Husk mig
▼ Indhold

Vandstanden ved Maldiverne igen igen...


Vandstanden ved Maldiverne igen igen...26-05-2012 14:20
kfl
★★★★★
(2167)
Der har være en artikel i Information om udviklingen i vandstanden ved Maldiverne Maldivernes ekspræsident afsporer klimadebatten.

I denne artikel skriver turistplanlægger Mag. scient. Nils Finn Munch-Petersen:

Som ikon for havstigning har Maldiverne været et yderst dårligt valg. Koralatoller er dynamiske øer. Koraller vokser med havstigninger og kan følge med op mod 1 cm om året. De er levende og dynamiske, og tidevandskanaler skifter konstant; øer vokser og forsvinder til stadighed.

Koraløer har overlevet konstante skift i havniveauer, og havniveauer har været alt andet end stabile gennem historien, hvor natur og kulturer har fortsat
næsten uforstyrret både i Det Indiske Ocean og Stillehavet.


I artiklen er den politisk beslutningsproces omkring COP15 også omtalt og den ser ved første øjekast ikke for kønt ud.

Det er imidlertd Finn Munch-Pedersen påstande, der iøvrigt er på linje med Nils Axel Mørner, om at vandstanden ikke vokser ved Maldiverne, dog med den modifikation at vandstanden ganske vist stiger, men at koralerne vokser så hurtigt, at de kan følge med stigningen i vandstanden.

Den føste påstand skal jeg nok undersøge både med sattelit-data og tidenvandsmålinger. Den anden påstand er jeg pt. lidt mere udsikker på, idet der er tale om en kompliceret dynamisk process, hvor aflejringen af koralsand påstås at være istand til at følge med havestigningerne også selv om korallerne er truet på grund af forsuring og stigende havtemperaturer.

Imidlertid er tidevandstationerne fixpunkter og for at tingene kan passe, må der være en process, hvor der må opbygges strandvolde, således tidevandstationerne ligger nede i et hul i forhold til det omgivende landskab. Alså en kompliceret process, som jeg ikke umiddelbart forstår.

Alt dette kan mag. scient. og turistplanlægger Nils Finn Munch-Petersen sikkert redegør for.

Link til en af Niels Axel Mörners artikler om vandstanden ved Maldiverne:

The Maldives: A Measure of Sea Level Changes and Sea Level Ethics

Det er ikke den polemisk udgave, men mere afdæmpede selv om han dog nævner "sea level gate"


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 26-05-2012 14:59
26-05-2012 15:24
Kosmos
★★★★★
(5392)
Alt dette kan mag. scient. og turistplanlægger Nils Finn Munch-Petersen sikkert redegør for

- det har han allerede gjort!:
Åbn denne henvisning og find indslaget "Klimahelt uden klimaproblemer" fra 22. ds.; så kan du høre, hvad han har erfaret!
26-05-2012 19:22
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kosmos
Tak for linket, jeg har lige lyttet til det. Der er ingen henvisning til vandstandsmålinger, men kun at han har hørt at de lokale siger, at vandstanden nærmest er faldende... og at der findes både en nedbrydning og en opbygning på nogle øer. Altså en gang lægmandssnak.

Hvor er den videnskabelige undersøgelse henne ? Hvor er tidevandsmålingerne henne ? Hvor er sattelit-målingerne henne?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 26-05-2012 19:23
26-05-2012 22:39
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg har haft en interessant og ganske behagelig samtale med Niels Finn Munch-Petersen (der var en meget både vidende og talende mand), og jeg er ikke i tvivl om, at han har ret i hvert et ord mht. Maldivernes politiske udnyttelse af situationen; at alle påstandene om deres politiske iver efter at lave klimaforebyggelsesinitiativer er rent blålys, og at deres fremstillen sig selv som et lille, fattigt land, der moralsk var berettiget til at stille ublu krav til Indien og Kina, er tæt på kvalmende i lyset af, at de har et højere BNP end begge lande (og at det meste manuelle arbejde på øerne i øvrigt udføres af fattige indere og bengalere til en ussel løn, ganske som i Saudi-Arabien).

Hvad angår det konkrete forhold omkring vandstandsstigningerne på Maldiverne tror jeg nu dog, at man gør klogest i at holde sig til de måleserier, der eksisterer, som f.eks opsummeret af Church et al. (2006):

In the equatorial band, the three locations in the Maldives (Gan, 0°41S; Male, 4°11N; Hanimaadhoo,6°46N) each have short records, only starting in 1992.The variability of these three records (remembering that all records have had the seasonal signal removed and have then been smoothed) is smaller than at Port Louis and the three records are strongly correlated with each other (correlations of 0.53, 0.73 and 0.67 between the three pairs, all significant at the 99%level) and with the reconstruction (correlations of 0.85, 0.64 and 0.82). As found by Singh et al. (2001),we find that the rates of sea-level rise are large in these very short records (8.4mm/yr, 3.7mm/yr, and 4.4 mm/yr respectively). (Note however that this result is in contrast to Mörner et al. (2004) who state, but do not justify, that the records "reveal a total absence of any secular trend".)We do not expect the rates fromthese short records to be representative of longer-term trends. Our error estimates of less than 2 mm/yr (Table 2) are likely to be substantially underestimated because the record is so short that it is not possible to reliably estimate an integral time scale. Also, these gauges may be significantly affected by vertical land motion. The rates over the 52 year period from the reconstruction are 1.0, 1.0 and 1.2 mm/yr at the three sites.


- så der er næppe tvivl om, at der faktisk har været en vandstandsstigning på Maldiverne, omend den endnu har været så relativt beskeden, så det er meget vanskeligt at tro på, at den har kunnet forårsage nogen større ravage. Efter at have spurgt lidt ind til Munch-Petersens kilder til påstanden om mulig faldende vandstand på Maldiverne viste det sig også, at han medgav, at der ikke rigtig var seriøse kilder til den påstand, at det mest var noget, han havde sagt for at provokere og "trække fronten lidt skarpt op", og at han mere eller mindre trak den tilbage. Det trækker lidt fra Munch-Petersens troværdighed, at han videreformidlede løse påstande på den måde, også selvom det kun var en enkelt bemærkning i et langt interview, for det er en meget bemærkelsesværdig påstand, som alle steder, der har refereret historien, naturligt nok har fæstet sig ved.

Men det tager ikke så meget fra hans grundlæggende gode og interessante pointe om, at Maldiverne skadet deres egen sag og klimakampen, samt drejet Lykke Friis en knap, ved at oversælge budskabet.

Og i øvrigt er det jo ironisk at se, også jævnfør Munch-Petersens slutbemærkning om at rette fokus de rigtige steder hen, at Maldiverne (sydvest for Indien) faktisk er en af de øgrupper i Stillehavet/Det indiske Ocean, hvor havet stiger relativt mindst:


Redigeret d. 26-05-2012 22:47
26-05-2012 22:58
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har tidligere skrevet om Maldiverne:

Maldivernes vandstand

Pt. arbejder jeg med at opdatere vandstandstandsstigningerne ved Maldiverne, men mangler et skøn over landhævninger. Er der nogen der har denne viden ?
26-05-2012 23:24
Kosmos
★★★★★
(5392)
Hvor er sattelit-målingerne henne?

- der er noget her(Kilde)

(Sjovt nok ser netop det Indiske Ocean ud til at være 'stedet' med de største vandstigninger i nyere tid).
27-05-2012 12:24
kfl
★★★★★
(2167)
Kosmos skrev:
Alt dette kan mag. scient. og turistplanlægger Nils Finn Munch-Petersen sikkert redegør for

- det har han allerede gjort!:
Åbn denne henvisning og find indslaget "Klimahelt uden klimaproblemer" fra 22. ds.; så kan du høre, hvad han har erfaret!


Hej Kosmos

Ifølge CBH kan Nils Finn Munch-Pedersen ikke henvise til kilder og han har sagt og skrevet om Maldiverne for at trække fronterne op og for at provokere.

Mener du stadigvæk, at han "allerede har redegjort for gjort det !"


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 27-05-2012 12:25
27-05-2012 12:56
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
kfl skrev:
Ifølge CBH kan Nils Finn Munch-Pedersen ikke henvise til kilder og han har sagt og skrevet om Maldiverne for at trække fronterne op og for at provokere.

Mener du stadigvæk, at han "allerede har redegjort for gjort det !"


Nu kunne det være fristende at spørge om CBH kan henvise til kilder, eller om det er hans egen subjektive opfattelse.

Fra den korte avis:

Hvorfor ingen global opvarmning de sidste 12 år? I mange år har vi fået tudet ørerne fulde med, at CO2-udledningen får den globale middeltemperatur (GT) til at stige 3 grader og havene til at stige op til 2m fra 2000 til 2100.

Fakta (se graferne i Climate4you.com) er, at GT overhovedet ikke er steget i de sidste 12 år, selvom CO2 er steget hurtigere end nogensinde, og GT derfor i følge den herskende klimateori skulle være steget mindst 0,2 grader. Samtidig er stigningen i havvandsstanden (målt med laser fra satellitter) faldet fra 3 mm per år til under 2 mm per år siden 2004. Det svarer til under 0,2 m over 100 år og er 10 gange mindre, end hvad ICCP forudsiger, og politikerne tror på.

Vi fik f.eks. i 2009 at vide, at Maldiverne var ved at forsvinde under havet. Det troede vor daværende klimaminister Lykke Friis på og bevilgede derfor 66 mio. kr. i nødhjælp til øerne. Hun havde besøgt Maldiverne og set et koralrev, som hun fik at vide var sunket i havet på grund af havstigningen. Fakta er, at havet i de sidste 30 år overhovedet ikke er steget omkring Maldiverne. Koralrevet var forsvundet, ikke på grund af havstigning, men fordi det blev ødelagt af tsunamien i 2004. Der er heller ikke målt nogen havstigning ved de danske kyster.

Et stigende antal forskere uden for ICCP mener, at den nuværende varmeperiode, der startede brat omkring 1910 (40 år før CO2-udledningen alvor begyndte), overvejende er en naturlig klimavariation, der ikke har noget at gøre med CO2. I lighed med 6-8 tidligere varmeperioder med godt 1000 års mellemrum, hvor temperaturen var lige så høj eller højere end under den nuværende varmeperiode.

EU med Danmark i spidsen bruger årligt et 3-cifret milliard-beløb på omlægning af energiforsyningen fra fossile brændsler (kul og naturgas) til mange gange dyrere energi fra vind, sol og biomasse. I den tro, at man dermed kan holde den globale opvarmning nede.

Spørgsmålet om hvorvidt CO2 er (hoved)årsag til den globale opvarmning bør derfor kunne diskuteres i en åben, kritisk og videnbaseret debat om klima-politikken. Det er desværre tabu at sætte spørgsmålstegn ved den nærmest religiøse tro på, at klimaet afgøres af CO2. Tvivlere betegnes som "klima-benægtere" og boykottes af de dominerende medier.

Peter Schoubye, civilingeniør og seniorforsker i energiteknologierEnergipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
27-05-2012 17:40
perhag
☆☆☆☆☆
(41)
Kosmos skrev:
Hvor er sattelit-målingerne henne?

- der er noget her(Kilde)

(Sjovt nok ser netop det Indiske Ocean ud til at være 'stedet' med de største vandstigninger i nyere tid).


3 cm vandstigning i Stillehavet siden 1993 og det dobbelte i Det Indiske Ocean er der vel ingen som kan opdage med det blotte øje. Tidevand og landhævninger og -sænkninger er det som betyder noget.

Det har jo intet med klimaet at gøre at det meste af Holland nu ligger under havet. Det er jordens landsænkning som gør sig gældende.
27-05-2012 17:52
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
- Her et lille skriv om de masive ændringer af data der skal til - også mht sea levels - for at data skal ende op med at støtte GW tanken:

http://joannenova.com.au/2012/05/man-made-sea-level-rises-are-due-to-global-adjustments/

Det er sjovt som originale klima data for Arktis is, Havdstigninger, temperaturer, tykkelse af træringe ("the divergence problem"), CO2 koncentrationer, vandindhold i atmosfæren etcetc. bare insisterer på at "fejle" samstemmende i retning af at temperaturer ca 1930-40 minder meget om dem vi har idag.

Og folk æder hvad som helst af forklaringer i stedet for at vågne op og opdage det overordnede billede: Man skal nærmest se bort fra originale klimadata eller ændre dem til ukendelighed på tværs af fagområde for at GW idéen skal holde vand.

Og i GW tilhængere får at vide at "Jamen, kongens tøj er lavet af noget heeeeelt meeeget suffistikeret stof som man egentligt ikke kan se med mindre man er meeeeget klog" og så er i overbeviste.
;-)


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 27-05-2012 17:55
Maldiverne - vandstanden igen igen27-05-2012 23:00
kfl
★★★★★
(2167)
Maldiverne - vandstanden igen igen

Resume:

Vandstanden ved Maldiverne er i perioden 1993 – 2012 vokset mellem 2 mm pr. år og 3 mm pr. år uden hensyntagen til landhævninger eller landsænkninger. Der er heller ikke taget hensyn til indflydelsen af 18.6 års tidevandscyklen.

Metode

Ud fra data fra Colerado Universitet pr. ult maj 2012 har jeg beregnet ændringen i middelvandstanden for følgende position: 74 østlige længde og fra 8 graders nordlige bredden til 1 grads sydlige bredde i spring på en grad. Der er estimeret et lineart led plus en harmonisk sum på 3 led med perioderne 0.5 år, 1 år og 4 år for årene 1993 til 2012.

Der er 1342 obsrvationer for hver sted svarende til at middelvanstanden er beregnet over ca. 10 dage.

Den årlige stigning i vandstanden varierer fra 3.00 mm pr. år for positionen (8N,74Ø) til 2.00 mm pr år for positionen (1S,74Ø). Det bedste fit fås for den første position, hvor ca. 80 % af variationen kan forklares og det dårligste fit er for den sidste position med kun 35 % forklaret.

Dette betyder, at jeg ikke har ramt de rigtige perioder for de øvrige positioner.

Det fremgår også af spektogrammerne, som ikke er vist her, at tidevandsbevægelserne for de øvrige positioner er langt mere kompliceret end for positionen (8N,74E).

Følgende figur viser observationerne og den estimerede tidevandskurve samt residualerne.Histogrammet for residualerne og spektogrammet er vist i følgende figur. De lodrette streger svarer til perioder på 1/2 år, 1 år og 4 år. Amplituderne er beregnet til henholdsvis 128.7 mm , 29.8 mm og 1.7 mm. Og alle er signifikant forskellige fra nul.Følgende figur viser hvorledes tidevandet er strikket samme som en sum af en ret linje og 3 harmoniske summer.Jeg vil ikke påstå , at jeg har løst beregningen af vandstandstigningerne ved Maldivene ved at fjerne indflydelsen fra tidevandet, idet det kun er fittet ved (8N,74Ø) , der virker overbevisende. Der skal gøres mere ved perioderne ved de øvrige positioner.

R-programmet bibliotek OCE, kan så vidt jeg kan se, kun estimere tidevandskonstanterne når data kendes pr. time. Er der nogen der ved bedre ?

For øvrigt har jeg direkte adgang via R-programmet i alle data fra CU.

Jeg vender tilbage med tilsvarende data fra to tidevandstationer fra Maldiverne.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 27-05-2012 23:13
28-05-2012 12:25
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Det virker lidt sært at der er så meget fokus på lige præcis havniveau-ændringer i Maldierne når man tager i betragtning at de ligger midt i den største globale anomali i geoiden:Der må da kunne findes bedre reference positioner?

Desuden virker det som tidsspilde med alle disse studier, som viser at havniveauet hæver sig, havisen smelter og at dyrelivet migrerer mod polerne.
Alt dette følger ganske logisk af at vi pt. har relativt højere temperaturer end i fx den "lille istid", hvilket der jo ikke er nogen som betvivler.

Hvad med at bruge ressourcerne på at finde ÅRSAGEN til klimaændringer?
29-05-2012 02:06
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Det er sjovt som originale klima data for Arktis is, Havdstigninger, temperaturer, tykkelse af træringe ("the divergence problem"), CO2 koncentrationer, vandindhold i atmosfæren etcetc. bare insisterer på at "fejle" samstemmende i retning af at temperaturer ca 1930-40 minder meget om dem vi har idag.

Og folk æder hvad som helst af forklaringer i stedet for at vågne op og opdage det overordnede billede: Man skal nærmest se bort fra originale klimadata eller ændre dem til ukendelighed på tværs af fagområde for at GW idéen skal holde vand.

Og i GW tilhængere får at vide at "Jamen, kongens tøj er lavet af noget heeeeelt meeeget suffistikeret stof som man egentligt ikke kan se med mindre man er meeeeget klog" og så er i overbeviste.


Frank,

hvis du ikke har set det, har jeg nu fulgt din opfordring og gravet lidt i data for De Bilt i Holland og Uccle i Belgien. Og resultatet var (ikke overraskende), at de serier, du troede var "originale", bestod af splejsede serier opgjort på vidt forskellige måder, og at man i begge tilfælde havde skiftet åben skærm ud med en lukket, samt ændret tidspunktet eller gennemsnitsberegningen for temperaturindicet. Ingen mystik her - og det tog få dage at få svar fra de involverede meteorologiske forskere. Svaret var kort sagt en ganske udførlig beskrivelse af kejserens tøj, som var meget synligt, også for ikke specielt intelligente mennesker (men muligvis ikke for meget uintelligente "skeptikere"). Samtidig var det tydeligt, at du ikke selv havde gjort dig de simpleste overvejelser mht. hele banale, tekniske udfordringer i at sætte flere serier sammen - trods det, at du har brugt de 4-5 sidste år på at slynge anklager mod alle leder og kanter.
29-05-2012 14:35
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
CBH,

Klimadata opgøres i mange år på én måde, men ændres så pludseligt ca 60 år efter 1950 - midt i den intense klimadebat - til at se ud på en helt helt anden måde, typisk mere i Global warming favør, og dette sker overalt.
(F.eks Reykjavik data, dog uden at islands Meteorologiske inst. er hverken enige eller spurgt til råds.)

Der følger som regel en forklaring med og nu og da et skriv, ganske som med Hollandske CNT som jeg har gennemgået.

Dette at man kommer med forklaringer på alle disse klimadata ændringer er på ingen måde overraskende.

Du skriver:
"og det kunne opklares helt enkelt på få dage ved at sende en e-post til de relevante meteorologiske institutter. "

Ok, Jeg vil meget gerne have lov at se alle originale temperatur data fra Belgien (herunder Uccle).
Kan du på et par dage skaffe dette via din kontakt?

At nogen har en forklaring er ikke nok, selvsagt, selvfølgeligt har de det - hvad havde du regnet med??
(OK, når vi snakker GISS og Hadcrut kan man ikke vide sig sikker på at der overhovedet følger forklaringer med).

Og uanset om man her midt i den intense klima-krig pludseligt finder ud af at det meste af Europas data er forkerte, skal skam alle sammen vise meget varmere trend, så har vi stadig en situation, hvor man altså ikke har MÅLT opvarmningen, men blot skønnet hvordan man synes den burde have været ud fra broken records.


Men vis mig at din kilde er open and honest, bed ham om access til alle Belgiske rå temperatur data så man bedre kan vurdere holdbarheden af deres forklaringer.
Jeg vil faktisk blive utroligt glad hvis du således kan give os den samlede buket af belgiens temperatur data.

Jet tror ikke din mission her vil lykkes, måske med forklaringen "Vi kan ikke release rå data fordi så vil skeptikerne misbruge dem".

Og så er vi tilbage ved udgangspunktet: Deres ord er det eneste holdepunkt.

Bed også om de originale gerne håndskrevne dokumenter der viser at skærmen er skiftet i 1950 for alle stationer hvor det siges at være tilfældet.
Redigeret d. 29-05-2012 14:57
RE: DR P1 følger måske op...29-05-2012 18:08
kfl
★★★★★
(2167)
Kære kfl

Har været inde og læse med på klimadebat. Forstår udmærket din lyst til at udfordre FMP's påstand. Jeg vil gå videre til ham selv med din kommentar og bede om en reaktion.

Så vender jeg tilbage til dig.

Du er ikke den eneste der har henvendt sig efterfølgende, og vi var heller ikke selv supertilfredse med vores dækning af hans historie. Samme morgen havde vi dog både interview med en klimaekspert (Hesselbjerg, DMI) og ministeren dengang (Lykke Friis) for at indhente reaktioner. Vi understregede også i interviewet med FMP, at ingen andre danske forskere iflg vores research kunne bekræfte eller dementere hans påstand om at vandstanden ikke er steget på M.

Mvh Anders (jeg var producer for udsendelsen hin morgen)


Anders Nyholm
Redaktionssekretær P1-Morgen
DR-Nyheder

M: + 45 28 54 86 34
any@dr.dk

DR
Emil Holms Kanal 20
DK-0999 Køb C
P + 45 35 20 58 90
p1morgen@dr.dk

Sendt: 27. maj 2012 23:44
Til: P1Morgen [FÆLLESPOSTKASSE/VoiceMail]
Emne: Skriv dit emne her

BeskedTekst: mfEmne: Vandstanden ved Maldiverne
I P1 morgen den 22.maj 2012 bragte man en diskussion om vandstanden ved Maldiverne, og hvor Finn Munch-Petersen hævede, at vandstanden ved Maldiverne var faldet og ikke vokset. Dette strider mod både vandstandsmålinger via satellitter og ved tidvandsmålinger.

På klimadebat fremgår en debat, hvor Finn Munch-Petersen vedgår, at han ikke har dokumentation for sine påstande.

Vandstanden vokser med 2 - 3 mm pr år.

DR bør komme med et dementi.

Link:http://www.klimadebat.dk/forum/vandstanden-ved-maldiverne-igen-igen--d13-e2046.php#post_30572


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 29-05-2012 18:09
30-05-2012 23:56
kfl
★★★★★
(2167)
kristofferszilas skrev:
Det virker lidt sært at der er så meget fokus på lige præcis havniveau-ændringer i Maldierne når man tager i betragtning at de ligger midt i den største globale anomali i geoiden:Der må da kunne findes bedre reference positioner?

Desuden virker det som tidsspilde med alle disse studier, som viser at havniveauet hæver sig, havisen smelter og at dyrelivet migrerer mod polerne.
Alt dette følger ganske logisk af at vi pt. har relativt højere temperaturer end i fx den "lille istid", hvilket der jo ikke er nogen som betvivler.

Hvad med at bruge ressourcerne på at finde ÅRSAGEN til klimaændringer?


Hej Kristoffers

Årsagen til at se på vandstanden ved Maldiverne er, at det har fået en ikon-status, hvor bl.a. Nils Axel Mörner har være på spil.

Vandstanden ved Maldiverne og atollerne i Stillehavet er primært interessant i forbindelse med at se på konsekvenserne af den globale opvarmning.

Maldiverne og atollerne i Stillehavet er ikke relevant, hvis man vil forsøge at "bevise", at CO2 er den primære årsag til den globale opvarmning.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 30-05-2012 23:57
31-05-2012 10:13
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Den anomali man ser på kortet lige over Maldiverne er med al sandsynlighed en "vortex" i den asthenosfæriske kappe, som følge af det Indiske kratons hurtige drift og kollision med det asiatiske kontinent. Eftersom Himalaya stadig hæver sig må man antage at der også stadig sker bevægelser i asthenosfæren.

Så vidt jeg ved er det ingen der har styr på denne konvektion i asthenosfæren, som giver anomalien man ser i geoiden over Maldiverne, så hvordan kan man separere effekten fra denne ukendte variable og globale vandstandsændringer?

Hvis man vil undersøge havniveauet uden "støj" skal man se på nogle af de gule områder på geoiden, som også ligger i tektonisk inaktive områder såsom Brasilien og Angola.
RE: Vandstanden ved Maldiverne vokser med 2.9 mm pr år03-06-2012 19:24
kfl
★★★★★
(2167)
Vandstanden ved Maldiverne

University of Colerado har ud over, at stille data til rådighed for alle bredde og længdegrader også opgjort vandstanden i forskellige havområder så som Atlanterhavet, Stillehavet, det Indiske Hav og Middelhavet, samt en række mindre havområder, heriblandt havet omkring Maldiverne. Disse data er justeret for ændringer i barometer tryk, men ikke for landhævningerne.

Jeg har analyseret data for havet omkring Maldiverne fra den 1.juni 2012 med lidt andre cykliske perioder end tidligere, dsv. 0.5 år, 1.0 år, 8.55 år og 18.6 år.

Resultatet er at vandstanden vokser med ca. 2.92 +/- 0.68 mm pr. år. renset for variationer i tidevandet.

47 % af variationen i vandstanden ved Maldiverne kan forklares med den opstillede model.Ifølge denne graf er der en væsentlig indflydelse fra tidevandet på vandstanden omkring Maldiverne i en sådan grad, at vandstanden i perioder er aftagende.

Dette betyder, at der er alle muligheder for, at nå frem til den konklusion man ønsker:

Ønsker man at vise at vandstanden er aftagende, skal man se på perioden frem til 2003.

Ønsker man at vise at vandstanden er voksende, skal man se på perioden fra 2004 og fremefter.

Det virker derfor plausibelt, at Nils Axel Mörner kan have set på vandstanden i perioden frem til 2003 og sådan set konkluderet korrekt i forhold til den betragtede periode. I det store billede er Nils Axel Mörner påstande ikke korrekt.

Hvad lærer man så af dette ? Vær forsigtigt med at se på korte tidsperiode.


Med forbehold for fejl og mangler og ret til at udarbejde alternative analyser senere.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 03-06-2012 19:30
04-06-2012 19:00
Kosmos
★★★★★
(5392)
En anden artikel om havniveau og atoller siger bla.:

The failure to consider the contribution of natural variability and direct human modifications can lead to misattribution of flooding events or shoreline changes to sea level rise...
Deltag aktivt i debatten Vandstanden ved Maldiverne igen igen...:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Vandstanden ved Tuvalu...3412-05-2021 11:17
Udviklingen i vandstanden i Østersøen - tidevands- og satellite målinger008-11-2019 18:04
Vandstanden i verdenshavene – et paradoks afløser et andet8226-01-2015 15:12
Er vandstanden i verdenshavene accelererende?1026-12-2014 12:34
Maldiverne og Laccadiverne – en overset nuance i klimadebatten230-11-2014 12:59
Artikler
Havniveau
NyhederDato
Vandstanden synker i store floder23-04-2009 06:08
Højere vandstand kan koste København 390 millioner om året09-10-2008 07:00
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik