Husk mig
▼ Indhold

Udsendelse om miljøbevægelsens historie


Udsendelse om miljøbevægelsens historie02-05-2010 12:07
Benjamin Bro-JørgensenProfilbillede☆☆☆☆☆
(16)
Nu er KlimaTV ude med en ny udsendelse om miljøbevægelsens historie og ny ide til hvordan vi kommer videre.
http://www.ditklimatv.dk/video/41-aars-aktivisme-for

Hvad tænker i om ideen?
02-05-2010 13:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja! Sjovt nok nu er bøtten vendt. NU er det ikke fabriksejere eller kolde og kyniske børsspekulanter som står i vejen for en ordentlig miljøpolitik eller at vor energi produceres ordentlig og miljøneutral, men miljøbevægelserne med deres total useriøse og populistiske overbud, for til alle tider at promovere deres noget anløbne sag.

Hvem er det der demonstrerer mod amagerværket afbrænder kul, som samler store folkemængder som råber på flere møller mere solceller mere mere mere.....

I samme åndedrag er det samme befolkningsgrupper som bestemt ikke holder sig tilbage med at fylde motorveje med biler som skal ind til københavn hver morgen for at fylde skriveborde for at administrere endnu mere offentligforvaltning af overflødige tiltag iværksat af folkestrømninger uden bare den mindste grad af fornuft og sammenhæng. Al administration og afledte effekter er ekstrem miljøbelastende og ressourcekrævende.

Møller og solceller som igen og igen opstilles til milliarder af beslutningsprocesser (folkevalgte) som nærmest er slave af miljøbevægelsernes øredøvende og total useriøse overbudspolitik hvor afledte effekter af møller, solceller osv er ekstrem miljøbelastende ved mere og mere kul som skal afbrændes for til alle tider lige at lukke et hul her og der omkring den produktion som skal levere til tiden.

Miljøbevægelsernes evne til at tænke i sammenhæng ud over deres til alle tider fokus på "sagen" er i den grad skræmmende.

Her danmark omlagt til 100 % vedvarende energi ved landbrugets produktioner og møller se. http://energiforbrugeren.dk/work/fg21/apl/Horsensl.pdf

Men det dur ikke i miljøorganisationers anløbne og politiske fordrejende univers.

Det danske landbrug er og bliver en megasynder, og bør derfor nedlægges hurtigst muligt.
Redigeret d. 02-05-2010 13:44
02-05-2010 14:20
Kosmos
★★★★★
(5371)
Men det dur ikke i miljøorganisationers anløbne og politiske fordrejende univers.
Det danske landbrug er og bliver en megasynder, og bør derfor nedlægges hurtigst muligt.

- he he, 'nuff said!

Me...en det er jo lidt synd at udsætte den gode BB-J for så frontal nedgørelse!

Eneste formildende omstændighed må være, at han har været tilmeldt forum i > tre år, så hvis han har fulgt lidt med i debatten, bør det ikke overraske synderligt - men måske kunne vor udmærkede 'miljoegris' alligevel komme på banen med lidt mere positive vibrationer!?


('Landbrugselev og klimaaktivist' forekommer iøvrigt at være en lidt 'interessant' cocktail!?).
02-05-2010 14:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Sandt nok! Men hvordan får man så de botnakker fra blågårdsgade sofa-Ritts darlinger som står og råber og skriger ude ved amagerværket, hvordan råber man den personskare op, i deres navlebeskuende selvforherligelse!

Landbrugselev og klimaaktivist


Klimaaktivister er da bedøvende ligegalde med klima. Nej! Klimadagsordnen er et redskab til at underminimere den forhadte kapitalisme og lirbalisme, og stort set ikke andet.

Eller forkælede unge som febrilsk leder efter en identitet!
Redigeret d. 02-05-2010 15:05
02-05-2010 15:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Kosmos

NU har jeg faktisk set en del af Benjamins videoer om tjæresand i Canada parpirmøller i Australien, interview med Den Danske Bank om deres miljøprofil og investeringspolitik.

Og det forekommer at være en saglig og god sag Benjamin er ude i.

Men det er de botnakker som typisk støtter op om disse strømninger eller disse miljøsager langt fra.
Redigeret d. 02-05-2010 15:11
02-05-2010 18:09
Kosmos
★★★★★
(5371)
Og det forekommer at være en saglig og god sag Benjamin er ude i

- OK, så må jeg nok hellere se at få 'slået auto(mat)piloten fra' og kigge nærmere på materien!
02-05-2010 18:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Kosmos

Man lytter altid og retter ind når autoriteter taler!

Det er måske et meget godt projekt Benjamin er ude i: At se på miljøbevægelsen gennem 40 år.

Det danske samfund skylder mange af foregangsmændene inden for miljøbevægelserne en stor tak for deres fokus på meget at det som foregik op gennem 50 – 60 og 70'erne, som i mange henseender var noget svineri.

Men ført frem til i dag og forskellen og kompleksiteten mellem at påpege kviksølvforurening ved Keminova og svær forurening ved Grinsted Produkts som ligger lige til højrebenet, og så altså at miljøbevægelser og herunder danmarks naturfredningsforening forstår sammenhængen mellem udfasning af fossilenergi og det man faktuelt gør og beder det politiske system gøre. Møller og atter møller hjælper ikke noget uden at man også gør det som er nødvendigt for at implementere denne strøm møllerne afsætter.

Miljøbevægelsernes og Danmarks Naturfredningsforenings evne til at kræve specifikke tiltag uden at se på det store (energi)billede kan meget vel få meget fatale både økonomiske men også miljømæssige eftervirkninger, for når der er postet mange mange milliarder i de løsninger som i vid udstrækning er uden virkning, så sker der nogle real økonomiske tiltag efterfølgende som i store stræk vil sige mere kul for det er det eneste som en falleret økonomi som den danske efterfølgende kan betale for energi.

NU er det jo ikke så meget mediehysteri i at forlange at befolkningen skal omsætte nogle varmepumper til få tusinde kroner og starte disse når vinden blæser og erstatte fossilenergi til varme.

Men miljøbevægelser og Danmarks Naturfredningsforening som råder over enorme ressourcer specifikt ved medlemskontigenter med også de realtioner disse bevægelser har i forskningsmiljøer ved landets universiteter: her er det påfaldende at ingen kan finde ud af hvor enorm virkning simple tiltag har som bruger møllestrøm.
Redigeret d. 02-05-2010 18:32
02-05-2010 23:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Kosmos

Det kunne jo være interessant at høre Benjamins mening om et projekt hos Akzo nobel ved Mariager hvor biogas skal omsættes i gasmotorer som pumper overvejende ubrugelig strøm ud i el-nettet.

Herefter skal spildvarmen fra gasmotor bruges til fabrikkens saltproduktion hvor vand bortkoges fra en saltlage som hentes i salthorste vest for hobro.

Fabrikken ved mariager fjord seHer taler Borgmester i floromsvungne vendinger om de visionære tiltag som skal i gang omkring erhvervslivet og store virksomheder i regionen omkring Mariager Fjord se/hør

http://www.youtube.com/watch?v=JHNejzKHPvQ&feature=player_embedded

Både erhvervsfremme, synergier, fremadsynethed og miljøfremme. Termerne vil næsten igen ende tage.

Borgmesteren mener at gylle som afgasses til biogas giver en mindre udsivning til vandmiljøet (fjorden), hvor han har fået den opfattelse fra for det er vist en endda en meget vildledende opfattelse.

Her nøgletal fra et tilsvarende biogasprojekt ved løgstør seProjektbeskrivelse se http://xqw.dk/work/fg21/Dec/Ranum.pdf

25.000 Mwh strøm til el-nettet og 18.000 mwh varme til fjernvarmenettet og endelig 10.000 Mwh varme til biogasprocessen.

Det man gør ved Løgstør projektet er at motor og biogasanlæg står sammen så spildvarme fra gasmotor bruges til at drive biogasprocessen og overskudsvarmen afsættes til fjernvarmenettet.

Nu tager jeg det for givet at biogasanlægget ikke skal placeres ved fabrikken og dermed lige ved Mariager fjord som altså har den virkning at biogasprocessen som nu sker ved en gård som nu skal forsynes med varme sikkert fra et halmfyr.

Nu mener borgmesteren at fjorden ikke bliver belastet yderligere via biogassen: Det forstår jeg ikke. Der skal avles enorme mængder tilsætningsafgrøder som bruges til at optimere biogasprocessen meget store mængder gødning skal tilføres jorden omkring Mariager fjord, store mængder pesticider skal tilføres disse afgrøder.

Konklusionen er:

1) Meget halm eller flis misbruges set i den sammenhæng at når gasmotorer ved saltfabrikken skal kører når saltproduktionen ikke pågår så bortventileres spildvarme fra el-produktionen som skal ske kontinuerligt som gassen produceres, og samtidig ved biogasanlæg indfyres halm for varme til biogasprocessen. Et stort ressourceforbrug af dimensioner.

2) Strømproduktionen sker løbende uanset om der er behov for strømmen eller ej og virker til at kraftværkerne laver tiltag som øger det forssile energiforbrug, typisk ved helt at nedlægge el-produktionen og overgå til fuld varmeproduktion ved kedel som er meget miljøbelastende set i den store sammenhæng.

3) Øget miljøbelastning fra dyrkning af meget store mængder tilsætningsafgrøder typisk majs som kræver meget gødning og sprøjtebekæmpelse.

4) Det er enorme tilskud samfundet skal tilføre projektet via overpriser for den strøm som produceres udanset om der er brug for denne strøm eller ej.

5) Gyllen skal transporteres den skal behandles før og efter biogasprocessen som er meget energikrævende. Her tages ingen hensyn til om energien er produceret i mangelsituationer for det overordnede el-produktionssystem, der bruges bare løs af energi efter behov.

6) Der hvor miljøorganisationer og ikke mindst Danmarks Naturfredningsforening fejler: DE sluger alt det bavl og salgsgas uden omsvøb, og det er virkelig for ringe.

Hele den industri som skabes omkring disse biogasanlæg: konsulenstjenster, maskinproducenter, hele den offentlige tilsynsproces. Det er enorme omkostninger som ene og alene virker til at øge forurening og miljøbelastning direkte i området men væsentligt ved de kraftværker som tager meget miljøbelastende tiltag efterfølgende. Det bliver meget svære at få nedlagt efterfølgende når disse anlæg først er etabelret. Kender ikke den årrække hvor projekter som disse støttes i. Men det er givet mange år og minimum 10 år.
Redigeret d. 02-05-2010 23:26
Deltag aktivt i debatten Udsendelse om miljøbevægelsens historie:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik