Husk mig
▼ Indhold

Trump og klimaet


Trump og klimaet17-01-2017 13:46
john christensen
☆☆☆☆☆
(2)
Replik til
"Klimafanatiker"
Katrine Jagd
Cand.mag. og debattør
Trump, klimaet og
konsensus-sygen !

Det har været interessant at følge det som siden November har været skrevet om Trump og hans forhold til klimaspørgsmålet - !
Han har nemlig angrebet det allerhelligste for klima-lobbyen - , nemlig opfattelsen at substansen i klimadebatten, og præmisserne for denne, ligger klippefast og er "Uangribelige" Fakta - !

Men lad mig gå til substansen - , hvad handler det så om ? Jo om at påkalde sig definitionsretten på klimaområdet - , simpelthen fordi alle er klare over at hele påstandskomplekset ikke kan bestå en nærmere gennemlysning baseret på videnskabelig analyse - !

"Videnskabeligt" Betragtet står imidlertid kun en ting helt fast, og er absolut indiskutabelt - , nemlig at klimaet forandrer sig - ! Det har klimaet nemlig gjort i hele klodens eksistensperiode, og det vil det fortsætte med indtil planeten opsluges af en udbrændende sol, om sådan ca. 1 - 2 mia. år - ! Klimaet reguleres nemlig af millioner af variabler som interagerer kaotisk og autonomt - , der findes således ingen konstanter, og påstande om at kunne prognosticere fremtidige udviklinger i klimaet er vrøvl - , noget som IPCC da også selv har indset - , Citat : https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/501.htm "The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible "

Men hvor stammer så hele klimahypen fra - ? Jo lad mig gå tilbage i tiden, til slutningen af firserne, helt specifikt til August 1986 - , i det tyske magasin "Der Spiegel" Nr. 33 d. 11/8, Har man en ledende historie præsenteret på forsiden med et billede af "Kölner-domen" Hvor kun taget og tårnene rager op over vandet, illuderende et "Oversvømmet" Tyskland - , garneret med teksten "DIE KLIMA-KATASTROPHE" !

Googles via "Der Spiegel 33 1986"


Nu har verden jo aldrig haft mangel på katastrofemagere og/eller dommedagsprofeter - , faktisk har der vel ikke i forrige århundrede været et årti som ikke var præget af profetiske beretninger om jordens snarlige undergang - , dette fra såvel religiøs og "Videnskabelig" Side, såvel som fra politisk/ideologisk side - , krige, istider, meteornedslag, gudernes vrede - , m. m. - , kreativiteten har ikke haft nogle grænser når det gjaldt forudsigelserne - , og altsammen velvilligt kolporteret til "Masserne" Af medier som elsker "En basker" Der sælger blade eller aviser, og gerne med brølende "Verdenskrigsoverskrifter" Hvis det var muligt - !
Disse "Teorier" Er dog alle forsvundet i glemselens tåger når "Nyhedsværdien" I dem var opbrugt, og der ikke kunne koges mere suppe på dem - ! Men denne artikel gav anledning til at en del af den økonomiske verdenselite under en kapsejlads mellem Miami og øerne udenfor kom til at diskutere "Klimakatastrofen" Blandt andet folk fra de store reklameaktører mente at dette begreb "Klimakatastrofe" Havde potentiale til at blive noget der kunne laves virkelig "Big business" Med - ! Og her kunne man egentlig slutte fortællingen med "Og resten er historie" !!
Det vil jeg imidlertid ikke, for det er også vigtigt at vide hvorfor det egentlig er endt med at blive "Historie" . '
Efter at have præsenteret deres ideer i deres respektive baglande - , de store pengetanke i verden, fra Ford Foundation til Mitsui Heavy industries, reklamebreauerne m. fl. , så satte man påvirkningsmaskineriet igang, samtidig som man opbyggede interne og globale strukturer der kunne udnytte potentialet, og fordele omkostninger og profit - ! Man kontaktede ledende folk i miljøbevægelserne, og fik sluset/købt egne medarbejdere ind i organisationerne for at så de frø der skulle vokse sig til givtige planter - ! Og for at kunne brede sig over hele kloden måtte FN også tages i ed, og med generøse bidrag fik man stillet IPCC på benene - , en politisk overbygning der skulle vise sig uvurderlig i udbredelsen af klimahysteriet, og som var befriet for kontrol af myndigheder, videnskabsfolk og politikere i den udviklede del af verden, men udelukkende bestod af embedsfolk udpeget af småstater der lever af international socialhjælp, fordi disse ikke har muligheder/ringe forudsætninger for at forsørge deres egne befolkninger - ! Man havde forestillet sig at det ville blive et langt sejt træk inden man fik udbredt katastrofescenarierne overalt på kloden - , men her kom en verdensomvæltning dem til hjælp - , nemlig "Murens fald" ! Med den sank hele det socialistiske/kommunistiske imperium til jorden - , og ikke nok med det, så strømmede råddenskaben ud fra de fallerede regimer i en sådan grad at hele ideologien røg på møddingen - !
Pludselig så stod hundredevis af millioner mennesker uden et politisk ståsted - , de var forskellige - , men havde en ting de kunne samles om, nemlig "Kollektivismen" Alt der var individuelt var en uting, og især private biler var dem en torn i øjet - , og eftersom mange af disse "Socialister" Var veluddannede og kreative mennesker, så tog det dem ikke lang tid at gøre koblingen co2-udledning = forurening = klimaforandring - ! Og nu var det så muligt at formulere IPCC´s formål "At finde og bevise sammenhæng mellem menneskelig udledning af co2 og andre "Drivhusgasser" Og den globale opvarmning - ! Og foreslå hvad man kan gøre for at afbøde virkningerne heraf - !
Samtidig så var disse "Hjemløse" Og desorienterede socialister meget glade for "Naturen" - , i deres verden er naturen god - , og menneskene onde, så hvad naturen gør er altid godt - , for det er jo "Naturligt" Og går det ud over mennesker, så er det deres egen skyld fordi de har været "Onde mod naturen" !
Og et af resultaterne af dette forskruede overordnede "Verdensbillede" Er at disse proselytter er fuldkommen blinde for almindelig sund fornuft og logisk slutningsevne - ! Som f.eks. at al menneskelig udledning af "Drivhusgasser" kun udgør ca. 0,007% af alle udledninger, og at co2 udgør en insignificant del af samtlige drivhusgasser - , og at en forøgelse af disse med 3-4 eller 8 hundredetusindedele er fuldkommen ligegyldig - , at største udledning kommer fra havene i en uendelig cyklus sammen med den største mængde drivhusgas, nemlig vanddampen der udgør mellem 90-og95% af alle drivhusgasser, og som i symbiotiske interaktioner udveksler vandmængder der overstiger al mængden af vand i den Grønlandske indlandsis mange gange hvert eneste år - , gennem at falde ned som nedbør og stige op igen som fordampning fra klodens land,sø-og havområder - !
Heller ikke det faktum at havniveauet ved en given kyst ikke afgøres af "Mængden" Af vand i havene, men af hvor meget land der findes bag kysten, kan rykke de "Frelste" - ! Land tiltrækker vand, og havene er ikke jævnt fordelt, men er ligeså uregelmæssige som landjorden med bjerge og dale - , og f.eks. er normalt "Dagligt vande" 10 meter højere ved USA´s østkyst end ved den danske vestkyst - , og "Dalen" Imellem den Nordatlantiske højderyg og USA´s Østkyst er så stor at hele indlandsisen fra Grønland kan være i den flere gange - !

Sandheden om klimaområdet med det rådende vidensniveau er at påstandene om temperarustigninger er baseret på samme principper som at sælge elastik i metermål - , udgangtemperaturerne er nemlig baseret på "Vægtning af estimater" Man har nemlig ikke nogen "Videnskabeligt" Valide MÅLINGER fra hverken 1850 eller 1880 af "Global middeltemperatur" Og det har man stadigvæk ikke idag, eftersom de 70% af jordens overflade der er dækket af hav ikke dækkes af målestationer så tætliggende at de kan give retvisende tal - ! Sådanne målinger ville kræve en station ved hvert kryds mellem en længde-og breddegrad, nemlig ialt 133.225 stationer der kan måle temperaturen i 2 meters højde - !
Sandheden om koblingen mellem co2 og temperatur er den omvendte af den som klimahysterikerne promoverer - , i alle målinger er temperaturen steget - , og derefter er co2-niveauet steget - ! Dette er sket med en forsinkelse på adskillige hundrede år - , simpelthen fordi havene der afgiver co2 er træge i at blive opvarmet - ! Og på samme måde så er der et efterslæb når temperaturerne falder, så fortsætter co2 stigningen indtil havene begynder at køle af - !
Statistisk betragtet så er alle beregninger som klima"Forskerne" fremsætter Fusk - , materialet de fremsætter deres påstande på basis af er mangelfuldt - , perioden er for kort til at man kan sige noget fornuftigt på den baggrund - , og datamaterialet så mangelfuldt at man ikke kan sige noget fornuftigt uden at applicere en "Fejlmarginal" På mindst 5 grader når det gælder temperaturudsving - !

Det faktum at materialet og påstandskomplekserne ikke kan stå for en nærmere granskning gør at proselytter og medier vogter over fastholdelsen af konsensus - , derfor er disse aktører der ikke er medlemmer af konsensus-etablissementet, som f.eks. Trump en torn i kødet - , for hvad kan sådan én ikke stille til med for urede i alle de forskellige fora hvor vi bekræfter hinanden i "Vi alene vide" Konsensussen" Der har vist sig så givtig for de involverede, storkapitalen, medierne, politikerne og NGO´erne o.s.v. - !

Selvom alle godt ved at videnskab ikke er underlagt demokratiske principper - , man kan ikke stemme om hvorvidt et resultat er rigtigt eller forkert - , kun når alle har prøvet at pille det fra hinanden og sat det sammen igen, og hver gang kommer frem til det samme resultat - , så kan man kalde noget videnskabeligt bevist - ! Så klamrer man sig til konsensustanken - , selvom ingen kan fremlægge en liste over disse "Konsensusforskere" - , noget der skyldes at man for at få "Samlet" De påståede 2500 "Klimaforskere" Var nødt til at ikke bare tælle kontorpersonalet og deres familier med - , men også disses børn og deres kæledyr, såsom høns, kaniner, hunde og katte - !
Der findes anslået ca. 5 millioner relevante vidende forskere på denne planet som kender sandheden om klimapåstandskomplekset - , 99,99% vil imidlertid ikke røre ved dette infekterede område med spidsen af en 12 meter flagstang - !

Kig nøje på figuren over co2 og temperatur over de seneste 600 mio. år !

http://www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/books/Documents/16_klima_processer_og_sammenhaenge.pdf


550 mio. år siden 7000 ppm 21 grader - , 380 mio. år siden, 3000 ppm, men stadig 21 grader ! !
Og så kan man udlæse at temperaturen ikke har været lavere i 280 mio. år, og co2-niveauet ikke lavere i 300 mio. år - !
Co2-niveauet falder konstant i 150 mio. år, men temperaturen fortsætter med at være 21grader i 100 mio. år, og falder først de sidste 50 mio år - !
(Graf : Copyright GEUS)

I sandhed skræmmende at vi i det 21. århundrede er tvunget til at leve med en nyreligiøs global voldtægtsbevægelse - , der ikke blot undertrykker sandheden, smider trillioner ud af vinduet, men også kræver at vi ligefrem skal bøje hovedet for disse fantaster og skamme os over alt hvad vi gør - !

I virkeligheden har kun 2 parametre fundamental indflydelse på klodens klimaudvikling, nemlig solens aktivitet, og jordaksens hældning - ! Hvad vi mennesker gør er i klimasammenhæng HELT OG ALDELES UDEN SIGNIFIKANS ! !

John Christensen
18-01-2017 22:07
Kosmos
★★★★★
(5375)
I sandhed skræmmende at vi i det 21. århundrede er tvunget til at leve med en nyreligiøs global voldtægtsbevægelse - , der ikke blot undertrykker sandheden, smider trillioner ud af vinduet, men også kræver at vi ligefrem skal bøje hovedet for disse fantaster og skamme os over alt hvad vi gør

- ja! Er der mon tale om et 'genoptryk' fra en meningsudveksling i et andet (debat)forum?
19-01-2017 00:02
john christensen
☆☆☆☆☆
(2)
Afvist debatindlæg fra bla.a. politiken, jyllandsposten, Berlingske o.s.v.
19-01-2017 10:37
Kosmos
★★★★★
(5375)
Afvist debatindlæg fra bla.a. politiken, jyllandsposten, Berlingske o.s.v.

- OK; har ikke tidligere hørt om Katrine Jagd, men hun ser ud til (bla.?) at være klimaflagellant!?:

Jeg spiser veganske pølser for klimaets skyld, og for klimaet gør jeg det med glæde...

De fleste aviser har en grænse for størrelsen af debtaindlæg - dit ser voldsomt langt ud...mindst af 'kronikstørrelse'! Det kan være en (medvirkende) årsag til den manglende optagelse(?).
19-01-2017 15:58
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
"De fleste aviser har en grænse for størrelsen af debtaindlæg - dit ser voldsomt langt ud...mindst af 'kronikstørrelse'! Det kan være en (medvirkende) årsag til den manglende optagelse(?)."
Det tror jeg ikke. Det er synspunktet, der ikke passer med "97% of all climate change scientists believe in man made global warming". Follow the money. Saa laenge der er mange penge i CAGW saa faar vi CAGW. Saa laenge der er mange videnskabsmaend der udstoeder paper efter pager om CAGW saa laenge bliver pengene ved med at flyde selvom "the science is settled".

Enter stage Trump.
Laes dette http://thehill.com/policy/finance/314991-trump-team-prepares-dramatic-cuts
Se hvor mange steder US$ kan forsvinde fra forskning og ogsaa at Pruit, Cruz, Lamar Smith og Anhofe faar meget stoerre muligheder for at skaere ind i NASA/GISS og NOAA saavel som EPA.
john christensen har maaske stadigvaek en mulighed for at blive "mainstream". Det haaber jeg i hvert fald.
19-01-2017 16:23
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det tror jeg ikke. Det er synspunktet, der ikke passer med "97% of all climate change scientists believe in man made global warming"

- måske begge dele, men i 'Pølletikken' er det helt sikkert, at fr. Jagds synspunkter er i højsædet!


('Jyllandspesten' og 'tanten' er mere wishy washy i deres tilgang til emnet).

Men flere af aviserne har jo debatsider på internettet - og her hører det vist stadig til undtagelserne(?), at indlæg ligefrem slettes (ved det dog ikke, da jeg ikke længere orker at følge med dér).
Deltag aktivt i debatten Trump og klimaet:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Trump valgt som præsident124508-07-2023 11:03
Det ender med, at Trump får ret1807-02-2018 22:13
Hvad skal der til for at vække Trump716-06-2017 13:33
Trump og klima726-04-2017 15:45
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik