Husk mig
▼ Indhold

Uendelige mængder rent drikkevand i polarområderne m.fl. vs. tørkeramte områder


Uendelige mængder rent drikkevand i polarområderne m.fl. vs. tørkeramte områder17-05-2017 08:53
Svend-Erik Gottlieb
☆☆☆☆☆
(7)
Organisationer som FN (WFP-Danmark), Røde Kors eller en visionær politiker(e), søges til offentlig udfordring og synergi, i denne ideplan !

Rent drikkevand er klodens mest betydningsfulde råvare. Over en halv milliard mennesker, ved den ikke er let tilgængelig !

Historien viser, at dem der besidder råstofferne f.eks. olie, mineraler og vand, har magten og kan undertrykke sine folk og resten af kloden.

Det ved over en milliard sultende mennesker, på flugt rundt om på hele kloden, fra nævnte besiddere. De tænker kun på overlevelse fra dag til dag og har ikke overskud til at kæmpe imod og beskytte deres familier og kære !

Tænk hvis kloden stod sammen om en win win plus win situation ?

I polar områderne fosser konstant, millionvis af rent drikkevand ud til ingen verdens nytte. Et andet sted er Norge, hvor elvene og dets rene vand efter energiudnyttelse, også strømmer ud i verdenshavene, til ingen verdens nytte.

Hertil kommer, at verdenshavene stiger voldsomt, til ulempe for kommende generationer....
Hvis vi alle står sammen i et globalt fællesskab og vil gøre noget effektivt for menneskeheden og minimere hungersnød, ville det være let at få en tanke, der måske er verdens bedste ide ?

Pump rent drikkevand fra polar områderne op i store tankskibe. Sejl i pendulfart til havne rundt i verdenen. Anlæg enorme vanddepoter i tanke. Udbyg en infrastruktur med rørføring ud til befolkninger med behov. Brug solenergi til pumpestationer o.lign. Der skabes arbejdspladser og måske en ny industri, nu offshore industrien syntes at have ledig kapacitet ?

Folket kan nu begynde at opdyrke deres land, mætte deres munde, være modtagelige for undervisning og få kræfter til at stå imod herremænd og lære om demokrati.

Forestil dig store udtørrede landområder over tid, forvandles til frodige marker og landskaber. Folket bosætter sig igen og kan få det samfund og familieliv, alle mennesker på kloden drømmer om.

På sigt vil flygtningestrømme grundet hungersnød minimeres, og kloden vil blive et bedre sted for alle.
Hvis du bruger din sunde fornuft, kan du selv finde rigtig mange rigtige argumenter for at vi starter denne proces op, som et fælles mellemfolkeligt projekt.

S-E. Gottlieb maj 2017
vongottlieb@yahoo.dk
17-05-2017 09:41
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Ja - måske burde man lige sammenholde fordelene med miljøbelastningen ved transporten.


.
17-05-2017 09:52
Svend-Erik Gottlieb
☆☆☆☆☆
(7)
Ja, miljøbelastning er bestemt et vigtigt issue, men 663 mil. tørkeramte mennesker overuler i første omgang dette. Satser på teknologiudvikling løser store dele af miljøbelastningen :-)
17-05-2017 10:20
John Niclasen
★★★★★
(6547)
Svend-Erik Gottlieb skrev:
Rent drikkevand er klodens mest betydningsfulde råvare.

Rent drikkevand er også en ubegrænset ressource, da der hele tiden dannes nyt ferskvand af naturlig vej, f.eks. når det regner og sner. Det er dog ikke nok i mange egne, som du er inde på.

I polar områderne fosser konstant, millionvis af rent drikkevand ud til ingen verdens nytte. Et andet sted er Norge, hvor elvene og dets rene vand efter energiudnyttelse, også strømmer ud i verdenshavene, til ingen verdens nytte.

Ja, meget ferskvand ender med at strømme ud i havet. Men man kan afsalte havvand, så det bliver fersk igen.

Hertil kommer, at verdenshavene stiger voldsomt, til ulempe for kommende generationer....

Nej, dette er en skrøne. Verdenshavene stiger med en konstant rate og har gjort det i århundreder. Og det er ikke mere voldsomt, end at vandstanden falder i nordlige områder, fordi landet buler ud igen, nu hvor de store iskapper fra sidste glaciale perioder er væk.

Pump rent drikkevand fra polar områderne op i store tankskibe. Sejl i pendulfart til havne rundt i verdenen. ...

Så skal du foretage det regnestykker, der fortæller, om denne metoder er mere rentabel end at afsalte havvand de steder, hvor der er brug for det.

Iflg. denne artikel koster afsaltet havvand 5 kr. pr. kubikmeter, dvs. 5 kr. pr. ton. Det er sammenlignelig i pris på drikkevand fra floder, søer eller grundvand, der koster mellem 3 og 10 kr. pr. ton.

Danfoss-filter klar til milliardmarked for afsaltning af havvand

Mere om havvand som drikkevand:

Vandetsvej.dk: Havvand som drikkevand
Redigeret d. 17-05-2017 10:22
17-05-2017 10:38
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Et supplement til Johns indlæg:
Selvom Jorden er dækket 2/3 af vand,er der kun 2,5% der er til rådighed som drikkevand,deraf kommer 79% fra gletschere og iskapperne,20% fra grundvand og 1% fra overfladevand.
Drikkevand kan også fremstilles ved inddampning af havvand,her er det nødvendigt at tilsætte destillatet ekstra mineraler til forbedring af drikkevandet.
Redigeret d. 17-05-2017 11:06
17-05-2017 22:34
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Rent drikkevand er ikke nødvendigvis en ubegrænset ressource.

Grundvand måske, men det er langt fra al grundvand der kan bruges som drikkevand.

Man har i Danmark siden 1980'erne lukket mange små vandværker og centraliseret vandforsyningen i større og dybere magasiner, specielt i begravede dale. En af de største årsager er at det for de små vandværker er for dyrt at holde vandkvaliteten, primært pga. landbruget.

I øvrigt så benytter de filtre der beskrives en process der hedder omvendt osmose


~thomas wernberg
18-05-2017 00:03
John Niclasen
★★★★★
(6547)
sg17a skrev:
Rent drikkevand er ikke nødvendigvis en ubegrænset ressource.

Dette må være en kommentar rettet på det, jeg skrev ovenfor:

Rent drikkevand er også en ubegrænset ressource, da der hele tiden dannes nyt ferskvand af naturlig vej, f.eks. når det regner og sner. Det er dog ikke nok i mange egne, som du er inde på.

Thomas Wernberg, mener du oprigtigt, at rent drikkevand ikke er en ubegrænset ressource f.eks. i bjerge, hvor der altid har løbet kilder? Det vil der vel altid gøre?

I øvrigt så benytter de filtre der beskrives en process der hedder omvendt osmose

Jep, og med brug af denne teknik kan rent drikkevand være tilgængeligt overalt, vil jeg mene. Det vil i de tilfælde (f.eks. når man ikke befinder sig i nærheden af et bjerg med kilder) ikke være en ubegrænset naturlig ressource. Men det kan være en ubegrænset menneskeskabt ressource, hvis man f.eks. benytter filtre og omvendt osmose.
18-05-2017 16:33
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kjeld Jul skrev:
Et supplement til Johns indlæg:
Selvom Jorden er dækket 2/3 af vand,er der kun 2,5% der er til rådighed som drikkevand,deraf kommer 79% fra gletschere og iskapperne,20% fra grundvand og 1% fra overfladevand.
Drikkevand kan også fremstilles ved inddampning af havvand,her er det nødvendigt at tilsætte destillatet ekstra mineraler til forbedring af drikkevandet.


Det meget mindre vand der tilgængeligt, i alt er der på jorden 3,0% ferskvand, hvoraf de 2,5% er frosset og bundet til de store iskapper på Grønland og Antarktis og til gletsjere i bjergregioner. De sidste 0,5% forekommer i flydende form og er tilgængelig. Så man kan sige at menneskelighedens og økosystemernes ferskvandsbehov skal således dækkes af de små 0,5%.
Taget det i betragtning er vandforbruget på verdensplan øget drastisk i løbet af de sidste 100 år.

Så med vores behov for ferskvand i fremtiden er vi for mig at se nød til at finde metoder til at omdanne havvand (saltvand) til drikkevand (ferskvand). en af disse metoder beskrives fint her:

http://illvid.dk/naturen/havet/nyt-anlaeg-skal-afsalte-havvand

Dog vil jeg gerne sammentidlig sige at jeg kan huske en tur til USA for 5-6 år siden, det var i midten af foråret i den tørre årstid, hvor folk som vi også ser andre steder inks herhjemme bruger såkaldte sprinklere til at vande deres græsplæne og planter i haven for at få dem til at klare den varme og tørke i sommerhalvåret, hvilket er fint nok. Men problemet som jeg oplevet var at disse sprinklere midt på dagen med mellemrum blev aktiveret og øsede vand ud i bagende sol og over 25 graders varme, hvilket betyder at græsset og planterne aldrig når at optage det vand de bliver tilført, da det hele når at fordampe inden det når ned og blive optaget af rødderne, så dermed er det komplet spild af vand, den slags bør foregå om natten, tidligt om morgnen og igen om aftnen hvor fordampningen er mindre. Det har man i dag også flere steder fået gjort noget ved med intelligente vandingssystemer, også til landbruget som bruger meget vand som også er nødvendigt.

http://agro.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/intelligent-vanding-skaaner-miljoeet/

Vil sætte min lid til at finde bedre og smartere teknologier til at efterleve fremtidens vandbehov, det der brug for, og det skal vi nok også gøre er jeg overbevist om.

Mvh.
18-05-2017 18:04
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Christian-
Jeg har mine oplysninger fra "Verdens internationale Vanddag d. 22.3.2017 "
At skaffe rent drikkevand til en stor del af verdens befolkning er bestemt en udfordring.
Noget der forskes i og arbejdes meget med er spildevandsrensning,og dets forvandling til drikkevand.
18-05-2017 18:14
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kjeld Jul skrev:
Christian-
Jeg har mine oplysninger fra "Verdens internationale Vanddag d. 22.3.2017 "
At skaffe rent drikkevand til en stor del af verdens befolkning er bestemt en udfordring.
Noget der forskes i og arbejdes meget med er spildevandsrensning,og dets forvandling til drikkevand.


Kan naturligvis ikke gå helt ned i detaljer, efter den forståelse jeg har fået ligger mængden af tilgængeligt ferskvand på små 0,5% ud af de samlet 3,0% der er på jorden, i så fald tager jeg fejl i dette? det dog meget længe siden tilbage fra min skolegang jeg lærte det sådan og husker det på den måde.

Sætter ikke min finger på en bestemt teknologi, men er dog sikker på vi nok skal løse disse ting i fremtiden, så det ikke bliver et problem, fremtiden er kun sort hvis man på forhånd har sat sig for den skal være det, hvilket efter min mening er det største problem i klima og miljødebatten.

Mvh.
Redigeret d. 18-05-2017 18:16
18-05-2017 19:46
Kosmos
★★★★★
(5391)
Taget det i betragtning er vandforbruget på verdensplan øget drastisk i løbet af de sidste 100 år

- og det kan selvfølgelig være et problem, især hvis 'forbruget' vedbliver med at stige! Jeg sætter citationstegn, for jeg finder det vigtigt at huske på, at vandet jo ikke forsvinder!: Der tales tit om, hvor store vandmængder der medgår til produktion af (okse)kød og visse planter, men reelt er der jo tale om, at vandet 'flyttes' - horisontalt og vertikalt - og at det via nedsivning, fordampning og nedbør efter kortere eller længere tid 'vender tilbage til, hvor det kom fra' (sådan nogenlunde, i hvert tilfælde).

Men naturligvis kan vandudvindingen blive så intensiv, at der (stedvis) opstår mangel, og i så fald må man selvsagt tage passende teknologi (afsaltning, rensning mv.) i anvendelse.
18-05-2017 20:31
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kosmos skrev:
Taget det i betragtning er vandforbruget på verdensplan øget drastisk i løbet af de sidste 100 år

- og det kan selvfølgelig være et problem, især hvis 'forbruget' vedbliver med at stige! Jeg sætter citationstegn, for jeg finder det vigtigt at huske på, at vandet jo ikke forsvinder!: Der tales tit om, hvor store vandmængder der medgår til produktion af (okse)kød og visse planter, men reelt er der jo tale om, at vandet 'flyttes' - horisontalt og vertikalt - og at det via nedsivning, fordampning og nedbør efter kortere eller længere tid 'vender tilbage til, hvor det kom fra' (sådan nogenlunde, i hvert tilfælde).

Men naturligvis kan vandudvindingen blive så intensiv, at der (stedvis) opstår mangel, og i så fald må man selvsagt tage passende teknologi (afsaltning, rensning mv.) i anvendelse.


Tror du lægger mere i min pointe end hvad der nødvendigt, der ikke nogle der siger vandet forsvinder, det køre selv sagt i et kredsløb (hydrologiske kredsløb) men sammentidlig kommer der heller ikke mere til, der er det der er, hverken mere eller mindre og fordelingen er til og med også meget skæv.
Men meningen bag det jeg vil ind på er vi har set et stigende forbrug af ferskvand på verdensplan de sidste 100 år, og med det forbrug vi har og nok stadig vil have i fremtiden kan naturen næppe nå at følge med i at danne nyt i samme tempo som vi bruger det og det tyder som jeg ser det også på forbruget af vand vil stige de kommende år endnu, med i mente at fordelingen også er skæv, så det lokalt godt kan blive et stort problem, men det så her nye teknologier bliver nødvendige, som i Nordafrika og i Mellemøsten der nogle af de tørreste egne i verden, men sammentidlig også har et stort behov for vand.

Faldt over denne klumme her fra sitet af Ole Terney der beskriver det her, som egentlig sætter det fint op syntes jeg, det sådan min forståelse har været af dette her.

http://www.klimadebat.dk/ferskvand-og-vandproblemer-bionyt-500-svar-om-klima-r55.php

Mvh.
18-05-2017 20:33
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Med en stadigt faldende pris på 5kr per m3 på afsaltet havvand, så kan det ikke svare sig at transporter ferskvand over lange afstande.
18-05-2017 20:55
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Svend-Erik Gottlieb >
Du overvejede forhåbentligt ikke at investere i vandrettigheder??

.
18-05-2017 21:49
Kosmos
★★★★★
(5391)
Tror du lægger mere i min pointe end hvad der nødvendigt, der ikke nogle der siger vandet forsvinder, det køre selv sagt i et kredsløb (hydrologiske kredsløb) men sammentidlig kommer der heller ikke mere til, der er det der er, hverken mere eller mindre og fordelingen er til og med også meget skæv

- egentligt ikke, jeg er meget enig i dine betragtninger!


Jeg fandt blot anledning til at imødegå besynderlige postulater à là:" En burger på 100 gram forbruger 2 tons vand etc."!

Redigeret d. 18-05-2017 21:51
18-05-2017 21:56
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kosmos skrev:
Tror du lægger mere i min pointe end hvad der nødvendigt, der ikke nogle der siger vandet forsvinder, det køre selv sagt i et kredsløb (hydrologiske kredsløb) men sammentidlig kommer der heller ikke mere til, der er det der er, hverken mere eller mindre og fordelingen er til og med også meget skæv

- egentligt ikke, jeg er meget enig i dine betragtninger!


Jeg fandt blot anledning til at imødegå besynderlige postulater à là:" En burger på 100 gram forbruger 2 tons vand etc."!


Fair nok, kunne bare ikke selv se hvordan min formulering kunne få det til at fremstå som jeg mente at vand forsvinder, som jeg egentlig troede var sådan du forstod mig, hvilket ikke skulle være hensigten, men ingen ko på isen så.

Jeg vil ind på vores store vandforbrug sammenholdt med naturens egen gendannelse af nyt, de følges ikke ad. Men jeg deler din og Kjeld jul's tilgang med vi skal benytte de teknologier der er til at omdanne havvand (saltvand) til drikkevand (ferskvand) der for mig at se rig mulighed for at løse fremtidens udfordringer mht. ferskvand sammentidlig med vores øget behov for det, det nok her jeg skiller mig fra alarmmisterne mht. fremtidsudsigterne, dem anser jeg som gode.


Mvh.
Redigeret d. 18-05-2017 22:01
18-05-2017 22:19
Svend-Erik Gottlieb
☆☆☆☆☆
(7)
Hej Crank,
jo da, hvis jeg havde pengene, ville jeg oprette en fond, især øremærket til børn.

Men jeg ville da ønske f.eks. Grønland, Island, Norge og mange flere lande, foretager investeringer i laste og modtageterminaler og på sigt skaber en bæredygtig industri. Supplerende hertil skal verdenssamfundet sætte investeringer i gang, f.eks. som vi nationalt valgte med vindenergi og naturgasnettet herhjemme, for at sætte projekterne godt på vej.

Jeg ved mange finder mine argumenter naive og jeg på dette område kun er lægmand. Men hellere blive til grin et stykke tid, hvis det kan være med til at skabe debat, synergi og måske innovation til fremtidige løsninger.

663 mill. mennesker har p.t. eksistenstruende problemer på kort og langt sigt og Hundredevis af børn dør dagligt iflg. FN, p.g.a. sygdomme fra deres drikkevand og sanitære forhold.
Tænk hvis det var os og vore kære ? Om 4-5 generationer, får man garanteret selv problemet helt ind på livet. Dette uden at være sortseer. Hellere være optimist nu og forebygge :-)

Mit ønskemål for denne debat, vil være at få en offentlig debat først på digitale medier og dernæst på tv, hvor specialister, hjælpeorganisationer, industrien, politiske ordførere, FN-danmark, et par innovative ingeniører samt en repræsentant fra det grønlandske landsting deltager.

Faktuelt benytter f.eks. Røde Kors allerede i dag, afsaltet havvand som drikkevand. Superfint, de og andre hjælpeorganisationer er aldeles uundværlige og verden kan naturligvis ikke undvære deres indsats. Vi er dem dybt taknemmelige.

Der hvor jeg gerne vil hen, og høre synspunkter, er efter "ulykken er stoppet" (lejre oprettet eller forsyninger er blevet stabile efter tørke og hungersnød), at se på den lange bane, hvorledes en "efterhjælp" på afhjælpning af vandmangel, fremadrettet kan løses med pipelines (graves ned hvor muligt, for at undgå større fordampning), fra modtagerhavne og langt ind i landområderne.
Det kunne måske være muligt at etablere et 2 pipelines system, hvor det ene har naturens sunde og rene drikkevand fra smeltevand og i det andet afsaltet og renset havvand til landbrugsland, toiletter m.m.

Personligt er jeg (igen som lægmand), skeptisk overfor nano behandling af vand og fødevarer. Gætter på vi en dag finder ud af at "hovsa", det påvirker f.eks. lige det menneske immunsystem eller arvemasse.

Alt andet lige, er det tudetosset, ikke at udnytte rent afsmeltet drikkevand, der blot løber ud i havet til ingen verdens nytte.
Ved at opsamle dette smeltevand/is, løses på ingen måde globale vandstandsstigninger (de er der, om vi vil eller ej), da det i det store billede, vil være små mængder der oppumpes.

Et andet element, der på sigt kan gøre det fornuftigt at udnytte afsmeltet rent drikkevand i f.eks. grønlandsområdet.
Jeg hørt at havet udfor grønlands kyster, med tiden er blevet noget koldere end før.
Denne tilstand, skulle så have den effekt på andre havstrømme, at det bevirker "rod" i den naturlige cyklus worldwide. Hvis det er et evident faktum, vil det også være et ud af mange elementer til eftertanke.

Slutteligt tak til alle i denne tråd, der byder ind med specialistviden og generelle holdninger og vurderinger !.
18-05-2017 23:02
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Svend-Erik Gottlieb skrev:
Alt andet lige, er det tudetosset, ikke at udnytte rent afsmeltet drikkevand, der blot løber ud i havet til ingen verdens nytte.


Slutteligt, blev du da ikke klar over, at det ikke er den bedste løsning?.
18-05-2017 23:29
Svend-Erik Gottlieb
☆☆☆☆☆
(7)
Næh, bliver mere og mere overbevist om at rent smeltevand har de vigtigste næringsstoffer og mineraler. En lab.test vil give mig ret
19-05-2017 01:05
John Niclasen
★★★★★
(6547)
Svend-Erik Gottlieb skrev:
663 mill. mennesker har p.t. eksistenstruende problemer på kort og langt sigt og Hundredevis af børn dør dagligt iflg. FN, p.g.a. sygdomme fra deres drikkevand og sanitære forhold.
Tænk hvis det var os og vore kære?

Det var det midt i 1800-tallet.

"Omkring 1850 var middellevetiden for nyfødte drenge ca. 43 år og for nyfødte piger lidt højere, nemlig ca. 45,5 år. Middellevetiden er et udtryk for den gennemsnitlige restlevetid og er beregnet ud fra de enkelte aldersklassers dødelighed i en bestemt periode og samler således dødelighedserfaringerne i denne periode i et enkelt tal.
I slutningen af 1990'erne var middellevetiden for nyfødte drenge steget til ca. 74 år og for nyfødte piger til ca. 79 år. Forbedringen i de næsten 150 år har således været ca. 31 år for drenge og ca. 34 år for piger."


Sådan starter kapitel "4. Nedgang i dødeligheden" i flg. udgivelse fra Danmarks Statistik:

Befolkningen i 150 år (PDF)

Hvorfor tror du, det er gået så godt for os og mange andre siden dengang? (Du kan faktisk næsten finde svaret i det, du selv skriver, som jeg ser det.)

Om 4-5 generationer, får man garanteret selv problemet helt ind på livet. Dette uden at være sortseer. Hellere være optimist nu og forebygge

Hvorfor mener du, det skulle gå tilbage igen for os? Er det fordi, vi nu igen går tilbage til at benytte samme energikilder, som vi gjorde tidligere, og dermed kan forvente tilhørende urent vand og forringede sanitære forhold?
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 19-05-2017 01:07
19-05-2017 08:57
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Svend-Erik Gottlieb skrev:
Næh, bliver mere og mere overbevist om at rent smeltevand har de vigtigste næringsstoffer og mineraler. En lab.test vil give mig ret


HAR smeltevandet fra Grønlands indlandsis drikkekvalitet?
Iflg. Journal of Atmospheric Chemistry,er støvlaget af kul-og sodpartikler på indlandsisen steget siden 1998.
19-05-2017 09:18
Svend-Erik Gottlieb
☆☆☆☆☆
(7)
Kjeld Jul skrev:
Svend-Erik Gottlieb skrev:
Næh, bliver mere og mere overbevist om at rent smeltevand har de vigtigste næringsstoffer og mineraler. En lab.test vil give mig ret


HAR smeltevandet fra Grønlands indlandsis drikkekvalitet?
Iflg. Journal of Atmospheric Chemistry,er støvlaget af kul-og sodpartikler på indlandsisen steget siden 1998.


Ovennævnte problematik er evident og korrekt. Ikke alle aftapningssteder på Grønland er velegnet grundet nyere tids forurening m.m.

Interessen ligger i, at udvinde rent drikkevand, som i praksis er flere hundrede år gammelt d.v.s. før industrialiseringen og atomalderen. Vulkanstøv og andre naturskabte stoffer, som der findes i det, må fagfolk naturligvis vurdere betydningen af.
19-05-2017 09:52
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ville det ikke være en mindre teknologisk rensningsproces og en knap så spektakulær og omkostningstung transport logistik,hvis man istedet kunne skaffe drikkevand fra det meget store vandresorvier,der ligger under hele Sahara?
19-05-2017 10:14
Svend-Erik Gottlieb
☆☆☆☆☆
(7)
Kjeld Jul skrev:
Ville det ikke være en mindre teknologisk rensningsproces og en knap så spektakulær og omkostningstung transport logistik,hvis man istedet kunne skaffe drikkevand fra det meget store vandresorvier,der ligger under hele Sahara?


Hvis det er tilfældet, er det en glimrende ide, til løsning til dette enorme landområde. Israelerne og andre, har med succes opdyrket tørkeområder. Mange andre steder pågår det samme, som ulandsprojekter.
19-05-2017 10:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Libyen anvender grundvandet under ørkenen.
Man har regnet ud, at alene under Libyen,Egypten,Sudan og Chad vil der være vand nok til at forsyne alle verdens husholdninger ,landbrug og industrier i 60 - 70år.
Redigeret d. 19-05-2017 10:28
19-05-2017 10:47
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Svend-Erik Gottlieb skrev:
Næh, bliver mere og mere overbevist om at rent smeltevand har de vigtigste næringsstoffer og mineraler. En lab.test vil give mig ret


Ud over sundere ernæring, sanitet og bedre lægevidenskab, som ofte nævnes som årsag til højere levealder, har mindre røg i hjemmene givet vis haft en overset stor større effekt. Det er veldokumenteret hvor usund rygning er, og stigningen i levealderen falder rigtig godt sammen med de tidspunkter og områder i verden hvor man holdt op med at anvende åben i hjemmene til opvarmning.

Jeg nævner dette blot for at sætte tingene lidt i perspektiv. Der er rigtig mange parametre som kommer før mineraler og næringsstoffer i drikkevandet, når vi snakker forøgning af levealderen


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
19-05-2017 10:49
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Kjeld Jul skrev:
Libyen anvender grundvandet under ørkenen.
Man har regnet ud, at alene under Libyen,Egypten,Sudan og Chad vil der være vand nok til at forsyne alle verdens husholdninger ,landbrug og industrier i 60 - 70år.


...godt det ikke er olieTiden går - mens vi stadig fejlinformeres
Deltag aktivt i debatten Uendelige mængder rent drikkevand i polarområderne m.fl. vs. tørkeramte områder:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Rent drikkevand, tak!11019-05-2024 13:39
NY Off-shore industri (Rent vand, det vigtigste råstof vi har)010-08-2021 10:55
Informativt foredrag om CO2 effektt på klima fra en klimaforsker der rent faktisk laver konstruerer tempe011-07-2019 14:19
Permanent tørkeramte Californien drukner!816-08-2017 14:31
Artikler
Alpine områder
NyhederDato
Kina vokser hurtigst på "rent" kul12-05-2009 06:45
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik