Husk mig
▼ Indhold

The US National Climate Assessment, NCA4, 2017Side 1 af 212>
The US National Climate Assessment, NCA4, 201709-11-2017 17:35
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Denne meget omdiskuterede rapport, netop offentliggjort officielt, kan i denne tråd kritiseres og forsvares.

-Er det en seriøs beskrivelse af klimaets tilstand, både i USA og globalt?

-Er data og undersøgelser/papirer op til dato?

-Er der nyere bedre undersøgelser der viser andre konklusioner?

-Er prognoserne i rapporten realistiske, og understøttede?

-Er det troværdige videnskabsfolk folk der står for kildemateriale og "peer-review"?
------

National Climate Assessment NCA4 2017, kan findes/læses her som komplet pdf-fil, via New York Times:
https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/03/climate/document-Climate-Science-Special-Report-2017.html

Den er på 477 sider. Der er meget snak, indholdsfort., kildelister, gentagne konlusioner og key findings, så det reele videnskabelige indhold fylder kun en del af rapporten, og er forholdsvis let at læse/forstå.
Rapporten er skrevet for at påvirke de politiske kræfter, så meget af "snakken og konklusionerne" er skrevet til lægmand.

----------

Den overvejende tråd i rapporten er ikke så meget hvordan vi har det i dag.
Gennemgående i næsten alle kapitler, -handler rapporten om prognoser, forudsigelser, skøn, og worst-case-scenarios.

Da den overvejende del af data og undersøgelser er af ældre dato, ser vi adskillige prognoser/modeller der var populære for ti år siden.
I dag ser de lidt "a Al Gore"-latterlige ud, og meget af stoffet er modbevist i dag af både bedre forskning, og af tiden der er forløbet siden..
---------

For at forudsige fremtiden vha. modeller, -er der én driver, der er hovedkraften i udviklingen af alle de andre prognose-modeller.

Det er prognosen for fremtidig Global Temperaturstigning.

-Har man denne varme-prognose, kan andre prognoser konstrueres.
Som f.eks. Havstigninger, Arktiske forhold, ændringer i biologien(land og hav) mm.

I denne rapport er alle involverede, overbeviste om det er pCO2 i atmosfæren, der er hovedårsag til opvarmning af kloden.
Og budskabet i rapporten er at vi straks skal reducere menneskets CO2-udslip, for at redde Jorden fra de ødelæggende klimakræfter der forudsiges.
-------

Klimamodellerene, der har kostet milliarder af fremstille, kan deles op i kategorierne:

-Svagt alarmistiske. (RCP2.6)

-Alarmistiske. (RCP4.5)

-Meget alarmistiske.(RCP6.0 og RCP8.5)

Disse 4 model-typer blev i 2014 adopteret af IPCC, og brugt i AR5-rapporten(2014).

Hvad ligger til grund for modellerne?

-Det er forudsigelser om CO2-indholdets fremtidige stigning i atmosfæren...

RCP2,6 Mener vi vil se en meget svag stigning til ca. 430ppm i 2100.
RCP4.5 Siger en lille stigning til ca. 560ppm i 2100.
RCP6.0 Forudsiger næsten 725ppm.
RCP8.5 Topper med profetien: >1200ppm i 2100.!!!

Disse tal sættes så ind i klimamodellerne, der vha. forskellige mekanismer/udregninger bla. kan producere prognoser for fremtidig opvarmning(p.gra. CO2-stigningerne).

Som vi ved(IEA) er menneskets CO2-udledninger ikke steget globalt siden 2013.
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/march/iea-finds-co2-emissions-flat-for-third-straight-year-even-as-global-economy-grew.html.

Der er for tiden ikke store tegn på denne trend vil ændre sig til stigninger.
Selv "grønne" Syrien, har nu meldt ud, at de for penge, vil følge COP-traktaten.
USA er meldt ud, men er samtidig dem der har reduceret mest af udledningerne. Trump vil starte lidt nye energier(fossile), men reduktionerne er større end kulplanernes emissioner. Så USA er allerede længere fremme end resten af de store lande.
--------

-Et startpunkt i diskussionen af RCP-modellerne er derfor, Hvilken en skal man anvende?

-Som tiden ser ud i dag 2017 er RCP2.6 den mest realistiske.

-RCP4.5 kan være en mulighed, da der ses en vis lyst til at udvikle Asien, Afrika, og andre lign. fattige regioner, og det vil højest sandsynligt ske vha. kulkraft. (Vestens reduktioner modvirker dog dette tal.)

-RCP6.0 er i mine øjne ikke et realistisk bud, -medmindre hele klimakulten falder sammen, og fossile brændsler igen får lov at råde på Jorden.

-RCP8.5 er den helt groteske (Al Gore-style) forudsigelse. 1200ppm i år 2100.
Hvem ved sine fulde fem tror på den ? -Ikke værdigt at diskutere værdien af
denne gamle skræk-model.

For at konvertere RCP-modellerne til Global temperatur prognoser, anvendes en stærkt kritiseret klimamodel, der har klimasensitiviteten(temp.) sat meget højt.
Tallet er vist for IPCC over 2 grader C, pr. fordobling af CO2-indhold.

Et stort antal nye (2016/17) videnskabelige internationale undersøgelser viser dog dette tal så lavt som mellem 0,1 og 1 grad C. (liste kan skaffes)

Hvis man som NCA-rapporten benytter RCP8.5-modellen sammen med IPCC's høje klimasensitivitet, -ja, -så bliver prognoserne for Klodens fremtid meget dystre.

-Er det berettiget at vi skal være bange, og skræmte for disse maksimerede beregninger/prognoser, som kun NCA-rapporten stadig bruger ?

Huks på, at NCA-rapporten består næsten udelukkende af prognoser frem til 2090/2100. (Med RCP8.5 som udgangspunkt.)
---------

Det var lidt opvarmning, og generel kritik af NCA-rapporten.
-Vigtigt at tænke på, når diskussionen om de fremviste tal/data i kapitlerne skal vurderes i detaljer.

Vh. Søren.

Her et link til Wiki, der kort og nøgternt forklarer RCP-modellerne.
https://en.wikipedia.org/wiki/Representative_Concentration_Pathways

Herunder vedhæftet, -de fire scenarier, der definerer RCP-modellerne.

Ps. er der nogen der vil fremhæve et eller flere kapitler i rapporten, så post endelig. -Både for og i mod.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 09-11-2017 18:00
RE: NCA4 RCP/temp.09-11-2017 20:46
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Herunder, grafik fra rapporten, der viser sammenhængen mellem Temperatur-prognoserne, og Representative Concentration Pathways(RCP)-modellerne.

Læg mærke til der bruges Fahrenheit i stedet for Celsius !
Tallet er omsat til C, i bunden af grafikken, orange understregning.

De ældre temp.-prognoser var endnu højere, men er i dag ændret fornuftigt ned, men slet ikke nok til de kommer tæt på virkeligheden.

-Det er godt at se de ændrer modellernes udfald, for ikke at virke ligeså overdrevne som for 5-12 år siden, da plus 6-8 grader C, var normen for et CO2-niveau på 1200ppm(RCP8.5).

Sensitiviteten er "faldet" i modellerne, og den vil muligvis falde endnu mere, som tiden skrider frem og viser sandheden(den ægte sensitivitet).

-Søren.
Tilknyttet billede:

09-11-2017 21:04
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Det er svært at få IEA's Global emissions-regnskab i Gt til at passe ind i NCA-grafens tal, herover til venstre.!

IEA viser ca. 32 Gt, hvor NCA-grafen viser ca. 10 Gt. om året. 2015
-Jeg forstår ikke den afvigelse i tallene. -Hjælp ønskes..

Her, IEA's beregninger for årlig CO2-udledning:
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 09-11-2017 21:10
09-11-2017 21:28
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det er svært at få IEA's Global emissions-regnskab i Gt til at passe ind i NCA-grafens tal, herover til venstre

- Weekendavisen skrev sidste fredag:

Hvad angår den faktiske globale udledning af CO2 og andre drivhusgasser, så er den stagneret de sidste tre år. Stagnationen kommer efter en vækst i den årlige udledning på 91 procent fra 1970 til 2012, og den skyldes, at kraftværkerne i et vist omfang har udskiftet kul med gas og træpiller fra skove i USA, Rusland og Afrika. Dertil kommer, at der i de senere år er opstillet et stort antal vindmøller og solcelleparker forskellige steder i verden.
Det afgørende er imidlertid koncentrationen i atmosfæren. Eftersom udledningen fortsat er høj, fortsætter atmosfærens indhold af drivhusgasser med at stige...

Jeg kan se, at Energistyrelsens udledningsberegninger ikke inkluderer drivhusgasser fra fyring med biomasse! Hvis andre lande beregner efter samme princip, er det da ikke så sært, at 'udledningerne' (de beregnede, förstås) går ned.
Men 'Mauna Loa' kan jo ikke regne ud, at et antal af de målte CO2-molekyler ad åre forventes absorberet af noget - p.t. ikke-eksisterende - vegetation!

Mon ikke en stor del af diskrepansen mellem 'udledning' og atmosfærisk CO2-koncentration skal søges her?

Et andet forhold kan være at nogle lande - Kina fx. - ikke vil 'kigges i kortene' vedr. udledninger, såeh...??
09-11-2017 21:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos' konklusion kan jeg tilslutte mig.
Mauna Loa kan ikke adskille afbrænding af bio masse og skovbrande fra udledning fra kul,olie og gas.
09-11-2017 21:45
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
S Nielsen: -RCP8.5 er den helt groteske (Al Gore-style) forudsigelse. 1200ppm i år 2100.
Hvem ved sine fulde fem tror på den ? -Ikke værdigt at diskutere værdien af denne gamle skræk-model.


Værdigt - skræk-model
Speciel udtryksmåde om en model, der repræsenterer det største udledningsscenarie, vi kan forestille os pt.

Fra 2015 til 2016 steg indholdet af CO2 i atmosfæren med 3.3 ppm.

"The 3ppm CO2 growth rate in 2015 and 2016 is extreme – double the growth rate in the 1990-2000 decade." (phys.org).
https://phys.org/news/2017-11-atmospheric-carbon-dioxide-surges-years.html

Altså koncentrationen af CO2 i atmosfæren øges og accelererer.


Vi er idag på godt 400 ppm. Hvis 3 ppm skulle fortsætte i 80 år, så når vi 640 ppm i dette århundrede.
Dvs omkring 3 graders opvarmning - ikke godt... ikke godt....

Konklusion: CO2 udledninger skal reduceres.
Redigeret d. 09-11-2017 21:46
09-11-2017 22:44
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Hej Niels K.

Jeg forstår du er tilhænger af RCP8.5..!

-Kan du forklare hvorfor NCA's graf(den højre) jeg viste, med Global annual emissions, viser ca. 10 Gt/år, mod IEA-grafikken der viser 32 Gt.(2015) ?

Du argumenterer yderligere for 3,3% årlig øgning af pCO2, -som også modsiger IEA's tal for 0-stigning af menneskelige-udledninger(fra 2013-2016, se på grafikken igen).

-Mener du IEA's tal er forkerte, eller er det NCA, eller er det WMO(som du linkede til) der er galt på den ?

-Dette er to simple spørgsmål jeg lægger frem til dig.

Ps.
(Du behøver ikke komme med diverse grafer uden kilder, der ikke giver hverken fra eller til i evalueringen af NCA-rapporten.)
-Eller trivial viden om nuværende CO2-niveauer, -eller prognoser om hvad du/IPCC tror der sker om 80 år (640ppm) iflg. RCP/temp.klimamodellerne.
-Disse infos er ikke relevante i debatten om troværdigheden af de data der anvendes i NCA-rapporten.

-Er det første gang du diskuterer på videnskabeligt plan?
Jeg beder ydmygt om svar på mine to spørgsmål, -og stil mig derefter nogle tilsvarende simple spørgsmål, -som jeg selvfølgelig vil svare på(hvis jeg kan).

At fyre grafer af uden tekst, kilde eller forklaring (grafik bombning) kan alle gøre. -Det er ikke debat!

Niels K, -lad os tage debatten stille og roligt, -et par spørgsmål og svar ad gangen.
-Og har vi specielle data og grafer, -så skal de selvfølgelig medtages, med en god medfølgende forklaring.

Kan vi fortsætte debatten sådan? Eller har du et bedre forslag til debat-strukturen?

-Søren.
Redigeret d. 09-11-2017 22:45
09-11-2017 23:23
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Og Niels, dit link https://phys.org/news/2017-11-atmospheric-carbon-dioxide-surges-years.html som ikke er en videnskabelig undersøgelse, men en artikkel uden forfatter, har flere forklaringer på CO2 stigningen, bla.:
"Dr Oksana Tarasova, chief of WMO's global atmosphere watch programme, "It is the largest increase we have ever seen in the 30 years we have had this network." A previous spike was recorded in 1997-1998 during a previous El Niño, when, 'it was 2.7ppm and now it is 3.3ppm, it is also 50% higher than the average of the last ten years."
El Niño causes levels to rise as the droughts that follow in its wake limit the uptake of CO2 by trees and plants."


Din artikel har endvidere dette sære vedhæftede billede som indledning.
Det viser en ikke-neutral overbevisning(propaganda?) at anvende et sådant billede af køletårne med ren vanddamp i en "seriøs"? forfatterløs artikel om CO2.
(Har vi ikke talt om propaganda-billeder med vanddamp fra køle-tårne før? -Det mener jeg!)

Niels, skal vi diskutere videnskabeligt, så undgå venligst biased materiale(som denne omtalte "artikel"), uden data og links til undersøgelser.

Ligesom man ikke kan understøtte en graf, -med den samme graf, bare i andre farver.(Kilderne er også tit de samme!)

Herunder, din linkede artikels start billede, -køletårne med vanddamp(Meget populært i reklame foldere, og politiske pamfletter, men det virker ikke i et videnskabeligt debat-forum)
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 09-11-2017 23:52
10-11-2017 02:04
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
EDIT:
Jeg skrev i næstsidste indlæg:
"Du argumenterer yderligere for 3,3% årlig øgning af pCO2--"

-Det skal selvfølgelig være 3,3 ppm.

-Søren.
11-11-2017 13:02
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Søren R Nielsen skrev:
Hej Niels K.
Jeg forstår du er tilhænger af RCP8.5..!


Sikke en gang sludder - tilhænger af RCP8.5??
Ved du overhovedet hvad det er?

Kan du forklare hvorfor NCA's graf(den højre) jeg viste, med Global annual emissions, viser ca. 10 Gt/år, mod IEA-grafikken der viser 32 Gt.(2015) ?


Nej.

Du argumenterer yderligere for 3,3% årlig øgning af pCO2, -som også modsiger IEA's tal for 0-stigning af menneskelige-udledninger(fra 2013-2016, se på grafikken igen).


Nej, du forstår ikke forskellen på menneskets udledninger versus C02 indholdet i atmosfæren. Selvom menneskets udledninger stagnerer, så kan CO2 indholdet i atmosfæren sagtens stige (hvad den gør, bevisligt).

Mener du IEA's tal er forkerte, eller er det NCA, eller er det WMO(som du linkede til) der er galt på den ?
-Dette er to simple spørgsmål jeg lægger frem til dig.


Hvad mener du egentligt?

Ps.
(Du behøver ikke komme med diverse grafer uden kilder, der ikke giver hverken fra eller til i evalueringen af NCA-rapporten.)
-Eller trivial viden om nuværende CO2-niveauer, -eller prognoser om hvad du/IPCC tror der sker om 80 år (640ppm) iflg. RCP/temp.klimamodellerne.
-Disse infos er ikke relevante i debatten om troværdigheden af de data der anvendes i NCA-rapporten.


Du bestemmer ikke hvad jeg vil skrive her.

-Er det første gang du diskuterer på videnskabeligt plan?
Jeg beder ydmygt om svar på mine to spørgsmål, -og stil mig derefter nogle tilsvarende simple spørgsmål, -som jeg selvfølgelig vil svare på(hvis jeg kan).


Jeg diskuterer ikke på et videnskabeligt plan. Det lader jeg videnskaben om. Det gør du heller ikke, det er ganske tydeligt (appel til autoritet).
Redigeret d. 11-11-2017 13:08
11-11-2017 15:43
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Hermed svar på Niels K's spørgsmål:

"Sikke en gang sludder - tilhænger af RCP8.5??
Ved du overhovedet hvad det er?
"

-Ja. Jeg har endda linket til definitionen i tidligere indlæg. Her igen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Representative_Concentration_Pathways
------

"Nej, du forstår ikke forskellen på menneskets udledninger versus C02 indholdet i atmosfæren. Selvom menneskets udledninger stagnerer, så kan CO2 indholdet i atmosfæren sagtens stige (hvad den gør, bevisligt)."

-Det vil sige , selvom Verden aftaler at standse stigningen af CO2-udledninger, så har det ingen reel effekt ? -Og klima-aftalerne er virkningsløse?
-Hvor meget skal udledningerne sænkes, før det har den ønskede virkning ?
--------

Jeg spurgte:
"Mener du IEA's tal er forkerte, eller er det NCA, eller er det WMO(som du linkede til) der er galt på den ?
-Dette er to simple spørgsmål jeg lægger frem til dig."

Dit svar:
"Hvad mener du egentligt?"

-Tallene for human CO2-emissions er angivet af IEA til ca. 32Gt/år.
NCA-rapporten anvender tallet ca. 10Gt/år.
-Denne store forskel, kan give anledning til at tro der er noget galt i en af beregningerne..
Skal man stole på IEA eller NCA-rapporten?
-----------

"Du bestemmer ikke hvad jeg vil skrive her."

Nej da !! Jeg skrev faktisk også: "Du behøver ikke komme med diverse grafer uden kilder,---"

-Fyld du bare tråden op med ligegyldig information. Det er altid godt når debatten skal afspores..
-------
Din afsluttende sætning er ganske speciel :
"Jeg diskuterer ikke på et videnskabeligt plan. Det lader jeg videnskaben om. Det gør du heller ikke, det er ganske tydeligt (appel til autoritet)."

-Du indrømmer først, at du ikke diskuterer på videnskabeligt plan!!!.. Wow!! (Show-stopper?)

-Derefter kommer du med den største appel til autoritet set længe : "Det lader jeg videnskaben om."
-Er du alvorlig? -Og har du fuldstændigt misforstået "appel til autoritet" ??

-Du siger hermed du ikke kan/vil diskutere med data/fakta.. Det lader du autoriteterne om..

Niels K. du har netop meldt dig ud af debatten, -da du åbenbart ikke kan debattere med dine egen logik/viden, -og derfor blot henviser til dine autoriteter.

Ærgerligt, -da jeg havde glædet mig lidt til denne diskussion..
-Men tak for "kampen", -der aldrig blev til noget.
--------

Jeg vil dog fortsætte med kritikken af National Climate Assessment- rapporten, som lovet, her i tråden.

Kapitel 13 er det første jeg vil behandle.

-Søren
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 11-11-2017 16:19
11-11-2017 17:13
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Har Nielsen mon nogensinde overvejet hvad videnskab er, når han prøver at bilde andre ind, at hans kritik er på et videnskabeligt plan?
Næppe.

Der er intet af det Nielsen skriver, der har rod i noget, der ar med videnskab at gøre.

Nielsen læser lidt her og der, ser RPC8.5 på wikipedia, og konkluderer, at RPC8.5 er ubrugelig pga der regnes med 1200 ppm CO2 i 2100.

Det eneste problem i Nielsens "videnskabelige betragtninger" er, at RPC8.5 er et scenarie, hvor atmosfærens indhold antages at nå et CO2 indhold, der giver en forcing på 8.5 W /m2. Derfor RPC8.5.
Dette sker ved et anslået indhold af CO2 på omkring 950 ppm.


Det er altså derfor videnskaben har defineret 4 forskellige RPC scenarier. 4 forskellige mulige forcinger, der skal være referencerammen for de videnskabelige og politiske diskussioner.
11-11-2017 17:32
John Niclasen
★★★★★
(6535)
Søren R Nielsen skrev:
Din afsluttende sætning er ganske speciel :
"Jeg diskuterer ikke på et videnskabeligt plan. Det lader jeg videnskaben om. Det gør du heller ikke, det er ganske tydeligt (appel til autoritet)."

-Du indrømmer først, at du ikke diskuterer på videnskabeligt plan!!!.. Wow!! (Show-stopper?)

-Derefter kommer du med den største appel til autoritet set længe : "Det lader jeg videnskaben om."
-Er du alvorlig? -Og har du fuldstændigt misforstået "appel til autoritet" ??

-Du siger hermed du ikke kan/vil diskutere med data/fakta.. Det lader du autoriteterne om..

Niels K. du har netop meldt dig ud af debatten, -da du åbenbart ikke kan debattere med dine egen logik/viden, -og derfor blot henviser til dine autoriteter.

Det var da noget af en indrømmelse fra Niels K Sørensen. Han er nu oppe på godt 80 indlæg, og det har været propaganda hele vejen.

En ofte benyttet taktik fra den side af 'debatten' ser ud til at være, at man påstår, noget er videnskabeligt funderet, men som i virkeligheden ikke er det. Med den teknik kan man i mange tilfælde slippe afsted med hvad-som-helst, fordi mange mennesker ikke har baggrund til at vurdere, om det er sandt eller falsk.

Mere end 97% er bare retoriske kneb og propaganda, sandsynligvis for en politisk sag.

Mange grønne er i virkeligheden røde i forklædning.
Redigeret d. 11-11-2017 17:41
11-11-2017 17:37
John Niclasen
★★★★★
(6535)
Og det er givet en stor del af forklaringen på, hvorfor den grønne agenda ikke rigtig finder fodfæste i Rusland. De har erfaringer med kommunismen og kan derfor let gennemskue det.

Climate Communism? The Russians aren't buying
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 11-11-2017 18:06
11-11-2017 23:10
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Representative Concentration Pathways, forkortes RCP. (-ikke RPC, Niels K.)

-Jo mere alarmistisk ens budskab skal fremstå (NCA-rapporten), -jo højere RCP-model anvender man.

I NCA-rapporten ses RCP8.5(Den højeste) i flertallet af grafikkerne, og de skræmmende prognoser.
-Dette virker stærkt på den uvidende læser, som ikke helt har forstået model-prognoserne.

At bruge denne RCP8.5 i rapportens grafik/konklusioner, uden at vise eller gøre opmærksom på de mere realistiske RCP-modeller, er at føre læserne bag lyset.

I kapitel 13 er der to grafikker, med forudsigelser. Begge anvender RCP8.5.
-Der er ikke andre grafikker vist, med alternative modeller...
-Det er ikke videnskabeligt fremlagt. -Det er politisk taktik med ét formål, -at skræmme.
Som graferne(fra kap. 13), herunder er slående eksempler på.

Dette er et af mine gennemgående kritikpunkter, der gælder for størstedelen af rapportens prognostiske konklusioner !

Herunder to RCP8.5-grafikker fra kap. 13
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 11-11-2017 23:13
11-11-2017 23:24
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Kapitel 13 er opdelt i fire afsnit.
-Hav temp.(13.1)
-Ocean cirkulation(13.2)
-Ocean forsuring(13.3)
og -Ilt i havet(13.4)

Herunder ses Key Findings, som er konklusionerne fra afsnittene.
(Klik på billedet for bedre opløsning.)
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 12-11-2017 00:19
11-11-2017 23:52
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Søren R Nielsen skrev:
Representative Concentration Pathways, forkortes RCP. (-ikke RPC, Niels K.)

-Jo mere alarmistisk ens budskab skal fremstå (NCA-rapporten), -jo højere RCP-model anvender man.

I NCA-rapporten ses RCP8.5(Den højeste) i flertallet af grafikkerne, og de skræmmende prognoser.
-Dette virker stærkt på den uvidende læser, som ikke helt har forstået model-prognoserne.

At bruge denne RCP8.5 i rapportens grafik/konklusioner, uden at vise eller gøre opmærksom på de mere realistiske RCP-modeller, er at føre læserne bag lyset.

I kapitel 13 er der to grafikker, med forudsigelser. Begge anvender RCP8.5.
-Der er ikke andre grafikker vist, med alternative modeller...
-Det er ikke videnskabeligt fremlagt. -Det er politisk taktik med ét formål, -at skræmme.
Som graferne(fra kap. 13), herunder er slående eksempler på.

Dette er et af mine gennemgående kritikpunkter, der gælder for størstedelen af rapportens prognostiske konklusioner !

Herunder to RCP8.5-grafikker fra kap. 13


Det handler nok mere om, at for at læse en rapport som denne, så kræves der et vist indblik i, hvilke modeller, der ligger til grund for det videnskabelige arbejde. Uden denne viden, så skal man lade være at læse den og kommentere den. Måske blot læse konklusionerne.

Det kræver ikke meget fantasi at forstå, at forskningen bliver nødt til at se på den værst tænkelige mulighed.
12-11-2017 00:11
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Kapitel 13.2 handler som sagt om Ocean circulation. AMOC, med Golfstrømmen inkluderet.
Der forklares om problemerne der vil opstå hvis strømmene sløves, og igen ser vi RCP8.5 som den brugte/nævnte model for den, ikke videnskabeligt understøttede, prognose for 2100..

For at forstå hvorfor afsnit 13.2 fremstår alarmistisk, skal man se på kilderne(-de ældre undersøgelser, der ligger bag profetierne, og deres forfattere.)

Jeg fandt kilde 29, specielt interessant !

Stefan Rahmstorf, Jason E. Box, Georg Feulner, Michael E. Mann et al.
"Exceptional twentieth-century slowdown in Atlantic Ocean overturning circulation" 2014.
https://www.nature.com/articles/nclimate2554
"S.Rahmstorf conceived and designed the research and wrote the paper"

Det er tre omtalte profiler(søg dem her på forum), der her har mere end medvirket til dette ældre papir(2014). Deres troværdighed kan diskuteres. Nogle ser dem som helte, andre ser dem som fanatiske alarmister, med den ene dommedagsprofeti offentliggjort efter den anden...

Rahmstorf har senere måtte trække i land mht. Golfstrømmens svækkelse.
Mest berømt er Parker og Ollier's undersøgelse(2015), der direkte modsiger Rahmstorf et al.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S246801331500008X
(Dette emne har fornylig været stærkt diskuteret her på forum. Med mange gode indlæg, og seriøse kilder til helt nye papirer.)

Der er i dag ingen undersøgelser der understøtter en udvikling der skulle nedsætte cirkulationen af AMOC og Golfstrømmen.

NCA-rapporten anvender dog stadig data/konklusioner fra dette ældre, og forkerte, papir af Stefan Rahmstorf, Jason E. Box, Michael E. Mann, m.fl.

Kombinationen af forkerte tal, ganget med RCP8.5, -vil selvfølgelig give et skræmmende billede af fremtiden, men det har som vist, intet med virkeligheden at gøre.

NCA-rapportens kapitel 13.2 er ikke videnskabelig holdbar, og hvordan den er godkendt af "pal-review" kan man kun gætte på...
/ikke godkendt.


-Søren.
Redigeret d. 12-11-2017 01:11
12-11-2017 00:50
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Niels K skrev:
"Det kræver ikke meget fantasi at forstå, at forskningen bliver nødt til at se på den værst tænkelige mulighed."

Enig. -Men så til kun at referere til denne "værste scenarie", i en offentlig rapport der skal påvirke USA's politiske beslutninger på højeste plan, og muligvis også andre landes, er ikke rent trav.
Først og fremmest skal de mest realistiske prognoser fremhæves og fremlægges.
-Derefter kan der diskuteres lave og høje beregninger.

Kun at fremvise ekstreme prognoser, -er ikke god videnskabelig fremgangsmåde. -Det er misvisende.
Redigeret d. 12-11-2017 01:00
12-11-2017 07:41
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Søren R Nielsen skrev:
Kapitel 13.2 handler som sagt om Ocean circulation. AMOC, med Golfstrømmen inkluderet.
Der forklares om problemerne der vil opstå hvis strømmene sløves, og igen ser vi RCP8.5 som den brugte/nævnte model for den, ikke videnskabeligt understøttede, prognose for 2100..

For at forstå hvorfor afsnit 13.2 fremstår alarmistisk, skal man se på kilderne(-de ældre undersøgelser, der ligger bag profetierne, og deres forfattere.)

Jeg fandt kilde 29, specielt interessant !

Stefan Rahmstorf, Jason E. Box, Georg Feulner, Michael E. Mann et al.
"Exceptional twentieth-century slowdown in Atlantic Ocean overturning circulation" 2014.
https://www.nature.com/articles/nclimate2554
"S.Rahmstorf conceived and designed the research and wrote the paper"

Det er tre omtalte profiler(søg dem her på forum), der her har mere end medvirket til dette ældre papir(2014). Deres troværdighed kan diskuteres. Nogle ser dem som helte, andre ser dem som fanatiske alarmister, med den ene dommedagsprofeti offentliggjort efter den anden...

Rahmstorf har senere måtte trække i land mht. Golfstrømmens svækkelse.
Mest berømt er Parker og Ollier's undersøgelse(2015), der direkte modsiger Rahmstorf et al.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S246801331500008X
(Dette emne har fornylig været stærkt diskuteret her på forum. Med mange gode indlæg, og seriøse kilder til helt nye papirer.)

Der er i dag ingen undersøgelser der understøtter en udvikling der skulle nedsætte cirkulationen af AMOC og Golfstrømmen.

NCA-rapporten anvender dog stadig data/konklusioner fra dette ældre, og forkerte, papir af Stefan Rahmstorf, Jason E. Box, Michael E. Mann, m.fl.

Kombinationen af forkerte tal, ganget med RCP8.5, -vil selvfølgelig give et skræmmende billede af fremtiden, men det har som vist, intet med virkeligheden at gøre.

NCA-rapportens kapitel 13.2 er ikke videnskabelig holdbar, og hvordan den er godkendt af "pal-review" kan man kun gætte på...
/ikke godkendt.


-Søren.


Det er sådan, at forskning er omfattet af usikkerhed. Stor usikkerhed.
Der er derfor forskere, der vurderer, at givne hændelser kan indtræffe. Andre mener omvendt, at det vil nok ikke ske eller at der skal mere til, før det sker.
Det gør ikke den ene eller den anden forsker alarmistisk eller det modsatte.
Det gør heller ikke den ene eller den anden forsker bedre eller værre.
Det er essensen i forskning.

Problemet i klimadebatten er, at det for nogen er blevet en religion, hvor dem, der mener noget andet end en selv, er "forkerte".
Herved mister mange overblikket og bliver fanatiske, hvilket aldrig kan siges at have noget med videnskab at gøre.

Med hensyn til golfstrømmen, så er der en risiko, men som jeg kan læse mig frem til, så er det ikke her, den største risiko vurderes at være.
Men hvis det skete, så er vi virkeligt ude i store problemer.

Mange forskere peger her på havvandstigninger, som en meget stor risiko.
Ekstrem hede, tørke mm er andre bekymrende udviklinger, der følger med øget CO2 udslip.
12-11-2017 07:54
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Søren R Nielsen skrev:
Niels K skrev:
"Det kræver ikke meget fantasi at forstå, at forskningen bliver nødt til at se på den værst tænkelige mulighed."

Enig. -Men så til kun at referere til denne "værste scenarie", i en offentlig rapport der skal påvirke USA's politiske beslutninger på højeste plan, og muligvis også andre landes, er ikke rent trav.
Først og fremmest skal de mest realistiske prognoser fremhæves og fremlægges.
-Derefter kan der diskuteres lave og høje beregninger.

Kun at fremvise ekstreme prognoser, -er ikke god videnskabelig fremgangsmåde. -Det er misvisende.


USA er i dyb krise også når det gælder klimadebatten.
Den nuværende administration, der har base i olie eller gas industrien, tror, de kan neglichere eller undertrykke den viden, vi allerede har opnået.

Se denne video, man må jo hovedrystende forstå, at dette land er på vej ud i kæmpe problemer. Det er en af Trumps foreslåede top rådgivere på miljøområdet. En farce af dimensioner, der latterliggør ledelsen i verdens mægtigste land.

https://www.facebook.com/NowThisNews/videos/1778266568871492/
12-11-2017 10:00
John Niclasen
★★★★★
(6535)
Niels K Sørensen skrev:
Det kræver ikke meget fantasi at forstå, at forskningen bliver nødt til at se på den værst tænkelige mulighed.

Det er forkvaklet vrøvl, som Niels K Sørensen udlægger det, og som såkaldte "forskere" fremlægger det.

Jeg har en fortrinlig fantasi. Jeg kan opdigte diverse "værst tænkelige scenarier" med den ene dommedagsprofeti efter den anden. Jorden kan inden for en uge blive ramt af en meteor med en diameter på 20 km. Dette vil udslette en stor del af livet på Jorden, ligesom det skete, da dinosauerne uddøde.

Skal vi så basere landes politik efter dette scenarie?

Nej, fordi det er temmelig usandsynlig, at det vil ske inden for en uge.

Det er ligeledes vildledende og fører til katastrofal politik at fremhæve de værst tænkelige scenarier m.h.t. klima. Man bør beskrive det mest sandsynlige og så vægte andre scenarier efter deres sandsynlighed.

Niels K Sørensen gør som så mange alarmister, vi har set før ham. Han råber op om de værst tænkelige scenarier. Og mere end 97% af det er ikke engang bare lidt sandsynlige scenarier. Det er pseudovidenskabeligt nonsens.

Dermed bliver det propaganda, der leveres igen og igen.
12-11-2017 10:42
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
John Niclasen skrev:
Niels K Sørensen skrev:
Det kræver ikke meget fantasi at forstå, at forskningen bliver nødt til at se på den værst tænkelige mulighed.

Det er forkvaklet vrøvl, som Niels K Sørensen udlægger det, og som såkaldte "forskere" fremlægger det.

Jeg har en fortrinlig fantasi. Jeg kan opdigte diverse "værst tænkelige scenarier" med den ene dommedagsprofeti efter den anden. Jorden kan inden for en uge blive ramt af en meteor med en diameter på 20 km. Dette vil udslette en stor del af livet på Jorden, ligesom det skete, da dinosauerne uddøde.

Skal vi så basere landes politik efter dette scenarie?

Nej, fordi det er temmelig usandsynlig, at det vil ske inden for en uge.

Det er ligeledes vildledende og fører til katastrofal politik at fremhæve de værst tænkelige scenarier m.h.t. klima. Man bør beskrive det mest sandsynlige og så vægte andre scenarier efter deres sandsynlighed.

Niels K Sørensen gør som så mange alarmister, vi har set før ham. Han råber op om de værst tænkelige scenarier. Og mere end 97% af det er ikke engang bare lidt sandsynlige scenarier. Det er pseudovidenskabeligt nonsens.

Dermed bliver det propaganda, der leveres igen og igen.


Niclasen forstår ikke ordet "risiko". Det er noget enhver, der arbejder med klimaforskning forstår.
Pga denne mangel i forståelse, bliver Niclasen en af de religiøse, der kun kan se sit eget begrænsede univers og ikke forstår andres synspunkter.

Et eksempel: Niclasen vil aldrig blive i stand til at forstå, hvorfor videnskaben i disse år diskuterer muligheden for abrupt sammenfald af ismasser i Antarktis.
Lige meget hvor mange undersøgelser, man præsenterer ham for, så vil han hyle og skrige : alarmist, straf (fordi han ikke forstår, hvad der diskuteres).

Lyt ikke til ignoranter, prøv at forstå problemstillingerne istedet. Det vil give indblik i hvorfor debatten om klimaændringer er den vigtigste debat, der er igang lige nu.
12-11-2017 10:54
John Niclasen
★★★★★
(6535)
Niels K Sørensen skrev:
Niclasen forstår ikke ordet "risiko". Det er noget enhver, der arbejder med klimaforskning forstår.

Tidligere skrev Niels K Sørensen i dette indlæg:

Niels K Sørensen skrev:
Jeg diskuterer ikke på et videnskabeligt plan.

Niels, vi ved godt, at det er ren propaganda, du leverer og konstant har leveret i dine nu 87 indlæg. Og du lægger jo heller ikke selv skjul på det.
12-11-2017 11:06
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
John Niclasen skrev:
Niels K Sørensen skrev:
Niclasen forstår ikke ordet "risiko". Det er noget enhver, der arbejder med klimaforskning forstår.

Tidligere skrev Niels K Sørensen i dette indlæg:

Niels K Sørensen skrev:
Jeg diskuterer ikke på et videnskabeligt plan.

Niels, vi ved godt, at det er ren propaganda, du leverer og konstant har leveret i dine nu 87 indlæg. Og du lægger jo heller ikke selv skjul på det.


Videnskaben diskuterer på et videnskabeligt plan.
Her på klimadebat eksisterer ikke et videnskabeligt forum, men autodidakter af forskellig observans, hvoraf nogle er sekterisk frelste og tror, der er en enkel sandhed, som de alene har retten til.

Der er ingen, der diskutere på et videnskabeligt plan i dette forum.
Der er derimod nogen, der bilder sig ind, at de har en viden, der overgår klimavidenskaben. Det er selvfølgeligt ikke tilfældet. Langt fra.
12-11-2017 11:21
John Niclasen
★★★★★
(6535)
Til andre læsere: Niels K Sørensens indlæg er lærerige eksempler på falske argumenter, som man kan læse om på De 76 falske argumenter.

Bemærk hvordan han i udpræget grad benytter falske argumenter under afsnittet "De røde sild":

Niels K Sørensen skrev:
Niclasen forstår ikke ordet "risiko". Det er noget enhver, der arbejder med klimaforskning forstår.
Pga denne mangel i forståelse, bliver Niclasen en af de religiøse, der kun kan se sit eget begrænsede univers og ikke forstår andres synspunkter.

Et eksempel: Niclasen vil aldrig blive i stand til at forstå, hvorfor videnskaben i disse år diskuterer muligheden for abrupt sammenfald af ismasser i Antarktis.
Lige meget hvor mange undersøgelser, man præsenterer ham for, så vil han hyle og skrige : alarmist, straf (fordi han ikke forstår, hvad der diskuteres).

Lyt ikke til ignoranter, prøv at forstå problemstillingerne istedet. Det vil give indblik i hvorfor debatten om klimaændringer er den vigtigste debat, der er igang lige nu.

I dette afsnit er der adskillige eksempler på nr. "57. Forgiftning af brønden".Der er også et eksempel på nr. "59. Argumentum ad populum", ligesom man sikkert kan finde mange flere falske argumenter.

Der er en tendens til, at alarmister gør flittigt brug af sådanne falske argumenter i en lind strøm. Jeg fornemmer, det er vanskeligt for dem at komme ud af denne onde cirkel, når de først befinder sig i den.
Tilknyttet billede:

12-11-2017 11:41
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Niels K Sørensen skrev:

Videnskaben diskuterer på et videnskabeligt plan.
Her på klimadebat eksisterer ikke et videnskabeligt forum, men autodidakter af forskellig observans, hvoraf nogle er sekterisk frelste og tror, der er en enkel sandhed, som de alene har retten til.

Der er ingen, der diskutere på et videnskabeligt plan i dette forum.
Der er derimod nogen, der bilder sig ind, at de har en viden, der overgår klimavidenskaben. Det er selvfølgeligt ikke tilfældet. Langt fra.John Niclasen vil så gerne, at alle vi andre diskuterer på 'et videnskabeligt plan'.
Selv er han en kvaksalver, der kæmper sin ensomme kamp imod videnskaben.
Det hænger ikke sammen!

John er klimadebats mest frustrerede fortrænger. Men, da det er patologisk, kan man ikke engang snakke om skyld.

Meget forstyrrende er det dog alligevel..


12-11-2017 12:16
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Niels K.
-Der er flere her på forum der har lange videnskabelige uddannelser(endda jobs). Måske ikke lige klima-videnskab, men med overlappende områder.
Dette betyder at man er i stand til at læse, forstå og tolke videnskabelige papirer i bred forstand.

En vigtig del af de videnskabelige uddannelser, er forståelsen af bias. Man kan også kalde det en kritisk anskuelse af data og fakta som præsenteres.

Et punkt som specielt fremhæves er bias fra sponsorer.
Indenfor medicin, skal man altid være på vagt overfor alle nye undersøgelser der viser noget fantastisk/anderledes, specielt hvis undersøgelserne er betalte som "bestillinger"(det kan så være af offentlige- eller private-interesser).

Det kræver altså en kritisk indstilling at undgå at falde i "reklame-fælden", og dermed tro på alt der serveres fra højere plan er sandt, og korrekt præsenteret.
--------------
Niels K skrev:
"Der er ingen, der diskutere på et videnskabeligt plan i dette forum."

-Der findes ingen klar definition af videnskabeligt plan !

Herunder, uddrag af top-klima-forskere der diskuterer på "videnskabeligt plan":

Climategate emails(2009) about the 1940s blip:

- - - - - -

From: Tom Wigley <wigley@ucar.edu>
To: Phil Jones <p.jones@uea.ac.uk>
Subject: 1940s
Date: Sun, 27 Sep 2009 23:25:38 -0600
Cc: Ben Santer <santer1@llnl.gov>

It would be good to remove at least part of the 1940s blip, but we are still left with "why the blip".

See di2.nu/foia/1254108338.txt

Mike,
Can you delete any emails you may have had with Keith re AR4? Keith will do likewise... Can you also email Gene [Wahl] and get him to do the same? I don't have his new email address. We will be getting Caspar [Ammann] to do likewise.
Cheers, Phil
- - - - - -

-Er denne fordækte e-mail-udveksling hvad man forstår med diskussion på videnskabeligt plan ??

Niels K skiver videre:

"Der er derimod nogen, der bilder sig ind, at de har en viden, der overgår klimavidenskaben. Det er selvfølgeligt ikke tilfældet. Langt fra."

Klimavidenskaben er ikke et fast defineret sæt tal, eller et færdigbehandlet område.
Konklusioner ændres, tal udskiftes, nye mekanismer/teknologier opdages, osv.
Kritikken forud for disse nødvendige ændringer, kan komme fra alle der har interesse og viden, indenfor de pågældende felter.
-Hvis en "amatør" påviser en grov fejl, vil/skal den blive rettet, -da teorier skal kunne afvise al kritik. -Selv kritik fra lægmand.
-------

Det næste afsnit jeg vil kigge på er Ocean Acidification(13.3), derefter kan det blive Sea-Level-Rise(kap. 12).

Vh. Søren.
Redigeret d. 12-11-2017 12:21
12-11-2017 12:43
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Søren R Nielsen skrev:
Niels K.
-Der er flere her på forum der har lange videnskabelige uddannelser(endda jobs). Måske ikke lige klima-videnskab, men med overlappende områder.
Dette betyder at man er i stand til at læse, forstå og tolke videnskabelige papirer i bred forstand.

En vigtig del af de videnskabelige uddannelser, er forståelsen af bias. Man kan også kalde det en kritisk anskuelse af data og fakta som præsenteres.

Et punkt som specielt fremhæves er bias fra sponsorer.
Indenfor medicin, skal man altid være på vagt overfor alle nye undersøgelser der viser noget fantastisk/anderledes, specielt hvis undersøgelserne er betalte som "bestillinger"(det kan så være af offentlige- eller private-interesser).

Det kræver altså en kritisk indstilling at undgå at falde i "reklame-fælden", og dermed tro på alt der serveres fra højere plan er sandt, og korrekt præsenteret.
--------------
Niels K skrev:
"Der er ingen, der diskutere på et videnskabeligt plan i dette forum."

-Der findes ingen klar definition af videnskabeligt plan !

Herunder, uddrag af top-klima-forskere der diskuterer på "videnskabeligt plan":

Climategate emails(2009) about the 1940s blip:

- - - - - -

From: Tom Wigley <wigley@ucar.edu>
To: Phil Jones <p.jones@uea.ac.uk>
Subject: 1940s
Date: Sun, 27 Sep 2009 23:25:38 -0600
Cc: Ben Santer <santer1@llnl.gov>

It would be good to remove at least part of the 1940s blip, but we are still left with "why the blip".

See di2.nu/foia/1254108338.txt

Mike,
Can you delete any emails you may have had with Keith re AR4? Keith will do likewise... Can you also email Gene [Wahl] and get him to do the same? I don't have his new email address. We will be getting Caspar [Ammann] to do likewise.
Cheers, Phil
- - - - - -

-Er denne fordækte e-mail-udveksling hvad man forstår med diskussion på videnskabeligt plan ??

Niels K skiver videre:

"Der er derimod nogen, der bilder sig ind, at de har en viden, der overgår klimavidenskaben. Det er selvfølgeligt ikke tilfældet. Langt fra."

Klimavidenskaben er ikke et fast defineret sæt tal, eller et færdigbehandlet område.
Konklusioner ændres, tal udskiftes, nye mekanismer/teknologier opdages, osv.
Kritikken forud for disse nødvendige ændringer, kan komme fra alle der har interesse og viden, indenfor de pågældende felter.
-Hvis en "amatør" påviser en grov fejl, vil/skal den blive rettet, -da teorier skal kunne afvise al kritik. -Selv kritik fra lægmand.
-------

Det næste afsnit jeg vil kigge på er Ocean Acidification(13.3), derefter kan det blive Sea-Level-Rise(kap. 12).

Vh. Søren.


For god ordens skyld, Søren Nielsen: jeg har selv en lang uddannelse og beskæftiger mig med komplekse problemstillinger hver eneste dag.
Har i mange år arbejdet som ekspert indenfor mit felt.
Det gør mig ikke til ekspert i klimavidenskab, men jeg mener mig i stand til at forstå en del af det, der skrives.
Jeg ville aldrig give mig i kast med seriøs kritik af et fagområde, som jeg ikke arbejder indenfor.
Andre har ikke disse skrupler, men kritik af en videnskabelig rapport i dette forum har ingen effekt overhovedet på dem, der har lavet rapporten.
Så hvis man vil kritisere, så er det det forkerte sted kritikken gives. Det må du da vide med den lange uddannelse du har.
12-11-2017 17:13
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Så hvis man vil kritisere, så er det det forkerte sted kritikken gives. Det må du da vide med den lange uddannelse du har.


Klimaforskerne har ufattelig svært ved at komme til at drive seriøs klimaforskning på grund af de politiske kræfter som er i spil på området. Det er ikke videnskab at forstå dette, men de forskere som gerne vil dette uvæsen til livs, kan udmærket søge inspiration og følge med i debatten på et forum som dette.

Hvergang Søren rammer skiven med et velskrevet indlæg og hvergang du kommer med et lige så behjælpelige svar, lærer de gode forskere alle alarmisternes ømme punkter at kende. Det er rigtig godt og fint sted at udstille en alarmist som dig Niels, med ca, konstant, 20-40 gæster
12-11-2017 17:33
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Morten >

Har du overvejet, om nogen evt. ser udstillingen med andre øjne end dig?
.


12-11-2017 17:57
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Niels K skrev:
"Jeg ville aldrig give mig i kast med seriøs kritik af et fagområde, som jeg ikke arbejder indenfor."

-Sådan er vi alle forskellige.

Jeg elsker at kritisere på åbenlyse fejl og mangler. Specielt hvis det har konsekvenser for samfundet.
-Jeg er f.eks. ikke vindmølle-arbejder/designer, -men kan alligevel godt kritisere hvad jeg finder forkert eller håbløst.

Jeg er heller ikke ansat i klimaforskningen, -men når jeg ser fejl og manipulationer i behandlingen af data/fakta, der endvidere fremlægges offentligt, -så går min alarm, og jeg sætter mig ind i hvad der er gået galt.
Er min kritik svag/forkert, er det intet problem at sætte mig på plads! -Gøres dette vil jeg selvfølgelig ændre min opfattelse, -og kritikken vil forstumme.

At tro at kun klima-forskere er i stand til at komme med seriøs kritik af klima-forskning, er at undervurdere den spørgende.
-Holder forskningen/teorierne, -er det en smal sag at afvise kritikken med data, og fakta.

Det er derfor uforståeligt, at næsten alle klima-eksperter altid undgår debatter med kritiske spørgsmål.(Gavin Schmidt, NASA's klima-chef, er yderst debat-sky. Han er matematiker/statistikker af uddannelse. -Intet med klima at gøre, og han anses alligevel for toppen af klima-viden.!? -Han er dog dygtig til tal-jonglering, og har skabt sit klima-rygte med dette talent.
---------

Niels K:
"Andre har ikke disse skrupler, men kritik af en videnskabelig rapport i dette forum har ingen effekt overhovedet på dem, der har lavet rapporten.
Så hvis man vil kritisere, så er det det forkerte sted kritikken gives. Det må du da vide med den lange uddannelse du har.
"

-Jeg forventer ikke at forfatterne af NCA-rapporten læser med i klimadebat.dk's indlæg.
Hvis jeg havde en mulighed for at poste direkte til USA's regering ville jeg selvfølgelig gribe chancen og skrive til dem også.

-Der er mange anonyme læsere her på forum, der læser med for se hvad der rører sig i klima-debatten. Nogle sidder tættere på beslutningstagerne, andre er ganske alm. borgere, der blot finder klima-snakken spændende.

Hvad jeg synes, og kritiserer, er absolut ikke den eneste sandhed. Det ved jeg godt, -men kan jeg få andre til også at undre sig over hvordan visse postulater fremkommer, og derved "trigge" dem yderligere til at gå i dybden og undersøge/stille spørgsmål, så har jeg ramt min målgruppe.

Hvis jeg fik chancen for at holde et foredrag for det danske folketing ang. mine kritikpunkter i klima- og energi-politikken, så ville jeg takke JA.
-Sådanne høringer/foredrag, er dog ikke noget vi bruger i vores form for demokrati.
Her er autoritetstroen for stærk, og kun de "godkendte" debattører kan udtale sig her. Selvom de er tåkrummende dårlige, og fulde af propaganda og vilde prognoser.
----------

Mht. lange uddannelser, så er de ikke ensbetydende med større indsigt i forskellige videnskaber.
Tænk på sporvognsføreren, der vandt 48.000kr. i DR's viden-quiz. Han var amatør og dybt interesseret i atom-forskning. -Han blev, efter at havde vundet det hele, -ansat på Risø, og havde en lang og god karriere der.
En lægmand kan godt se ting klarere end dem der blot følger curriculum på højere læreanstalter, -og ensrettet kommer ud med fine eksamenspapirer.

Mange store forskere der har ændret videnskaben radikalt, var på deres samtid ofte udstødte, og blev latterliggjorte af kolleger. Senere viste det sig de havde ret, og de blev retmæssigt krediteret/præmieret for revolutionerende opdagelser.(Desværre tit efter deres død...)

Kan et barn stille et spørgsmål som Michael Mann ikke kan svare fornuftigt på, så er barnet, i dette spørgsmål, mere værd end "forskeren"...

Lange videnskabelige uddannelser kan dog være en fordel, når man skal nærlæse og forstå komplicerede papirer.

Vh. Søren.
Redigeret d. 12-11-2017 18:23
13-11-2017 01:25
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Kapitel 13.3 Ocean Acidification

"Key Findings.
The world's oceans are currently absorbing more than a quarter of the CO2 emittet to the atmosphere annually from human activities, making them more acidic(very high confidence), with potential detrimental impacts to marine ecosystems."

Og

"The rate of acidification is unparalleled in at least the past 66 million years.
Under the higher scenario(RCP8.5), the global average ocean acidity is projected to increase by 100% to 150%(high confidence)."

-Først vil jeg fremhæve rapportens gennemgående egen evaluering af deres troværdighed.

Alle konklusioner i hele NCA-rapporten er fyldt med disse små parenteser med kursiv, hvor man oplyses om troværdigheden, fra (low confidence) til (very high confidence).

At selv-evaluere, er i sig selv yderst utroværdigt!
-Hvordan skal man så tolke de fremkomne confidence-niveauer?. -Det er ikke særligt troværdigt, -og kan kun få rapporten til at se endnu mere lusket ud.
----------

"The world's oceans are currently absorbing more than a quarter of the CO2 emittet to the atmosphere annually from human activities, making them more acidic(very high confidence)"

Jeg vil vise at dette (very high confidence) ikke lever op til sin ordlyd.

Global hav-forsuring er et felt der ikke har meget fysisk at arbejde med.
Næsten alle pH-data som anvendes, er modellerede, skønnede, beregnede, estimerede, manipulerede etc. etc.

NOAA sidder tungt på alle undersøgelser, forskere og midler. Og top-cheferne går igen overalt, hvor man læser om Global Ocean Acidification.
Som omtalt i anden tråd, er der folk fra NOAA's Acidification-programme, der også sidder i advisory boards, og dermed bevilliger penge til sin egen/NOAAs forskning!
-Dette er der dog alvorligt kig på nu, da Scott Pruitt ikke vil fortsætte med denne inhabile, korrupte fremgangsmåde, -der blev ualmindelig populær under Obamas grønne bølge.

Der følger mere snart, om den stabile hav-pH, som "altid er basisk pH 8!"

Godnat for nu.
-Søren.
Redigeret d. 13-11-2017 02:02
13-11-2017 07:28
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Søren R Nielsen skrev:
Kapitel 13.3 Ocean Acidification

"Key Findings.
The world's oceans are currently absorbing more than a quarter of the CO2 emittet to the atmosphere annually from human activities, making them more acidic(very high confidence), with potential detrimental impacts to marine ecosystems."

Og

"The rate of acidification is unparalleled in at least the past 66 million years.
Under the higher scenario(RCP8.5), the global average ocean acidity is projected to increase by 100% to 150%(high confidence)."

-Først vil jeg fremhæve rapportens gennemgående egen evaluering af deres troværdighed.

Alle konklusioner i hele NCA-rapporten er fyldt med disse små parenteser med kursiv, hvor man oplyses om troværdigheden, fra (low confidence) til (very high confidence).

At selv-evaluere, er i sig selv yderst utroværdigt!
-Hvordan skal man så tolke de fremkomne confidence-niveauer?. -Det er ikke særligt troværdigt, -og kan kun få rapporten til at se endnu mere lusket ud.
----------Søren Nielsen: når man vil kritisere noget, så går jeg ud fra, at du er enig i, at man skal vide, hvad man kritiserer, før man giver kritikken?

Prøv at undersøge hvorfor der skrives en confidens-vurdering i en rapport som denne?

Det har intet med selv-evaluering at gøre, men handler derimod om, hvor godt bevisets stilling er. High confidence betyder således, at der foreligger mange undersøgelser, målinger, der viser, at udsagnet er sandsynliggjort og low confidence betyder det modsatte.

PS: Søren Nielsen: det er ikke rapporten, den er gal med.
13-11-2017 09:23
John Niclasen
★★★★★
(6535)
Niels K Sørensen skrev:
Det har intet med selv-evaluering at gøre, men handler derimod om, hvor godt bevisets stilling er. High confidence betyder således, at der foreligger mange undersøgelser, målinger, der viser, at udsagnet er sandsynliggjort og low confidence betyder det modsatte.

Dette er falsk argument nr. "59. Argumentum ad populum" på listen over de 75 falske argumenter. Jeg gjorde opmærksom på dette falske argument ovenfor i denne tråd i dette indlæg, da samme falske argument blev benyttet tidligere af Niels K Sørensen.

Alarmister lærer aldrig!

13-11-2017 09:58
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
En cand scient burde være klogere end som så.
Og måske også i stand til at forstå, hvorfor en rapport er udarbejdet, som den er.
Totalt ved siden af, Niclasen.
13-11-2017 10:15
John Niclasen
★★★★★
(6535)
Niels K Sørensen skrev:
En cand scient burde være klogere end som så.

Først påstår Niels K Sørensen, at dette sted kun består af autodidakte. Når det så ikke er tilfældet, benytter han andres uddannelse til at slå dem oven i hovedet med.

Vi ser det igen og igen fra alarmister og andre trolde på dette sted.

Eneste mulighed, der endnu ikke er prøvet, er at alle ignorerer de værste trolde, når der nu ikke er en moderator til at håndhæve stedets retningslinier.
Redigeret d. 13-11-2017 10:17
13-11-2017 10:32
John Niclasen
★★★★★
(6535)
Søren R Nielsen skrev:
Kapitel 13.3 Ocean Acidification

"The rate of acidification is unparalleled in at least the past 66 million years.
Under the higher scenario(RCP8.5), the global average ocean acidity is projected to increase by 100% to 150%(high confidence)."

Det er en 'interessant' formulering, de benytter i den rapport.

Hvad betyder 100% stigning i ocean acidity, når nu havene er basiske med en pH omkring (eller lidt over) 8?

Nogle der har et bud på, hvad der menes i denne rapport?

(Jeg har selv en formodning, men måske andre har svaret, hvis der er et sådant.)
13-11-2017 12:04
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Hej John.

Jeg ser du heller ikke kan gennemskue hvad der egentlig menes/postuleres i det kryptiske/uforståelige udsagn:

"The rate of acidification is unparalleled in at least the past 66 million years.
Under the higher scenario(RCP8.5), the global average ocean acidity is projected to increase by 100% to 150%(high confidence)."

Jeg har aldrig set denne %-vise gradering af pH-værdier. Og jeg har læst mange afhandlinger, og lærebøger, om pH-værdier.

Rapportens læsere(bla. politikere), der slet ikke er videnskabeligt uddannede, har her ikke en chance for at forstå denne forvirrende %-vise udvikling i pH.

Et pH-fald på ca. 30% skulle i flg. flere kilder, betyde et fald fra eks. pH 8 til pH 7,9. Altså et fald på ca. 0,1 i pH.

Et fald fra pH 8 til pH 7 på den logaritmiske skala, er et fald på 1000% (ti gange mindre.)

Rapporten anvender denne dubiøse, og sjældent sete, fremgangsmåde, for at få meget små ændringer til at fremstå som meget store, og alarmistiske.
-Dette er bevidst gjort. -Og i ond tro!
-Det er ikke videnskabeligt præsenteret.
-Det har desværre en vis propaganda værdi, da læserne går derfra med en fornemmelse af fordoblinger af surheden, -som derfor må være meget meget slemt...
--------
Prognoserne (igen RCP8.5) for fremtidens pH, er altså i størrelsesordenen ca. 0,2- 0,3 pH fald(100%- 150%)...

Fra de nuværende pH 8, til pH 7,8(pH7,7)... OBS. Dette er kun beregnede tal, fra den mest groteske (RCP8.5) model...
Og har som jeg vil vise, ingen solide data til understøttelse.

At bruge procenter i pH-sammenhænge er uforståeligt og uvidenskabeligt for næsten alle, medmindre man har et politisk budskab der skal sælges...
-Et simpelt tarveligt kneb, der viser hvor desperate NOAA-Acidification-forskerne er, i deres svagt funderede klima-felt.

pH-forskelle i procenter?.. (Ses kun i fordækt klima-videnskab..)
/ ikke godkendt.
Redigeret d. 13-11-2017 12:08
13-11-2017 12:16
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
John Niclasen skrev:
Niels K Sørensen skrev:
En cand scient burde være klogere end som så.

Først påstår Niels K Sørensen, at dette sted kun består af autodidakte. Når det så ikke er tilfældet, benytter han andres uddannelse til at slå dem oven i hovedet med.

Vi ser det igen og igen fra alarmister og andre trolde på dette sted.

Eneste mulighed, der endnu ikke er prøvet, er at alle ignorerer de værste trolde, når der nu ikke er en moderator til at håndhæve stedets retningslinier.


Du har indtil nu intet dokumenteret udover at du påstår, at du er cand scient. Det er tænkeligt sandt.
Fordi man har læst fysik på universitetet, så er man ikke klimaforsker.
Så hvor er dine relationer til klimaforskningen, hvilke publikationer har du fået offentliggjort omkring klimaforskning?
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten The US National Climate Assessment, NCA4, 2017:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Homogenization of Temperature Data: An Assessment002-11-2015 23:24
Ny rapport fra US National Research Council1329-07-2010 21:03
National varmedistribution015-05-2010 10:21
National Hurricane Center...1005-09-2008 08:22
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik