk luft, sådan som man mener at den var i 1750. og måler på temperaturen
2. man tilsætter en mængde CO2. Så indholdet af CO2 er fordoblet. og måler igen.

DMI fik 13 milioner til at lave en sådan kasse, men siden har man ikke hørt om det.
Jeg er sikke på at man fik at høre om det hvis det viste en katastrofal effekt.


04-04-2015 10:07
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ach du meine Guete- forståeligt,at et sådant "forsøg" er blevet fortiet.
RE: Hvor mange promille?08-04-2015 22:15
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Afrundet til nærmeste promille er der 20,9% ilt (oxygen) i tør luft fra Jordens atmosfære.

Ilt dannes af planter og benyttes også af planter (til de dele, hvor der ikke sker fotosyntese) samt af mennesker og dyr. Planter optager og bruger kuldioxid (CO2) i fotosyntesen til at vokse.

Afrundet til nærmeste promille, hvor meget CO2 er der så i tør luft fra Jordens atmosfære?
08-04-2015 22:23
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
John Niclasen skrev:
Afrundet til nærmeste promille, hvor meget CO2 er der så i tør luft fra Jordens atmosfære?


Jeg tror ikke at der er nogen, som har lyst til at svare.


10-04-2015 20:08
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Så lille en effekt har Danmarks CO2 emission på verdensplan.

Selvom den globale temperatur i år 2100 skulle være steget til 6,0 gr.C,som nogle af de mest pessimistiske klimaforskere mener,(det mest sandsynlige er nok 1,5 gr.)ville Danmarks reduceringsbidrag kun være 0,0 gr. og Tysklands 0,15 gr.,hvis CO2 udledningen i Danmark og Tyskland var helt stoppet i slutningen af dette århundrede,hvilket kun er en hypotetisk mulighed.
Ligesom i Danmark protesterer de rød-grønne i Tyskland mod boring og udvinding af skifergas,og i det hele taget brugen af fossile brændsler,alt sammen for klimaets skyld.

Danmark og Tyskland har idag verdens højeste energipriser,som ved en større udbygning af vedvarende energi og lukning af kraftværker,vil føre til store udfordringer og problemer med energiforsyningen og resultere i endnu højere omkostninger for erhvervslivet og befolkningen.

Er det ikke et for stort offer for vores lande,når det kun har et ideologisk formål og ikke hjælper på klimaet,at vi indstiller brugen af fossile brændsler,mens verdens øvrige industrilande,måske de næste 100 år,fortsat primært vil anvende fossile brændsler?
11-04-2015 16:38
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
Problemet er en hel del anderledes end du tror, Kjeld Jul. vi er afgiftsplagede, men det har ikke meget med produktionsapparatet at gøre.
Se her :http://www.danskenergi.dk/~/media/Indblik/DanskeElpriserFalderEUsStiger/140610-Indblik_DanskeElpriserFalderMensEUsStiger.ashx
Så der findes ikke et det omtalte offer, du omtaler.
11-04-2015 17:27
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Neander-Taleren-
Jeg taler ikke om produktionsapparatet,vindmøllernes kvalitet er udmærket.
Men,Danmarks rekordhøje elpriser er en stor konkurrenceudfordring for mange virksomheder,som gennemsnitlig betaler
3 - 8 øre mere pr. KWh end man har regnet med.
Redigeret d. 11-04-2015 17:43
11-04-2015 20:49
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
Problemet med høje elpriser i danmark er ikke en følge af grøn omstilling, det skyldes meget høje afgifter på el, som er væsentligt højere end i andre lande. Politisk kunne de det overvejes at flytte disse afgifter til andre områder, hvis man ønsker, at industrien skal have lettere betingelser. Det er dog allerede sådan, at store forbrugere betaler væsentligt mindre for el, så problemet er måske teoretisk og ikke særligt stort. Det betyder ikke, at der ikke bliver brugt meget tid på klager over pso afgiften, men det skyldes mest af alt uvidenhed om hvad elpriserne egentligt er.
11-04-2015 21:14
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Er opførelsen af de dyre vindmølleparker ikke en del af den.grønne omstilling.Hvad går PSO afgiften til?
12-04-2015 15:17
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
57% af elprisen er afgifter (skat) plus moms. 8,9% af elprisen er PSO afgift. Lavindkostgruppen betaler ikke pso (grøn check kompensation). Barberet for afgifter har Danmark ift øvrige EU lande lav produktionspris på el, så paradoksalt nok er el en billig energikilde, som vi betaler godt for. Den høje pris kan som det ses langtfra tilskrives den grønne omstilling alene. Det er iøvrigt også kun halvdelen af PSO afgiften, der gives til vindmøllemarkedet.
12-04-2015 16:03
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Noget om CO2.
Fra 1958 til.2015 er der i verden udledt ca.
29000 Megaton CO2.
I Danmark i disse år ca. 21 Megaton.
Den globale temperatur er fra 1958-2015 steget med ca 0,51K,sv. til en temp.stign. på 1,5K ved en fordobling af CO2 fra 280 til 560ppmv.
12-04-2015 17:11
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Neander-Taler:

PSO afgiften dækker mere koncist disse grønne energiformål:
øre/kWh
Tilskud til landmøller 5,5
Tilskud til havmøller 7,7
Tilskud til andre VE anlæg 3,6
Tilskud til decentrale anlæg 4,5
Øvrige PSO omkostninger 1,1
12-04-2015 17:40
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
neanderTaleren skrev:
57% af elprisen er afgifter (skat) plus moms. 8,9% af elprisen er PSO afgift. Lavindkostgruppen betaler ikke pso (grøn check kompensation). Barberet for afgifter har Danmark ift øvrige EU lande lav produktionspris på el, så paradoksalt nok er el en billig energikilde, som vi betaler godt for. Den høje pris kan som det ses langtfra tilskrives den grønne omstilling alene. Det er iøvrigt også kun halvdelen af PSO afgiften, der gives til vindmøllemarkedet.


neanderTaleren

Det er en noget mærkelig påstand, at lavindkomstgruppen ikke betaler PSO, for det gør de også selv om de for kompensation i form af en "grøn" check - som faktisk blot er endnu et bevis på, at der ingen sammenhæng er mellem afgifts- og skattepolitik og klima- og energipolitik.

Vindmøllernes andel af PSO-midlerne afhænger meget af, hvor mange vindmøller der er, og hvad de enkelte vindmøller er lovet i driftsstøtte, samt hvor meget det blæser. Så det er først bagudrettet, at det kan opgøres, hvor mange af PSO-midlerne, der går til vindmøller. Men nu er PSO altså ikke den eneste støtteordning, som vindmøllerne har gavn af - vindmøller betaler f.eks. ikke balanceomkostninger, selv om det for det meste er vindmøllerne, der skaber balanceproblemerne.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
12-04-2015 19:34
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hvorfor omstilling til grøn energi i Danmark- for klimaets skyld?

Siden 1958 er den globale temperatur steget med ca 0,51K,Danmarks bidrag har været 4/10000K
12-04-2015 21:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Hvorfor omstilling til grøn energi i Danmark- for klimaets skyld?

Siden 1958 er den globale temperatur steget med ca 0,51K,Danmarks bidrag har været 4/10000K


For at nogle politikere kan pudse den "grønne" glorie måske ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
13-04-2015 00:31
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Kjeld Jul skrev:
Hvorfor omstilling til grøn energi i Danmark- for klimaets skyld?

Siden 1958 er den globale temperatur steget med ca 0,51K,Danmarks bidrag har været 4/10000K


Jeg tror jeg forstår logikken!

Så når det enkelte individ ikke rigtigt bidrager med noget, så er der ikke grund til at gøre noget selv, men lade andre gøre det!?

list i samme stil:

Hvis en landmand udleder for meget kvælstof ud i en bæk, hvorfor skal har bekymre sig, for det bliver alligevel fortyndet til noget umålbart når det når havet.

Mit brag til SKAT er en så lille fraktion af danmarks samlede skatteindkomst, så hvorfor skal jeg betale skat?


~thomas wernberg
13-04-2015 10:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Sg17a-
Istedet for disse pædagogiske bortforklaringer- sig det dog som det er,- i Danmark har den grønne omstilling ingen indflydelse på klimaet.
13-04-2015 21:22
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
Det er en noget mærkelig påstand, at lavindkomstgruppen ikke betaler PSO, for det gør de også selv om de for kompensation i form af en "grøn" check - som faktisk blot er endnu et bevis på, at der ingen sammenhæng er mellem afgifts- og skattepolitik og klima- og energipolitik.

Betal PSO minus grøn check == ingen PSO; :-)

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1910616&i=212

Men nu er PSO altså ikke den eneste støtteordning, som vindmøllerne har gavn af - vindmøller betaler f.eks. ikke balanceomkostninger, selv om det for det meste er vindmøllerne, der skaber balanceproblemerne.


Hvad betyder det for elprisen og hvor er der bevis for, at det ikke betales via PSO?

Jeg giver sg17a ret, det virker lidt søgt, at klage over hvad der svarer til en flaske god rødvin pr år ift de konsekvenser som passivitet/opgivelse vil have på lang sigt.
13-04-2015 23:38
Magnus Hansen
☆☆☆☆☆
(38)
Kjeld Jul skrev:
Sg17a-
Istedet for disse pædagogiske bortforklaringer- sig det dog som det er,- i Danmark har den grønne omstilling ingen indflydelse på klimaet.


Og Kjelds skattebidrag har ingen indflydelse på Danmarks økonomiske tilstand. Ergo bør han holde op med at betale skat. Eller hvad?
14-04-2015 00:49
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Der er stor forskel på
1)"Ingen effekt" af den enkeltes bidrag til klima
versus
2) "Ingen effekt" af den enkeltes bidrag til DK´s budget


1) Mener det var Bjørn Lomborg der beregnede, at selv hvis samtlige lande skar ned som ønsket ville vi udskydde effekten fra CO2 i år 2100 til år 2106.
Se 6.37:
https://www.ted.com/talks/bjorn_lomborg_sets_global_priorities/transcript?language=da

Altså vitterligt INGEN EFFEKT uanset om alles indsats ændres.

mens

2) det faktisk ville give reelle problemer hvis alle stoppede med at betale skat!!


Det kan godt være at beregninger idag ser lidt anderledes ud, men tror nu nok stadig at det er 2 forskellige slags "ingen effekt" :-)


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 14-04-2015 00:51
14-04-2015 02:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Måske en anden, en billigere, en bedre vej mv. at gå.

Dette er et nyhedsbrev fra Houmoller Consulting om subsidier til fornybar energi.

1. Subsidier til "grøn strøm": Indfødningstariffer versus grønne certifikater

I Danmark støttes grøn strøm vha. indfødningstariffer. Det betyder, de grønne elproducenter får en fast pris for deres strøm i en given periode.

For de to nyeste havvindmølleparker har den danske stat gennemført en licitation. Princippet i licitationerne var, det firma, der ville acceptere den laveste indfødningstarif, fik lov til at bygge mølleparken.

Det svensk-norske subsidie-system er baseret på grønne certifikater. Systemet er gennemgået i den vedlagte PowerPoint præsentation (en PDF version er også vedlagt).

For at sammenligne effektiviteten af de to støttesystemer har Houmoller Consulting beregnet støtten til de to nyeste, danske havvindmølleparker (Anholt og Horns Rev 3).

I det nedenstående er denne faktiske støtte sammenlignet med den støtte, der gives til den samme mængde grøn strøm i det svensk-norske certifikat-system.

Subsidie-beløbene er i priser per december 2014.

Horns Rev 3 (400 MW havvindmøllepark)
Faktisk subsidie: mia. kr. 8,62
Subsidie grønne certifikater: mia. kr. 2,15
Forskel: mia. kr. 6,50

Til sammenligning:
Det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning har en budgetteret anlægssum på 4,1 mia. kr. (kilde: Region Midts hjemmeside)

For Horns Rev 3: Som det fremgår, kunne Danmark få den samme mængde grøn strøm for ca. 25 % af det nuværende subsidie, hvis grønne certifikater var støtte-systemet.

Anholt (400 MW havvindmøllepark) mia. kr.
Faktisk subsidie: mia. kr. 14,85
Subsidie grønne certifikater: mia. kr. 2,31
Forskel: mia. kr. 12,50

Til sammenligning: Den elektrificering af det danske jernbanenet, der sker i årene 2014-2026, er budgetteret til 12 mia. kr. (kilde: Banedanmarks hjemmeside)

For Anholt: Danmark kunne få den samme mængde grøn strøm for ca. 15 % af det nuværende subsidie, dersom grønne certifikater var støtte-systemet.

2. Grønne certifikater giver politisk rammestyring

Den miljøvenlige strøm ville ikke nødvendigvis komme fra havvindmølleparker, hvis grønne certifikater var støtte-systemet.

En af styrkerne ved certifikat-systemet er netop, systemet er teknologi-neutralt: Politikerne sætter et mål for den fremtidige mængde af grøn strøm. Den tekniske udvikling – der som bekendt kan være vanskelig at forudse – afgør derefter, hvilke teknologier der vil opfylde målet.

Dermed får vi politisk ramme-styring.

3. Anholt Havvindmøllepark

Subsidiet er forskellen mellem indfødningstariffen og spotprisen:

Subsidie = 105,1 øre/kWh - spotprisen

Anholt Havvindmøllepark forventes at modtage subsidier indtil slutningen af 2025. En beregning af subsidiet kræver derfor, man har et gæt på de fremtidige spotpriser.

Det finansielle elmarked giver imidlertid et estimat af den fremtidige nordiske systempris netop indtil slutningen af 2025. Med det finansielle elmarkeds estimat som udgangspunkt kan man beregne subsidiet til Anholt Havvindmøllepark.

Ved at anvende det finansielle elmarkeds gæt på de fremtidige spotpriser risikerer man dog at undervurdere størrelsen af subsidiet: Det finansielle elmarked har en tendens til at gætte for højt, når de fremtidige spotpriser skal estimeres.

Beregningen af det faktisk subsidie inkluderer ikke omkostningerne til ilandføringsanlæggene. Ifølge Energinet.dk's årsrapport 2012 var disse omkostninger 1,1 mia. kr. Omkostningerne betales af Energinet.dk, der via nettarifferne opkræver pengene hos elforbrugerne.

4. Horns Rev 3 Havvindmøllepark

Med det finansielle elmarkeds priser som udgangspunkt kan man også estimere subsidiet til Horns Rev 3 Havvindmøllepark. For Horns Rev 3 gælder

Subsidie = 77,0 øre/kWh - spotprisen

Horns Rev 3 forventes at modtage støtte til engang i 2029. Beregningen for Horns Rev 3 kræver derfor, man ekstrapolerer det finansielle elmarkeds priser. Dette skøn er derfor mere usikkert end estimatet af støtten til Anholt Havvindmøllepark.

Beregningen af det faktiske subsidie inkluderer ikke omkostningerne til ilandføringsanlæggene. Ifølge Energinet.dk's hjemmeside bliver disse omkostninger ca. 1,5 mia. kr. Omkostningerne betales af Energinet.dk, der via nettarifferne opkræver pengene hos elforbrugerne.

5. Solceller

For solceller er en beregning af støtten vanskelig, fordi der er forskellige puljer, der modtager forskellige indfødnings-tariffer. Udgangspunktet er imidlertid, at el fra solcelleanlæg modtager 60 øre/kWh de første 10 år efter nettilslutning og 40 øre/kWh i de følgende 10 år.

Dersom man bruger disse beløb i beregningen: Ved at ekstrapolere det finansielle elmarkeds priser og de svensk-norske priser for certifikater kan man estimere, Danmark kan få den samme mængde grøn strøm for cirka den halve støtte, dersom grønne certifikater blev brugt som subsidie-system.

6. Noter

I Danmark finansieres subsidierne til grøn strøm af den såkaldte PSO-afgift. Via nettarifferne opkræves afgiften hos elforbrugerne af Energinet.dk. Energinet.dk sikrer derefter, de grønne produktionsanlæg modtager støtten.

I 2014 var PSO-afgiften rekord-høj på grund af rekord-høje udgifter til subsidier: Ifølge årsregnskabet havde Energinet.dk PSO-udgifter på i alt 7,3 mia. kr.

Spotprisen er en engros-pris for strøm. Den danske spotpris noteres af den baltisk-nordiske elbørs Nord Pool Spot.

Den nordiske systempris er en virtuel pris: Det er den fælles spotpris, vi ville have i Danmark, Finland, Norge og Sverige, hvis der ikke var nogen flaskehalse i elnettet i det område, der udgøres af de fire lande.

Fra siden Facts and findings på houmollerconsulting.dk kan man downloade PDF dokumentet "Subsidies for renewables". Dokumentet rummer beregningerne.

Man kan også downloade begge de vedlagte filer (PowerPoint og PDF filen med titlen "Green certificates").

Desuden kan man downloade PowerPoint præsentationen "Forward prices and spot prices – annual contracts 2002-2012". Præsentationen illustrerer, det finansielle elmarked har en tendens til at overvurdere størrelsen af de fremtidige spotpriser.

Venlig hilsen/Best regards

Anders Plejdrup Houmøller

Houmoller Consulting ApS

Tyttebaerkvisten 7

DK-5500 Middelfart

Denmark

Tel. +45 28 11 23 00

E-mail anders@houmollerconsulting.dk

Web houmollerconsulting.dk


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
14-04-2015 14:43
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Civ.ing Søren Kjærsgård har udarbejdet en grundig oversigt over de danske vindmøller i 2014.
Rapporten kan ses på Reo.dk.

Her et par uddrag af teksten:
Tallene for ydelsen taler for sig selv.idet de viser,at vindkraften kun dur så langt back-up systemerne rækker ,idet vindmølleydelserne varierede mellem 2 og 4293 MW i 2013 og mellem 2 og 4496 MW i 2014.
Det giver derfor ikke megen mening at tale om,hvor billigt strøm kan produceres på vindmøller.
Det økonomisk relevante må være at betragte strømforsyningen og dens pris som en helhed.Når vinden ikke blæser,må vi nødvendigvis have strøm andre steder fra,og denne strøm bliver ikke billigere af,at kraftværkerne må køre som vinden blæser.
Det er almindelig antaget,at det altid blæser på havet;men tabellen viser noget andet.

Søren Kjærsgård har denne kommentar til vindmøllernes økonomi:
Forfatteren har afholdt sig fra at udtale sig om vindmøllernes økonomi,idet hele den danske elsektor er et uigennemskueligt misk mask af afgifter,tilskud,smarte spekulanter,vellønnede spindoktorer uden forstand på andet en spin og andre,der ikke skammer sig over at have snablen dybt nede i skatteydernes tegnebøger.
Dette er endda ikke det værste.Det værste er al den gift,der lægges ud for hæderlige erhvervsdrivende,hvilket kan eksemplificeres ved at Jyllandsposten den 3.3.2015 bragte en artikel om nogle gartneriers ubærlige PSO bidrag og af at Danmarks omtrent eneste storforbruger af energi,Ålborg Portland,heller ikke tør føle sig sikker på fremtiden.
14-04-2015 23:08
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
Heller ikke Søren Kjærsgård ved, at PSO afgiften er godt 10 øre pr kwh, hvor afgiften til staten andrager over 1 DKK pr kWh. Hvad er det så, der giver udgifterne?
14-04-2015 23:17
Kosmos
★★★★★
(5391)
Heller ikke Søren Kjærsgård ved, at PSO afgiften er godt 10 øre pr kwh...

- og her er åbenbart én mere, der heller ikke fatter en dyt af det hele!?:

Efter at have været beskæftiget inden for energibranchen i Danmark i en årrække, bemærker man at de mange milliarder af kroner Danmark hvert år – 7,6 mia. kr. i 2015 – anvender til vedvarende energi, kunne anvendes betydeligt mere effektivt, og man for de penge, der forbruges, kunne opnå betydeligt mere...
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Teoretisk effekt af CO2?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Direkte målinger af CO2s effekt i atmosfæren5929-09-2022 21:08
Test af CO2-effekt?1102-04-2019 14:20
Typisk effekt af afgifter624-08-2008 21:45
Den selvforstærkende effekt.2109-08-2008 00:42
Artikler
Albedo-effekt
Teoretisk kombination
Teoretisk og metodisk tilgang
Klimaets effekt på gletschere og iskapper (Mernilds Klumme, april 2011)
NyhederDato
CO2-effekt på planter forstærker opvarmning05-05-2010 07:51
Afsmeltning med positiv effekt12-11-2009 09:08
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik