Husk mig
▼ Indhold

Vanvittig CO2-politikSide 1 af 212>
Vanvittig CO2-politik12-08-2011 15:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I en situation som den nuværende, hvor der skal laves store besparelser på både skoler, børnehaver, hospitaler, plejehjem samt mange andre steder i den offentlige sektor, må man sige, at det er vanvittigt, at bruge mange milliarder kroner hvert år, på så ligegyldig en ting, som på bekæmpelsen af CO2-udledningen.

Dette skyldes mange forhold. For det første, er problematikken med den globale opvarmning kun et lille problem, set i forhold til så mange andre globale problemer. Tænk blot på problemerne med befolkningstilvæksten, sult, underernæring, fattigdom, diverse sygdomme, den atomare trussel, krig, undertrykkelse, diktatur, kriminalitet og ikke mindst organiserede kriminalitet, samt meget mere.

For det andet, er der mange fordele ved et varmere klima. Hvem kunne f.eks. ikke tænke sig en længere og varmere sommer? Et varmere klima vil tilsvarende betyde en længere vækstperiode, og det vil medføre at høstudbyttet kan øges ganske betydeliget. Og dette specielt i de køligere egne som f.eks. Danmark. Tilsvarende vil et varmere klima også betyde lavere omkostninger til opvarmning. Fordelene ved et varmere klima er således indlysende, og nærmest indiskutable. Det man kan diskutere er således ikke om fordelene ved et varmere klima er der eller ej, men derimod hvor store de er, og hvor stor økonomisk betydning de har. Man kan endda rejse spørgsmålet, om ikke fordelene ved et varme klima er større end ulemperne?

For det tredje ved vi, at klimaet her på kloden i perioder har været væsentligt varemere end det er nu. Vi behøver endda ikke at gå længere til bage end til vikingetiden og til den tidlige middelalder, for at finde et væsentlige varmere klima, end det vi har her i landet nu.

For det fjerde er der berettiget tvivl om, hvorvidt den temperatur stigning, som vi har oplevet i f.eks. de sidste 100 år, om den skyldes øget CO2 i atmosfæren eller at den skydes andre forhold som f.eks. øget solaktivitet.

For det femte er det liggegyldigt hvor meget vi udleder af CO2 her i lille Danmark. Snakker vi CO2-udlening, så er det der har betydning udledningen hos de store CO2-udledrere, som USA og Kina. Dem kan vi alligevel ikke påvirke ligegyldigt hvad vi gør.

På denne baggrund virker der fuldstændigt tåbeligt, at vi her i landet hvert år bruger mange milliarder til bekæmpelsen af CO2-udleningen. Penge kan som bekendt kun bruges engang.

Det som det drejer det sig om, i en situation som den vi er i dag med gældkrise og mange andre dårlig domme er, at de tilstedeværende ressourcer bruges så optimalt som muligt.

Der er således ingen grund til, at vi hvert år bruge mange milliarder til bekæmpelse at et spøgelse, som ikke eksisterer. Hvis ikke det var fordi, at CO2-bekæmpelsen er så vanvittig dyr, som den er, så kunne man blot grine af det. Tager man derimod prisen for CO2-bekæmpelsen i betragtning, må man sige, at det er både sørgeligt og tragisk, at CO2-fanatikkerne har kunnet drive os sådant rundt i manegen.

Jørgen Petersen
12-08-2011 16:08
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Jørgen Pedersen

"Psykologisk bearbejdet vil offentligheden acceptere IPCC's klimaløgne, som om de var indlysende."
12-08-2011 16:37
Kosmos
★★★★★
(5391)
På denne baggrund virker der fuldstændigt tåbeligt, at vi her i landet hvert år bruger mange milliarder til bekæmpelsen af CO2-udleningen. Penge kan som bekendt kun bruges engang

- her er et forsøg på beregning af merudgiften alene i forbindelse med vindkraft; jeg synes dog, tallene lyder til at være noget i overkanten - har tidligere set skøn, der var ca. 10 gange lavere! Men selv i så fald, er der jo tale om betragtelige summer, der kun kan forventes at gå én vej i takt med opførelsen af yderligere 'parker'!
RE: Mange omkostninger ved CO2-bekæmpelsen12-08-2011 20:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er mange omkostninger ved at reducere CO2-udledningen. Omkostningerne ved vindmøllerne, som forbrugerne som bekendt betaler, er kun en ting. Der er også mange andre omkostninger.

Eksempelvis går statskassen glip af mange penge når folk opvarmer deres bolig med afgiftsfri biobrændsel. Træpiller og pillefyr er f.eks. ved at være meget udbredte her i landet. Havde disse folk som alternativ opvarmet deres bolig med naturgas eller fyringsolie, så havde statskassen fået mange afgiftskroner ind der.

Tilsvarende mister statskassen også betydelige indtægter når folk køber små brændstofsøkonomiske biler frem for traditionele biler, der ikke er så brændstofsøkonomiske. Her taler vi både om manglede indtægter fra benzin/dielsel, men i høj grad også på indregistreringsafgift.

Eksempelvis han politikkerne her i landet i mange år talt om at omlægge afgiften på persobiler, så afgiften ansporer folk til at købe mere brændstofsøkonomiske biler. Der er endda stor politisk enighed om at dette skal gøres. Problemet er bare, at det ikke kan lade sig gøre, uden et stort afgiftstab til statskassen. Derfor er dette heller ikke blevet gjort.

Tilsvarende er der også mange andre omkostninger eller ulemper ved bekæmpelsen af CO2-udledningen. Eksempelvis udleder en dieselbil meget mere af de små og sundhendsskadelige mikropartikel. Disse mikropartiker kan endda være livsfarlige for os mennesker, når de optræder i for stort et tal. Alligevel kan politikker her i landet meget bedre lide dieselbiler end benzinbiler, da dieselbiler udleder mindre C02 pr. kørt kilometer.

Tilsvarende udleder folks brændeovne også meget betydelige mængder af disse små og sundhedsfarlige mikropartiker. Brændeovnene, der som bekendt har en stort ansvar for luftfoureningen i byområderne, er der ingen der vil gøre noget ved, for de bruger jo biobrændsel, som ikke udleder CO2.

Sådan kunne man blive ved. Det vigtige er ikke at få sat tal på disse omkostninger, men derimod at man er opmærksomme på at disse omkostninger eksisterer, og at man har et indtryk af hvor store og betydningsfulde disse omkostninger er.

Jørgen Petersen
RE: Lidt kommentarer13-08-2011 17:16
teralaser
☆☆☆☆☆
(27)
Hej Jørgen og velkommen til klimadebatten,

Her lidt kommentarer:
- Økonomien i lavere CO2 versus andet, se fx Copenhagen Consensus for et mere samlet forsøg på at økonomisk rang-ordne tingene (kort artikel)
- Jeg synes umiddelbart ikke, at NOx/SOx og dieselbiler hænger synderligt sammen med CO2. Det er mere et spørgsmål om EU lovgivning og teknologi (se dem her fx ).
- Brændeovne udleder også CO2, men det er ikke fossilt (ideén er, at 'det bliver i systemet' - ikke nyt CO2).
13-08-2011 21:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jørgen

Det er mange omkostninger ved at reducere CO2-udledningen. Omkostningerne ved vindmøllerne, som forbrugerne som bekendt betaler, er kun en ting. Der er også mange andre omkostninger.


Ka' du ikke prøve at forklarer hvad du mener med at reducere co2.

Hvis der korrigeres for at Naturgas udleder den halve mængde co2 pr produceret energienhed og det forhold at mange energitunge virksomheder er flyttet til udlandet, så har alle de mange penge du omtaler da ikke reduceret co2-udledningen overhovedet.

SeTværtimod brændes der mere og mere unødigt brændsel til den energi vi har brug for..

H C Ørsted

I store træk uanset om der er brug for strøm eller ej så brændes enorme mængder brændsler som i store træk ikke yder nogen nævneværdig strøm, men omsættes til den Co2-neutrale fjernvarme.

Over 1 Gw kontinuerlig omsættes i værket.
Redigeret d. 13-08-2011 21:52
14-08-2011 10:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ delphi

Jeg mener, at man arbejder på at reducere CO2-udledningen, og jeg er altid gået ud fra, at man har opnået en vis reduktion. Jeg er først nu blevet bekendt med, at man kan opgøre CO2-udledningen som du gør.

Det interessante er for mig er heller ikke om reduktionen i CO2-udledningen er lidt størrre eller mindre. For mig er prisen herfor lang mere interessant, samt hvor lidt gavn vi får ud af at påtage os denne udgift. Altså ud over en god samvittighed.
14-08-2011 12:02
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen skrev:
Jeg mener, at man arbejder på at reducere CO2-udledningen, og jeg er altid gået ud fra, at man har opnået en vis reduktion. Jeg er først nu blevet bekendt med, at man kan opgøre CO2-udledningen som du gør.

Det interessante er for mig er heller ikke om reduktionen i CO2-udledningen er lidt størrre eller mindre. For mig er prisen herfor lang mere interessant, samt hvor lidt gavn vi får ud af at påtage os denne udgift. Altså ud over en god samvittighed.


Det er fuldstændig gag at tro, at det giver en CO2-reduktion at lovgive om, at afbrænding af bestemte typer kulstofholdigt brændsel ikke udleder CO2.

Beskatning af CO2-udslip, der ikke giver en reduktion, er at betragte som endnu en måde til at få penge i statskassen.

Helt galt går det, når omlægningen til et fossilfrit samfund reelt medfører et voksende CO2-udslip og ikke som forventet en reduktion.

Forbrugerne har smidt milliarder af kroner efter en politisk utopi, der samtidig har flyttet mange danske arbejdspladser til andre lande.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
14-08-2011 12:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jørgen

Nu kan man være dreven af en eller anden religiøs co2-forskrækkelse, eller være dreven af en økonomisk vinkel på at ville reducerer energiforbruget, af den simple grund at det er godt for landets økonomi, og herunder som sidegevinst gøre landet uafhængig af energiforsyning fra lande med tvivlsomme politiske systemer i den arabiske verden/ rusland.

Men uanset hvad, så må betingelsen da være at det man gør, det hjælper.

Det er produktions-, forbrugs- og decentralproduktionsdata for 2011. SeMøllernes faktiske afsatte effekt på grafen er øget med 30%. Denne kapacitet er realiteten inden for få år, når bla Anholt mølleparken sættes i drift.

Man skal være grebet af et eller andet møllevirus eller anden evne til at fordreje fakta, for denne møllestrøm er aldeles ubrugelig, for uanset om møllerne producerer eller ej så pumper kraftværkerne strøm ud i nettet...
Redigeret d. 14-08-2011 13:36
14-08-2011 17:15
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@delphi

Du har fuldstændig ret. Det man gør skal selvfølgelid virke, for ellers er det jo vanvittigt at bruge masser af penge på det.

Problemmet er blot, at hvis man kritisere vindmøllerne, bliver man her i landet nærmest anset for at være en kætter, der udbreder falsk lære. Det beviser til gengæld, at det hele handler om tro (nærmest religion), og ikke saglighed.
14-08-2011 19:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jørgen

Ja! Det kan vi hurtig blive enige om!

Men hvordan kan det da være, at navnlig miljøforekæmpere nærmest fanatisk kæmper for flere møller, når virkningen er så absolut beskeden, omkring møllernes evne til at minimere brugen af kul og fossilenergi i det hele taget.

Eller... Det er jo tværtimod sådan, at når møllerne ikke har kunnet reducerer kulforbruget... Jammen så er løsningen flere og flere møller.. Altså uden på nogen måde at gøre noget ved de underligende systemopsætninger, som er grunden til møllernes ringe evne, til at udfase kul og olie omkring vor energiforsyning....

Og de alt overvejende grunde er:

1) At møllernes produktion er uforudsigelig, og kraftværker som er opsat til en given produktion, kan godt lukke ned for el til nettet, men kedler og turbiner kan ikke umiddelbart holde til at lukke hurtig ned, så brændselsforbruget er stort set det samme, som hvis ikke værket yder strøm. Derfor dumpes kul-energien i havet, og transportbåndet med kul kører stort set lige hurtigt. Et stort kul-kraftværk: det tager 24 timer at lukke det ned, og lige så lang tid om at starte det op igen.

2) At møllernes produktion overflødiggør kraftvarmeværkernes el-produktion, så der ikke er nogen spildvarme til byernes fjernvarmesystemer, her forstætter man altså også med at brænde brændsler, for nu kun af lave varme til byernes fjernvarmenet.


Op til sidste valg blev denne graf trukken frem af oppositionen igen og igen seOg det som bevis på at den siddende regering ikke havde iværksat nogen udbygning med vindmøller, og de som var opsat i den nuværende regerings regeringstid, de var vedtaget under den forrige S-regering.

Hvis man nu havde vist denne graf for udviklingen i Hc Ørsteds brændselsforbrug til at frembinge en 1 Mw el seMen det fiser bare ikke ind på lystavlen.. Og det netop fordi det er så fanatisk med møllerne og de kræfter som partu vil møller..


Og hertil finansieringen af møllerne det er jo et helt kapitel for sig.. Som bestemt ikke har noget med miljøreduktion eller grønne strømninger at gøre, men er tvært om en kold og kynisk kassetænkning af værste skuffe..
Redigeret d. 14-08-2011 19:47
14-08-2011 20:44
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@delphi

Det som overrasker og interesserer mig mest er hvordan og hvorledes CO2-fanatikkerne har kunne komme af sted med at lave en så omfattende og virkningsfuld propagande. Deres propaganda har jo være ubeskrivelig effektiv.

Propagandaen har helt klart noget at gøre med folks angst for en katastrofe. Propagandaen har også noget at gøre med natauren, som af mange opfattes som "hellig", og som man derfor skal beskyttes for en hver pris. Propagandaen har også noget at gøre med politisk korrekte holdninger, som er utroligt svære at gå imod. Men selv når man tager højde for disse ting, er det svært at forstå, at deres propaganda har været så effektiv og virkningsfuld, som den har været.
14-08-2011 21:14
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Jørgen Petersen

Prøv at læse Agenda 21 ordentligt igennem.

Hvem er det der har overtalt kommunerne til at blive klima-kommuner.

Kampagnen spar 1 tons CO2

Borgerne er psykologisk bearbejdet med klima- og CO2 sludder og har accepteret det som om det var indlysende.
14-08-2011 21:35
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen skrev:
Det som overrasker og interesserer mig mest er hvordan og hvorledes CO2-fanatikkerne har kunne komme af sted med at lave en så omfattende og virkningsfuld propagande. Deres propaganda har jo være ubeskrivelig effektiv.

Propagandaen har helt klart noget at gøre med folks angst for en katastrofe. Propagandaen har også noget at gøre med natauren, som af mange opfattes som "hellig", og som man derfor skal beskyttes for en hver pris. Propagandaen har også noget at gøre med politisk korrekte holdninger, som er utroligt svære at gå imod. Men selv når man tager højde for disse ting, er det svært at forstå, at deres propaganda har været så effektiv og virkningsfuld, som den har været.


Personlig mener jeg, at det er lettere at få en befolkning til at tro på, at de selv kan gøre noget, end at få dem overbevidst om, at mennesket er magtesløs når det gælder klimaændringer. Som en meget stor propagandamester en gang sagde: "Jo større løgn jo lettere er det at få folk til at tro på den".


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
14-08-2011 22:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jørgen

Det som overrasker og interesserer mig mest er hvordan og hvorledes CO2-fanatikkerne har kunne komme af sted med at lave en så omfattende og virkningsfuld propagande. Deres propaganda har jo være ubeskrivelig effektiv.


Kan der sættes en eller anden puls igang i befolkningen som tricker en erhvervsudvikling hvor erhvervslivet er begunstiget i hoved og røv, så er det jo en farlig cocktail..

Det her det er simplethen åben bedrageri se Link for åben skærm.

VAndmiljøplanen fra midt i 80'erne kom til at koste over 100 mia og har i store træk ikke minimeret ilt-svindet i de indre danske farvande, men det tales der ikke om, for nu har fanatikerne vundet deres slag og har tvungen det politiske systemet til at pumpe enorme milliardbeløb ud til parate kommercielle virksomheder som lever godt af de hysteriske tilstande.. Men effekten er så åbenlys udeblivende...
Redigeret d. 14-08-2011 22:03
15-08-2011 08:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Bjørn Lomborg

Vandmiljøplan til MilliarderFilm af Bjørn Lomborg se Link
Redigeret d. 15-08-2011 08:44
15-08-2011 19:57
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er uhyggeligt hvordan interesseorganisationerne manipulerer med folk, og hvordan politikkerne ukritisk sluger deres propaganda. Jeg kan kun sige, at jeg er måløs.
15-08-2011 20:44
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen skrev:
Det er uhyggeligt hvordan interesseorganisationerne manipulerer med folk, og hvordan politikkerne ukritisk sluger deres propaganda. Jeg kan kun sige, at jeg er måløs.


Jeg deltog for nogle år siden i en konference på Christiansborg, hvor panelet bestod af disse lobbyer: Dansk Vindmølleindustri, Dansk Landbrug og Dansk Fjernvarme. De påstod hver især, at de kunne levere en løsning, der fjernede klimaforandringerne.

Dansk Vindmølleindustri - vi skal blot have mange flere vindmøller!

Dansk Landbrug - vi skal blot have mere biogas, bioafgrøder og udnytte mere af biomassen.

Dansk Fjernvarme - vi skal blot have flere på fjernvarmenettet.

Mod slutningen af konferencen spurgte jeg de tilstedeværende politikere, om de kunne give mig én eneste god grund til, at jeg skulle betale 2 kr. for én kWh el, når jeg kunne producere den selv for 1 kr. - der blev tavshed - for selvfølgelig findes den begrundelse ikke. Ikke desto mindre vil alle forslagene fra de 3 lobbyer betyde, at bla. el-prisen vil stige.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.

Redigeret d. 15-08-2011 20:45
15-08-2011 21:53
Fafner
★☆☆☆☆
(53)
Jeg er enig i, at det er uskønt med alle de "bedemandsvirksomheder", der står med hatten fremme for at skaffe sig andre folks penge i stedet for at tjene dem selv. Men som en slags repræsentant for fødevareproduktionen, kan jeg sige, at vi er mange, der bare gerne vil leve af at lave god mad til folket på markedets betingelser.
16-08-2011 00:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er uhyggeligt hvordan interesseorganisationerne manipulerer med folk, og hvordan politikkerne ukritisk sluger deres propaganda. Jeg kan kun sige, at jeg er måløs.


JA!! Navnlig organisationer som Dansk Naturfredningsforening og deres til stadighed populistiske tilgang til alt hvad der kan tricke den 'alle steds nærværende' angst for alt mellem himmel og jord, kombineret med små egoer, som ikke har fået indfriet deres store forventninger til livets muligheder, det er og bliver en farlig cocktail...
Redigeret d. 16-08-2011 01:16
16-08-2011 19:09
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Der er dog sket en interessant udvikling. Det er, at i dag kan man godt sige CO2-fanatikkerne imod uden at blive stemplet som binde gal.

Da jeg de første gange rejste tvivl om teorien om den globaleopvarmning via CO2-udledningen, blev jeg opfattet som en kætter, der udbreder falsk lærdom. Det punkt er vi da kommet over. Jeg har således ikke fået negative og useriøse henvendelse på det jeg har skrevet indtil videre her i dette forum.
16-08-2011 21:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Humme!

Det forekommer for mig lidt arrogant af en organisation som Danmarks Naturfredningsforening at lave en aftale med Silkeborg kommune om at de skal minimere deres Co2-aftryk ved en årlig reduktion af deres energiforbrug alt i mens der bortventileres et energiorkie som dette fra byens kraftvarmeværk seHver gang en bolig i silkeborg forbruger 6 kw fjernvarme efter der er tabt 2 i fjernvarmenettet så bortventileres der 3,5 kw energi på byens fjernvarmevarmeværk. Eller når en bruger forbruger 6 KW i boligen så tabes der 5,5 KW på værket og i fjernvarmeledningen.

I takt med at Danmarks Forureningsforening lykkes med deres forehavende at de kommunale bygninger reducerer deres fjernvarmeforbrug i Silkeborg så står fjernvarmevandet mere stille i rørene og tabet øges til måske 2,5 kw hver gang der optages 6 kw i de kommunale ejendomme. Godt nok reduceres det samlede energi fra værket! Men det er minimalt og en større andel tabes påvejen til brugerne i Silekborg.

Der er dog sket en interessant udvikling. Det er, at i dag kan man godt sige CO2-fanatikkerne imod uden at blive stemplet som binde gal.


Ps! Man kan godt være bindegal uden at være blevet modsagt af en Co2-hystade, men dermed jo altså ikke være sagt at man er det

Redigeret d. 16-08-2011 21:12
17-08-2011 23:26
Jakob
★★★★★
(9346)
.
Jørgen Petersen skrev:
Der er dog sket en interessant udvikling. Det er, at i dag kan man godt sige CO2-fanatikkerne imod uden at blive stemplet som binde gal.

Da jeg de første gange rejste tvivl om teorien om den globaleopvarmning via CO2-udledningen, blev jeg opfattet som en kætter, der udbreder falsk lærdom. Det punkt er vi da kommet over. Jeg har således ikke fået negative og useriøse henvendelse på det jeg har skrevet indtil videre her i dette forum.Men alting har en ende...


Har du overvejet, om det skyldes, at du er faldet ned i en sort gryde, hvor de binde gale klimabenægtere klumper sig sammen med så mange tåbeligheder, at fornuftige mennesker opgiver at bruge tid på det..?

Hvis du søger på Lomborg i forum, og du ser, hvad der tidligere er skrevet, så kan du nok også regne ud, hvordan nogle må have det med at skulle forholde sig til en endnu mindre begavet karikatur af samme forfra igen.

Jeg synes oprigtigt, at det er synd for både du og Lomborg, at I ikke ser alle de positive muligheder, der findes i den klimaøkologiske omstilling.
Når forandringens vinde blæser, så er der nogle, som vil bygge vindmøller til gavn for verden, mens andre hellere vil købe sig fattige i læskærme.
Du er så bare på læskærmsholdet.
.
18-08-2011 12:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg synes oprigtigt, at det er synd for både du og Lomborg, at I ikke ser alle de positive muligheder, der findes i den klimaøkologiske omstilling.

Jakob

Sidste klimaøkoligiske omstilling nemlig vandmiljøplanen kostede 100 mia for at reducerer iltsvindet med 10 %. Syntes du det var positiv.

Alle dine luftkasteller omkring vindmøller og økologi, ku' du ikke bare fortælle hvor meget antager du det koster det første år omkring dine utopier og hvilken effekt har tiltaget omkring reduktion af omkostninger ved det konventionelle system som landbrug, gartneri og energisektoren efter et år.
Redigeret d. 18-08-2011 12:05
18-08-2011 18:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Delphi

Nu skal du ikke forlange det umulige af Jakob!


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
18-08-2011 21:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Boe

Vi bruger som samfund enorme milliardbeløb og samfundsværdier på evindelige energiprojekter og energispareprojekter som er trukken til torvs følelsesmæssige og irationelle strømninger i samfundet, men som er aldeles nyttesløse, og som vor gode debattør i udpræget grad er anløben til at forfalde til.
19-08-2011 09:56
Jakob
★★★★★
(9346)
.

delphi skrev:
Sidste klimaøkoligiske omstilling nemlig vandmiljøplanen kostede 100 mia for at reducerer iltsvindet med 10 %. Syntes du det var positiv.

Alle dine luftkasteller omkring vindmøller og økologi, ku' du ikke bare fortælle hvor meget antager du det koster det første år omkring dine utopier og hvilken effekt har tiltaget omkring reduktion af omkostninger ved det konventionelle system som landbrug, gartneri og energisektoren efter et år.Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal forsvare vandmiljøplanen, når det ikke er mig, der har lagt den, og jeg i øvrigt finder den utilstrækkelig.
Men ligesom man for private via afgifter kan gøre sort energi dyr og grøn energi billig, så må man kunne gøre det samme med fødevarer, så landmandens avance på at ødelægge miljøet bliver forvandlet til tab.

Med lidt politisk snilde må en udbygning af statslig vindkraft på land også kunne kombineres med omstilling til en mere bæredygtig landbrugsproduktion, hvis f.eks. salget af vindmøllepladser i landbruget ved lov kombineres med krav om omstilling til statskontrolleret økologisk drift.

Merprisen for grøn energi og økologisk mad, den kender du selv i forvejen.
Men det må forventes, at priserne for disse ædle varer vil falde i takt med, at samfundet begynder at forske koncentreret i den teknologi, som skal gøre det mere rentabelt.

Det må handle om at vise vilje og se muligheder frem for at stirre sig blind på forhindringer og fortidens fejltrin.
.
19-08-2011 11:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvad der lige konkret er skyld i denne katastrofe seEr ikke umiddelbart til at afgøre.

Hvis værket taber 10 % af gassens energi i Røggassen så har H C Ørsted en el-virkning op 16,5 %

De 2,7 Twh gas som omsættes i H C Ørsted i 2009 yder altså 445.000 Mwh strøm. I et effektivt kraftværk skulle gassen være omsat til 1.620.000 Mwh strøm.

Hvis det antages en given møllekapacitet kan yde en given by el i 50 % af den tid hvor der er strømforbrug i byen så ville gassen som svines bort i H C Ørsted samlet i et effekttivt kraftværk kunne yde hele 3,2 Twh strøm fra møllerne og kraftværket eller 10 % af danmarks samlede el-behov årligt.

For 20 år siden kunne anlægge yde 40 % el af kul.
19-08-2011 17:02
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@Jakob

Hvis jeg må sige det lige ud, så kan du ikke adskille dine ideologiske ideer fra hvad der er realistiske. Men det er du måske heller ikke interesseret i, for så brister dine illusioner bare. Eksempelvis er der ingen økonomi i økologisk fødevareproduktion. Økologisk og biodynamisk landbrug kan således kun eksistere på baggrund af den massive statsstørre, hvilket økologisk landbrug også får i dag.

Afskaffer vi statsstøtten til økologi, så afskaffer vi i praksis også økologisk landbrug. Her må man ikke sammenblande almindelig landbrugsstøtte fra EU med støtten til økologisk landbrug fra den danske stat. Landbrugsstøtten fra EU får alle landmændene. Den får økologerne også.

Hvis du med lov vil gennemtvinge, at alt landbrug i Danmark skal være økologisk, vil det blot betyde, at dansk landbrug skal lukkes ned. Det vil betyde store tab af eksportindtægter og tab af mange arbejdsplads. Det vil være en vældig god ting her midt i en stor økonomisk krise. Hurra for din skarpsindighed.

Tilsvarende mener du, at vi skal gøre mere for vandmiljøet. Dette problem er bare ikke noget stort problem. Dette problem koster eksempelvis ikke menneskelig. Det gør luftforureningen derimod. Specielt luftforureningen med mikropartiker koster mange menneskeliv hvert eneste år. Her er det specielt dieselbilerne og brændeovnene der er den store synder. Dem er der ingen der vil gøre noget ved. Yderligere er det enormt dyrt at forbedre vandmiljøet, men relativt billigt at bekæmpe luftens forureningen af mikropartikler.

Tilsvarende er det ekstremt dyrt at bekæmpe CO2-udledningen, men nytteværdien heraf er tilsvarende meget lav.
20-08-2011 09:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Økologisk og biodynamisk landbrug kan således kun eksistere på baggrund af den massive statsstørre, hvilket økologisk landbrug også får i dag.


Den slagt bagatæller skal du skam ikke bekymre dig om! Det vedtager vi da bare at det er (økonomisk bæredygtig)..

LIdt i stil med miljøbelastning fra Fjernvarme..

Fra en byggesag i Odense med fjernvarmetilslutning seHvis man i dette land forvilder sig til at opstille el-varme så miljøbelaster det med 862 kg co2 pr Mwh. Og det gør det jo fordi strøm frembragt til en el-radiator, det kommer fra et kul-kraftværk, som ikke skal yde fjernvarme og derfor taber spildenergien til havet fra el-produktionen.

ET fjernvarmeværk derimod som modtager fjernvarme fra et kul kraftværk det miljøbelaster kun med 114 kg co2 pr Mwh og det er altså uanset om det er Randers Kraftværk som udnytter kul til 20 % strøm eller det er Nordjyllandsværket som udnytter kul til 43 % strøm sammen med fjernvarme..

Og en hver må jo kunne forstå, at når strøm det nu miljøbelaster med 862 Kg co2 Pr Mwh, når så denne strøm bliver frembragt fra et gaskraftværk som bruger et brændsel som miljøbelaster mindre end kul så er miljøbelastningen selvfølgelig negativ når der forbruges fjernvarme fra dette kraftværk.

OG det er jo selvfølgelig uanset om værket yder 10 eller 50 % strøm af den omsatte gas, så miljøbelaster fjernvarme negativt.
Redigeret d. 20-08-2011 09:45
20-08-2011 09:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Der er 2 ting i ovenstående, der er værd at bemærke:

1. Et el-opvarmet hus bruger kun ca. 90 % af den energi et hus opvarmet med et vandbåret opvarmningssystem bruger.

2. CO2-udledning fra el kan følges her: http://energinet.dk/Flash/Forside/index.html, og den er pt. på 190g/kWh.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
20-08-2011 09:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
DA kul afgiver 360 kg co2 pr Mwh energi så miljøbelaster fjernvarme fra et kraftværk som yder 25 % el af kul, når strømandelen miljøbelaster med 190 kg co2, så miljøbelaster fjernvarmen med 480 kg co2 pr Mwh når der tabes 10 % af energien i røggassen..

Og! Hvis det er i RAnders med et tab i fjernvarmenettet på måske 25 % så miljøbelaster fjernvarmen med 640 kg co2 pr Mwh varme afsat i boligen.
Redigeret d. 20-08-2011 10:31
21-08-2011 11:28
Jakob
★★★★★
(9346)
.
@Jørgen Petersen


Hvis nogen burde kunne se sine illusioner briste, så må det nok være dig.

Vel vidende, at CO2 forureningen kommer fra udvinding, transport, raffinering og afbrænding af fossilt brændsel, så mener du ikke, at CO2 problemet koster menneskeliv af betydning.

Men nu skriver du alligevel om partikelforurening.

Hvordan hænger det sammen..?

Du må indse, at hvis verden konverterer til bæredygtig vedvarende energi, så bliver der samtidigt mindre partikelforurening, og færre vil derfor blive syge og dø af partikelforurening.
Hvis man har evne for at danne sig et overblik, så vil jeg mene, at disse tanker må ligge lige for.

Ved du hvor mange mennesker, der dør af partikelforurening hvert år..?


Eller har du måske en plan for, hvad de mennesker, som i tusindvis hvert år dør i kulminer, i stedet skal dø af, hvis verden konverterer til vedvarende energi så kulminer lukkes..?
Vil du kaste dem ud fra vindmølletårne på samlebånd, eller vil du måske grille dem på solfangere..??

Tilsvarende med de 10.000 Europærer, der hvert år kan blive reddet fra døden i trafikuheld, fordi konverteringen til vedvarende energi indebærer, at halvdelen af trafikken på vejene flyttes til offentlig transport.
Hvad skal de i stedet dø af..?


Hvis man tror, at nutidens CO2-udslip ikke giver et betydeligt aftryk af sygdom, ulykke og død, så ved man meget lidt om CO2 problemets natur og sande omfang i virkelighedens verden.
Og med de klimapolitiske løsningsmuligheder, som demokratiet har til rådighed imod CO2 problemet, så kan den klimaøkologiske omstilling i stor skala både sikre fremtiden bedre og spare verden for mange lidelser og for tidlig død.Betydningen af klimaforandringer har du ikke sat dig ind i, eller også tænker du meget kortsigtet, når du støtter, at vi nulevende fortsat skal røve kloden for råstoffer som fossilt brændsel og sandsynligt bidrage til mere uvejr, 70 meter havvandsstigning og andre dødbringende katastrofer. I lyset af sådan en risiko skal man tænke økonomisk og menneskeligt meget kortsigtet, hvis man mener, at CO2 udslippet er rentabelt for verdenssamfundet.
Samvittighedsløsheden i den forbindelse tager du jo åbenbart gerne på dig, så det er en tilståelsessag, som jeg ikke behøver at skære mere ud i pap.
Det er blot ikke særlig interessant at diskutere med en skribent, som ikke viser vilje til at have styr på fakta, og som i øvrigt er ligeglad med de mulige langsigtede konsekvenser for menneskeheden.

Jeg har også bemærket, at du ikke mener, at CO2 ikke er giftig. Måske kan lidt info. herfra hjælpe med at oplyse dig:
http://www.klimadebat.dk/forum/co2-lagring-d20-e214.php#post_14704


Angående økologi, så er det tydeligt, at du undervurderer demokratiets magt over markedet, når du skriver, at der ikke er økonomi i økologi.
Hvis et flertal af befolkningen ønsker økologi, så vil det selvfølgelig gavne økonomien i faget, mens produkter fra kemisk landbrug vil få stadigt trangere kår.
Vender man omstillingen positivt, så kan det være, at danske fødevarer igen kan få en særlig god reklame for renhed og bæredygtighed, som kan godtgøre en højere pris.
Og Danmark kan måske blive en spydspids i udviklingen af bedre teknologi til økologisk drift med stor eksport til følge.
Renere fjorde og vandløb kan også gavne turismen og give flere indtægter fra fiskeri.
Vender man den i stedet negativt, så har vi alligevel tabt på forhånd. Dansk landbrug kommer ikke igen til at kunne klare sig i konkurrencen på verdensmarkedet imod landbrug som f.eks. i Brasilien, hvor de kan høste fire gange om året. Og dette er helt uanset hvor meget vi tillader kemisk sprøjtning, overgødskning og gensplejsede afgrøder.
Derfor må vi nok indstille os på, at der under alle omstændigheder skal anvendes politisk økonomisk styring, når vi af sikkerhedsmæssige grunde vil bevare et dansk landbrug, som har kapacitet til at brødføde landets egen befolkning i enhver kommende situation.
.
21-08-2011 12:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob

Vel vidende, at CO2 forureningen kommer fra udvinding, transport, raffinering og afbrænding af fossilt brændsel, så mener du ikke, at CO2 problemet koster menneskeliv af betydning.


Co2 er ikke farlig, du udånder selv co2. Co2 har en særdeles gavnlig virkning på planteværksten i feks Afrika når co2-koncentrationen øges.

Du må indse, at hvis verden konverterer til bæredygtig vedvarende energi, så bliver der samtidigt mindre partikelforurening, og færre vil derfor blive syge og dø af partikelforurening.
Hvis man har evne for at danne sig et overblik, så vil jeg mene, at disse tanker må ligge lige for.


Hvordan vil du ha' at:

1) Den europæiske sværindustri skal virke uden kul og olie.

2) Hvordan skal lande forsyne deres befolkninger med mad fra 'bæredygtige' landbrug som producerer under det halv mad af alm landbrug.

3) Hvordan skal el-forsyningen opretholdes når kun møllerne forsyner og industrien skal stå standby når det ikke blæser.

4) Hvordan skal det skattegrundlag bringes til veje som et moderne samfund som de europæiske har brug for, for at kunne virke, hvor skal denne indtægt komme fra, når virksomhederes evne til at skabe realværdier stækkes markant?

Betydningen af klimaforandringer har du ikke sat dig ind i, eller også tænker du meget kortsigtet, når du støtter, at vi nulevende fortsat skal røve kloden for råstoffer som fossilt brændsel og sandsynligt bidrage til mere uvejr, 70 meter havvandsstigning og andre dødbringende katastrofer. I lyset af sådan en risiko skal man tænke økonomisk og menneskeligt meget kortsigtet, hvis man mener, at CO2 udslippet er rentabelt for verdenssamfundet.


Alt forhistorie viser at temperaturstigninger har bevirket øget velfærd, hvorfor gælder dette ikke mere.
Redigeret d. 21-08-2011 12:06
21-08-2011 12:50
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Fortidens klima kan ikke ændres – men det kan historien om det.
22-08-2011 19:05
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@Jacob


Jeg må sige, at jeg er dybt skuffet over hvor lavt et debatniveau, som du er faldet til. Du skriver om havvandstandsstigninger på op til 70 meter, om folk der skal grilles i en solfanger og om folk der skal kastes ud fra et vindmølletårn. Jeg spørger bare, hvor lavt et debatniveau kan man tillade sig i et forum som dette?

Jeg har både sagt og skrevet, at CO2 ikke er giftigt, og at CO2-udledningen ikke koster menneskeliv i et nævneværdigt omfang. Hermed mener jeg helt præcist, at CO2-udledningen er et globalt problem, som skal ses i et globalt perspektiv. I det globale perspektiv er der således mange problemer, som er lang større og langt mere alvorlige, og som koster menneskelig i en halt anden størrelse, end CO2-problemmet gør. Tænke blot på problemet med befolkningstilvæksten, eller med problemerne omkring fattigdom og sult i den tredje verden. Tilsvarende koster de store sygdomme også menneskeliv i en helt anden størrelsesorden. Problemet med den nukleare trussel kan desværre også komme til at koste menneskeliv i et uhyggeligt omfang. Tænk hvis Gadaffi havde haft kernevåben, eller hvis al-Qaeda skulle komme i besiddelse af kernevåben. Yderligere er der mange andre problemer, som krig, undertrykkelse (diktatur), kriminalitet med mere, som også koster menneskelig i et ubeskriveligt omfang. Her er blot nævnt nogle at de største problemer. Listen med disse store problemer er lang.

Ligegyldig hvor længe du snakker, og hvor subjektiv din argumentation end måtte blive, så kan du ikke snakke dig uden om, at CO2-problematikken kun er et lille problem, sammenlignet med mange andre problemer.

Her til kommer at CO2-udledningen er ekstrem bekostelig at bekæmpe. De andre problemer er derimod ikke alle lige bekostelige at bekæmpe. Eksempelvis kan sult og fattigdom bekæmpes med øget frihandel. Det koster ikke. Det bliver vi alle rigere af. Som jeg har sagt før, så kan penge kun bruges en gang, og det er derfor vigtigt, at vi bruger pengene med stor omtanke. Det er således en dårlig ide, at bruge alle pengene på det første det bedste problem, når der er mange andre problemer, som er både større om mere alvorlige.

Jeg skrev i mit tidligere indlæg skrev om partikelforurening af luften. Det var blot et eksempel på en politisk fejlprioritering. Hermed menes, at der er blevet brugt masser af penge på bekæmpelse af et relativt lille problem, som problemet med vores vandmiljø. Problemet med partikelforurening af luften i vore byer, er der derimod ikke blevet brugt nævneværdigt med ressourcer på. Det sidste er ellers meget letter og billigere at gå til, også koster dette problem endda mange flere menneskelig.

Hvis du tror, at vi i den industrialiserede verden kan undvære fossile brændstoffer så tager du fejl. Spørg blot i Japan. De har som bekendt store problemer med deres energiforsyning, som følge af ulykkerne på deres A-kraftværker.

At opstille masser af vindmøller, som producerer masser af mere eller mindre værdiløs strøm, hjælper ikke på problemet med en stabil strømforsyning. Strøm kan som bekendt ikke lagres til en acceptabel pris.

At tage masser af landbrugsjord ud til produktion af diverse energiafgrøder hjælper heller ikke på dette problem. Tilsvarende virker det heller ikke med en omlægning af vores landbrug til økologisk landbrugs. Her er udbyttet kun på det halve eller derunder. Alt dette bevirker kun, at landbrugsvarerne bliver dyrere end de er i forvejen. Hermed bliver madvarerne også dyrere. Og hvad får vi ud af det?

Herudover vil jeg kun sige, at jeg glæder mig til at høre dine svar på spørgsmålene fra Delphi.
23-08-2011 21:41
Jakob
★★★★★
(9346)
.
@delphiCo2 er ikke farlig, du udånder selv co2. Co2 har en særdeles gavnlig virkning på planteværksten i feks Afrika når co2-koncentrationen øges.


Jeg må fastholde, at CO2 er et giftigt stof.
Et stof bliver ikke ugiftigt blot fordi de fleste indånder det i uskadelig mængde.
Det er selvfølgelig CO2's effekt som drivhusgas og som syre, der i klimasammenhæng normalt er mest aktuel.
Men derudover kan mål for CO2 udslip bruges som indikator på en række andre skader som f.eks. partikelforurening, død i kulminer, død i trafik, død grundet konsekvenser af klimaforandringer osv.
Det kan minde lidt om vandforurening, hvor colibakterier i sig selv normalt ikke er særligt farlige for den enkelte. Men de bruges som indikator på fækal forurening og fortæller dermed noget om, hvor meget afføring, der er i vandet, og dermed hvor stor risiko der er for at møde langt farligere bakterier.
1) Den europæiske sværindustri skal virke uden kul og olie.


Den skal køre på vedvarende energi.
Danmark kan opstille så mange vindmøller på land, at vindstrøm bliver en betydelig eksportvare.
I Afrika kan bygges soltårne, som kan forsyne hele Europa.
Tyskland kan gøre sig til ekspert i lagring af vindenergi.
Men indtil der etableres energilagre, som er store nok, så må de nok tage sig en vejrligsdag i Ruhr, når der har været stille vejr for længe. Hvor svært kan det være..??2) Hvordan skal lande forsyne deres befolkninger med mad fra 'bæredygtige' landbrug som producerer under det halv mad af alm landbrug.


På globalt plan er der ikke belæg for at påstå, at økologisk landbrug vil skabe sult. Tværtimod:
http://www.klimadebat.dk/forum/industriens-ressourceforbrug-d35-e971-s80.php#post_25940

Men spis mindre kød, og bring befokningstilvæksten under kontrol.3) Hvordan skal el-forsyningen opretholdes når kun møllerne forsyner og industrien skal stå standby når det ikke blæser.


Prøv evt. at læse denne tråd:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333.php4) Hvordan skal det skattegrundlag bringes til veje som et moderne samfund som de europæiske har brug for, for at kunne virke, hvor skal denne indtægt komme fra, når virksomhederes evne til at skabe realværdier stækkes markant?


Jeg ser ikke, at evnen stækkes.Alt forhistorie viser at temperaturstigninger har bevirket øget velfærd, hvorfor gælder dette ikke mere.


Når du mener, at historien har vist, at det er en delikatesse, så kan du jo prøve at spørge på Afrikas horn, hvorfor de ikke ønsker mere GW til deres La Niña.
Eller du kan spørge på Maldiverne.
Eller du kan spørge danskere med kloakvand og rotteekskrementer i kælderen.
Eller du kan spørge i orkan- og tornadoområderne.
Eller du kan spørge isbjørnen.
Osv. osv.
Derefter tror jeg, at du er blevet en del klogere på spørgsmålet.@Jørgen PetersenJeg har både sagt og skrevet, at CO2 ikke er giftigt, og at CO2-udledningen ikke koster menneskeliv i et nævneværdigt omfang. Hermed mener jeg helt præcist, at CO2-udledningen er et globalt problem, som skal ses i et globalt perspektiv. I det globale perspektiv er der således mange problemer, som er lang større og langt mere alvorlige, og som koster menneskelig i en halt anden størrelse, end CO2-problemmet gør. Tænke blot på problemet med befolkningstilvæksten, eller med problemerne omkring fattigdom og sult i den tredje verden. Tilsvarende koster de store sygdomme også menneskeliv i en helt anden størrelsesorden. Problemet med den nukleare trussel kan desværre også komme til at koste menneskeliv i et uhyggeligt omfang. Tænk hvis Gadaffi havde haft kernevåben, eller hvis al-Qaeda skulle komme i besiddelse af kernevåben. Yderligere er der mange andre problemer, som krig, undertrykkelse (diktatur), kriminalitet med mere, som også koster menneskelig i et ubeskriveligt omfang. Her er blot nævnt nogle at de største problemer. Listen med disse store problemer er lang.


Jamen her mener jeg så, at du gør en helt fundamental fejl.
Du ser problemerne som modsætninger eller som udgifter, der skal betales separat. Enten kan vi kun få råd til at løse overbefolkningsproblemet eller også kan vi kun få råd til at løse CO2-problemet.
Men så simpelt er det jo heldigvis ikke.
F.eks. er problemet med for stor befolkningstilvækst ikke et problem, som står i modsætning til at bekæmpe CO2-forureningen. Tværtimod.
Bliver vi færre mennesker på kloden, så vil behovet for afbrænding af fossilt brændsel alt andet lige også blive mindre.

Terror og kriminalitet vil der måske også blive mindre af, hvis verden bruger flere kræfter på bæredygtige aktiviteter.
Hvis USA f.eks. havde brugt flere kræfter på at omstille til vedvarende energi frem for at hjælpe Afghanistan mod russerne, så var Bin Laden måske aldrig blevet terrorist og den efterfølgende krig i Irak og i Afghanistan kunne være sparet.
Lægger du udgifterne sammen for disse meningsløse krige, så vil jeg skønne, at du finder penge nok til at omstille mere end hele USA til vedvarende energi.
Det synes jeg ville have været et fantastisk godt bytte, og det havde formentlig reddet yderligere 1 million mennesker fra at dø.Her til kommer at CO2-udledningen er ekstrem bekostelig at bekæmpe. De andre problemer er derimod ikke alle lige bekostelige at bekæmpe. Eksempelvis kan sult og fattigdom bekæmpes med øget frihandel. Det koster ikke. Det bliver vi alle rigere af.


Ja, Afrika kan f.eks. sælge vedvarende energi til Europa i form af pladser til solkraftværker.
Men hvis Afrika ikke får en bæredygtig produktion, så har de nærmest ikke andet end de sidste rester råstoffer at bytte med.Hvis du tror, at vi i den industrialiserede verden kan undvære fossile brændstoffer så tager du fejl.


Nej, det gør jeg så ikke.
Det er kun et spørgsmål om demokratiets vilje.
Men foreløbig er ligegyldigheden så stor, at vi ikke engang har formået at nedbringe forbruget. Det stiger fortsat:

At opstille masser af vindmøller, som producerer masser af mere eller mindre værdiløs strøm, hjælper ikke på problemet med en stabil strømforsyning. Strøm kan som bekendt ikke lagres til en acceptabel pris.


Det er jeg ikke bekendt med. Hvad koster det da..?At tage masser af landbrugsjord ud til produktion af diverse energiafgrøder hjælper heller ikke på dette problem. Tilsvarende virker det heller ikke med en omlægning af vores landbrug til økologisk landbrugs. Her er udbyttet kun på det halve eller derunder. Alt dette bevirker kun, at landbrugsvarerne bliver dyrere end de er i forvejen. Hermed bliver madvarerne også dyrere. Og hvad får vi ud af det?


Hvis du havde ret, så ville vi få en bedre samvittighed, fordi vi kunne give et bedre land videre til næste generation.
Det synes jeg er meget værd.
Men jeg er ikke sikker på, at du har ret. Igen er det heldigvis ikke så simpelt.

Energiafgrøder kan nok med fordel plantes i brede bælter i nærheden af vandløb, hvor de vil stortrives og samtidigt reducere udvaskningen af næringssalte.
Måske kan skovlandbrug gøre det samme, hvor der ikke er vandløb.
Jamen så har landmanden ikke jord nok, og han skal leve af det halve høstudbytte...
Så galt går det nok ikke, når vi bliver dygtigere til økologien. Men ellers må vi måske presse jordprisen og igennem endnu en fusionsbølge i landbruget, hvor vi ender med kun at have halvt så mange landmænd.
Det har vi før været igennem og sluppet levende fra, så det kan vi nok gøre igen.Nu har jeg svaret dig på mange spørgsmål, men du har endnu ikke svaret mig på, hvor mange mennesker, der hvert år dør af partikelforurening, som kan kædes sammen med forbruget af fossilt brændsel.
Ved du det ikke..?
.
24-08-2011 10:00
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jakob skrev:
Men spis mindre kød, og bring befokningstilvæksten under kontrol.


Ja, dette ville gøre det lettere at brødføde verdens befolkning, men så mangler du lige at svare på hvordan vil du få det til at ske at folk spiser mindre kød? Og hvordan vil du få folk til at føde færre børn eller dø tidligere?


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
24-08-2011 19:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja, dette ville gøre det lettere at brødføde verdens befolkning, men så mangler du lige at svare på hvordan vil du få det til at ske at folk spiser mindre kød? Og hvordan vil du få folk til at føde færre børn eller dø tidligere?


Opstille flere møller! Hvor svært kan det være!
25-08-2011 00:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg må fastholde, at CO2 er et giftigt stof.


Jeg må fastholde at havergryn er et farligt stof hvis der er 3 ton af det på en palde 10 m over ens hoved og det er på vej ned af, med accelererende fart.

Den skal køre på vedvarende energi.

Sværindustrien og billig procesenergi!

Kostprisen for at bryde kul i Åbne miner i USA er 2 $ for 1 Mwh energi til sværindustrien. Vindmøllestrøm fra Anholt kommer til at koste 1.075 kr/mwh før omkostning til kabel, balanceregulering mm.

Ja! Det ser lidt sort ud for sværindustrien, hvis den skal erstatte kul med strøm fra møller!


På globalt plan er der ikke belæg for at påstå, at økologisk landbrug vil skabe sult. Tværtimod:
http://www.klimadebat.dk/forum/industriens-ressourceforbrug-d35-e971-s80.php#post_25940

Men spis mindre kød, og bring befokningstilvæksten under kontrol.

JA det kan jeg godt se! Der er mere end rigelig med mad i Verden.. Den skal bare fordeles.. -> Ned med USA og kapitalismen og ind med planøkonomien.. For den har jo altså også vist at kunne alt ting.

NU er der jo netop en enorm værditilvækst i den danske fødevareindustri ved at forædle landbrugets produkter, hvordan skal værditilvækst for det danske samfund så mon frembringes fremadrettet ved mindre volumen at bearbejde og sælge.

Jeg ser ikke, at evnen stækkes.

Nej! når der kan erstattes energi i sværindustrien som koster 2 $ fra kul med energi som koster 1075 kr fra møller og det skulle kunne løbe rundt, og industrien så stadig skal kunne producerer. Ja! Hvad skal man sige!

Når du mener, at historien har vist, at det er en delikatesse, så kan du jo prøve at spørge på Afrikas horn, hvorfor de ikke ønsker mere GW til deres La Niña.
Eller du kan spørge på Maldiverne.
Eller du kan spørge danskere med kloakvand og rotteekskrementer i kælderen.
Eller du kan spørge i orkan- og tornadoområderne.
Eller du kan spørge isbjørnen.
Osv. osv.
Derefter tror jeg, at du er blevet en del klogere på spørgsmålet.


Nævnte forhold er ikke tiltagende set over en længere periode og har ikke noget med GW at gøre. Hertil er Isbjørnen endda i betydelig forbedring med øget gode og forbedet livsbetingelser hvorfor den samlede bestand af isbjørne er i stærk stigning..

Overvejende har samfund langt flere fordele af varmere vejrlig end kulde...
Redigeret d. 25-08-2011 00:36
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Vanvittig CO2-politik:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik