Husk mig
▼ Indhold

Tilblivelsen af myten om global CO2-opvarmning: Verden bedragesSide 1 af 3123>
Tilblivelsen af myten om global CO2-opvarmning: Verden bedrages26-06-2013 17:01
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
"I vor søgen efter en fælles fjende ( der kunne erstatte krig) kom vi kom på, at forurening, global opvarmning, hungernød, vandmangel og lignende ville passe ind i regningen. I deres helhed og samspil udgør disse fænomener en fælles trussel, som alle i fællesskab skal imødegå. Imidlertid er disse fænomener kun symptomer. Vores virkelige fjende er menneskeheden selv. "(The First Global Revolution s. 75"1993, Club of Rome (1)

Hvordan kunne det gå til, at en hel verden lod sig forlokke til at tro at en lille stigning i atmosfærens CO2 fra 0.028 % præindustrielt til nu 0.04% (2) skulle kunne forårsage en menneskeskabt global opvarmning – som ingen kan mærke – især da kun 1% af atmosfærens CO2 angiveligt stammer fra menneskelig aktivitet (3)? Stærke kræfter står bag – og iflg. The Business Insider ejer/kontrollerer de 96% af verdens medier (4). At myten fik sit utrolige omfange kan føres tilbage til én mand: Edmund de Rothschild.

I 1987 blev 4. Wilderness Congress afholdt med deltagelse af bl.a. Gro Haarlem Brundtland, David Rockefeller, Maurice Strong, Edmund de Rothschild. Målet var oprettelse af en Rothschild-World Conservation Bank – sidenhen Global Environmental Facility, verdens største bank, der skulle tjene på milieu-myten. På denne video (5) kan man fra 28:45 min. mærket høre Edmund de Rothschild: CO2 kan opsamles, transporteres til polerne og ørkenerne for at sænke temperaturen der. Det kræver penge, som han siger, vore penge. Det er i princippet dette, den engelske to-klimatist Myles Allen (6) og mange andre vil: Catch and Store.

I 1989 holdt Margaret Thatcher en tale til FNs generalforsamling (7), hvori hun støttede sin landsmand, Edmund de Rothschilds, ideer om, at især CO2 varmede jorden op. (Hun financierede ellers arbejdsløse videnskabsmænd til at bevise dette).

Social epistemology 2000 vol 14, NOS 2/3 ss. 116-118 (8): James Hansen kaldes den globale opvarmnings gudfader: I juni 1988 skulle Hansen til høring i US-senatet.
Senator Timothy Wirth indkaldte til senatshøringen en dag, der var forudsagt at blive ganske særligt varm og sørgede for, at alle vinduer og døre i lokalet forblev åbne om natten så varmen sivede ind – og for at air-conditioningen ikke virkede under talen, så alle stønnede af hede og troede hvert ord (9)
Hansen havde så let spil med at overbevise om rigtigheden af sin computermodel: drivhusgasser bevirkede med 99% sikkerhed tiltagende opvarmning og glødende somre. Trods Hansens kollegers utilfredshed havde han slået drivhusgaser som årsag til global opvarmning fast i verdensoffentligheden. Bush-regeringen satte ham under administration pga. rabiate udtalelser om svær hede - men Al Gore støttede Hansen (10) - og måtte selv sidenhen lide den tort, at en engelsk domstole fandt 11 falske påstande I hans film "An Inconvenient Truth" (11).

Hansens forudsagde, at den globale temperatur mellem 1988 og 1997 ville stige med 0.45°C. Temperaturer fra IPCC viser en stigning på 0.11°C!
På CO2-myten blev mange flere klimatister ansat og afhængige – og man forlangte IPCC. Hansen modtog mange penge fra bl.a. Rothschildagenten George Soros´ Open Society og arbejdede for Al Gore (12).

Hansen blev ved flere lejligheder fanget på fersk gerning i bedrageri: I 2007 fandt Steven McIntyre (13) at 50% af GISS´ thermometre var placeret tæt på kunstige varmegivere – og Hansen måtte nedjustere temperaturerne fr 2000-2007 med 0.15 grad. Derpå blev GISS grebet i at erklære oktober den varmeste måned nogensinde (14): Man havde fremskrevet september-temp til oktober - og Hansen måtte nedjustere igen.
Endv. Har NASA og NOAA reduceret antallet af termometre globalt fra 6.000 til 1.500, idet man har fjernet dem fra de koldeste områder (15).

Og der er meget mere: WND i 2010 (16):
CRU Hadley fjernede 75% af verdens målestationer med klar bias til at fjerne dem fra høje breddegrader, højder og landområder.
D'Aleo sagde, at de koldeste stationer i en rapport-periode somme tider forsvandt I den næste for at skabe varme-bias hos NOAA.

Russiagate-Skandalen (17): Det russiske IEA Institut hævdede, at Hadley Centret I regelen kun havde brugt 25% af de fremsendte landsdækkende russiske målestationers tal. Over 40% of Ruslands territorium blev ikke inkluderet i Hadley-centrets globale temperaturberegninger (især fra Sibiriens ikke beboede områder, der er koldere end de beboede). Disse områder viste ingen opvarmning sidst i 20. og begyndelsen af 21. århundrede.

Og så er der Climategate (18)"Jamalgate" (19) , IPCCgate (20) , "Himalayagate" (21), "Africagate" (22) og "Amazongate" (23) samt Hollandgate (24).

Sådan har CO2-fanatismen bredt sig, at Prof. Richard Parncutt, Wien, forlangte dødsstraf for klimanægtere (25).

Men som de største misbrugere af CO2-myten står: Bankierne bag klimabørserne (26), EU og FN (27)

Links

(1) http://tinyurl.com/dybozh
(2) http://tinyurl.com/yb4gmgs
(3) http://tinyurl.com/od3a5nz
(4) http://tinyurl.com/75xcg5y
(5) http://tinyurl.com/q9dcc3l
(6) http://tinyurl.com/nvyv93u
(7) http://tinyurl.com/d8sep2t
(8) http://tinyurl.com/ogelw4h
(9) http://tinyurl.com/6guvok2
(10) http://tinyurl.com/c3sb6ao
(11) http://tinyurl.com/pj25733
(12) http://tinyurl.com/omh8pfh
(13) http://tinyurl.com/ptyfv5m,
(14) http://tinyurl.com/68ufnt
(15) http://tinyurl.com/odrobvu
(16) http://www.wnd.com/2010/01/122109/
(17) http://tinyurl.com/yf9vc2c
(18) http://tinyurl.com/oywdjpe
(19) http://tinyurl.com/p9lyrcy
(20) http://tinyurl.com/pptw926
(21) http://tinyurl.com/yd7qjbh
(22) http://tinyurl.com/oe3n3fe
(23) http://tinyurl.com/yhrf5bl
(24) http://tinyurl.com/orzz7oa
(25) http://tinyurl.com/ogn549f
(26) http://tinyurl.com/oftf2sv
(27) http://tinyurl.com/nnzmdrz
26-06-2013 17:56
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Hvis du absolut vil promovere konspirationsteorier kunne du så i det mindste ikke (med din selverklærede videnskabelige ekspertice) sørge for at de naturvidenskabelige ting i dine rants var på plads?

Syntes du ikke selv at det er pinligt at udstille at du som læge åbenbart absolut ingen ide har om fysikken i hvad små koncentrationer kan betyde eller endsige kende forskel på akkumulerede og øjeblikkelige størrelser?

Det er rigtigt at den menneskelige udledning af CO2 udgør et 1-cifret (4-5%) bidrag af den samlede årlige tilførte CO2. Men det er jo en del af en cyklus, hvor der også fjernes CO2 igen og de 4-5% er i overskud og gør at der akkumuleres mere og mere CO2 i atmosfæren istedet for at der er en balance, der holder CO2-niveauet konstant (fra år til år).

Har du prøvet at vandet løbe i dit badekar med afløb, så det tilførte vand præcis passer med det der forsvinder i afløbet så vandstanden er konstant. Ville du efter at have indstillet det sådan (med konstant vandstand) skrue 1% op for det tilførte vand og så tage på ferie?

Og nu er du jo læge... så du burde vide noget om små koncentrationer.
Hvad sker der hvis man opholder sig i et rum med 400ppm HydrogenCyanid i luften ?
Redigeret d. 26-06-2013 18:17
26-06-2013 19:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Har du prøvet at vandet løbe i dit badekar med afløb, så det tilførte vand præcis passer med det der forsvinder i afløbet så vandstanden er konstant. Ville du efter at have indstillet det sådan (med konstant vandstand) skrue 1% op for det tilførte vand og så tage på ferie?


Ja! For så stiger vandstanden og trykket øges på vandet som skal ud af afløbet og der løber mere vand ud så der indstiller sig en ny balance ved en højere vandstand i badekaret!
Redigeret d. 26-06-2013 19:13
26-06-2013 19:22
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
delphi skrev:
Ja! For så stiger vandstanden og trykket øges på vandet som skal ud af afløbet og der løber mere vand ud så der indstiller sig en ny balance ved en højere vandstand i badekaret!


Den egenskab ved systemet kan vi jo godt tage med, hvis du absolut vil.

Kan du henvise til forskning, der viser ved hvilket niveau CO2 kulstof cyklusen går i ligevægt ved en 4% forøgelse af den tilførte CO2?

...og når du er færdig med det kan du overveje hvad det betyder at business-as-usual scenariet betyder et stadig stigende ekstra tilførsel af CO2.
Redigeret d. 26-06-2013 19:25
RE: Hej, Peter Mogensen26-06-2013 20:37
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Selverklærede ekspertise? Hvorfor tror du, at jeg har anført 27 lødige links? Jeg gengiver blot andres fund. Hvad med din viden? Er den da ikke selverklæret – eller har din kone skrevet dit indlæg?
Jeg havde gerne set massemedierne skrive om de ting her – så jeg kunne beskæftige mig med morsommere ting. Men det gør de ikke – af vitale grunde.

Vedr. fysikken. Jeg kender ikke dine fysiske kvalifikationer. Men jeg har en tidligere fysikprofessors ord for, at ændringen i CO2 koncentrationen i atmosfæren spiller en negligeabel rolle. Ved den lejlighed blev vor 0,0012 promille bidrag til atmosfærens CO2 ikke nævnt

Desuden er der jo ingen temperaturstigning trods stigende CO2. Hvordan kan du forklare det? Professor Storch fra Hamburg kunne det ikke i der Spiegel. Se mit indlæg fra i går.

Hvordan vil du fysisk forklare, at der for 450 millioner år siden var istid – mens atmosfærens CO2 var 10 gange højere end i dag? (Wikipedia http://tinyurl.com/23uk9fu) . Jeg har sådan en anden smuk kurve, der viser det samme – men linket er nu tomt, som så mange andre, der har vist det samme. Det er svært at finde grafer, der går længere end 400 millioner år tilbage. Hvorfor?

Desuden har NASA jo nu vist, at CO2 beskytter os mod global opvarmning. Se mit indlæg fra i går.

Så er det da ikke dejligt, at CO2 stiger lidt? Vi kan jo med vores 0,0012 promille bidrag ikke tillægges nogen skyld, da CO2 helt klart ikke driver temperaturen op.

Tværtimod: Science NBC 6 June 2013 http://tinyurl.com/o2jrnnq siger at jorden er blevet grønnere og at der er 11 percent mere bladhang pga CO2-gødskning.
CO2- er livets gas. Uden den ville der ingen plantevækst være, og dermed heller intet dyre- eller menneskeliv.
Vi kan heraf slutte, at drastisk sænkning af CO2 vil skabe mindre plantervækst og dermed aftagende muligheder for at ernære jordens voksende befolkning – med hungersnød, krige og endnu flere folkevandringer. I jordens varmeperioder (romertid, midelalder) har der været velstandsfremgang – mindre i kuldeperioder.

Så når du sammenligner CO2 med cyanid, må det bestemt være en forbigående tanketorsk.

Jeg er helt klar over, at jeg rører ved kernen i jeres tyrkertro. Jeg kan nu glæde jer med, at kommende indlæg vil beskæftige sig med et par af de rigtigt grimme klimapåvirkere i stedet for CO2.

Alt godt
26-06-2013 20:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kan du henvise til forskning, der viser ved hvilket niveau CO2 kulstof cyklusen går i ligevægt ved en 4% forøgelse af den tilførte CO2?


Nej det bliver nok svært, det må jeg medgive!
26-06-2013 20:57
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
anders bruun laursen skrev:
Selverklærede ekspertise?


Du startede med at introducere dig selv med (citat): "Jeg er tidl. overlæge, der har forsket meget i øjenlinsens energistofskifte, hvor jeg lærte videnskabelige principper, ..."

PS: Din "fysikprofessor" burde skrive sine strøtanker ned og sende dem ind til Nature, så han kan indkassere den Nobel-pris.
Redigeret d. 26-06-2013 20:57
26-06-2013 22:21
SRJ
★★★☆☆
(462)
Anders, velkommen til Klimadebat. Dit indlæg er fyldt med klassiske misforståelser som har været diskuteret i mange enormt lange tråde her på stedet. Herunder gennemgår nogen af misforståelserne vedr. GISTEMP.

anders bruun laursen skrev:
Hansen blev ved flere lejligheder fanget på fersk gerning i bedrageri: I 2007 fandt Steven McIntyre (13) at 50% af GISS´ thermometre var placeret tæt på kunstige varmegivere – og Hansen måtte nedjustere temperaturerne fr 2000-2007 med 0.15 grad.


Her blander du tingene sammen. Det er korrekt at Steve McIntyre fandt en fejl i GISTEMP, men det har ikke noget at gøre med at termometrene var placeret for tæt på varmegivere (Placeringen af termometre er derimod noget Anthony Watts, fra Wattsupwiththat.com, har beskæftiget sig meget med). Det fremgår også af dit eget link at det er Anthony Watts der har med placering af termometre at gøre.
Tilbage til den fejl som McIntyre fandt. Det var som det nævnes i dit link en uoverensstemmelse for data før hhv. efter år 2000 for data fra temperaturstationer i USA. Det skyldtes en ændring i den måde NOAA frigav data på. Her følger et citat fra GISTEMP's hjemmeside der forklarer problemet mere præcist, og giver Steve McIntyre anerkendelse for at have fundet fejlen:


[b]August 2007 Updates to Analysis and Effects[/b]

Recently it was realized that the monthly more-or-less-automatic updates of our global temperature analysis had a flaw in the U.S. data. We wish to thank Stephen McIntyre for bringing to our attention that this flaw might be present.

In the 2001 update (described in Hansen et al. [2001]) of the analysis method (originally published in Hansen et al. [1981]), we included improvements that NOAA had made in station records in the U.S., their corrections being based mainly on station-by-station information about station movement, change of time-of-day at which max-min are recorded, etc.

Unfortunately, we didn't realize that these corrections would not continue to be readily available in the near-real-time data streams. The same stations are in the GHCN (Global Historical Climatology Network) data stream, however, and thus what our analysis picked up in subsequent years was station data without the NOAA correction. Obviously, combining the uncorrected GHCN with the NOAA-corrected records for earlier years caused jumps in 2000 in the records at those stations, some up, some down (over U.S. only). This problem is easy to fix, by matching the 1990s decadal-mean temperatures for the NOAA-corrected and GHCN records, and we have made that correction.


Kilde: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/updates/200708.html

anders bruun laursen skrev:
Derpå blev GISS grebet i at erklære oktober den varmeste måned nogensinde (14): Man havde fremskrevet september-temp til oktober -og Hansen måtte nedjustere igen.


Som det fremgår af dit link lå fejlen hos operatørene af de russiske vejrstationer. GISTEMP modtager data via internationale databaser. Ifølge dit link er det en lam undskyldning, men det er nu engang sådan det er. Så kan man jo altid diskutere om ikke folkene bag GISTEMP burde have opdaget fejlen og lur mig om ikke de ville have gjort det efter relativ kort tid.

anders bruun laursen skrev:
Endv. Har NASA og NOAA reduceret antallet af termometre globalt fra 6.000 til 1.500, idet man har fjernet dem fra de koldeste områder (15).


GISTEMP har reduceret fra 6000 stationer til ca 2000, se nedenstående figur (b). Bemærk at arealet som dækkes er nogenlunde konstant, figur (c) - på trods af at der er færre stationer.
Årsagen til at der er færre stationer er bl. a. at det ikke er alle stationer som leverer data i realtime, Dvs. data skal indsamles, processeres og sendes til de databaser som GISTEMP henter data fra. Det sker ofte retrospektivt. Dvs. at antallet af stationer altid er større 15 år før dags dato.Og så har det faktisk ikke nogen effekt at man "droppede" en del stationer i 1990'erne. Det illustrerer følgende figur. Den røde graf er udregnet vha. de stationer som har data både før og efter 1992. Den blå graf er udregnet kun med de stationer som ikke har data efter 1992.

Så det du har fat i her er en konspirationsteori - at man bevidst har droppet bestemte stationer for at fremme en agenda- som ikke holder ved nærmere eftersyn.


------------------------------------------------------

For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
Tilknyttet billede:

26-06-2013 22:34
SRJ
★★★☆☆
(462)
anders bruun laursen skrev:
Endv. Har NASA og NOAA reduceret antallet af termometre globalt fra 6.000 til 1.500, idet man har fjernet dem fra de koldeste områder (15).


En anden måde at illustrere at dette ikke er et problem er vha. en graf fra Roy Spencer. I grafen herunder sammenligner han CRU's temperaturserie med en han selv har udregnet. CRU's primære kilde er GHCN databasen, dvs. den samme som GISTEMP. Så CRU har også færre stationer på samme måde som GISTEMP. Roy Spencers egen dataserie er udregnet ud fra data fra "International Surface Hourly (ISH) dataset". Han bruger data fra 1986 og frem og bruger samme antal stationer hvert år - i modsætning til CRU som har færre efter engang i 1990'erne.
De to grafer er ganske ens.-------------------------------------------------------------------------------------

Tilføjelse:

Jeg kan i øvrigt anbefale dig (og adskillige andre på dette forum) at læse en bog om klima-fysik. Denne bog synes jeg selv er god, og efter min mening også tilgængelig for folk med erfaring med videnskabelig erfaring og matematik ca. svarende til 1. års pensum på eks. ingeniørstudiet.

An Introduction to Atmospheric Physics

Skal det være lidt mere let at gå til så det denne man skal have fat i: David Archer: Understanding the Forecast

Begge bøger kan bestilles hjem via bibliotek.dk - eller lånes på
Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek
Nørre Alle 49, København


------------------------------------------------------

For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
Redigeret d. 26-06-2013 22:42
26-06-2013 23:49
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
... men problemet med den slags lærebøger er jo at konspirationsteorier har den kedelige egenskab at et hvert tegn på at konspirationsteorien skulle være forkert per definition er evidens for den.

Den bog er jo skrevet af en klimatolog - ikk'? ... og vi ved alle at sådan nogen kan man ikke stole på. De tjener jo stort på at piske en stemning op om klimaet, ikk'? Han tjener garanteret også penge på bogen. Og så er det jo helt galt.
RE: Tak SRJ27-06-2013 00:47
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Det er da endelig en seriøs gennemgang. Jeg kan ikke bedømme rigtigheden af dine udredninger - blot konstatere at seriøse medier har fundet disse begivenheder suspekte hos en mand, der fra starten shanghajede CO2-myten igennem og blev finansieret af Gore og Soros, der helt klart har deres egen erklærede globalpolitiske dagsorden.

Og så kan man diskutere, hvem der står for konspirationsteori og konspirationspraksis.

Som tingene står i øjeblikket, hvor selv inkarnerede varmister som Storch og The Economist 20 June 2013 http://tinyurl.com/q2r76by falder fra CO2-myten, må man vist tro, at det snarest er de folk, der fastholder CO2-opvarmningen på trods af empiriske observationer. The Economist skriver:

"my brand of sceptical empiricism has been often met with a bludgeoning dogmatism about the authority of scientific consensus.as all the pieces discussing the warming plateau make perfectly clear, climate scientists are actually pretty baffled about the failure of their predictions.

But the "consensus" never extended to the intricacies of the climate system, just the core belief that additional greenhouse gas emissions would warm the planet.
If this is true, then the public has been systematically deceived. The rather heated debates we have had about the likely economic and social damage of carbon emissions have been based on that idea that there is something like a scientific consensus about the range of warming we can expect. If that consensus is now falling apart, as it seems it may be, that is, for good or ill, a very big deal.

Jeg tror ikke, at vi skal have uendelige fysiske diskussioner. Dem har der- som du skriver - være rigtigt mange af - og de har åbenbart ikke ført til den erkendelse som nu selv topvarmisterne er nået til: CO2 er ikke nær så farlig som prædikanterne med fysikernes hjælp fejlagtigt har postuleret.

Når man mangler argumenter - trods fysikernes indsats gennem 25 år - så gør man som præsident Obama forleden dag, man går over til irrelevante grovheder og fornærmelser, som vi klimaskeptikere - og verdenregeringemodstandere og indvandringsmodstandere osv. - har oplevet i årevis:

"President Obama at Georgetown University today, blasted global warming skeptics as "flat-earth society" ostriches with their heads in the sand. President Obama said he does not have "patience for anyone who denies that this problem is real."
"We don't have time for a meeting of the flat-Earth society," http://tinyurl.com/pwl8duv

Når man ser sådant, bliver man ligefrem glad: Så bestyrkes man i overbevisningen om at have ret og at ligesindede har ramt en øm nerve.
27-06-2013 09:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Og så kan man diskutere, hvem der står for konspirationsteori og konspirationspraksis.


@Anders

Forekommer du ikke at være en lille smule 'jomfruelig' i forhold til den faktiske måde bankvirksomhed foregår på! Selvfølge vil Rockefeller mf da selvsagt drage nytte af et nyt forretningsgrundlag omkring co2-hysteriet hvis det var muligt, og de vil da også forsøge at påvirke udvikling i den retning de mener er bedst for deres fremtidige bankvirksomhed. OG trumfen om at bankerne finansierede Hitler.. Hvad havde du forventet!

Herunder politiske rævekager af mange beskaffenheder, hvorfor i alverden skulle netop det være bedre i forhold til AGW end i forhold til alt andet.
Redigeret d. 27-06-2013 09:28
27-06-2013 10:18
SRJ
★★★☆☆
(462)
anders bruun laursen skrev:
Det er da endelig en seriøs gennemgang. Jeg kan ikke bedømme rigtigheden af dine udredninger -


Jeg har ellers taget nogen af de mere simple misforståelser i dit indlæg - og du kan finde mere information i de links jeg har indsat.

Jeg havde håbet at du i det mindste kunne anerkende at du havde skrevet noget direkte forkert vedr. McIntyres og den fejl han fandt i GISTEMP - du påstod at det havde at gøre med "siting issues" - altså at temperaturmålere er placeret for tæt på varmekilder. Af din egen kilde kan man jo se at det ikke er korrekt.


------------------------------------------------------

For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
27-06-2013 10:47
kfl
★★★★★
(2167)
Hej SRJ

Jeg kan i øvrigt anbefale dig (og adskillige andre på dette forum) at læse en bog om klima-fysik. Denne bog synes jeg selv er god, og efter min mening også tilgængelig for folk med erfaring med videnskabelig erfaring og matematik ca. svarende til 1. års pensum på eks. ingeniørstudiet.

An Introduction to Atmospheric Physics

Skal det være lidt mere let at gå til så det denne man skal have fat i: David Archer: Understanding the Forecast

Begge bøger kan bestilles hjem via bibliotek.dk - eller lånes på
Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek
Nørre Alle 49, København


Jeg har bestil bog på biblioteket !

Tak for vinket
RE: Hej, Delphi27-06-2013 12:54
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Nej, der har du ret! Rothschild er en blæksprutte, der kontrollerer største delen af verdens penge og har armene nede i alt, hvad der lugter af magt og penge. Netop derfor blev CO2-myten så farlig for vores pengepunge og demokrati. Og derfor var Edmund de Rothschild manden, der lancerede CO2-myten

Rothschild flår os ikke blot gennem sine klimaspekulationer: Han gør det først og fremmest gennem sit bank-system. Ja selve pengeproduktionen består i gældsstiftelse til Rothschild, idet nationalstaterne har afstået vor ret til selv at trykke vore penge til Rothschilds centralbanker. Derved bliver vi afhængige af Rothschild banklån, så vi kun (endnu) kan betale renterne – aldrig lånene. Hver pengeseddel er et gældsbevis til Rothschild.
Danmark fik sin "Nationalbank" , der er i "privat" eje, i 1818 – efter at være gået fallit bl.a. pga. lån fra Rothschild, der finansierede både Napoleons og Englands krigsførelse. Jeg kan anbefale dig at se Pat Stills fremragende video om "The Moneymasters" (1). Den er lang - men det lønner sig.

Rothschild-familien-blæksprutten står sammen med deres fangarme Rockefellerne, JP Morgan, Warburg og andre farisæere (2) bag the US FED (3) og (4) samt Wall Street, der sammen med Bill-Clinton-regeringen (5) lagde grunden til den subprime mortgage krise, der nu flår verden (6). Iflg. senator Dick Durbin regerer Wall Street Capitol Hill (7) - iflg. Tidl. Præsidentkandidat Barry Goldwater regerer Rothschild/Rockefeller-koncernsystemet hele USAs offentlige liv (8).
Det sker, fordi systemet bestikker politikerne i deres valgkampagner. Men også fordi USA er så gældsat til USAs centralbank The FED, at ikke engang indkomstskatten kan betale renterne. Bedst går FEDs seddelpresse, når der er krig – hvad banksterne så let presser politikerne til, evt. på tvivlsomme, såkaldte "sorte flag" operationer.

Nu er det sådan, at Rothschildfamilien ikke bare driver bankvirksomhed. De har en geopolitisk plan: At styre verden v.hj.a Rothschilds mange penge. Nathan Rothschild, der "kuppede" sig til Bank of England i 1815, sagde: Nathan Mayer Rothschild (1777-1836 sagde: "Jeg er ligeglad med, hvilken marionet, der er placeret på Englands trone for at regere imperiet, hvor solen aldrig går ned. Den mand, der styrer Storbritanniens pengemængde styrer det britiske imperium, og jeg styrer den britiske pengemængde."
Meget mere om Rothschilderne og deres håndgangne mænd her (9).

Siden Rothschilds ideolog, Adam Weishaupt i 1776 præsenterede Amschel Mayer Rothschild for en flok af Europas mest begavede og "fremskridtsvenlige" mænd og sit 6-punkts- program (10), har verden bevæget sig hen mod deres fælles revolutionære mål: Rothschild´s bankers og koncerners absolutte én-verdensregering – snart betegnet kommunistisk, snart fascistisk.Denne regering er som tidl. nævnt i kraft siden G220 mødet i London i 2009 iflg van Rompuy, EUs Rådspræsident.

Især Wall Street- og Rothschildbanken Goldman Sachs (11) har udnyttet finanskrisen til gennem lån mod statsindtægter som pant til betalingsudygtige EU-lande at berige sig på de bankredningspakker til rentebetaling til banksterne, som Danmark og Tyskland m.fl. yder disse lande som lån (skønt vi stemte nej til euroen) – og som vi skal betale i skatter. Derved synker disse lande dybere ned i gældsmoradset, skal spare endnu mere og låne endnu flere af vore Rothschildpenge - og så. væk med socialstaten.

Er det en god idé at betale flere penge til disse bankstere gennem CO2-gebyrer på klimabørser og intranparente klimaafbødningspenge, der har det med at forsvinde undervejs – foruden grønne skatter?

Kald blot dette for "konspirationsteori". V.hj.a. dette ord, deres penge og trusler har denne elite kunnet lukke munden på verden i 239 år. Jeg kan være ligeglad – for jeg skal snart herfra. Men I (og desværre mine børn og barnebarn) vil komme til at mærke følgerne i form af elitens Agenda 21, bygget på kommunistisk bæredygtighed, som jeg skal komme tilbage til senere.

Links

(1) http://tinyurl.com/q55mdoh
(2) http://www.manfredlehmann.com/sieg442.html
(3) http://euro-med.dk/?p=3167
(4) http://tinyurl.com/bq563lf
(5) http://tinyurl.com/ce7hh3
(6) http://euro-med.dk/?p=13876
(7) http://tinyurl.com/d7cz9x
(8) http://tinyurl.com/3l8dtwc
(9) http://tinyurl.com/nmbwb3a
(10) http://euro-med.dk/?p=13842
(11) http://euro-med.dk/?p=26689
27-06-2013 14:30
kfl
★★★★★
(2167)
Ander Bruun Lauersen

Jeg opfatter dine skriverier som syg konspiration uden hold i virkeligheden.
27-06-2013 15:13
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Åh drivhuseffekten ligger i den menneskelige natur. Der har altid været et behov for dommedagsprofeter.

Når det er blevet global opvarmning og ikke afkøling og istid som har sat dagsorden, så skyldes det de tilfældigt stigende temperaturer fra 1970-1975 til 1998-2006.

Før 1989 var det jo atomvåbnene som kunne udslette jorden 800 gange.
27-06-2013 20:57
Morten Riber
★★★★★
(2298)
kulden-varmen skrev:
Før 1989 var det jo atomvåbnene som kunne udslette jorden 800 gange.Hvad det angår kan det siges ubetinget at mennesket er en afgørende faktor.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
27-06-2013 21:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvad det angår kan det siges ubetinget at mennesket er en afgørende faktor


Og hertil selvsagt Menneskeskabt-global-opvarmning!
28-06-2013 19:20
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
delphi skrev:
Hvad det angår kan det siges ubetinget at mennesket er en afgørende faktor


Og hertil selvsagt Menneskeskabt-global-opvarmning!


Naturen er god, katten leger ikke med musen, den øver sig bare.


Mennesket er syndigt, fordi vi har spist et æble, som vi ikke måtte spise.


28-06-2013 19:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Mennesket er syndigt, fordi vi har spist et æble, som vi ikke måtte spise.


Fed historien som Martin Luther dog tog pynten af, og viste alt det svineri der laves i GUD's navn, og inkl. syndefaldet !

GUD eller det gudelige har til alle tider været synonymet for frygte, som har kunnet holde masserne i skak, og som alle magthavere på behændigvis har forstået at misbruge ud i det perfide..

Eller hvor er der lavet meget svineri i Gud's navn og omkring den der historie om æblet og det der med at spise det!

OG i relation til GW, så nævner onde tunger, at mennesket er så pjokket, at det simpelthen skal ha' noget at ryste i buskerne over, når nu den der med ham i det høje, den er så lidt afdanket. Så hvis ikke det var GW så var det noget andet og givet mere tåbeligt, simpelthen for mennesket har koblet hjernen fra, i sin søgen efter en frygt til at støtte sit elendige liv med!
Redigeret d. 28-06-2013 19:47
28-06-2013 20:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nej, der har du ret! Rothschild er en blæksprutte, der kontrollerer største delen af verdens penge og har armene nede i alt, hvad der lugter af magt og penge. Netop derfor blev CO2-myten så farlig for vores pengepunge og demokrati. Og derfor var Edmund de Rothschild manden, der lancerede CO2-myten


Hej Anders

Han er da givet en der har eller havde fingere i alt, denne Edmund!Har døde for få år siden!

Men co2 myten, den mener jeg nu dels er fostret af Margaret Thatcher og venstre fløjen. For Thatcher var det et spørgsmål om at erstatte energi fra kul som var en ustabil energikilde pga evige strejker, med atom-kraft. OG co2-myten var for god en historie til at få den engelske befolkning til at sluge a-kraften.

Og for venstrefløjen er det det perfekt redskab til at stække dem som sidder på flæsket.
Redigeret d. 28-06-2013 20:04
RE: Hej Delphi28-06-2013 20:51
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Nu ved jeg godt, at I kun beskæftiger jer med vejret – og kun set gennem grafer, mens I har svært ved at forstå den politiske sammenhæng i klimamyten. Som jeg forstår det, er dog en vis tvivl hos jer opstået omkring den globale CO2-opvarmning – skønt I risikerer at blive kaldt "flatearthers" af en ildsprudende præs. Obama, der er nyomvendt CO2-varmist. Ideologer er altid meget intolerante.

Tro er en meget vanskelig sag at have at gøre med . Det gælder også troen på, at Gud ikke er til og at hans befalinger derfor også skal negligeres. For nylig var jeg til bisættelse af en nær ven, der ligesom hans kone var erklærede ateister, der som du heller ikke gik af vejen for at spotte Gud. Ikke desto mindre foregik hans begravelse i en kirke med salmesang og fadervor! For hvis nu....?

Jeg vil nu præsentere for dig et fysisk problem, der har fået samtlige naturvidenskaber til mere end at undre sig: Torinolagenet (1). Det blev i 1978 undersøgt på kryds og tværs af 40 af verdens mest fremtrædende videnskabsmænd (STURP). Det + senere tilkomne fund kan der læses meget ,mere om i bogen "Det Sande Ansigt", skrevet af læge Niels Svensson, Gyldendals Forlag. De har alle erklæret, at det 3-dimensionelle fotografiske negativ derpå er ægte – ikke et svindelnummer. I dag findes der stadig Shroud of Turin Study Group, der dog ikke har adgang til ligklædet. Det forbyder Vatikanet.

Lagenet er kendt siden år 1357, hvor det dukkede op hos en nevø til den sidste tempelherreskatmester, der blev brændt bålet for kætteri i 1314. Denne nevø var f.ø. bærer af Oriflamme og faldt i det berømte slag ved Agincourt/Shakespeare. Torinolagenet har en forhistorie som Det Hellige Mandylion og er af historikeren Ian Wilson ført tilbage til Kong Abgar V i Edessa, der iflg overleveringen fik overdraget Kristi Ligklæde (2). Faktisk blev lagenet fundet i Edessas bymur, hvor det blev gemt i forbindelse med byens erobring af hedninger.

Mysteriet omkring Torinolagenet er så stort, at The Independent d. 20. Dec. 2011 (3) skrev: "After years of (futile) work trying to replicate the colouring on the Shroud of Turin, a similar image has been created by the scientists.
However, they only managed the effect by scorching equivalent linen material with high-intensity ultra violet lasers, undermining the arguments of other research, they say, which claims the Turin Shroud is a medieval hoax.Such technology, say researchers from the National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (Enea), was far beyond the capability of medieval forgers, whom some experts have credited with making the famous shroud. The Enea report spells it out: "This degree of power cannot be reproduced by any normal UV source built to date." Luigi Garlaschelli, a professor of chemistry at Pavia University, told The Independent: "The implications are... that the image was formed by a burst of UV energy so intense it could only have been supernatural."

En C-14 analyse blev af Vatikanet I 1988 pludselig iværksat uden om foreliggende videnskabelige protokoller - og prøvetagningen foregik i dybeste hemmeliged. Analysen viste ang. en alder fra år 1260-1390 – skulle altså intet have at gøre med Kristi ligklæde. Så mystisk var det hele imidlertid, at 2 tyske ateistiske journalister (H. Kersten & E. Gruber, Langen Müller Verlag 1992: "Das Jesus-Komplott") lavede et kæmpemæssigt detektivarbejde, hvorunder de blev mødt med afvisninger, trusler og løgne. De fik dog fremskaffet fotos af 2 af de 3 C14-prøver. Iflg. Den højeste tekstilekspertise i Europa stammede prøverne ikke fra Torinolagenet!

Jeg siger dette for at få dig til at forstå, at ikke alle der tror på Gud, Kristus og hans bud bare gør det uden overvejelser, der anstændigvis bør respekteres. Hvilke belæg kan du fremlægge for, at Gud og hans bud bare er pølsesnak?

Venlig hilsen
Anders Bruun Laursen

Links

(1) http://euro-med.dk/?p=14595
(2) http://euro-med.dk/?p=7885
(3) http://tinyurl.com/6vpdg76
(4) http://euro-med.dk/?p=22310
28-06-2013 22:08
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
@Anders

Havde du ikke lige lovet os at du ikke havde tid til at skrive mere?
RE: hej delphi28-06-2013 22:28
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
jo - ingen nye debatoplæg - blot svar på relevante kommentarer til hidtidige indlæg, indtil de ophører.
28-06-2013 22:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg vil nu præsentere for dig et fysisk problem,


Sådan noget der det kan kan godt nok ikke sætte mit pis i kog, overhovedet!

Tro er en meget vanskelig sag at have at gøre med . Det gælder også troen på, at Gud ikke er til og at hans befalinger derfor også skal negligeres.


Der er du godt nok på glat-is. Lige præcis denne vending og tanke-godset gør Jesus og Luther op med og det så definitivt..

For nylig var jeg til bisættelse af en nær ven, der ligesom hans kone var erklærede ateister, der som du heller ikke gik af vejen for at spotte Gud. Ikke desto mindre foregik hans begravelse i en kirke med salmesang og fadervor! For hvis nu....?


Der er 2 karakterer af gud! Den regulerende som i gammelt testamente og så er der den anden som på bedste beskub vil afmilitariserer menneskets sind, så det bliver et socialt individ (ny testamente), uden regler og retningslinjer.

Og hvad den første gud har stået model til af perversiteter f.eks via den katolske kirke det er ikke småting og det er simpelthen fordi tankegodset er forkert og vores ven Edmund har med garanti forstået spillet omkring penge og religionens magt til fingerspidserne.. Han har med sikkerhed lavet et par handler eller 2 med det Katolske Kirke som har lidt på kistebunden..
28-06-2013 23:48
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hver pengeseddel er et gældsbevis til Rothschild


Yderst samfundsnedbrydeligt. Kan kun have et formål at miskrediterer grundlaget for vores civilisation, samt bringe folk i opposition til samfundet. En værre gang sludder, i øvrigt.


Kort om Nationalbankens opgaver

Nationalbanken er Danmarks centralbank og bygger på lov om Danmarks Nationalbank fra 1936. I lovens første paragraf står, at Nationalbanken har til opgave 'at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning'. Denne opgavebeskrivelse er stadig dækkende for bankens opgaver den dag i dag.

Nationalbankens tre overordnede formål er:


*Stabile priser: Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser, dvs. lav inflation. Det gøres ved at indrette pengepolitikken efter en fast kronekurs over for euroen.
*Sikre betalinger: Nationalbanken medvirker til, at kontante og elektroniske betalinger afvikles sikkert. Det sker ved at udstede sedler og mønter samt sørge for, at pengeinstitutterne kan afvikle indbyrdes betalinger.
*Stabilitet i det finansielle system: Nationalbanken bidrager til at sikre stabiliteten i det finansielle system. Det gøres ved at overvåge den finansielle stabilitet og betalingssystemer, producere finansiel statistik og forvalte statens gæld.

En uafhængig og selvejende institution
Nationalbanken er en selvejende og uafhængig institution etableret ved lov. Uafhængigheden kan føres tilbage til bankens oprettelse i 1818. I loven fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter.

Princippet om, at centralbanker skal være uafhængige, er også traktatfæstet i EU-traktaten (artikel 130). Heri står, at hverken Den Europæiske Centralbank (EC
eller de nationale centralbanker må søge eller modtage instrukser fra fællesskabsinstitutioner, medlemsstaternes regeringer eller nogen anden side.


http://www.nationalbanken.dk/DNDK/opgaver.nsf/side/Kort_om_Nationalbankens_opgaver!OpenDocument
RE: Hej, Delphi.29-06-2013 00:01
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Jeg vil ikke missionere, blot bede dig have respekt for andres begrundede meninger - som jeg har for din - omend ikke for dit ordvalg.
Luther har jeg ikke noget til overs for - så lidt som for andre kirker. Kristendom er ikke ritualer - men en livsstil

Du skriver: ....så det bliver et socialt individ (ny testamente), uden regler og retningslinjer.
Du har vist ikke læst NT: Kristus er den største revolutionær, Jorden har set. Han opstillede retningslinier, som er så strenge, at ingen kan overholde dem: Elsk din fjende. Sæt dit liv ind og til for din næste. Giv pokker i denne verdens politikere og deres pålæg, hvis de er uretfærdige. Da han skulle korsfæstes befalede han sine disciple at tage sværd med til selvforsvar (Lukas 35-38), hvorpå Peter huggede øret af Malko. Kristus beordrede kampen mod overmagten indstillet, fordi han ikke ville risikere at miste de disciple, som skulle udbrede hans lære..

Nok om det.

Du skriver: "vores ven Edmund har med garanti forstået spillet omkring penge og religionens magt til fingerspidserne.. Han har med sikkerhed lavet et par handler eller 2 med det Katolske Kirke som har lidt på kistebunden.."

Nej, det gjorde hans forgænger, Nathan Rothschild. På firmaet N.M. Rothschilds website kan man læse, at firmaet hjalp Vatikanet ud af en økonomisk krise i 1830. Siden da administrerer Rothschild overordnet Vatikanbanken.
RE: Hej. morten Riber29-06-2013 01:05
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Tak for dine oplysningerom Nationalbanken. Dem kender jeg udmærket. Jeg er glad for at møde en sådan ekspert som dig

For jeg har nogle spørgsmål, som jeg vil sætte stor pris på at få besvaret, fordi jeg hidtil ikke har kunnet finde svar derpå:

1. Nationalbanken er en selvejende Institution, der styres af en direktion. Hvem ejer aktierne i denne Institution. En studerende, som jeg har haft forbindelse med, har forgæves forsøgt at få det at vide.

2. Hvad forbindelse har Nationalbanken til Rothschild institutionen BIS, Centralbankernes Centralbank? http://tinyurl.com/5ns2ah (se år 1930):
I sit store værk "Tragedy and Hope", skrev Council on Foreign Relationsmedlemmet, prof. Carroll Quigley efter års studier af denne Councils arkiver:

"The powers of financial capitalism had (a) far reaching (plan), nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent meetings and conferences.
The apex of the system was to be the Bank For International Settlements in Basel, Switzerland*, a private bank owned and controlled by the world's central banks which were themselves private corporations.
Each central bank ... sought to dominate its government by its ability to control treasury loans, to manipulate foreign exchanges, to influence the level of economic activity in the Country, and to influence cooperative politicians by subsequent economic rewards in the business world."

3. Fremstiller Nationalbanken penge på anden måde end The Federal Reserve: Ved køb af statsobligationer (statsgældsættelse) mod dækningsløse checks som nationalbanken udskriver af den blå luft? http://www.mindcontagion.org/fed/createmoney.html
Vi gik jo fra guldet i 1929. . Se også Pat Stills særdeles oplysende video http://www.youtube.com/watch?v=HfpO-WBz_mw&feature=player_embedded

4. Gang på gang støder jeg ind i denne påstand – som her på The American Free Press: http://americanfreepress.net/?p=2743. Some researchers are pointing out that Iran is one of only three countries left in the world whose central bank is not under Rothschild control. Before 9-11 there were reportedly seven: Afghanistan, Iraq, Sudan, Libya, Cuba, North Korea and Iran. By 2003, however, Afghanistan and Iraq were swallowed up by the Rothschild octopus, and by 2011 Sudan and Libya were also gone. In Libya, a Rothschild bank was established in Benghazi while the country was still at war.
Er det ikke mærkeligt, at de lande, der angiveligt ikke har en Rothschildnationalbank – ligesom som Syrien, der har nationaliseret centralbanken – er de samme som USA kalder slyngelstater?

Kan du ikke lige belægge, at Rothschild slet ikke regerer verdens banker – herunder også Danmarks Nationalbank.
Men jeg udbeder mig håndfaste beviser.
29-06-2013 02:43
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Typisk, straks bliver man mødt med krav om at bevise alverdens underlige ting, blot fordi man ikke tror på en eller anden historie. Men omvendt skulle det vel ikke være så svært for din sag at komme op med et bevis, dersom i skulle have ret. Blot bevis at der sidder nogen og er i stand til at trække penge ud af nationalbanken, på samme vis som en aktionær eller ejer ville gøre. Det vil være tilstrækkeligt at påvise at der forefindes et ureglementeret svind, så tror jeg på dig.
29-06-2013 11:35
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Når man ikke ved bedre besked, synes jeg ikke man skal kalde mit indlæg for vrøvl.

Nationalbanken synes desværre at være en lukket afdeling, når man vil ind på de dele. Jeg er ikke revisor. Jeg kender 2 nationaløkonomer, som jeg har stillet de samme spørgsmål. Og de kunne heller ikke besvare dem.

Uregelmæssigt pengesvind er nok heller ikke problemet. For mig at se er det selve pengeproduktionen ud af ingenting, der er et problem. I og med, at Nationalbanken på den måde skaber penge og låner dem ud til staten, der skal betale renter, bliver staten nødt til at låne mere og mere i det omfang, skatterne ikke kan dække renter og afdrag. Det synes ikke mindst at være problemet i Sydeuropa, hvor også Goldman Sachs skal serviseres.

Nationalbanken skriver således: Ved udgangen af 2012 udgjorde statsgælden 487 mia. kr. Det svarer til en gæld på 27 pct. af BNP eller 87.000 kr. pr. indbygger, jf. figur 1. Den danske gæld er lav sammenlignet med andre EU-lande, og danske statsobligationer har den højest mulige rating hos kreditvurderingsinstitutterne. http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Statsgaeld.nsf/side/Statens_gaeld!OpenDocument.
Måske fordi vi har verdens højeste skattetryk og derved bedre kan sevisere National- Wall Street og London City bankerne?

Spørgsmålet er meget snarere: Hvem får Nationalbankens årlige overskud (i 2012 officielt 4 Mia. kroner) http://tinyurl.com/nfu6lc5.

Men det er ikke engang det afgørende spørgsmål. Det er: Hvilken indflydelse har ejerne af statsgælden på 487 mia. kr på regeringens førte politik. Har den noget at gøre med, at europas regeringer har så forbistret travlt med at opgive deres landes selvstændighed?

F.ks. snød Fogh Rasmussen os for en lovet afstemning om EU-Forfatningen, der iflg. denne forfatnings forfatter, Valéry Giscard d´Estaing, er identisk med Lissabon-Traktaten. På trods af at danskerne stemte nej til euroen, kunne regeringen for et par år siden ikke komme hurtigt nok til Brüssel for at melde os ind i eurozonens Stabilitets- og konkurrencedygtighedspagt - samt det Europæiske Semester, der praktisk stjal den sidste rest af dansk souverænitet.

Ungarn er ved at nationalisere sin nationalbank og bliver straks af EU hængt ud for at være nazistisk og meget mere - ok, også fordi ungarerne ikke mere vil finde sig i den obligatoriske masseindvandring af nationalt opløsende fremmedkultur.
Jeg er bange for, at Rothschilds centralbanker i dag driver verdenspolitikken.

Hvis det interesserer dig at se, hvad lille jeg har rechercheret mig frem til mhp. de kræfter, der stod bag EU, kan du se her http://euro-med.dk/?p=1278 - og her er mere om nazisterne bag det EU, som i dag i Sydeuropa med rette kaldes Det 4. Rige http://euro-med.dk/?p=29865 - og som nu altså ikke undser sig for at skælde Ungarn ud for noget i retning af nazisme.
29-06-2013 13:06
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Spørgsmålet er meget snarere: Hvem får Nationalbankens årlige overskud (i 2012 officielt 4 Mia. kroner)


Altså, nu kan jeg kun svare ud fra min personlige opfattelse af tingenes tilstand på området. Hvor jeg har det, ved jeg ikke, ud over det er en logisk konsekvens af de ting vi alle ved.

Hele ideen med en nationalbank fremgår af det link jeg sendte dig, er at banken sørger for at valutaen fungerer, altså at prisen på en krone stemmer med det vi politisk bestemmer. For at regulerer dette er det nødvendigt at kunne trække penge ud af omløbet, og modsat, poste penge ind. Renten er et redskab til at trække penge ud, hvorfor de 4 mia. egentlig blot forsvinder. (Lidt trist 2 nationaløkonomer ikke kan svare på det) Når der skal pumpes penge ud, vil jeg tro det det der sker når nationalbanken tilbagekøber statsobligationer. Problemet med denne proces er at valutaen samtidig styrkes, hvilket griber ind i andre politiske bestemmelser.

Uanset om jeg har helt styr på de enkelte funktioner, er jeg dog fuldstændig overbevist om at ingen sidder og har direkte perssonlig gevinst og tab på baggrund af nationalbankernes agerer, sådan som du antyder. Og uanset hvordan man ellers vender og drejer forholdet omkring en valutas regulering, så er hele menageriet alene konstrueret for at sikre at tilliden til valutaen som betalingsmiddel, om den er intakt osv. Netop som der står på deres hjemmeside jeg henviste til. Hvis nationalbanken ikke var en selvejet institution ville det hurtigt skabe nogle problemer for vores politikere idet de fx ikke længere ville kunne eje forskellige personlige værdipapir uden at blive mistænkt for at udnytte deres stilling. Som det er nu har de kun mulighed for at påvirke nationalbankens beslutninger, men i sidste ende kan de som alle andre kun gætte på resultatet.

Jeg håber du nu fanger ideen og dermed kan slippe af med den noget kedelige og mistroiske indstilling til den vestlige verdens banksystemer, for uden disse systemers funktioner, ville det ikke være muligt at drive den verdenssamhandel som er helt afgørende for at fastholde den velstand vi kender i dag. Uden tillid til det økonomiske system vil stort set alt gå i stå, og staten vil fx ikke have midler til at betale for at på udført alt det arbejde som syge, gamle og svage er absolut afhængig af. Se blot på de lande du selv nævner, som endnu ikke har indført systemet. De er ekstremt fattige. Se på børnedødelighed osv i disse lande. Uha, den verden ønsker jeg mig bestemt ikke mit samfund tilbage til.
29-06-2013 14:13
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Hej, Morten Riber

Jeg ville ønske, at det var så simpelt, som du skriver.

Men folk, der er langt bedre inde i tingene end vi, mener altså anderledes. Carroll Quigley s notat i "Tragedy and Hope" (ovenfor) er jo uhyggeligt. Den mand var ikke hr. hvem som helst. Han var Bill Clintons læremester.

Måden at lave penge på beror på gældsstiftelse, som bringer nationerne længere og længere ud i gæld til de private national- og andre bankejere - og dermed også i afhængighed af dem.

Vores statsgæld på 487 mia. vil uvægerligt vokse fremover, fordi regeringen kører med underskud på budgettet. Rentebyrden vil stige - og vi vil med den pågående masseindvandring, klimaafbødningspenge og klimabørsafgifter, tilskud til euroen over EUs budget - og fremover også via Stabilitets og Konkurrencedygtighedspagten (vedtaget af EUs finansministre og EU-rådet d. 27 juni 2013) - samt den vedvarende økonomiske krise aldrig kunne tilbagebetale gælden - efterhånden vel knapt nok renterne.

Jeg holder mig til, hvad fremragende historikere som David Allen Rivera, Andrew Hitchcock, Anthony C Sutton siger om Rothschild/Rockefellernes geopolitik ved hjælp af deres penge: Gæld skaber afhængighed. Ulydige bliver straffet i Rothschilds nye verdens- orden (se videoerne i højre margin af min blog www.euro-med.dk.

Jeg bryder mig heller ikke om slyngelstaterne - men mener i modsætning til US/NATO ikke, at det tilkommer os at ændre deres system, der for nogles vedkommende bunder i Islam.

F.eks. Syrien har ikke så meget olie, at det er værd at risikere en verdenskrig over. I modsætning til Irak og Libyen samt Iran truer Syrien heller ikke petrodollaren, forudsætningen for USAs stormagtsstatus. Det gør derimod Rusland og Kina.
Det er noget andet, der har fået USA til at støtte Al Qaida-rebellerne Al Nusra mod Assad.
Det kunne meget vel være, at en Rothschild- centralbank skal indføres også der (som den straks blev i Afghanistan, Irak og Libyen).

Nok med det. Vi har da heldigvis (endnu) lov til at have hver vores formodninger. Alt godt
29-06-2013 14:50
Morten Riber
★★★★★
(2298)
JA ja alt godt. Selvfølgelig har vi lov til at mene noget forskelligt. Jeg troede i øvrigt du ville påpege min store brøler, nemlig at nationalbanken ligger inde med en bunke fremmede valuta. det burde i høj grad have indgået i det jeg skrev.

Nu nævner du Clintons rådgiver, men hvad så med alle de andre præsidenters rådgivere og alle de andre? Dem du henviser til udgør en utrolig lille gruppe. Skulle resten så være komplette idioter som ikke kan se lyset?

Nu kan jeg så konstaterer at du pludselig snakker om statsgæld, ja nærmest sammenblander statsgælden med et eller andet ubestemmeligt som har med nationalbankerne at gøre. Snakker vi statsgæld er det jo en helt anden historie vi tager fat på.

Jeg er sådan set fuldstændig upåvirket af hvor højt oppe i den politiske magtcentrum folk sidder og spreder deres samfundsnedbrydende sludder fra, og når du ud fra det jeg skrev før ikke kan se skyggen af fordelene ved at have en valuta og en dertil knyttet nationalbank, som skal sørge for valutaen opfører sig optimalt i forhold til et relativt frit marked, må du have mig undskyldt.

Jeg kan love dig, du kan ikke hente noget her, og selv tror du åbenbart hellere på en lille marginal gruppe, uden dårligt nok selv at kunne skelne mellem staten og nationalbanken, så herfra af må du altså selv rode rundt med alt det der vrøvl.

Men selvfølgelig, alt godt
29-06-2013 16:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men selvfølgelig, alt godt


En gentlemen i aktion!
29-06-2013 16:08
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Anders

Hvad mener du er Rothschilds, Rockefeller og alverdens finansfyrster, hvad mener du er deres dagsorden når de via aftaler indbyrdes har den fulde kontrol over verdens pengestrømme, hvad vil de så?

Og hvor langt er de fra den fulde kontrol af verdens stater, via deres lyssky aftaler..
29-06-2013 16:39
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Hold.nu.op....denne her tråd er stor underholdning


-Det er aldeles pragtfuldt at se "skeptiker"-fløjen udstille sig selv på denne måde, næsten lige så festligt (og tåkrummende) som at læse kommentarsporene på WatsUpWiththat
29-06-2013 16:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hold.nu.op....denne her tråd er stor underholdning


Det er så sandelig også for din skyld Kristoffer!
29-06-2013 18:49
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Kristoffer Haldrup skrev:
Hold.nu.op....denne her tråd er stor underholdning


-Det er aldeles pragtfuldt at se "skeptiker"-fløjen udstille sig selv på denne måde, næsten lige så festligt (og tåkrummende) som at læse kommentarsporene på WatsUpWiththat


Jeg anede ikke vi havde alle de der pengeforskrækkede typer på vores side. Jeg er også sikker på det ikke gælder dem alle, idet jeg har truffet mindst et par stykker som led af både pengeforskrækkelse OG CO2 forskrækkelse.
Sjovt for resten som vi skeptiker bruger rigtig meget denne smieys
, men også en del af
Varmisterne næsten altid
og neget gerne i flok eller på stribe
. Ham her
fordeler sig mere lige. Dog blander skeptiker han ikke som varmisterne sådan
. Nå, men det er også et dumt og imødekommende grin, som jeg ser det. Ikke noget med, "alt godt" fra den side.
29-06-2013 20:15
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Godt, Delphi. Så skal du få konspirationen - og jeg kan love dig, at den ikke er teori.

Du skriver: Hvad mener du er Rothschilds, Rockefeller og alverdens finansfyrster, hvad mener du er deres dagsorden når de via aftaler indbyrdes har den fulde kontrol over verdens pengestrømme, hvad vil de så?
Og hvor langt er de fra den fulde kontrol af verdens stater, via deres lyssky aftaler..

De har en dagsorden for deres en-verdensregering, som hedder Agenda 21. Jeg ville have skrevet derom på Klimadebat – men får nu så meget andet at se til. Agenda 21 er FNs og Adam Weishaupts http://euro-med.dk/?p=13842 plan for kommunistisk verdensregering http://euro-med.dk/?p=29624

Agenda 21 bliver nu gennemført globalt: http://euro-med.dk/?p=27189
iflg. UNEA og EU-Kommissær Potocnik I EU pressemeddelelse 25 febr. 2013 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-136_en.htm?locale=en

At den skal gennemføres I Danmark er forlængst besluttet af Folketinget .http://tinyurl.com/pehl86l . Det danske folketing har ved lov bestemt, at enhver kommune skal levere en Agenda 21 lokal-plan hvert 4. år efter de retningslinier der er nedfældet I Maurice Strongs
http://www.idrc.ca/openebooks/448-2/ Local Agenda 21 Guide. Mere herom og et lille uddrag her http://euro-med.dk/?p=17981
.
. Doha konferencen I 2011 gav det poltiske program for denne regering. Programmets centrale punkt er en verdens-klimadomstol, der tager sigte på, at vesten overfører sin velstand til u-landene, der ikke rammes af denne domstol. http://tinyurl.com/79rdf36

Hvad Agenda 21 egentlig er, får man et godt indtryk af i denne video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TzEEgtOFFlM

Agenda 21 er en dagsorden, hvor man vil konservere enorme naturområder uden adgang for mennesker, som skal koncentreres i kæmpemæsige byområder – alt i bæredygtighedens navn http://euro-med.dk/?p=24148 , og http://euro-med.dk/?p=27511 og her http://euro-med.dk/?p=23295 . Stikordet hedder urbanisering. Hvad det betyder, ved hundredvis af millioner af kinesere, som p.t. bliver gennet in i enorme byer – væk fra deres landområder http://www.thenewamerican.com/world-news/asia/item/15755-communist-chinese-regime-forcing-rural-population-into-cities

Men elitisterne har også en anden plan –om en 3. verdenskrig. Mens de 2 første verdenskrigsbeskrivelser næppe er autentiske, er profetiet af den 3. skrevet før 1907 – formentlig 1894 – eller fasktisk som hævdet i 1871 af Frimurerguruen og stifteren af Ku-Klux Klan, frimurerguruen Albert Pike http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm . Denne apokalypse er givetvis inspireret af Matth. 24, Lukas 21 og Jeremias 25.
Desværre findes der iflg. Den seriøse tyske historiker Wolfgang Eggert jødiske og kristne dommedagssekter med meget stor indflydelse i Det hvide Hus , Pentagon og ikke mindst på Netanyahu. Deres arbejdsprogram er bibelen – of de arbejder henimod disse dommedagsscenarier. http://www.apocalypse-no.net/en/ .

Dette kan være forklaringen på de enorme monumente, The Georgia Guidestones, der henvender sig til menneskeheden efter en global katastrofe med få overlevende. Første bud på disse sten
Redigeret d. 29-06-2013 20:27
Side 1 af 3123>

Deltag aktivt i debatten Tilblivelsen af myten om global CO2-opvarmning: Verden bedrages:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Klimarealister: Myten om europæisk tørke II2307-09-2020 16:09
Klimarealister: Myten om europæisk tørke ved Eyvind Dekaa1028-08-2020 15:54
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik