Husk mig
▼ Indhold

Vandstanden ved Tuvalu...


Vandstanden ved Tuvalu...06-03-2011 16:03
kfl
★★★★☆
(1887)
Prof. Jens Ulrik Andersen, Århus Universitet skriver i kronikken
Kejserens Nye Klimaklæder bragt i Jyllandsposen den 7.2.2011 følgende:

Og bekymringen for de små øsamfund kan nok være berettiget, men ikke på grund af havstigninger....
På Tuvalu er der ikke observeret nogen stigning over de seneste 16 år.


Det er denne påstand jeg vil imødegå i det følgende.

Vandstanden er globalt set i løbet af de sidste 18 år vokset med ca. 3.1 mm pr. år. Dette fremgår bl.a. af målinger med satellitterne Jason/Topex. Følgende graf er hentet fra Sea Level ColoradoDe er store regionale forskelle i vandstandsstigningerDe største årlige stigninger er set i den vestlige del af Stillehavet og den vestlige del af det Indiske Ocean. Det største fald er set i den nordøstlige del af Stillehavet vest for Alaska. Det er lidt af et paradoks at vandstandsstigningerne er så forskellige i verdenshavene jf. reglen om forbundne kar. Man kan altid sige, at det er vindsystemerne, der er årsagen, men det er egentlig ikke en forklaring.

Vandstandsstigningen i Tuvalu - ifølge mine beregninger - hører til de største årlige vandstandsstigninger i periode 1992-2010 med 4.3 mm pr. år. Vandstandsstigningen vest for Alaska, dvs. (54° N, 207 Ø) er på - 4.0 mm. pr. år. Derfor er prof Jens Ulrik Andersenn valg af Tuvalu det dårligste valg han kunne gøre.

Hvis man vil skabe tvivl om vandstandsstigningerne kan man ved cherry picking nå frem til det resultat man ønsker. Det der tæller er den globale vandstandsstigning.

I sin argumentation har Jens Ulrik Andersen benyttet - så vidt jeg kan se - South Pacific Sea Level: A reassessment af Vincent R. Gray publiceret 17. august 2010, der igen bygger på SEAFRAME projektet
Vincent R.Gray

I denne publikation står på side 19/20 om TUVALU:

If the depression of the 1998 cyclone is ignored, there was no change is sea level at Tuvalu between 1994 and 2009: 14 years. The recent slight fall would probably be related to the recent earthquake.


Denne påstand er ikke korrekt, idet data fra TOPEX/JASON -satellitterne viser en signifikant stigning på ca. 4.3 mm. pr. år ifølge mine beregninger og vedlagte graf.

Ud fra de samme data har jeg dannet den årlige minimale vandstand, middelvandstanden og den maksimale vandstand ved Tuvalu. Dette fremgår af vedlagte graf i det efterfølgende indlæg:

Stigningen pr. år er for minimum, middel og maksimum vandstanden på henholdsvis 3.4, 4.3 og 3.7 henholdsvis, hvoraf kun stigningen pr. år for middelvandstanden er signifikant.

Jeg har holdt nogle få observationer ude i 1997/1998 på grund af ekstremt lav vandstand pga. den tropiske cyklon GAVIN. Dette bevirker en lidt mindre årlig vandstandsstigning end ellers.

Hvis man ønker vise at vandstanden i Tuvalu er faldende, kan man blot foretage en måling eller besøge øerne efter en tropipsk cyklone som i 1997/1998. Der er også mulighed for at vise det modsatte ved et passende valgt andet tidspunkt. Alt dette hidrøre fra den store årlige variation i vandstanden.

Det er meget vanskelig at vurdere vandstanden lokalt, idet den er påvirket af ændringer i tidevandet, i lufttrykket, i vindsystemer, i landhævninger, ENSO og at 18 år er en lidt forkort tidsperiode til at vurdere vandstandsstigningerne med stor sikkerhed.

Jeg er meget vel klar over mine begrænsninger mht. analyse af vandstandsstigninger ved Tuvalu. Imidlertid mener jeg, at jeg med de forhåndsværende søms princip har dokumenteret, at Jens Ulrik Andersens påstand om Tuvalu ikke holder.

SEAFRAME-projektet, der basere sig på tidevandsmålinger, viser en signifikant stigning på 5.1 mm. pr. år. og justeret for barometertryk og landhævning på 4.7 mm pr. år.

Jeg har fat i data fra SEFRAME projektet, men har ikke haft tid til at analysere data, men det kommer på et tidspunkt. Derfor henvises til SEAFRAME projektet for mere præcise vurderinger SEAFRAME.


Executive Summary

A SEAFRAME gauge was installed in Funafuti, Tuvalu, in March 1993. It records sea level, air and water temperature, atmospheric pressure, wind speed and direction. It is one of an array designed to monitor changes in sea level and climate in the Pacific.

This report summarises the findings to date, and places them in a regional and historical context.

The sea level trend to date is +5.1 mm/year but the magnitude of the trend continues to vary widely from month to month as the data set grows. Accounting for the precise levelling results and inverted barometric pressure effect, the trend is +4.7 mm/year. A nearby gauge, with a longer record but less precision and datum control, shows a trend of +0.9 mm/year.

Variations in monthly mean sea level, air and water temperatures are dominated by seasonal cycles and were affected by the 1997/1998 El Niño.

The seasonal sea level cycle shows a peak early in the year, a time when Funafuti frequently experiences flooding.

Since installation, at least two cyclones have passed through Tuvalu, but only one, Tropical Cyclone Gavin, was registered as extreme low pressure on the SEAFRAME at Funafuti.

The SEAFRAME at Funafuti, Tuvalu has recorded 16 separate tsunami events since its installation. The largest tsunami signal of trough-to-peak height 8 cm was recorded after an earthquake of magnitude Mw8.3 that occurred near Kuril Islands on 15th November 2006.


På side 13 i denne raport findes der et udemærket ovesigt over de beregnede vandtandstigninger pr. år for udvalgte positioner i Stillehavet.

Man kan kun gisne om konsekvenserne for de lavt liggende øer som Tuvalu, men mit skøn er, at det på et tidspunkt vil få konsekvenser.

For at underbygge Jens Ulrik Andersens påstand vil det kræve, at man på en eller anden måde tilbageviser gyldigheden af både vandstandsmålingerne via Topex/Jason og i SEAFRAME-projektet. Det er noget af en opgave.

Konklusion:

(1) I forbindelse med en diskussion om den globale vandstand er det ikke meningsfyldt alene at nævne vandstandsstigningerne ved Tuvalu. Hvis den skal nævnes, skal det være som et af de steder i verden, hvor vandstanden vokser mest.

(2) Påstanden om vandstandsstigninger ved Tuvalu holder ikke uanset om man benytter data fra TOPEX/JASON eller data fra SEAFRAME-projektet.

(3) Der er almindelig konsensus om systematisk vandstandsstigninger i verdenshavne. Jens Ulrik Andersen kilde er ikke repræsentative for det videnskabelige samfunds syn på vandstandsstandsstigningerne.

(4) Min bedste anbefaling – selv om det vil være svært for prof Jens Ulrik Andersen – at give et dementi i Jyllandsposten mht. til dine påstande om vandstanden ved Tuvalu.

Jeg ved ikke alt om ændringerne i vandstanden i verdenshavne. Derfor forbeholder jeg mig ret til at justere dette indlæg når ny viden indvindes.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 06-03-2011 16:38
06-03-2011 16:19
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Ser spændende ud! Vil kigge nærmere :-)
Lige som supplement:


Taget fra:
http://www-cluster.bom.gov.au/ntc/IDO60102/IDO60102.2009_1.pdf
Redigeret d. 06-03-2011 16:23
06-03-2011 16:30
kfl
★★★★☆
(1887)
En supplerende graf over minimum-, middel- og maksimum vandstanden ved Tuvalu baseret på Topex/Jason sattelitmålinger.

Kun udviklingen i middelvandstanden er signifikant. Dette skyldes at variationen i minimum og maksimaumu vandstanden er større end i middelvandstanden.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 06-03-2011 16:33
06-03-2011 16:43
teralaser
☆☆☆☆☆
(25)
Potholer54, som ellers er meget en "warmer" har gravet et par papers frem, der antyder at mange atoller faktisk vokser mere end vandstanden og ikke drunker:
"The dynamic response of reef islands to sea-level rise: Evidence from multi-decadal analysis of island change in the Central Pacific"
-- Webb and Kench, Global and Planetary Change 2010-11-23
fx
(find selv flere i hans kilde liste til denne video)
RE: Tak for link/gennebrud07-03-2011 18:17
kfl
★★★★☆
(1887)
@teralaser

Takket være dit link undersøgte jeg hvad der er skrevet om vandstanden ved Tuvalu og erosion og fandt følgende artikel:

The dynamic response of reef islands to sea-level ris:..

Jeg har læst den igennem og mener, at der er tale om et gennembrud i diskussionen om ændringer i vandstanden ved de lavtliggende øer i Stillehavet. Denne artikel har fastlagt en startlinie/baseline for disse ører's arealer for 20 til 60 år siden.

I korte træk står der følgende i artiklen:

1)På 86% af alle øerne er arealet vokset
2)På 14% af øerne er arealet reduceret
3)På 60% af øerne har der været en betydelig erosion ved oceankysten og en tilsvarende vækst imod atolkysten.

Disse iagttaglser stemmer ikke med forventningerne som følge stigningen i vandstanden omkring øerne. Der er her tale om et paradoks, der måske er løst, men som jeg ikke ved noget om hvordan det løses.

For at løse dette paradosk skal man vide noget om dynamikken i koraløers Geomorphology. Pt. ved jeg intet om dette emne.

Det bliver spændende at læse den efter følgeden diskussion.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 07-03-2011 19:13
RE: Hvornår vil Tuvalu være ubeboelig ?09-03-2011 19:54
kfl
★★★★☆
(1887)
Hvornår forventes at vandstandsstigningerne at gøre Tuvalu ubeboelige?

Svar: Tidligst i år 2070 og senest i år 2140.

I offentligheden har der mig bekendt ikke været fremsat tidspunkter på hvornår Stillehavets atoller bliver ubeboelige, men det har ligesom ligget i luften "at det snart ville ske".

Tidspunktet for dette afhænger stigningen i vandstanden i verdenshavene, men også af det fundament øerne hviler på.

Dette fundament blev dannet i mid-Holocene dvs. for 8000 år til 9000 år siden og det kan identificeres på alle atoller. På øgruppen Tuvalu er dette plateau på ca. 2.3 m over middelvandstanden i dag. Oven på dette er lagret sedimenter, således at øens maksimale højde er på 4,5 m over daglig vande. Når det maksimale vandstand overskrider mid-Holocens plateauet på 2,3 m er der frit slag for erosion og det vil være øernes endeligt.

Den maksimale vandstand, som følge af tidevand, skønnes til at være på 1,6 m over daglig vande. Selv ved maksimalt højvande vil der i dag være et stykke vej til de 2,3 m, nemlig 0,7 m. Hvis vandstanden i verdenshavene forventes at vokse med 1 m frem til 2100 vil deadline for øerne være i år 2070. Hvis vandstanden kun vokser med 0,5 m pr århundrede, vil den seneste deadline være på år 2140.

Konklusion:
(1) Der er ingen tvivl om at Tuvalu vil være ubeboligt på et tidspunkt.

(2) Atollerne omkring Tuvalu vil være ubeboelige tidligst i år 2070 og senest år 2140.

På andre øgrupper gælder lignede forhold og det tidligste og seneste tidspunkt på for hvornår deadline passeres for disse øgrupper er henholdsvis år 2050 og år 2160.

Der kan læse meget mere om dette i følgende publikationen, som jeg indtil videre finder troværdig:

Pacific Atoll Living:How Long Already and Until When

Jeg må tilstå, at jeg ikke har gennemlæst artiklen i alle detaljer. Derfor kan der være noget jeg har misset eller misforstået. Jeg har ikke chekket hvad IPCC skriver om dette emne.

Andre er velkommen til at korrigere mig.

Tuvalu sea level


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 09-03-2011 20:11
26-11-2011 19:43
kfl
★★★★☆
(1887)
Opdatering af og uddybning af mit indlæg om Tuvalu:

Opdateret Tuvalu info


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
19-05-2013 10:29
helios
★★☆☆☆
(314)
kfl skrev:
Opdatering af og uddybning af mit indlæg om Tuvalu:

Opdateret Tuvalu info

- korrekt. Vær skeptisk overfor SkepticalScience.
Se:
http://www.abc.net.au/news/2010-06-03/pacific-islands-growing-not-sinking/851738

Og se hvad videnskaben siger (Mörner)
http://www.forskning.no/Artikler/2007/juni/1181553807.9
20-05-2013 21:53
kfl
★★★★☆
(1887)
Det er utroligt, at du dels kan link til gamle artikler og dels til jubelidioten Niels Axel Mörner. Kan du ikke dbedre ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
20-05-2013 22:24
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Jeg tror godt at jeg kan gøre det bedre..

Kfl, som jeg tidligere har forsøgt at forklare dig, så findes der variationer i geoiden, som primært skyldes konvektion i astenofæren og dermed er havniveau ikke ens overalt:


Indtil for nyligt var det ikke muligt at forudsige sådanne bevægelser, men dette har ændret sig markant det seneste års tid med modellering af kappekonvektion ud fra seismisk tomografi. Her er et udpluk af hvad der rører sig på feltet:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrb.50102/abstract

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-246X.2012.05549.x/full

http://www.sciencemag.org/content/early/2013/05/15/science.1229180

Dette betyder at vandstands rekonstruktioner tilbage i tiden skal revideres kraftigt og at variationer i én del af verden på ingen måde kan overføres til andre steder, fordi der er tale om lokale effekter.

Et eksempel er forklaret her:
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130516182028.htm
21-05-2013 05:38
kfl
★★★★☆
(1887)
Hej kristoferszilas

Tak for link til disse artikler.

Som jeg forstår disse artikler ved en hurtig gennemlæsing af abstracts, er ,at der tale om effekter på en meget stor tidsskala, dvs millioner af år.

Diskussionen om vandstanden i forbindelse med klimaændringer foregår på en tidsskala på 0 år - 250 år.

Følgende link viser de seneste prognoser for GIA

PSMSL GIA

Hvad mener du om Nils Axel Mörner ?
21-05-2013 09:15
helios
★★☆☆☆
(314)
kfl skrev:
Det er utroligt, at du dels kan link til gamle artikler og dels til jubelidioten Niels Axel Mörner. Kan du ikke dbedre ?


Jeg skal henlede opmærksomheden, at du selv og andre påpeger, at man ikke kan stole på statistik fra et for kort åremål. Nu brokker du dig så over, at jeg refererer til længerevarende målinger.

N. A. Mörner var en del af IPCC-panelet, som du så beskylder for at acceptere jubelidioter - en påstand som kunne medføre et sagsanlæg for injurier af N. A. Mörner.
Som det fremgår af linksene blev Mörner erstattet af mindre kvalificerede personer pga. den noget særprægede ordning med politisk udpegede medlemmer til panelet, hvor eksperterne bliver udpeget af regeringerne og ikke af det videnskabelige miljø.
Ud af de 113 deltagende lande er kun 19 demokratisk funderede
Der er absolut ingen åbenhed omkring udvælgelsen af skribenterne.
Til det kan tilføjes, at klimapanelets formand, Rajendra Pachauri, skrev forordet i Greenpeaces årspublikation i 2007!

"KFL" - det er typisk at du ikke kan tilbagevise noget - i stedet for bruger du klimaalarmisters normale facon - nedgørende bemærkninger af ansete videnskabsfolk der uden dokumentation.
N. A. Mörners videnskabelige arbejde på Maldiverne hidsede australske klimaaktivister til øen, hvor de fjernede det træ, som bekræftede den faldende vandstand på øen.
En typisk reaktion fra klimaaktivister ser det ud til når man læser den afslørende korrespondence mellem klimaforskere o.a. i "Climagate-skandalen".

Du mener sikkert ikke selv at du er en jubelidiot på linie med Mörner - så jeg ser hen til at du kan tilbagevise det faglige indhold i de referencer, jeg kom med.
21-05-2013 09:47
kfl
★★★★☆
(1887)
Jeg se frem til en injuriessag fra jubelidioten Nils Axel Mörner.

Nils Axel Mörner er ikke annerkendt som forsker, men derimod for det modsatte.

Det kan du åbenbart ikke fatte!
Redigeret d. 21-05-2013 09:54
21-05-2013 16:39
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Det er korrekt af kappekonvektion virker på længere tidsskala (>100000 år), men man kunne sagtens forestille sig at fx vulkanudbrud kunne forårsage hurtige ændringer. Sådanne ændringer ville også forventes på atoller, som jo netop ligger ovenpå lokale magmatiske-anomalier. Når man lægger sedimentation, som følge af bølgeaktivitet, oven i så giver det på ingen måde mening at bruge havniveau på atoller som en proxy.

Derfor er passive kontinentale marginer at foretrækker, men igen skal man så huske på at der sker variationer som følge af isostatisk landhævning i tidligere glaciale områder (som fx Danmark).
Studiet i Science viser dog at selv ved såkaldte passive kontinentale marginer sker der ændringer som følge af dyb kappekonvektion.

Her er data for 1993-1998, som faktisk viser betydelige ændringer på kort tidskala og god korrelation til kendte astenosfære-anomalier:

Cabanes, C., Cazenave, A., & Le Provost, C. (2001). Sea level rise during past 40 years determined from satellite and in situ observations. Science, 294(5543), 840-842.
Her er data for den globale variation siden 1993:

Boretti, A. A. (2012). Short term comparison of climate model predictions and satellite altimeter measurements of sea levels. Coastal Engineering, 60, 319-322.
Mht. til professor Mörner, så er der ingen grund til at tro at hans observationer under feltarbejdet ikke skulle være korrekte. Det er dog tvivlsomt om man kan bruge sådanne lokale data til at sige noget om havniveau i en global kontekst.
21-05-2013 17:08
kfl
★★★★☆
(1887)
Hej kristoferszilas

Du skriver følgende:

Det er korrekt af kappekonvektion virker på længere tidsskala (>100000 år), men man kunne sagtens forestille sig at fx vulkanudbrud kunne forårsage hurtige ændringer. Sådanne ændringer ville også forventes på atoller, som jo netop ligger ovenpå lokale magmatiske-anomalier. Når man lægger sedimentation, som følge af bølgeaktivitet, oven i så giver det på ingen måde mening at bruge havniveau på atoller som en proxy.

Derfor er passive kontinentale marginer at foretrækker, men igen skal man så huske på at der sker variationer som følge af isostatisk landhævning i tidligere glaciale områder (som fx Danmark).

Studiet i Science viser dog at selv ved såkaldte passive kontinentale marginer sker der ændringer som følge af dyb kappekonvektion
.

Det er ikke sikkert, at jeg forstår 100%, hvad du skriver her. Det er formodentlig en global betragtning, som jeg ikke umiddelbart kan henføres til en enkelt position,som f.eks Tuvalu.

Kan disse betragtninger benyttes til at vurdere, hvornår Tuvalu bliver oversvømmet ?


Ifølge PSMSL , ser det ud til at den centrale del af Stillehavet synker en smule:

Der er altså to trends:

1) Den centrale del af Stillehavet synker en smule hvert år, dvs 0 - 1 mm/år,

2) Vandstanden vokser i den centrale del af Stillehavet omkring 5 mm/aar.

Det er mig en gåde, hvorfor man ser så forskellige ændringer i vandstanden i f.eks Stillehavet. Noget af forklaringerne findes her:

Mark E . Tamisiea and Jerry X . Mitrovica: The Moving Boundaries of Sea Level Change . Jeg har pt. ikke haft tid til at læse denne artikel fuldstændigt. Derfor kommer jeg nok tilbage med flere spørgsmål/svar !
Redigeret d. 21-05-2013 17:37
21-05-2013 18:22
kfl
★★★★☆
(1887)
Hej Kristofferszilas

Jeg har ud fra PSMSL's tabel med GIA udarbejdet en tabel med GIA mm/år og rate mm/år for Bredde 0 - 20S og Længde 140V-280V svarende til den centrale del af Stillehavet.

Denne tabel viser at området synker lidt, medens vandstand vokser på de flest tidevandstationer.

Igen er spørgsmålet hvorfor ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Tilknyttet fil:
stillehavet.xls
21-05-2013 20:45
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Dette er bestemt ikke mit ekspertiseområde, men lokale variationer i havniveau er et komplekst samspil mellem mange faktorer, som den artikel du linkede til også er inde på.
Det drejer sig primært om isostatisk landhævning efter gletsjere, variationer i tidevand, atmosfærisk tryk og termal ekspansion, ferskvandstilstrømning, saltindhold, havcirkulation, alder af oceanskorpen, dyb kappekonvektion og sikkert en masse andre elementer. Så det er ikke noget man bare lige kan udrede ved at 'eyeballe' et kontureret kort.

Der er for nyligt publiceret et review om dette emne:

Stammer, D., Cazenave, A., Ponte, R. M., & Tamisiea, M. E. (2013). Causes for Contemporary Regional Sea Level Changes. Annual Review of Marine Science, 5, 21-46.


Et andet og mere lokalt studie på Marshall øerne viser fx en vækst på 1.74 meter mellem 1945 og 2010:
Ford, M. (2013). Shoreline changes interpreted from multi-temporal aerial photographs and high resolution satellite images: Wotje Atoll, Marshall Islands. Remote Sensing of Environment, 135, 130-140.

Mit gæt er at atoller vokser som følge af omlejring af karbonatrige sedimenter. For det første lever der en masse kalkskallede organismer på rev omkring sådanne øer, der løbende producerer sediment. Desuden udfældes der karbonat direkte i lavtstående vand efterhånden som havvandet inddampes.
21-05-2013 21:23
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
kfl skrev:
Jeg har ud fra PSMSL's tabel med GIA udarbejdet en tabel med GIA mm/år og rate mm/år for Bredde 0 - 20S og Længde 140V-280V svarende til den centrale del af Stillehavet.

Denne tabel viser at området synker lidt, medens vandstand vokser på de flest tidevandstationer.

Igen er spørgsmålet hvorfor ?

-Et hurtigt plot af gia hhv. vandstand som funktion af tidsseriens begyndelsesår indikerer, at gia har været konstant i tid mens vandstanden er steget betydeligt kraftigere i de senere år. Det vil måske være informativt, at plotte tidsserier for hver station frem for blot middelværdier, men det er måske kattens besværligt?
22-05-2013 09:41
helios
★★☆☆☆
(314)
kfl skrev:
Nils Axel Mörner er ikke annerkendt som forsker, men derimod for det modsatte.

Det kan du åbenbart ikke fatte!

- selv med dokumentation kan man ikke overbevise nogle få overbeviste tilhængere - og jeg ser ingen tilbagevisning af de referencer, jeg angav overfor. Det fatter jeg udmærket, for nogle er troen nok. Maldiverne er ikke i færd med at blive oversvømmet pt. selv om klimaalarmister slår knude på sig selv for at tro det modsatte.

Mörner er en anerkendt forsker med masser af peer rewievede artikler bag sig - og han var tilknyttet IPCC som medlem og senere som ekspert reviewer. Godt skuldret af en jubelidiot.
Jeg vil ikke diskutere, hvem der er de største jubelidioter, det niveau vil jeg ikke ned på - selv om jeg har et par kvalificerede bud, så vil jeg hellere bruge tiden på at se på videnskabelige facts.

Og på Maldiverne kan man ikke konstatere nogen vandstigning gennem de seneste mange år - og jubelidioter fra Australien sejler gerne til maldiverne for at fjerne Mörners bevis - træet hvis rødder står langt over vandlinien.
For disse skal jeg gerne nævne, at ved stigende vandstand ville rødderne ikke blive blottet, men stammen vil derimod gradvist blive oversvømmet.
Måske kan "kfl" give en mere rigtig forklaring?
Jeg tror det ikke.
22-05-2013 09:53
helios
★★☆☆☆
(314)
kristofferszilas skrev:
Der er for nyligt publiceret et review om dette emne:

Stammer, D., Cazenave, A., Ponte, R. M., & Tamisiea, M. E. (2013). Causes for Contemporary Regional Sea Level Changes. Annual Review of Marine Science, 5, 21-46.


Tak for et interessant links, der bekræfter dem jeg postede ovenfor.
Forholdene er meget komplicerede, for nogle steder stiger vandstanden - andre steder synker den - som man kunne se på en grafik ved DMI - desværre har de flyttet/fjernet den.
Det kan være vanskeligt at finde årsagen til ændringerne - skyldes det stigende fordampning, stigende afsmeltning af is eller skyldes det hævning/sænkning af undergrunden?
En afsmeltning på Arktis ser ud til at opvejes af en forøgelse af sne/is på Antarktis - specielt Østantarktis. Hvor meget havniveauet ændres må man nok vente med at få et præcist tal for, når man har tilstrækkelige målinger fra satellitter.
RE: Vandstanden ved Maldiverne opdateret22-05-2013 11:41
kfl
★★★★☆
(1887)
Vandstanden ved Maldiverne - opdateret april 2013

University of Colerado har ud over, at stille data til rådighed for alle bredde og længdegrader også opgjort vandstanden i forskellige havområder så som Atlanterhavet, Stillehavet, det Indiske Hav og Middelhavet, samt en række mindre havområder, heriblandt havet omkring Maldiverne. Disse data er justeret for ændringer i barometer tryk, men ikke for landhævningerne.

Jeg har analyseret data for havet omkring Maldiverne fra den 8.april 2013 med lidt andre cykliske perioder end tidligere, dsv. 0.5 år, 1.0 år, 8.55 år og 18.6 år.
Resultatet er, at vandstanden vokser med ca. 3.44 +/- 0.54 mm pr. år. renset for variationer i tidevandet.

Landhævningerne omkring Maldiverne(Hanimaadhoo(6.77N,73.17E)) er ifølge PSMSL på ca. -0.07 mm/aar.

50 % af variationen i vandstanden ved Maldiverne kan forklares med den opstillede model. Følgende figur viser resultaterne af analysen:Ifølge denne graf er der en væsentlig indflydelse fra tidevandet og vind på vandstanden omkring Maldiverne i en sådan grad, at vandstanden i perioder er aftagende.

Dette betyder, at der er alle muligheder for, at nå frem til den konklusion man ønsker:

Ønsker man at vise at vandstanden er aftagende, skal man se på perioden frem til 2003.

Ønsker man at vise at vandstanden er voksende, skal man se på perioden fra 2004 og fremefter.

Det virker derfor plausibelt, at Nils Axel Mörner kan have set på vandstanden i perioden frem til 2003 og sådan set konkluderet korrekt i forhold til den betragtede periode. I det store billede er Nils Axel Mörner påstande ikke korrekt.


I hele perioden 1993-2013 er vandstanden vokset med knap 7 cm. Hvis udviklingen fortsætter nås en vandstandsstigning på knap 35 cm på 100 år.


Hvad lærer man så af dette? Vær forsigtigt med at se på korte tidsperiode.

Hvornår oversvømmes Maldiverne?

Hvis de nuværende klimaændringer fortsætter er der gættet på, at det tage 150 - 200 år. Der altså god tid til at foretage en tilpasning.


Ahmed Shaig: Climate Change Vulnerability and Adaptation Assessment of the Maldives Land and Beaches.

3.2. Worst Case Scenario
If the predicted climate change becomes a reality with the maximum changes while sea level continues to rise as predicted and the geological forces fail to adapt to sea level rise, Maldives most likely would cease to exist as a nation within the next 150-200 years. Frequent inundations of land and damage to island hydrology could make the islands virtually uninhabitable.


Sea-level rise at tropical Pacific and Indian Ocean islands

Maldiverne : National Adaption Program of Action


Med forbehold for fejl og mangler og ret til at udarbejde alternative analyser senere.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 22-05-2013 11:57
RE: Opdateret vandstand ved Tuvalu22-05-2013 22:45
kfl
★★★★☆
(1887)
Her er en opdateret SEAFRAME rapport om Tuvalu.

Vandstanden ved Tuvalu er skønnet til 3.7 mm/year efter korrektion for lufttryk og verticale bevægelser af tidevandstationen.

Tuvalu sea level 2010
23-05-2013 10:03
Kosmos
★★★★★
(4941)
...efter korrektion for lufttryk og verticale bevægelser af tidevandstationen

- det forekommer overflødigt at korrigere for lufttryk, når der udregnes trend for et længere(?) åremål!?
Medmindre da luftens tryk forventes at ændre sig 'varigt'.
23-05-2013 11:36
kfl
★★★★☆
(1887)
Hej Kosmos

Ok iagttagelse.

Se tabel 3 på side 11:

Table 3. Recent short-term barometric pressure trends expressed as equivalent sea level rise in mm/year based upon SEAFRAME data to December 2010.

Der er kun en lille indflydelse på vandstanden fra lufytykket over den betragtede periode.

Der gælder under idelle forudsætninger, at for en tilvækst i luftrykket på en millebar reduceres vandstanden med 10 mm.
RE: Maldiverne igen og igen26-05-2013 10:13
kfl
★★★★☆
(1887)
Vandtstanden ved Maldiverne diskuteres fortsat i JP:Verdens største klimabedrag?.

»En større gruppe af geofysikere har undersøgt verdens havniveau 4.000 år tilbage i tiden og har fundet en effekt på stort set nul på havet ved Maldiverne. Havet her bevæger sig ikke mange millimeter om året, og hvis det bevæger sig, er det nedad,« mener Nils Finn Munch-Petersen.


Vandstanden ved Maldiverne igen igen

Der kan gå 150 -200 år før Maldiverne kommer i problemer.
Redigeret d. 26-05-2013 10:32
Mörner en bedrager og svindler ?15-06-2013 23:45
kfl
★★★★☆
(1887)
Prof.Nils Axel Mörner har udgivet en ny publikation om vandstanden ved Australien. Present-to-future sea level changes: The Australian case.

Tom Curtis dokumenterer det fusk som prof.Nils-Axel Mörner udøver i den omtalte artikel:Fusk for videre komne.

Prof Nils Axel Mörner er desuden anklaget for at have fusket med billederne af det berømte "The Male Tree".

Han har åbenbart brugt et fotoshopprogram til at manipulere billedet på en meget amatørmæssige måde.

Dette er omtalt af Tom Curtis på Skeptical Sceince The Male Tree.

Hvis Tom Curtis blot har delvis ret, er prof. Nils-Axel Mörner en gemen bedrager og svindler, som alle må tage afstand fra.

Det er muligt, at der burdere oprettes en selvstændig tråd til at diskutere den omtalte artikel.
Redigeret d. 16-06-2013 00:09
04-07-2013 08:05
kfl
★★★★☆
(1887)
Det er muligt, at jeg har været for kontant mht. Prof. Nils-Axel Mörner's berømte træ, hvor han er under mistanke for svindel via et fotoshop-program.

Det viser sig nu, at han ved en fejl har offetliggjort et dobbelt eksponeret billede. Her er det korrekte billede:

27-10-2019 00:13
kfl
★★★★☆
(1887)
Prof Nils Axel Mørner har i en henvendelse til det engelsk parlament hævdet, at Tuvalu synker. Derfor vil det ser ud til, at vandstanden omkring Tuvalu vokser.

Dette skyldes det, at japanske ananasdyrker har drænet så meget ferskvand fra undergrunden, at den synker. Tilsyneladende et overbevisende argument. Der er et lille problem med dette argument. Der har aldrig været ananasplantager på Tuvalu. Denne velsmagende tropiske frugt kan ikke udslette årtiers peer-reviewet videnskabelig forskning, da den aldrig blev dyrket på de små øer i det sydlige Stillehav.

Se The Mythical Tuvalu Pineapple.

Memorandum by Professor Nils-Axel Mörner
KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Deltag aktivt i debatten Vandstanden ved Tuvalu...:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Udviklingen i vandstanden i Østersøen - tidevands- og satellite målinger008-11-2019 18:04
Frank Lansner, Klimarealisterne og Tuvalu131-10-2019 17:34
Vandstanden i verdenshavene – et paradoks afløser et andet8226-01-2015 15:12
Er vandstanden i verdenshavene accelererende?1026-12-2014 12:34
Vandstanden ved Stockholm 1774-2013029-05-2014 13:14
Artikler
Havniveau
NyhederDato
Vandstanden synker i store floder23-04-2009 06:08
▲ Til toppen
Afstemning
Hvad mener du om skoleelevernes klimastrejke?

Jeg bakker dem op

Jeg forstår deres bekymring, men de bør tilbage på skolebænken

Det hører ingen steder hjemme

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik