Husk mig
▼ Indhold

Vær med i nyt initiativ - AnsvarligFremtidSide 1 af 212>
Vær med i nyt initiativ - AnsvarligFremtid08-08-2013 23:53
Rune Skovbo JohansenProfilbillede☆☆☆☆☆
(7)
I de seneste par måneder har jeg arbejdet på at få startet det her initiativ op. Jeg håber I vil være med til at gå med i det og kræve ansvarlighed af vores alle sammens pensionsselskaber...

Er din pensionsopsparing investeret i at ødelægge kloden?

Danske pensionsselskaber har milliarder investeret i kul-, gas- og olieselskaber hvis kortsigtede strategier vil opvarme kloden langt mere end den kan bære. Samtidig er det en yderst risikabel investering økonomisk set. Sig fra nu, og kræv en ansvarlig fremtid.

Verden over har masser af offentlige institutioner, universiteter, byer og fonde allerede solgt aktierne i kul, gas og olie. Nu er det tid til at vi i Danmark også tager ansvar.

Læs mere og deltag på AnsvarligFremtid.dk


Er du studerende? Har du ingen pensionsopsparing?

Lige meget om du har en pensionsopsparing eller ej, vil din fremtid blive påvirket af de massive investeringer de danske pensionsselskaber har i kul-, gas- og olieselskaber, som gambler med jordens fremtid. Og der er meget du kan gøre som studerende.

Det er faktisk studenterbevægelser i USA, der har startet den nuværende bølge med frasalg af værdipapirer i kul, gas og olie ved at få universiteterne til at frasælge deres. Læs mere på AnsvarligFremtid.dk/Pension/Students


Giv en hånd med at sprede ordet

Støtten til initiativet vokser lige så stille, men vi har brug for at mange flere går med hvis det skal gøre en forskel.

Alle der er gået med i initiativet kan logge ind via deres personlige login de har modtaget via email og benytte dele-knapperne på deres personlige side - så vil de kunne følge med i, hvem der går med i initiativet på grund af dem.

Vil I hjælpe til med at gøre en indsats for en ansvarlig fremtid?


- Rune
09-08-2013 22:07
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Det slog mig at det måske har lange udsigter sammenlignet med de divestment kampagner man hører om i USA.
Der er det jo unge universitetsstuderende (der er bekymrede for den fremtid de arver), der driver det. Men de danske pensionskasser har jo fortrinsvis kunder, der er lidt oppe i årene.
Og hvor skuffende det end er, så virker det jo unægtelig som om der er større interesse i at benægte problemet i jo ældre man bliver.
10-08-2013 11:55
Rune Skovbo JohansenProfilbillede☆☆☆☆☆
(7)
Ja, initiativet har muligvis en ulempe på den måde, men jeg tror ikke det behøver at være afgørende.

For det første er der trods alt en del af de "ikke så unge" der stadig bekymrer sig om fremtiden, både for deres egen og fremtidige generationers skyld. Og så gør det ikke noget at det ikke er alle.

For det andet forsøger vi også med siden "For studerende" at få unge med i kampganen, da deres fremtid i høj grad vil påvirkes, selv hvis de ikke selv har pensionsopsparinger.

Status-siden kan man se at der ikke er så mange unge der er gået med endnu, men det kan stadig nå at komme.

- Rune
10-08-2013 22:18
Theis
★★☆☆☆
(150)
Hej Rune

Jeg er altid fuld af beundring for mennesker, der er engagerede og tager nye initiativer. Og jeg støtter helt op om målet, at vi skal have den forurenende energiproduktion ud.

Men der er en ting, der altid har undrer mig ved denne type kampagner, hvor man vil have pensionskasser og andre til at sælge aktier: hvordan er det helt præcis, at det gør det mindre økonomisk attraktivt at investere i fossilenergi?

Jeg kan forstå den direkte sammenhæng, hvis der var tale om, at pensionskasserne direkte finansierede opførelsen af nye kulkraftværker. Her vil en kampagne, der stopper udlån, kunne bevirke, at kulkraftværkerne aldrig bliver opført.

Men hvilken mekanisme ser I, der får salg af aktier og dermed en lavere aktiekurs (hvis man sælger mange nok) til at betyde færre investeringer i forurenende energiproduktion?

Det vil selvfølgelig have en betydning, hvis der var tale om et firma, der ønsker at foretage en aktieemission for at rejse penge til et projekt, men dette er vel ofte ikke tilfældet for fx de store olieselskaber, der så vidt jeg ved ikke har problemer med likviditeten, når ikke lige en af deres platforme springer i luften i den Mexicanske Bugt.
10-08-2013 22:42
Rune Skovbo JohansenProfilbillede☆☆☆☆☆
(7)
Theis skrev:
Hvilken mekanisme ser I, der får salg af aktier og dermed en lavere aktiekurs (hvis man sælger mange nok) til at betyde færre investeringer i forurenende energiproduktion?

Divestment er ikke primært et økonomisk våben; det handler derimod om at fratage kul-, gas- og olieselskaber deres "social license" (samfundsmæssige accept).

For at sige det groft: Vi har brug for at få vendt hele vores samfund samt politikerne imod kul-, gas- og olieselskaberne, men det er ikke så let så længe vi samtidigt alle sammen har penge investeret i dem og på den måde accepterer dem som en integreret del af vores samfund.

Logikken bliver yderligere forklaret i denne engelske artikel:
http://exeterpoliticalreview.com/divest-dispelling-the-myths/

- Rune
10-08-2013 23:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Divestment er ikke primært et økonomisk våben; det handler derimod om at fratage kul-, gas- og olieselskaber deres "social license" (samfundsmæssige accept).


Det er meget vigtig at vi øger brugen (markant) af kul og olie for at udrydde verdens fattigdom. Og det kan bare ik' gå hurtig nok! Vi skulle gerne nå minimum en 3-dobling af co2-udledningen i 2030 og så den stiger til en 5-dobling i 2050. Herefter har vi givet nogle teknologier som kan erstatte de fossile energikilder på kommercielle vilkår..

Kina har vist vejen seSÅ skal vi bare ha' de andre udviklingslande til at følge trop, her navnlig lande i Syd-Amerika og Afrika..
Redigeret d. 11-08-2013 00:04
11-08-2013 19:51
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Det er meget vigtig at vi øger brugen (markant) af kul og olie for at udrydde verdens fattigdom.


Interessant, men hvad ser du som den største modstand mod den målsætning? Er det projekter som vi ser her, eller er det helt andre steder faren kommer fra?
11-08-2013 21:02
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Morten Riber skrev:
Det er meget vigtig at vi øger brugen (markant) af kul og olie for at udrydde verdens fattigdom.


Interessant, men hvad ser du som den største modstand mod den målsætning?


Jeg tror det på engesk hedder ....

..... "reality".
11-08-2013 21:10
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
@delphi og Morten

I skal ikke have lov til at ødelægge dette gode initativ! Dont feed the trolls.

Fra Klimabevægelsen mail:

Kære Klimainteresserede

Vi vil opfordre dig til at deltage i divestment-initiativet 'AnsvarligFremtid'. Læs mere her:


Milliarder af danske pensionskroner er placeret i uetiske og risikable investeringer i kul, gas og olie
- Pensionskassernes massive investeringer i kul, gas og olie er en trussel mod den tryghed og den fremtidssikring, som er det grundlæggende argument for overhovedet at have en pensionsordning.

Vores samlede pensionsopsparinger er så store, at det har reel samfundsmæssig betydning, hvor og hvordan de store beløb er investeret. Det nye initiativ 'AnsvarligFremtid' sætter fokus på konkrete måder, de danske pensionsopsparere kan bidrage til at dæmme op for klimakrisen og kul-, gas- og olieselskabernes gamblen med vores allesammens fremtid.

En helt ny opgørelse fra juli 2013 viser, at pensionskasserne investerer massivt i kul, gas og olie, og at alene de fem største pensions-selskaber – PFA, Danica, NordeaLiv, Pension Danmark og Sampension – samt Unipension har over syv milliarder kroner investeret i kul, olie og gasvirksomheder. (Grafisk illustration kan ses på www.klimabevaegelsen.dk).

Opgørelsen viser, at det er langt mere reglen end undtagelsen, at danske pensionsmidler placeres i kul-, gas- og olie-industrien, som tjener sin penge på produkter, der skaber de klimaforandringer som både forskere og politikere er enige om truer den menneskelige civilisation overalt på kloden. Eksempelvis har hver af pensionsselskaberne Danica, NordeaLiv, Sampension og Unipension aktier i mere end 80 forskellige virksomheder blandt de af verdens 200 virksomheder, som har de største kul-, gas- og oliereserver, og som det er opgjort af NGO-netværket Fossil-Free. (Se gofossilfree.org/companies)

Samtidig er pensionsfondenes investeringer i virksomheder, som producerer vedvarende energi-teknologi baseret på eksempelvis vind- eller solkraft, langt lavere og for mange fondes vedkommende ikke-eksisterende.

Advarsler om risiko
Disse tal vedkommer og bør bekymre os alle. Men særligt pensionsopsparerne har grund til bekymring, eftersom man må gå ud fra, at de ikke kan være interesseret i, at den opsparing, der skulle sikre deres fremtid i alderdommen, er placeret i virksomheder, som indirekte profiterer på at bidrage til den globale opvarmning, klimaforandringer, usikkerhed og uro og i det hele taget alt andet end noget, der ligner en tryg alderdom.

At det haster med at få omstillet vores energiforsyning fra kulstofudledende brændstoffer til vedvarende energi understreges af rapporter fra eksempelvis tænketanken Carbon Tracker Initiative og Det Internationale Energiagentur (IEA), som peger på, at verden kun kan tillade sig at afbrænde omkring 20 procent af de kendte reserver i jorden, hvis vi skal undgå klimakaos.

Desuden har en række banker, herunder den største europæiske bank, HSBC, stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt langsigtede investeringer i kul-, gas- og olievirksomheder er sikre og rentable investeringer i en situation, hvor der nationalt og internationalt er politisk enighed om, at vores energiforsyning fremover skal baseres på CO2-neutrale energikilder, og altså ikke på hverken kul, gas eller olie.

Aktier i kulindustrien kan vise sig at være en meget risikabel investering. Denne vurdering deles af det norske pensionsselskab Storebrand, som for nylig skilte sig af med en række aktiver i kulindustrien. At risikoen er reel er illustreres yderligere ved, at både Verdensbanken og Den Europæiske Investeringbank (EIB) for nylig har besluttet at reducere eller helt at ophøre med at yde lån til opførelse af nye kulkraftværker.Initiativet AnsvarligFremtid arbejder for at få de danske pensionskasser til at investere mere klimavenligt

En mere bæredygtig og klimaansvarlig investeringspolitik har tidligere været foreslået på flere danske pensionskassers generalforsamlinger, men er indtil nu blevet pure afvist. Eftersom pensionskasserne åbentbart ikke – endnu – af egen fri vilje ønsker at flytte deres investeringer i kul, olie og gas, så vil initiativet 'AnsvarligFremtid' opfordre pensionsopsparerne selv til vedholdende at presse på for at få ændret denne praksis.

Initiativet benytter følgende fremgangsmåde:

Landet over kan medlemmer af pensionsselskaber tilmelde sig til initiativet og blive støtter.
Når der er samlet tilstrækkeligt mange støtter inden for et bestemt pensionsselskab, kan de i fællesskab fremsætte forslag til deres pensionskasse om at sælge alle aktier og investeringer i kul-, gas- og olieselskaber.
Initiativet vil sende mails ud til alle støtterne, når det er tid til at stemme forslaget igennem.
Da det ikke er alle pensionsselskaber, hvor medlemmer kan fremstille og stemme på forslag, vil deres tilmeldinger samtidig fungere som en underskrift i en underskriftindsamling.
Initiativet retter sig også mod studerende eller andre, som (endnu) ikke selv er medlem af en pensionskasse.

Nytter det noget?
Initiativet er en del af det globale initiativ "gofossilfree", men mange tvivler på at vi i Danmark eller at vi som enkeltpersoner kan påvirke udviklingen. Denne tvivl er naturligvis berettiget, men selv præsident Barack Obama nævnte "divestment" i sin netop afholdte klimatale og vores egen danske klimaminister og europæiske klimakommisær presser nu på for, at vi som enkeltpersoner tager handling, så det er enormt vigtigt at vi alle er med til at drive forandringen frem!

Connie Hedegaard: "Hvis et sådant mentalt skifte skal kunne ske, så skal det være via borgernes initiativer og pres - på politikerne, men også på erhvervslivet. Der ligger en enorm magt hos os alle sammen". Dagbladet Information 15. Juni 2013

Martin Lidegaard: "Vi kan ikke hver især ændre verden alene, men verden lader sig heller ikke ændre uden os".
Politiken, kronik, 6. August 2013.


Vi håber meget at du vil deltage i initiativet, og at du vil dele det med andre.

Det tager kun få minutter at deltage i underskriftindsamlingen på ansvarligfremtid.dk/pension

Mere information
Læs mere og deltag i initiativet på: ansvarligfremtid.dk/pension
Del initiativet på Facebook: www.facebook.com/AnsvarligFremtid
Følg initiativet på Twitter: @ansvarlighed
Læs mere om initiativet i denne artikel i Dagbladet Information: Danske Pensionskasser....

AnsvarligFremtid er et selvstændigt initiativ drevet af frivillige kræfter i samarbejde med Klimabevægelsen i Danmark. Initiativet har hentet inspiration fra den globale klimabevægelse 350.org. Initiativet er uafhængigt af økonomiske og partipolitiske interesser.
11-08-2013 21:19
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Jeg synes det er spændende at pensionskasserne kan presses til lidt mere klima- og socialt ansvar.

Personligt har jeg trukket min pension ud af de store kasser og betaler nu kun det obligatoriske 2 %. Pengene har jeg investeret i udvikling af nye energiformer og generel udvikling i 3. verdenslande. Det kan godt være mit afkast bliver lidt mindre, de sidste år har afkastet været ca. 1% mindre end pensionskassernes, men tager man Pensionskassernes gebyrer og lign med, så går det stort set lige op. - Og jeg sover meget bedre om natten.
11-08-2013 22:19
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvorfor ikke starte med ATP - der nok er den største danske pengetank, som mange borgere har eller stadig betaler til ?

Måske ATP kunne overtales til at opkøbe vindmøller, så omstillingstilskudet kunne komme borgerne til gavn, når de når pensionsalderen.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
12-08-2013 19:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
I skal ikke have lov til at ødelægge dette gode initativ! Dont feed the trolls.

Fra Klimabevægelsen mail:

@Miljøgris

NU har vi kun en natur, en regnskov, en biodiversitet osv. Og den skal miljøfanatismen ikke få bugt med, via deres fordækte propaganda..

Smadret vandmiljø bedrevet af miljøfanatismen se http://ing.dk/artikel/kronik-ida-auken-begynd-paa-en-frisk-160638#comment-545180
12-08-2013 19:37
Eyvind DkProfilbillede★★☆☆☆
(288)
delphi skrev:
Smadret vandmiljø bedrevet af miljøfanatismen se http://ing.dk/artikel/kronik-ida-auken-begynd-paa-en-frisk-160638#comment-545180

Det var slem læsning, Delphi.
".........og Naturstyrelsen forsøger at dække over skandalen med 'smarte formuleringer' i forskellige publikationer og med misinformation om forløbet."

Kender du andre end Poul Vejby-Sørensen, der har skrevet noget om det her?


It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are.
If it doesn't agree with experiment, it's wrong.(Richard Feynman)
12-08-2013 20:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kender du andre end Poul Vejby-Sørensen, der har skrevet noget om det her


Lomborg her er ret god se http://www.dr.dk/DR2/D/Der_er_noget_galt_i_Danmark/De_6_film/lomborg.htm
12-08-2013 20:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men iøvrigt en fin analog til energisektoren seFra Link

Efter vi over de sidste 25 år at have brugt over 400 mia på vindmøller, fjernvarme og alverdens energiløsninger er situationen at der tabes mere energi end der afsættes af fjernvarme i boligmassen i 2010 (32.000 Gwh afsættes)

I 2010 forbruges 33 Twh el og møllerne afsætter 11 Twh. Der mangler altså 22 Twh som skulle komme fra kraftværker. Herunder at i perioder om natten navnlig i sommerhalvåret flyder el-markedet med billig strøm fra de norske vandkraftværker.

Et effektivt gaskraftværk skal yde 60 % el af gas og et kul kraftværk skal yde 47 %.

I 2010 forbruges 100 Twh brændsler (til strøm og fjernvarme) hvor 1/3 var naturgas, som altså kan yde meget el. Og der tabes 36 Twh (36.000 Gwh)..

Eller det kunne stort set ikke ha' været gjort ringere og mere miljø-belastende.

Det her se Link 5000 ton kul dagligt gennem studstrupværket som kun omsættes til fjernvarme når det er koldt og der ikke er brug for strøm.

Og det er lige præcis det som er drevet frem af miljøaktivismen, eller i praksis noget (miljø)svineri, som med vandmiljøplaner mm..
Redigeret d. 12-08-2013 20:47
12-08-2013 20:28
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Professor David Schindler om vandmiljø og Fosfor - Kvælstofforholdet se http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=fEmGdk0IcFY

Som i korthed gå ud på at det er forholdet mellem fosfor og kvælstof i vandmiljøet som styre vandløb og søers tilstand/sundhed. Det har ingen betydning at koncentrationen øges af både fosfor og Kvælstof. Men fjernes kvælstoffet fra vandmiljøet så går det galt. Og lige præcis det gør man i Danmark, og man får bundvendinger og iltsvind i Mariager Fjord mf.

Og lige præcis den viden havde man i 80'erne bla. i Canada.
Redigeret d. 12-08-2013 20:46
12-08-2013 21:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)

Interessant, men hvad ser du som den største modstand mod den målsætning? Er det projekter som vi ser her, eller er det helt andre steder faren kommer fra?


@Morten

Faren komme fra små dumme mennesker, som alt alt for let lader sig kører rundt i manegen, af miljøfanatismen for hvem kun en ting tæller og det er magt!

Selvfølge skal vi brænde kul af, når det redder ualmindelig mange menneskeliv og giver en stabil verden.. Se hvad der er sket i Vietnam over de sidste 20 år det er jo en sensation over alle grænser.
12-08-2013 21:07
Eyvind DkProfilbillede★★☆☆☆
(288)
delphi skrev:
Kender du andre end Poul Vejby-Sørensen, der har skrevet noget om det her
Lomborg her er ret god se http://www.dr.dk/DR2/D/Der_er_noget_galt_i_Danmark/De_6_film/lomborg.htm

Yeps, Lomborg er uforlignelig!

Hans foredrag på Danskernes Akademi, bør ses mange gange!

Og her på Klimadebat findes en fin liste af Lomborgvideoer.


It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are.
If it doesn't agree with experiment, it's wrong.(Richard Feynman)
12-08-2013 21:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Yeps, Lomborg er uforlignelig!


Johe! Men han er jo erklæret videnskabelig uredelig i forlængelse af hans bog, Verdens sande tilstand.

Modsat disse kapaciteter ud i Hokus-pokus!Og


Redigeret d. 12-08-2013 21:17
12-08-2013 21:38
Eyvind DkProfilbillede★★☆☆☆
(288)
delphi skrev:
Yeps, Lomborg er uforlignelig!

Modsat disse kapaciteter ud i Hokus-pokus!

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om hvem historien vil behandle bedst!


It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are.
If it doesn't agree with experiment, it's wrong.(Richard Feynman)
12-08-2013 21:48
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Eyvind Dk skrev:
Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om hvem historien vil behandle bedst!


Kære Eyvind.

Du skriver på din hjemmeside om din bedårende datter: "Hun er fremtiden".

Jeg kan levende sætte mig ind i det. Jeg har selv en datter på 2½.

Hvis jeg var dig ville jeg skele betydeligt mere til hvordan din datter og hendes børn ville se os end til hvad historie-skriverne om 100 år ville mene.

Hvis Al Gore og James Hansen tager fejl, så vil de højst blive en parentes i historien ala flere af de mest katastrofale amerikanske præsidenter (som ingen alligevel kender til).
Hvis DU tager fejl, ...
12-08-2013 22:02
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kære aktivister

I kæmper en kamp, som i anser som meget vigtigt. Problemet er blot, at der findes mange globale problemer, som er både langt større og langt alvorligere end CO2- og AGV-problemet. Her tænkes der på problemer som f.eks. sult, fattigdom, underernæring , banale infektionssygdomme og befolkningstilvæksten med mere. Regner vi i tab af menneskeliv, så er der ingen tvivl om, hvad der er de store problemer. Må jeg minde om, at der på denne jord lever milliarder af mennesker i ekstrem fattigdom. En fattigdom, som vi i vores del af verden ikke kan forestille os.

Problemet er sagt lige ud, at de store globale problemer kun kan løses ved økonomisk og teknologisk udvikling. En sådan udvikling kræver som bekendt masser af energi. Indtil videre kan denne energi i realiteten kun komme fra afbrænding af fossile energikilder. Det er den barske virkelighed. Hvor mange (eller skal vi sige få) procent er det nu lige, at den globale energiforsyning vedvarende energi udgør?
Hvis man forestillede sig, at politikkerne lyttede til jer og begyndte at reducere brugen af fossilt energi på verdensplan, så ville vi virkelig sætte udviklingen i stå i udviklingslandende. Og hvis det er noget disse lande har brug for, så er det udvikling. Økonomisk og teknologiski udvikling vel at mærke. Ord som globalisering og industrialisering er også brugt i denne forbindelse. Kært barn har mange navne.

Hvis politikkerne lyttede til jer, vil vi således skabe nogle problemer, som er langt alvorligere en dem vi forsøger på at løse. Regner vi i tab af menneskeliv, så vil vi ende med et forfærdeligt regnestykke, hvis man lytter til jer.

Det problem som i forsøger at løse, er ikke realiteten ikke meget mere end et teoretisk problem. For det første er der stor usikkerhed omkring hvor stor drivhuseffekten er på grund af CO2, når vi tager feedback effekter og det hele med. For det andet kan det let ske, at nettoeffekten af et varemere klima og et højere CO2-indhold i atmosfæren er positiv.

Vi ved at CO2 er et plantenæringsstof, og at et højere CO2 indhold i atmosfæren har en positiv effekt på plantevæksten og dermed på højudbyttet. Vi ved, at et varmere klima vil give en længere vækstsæson i de kolde egne, hvilket også vil have en positiv effekt på høstudbyttet. Vi ved, at et varmere klima vil medføre øget nedbør, hvilket ligeledes vil forøge høstudbyttet i de tørre egne. Allerede på nuværende tidspunkt kan vi konstatere, at plantevæksten er blevet forøget ganske væsentligt i løbet af de sidste 20 – 30 år på globalt plan. Jorden er ganske enkelt blevet grønnere i denne periode. Det har man kunnet konstatere på såvel den nordlige halvkugle som på den sydlige halvkugle. At denne forøgelse af plantevæksten har noget med CO2 og et varmere klima at gøre, er der næppe grund til at betvivle.

Jeg beklager, hvis jeg ødelægger jeres illusioner. Jeg kan kun sige, at det er på tide, at I begynder at kigge på de barske realiteter, frem for at kigge på bagatelproblemer.
12-08-2013 22:15
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Kære Jørgen Petersen

Fortæl mig ... hvordan er det lige dit indlæg (eller nogen af dine tidligere indlæg for den sags skyld) ikke er 100% afhængige af dit totalt udokumenterede præmis om at der er " langt større og langt alvorligere end CO2" ??

Du præsenterer en masse postulater som om de var fakta. Alt i dine indlæg afhænger totalt af at du har ret. Men vi skal åbenbart blot tage dit ord for det.
Hvordan er dine påstande f.eks. ikke i lodret strid med videnskaben?
http://climatecrocks.com/2012/04/12/hey-deniers-corn-called-co2-not-all-that-good-for-plants/
http://climatecrocks.com/2013/02/07/usda-warming-will-devastate-agriculture/
12-08-2013 22:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om hvem historien vil behandle bedst!


JA! Jeg har lige genset se http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Samfund_Jura/Lomborg_om_verdens_tilstand2.htm Det kan undre mig lidt, hvilket skred der er sket i de politiske strømninger og med klangbund i befolkningen som kun kan tilskrives AGW, så man i ramme alvor kan have et ønske om at omsætte 10 mio ton træ i danske kraftværker årligt og senest i 2020, og hvor den overvejrende del af energien i øvrigt ender som tab i tåbelige og ineffektive energisystemer..

NOget der er så rablende vanvittig i forhold til den natur vi alle er en del af, som vi derfor burde værne om! Der nedlægges 5 mio ha skov årligt på verdensplan, som et tiltag der efterspørger de mængder træ fra verdens skove, kun med alt for stor sikkerhed vil øge.
Redigeret d. 12-08-2013 22:36
12-08-2013 22:40
Eyvind DkProfilbillede★★☆☆☆
(288)
Peter Mogensen skrev:
Eyvind Dk skrev:
Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om hvem historien vil behandle bedst!

Du skriver på din hjemmeside om din bedårende datter: "Hun er fremtiden".
Jeg kan levende sætte mig ind i det. Jeg har selv en datter på 2½.

Tillykke med din datter!

HUSK! Hvad fatter gør er altid det rigtige!

Et argument (fra dig) om at jeg skulle tage fejl, er akkurat ligeså validt som det modsatte!
Jeg forstår f.eks. OVERHOVEDET ikke, at der er alarmister der ikke ryster på hånden, og lader tvivlens nådegave krybe ind.
Jeg synes eddermanemig der har været langt mellem succeshistorierne for alarmisterne de sidste 10+år!
Derimod er det næsten på dagsbasis at skeptikerne kan komme med nye papirer der går imod IPCC.


It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are.
If it doesn't agree with experiment, it's wrong.(Richard Feynman)
Redigeret d. 12-08-2013 22:40
12-08-2013 22:42
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fortæl mig ... hvordan er det lige dit indlæg (eller nogen af dine tidligere indlæg for den sags skyld) ikke er 100% afhængige af dit totalt udokumenterede præmis om at der er " langt større og langt alvorligere end CO2" ??

Du præsenterer en masse postulater som om de var fakta. Alt i dine indlæg afhænger totalt af at du har ret. Men vi skal åbenbart blot tage dit ord for det.
Hvordan er dine påstande f.eks. ikke i lodret strid med videnskaben?


Jamen Mogensen! IPCC mener og siger at havet vil stige mellem 20 og 60 cm (eller noget i den retning) inden 2010 og det er jo ikke nogen katastrofe som berettiger til at gøre noget overhovedet!

Du har jo overhovedet ikke nogen dokumentation for at co2 og AGW er noget problem overhovedet ud over en eller anden tro! Og det er simpelthen ikke godt nok!
12-08-2013 22:45
SRJ
★★★☆☆
(462)
delphi skrev:

Jamen Mogensen! IPCC mener og siger at havet vil stige mellem 20 og 60 cm (eller noget i den retning) inden 2010 og det er jo ikke nogen katastrofe som berettiger til at gøre noget overhovedet!


Husk lige på at det estimat et et globalt gennemsnit, dvs. nogen steder vil stigningen være væsentlig mere - og det kan potentielt set være problematisk.

Tilføjelse:
Undskyld til trådstarter for at komme udenfor emnet. Men der kommer så mange forkerte pg halvsande påstande frem at man ikke kan lade være med at kommentere på blot enkelte af dem.

Vedr. emnet så synes jeg det er et godt initiativ. Der er brug for nytænkning.


------------------------------------------------------

For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
Redigeret d. 12-08-2013 22:48
12-08-2013 22:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Husk lige på at det estimat et et globalt gennemsnit, dvs. nogen steder vil stigningen være væsentlig mere - og det kan potentielt set være problematisk.


JO! Men det er da fuldt og helt arrogant, at hente 750.000 ton træ i Ghana se http://www.verdo.dk/privat/nyheder/pressemeddelelser/biomasse%20fra%20gahna.aspx for at svine brændslet væk i et kraftværk i Randers, fordi en eller anden perverteret religiøs overbevisning med udspring i co2 og AGW i det danske samfund, tillader at man sviner 1 Mia bort til et tåbelig kraftværk i RAnders, for at gøre rovdrift på verdens skove, og et værk i Randers som kan svine ressourcer bort fra Afrika seHVis man mener afrikanerne dør at 60 cm havvand en gang om 100 år og det ikke er så godt! HVorfor er det så godt at svine så mange penge bort, på en så helt igennem tåbelig måde, som kunne hjælpe afrikanerne nu og her, så de ikke dør.

Det er måske ikke et dødsfald som tæller, når det sker i dag!
Redigeret d. 12-08-2013 23:00
12-08-2013 23:39
Eyvind DkProfilbillede★★☆☆☆
(288)
Peter Mogensen skrev:Hvis Al Gore og James Hansen tager fejl, så vil de højst blive en parentes i historien ala flere af de mest katastrofale amerikanske præsidenter (som ingen alligevel kender til).
Hvis DU tager fejl, ...

Prøv at læse:
Open Letter to the Secretary-General of the United Nations


It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are.
If it doesn't agree with experiment, it's wrong.(Richard Feynman)
12-08-2013 23:42
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
SRJ skrev:
Vedr. emnet så synes jeg det er et godt initiativ. Der er brug for nytænkning.


SRJ

Og det overbeviser du lige alle de magtfulde lobbyer om ikke ?

For uden lobbyernes accept er der ikke mange politikere, der tør ændre noget. Det største problem for virkelig at gøre noget, der har reel indflydelse på CO2-udledning, og dermed kan have en effekt på klimaændringerne, er, at der kræver lobbyernes accept.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
12-08-2013 23:52
SRJ
★★★☆☆
(462)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
SRJ skrev:
Vedr. emnet så synes jeg det er et godt initiativ. Der er brug for nytænkning.


SRJ

Og det overbeviser du lige alle de magtfulde lobbyer om ikke ?Jeg skal gøre mit bedste!


------------------------------------------------------

For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
12-08-2013 23:56
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Denne tråd handler om initiativet AnsvarligFremtid. Hold jer venligst til emnet og lad være med at brede det ud til at handle om alt muligt andet. Det gælder især dig, delphi.

Bemærk også, at tråden ligger i debatkategorien Klimapolitik, hvor der ikke sættes spørgsmålstegn ved menneskeskabt global opvarmning. Kan man ikke acceptere den præmis for debatten, så bør man holde sig fra debatkategorien og i stedet slå sine folder i nogle af de andre kategorier.

God nat herfra.
13-08-2013 07:21
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Eyvind Dk skrev:
Jeg forstår f.eks. OVERHOVEDET ikke, at der er alarmister der ikke ryster på hånden, og lader tvivlens nådegave krybe ind.


Nu tror jeg sådan helt generelt ikke på "nådegaver". Det lader jeg de religiøse om.
Men jeg tvivler da og er skeptisk i forhold til de ting, der ikke er videnskabelig klarhed omkring. Præcis som jeg gør det overfor alt andet videnskab. Inkl. evolutionsteori, medicin osv.
I øvrigt lader jeg videnskabsfolk, der har forstand på emnet om at konkludere på hvad der er klarhed om og de ting de allerede nu har slået fast tegne ret meget dystert billede for måske ikke mine børn, men så mine børnebørns og deres efterkommeres fremtid.
Derfor er der brug for initiativer som denne tråd handler om.

Derimod er det næsten på dagsbasis at skeptikerne kan komme med nye papirer der går imod IPCC.


Og hvad baserer du den lille undersøgelse på? Hvor ofte der postes et nyt indlæg på WUWT, eller følger du med i Nature, Science og andre peer-reviewede tidsskrifter?
13-08-2013 11:16
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Lidt on-topic fra Information:

http://www.information.dk/468831

Langsigtede investeringer handler om at skabe værdi i bred forstand, og der er ikke altid nogen direkte sammenhæng mellem værdiskabelsen og afkastet. Vi insisterer på, at afkastet skal måles i penge, selv om det også kan antage andre former – f.eks. øget livskvalitet, uden at det skal lyde langhåret. Det kunne f.eks. være resultatet af en pensionskasses investering i en bedre infrastruktur for den kollektive trafik, som også kommer pensionskunderne til gode. Mange investeringer følger desværre det klassiske og velafprøvede mønster: Profit er privat, mens tab er fælles. Fortjenesten ved fossil energi tilfalder aktionærerne, klimaproblemerne sender vi til Afrika.
13-08-2013 11:22
Eyvind DkProfilbillede★★☆☆☆
(288)
Peter Mogensen skrev:
Og hvad baserer du den lille undersøgelse på? Hvor ofte der postes et nyt indlæg på WUWT, eller følger du med i Nature, Science og andre peer-reviewede tidsskrifter?

Yeps, Peter, jeg følger med i det hele! ;-)


It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are.
If it doesn't agree with experiment, it's wrong.(Richard Feynman)
14-08-2013 20:00
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Peter Mogensen skrev:

"Fortæl mig ... hvordan er det lige dit indlæg (eller nogen af dine tidligere indlæg for den sags skyld) ikke er 100% afhængige af dit totalt udokumenterede præmis om at der er " langt større og langt alvorligere end CO2" ??"

Er du klar over hvor alvorlige problemer, de har at kæmp med i de forskellige udviklingslande? Hvis du havde blot det mindste begreb om omfanget af de sult- og fattigdomsproblemer, som de har i udviklingslandende, så ville du ikke skrive som du gør. At stille spørgsmål ved omfanget at sult-, fattigdoms- og sygdomsproblemerne i de fattige udviklingslande, er dog det mest uigennemtænkte, som jeg nogensinde har hørt fra dig af. Disse problemer er så store og så massive, at der ikke er grund til at dokumentere dem. Jeg beklager, men ved at bede om dokumentation for det, så gør du faktisk dig selv til grin.

Her vil jeg nøjes med at sige: Vi taler om milliarder af mennesker, som lever i ufattelig fattigdom. Millioner af mennesker mister hvert år livet på grund af sult, fejlernæring og banale infektionssygdomme. Folk der skriver som dig, burde faktisk selv prøve at leve i den slags fattigdom og kæmpe med den slags sultproblemer, som de har i disse lande. Så gik der ikke ret lang tid før end, at de ændrede opfattelse. Det er jeg sikker på.

I mit indlæg skriver jeg jo lige ud, at jeg bruger tab af menneskeliv som sammenligningsgrundlag. På den baggrund spørger jeg bare: Hvor mange menneskeliv er det nu lige AGW koster? Havvandsstigninger på omkring 3 millimeter pr. år koster næppe ret mange menneskeliv.

Snakker vi om CAGW, så er det jo en meget teoretisk størrelse. Med den temperaturstigning (eller skal vi sige mangel på samme) som vi har haft de sidste 15 år, så er det vel ikke lige CAGW, som vi behøver at frygte mest?

Hvad der derimod er et reelt problem er en befolkningstilvækst på over 1 % pr. år. Det betyder, at vi runder 14 milliarder mennesker på kun 70 år. Sker det, så får vi for alvor problemer. Kender du en bedre måde, til at få nedbragt befolkningstilvæksten på, end ved at få gang i udviklingen i de forskellige udviklingslande, så vil jeg gerne høre om det. Den har jeg endnu ikke hørt om.
14-08-2013 20:20
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
@Jørgen

Stråmand. Uden indsigt i hvad klimaproblemet egentlig betyder... og - off-topic, som Branner har pointeret en gang.
15-08-2013 07:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
AGW-kan vi diskutere lige så længe vi lever. Det sker der intet ved. Vandstanden i havet fortsæt efter alt at dømme med at stige ganske få millimeter pr. år. Det er så det.
30-04-2014 16:36
Jesper_TH
☆☆☆☆☆
(4)
Afstemning i MP Pension: 484 stemmer for Divestment og 507 stemmer imod. Så tæt på...
01-05-2014 08:17
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Forudsætningen for diskussionen er at CO2 har en ukendt katastrofal virkning, som er ud over hvad IPCC er kommet med i deres modeller. Her må henvises til James Hansen's bog.

Hvis der udvindes mindre olie så stiger prisen på olie indtil at folk i stor stil lader bilen stå. Men ofte har folk ikke noget valg, så praktisk så virker en stigene oliepris som en inflation, som gør pensionsopsparingen mindre værd. Og får dem som er i arbejde til at kræve mere i løn.

Den høje olie pris gør det mere attraktivt at investerer i olieudvinding. Så i 2100 så vil der være udvundet og forbrugt den samme mængde olie.

Pensionsselskaberne vil derfor ikke kunne styre klimaet i nogen bestemt retning.

Pensionsselskaberne kunne måske kæmpe for at formindske befolkningstilvæksten, og derved sikre at der er færre om at forbruge naturresurserne i fremtiden, og derved ville der være flere naturresurser til hver pensionist.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Vær med i nyt initiativ - AnsvarligFremtid:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Nyt initiativ: Our Climate Is Not Your Business2225-05-2009 23:39
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik