Husk mig
▼ Indhold

TvivlsindustrienSide 3 af 3<123
24-02-2010 10:50
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
En side til refleksion:

http://en.wikipedia.org/wiki/Crank_(person)#Common_characteristics_of_cranks

[langt citat fjernet]
Redigeret af branner d. 02-03-2013 12:41
26-02-2010 12:36
helios
★★☆☆☆
(314)
@Bugge Harder
??? Jeg har skrevet 120 gange, at problemet netop er, at Lomborg roder "Forest" sammen med "Wooded land".....

- nej problemet er et andet - du roder begreberne sammen, det lyder som et ekko af Kåre Fogs enestal i sin fejlbehæftede hadeside om Lomborg. Jeg skal gerne pege på lidt mere seriøse kilder.
Lomborg er meget bevidst om forskellen mellem skovtyperne, det fremgår af hans kommentarer, som jeg af hensyn til de lidt tungnemme i klassen havde klippet en smule af i sidste indlæg. Men der er nok min fejkl at jeg overvurderede din enve til at forstå faglige tekster - så her er nok et lille klip fra hans Lomborgs eget svar på samme spørgsmål i "Godhedens pris:
----------
Unøjagtigheden er temmeligt åbenlys, når man ser FAOs data igennem. "Forest and Woodland" er blevet brugt i næsten 50 år og alligevel har opgørelser på globalt plan, for det samme år, kunnet svinge næsten 2%! (fx. 1976, hvor "Forest and Woodland" i FAO Production yearbook 1987 opgøres til 4150 mio ha, og i 1992 opgøres til 4231 mio ha). Hvis man ser på opgørelsen for 1990, mente FAO i 1995, at lukket skov udgjorde 3,442368e9 ha (FAO 1995a), i 1997 mente man, at den udgjorde 3,510728e9 ha (FAO 1997c:189). En ændring på 1,9% eller lige lidt mere end den samlede nedgang, man finder fra 1990-95 med FAO 1997-tallene på 1,6%. Havde man brugt de gamle 1990-tal, var verdens skovareal gået op med ca. 0,3% fra 1990 til 1995! Derudover har man undladt at inddrage Rusland (FAO 1997c:17, tabel 4, note a), der har 20% af verdens skov, og hvor der har været en reel skovtilvækst (se fx. WRI 1996:206-7).
.....
Unøjagtigheden er temmeligt åbenlys, når man ser FAOs data igennem. "Forest and Woodland" er blevet brugt i næsten 50 år og alligevel har opgørelser på globalt plan, for det samme år, kunnet svinge næsten 2%! (fx. 1976, hvor "Forest and Woodland" i FAO Production
yearbook 1987 opgøres til 4150 mio ha, og i 1992 opgøres til 4231 mio ha).

Din (og KFs) påstande kan derfor tilbagevises - Lomborg var meget bevidst om diverse skovdefinitioner og har omhyggeligt redegjort for både hvilken type, han omtaler og hvorfor.
Din idelige antydninger af, at Lomborg kun anvender "Forest and woodland" er forlængst tilbagevist som usand.
Se yderligere på side 80-82 i :
http://www.lomborg.com/dyn/files/basic_items/39-file/GodhedensPris.pdf
Altså: Bugge Harder, du har en smule svært ved at holde styr på begreberne - det her er ikke raketvidenskab.
Lomborg blander ikke tingene sammen, han fortæller omhyggeligt, hvilket skovform, han viser tal fra. Det kan man så være enig eller uenig i, men foreløbig har hverken du eller KFL foreslået en bedre metode.
Din påstand om han kun bruger Wooded land er forlængst tilbagevist som forkert, alligevel kører den rustne nål i samme rille. Hvad hjælper det at WHO i 1990 ændrede skovdefinitionen, når der ingen dataserier er tilbage til 1961, du undlod da også at fortælle, hvorledes man så skulle lave statistik over skovarealets udvikling fra 1960 til nu? Kom nu, Christoffer, det må have fat en anden og mere pålidelig bortforklaring?
I øvrigt er dine tal upålidelige, der mangler tal fra Rusland.


Sandt nok, jeg tror ikke på dig, og jeg tror heller ikke på, at din biologibog siger, at WHO mener, at et ikke-eksisterende forbud har kostet 40 mio. liv.

Kan vi ikke blive fri for dine stupide ændringer af mine (og andres) tekster. Endnu en gang - på intet tidspunkt har jeg postuleret, at der er et globalt forbud mod DDT, men en række lande har forlængst indført et forbud mod anvendelse og fremstilling af DDT.
Kun tåber kan tro at forbud fra de tidligere nævnte lande ikke smitter af på mange udsatte landes anvendelse af DDT, hvilket er alment gældende opfattelse. Jeg henviser til tidligere indlæg med eksempler.
Du må henvende dig til WHO, hvis du mener de farer med løgn i mit eksempel fra Sri Lanka, hvor man i 1968 kom op på 1 mio. malariadødsfald - og du må op af sofaen og selv gøre en aktiv indsats for at finde litteratur om emnet - ikke alt kan findes på nettet.
Jeg ved ikke om WHOs tal er korrekte, men det er den mest pålidelige kilde - det varer nok en rum tid, inden jeg foretrækker Bugge Harder som kilde frem for WHO. Sorry.

Tjah - nu har jeg 10 gange givet dig en henvisning til den kemiske fabrik Yorkool, der reklamerer således på sin egen hjemmeside:
Hvad med at prøve at spørge dem i stedet for at blive ved med at gentage dine løgnehistorier?

Den eneste der planter løgnehistorier i dette forum er C. Bugge Harder. Lad mig opremse nogle enkelte stykker.
a) Du kan ikke pege på et eneste sted, hvor jeg benægter, at der fremstilles DDT. Det eneste jeg har nævnt er, at Danmark, Tyskland, USA og flere andre i-lande har et forbud mod DDT. Det er du åbenbart uenig i, tillykke med det, men den holdning står du ret alene med i fagkredse.
b) Påstanden om du har nævnt noget 102 gange er ikke rigtigt.
c) Påstanden om at Monckton kun har fundet en enkelt trykfejl, som andre også har fundet er direkte usand. Jeg har forlængst
dokumenteret det. En af fejlene er påvisningen af en regnefejl, hvor IPCC regnede sig frem til ca. 20% CO2-stigning i perioden 1995-2005.
Jeg skal ikke tage stilling til, hvorvidt alle de nævnte punkter er berettigede, men at påstå der kun var tale om en enkelt
trykfejl vil du nok selv benævnte som en patalogisk løgn - jeg foretrækker at mene, der er tale om manglende viden eller et krampagtigt forsøg på at profilere sit ego?
d)
"Hvordan kan man vedblive med at påstå, at DDT er forbudt ifølge WHO og ikke produceres eller anvendes mere, "

Jeg har hverken nævnt at DDT var forbudt i følge WHO, det har du selv opdigtet.
Jeg har nævnt, at i-lande med DDT forbud har forbudt fremstilling og anvendelse af DDT - et punkt du omhyggeligt fordrejer, sikkert
fordi du ved, at min fremstilling er korrekt - hvilket også dine elever vil kunne bekræfte, hvis de læser indlæggene igennem.
e) Du insinuerer et sted, at jeg har påstået, at der skulle findes "nyere forskning", der skulle vise 0,5C, påstår, at Lindzen skulle have lavet studier om co2 fra mikrobiel aktivitet,.
Det er en direkte usandhed/fordrejning, som enhver kan forvisse sig om ved at kigge mine debatindlæg efter.
Det jeg har skrever er noget andet:
f) Jeg har ikke insinueret "ny forskning" - jeg har ikke påstået at Lindzen har forsket i mikrobiel aktivitet, jeg har derimod peget på, at
Lindzen har udtalt at den terrestriske omsætning også er en kilde til CO2. Det samme har flere forskere som allerede nævnt.
g) Jeg har heller ikke skrevet om 2-3 forskellige værdier for CO2s-følsomhed, som du postulerede et sted, jeg har derimod citeret førende forskere for deres forskelige bud - bl.a. Shaviv, Lindzen, IPCC og Greenpeace. Der er tale om 3-4 forskellige størrelser, jeg selv har ingen bud herpå, foreløbig er jeg afventende.

Derimod anser jeg diverse uenigheder som et nyttigt grundlag for debat. Din afvisning af at øget mikrobiologisk aktivitet ingen
effekt har på CO2-emissionen. Min opfattelse af, at den ikke er uvæsentligt støttes af forskere som Lindzen, Dyson og af enkelte afsnit i AR4.
Vores forskellige holdninger vedrørende CO2-s overvurderede effekt p.g.a. overlapninger af andre drivhusgasser ser ud til at tippe over til
fordel for min opfattelse, idet en del forskere ser ud til at være opmærksomme på dette fænomen.
Om jeg får ret eller ej er jeg imidlertid ikke så optaget af, min interesse er at få de fysiske forhold omkring drivhusgasserne belyst
på videnskabelig vis.
Det ville klæde dig, hvis du indrømmer de nævnte fejltagelser og beklager de mange fordrejninger af andres tekster, som jeg har givet enkelte dokumenterbare eksempler på. Der er nok at vælge imellem, men synes du er udvalget er for lille, så kan jeg sagtens tilføje en række andre.
Du kunne selvfølgelig også stoppe de personlige angreb og koncentrere dig om det rent faglige.
26-02-2010 13:41
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Efter succesen med "Per A. Hansen I, II, III og IV" samt "Helios 1 mod Helios 2 på vegne af Per A. Hansen" kommer nu Per A. Hansen vs. Per A. Hansen:

Per A. Hansen1) Ifølge WHO kostede DDT forbuddet ca. 40.000.000 ekstra malariadødsfald.


Per A. Hansen2) Jeg har hverken nævnt at DDT var forbudt i følge WHO, det har du selv opdigtet.
Per A. Hansen1) Men måske mener du man kan pudre (ikke sprøjte) DDT alligevel, selv om der ikke produceres mere?


Per A. Hansen2) Du kan ikke pege på et eneste sted, hvor jeg benægter, at der fremstilles DDT.Redigeret d. 26-02-2010 13:41
RE: Christoffer på svampe?26-02-2010 13:58
helios
★★☆☆☆
(314)
- et af de bedste indlæg fra Bugge Harder, der vist må siges at befinde sig hinsides enhver pædagogisk rækkevidde. Der er kun nogle fejl og sammenblandinger i personkredsen, men indlægget taler vist for sig selv.
Mod sådan et indlæg vil selv guderne kæmpe forgæves.

EOD
26-02-2010 14:10
ISIS
★★☆☆☆
(361)
Nu skal man nok vare sig for at blande sig i andres debatter, men jeg vil alligevel påpege noget jeg mener, er misopfattelse/r:

Per A. Hansen1) Ifølge WHO kostede DDT forbuddet ca. 40.000.000 ekstra malariadødsfald.

Per A. Hansen2) Jeg har hverken nævnt at DDT var forbudt i følge WHO, det har du selv opdigtet.

Her må jeg altså ud fra argumentationen mene, at CBH fejltolker sætninger hos Helios:

Når der står; "at ifølge WHO kostede forbuddet...." er det jo ikke ensbetydende med at WHO står bag dette forbud. Blot fortæller de (WHO) at et forbud (i de lande hvor det er forbudt, går jeg ud fra)koster så og så mange liv.
....
26-02-2010 14:32
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
ISIS,

Jeg tager ikke Per A. Hansen til indtægt for at sige, at WHO står bag forbudet, men for, at han siger, at WHO har vurderet, at der var et DDT-forbud, og at det kostede 40 mio. liv.

Nu siger han så, at han aldrig har nævnt, at DDT ifølge WHO var forbudt. Så WHO mener på den ene side ikke, at DDT er forbudt, men ikke desto mindre vuirderer de alligevel, at dette ikke-eksisterende forbud har kostet 40 mio. liv. Eller noget.

Hvordan han eller du kan få disse to udsagn til ikke at være logisk modstridende går sandt nok over min forstand.

Men uanset hvad er sandheden, at der aldrig har været noget globalt forbud; at WHO aldrig har udtalt sig om dette ikke-eksisterende forbuds lige så ikke-eksisterende konsekvenser, og at Per A. Hansens påstand er trukket ud af den blå luft.
26-02-2010 14:57
ISIS
★★☆☆☆
(361)
Jeg skulle have holdt "snuden" for mig selv!
Er på arbejde og er lidt træt i hovedet (og har vi/jeg ikke været inde på det før?) her fandt jeg i hvert fald fra Eu parlamentet et svar på en forespørgsel vedr. ddt:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2009-3418+0+DOC+XML+V0//DA

"Therefore, production and use should be eliminated except for use in public health for disease vector control as recommended by and under the guidance of the World Health Organisation (WHO) and only as long as safe alternatives do not exist. The WHO recommends the use of DDT for indoor residue spraying to control the mosquito that carries the malaria parasite."

.....
26-02-2010 17:57
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Kære ISIS,

intet at undskylde for. Og bland dig endelig i debatterne - du er tydeligvis (som en af de meget få) i stand til at forholde dig til argumenter og kendsgerninger samt tjekke kilder, og det har vi sandt for dyden akut brug for her på klimadebat.dk!


Mvh Christoffer
Redigeret d. 26-02-2010 17:57
26-02-2010 18:28
ISIS
★★☆☆☆
(361)
Jeg bliver jo helt smigret
men husk nu på, at jeg forholder mig skeptisk..
til at co2 er hovedkraften bag klimaændringer.
25-03-2010 20:13
helios
★★☆☆☆
(314)
Hej ISIS,
undskyld den sene respons, men det smutter lidt med tilbagemeldingen fra sitet!

Når der står; "at ifølge WHO kostede forbuddet...." er det jo ikke ensbetydende med at WHO står bag dette forbud. Blot fortæller de (WHO) at et forbud (i de lande hvor det er forbudt, går jeg ud fra)koster så og så mange liv

- det er korrekt opfattet. Bugge Harder forstår ikke almindelig dansk.
Der er tale om at store dele af i-landene indførte forbud mod fremstilling og brug af DDT helt tilbage i 70-erne.
Det forbud har medført, at anvendelsen af DDT mod tropesygdomme, idet man jo ikke officielt kan forbyde DDT hjemme og så benytte den i 3- lande!
Bugge Harder protesterede vildt over mine oplysninger fra Sri Lanka, som jeg har nævnt stammer fra Nucleus kernehæfte nr. 9 - (side 31).
Her steg malariatilfælde fra 150 stk./år til 1.000.000 pr. år. At WHO så i ca. 1980 anslår, at deb bratte nedgang i anvendelsen af DDT havde kostet 40 mio. dødsfald på global plan p.g.a. malaria kan vel ikke undre?
At enkelte lande fremstiller og anvender små mængder DDT har ikke den store effekt, det ligger i småtingsafdelingen.
Bugge Harder er en født demagog, der vender og drejer andres tekster, så hans egen vid bliver fremhævet - fint nok, men jeg mener ikke hans krumspring skal stå upåtalt hen - blot ærgerligt man skal spilde tiden på pindehuggerier.

Et enkelt eksempel - ingen ved sine fulde fem vil argumentere for, at det er WHO, der har indført noget forbud. Det har f.eks. den danske, tyske o.a. regeringer gjort - det samme gælder USAs forbud.
CBH tager fejl, man kan blot sammenligne de mængder, man bruger i dag og før de store i-lande indførte forbud mod fvremstilling og anvendelse af DDT.
Faktisk kan man i dag sagtens fremstille en isomer af DDT, der er rimelig letnedbrydelig. Men man har nok erkendt, at alenen navnet DDT er så belastende, at der er politisk selvmord at godkende midlet igen i den vestlige verden.
At man ikke fik udviklet alternativer til DDT for 30-40 år siden er beklageligt, nu er det for sent. Når DDT var så effektivt skyldes bl.a., at det var så stabilt, at det kunne blandes i kalken til væggen, hvor malariamyggen slog sig ned.
Summa summarum - lord Monckton har læst på lektien, hans tal vedrørende malarias stemmer fint med de, jeg har anvendt.

At CO2 har en begrænsdet klimaeffekt er jeg enig i, det ses let af kurverne for temperatur og CO2-indhold. Der er ingen eller meget dårlig sammenhæng. Forrige århundredes højeste temperaturer så man omkring 1930-erne, hvor temperaturen steg mens CO2-indholdet faldt (pga depressionen).
Derimod passer det med PDO-fænomenet.
25-03-2010 23:09
ISIS
★★☆☆☆
(361)
@ hej også til dig Helios

Ja, det her om DDT, havde jeg jo glemt alt om...og lige nu står jeg for, på tirsdag, at skulle på en rejse til et fjernt land i en hel måned. Så inden da, får jeg nok ikke mulighed for at gå ind i et emne, der jo egentlig ligger udenfor "mit interessefelt". Jeg mener også, at det du fremhæver, og som jeg skrev, var rigtigt opfattet, i den debat, der kørte mellem dig og den "kære" Bugge.
Det er jo for så vidt interessant nok, dette om DDT og jeg vil gerne en gang ved lejliged prøve at sætte mig noget mere ind i det, end jeg indtil nu har gjort og i den nærmeste fremtid får lejlighed til.
Og jeg tør også godt kommunikere med dig
, selvom Bugge kalder dig og også Frank for grimme ting!!! - det sætter jo spor i sindet sådanne udfald, men det er vel også meningen.

...
26-03-2010 11:56
ISIS
★★☆☆☆
(361)
@Helios

Har fundet dette på nettet og vil ved lejlighed læse det igennem:

Speciale i Internationale Udviklingsstudier & Historie
Roskilde Universitetscenter, forår 2009
af Søren Hald Christensen
Vejledere: Steen Bergendorff og Michael Kjeldsen

Specialets 1. del omhandler 'politiseringen' af DDT. Analysen vil her fokusere på DDT fra kemikaliet først kom på markedet under 2. Verdenskrig, til at det grundet mistanke om sundhedsrisici blev forbudt i USA i 1972, og i de efterfølgende år i Europa.
Analysefeltet tilfredsstiller her ikke mindst historiefaget, og skal føre til at konkludere hvordan DDT kunne gå fra at være en Nobelprisvindende verdenssensation i 1948 – til at være et forhadt og udskældt pesticid i 1972.
1. del er dog ligeledes relevant for IU. De DDT policies som i perioden udvikles i USA/Vesten har direkte indflydelse på, og ligger til grund for de udviklingsdilemmaer, som bliver diskuteret i specialets 2.

Specialets 2. del er en diskussion af hvordan vestlige DDT policies som de udviklede sig i perioden, fik betydning for de udviklingslande, som fortsat havde malariaproblemerne inde på livet.
Det udviklingsperspektiv som ligger heri tilfredsstiller ikke mindst IU.
Historiefaget bliver ligeledes tilgodeset i 2. del, hvor der er fokus på en udvikling, som går fra at være en analyse af selve den historiske baggrund for forbuddet i Vesten, til at diskutere konsekvenserne heraf geografisk og over tid.


http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/4032/1/Speciale.S.Hald.pdf..pdf

....
31-03-2010 09:36
helios
★★☆☆☆
(314)
Hej ISIS,
Roskilde Universitetscenter, forår 2009
af Søren Hald Christensen
Vejledere: Steen Bergendorff og Michael Kjeldsen

selv om der ikke er noget nyt i afhandlingen, så er den ganske udmærket og bekræfter det meste af det, jeg har skrevet. At Bugge Harder fortsat kan mene, at DDT ikke er forbudt i store dele af kloden er måske ikke så overraskende, når man har kender hans form for argumentation.

Der er skrevet utrolig meget om DDT gennem tiderne, det er er af de populære emner i biologitimerne.
I en TV-udsendelse så jeg f.eks. hvordan man i USA kørte gennem gaderne og pustede en sky af Gesarol (DDT) over folks huse for at bekæmpe den gule feber, som huserede ret kraftigt.
At DDT har haft stor betydning gennem tiderne er uomtvisteligt, K-fangerne var da glede for at blive aflusede. Men desværre er den form, man benyttede, utrolig stabil i naturen. Det var opformeringen gennem fødekæden, der fik de fleste lande til at udfase midlet ved et forbud for mange år siden.
Side 3 af 3<123

Deltag aktivt i debatten Tvivlsindustrien:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Tvivlsindustrien og Bæredygtig Landbrug306-02-2017 10:12
Klimaartikler i Information/Tvivlsindustrien1302-08-2012 21:27
Artikler
Tvivlsindustrien og balladen om de hackede e-mails
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik