Husk mig
▼ Indhold

The Great Global Warming Swindle


The Great Global Warming Swindle12-07-2007 21:32
p180153
☆☆☆☆☆
(13)
Var der nogle der så denne BBC udsendelse på DR2 i dag torsdag 12.07.2007. ??
Hvis ikke, håber jeg den bliver genudsendt.
Her tager førende klimaforskere stærkt afstand fra at deres navn og forskningsresultater er taget til indtækt for IICC s raporter om en påstået global menneskabt klimaændring. Annerkendte klimaforskere stiller i programmet op og fortæller bla. at de data som klima/miljø lobien baserer deres tvivlsomme terorier ud fra er derekte forkerte. Tænk: All Gore, Svend Auken og direktøren for Virgin air i samlet trop sige og mene at udviklingslandende i Afrika skal baserer fremtidig industrialisering og forsøg på at skabe bedre levevilkår, på vindkraft og solenergi. [:0]
Alle bør se den udsendelse eller afholde sig fra at deltage i debatten. [}][}]
12-07-2007 22:08
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
p180153 skrev:
Var der nogle der så denne BBC udsendelse på DR2 i dag torsdag 12.07.2007. ??


Ja, det var der. Tror dog også en del herinde havde set den i forvejen (kan vist stadig findes på youtube.com)
Siden du er så begejstret bør du nok også se Deadline her om en halv time. Regner stærkt med at der bliver sat et par ting på plads

Læs også Politiken s. 6 i dag, hvor en række kritikpunkter opregnes.
I øvrigt utroligt, at de ikke havde redigeret/rettet i programmet til lejligheden, efter at producenterne selv har indrømmet en række ret så afgørende fejl!
Redigeret d. 12-07-2007 22:10
RE: Den globale opvarmning er aflyst.12-07-2007 22:28
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Heldigvis ignorerede jeg den negative forhåndsomtale af udsendelsen og så den hele, den var absolut sober, i modsætning til de skræmmekampagner, der kører for tiden.
For dem, der ikke så den: mon ikke den kan ses på nettet i nær fremtid.
www.dr.dk
Redigeret d. 12-07-2007 22:29
13-07-2007 09:20
manse42
★★★☆☆
(633)
Der blev vel ikke sat noget på plads andet end at der er to forskellige holdninger...
Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
13-07-2007 09:36
steppo
☆☆☆☆☆
(3)
Filmen satte det hele på plads.
Miljøreligion er alles nye hobby - aller har en mening og selv om det STADIGVÆK kun er en teori, det med drivhuseffekten, så har alle taget det for gode varer.

Co2 er ikke forurening.
Vi i vesten skal ikke ændre vores livsstil mht klimaændringerne, da vi på ingen måde kan have foresaget klimaændringerne.
Vores økosystem er så stærkt at det ville overleve atomkrige, hvor mennesket ville uddø.

Nej lad os endeligt få Co2 skatten væk også give folk en gulerod ifb. med at de laver deres biler om til at kunne køre på raps olie osv.

13-07-2007 15:59
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
steppo, p180153 m.fl.:
Gør jeres begejstring jer helt blinde for de utallige kritikpunkter, der er blevet rejst mod denne film og dens mange fejl?
Eksempelvis:
1) Filmens påstande omkring solteori passer kun frem til omkring 1985. Producenterne har derfor meget belejligt ladet graferne slutte ved dette år, på trods af at vi altså befinder os over 20 år senere!
2) Temperaturstigningen var ikke størst fra 1900 til 1940. Opvarmningen 1975-2000 har været større!
3) Det fremhæves som argument mod CO2-teorien, at CO2 i fortiden er fulgt efter temperatur og ikke omvendt. Dette er rigtigt nok, men er på ingen måde noget argument mod CO2-teorien. I den fortid vi her snakker om, var der ingen mennesker til at udlede CO2, og derfor var CO2-koncentration ren feedback på temperaturen. Intet underligt ved dette. CO2 og temperatur følges ad. Stiger temperaturen, stiger CO2-konc., stiger CO2-konc., stiger temp. De to ting udelukker ikke hinanden.
Og mange mange flere...
14-07-2007 19:31
Kosmos
★★★★★
(5375)
CO2 og temperatur følges ad. Stiger temperaturen, stiger CO2-konc., stiger CO2-konc., stiger temp. De to ting udelukker ikke hinanden.

- virker på mig som en lidt 'syg' (bort)forklaring (som vist iøvrigt først blev lanceret (opfundet?), efter at iskerneanalyser havde påvist 'efterslæbet'?).
I Deadline torsdag aften udtalte Jens Hesselbjerg (JH) indledningsvis, at 'klimaændringer for > 50 år siden er mindre væsentlige' (eller tilsv.). Senere mente han, at der bagud i tiden kan påvises stærk positiv korrelation mellem CO2-niveau og temperatur (hvilket Henrik Svensmark (HS) ikke mente var tilfældet, hvorpå JH tilsyneladende frafaldt sin påstand(?))
Endnu senere udtalte JH så, at vurderinger af temperaturerne for > 150 år siden er meget usikre!


Filmens påstande omkring solteori passer kun frem til omkring 1985.

Når man betragter denne graf:forekommer det i hvert tilfælde mig meget svært at imødegå, at der i millionvis af år har været en markant positiv korrelation mellem niveau for kosmisk stråling og havets overfladetemperatur. Hvis dét er tilfældet, har jeg endog meget svært ved at acceptere en hypotese om, at korrelationen pludselig skulle være 'ophørt' fra og med 1985!

Til gengæld kan man (tilsyneladende - og meget naturligt, skalaen taget i betragtning!) ikke ud fra grafen aflæse, hvor stor tidsforskel der er mellem ændringer i kosmisk (ind)stråling og jordiske temperaturændringer!(?)
Redigeret d. 14-07-2007 20:25
14-07-2007 20:33
Kosmos
★★★★★
(5375)
Tilføjelse:

...der i millionvis af år har været en markant positiv korrelation mellem niveau for kosmisk stråling og havets overfladetemperatur

- for nu flux at komme eventuelle nitpickere i forkøbet: Jo, jeg ved godt, at korrelationen faktisk er negativ {'omvendt'}: Høj kosmisk strålingsintensitet -> flere lave skyer -> lavere jordisk temperaturniveau.
Redigeret d. 14-07-2007 20:35
15-07-2007 20:38
p180153
☆☆☆☆☆
(13)
Til Kosmos
Men hvordan skal man da forklare. At øget kosmisk flux tilsyneladende medfører højere jordtemperatur. ?
Hvor har du fundet grafen ?.
Redigeret d. 15-07-2007 20:38
15-07-2007 21:53
Kosmos
★★★★★
(5375)
Men hvordan skal man da forklare. At øget kosmisk flux tilsyneladende medfører højere jordtemperatur. ?

- det skal/kan man heller ikke

Bemærk, at skalaen i højre side er 'omvendt': Høj 'relative cosmic-ray flux' -> lav havtemperatur!

Hvor har du fundet grafen ?

- i tidsskriftet 'Astronomy & Geophysics', hvor Svensmarks artikel kan læses i februar 2007-udgaven: Kig her, klik på 'View sample issue' og vælg: 'February 2007 (Vol. 48 Issue 1 Page 1.04-1.42) (Free content)'
Redigeret d. 15-07-2007 22:18
15-07-2007 22:07
Kosmos
★★★★★
(5375)
PS Det kan godt virke lidt indviklet - og det er det osse!:
1. Mange solpletter betyder kraftigt magnetfelt omkring solen.
2. Kraftigt magnetfelt afbøjer en del af den kosmiske stråling bort fra solsystemet, herunder jorden.
3. Nedsat kosmisk stråling medfører dannelse af færre 'kondensationskerner', hvilket medfører dannelse af færre (især lave) skyer.
4. Færre lave skyer (hvis hvide oversider reflekterer solens stråler) bevirker, at mere solenergi når ned til jord-/havoverfladen.
Redigeret d. 15-07-2007 22:09
16-07-2007 12:46
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Branner: CO2 og temperatur følges ad. Stiger temperaturen, stiger CO2-konc., stiger CO2-konc., stiger temp. De to ting udelukker ikke hinanden.


Kosmos: - virker på mig som en lidt 'syg' (bort)forklaring (som vist iøvrigt først blev lanceret (opfundet?), efter at iskerneanalyser havde påvist 'efterslæbet'?).


Hej Kosmos,

co2-feedbackhypotesen blev skam foreslået i sin essens allerede af Lorius og Hansen i 1990erne, og den blev fremhævet som sandsynlig i Caillon et al.s artikel fra Science 2003, der opdagede den konkrete forsinkelse.

En vigtig årsag til istidernes kommen og gåen skyldes Milankovic-cyklerne (Jordens position ifht. solen) - dette blev foreslået, længe før iskerneforskningen rigtig kom i gang. Det har mig bekendt aldrig været anset for sandsynligt, at co2-forcing skulle være en hovedårsag til istidernes kommen og gåen.

Nej, teorien er:

1: at en påvirkning fra solen samt muligvis andre faktorer har resulteret i en opvarmning,

2: at denne opvarmning har ledt til frigivelse af co2 fra havet,

3: at denne co2 har bidraget til yderligere opvarmning,

4: hvorved mere co2 er blevet frigjort.

Dette er fortsat, indtil de udløsende mekanismer igen svang den modsatte vej, hvorefter en modsat proces satte igang.

Der er selvfølgelig ting i dette her, man ikke ved så meget om, og jeg skal heller ikke gøre mig til ekspert i dette. Men selve co2-feedback-hypotesen er der absolut intet mystisk ved, og det er under ingen omstændigheder "en syg bortforklaring".

Som du sikkert ved, er vanddamp den kvantitativt vigtigste drivhusgas. Men vanddamp bidrager kun til drivhuseffekten som en feedback: Vi kan ikke forklare den nuværende temperaturstigning (og da slet ikke den forventede klimasensitivitet på sandsynligvis 1,5-5 grader ved co2-fordobling) ud fra co2 alene - størstedelen af denne effekt skyldes positiv feedback fra vanddamp, udløst af co2.

Du vil vel heller ikke kalde denne teori om vanddamps bidrag til drivhuseffekten for "en syg bortforklaring", vel?
16-07-2007 16:55
Kosmos
★★★★★
(5375)
co2-feedbackhypotesen blev skam foreslået i sin essens allerede af...

- nu forlod jeg mig faktisk alene på min hukommelse, og derfor tog jeg også passende forbehold, idet jeg omhyggeligt skrev 'som vist iøvrigt først blev...' (min fremhævning).
(Men iøvrigt synes jeg da, at 'isboble-artiklen' just bekræfter mit udsagn: "efter at iskerneanalyser havde påvist 'efterslæbet'", da det klart fremgår, at Vostok-dataene danner basis for artiklens analyse og konklusioner)

Så er der 'M-cyklerne': Som jeg læser fx. denne redegørelse, andrager den 'længste periodicitet' 400 kyr - og den 'mest markante periodicitet' 100kyr(?)

Hvis vi nu 'låner' Manses tidligere viste graf(er):,fremgår det helt klart (jf. tillige 'min' graf højere oppe på denne side), at 'de egentlige' istider har en varighed af ~60 Myr - således at M-cyklerne højst forårsager nogle 'kortfristede' udsving fra de grundlæggende 'bølger', hidrørende fra solsystemets passage af Mælkevejens spiralarme!
Jeg genopfrisker også lige Manses fodnote:

læg mærke til de meget høje CO2 værdier for 450 mio. år siden som åbenbart ikke kunne forhindre en [istid??]


Du vil vel heller ikke kalde denne teori om vanddamps bidrag til drivhuseffekten for "en syg bortforklaring", vel?

- nej, jeg 'godtager' {som iøvrigt vist også Henrik Svensmark - sans comparaison
} enhver 'klimamekanisme', der passer med (atmosfære-)fysikkens love - men det helt store spørgsmål er, hvor stor (relativ) effekt hver enkelt 'mekanisme' har!
Redigeret d. 16-07-2007 17:02
16-07-2007 17:39
Kosmos
★★★★★
(5375)
PS Husk iøvrigt at se 'Viden om' på DR2 kl. 1845 i dag!
(Det er dog en genudsendelse fra november sidste år)
RE: Den store løgn om global opvarmning17-07-2007 09:17
FlemmingLeerProfilbillede☆☆☆☆☆
(26)
Ellers se Viden Om online her:
http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/Viden+Om+med+Ann+Marker/Programmerne/2006/20061115082717.htm

Noah.dk har lavet et respons til, hvor de tilbageviser flere af udsagnene fra filmen "Den store løgn om global opvarmning":
http://www.noah.dk/energi/klima120707.htm


Spred Glæde...trods alt :/

PH; "Det er svært at spå, Især om fremtiden"
flj, "Selv en skildpadde når sit mål"
Redigeret d. 17-07-2007 09:18
17-07-2007 10:04
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Hej Kosmos,


jeg vil for det første også gerne lige høre, hvor ´Manse´s grafer stammer fra - man bør være ekstra grundig med at tjekke kilder fra skribenter på hans niveau.

For det andet: Co2-feedbackhypotesen blev - som det fremgik af mine henvisninger - klart foreslået før co2-temperaturforsinkelsen blev kendt, og denne hypotese er på ingen måde en syg bortforklaring. Det er muligt, at det virker sådan på dig, men med al respekt skyldes det formodentlig mest ukendskab til kildematerialet og/eller til forcing/feedbackmekanismer.

For det tredje: Der er ingen, der vil påstå, at én faktor regulerer alle klimaudsving over så mange millioner år, som du skitserer (5-600 mio. år) - det er et uhyre komplekst spil. Man bør derfor være meget skeptisk, hvis nogen vil vise én en kurve, der tilsyneladende kan forklare alle temperatursvingninger ved én enkelt faktor.

Du bør i øvrigt skelne mellem "isperioder" og "istider" (på engelsk: ice age periods og glacial-interglacial-cycles: Isperioder er epoker, hvor der overhovedet er is ved polerne, mens istider er epoker indenfor en isperiode, hvor isen har maksimal udbredelse. Vi er faktisk for tiden inde i en isperiode, men i en mellemistid (interglacialperiode) indenfor denne. De "egentlige istider" på 60 mio. år, som du kalder dem, er "isperioder").

En meget vigtig faktor i, at der kan opstå isperioder, er kontinenternes drift: Hvis ikke det var for Sydpolen og for de store landmasser tæt på Nordpolen (Grønland, Canada, Sibirien, Nordskandinavien, ville der slet ikke kunne samle sig så store og permanente landismasser, der reflekterer solens lys, ligesom landmasserne hindrer varmt vand fra Ækvator i at strømme mod nord (som i tilfældet med Ishavet idag). Kontinenternes drift har afgørende indflydelse på næsten alle andre klimafaktorer på Jorden - atmosfærens sammensætning, vandstrømning, skydannelse, plantevækst osv.osv - og hertil kommer forskellige påvirkninger fra Solen, både Jordens position ifht. denne (Milankovic-cyklerne) og Solens egen position i Mælkevejen..........

Så at co2-niveauet kunne være højere end nu uden at kunne forhindre en istid for f.eks 450 mio. år siden, kan man ikke umiddelbart slutte noget afgørende ud fra - dengang lå kontinenterne helt anderledes (ét enkelt superkontinent midt på Jorden), og der var næsten intet liv og ingen grønne landplanter, så klimasystemet har været fuldstændig anderledes end i dag.

Faktisk er der en kontroversiel teori - den såkaldte "Snowball Earth", ifølge hvilken Jorden oplevede en gigantisk isperiode, hvor Ækvator var frosset til. Den skulle være begyndt for omkring 850 mio. år siden - og den sluttede netop der, hvor din nederste kurve begynder (for 542 mio. år siden). Den er som sagt kontroversiel, men den vigtigste forklaring på "Snowball Earth"s kommen og gåen er en gigantisk svækkelse/styrkelse af drivhuseffekten, både i form af co2, ch4 og vanddamp!

Så når Manses kurve omhyggeligt skærer denne periode af, gør det mig blot ekstra mistænksom. Der er masser af dårlige eller/og manipulerede kurver i omløb - som vi netop så i TGGWS - sammenlign med den korrekte.

Folk som Manse viderebringer hvadsomhelst, de synes ser godt ud, fordi de ikke forstår helt grundlæggende forhold. Du virker til at have noget bedre forudsætninger, så jeg forstår ikke umiddelbart, hvorfor du forfalder til så forsimplede konklusioner på så tvivlsomt materiale.
Redigeret d. 17-07-2007 10:18
17-07-2007 13:10
Kosmos
★★★★★
(5375)
jeg vil for det første også gerne lige høre, hvor ´Manse´s grafer stammer fra

- faktisk kræver det stort set kun et enkelt (højre)klik med musen at se, at de kommer fra ganske udmærkede Wikipedia artikler {om 'Paleoclimatology'/'Climate Change'}!


- man bør være ekstra grundig med at tjekke kilder fra skribenter på hans niveau.

- da jeg nu ser, at Manse er på banen igen, tror jeg, at jeg i første omgang vil overlade kommentering af dét (og andre tilsvarende) udsagn til ham!

Redigeret d. 17-07-2007 13:13
17-07-2007 13:31
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Hej Kosmos,

fint nok, jeg har fundet dem på wikipedia.

Som jeg sagde, var det ikke fordi, der som sådan var noget mistænkeligt ved dem - de skærer bare nogle interessante begivenheder fra, og de viser derudover på ingen måde, at der skulle være noget suspekt ved drivhuseffektteorien.

Har du ellers nogle faktuelle kommentarer?


Mvh

Christoffer

P.S: Bortset fra det: Jeg er ingen computerhaj, men jeg kan sgu ikke finde dem ved at højreklikke. Der er ingen links, jeg kan finde på denne måde - hvad gør jeg galt? Og jeg har stadig ikke fundet din solkurve citeret fra "højere oppe".
Redigeret d. 17-07-2007 13:42
17-07-2007 15:26
manse42
★★★☆☆
(633)
Hva så Christoffessor

For lige at repetere min holdning:
Der er meget god grund til at spare på fossile brændstoffer, men det er ikke på grund af klimaforandringer. Hvis den eneste grund til at spare på dem er klimaet, og grunden forsvinder får man store problemer til at overbevise jordens befolkning om at fortsætte med det. Det er det der er faren og min motivation.
IPCC laver kunstige grunde ved at udvælge passende fakta og pressen danser efter denne melodi. Hvis de ikke har mere luft og pressen skal der findes en syndebuk, er det videnskaben. IPCC sagde der var konsensus, dermed er det alle videnskabsfolk der bliver til syndebuk, og vi spilder vigtig tid med at finde de rigtige løsninger. Hvorfor forske i at lade CO2en forsvinde hvis man bedre kunne bruge tiden (resoucer) på at finde nye energikilder der er fornybare.

Kilder
De fleste kilder jeg bruger er Wikipedia. Det er fordi den både har pro og kontra, derfor kan ingen med god grund påstå, at det er en underlødig kilde idet så begge sider bliver underlødige. Smart ikke...
Hvis jeg så bruger andre kilder er det altid med udgangspunkt i http://www.ClimateAudit.org. Steve auditerer IPCC rapporterne og bliver hørt. Han henviser selv til både http://realclimate.org og http://www.worldclimatereport.org. Så ser du jeg viderebringer hvadsomhelst, for at få øjne som dine til at åbne sig og se fakta og ikke en vedtaget IPCCsandhed

Jeg kunne med lige så god grund sige at folk som Christoffer videre bringer hvad som helst for at holde sandheden nede.
Hvordan synes du det lyder?


Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
Redigeret d. 17-07-2007 16:33
17-07-2007 19:29
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)

Blot kort til "Manse":

Wikipedia er en glimrende kilde, men jeg forstår ikke, hvorfor du henviser til den, eftersom der der står meget lidt der til støtte for din holdning.

På wikipedias global warming-side står klart, at

- temperaturen er steget med 0,74 grader i de sidste 100 år

- at det med stor sandsynlighed skyldes menneskelige udledninger af co2

- at Solens variation snare har givet et beskedent afkølende bidrag siden 1950

- at dette bekræftes samstemmende af verdens førende videnskabelige selskaber, (mindst 30), herunder alle G8-landenes nationale videnskabelige selskaber

- at kun et enkelt videnskabeligt selskab og nogle ganske få enkeltstående videnskabsmænd afviser det ovenstående (at dette enkelte videnskabelige selskab er USAs forening for oliegeologer - ikke ligefrem overraskende, vel?)

- at de tilbageværende usikkerheder kun handler om præcis hvor meget opvarmning, vi vil se i fremtiden, og hvilke konsekvenser det vil få.


Jeg kan med min bedste vilje ikke se, at der står ét ord her, der i mindste måde støtter noget af det, du skriver?

Worldclimatereport skrives af Patrick Michaels, som talrige gange er blevet "taget med bukserne nede" i at viderebringe påstande, han udmærket ved er forkerte.
Det lyder måske hårdt, men Michaels er simpelthen ingen seriøs forsker - han bedriver udelukkende propaganda for den tænketank, han skriver for - det stærkt konservativt/libertære CATO-institut.
Cato-instituttet har i øvrigt modtaget masser af bidrag fra Exxon i de seneste år, ligesom Patrick Michaels ifølge eget udsagn får 20% af sine midler fra olie- og kulindustrien.

Han håber blot, at folk som dig ikke kan gennemskue hans påstande eller ikke ulejliger sig med at kontrollere kendsgerningerne. Der er nærmest ingen forskere, der tager Michaels alvorligt - John Holdren fra det ansete Harvard-universitet giver ham denne karakteristik:

Michaels is another of the handful of US climate-change contrarians... He has published little if anything of distinction in the professional literature, being noted rather for his shrill op-ed pieces and indiscriminate denunciations of virtually every finding of mainstream climate science.


Steve McIntyre fra climateaudit er ikke klimaforsker (han har en bachelorgrad i matematik), og hans kritik retter sig primært mod temperaturrekonstruktioner - især den såkaldte Hockeystav. Hans kritik har muligvis, muligvis ikke noget på sig (det er omdiskuteret), men uanset hvad rokker dette ikke en tøddel ved de centrale kendsgerninger i co2-teorien.


Jeg kunne med lige så god grund sige at folk som Christoffer videre bringer hvad som helst for at holde sandheden nede.


Nej, det kan du selvfølgelig ikke, for jeg viderebringer kun påstande, der har solid støtte i den videnskabelige litteratur. Og hvis du først har besluttet dig for, at alt det, videnskaben konkluderer, bare er noget, den finder på for at "holde sandheden nede", kan vi ikke diskutere for og imod med fornuftige argumenter på baggrund af vores bedste viden - så er der intet at tale om.

Jeg er åben overfor videnskabelige fakta. Men der er ikke så meget at rafle om her - de siger stort set samstemmende det samme som Wikipedias sammendrag. Det er bare om at anerkende kendsgerningerne og holde op med at klynge sig til halmstrå, sammensværgelsesteorier og dårligt understøttede spekulationer.

Jeg har intet særligt personligt at vinde på den globale opvarmning. Tværtimod, jeg ville da langt foretrække, at du havde ret - det ville være meget nemmere og billigere for os alle sammen. Og indenfor biologien, mit fag, er vi sådan set ligeglade med, hvad der skaber klimaforandringerne - vi skal bare kigge på de efterfølgende konsekvenser, som er groft sagt de samme, uanset opvarmningens årsag.

Og hvad angår klimaforskernes motiver: Den bedste strategi for at skaffe finansiering til sit felt er at sige noget a la: "Der er meget, vi endnu ikke ved" eller "Vi har brug for mere forskning, før vi kan sige noget med sikkerhed". At konkludere, at vi faktisk ved noget med stor sikkerhed, er derimod at sige, at vi ikke behøver flere ressourcer til dette spørgsmål. Så hvis du mener, at IPCCs forskere bare er ude på at skaffe sig bedre finansiering, følger de da en tåbelig strategi.......


Nej, når jeg følger videnskabsmændene i denne sag, handler det simpelthen om, at vi lige så godt kan se kendsgerningerne i øjnene. Det giver det bedste grundlag for at reagere fornuftigt på klimaændringerne og træffe de nødvendige valg ifht. co2-begrænsninger.

Er det ikke reelt nok efter din mening?

Mvh

Christoffer
17-07-2007 23:48
FlemmingLeerProfilbillede☆☆☆☆☆
(26)
Jeg faldt lige over denne her, som tager fat på Den store løgn om den globale opvarmning:

Scam of the "Great Global Warming Swindle"
http://video.google.com/videoplay?docid=-1656640542976216573&hl=en

43 minutter af Chris Merchant, University of Edinburgh.


Spred Glæde...trods alt :/

PH; "Det er svært at spå, Især om fremtiden"
flj, "Selv en skildpadde når sit mål"
18-07-2007 12:34
manse42
★★★☆☆
(633)
Folk som Manse viderebringer hvadsomhelst, de synes ser godt ud, fordi de ikke forstår helt grundlæggende forhold.


Det er et spejl af den grundholdning som IPCC har overfor kritikere.

Derfor har du fuldstændig ret i at vi har intet at tale om. Du har besluttet at den endelige sandhed er fundet og alt andet er uden grundlæg i videnskaben. Your way or the Highway. For mig lyder det som om du er gået fuldstændig i stå. Og du er kun 30.

Jeg har på intet tidspunkt betvivlet at CO2 har en drivhusvirkning, men jeg har videregivet andre forklaringsforsøg, og jeg må indrømme at jeg bliver mere og mere ivrig, jo mere nogen ikke vil høre efter, men jeg understreger at jeg på intet tidspunkt har betivivlet den mekanisme. Men siden selv klimaforkere indenfor IPCC er yderst uenige om graden af effekten, ville det være klogt at se på flere mulige kandidater. men det er ikke tilfældet for dig og IPCC.

Du har fuldstændig ret.


Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
18-07-2007 13:07
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg er åben overfor alt, der er grundigt videnskabeligt dokumenteret. Hvis det en dag viser sig, at solpletteorien får ny afgørende støtte, vil jeg tage min holdning op til revision. Indtil videre må vi blot konstatere, at den står med dårlige kort på hånden, og derfor anse den velunderstøttede co2-teori for mest sandsynlig.

IPCC har skam inviteret Svensmark. De har blot ikke kunnet indkorporere hans teori i modellering, fordi det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at den overhovedet spiller en rolle. Som den seneste udvikling viser, er det efterhånden endnu mere usandsynligt, at den skulle have noget med den nuværende opvarmning at gøre.

Dette er ikke på nogen måde en endegyldig sandhed - det er blot den mest rationelle, videnskabeligt begrundelige konklusion, man kan drage.

Hvis du foretrækker at sætte din lid til dårligere underbyggede teorier, er det fint med mig - det har så bare ikke med videnskab, men med dine egne fordomme at gøre.

Det er ret let at se, at du ikke har gjort en indsats for at sætte dig ind i nogle elementære forhold om, hvad teorien om drivhuseffekten siger og ikke siger, og hvad der ville være et afgørende argument mod eller ej, og på den baggrund er det lidt svært at tage dig alvorligt. Dette siger jeg ikke, fordi du er kritisk, men fordi du tydeligvis ikke har forstået eller ikke kender til en række vigtige forhold.


18-07-2007 15:35
p180153
☆☆☆☆☆
(13)
Til Christoffer Bugge Harder.
Hov Hov lige her!
Nu er jeg kun læge men har også haft en del statestik og evnen til at tolke kurver og sammenhænge, er vel trods alder stadig intakt. Lad være med at skælde andre ud og hvis det er nødvendigt gør det elegant. Jeg vil lige poientere den stærke energi der ligger i intuition. Ting, hændelser eller agumentationsform man er truffet på før har en tildens til at lægge sig som en ballast god eller dårlig, men en mægtig naturkraft der kan gøre vore meninger forudfattede.

Jeg har nu brugt 3 hele dage på at gennemlæse samtlige dine link og set FlemmingLeer s Scam of the "Great Global Warming Swindle"
Tak for det link Flemming.
I mit fag har udviklingen været præget af samme polimik og opfattelser har strides gennem tiderne. Kun ved at forstå det grundlæggende er man kommet videre i udviklingen og har kunnet priotere mere detaljeret forskning til belysning af sammenhænge. Det har taget lang tid at forstå. Trial and error har været reglen men de simple sammenhænge, har altid været ligefor.
Kræfterne kan når basale sammenhænge er klarlagt, systematisk sættes ind målrettet og ikke efter indviklede forståelses padigmer drevet af politik, religion, interesser etc. etc. Historisk og videnskabeligt er der ikke grænser for hvor mange udspekulerede forklaringer man skulle over åen for at hente, hvis simple sammenhænge skulle undertrykkes.
Jeg er klar tilhænger af Svensmarkismen og der er jeg fordi:
1:Grundlæggende er sammenhængen imellem paleometerologi og astrometerologi indlysende
2:Kurverne, der er brugt i eksempelvis Svensmarks original artikel Cosmometrology fra A&G Feb. 2007 vol 48 er trods forsimpling og fortegning sammenfaldende. Dette gælder også kurverne: Som Brugge angiver her: "Så når Manses kurve omhyggeligt skærer denne periode af, gør det mig blot ekstra mistænksom. Der er masser af dårlige eller/og manipulerede kurver i omløb - som vi netop så i TGGWS - sammenlign med den korrekte."
3:jeg husker Wilsons Tågekammer fra fysik undervisningen.
4:Chris Merchant, University of Edinburgh´s forelæsning hvor der ud over en almen søgt agumentation, er en række himmelråbende tåbeligheder:
En kurve man henviser til der skulle vær fejl i er at der ikke er sammehæng imellem Co2 i perioden den lille istid idet det kun er den nordlige hemisfære temperaturfaldet korrelerer med Co2. Proximationen fra BE10, den lysseblå kurve; for global tp. passer med temperaturen på nordre hemisfære under den lille istid.
5:Godt nok halter Co2 koncentrationen i atmosfære ca 200 år efter tp. stigningen og har gjort det i milioner af år, indrømmer man men "men det gør den ikke mere".
6: Den kølige periode fra 1940 til 1975 som ikke er sammenfaldende med en stadig stigende CO2 koncentration, forsøger man at forklare ud fra 1. stgende mængder areosoler fra industrien, der så blev mindre fra 1975 grundet omlægning i industrien til mere miljøvenlige produktionsmetoder. 2. Vulkansk aktivitet som skulle være øget i perioden 1940 til 1975 og senere forklares den omvendte dikotomi teori. Fair enough men det er her man fantaserer.. Milankovitch-teorien blir også luftet alt i alt, bliver disse ikke særlig menneskeskabte forhold taget til indtægt for agumentet at temperatur er afhængig variabel til CO2, selvom man indirekte indrømmer at der formodentlig er tale om flere afhængig variable.
7:"Klimamodeller er sikre idet man kan sotere usikkerheder, ekstremer fra og få et reelt billede af tingenes tilstand". påstås der. Det var netop det NASA gjorde hvilket medførte at men overså faldende ozon i stratosfæren i 80, erne. Det er bare nogle eksempler. jeg kommer gerne med flere lige så grelle, men jeg vil nødig trætte

Husker I Simmelweis; den østriske læge der påstod at simpel håndvask imellem de gynækologiske undersøgelser kunne reducere forekomsten af barselsfeber. . Enkelte sammenhænge baseret ud fra enkle observationer og en smule sund fornuft. Han blev hængt, næsten pr. automatik hældt ud som kætter.
CO2 teorien baseres på observationer teoretiske overvejelser og skråsikre fortolkninger som man tilmed bygger oven på.
Morsomt at det tilmed er samme formkreds som støtter CO2 teorien som der i 70-80érne indædt bekæmpede atomkraft.

Selfølgelig skal vi har brint, vind og fusionsenergi men tag den lige vej, det er den korteste, den mest effektive og den billigste.
Lad for guds skyld være med at spilde mere tid. ITER skulle være bygget for 20 år siden. Måske har man fundet ud af at der mangler fundings til videreudvikling af fusions teknologien og måske er det derfor man nu finder på CO2 spøgelset. "Målet helliger midlet" som man siger . Hvis vi skal ha alle mellemteknikkerne og oppinionen med så er CO2 terorien vel ikke så slet enda. vel.

Redigeret d. 18-07-2007 17:44
18-07-2007 23:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
p180153 skrev:
"Målet helliger midlet" som man siger . Hvis vi skal ha alle mellemteknikkerne og oppinionen med så er CO2 terorien vel ikke så slet enda. vel


Jo, løgn er ikke et godt grundlag for at få opbygget fremtiden på, løgnen har det med at vende tilbage til udgangspunktet og forværre tingene.
Hvad var årsagen til at sprit blev erstattet af bly i benzin?
CO2 spiller sikret ind i de klimatiske forhold, men hvor kommer den CO2 fra som har ligget gemt i de fossile brændsler?

Ærlighed vare som bekendt længst, fejltagelser kan tilgives, men at fylde befolkningen med løgn aldrig i livet.
19-07-2007 00:22
manse42
★★★☆☆
(633)
... og hvis løgnen bliver afsløret bliver videnskabsmændene syndebuk.

Skal vi vente 10 år på at temperaturen evt falder med 0.2° før man for alvor ser på de alternative teorier.Vi kommer til at spilde en masse tid, på denne mangel af indsigt.

CBH skriver:
Det er ret let at se, at du ikke har gjort en indsats for at sætte dig ind i nogle elementære forhold om, hvad teorien om drivhuseffekten siger og ikke siger, og hvad der ville være et afgørende argument mod eller ej, og på den baggrund er det lidt svært at tage dig alvorligt. Dette siger jeg ikke, fordi du er kritisk, men fordi du tydeligvis ikke har forstået eller ikke kender til en række vigtige forhold.

Ordbrugen gør at jeg kommer til at tro at han selv er klimaforsker, men jeg kan ikke finde hans navn der. Jeg har sat mig ind i stoffet, og jeg har fundet selv fundet huller og derefter gennemsøgt nettet for se hvordan andre der har fundet disse huller forklarer dem.
Så simpelt.

Jeg ved ikke hvor CBH (m.fl.) har fået klimadebatten galt i halsen. Det drejer sig ikke om at klemme uønksede teorier til døde, men at gennemanalysere de teorier der kommer på bordet.

Jeg tvivler på at CBH overhovedet ønkser at debatere. Forleden var der en meteorolog i TV som i rollen som klimatolog udtalte sig som zoolog. Hvad er CBHs baggrund? Zoolog? I dette felt med det jeg har set vil jeg da gerne høre udtalelser af en zoolog. Men med de lokale temperaturudsvingninger og nedbørsforhold der er på årsbasis (flere °C og mange mm) er det umuligt ved iagttagelse af den lokale fauna at se ændringerne på få årtier. Det skal der temperaturkatastrofer til som en der lynfrøs mammuter i tundraen for 10.000 år siden. Så mange blev frosset ned at man sælger fossilt elfenben til erstatning for afrikansk elfenben. Hvis dette ikke er tilfældet og jeg tager fejl, vil jeg gerne se forskningsresultater. Jeg har ikke kunnet finde dem og tro mig jeg har ledt.
Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
The Great Global Warming Swindle (film)28-11-2009 05:03
nist
☆☆☆☆☆
(2)
The Great Global Warming Swindle LINK
Seriøs dokumentar film på 1t 15m

[branner: dette og nedenstående 6 indlæg lagt sammen med eksisterende tråd om filmen]
Redigeret af branner d. 24-02-2013 15:33
28-11-2009 12:48
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Afsked 60% af samtlige foskere der beskæftiger sig med AGW og brug pengene på ulandsbistand eller på at bekæmpe fattigdom i eget land eller til at udbygge sundhedsvæsenet hvis det trænger, som fx i USA.


Disse var nogle af tankerne jeg fjorde mig mens jeg så filmen. En udmærket film hvor man for en gang skyld kan lade tankerne kredse i fred omkring verdensituationen som den burde se ud.
28-11-2009 14:57
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jeg må gå til bekendelse. Ovenstående inlæg belv skrevet inden jeg havede set filmen til ende.

Efter at have set den til ende er jeg absolut vild med den.

Min kommentar nu: SE DEN !!!!!

Udbred den til alle....
28-11-2009 16:07
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Ja filmen er mere aktuel end nogensinde.
28-11-2009 17:13
Morten Riber
★★★★★
(2298)
@Birger

Nu sidder jeg ikke med div. data filer og grafer og tæker på hvordan tingene stiller sig i dag hvor nogle data formegentlig skal korrigeres og andre omfortolkes. I følge filmen eksisterer der en glimrende sammenhæng mellem solteorien og temperaturer. Mon der stadig gør det? Der er naturligvis flerer usikre parameter der til stadighed indvirker på resultaterne som fx diskussionen om hvornår der er tale om et lokal eller global fænomen når der indhentes data. Og så er der alt vandet på jorden, som kun vanskeligt lader sig måle. Ja og SOI er vel heller ikke så ligetil. Har du alligevel et bud på mit spørgsmål?

Mvh
Morten
28-11-2009 17:51
Kosmos
★★★★★
(5375)
I følge filmen eksisterer der en glimrende sammenhæng mellem solteorien og temperaturer. Mon der stadig gør det?

- professor Eigil Friis-Christensen var ikke helt tilfreds med fremstillingen:

In response to a question from The Independent as to whether the programme was scientifically accurate, Friis-Christensen said: "No, I think several points were not explained in the way that I, as a scientist, would have explained them ... it is obvious it's not accurate."
28-11-2009 18:11
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Vi havde en længere debat om filmen for 2½ år siden, som kan (gen)læses her.

Husk også at se debatten, der går bag filmen her!
Deltag aktivt i debatten The Great Global Warming Swindle:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
The Great Global Warming Swindle002-11-2022 21:45
Kritik af filmen "The Great Global Warming Swindle"6128-01-2009 17:27
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik